Подарована Вами література стане відчутним джерелом поповнення фонду та надасть неоціненну допомогу в теоретичній і практичній підготовці студентів, науково-дослідній роботі, вихованні молодого покоління.

Наукова бібліотека висловлює щиру подяку організаціям і приватним особам за безкорисливий внесок у формування фондів:


Бібліотека імені М. А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка висловлює щиру подяку Валентині Марченко, Олександру Нікілєву, авторам монографії «Повсякденне життя повоєнного українського села (середина 1940-х – перша половина 1950-х рр.)» за подароване видання. Ця книга істотно збагатить духовну скарбницю університету і зацікавить науковців, викладачів, студентів та усіх хто цікавиться українською історією.

Зичимо успіхів у науковій роботі, здійснення усіх планів і мирного неба над Україною. 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.