Презентація книги

Фільтрувати за назвою      Показати #  
1 Nataliia Styrnik, Anthony Robinson An English Grammar Handbook for Ukranian Speakers
2 Лариса Мельник А ти живи...
3 Віктор Ставнюк Історія Давньої Греції
4 Володимир Карналь 1281
5 Валентина Титаренко Вишиване мистецтво Полтавщини
6 Костянтин Нікітенко Пішаки Сталіна: міфологеми радянської пропаганди і правда історії
7 Енциклопедія освіти
8 Другий Зимовий Похід. Листопадовий рейд. Базар. Спогади учасників Походу. Вірші, присвячені учасникам Походу
9 Григорій Сковорода Байки Харківські
10 Віталій Щербак Державна ідея в ранньомодерній Україні
11 Позняк-Хоменко Наталка. Волонтери: сила небайдужих
12 Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток
13 Олена Бороденко Шлюб і родина православного населення Лівобережної України другої половини XVIII – першої половини XIX століть: соціально-демографічний аспект
14 Галина Мартинова, Тетяна Щербина Словник середньонаддніпрянських говірок
15 Художня виставка : каталог творів викладачів, випускників та студентів кафедри образотворчого мистецтва ПНПУ імені В. Г. Короленка
16 Світлана Черепанова «Порівняльна педагогіка»
17 Світлана Черепанова «Філософія освіти»
18 Олег Панченко «Інформаційна безпека в епоху турбулентності: державно-управлінський аспект»
19 Ольга Ярошенко Віхи становлення наукової школи
20 Помогайбо В. М., Власенко Н. О. Канон біології
21 Михайло Хай Микола Будник і кобзарство
22 Регіонально-жанрова антологія українського музичного фольклору (у двох томах)
23 Гліб Кудряшов Любове ніжна моя, не відлітай
24 Мелещенко О. К. Мубліцистика Марка Твена (1835-1910)
25 Микола Степаненко, Світлана Галаур Префіксально-прийменникова кореляція дієслівного предиката в сучасній українській мові : монографія
26 Микола Степаненко, Світлана Педченко Семантика і функціювання модальних часток у сучасній українській літературній мові : монографія
27 Оліцький В'ячеслав Олександрович Блаженні гнані за правду (репресії проти Православної церкви на Сумщині у 1920-1930-ті роки)
28 Світлана Яланська, Валентина Моляко Психологія протистояння конструктивного та деструктивного
29 Микола Степаненко Із засіву - благословилось
30 Юлія Стиркіна Віршовані невитримані вина
31 Порода. Антологія українських письменників Донбасу
32 Крістіан Крахт Імперіум
33 Люда Бублик Скромний син землі Перемиської - отець Партеній Петро Павлик
34 Каталог бібліотеки та особовий фонд Петра Ротача
35 Олексій Неживий Луганщина - земля українська
36 Сергій Шевчук Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень)
37 Степаненко Микола Іванович Політичне сьогодення української мови
38 Гавриш Петро Якимович Більська минувщина: нариси з історії села Більськ на Полтавщині 1917-1991 років
39 Горбенко Ю.Л., Клименко Ю.О., Моргун В.Ф. Філософія психології
40 Гліб Кудряшов Молитва до Тараса під білоруським небом
41 Oleksandr Lukyanenko In the Grip of De-Stalinization^ Mosaics of Everyday Life of Pedagogical Institutes of the UkrSSR in 1953-1964
42 Академічна чесність як основа сталого розвитку університету
43 Євген Нахлік Від преромантизму до постмодернізму
44 Юрій Волошин Козаки і Посполиті: міська спільнота Полтави другої половини XVIII ст.
45 Валерій Рекрут Іполіт Зборовський (1875-1937) на перехресті двох епох
46 Валерій Рекрут "З людьми і для людей..." (Дмитро Маркович в українському національно-визвольному русі: кінець XIX - початок XX ст.)
47 Василь Подолян, Валерій Рекрут Особливості діяльності споживчої кооперації Вінничини в умовах голодомору 30-х років ХХ століття
48 Іван Корсак На межі
49 Іван Корсак Вибух у пустелі
50 Жінки центральної та східної європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства
51 Олександр Петренко Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко (1817-1862): Твори. Критичні та історико-літературні матеріали
52 Людмила Розсоха Миргородські кобзарі й бандуристи
53 Людмила Бабенко Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні (1918 р. – середина 1950-х років)
54 Микола Степаненко Непроминальне в часоплині
55 Юрій Мариновський Альманах "Батьківщина-2012". Частина I. Гулаки на правобережжі Дніпра: родовід і власність правобережних Гулаків з Артема
56 Роговий Ю.Ф. Сага затопленого Посулля
57 Микола Степаненко Думки вголос і про себе
58 Микола Степаненко Літературно-мистецька Полтавщина
59 Юрій Волошин Місто Полтава в Румянцевському описі Малоросії 1765-1769 рр.
60 Повсякдення ранньомодерної України
61 Олександр Копиленко Буйний хміль
62 Ніна Степаненко Часопис "Рідний край": духовні обшири українства
63 Гончарова Н. О. Методика викладання історії у вищій школі
64 Шаповал Л.І. Сучасна українська та російська історіографія нової економічної політики (1921-1929 рр.)
65 Гавриш П.Я. Копил В.В. Загадка стародавнього Гелона
66 Помогайбо В. М. Петрушов А. В. Генетика людини
67 Тітов І. Г. Вступ до психофізіології
68 Джерела. З історії полтавського полку (середина XVII - XVIII ст.))
69 Микола Томенко Теорія українського кохання
70 Що ми залишимо нащадкам?
71 Я тобою, Україно, живу...
72 Михайло Драгоманов: автожиттєпис
73 Український романтик Микола Гоголь
74 Козаки Полтавщини
75 Історія водопровідно-каналізаційного господарства міста Кременчук
76 Маленькі люди на великій війні: усні історії остарбайтерів та в'язнів концтаборів з Полтавщини
77 Леонід Бразов. Втеча заради життя
78 Пивоварська К.Б. Правознавство. Навчальний посібник
79 Віктор Ревегук. Полтавщина в роки радянсько-німецької війни (1941-1945)
80 Степаненко М.І. Літературний простір "Щоденників" Олеся Гончара
81 Леонід Кучма. Зламане десятиліття

 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.