Бібліотека - це інформаційний центр, де людина може знайти необхідну їй інформацію, використовуючи різні джерела: книги, часописи та медіа-ресурси.

Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету.

Послугами бібліотеки користується 14 978 читача, відвідувань за рік понад 250 тис., книговидача - 528 147 примірників (приведені дані за 2017 рік).

В бібліотеці працює 35 спеціалістів, з яких з вищою освітою - 30.
Директор бібліотеки – Орєхова Валентина Володимирівна

Витяг з правил користування бібліотекою педагогічного університету

Читач має право: Отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, читальних залах та інших пунктах видачі літератури (кафедральні бібліотеки); користуватися усіма видами довідково-бібліографічного обслуговування; безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.

Читач зобов’язаний: Дотримуватися Правил користування бібліотекою; дбайливо ставитися до документів отриманих з фондів бібліотеки; повертати до бібліотеки документи не пізніше встановленого строку. У разі втрати чи пошкодження бібліотечних документів користувач зобов’язаний відшкодувати втрату: примірником того самого видання, якісною копією з нього, виданням рівноцінним за змістом і вартістю (за визначенням бібліотеки), або відшкодувати їхню ринкову вартість. Читач несе відповідальність за втрату чи пошкодження документів з бібліотечного фонду. Вартість пошкоджених чи втрачених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації її фондів.

Фонд бібліотеки

Фонд універсальний за змістом, комплектується за такими напрямками: суспільно-політичний, психолого-педагогічний, природничий, економічний, технічний, історико-філологічний та з напрямку фізичного виховання. Фонд довідкових видань: загальні та галузеві енциклопедії, словники, довідники, атласи, зібрання урядових та законодавчих актів.

На 1.01.2018 року фонд бібліотеки налічує 612 148 прим. (з яких державною мовою – 272 475, що становить 44,5% від загального фонду); книги та брошури – 489 531, періодичні видання (назв): журналів – 800, газет – 175.
З яких:

 • навчальна – 279 478 прим.;
 • наукова література – 279 922 прим.;
 • літературно-художня – 52 748 прим.;
 • рідкісні та цінні – 21 283 прим.

Щорічно до фондів надходить 12,5 тисяч примірників з яких 90% наукова та навчально-методична література. Та передплачується понад 250 назв періодичних видань (часописи, літописи, журнали, газети).

Видання, що відсутні в фонді бібліотеки можна одержати через міжбібліотечний абонемент (МБА) з інших бібліотек (поштові витрати за кошти замовника).

Довідково-пошуковий апарат включає:

Алфавітний каталог (фойє бібліотеки) дає відповідь про наявність у фонді бібліотеки видань того чи іншого автора або збірки.

Систематичний каталог (фойє бібліотеки) дає можливість читачеві вести тематичний пошук у фонді бібліотеки, підібрати літературу з певної галузі знань, проблеми чи окремо визначеного питання.

В окремих підрозділах бібліотеки – читальних залах ведуться каталоги фондів цих читальних залів (алфавітний та систематичний), та спеціалізовані каталоги (фонд авторефератів – читальний зал №1).

Систематична картотека статей відображує в галузевому порядку аналітичні матеріали з періодичних видань (журналів, часописів, газет) та наукових збірок.

Електронна база бібліотеки налічує 350 тис. бібліографічних описів (ведеться з вересня 2003 року ) . Бібліотека працює за програмною системою «УФД/Бібліотека» , яка призначена для комплексної автоматизації діяльності бібліотеки.

Електронний каталог містить такі тематичні та проблемно-орієнтовні бази даних:

 • ББК
 • Автореферати
 • Дисципліни (Тематико-типологічна картотека)
 • Дисертації
 • Колекції
 • Картотека абонентів ВРІ
 • Краєзнавство Полтавщини
 • Медіатека
 • ПНПУ імені В.Г.Короленка на сторінках періодичних видань
 • Персоналії
 • Портрети
 • Праці викладачів ПНПУ
 • Репродукції
 • Романи (тексти)
 • Словник термінів та понять
 • Теми художніх творів
 • Ключові слова – лінгвістична база
 • Електронний ресурс

Програмна система забезпечує різноманітний відбір документів за реквізитами (автор, назва та рік видання, мова документа), рубриками, ключовими словами та іншим. Інформацію можна отримати на сайті електронного каталогу бібліотеки. За роз’ясненням та додатковою інформацією звертайтеся до інформаційно-бібліографічного відділу (понеділок - п’ятниця 8:30 – 17:00).

На особливу увагу заслуговує проект відкритого контенту наукової скарбниці університету – університетського репозитарія - Institutional Repositary of Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University – електронного архіву повнотекстових версій навчально-методичних посібників, монографій, авторефератів, дисертацій, лекційних матеріалів, підготовлених вченими, викладачами, співробітниками і студентами університету, з доступністю публікацій через Інтернет. Роботу розпочато у березні 2015 року й вже зроблено певні кроки в цьому напрямі. Ініціювання, запровадження і подальше постійне супроводження та наповнення інституційного репозитарію «IRPNPU» здійснюється винятково бібліотекарями.

Працівники бібліотеки на сьогодні забезпечують виконання чотирьох основних функцій:

 • організація колекцій;
 • спрощення процесу поповнення сховища даних новими ресурсами та їх індексація;
 • забезпечення спрощеного доступу до ресурсів архіву даних, їх пошуку і перегляду;
 • забезпечення надійного довгострокового зберігання електронних інформаційних ресурсів (ЕІР).

Продовжується робота з презентації та популяризації бібліотеки ПНПУ мені В. Г. Короленка на блог-платформах та в соціальних мережах. Відвідуваність нашого блогу сягає 7006, що на 2,6 тисячі більше ніж минулого року.

У «Бібліотечному віснику» №1 2014 р. розміщена цікава стаття Зої Романухи «Університетські бібліотеки України в соціальних мережах». У статті блог нашої бібліотеки визнано одним з кращих.

Культурно-просвітницька діяльність

Культурно-просвітницька діяльність бібліотеки спрямована на сприяння виховній роботі серед студентства, формування у майбутніх спеціалістів високих моральних якостей, національної самосвідомості, інтересу до літератури, мистецтва.

Щорічно бібліотека разом з факультетами проводить тематичні масові заходи „Гортаючи сторінки творів Нобелівських лауреатів”, „Гоголівські читання”. Організовується більше 100 книжкових виставок, переглядів, оглядів видань до міжнародних та Всеукраїнських заходів, ювілеїв вчених та діячів науки, літератури та культури.

 

Наша адреса 36000, м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Тел.: (0532) 52-56-50 Факс: (0532) 52-58-67

E - mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Бібліотека організовує диференційне обслуговування читачів у читальних залах:

Назва читального залу Графік роботи
1 Ч/З №1 періодичних видань
понеділок-п’ятниця
9:00-17:00
2 Ч/З №2 історико-філологічний та географічний профіль понеділок-п’ятниця
9:00-17:00
3 Ч/З №3 фізико-математичний профіль понеділок-п’ятниця
9:00-17:00
4 Ч/З №4 суспільно-політичний та психологічний-педагогічний профіль

понеділок-п’ятниця
9:00-17:00

та на абонементах:

Назва абонементу Графік роботи
1 Абонемент підручників понеділок-п’ятниця
9:00-17:00
2 Абонемент наукової літератури понеділок-п’ятниця
9:00-17:00
3 Абонемент художньої літератури понеділок-п’ятниця
9:00-17:00
4 Абонемент фізико-математичної літератури понеділок-п’ятниця
9:00-17:00

Вихідний день - субота, неділя.

Остання п'ятниця місяця - санітарний день.

Надання читачам бібліотечних послуг здійснюється безкоштовно.


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.