Ukrainian professional education

Ukrainian professional education = Українська професійна освіта : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – Вип. 1. – 126 с.

2017(1) 2017(2)
2018(3) 2018(4)

Біологія та екологія

Журнал «Біологія та екологія» публікує оригінальні матеріали (експериментальні, теоретичні і методичні статті, а також короткі повідомлення, огляди і рецензії) за результатами досліджень у різних галузях біології та екології.

2015(1)

2016(1) 2016(2)

2017(1-2)

2018(1) 2018(2)

 

Витоки педагогічної майстерності

Збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – 2007. – . – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2008. – Один раз на рік. - Проблематика: висвітлення питань дослідження та впровадження в сучасну освітню практику педагогічного спадку видатних українських педагогів і просвітників та висвітлення іноваційних технологій формування педагогічної майстерності майбутніх вчителів і вчителів-практиків.

2008(4) 2008(5)

2009(6) 2010(7)

2011(8) Ч.1 2011(8) Ч.2

2012(10)

2013(11) 2013(12)

2014(13) 2014(14)

2015(15) 2015(16)

2016(17) 2016(18)

2017(19) 2017(20)

2018(21)

Естетика і етика педагогічної дії

Збірник наукових праць / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – 2011. – . – К. ; Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. – Два рази на рік. – Проблематика: висвітлення історичних, методологічних, теоретичних і методичних питань розвитку мистецько-педагогічної освіти та педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін, впровадження філософських, психологічних, аксіологічних, культурологічних, естетичних і етичних засад мистецько-педагогічної діяльності.

2011(1) 2011(2)

2012(3) 2012(4)

2013(5) 2013(6)

2014(7) 2014(8)

2015(9) 2015(10) 2015(11) 2015(12)

2016(13) 2016(14)

2017(15) 2017(16)

2018(17) 2018(18)

2019(19) 2019(20)

Історична пам'ять

Науковий збірник / Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – 1998. – . – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2009 – . – Два рази на рік. - Проблематика: надання матеріалів досліджень актуальних проблем історії України та зарубіжних країн, історії, культури, традицій і постатей Полтавщини.

2009(1) 2009(2)

2010(1) 2010(2)

2011(1) 2011(2)

2012(27) 2012(28)

2013(29)

2014(30-31)

2015(32) 2015(33)

2016(34-35)

2017(36) 2017(37)

2018(38) 2018(39)

Педагогічні науки

Збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – 1998. – . – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2009. – Три рази на рік. – Проблематика : висвітлення питань теорії і практики загальноосвітньої та вищої школи; історії розвитку вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки; інноватики і традиції у навчанні й вихованні підростаючого покоління.

2009(1) 2009(2)

2010(1) 2010(2)

2011(1) 2011(2) 2011(3)

2012(54) 2012(55) 2012(56)

2013(57) 2013(58) 2013(59)

2014(60) 2014(61-62)

2015(63) 2015(64)

2016(65) 2016(66-67)

2017(68) 2017(69) 2017(70)

2018(71) 2018(72)

Психологія і особистість

Науковий журнал / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України ; Полтав. національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – 2011, травень – . – К. ; Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – Два рази нарік. - Проблематика: висвітлення актуальних теоретичних, експерементальних та прикладних проблем психології особистості та пов'язаних з нею галузей психологічної науки.

2012(1) 2012(2)

2013(1) 2013(2)

2014(1) 2014(2)

2015(1) 2015(2ч1) 2015(2ч2)

2016(1) 2016(2ч1) 2016(2ч2)

2017(1) 2017(2)

2018(1) 2018(2)

2019(1)

Рідний край

Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – 1999. - . – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2009 – . – Два рази на рік. - Проблематика : висвітлення актуальних проблем мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, історії України; публікація творів сучасних українських письменників, презентація центрів національної культури; публіцистичне висвітлення проблем суспільно-громадського життя України; огляд і рецензування нових видань.

2009(1) 2009(2)

2010(1) 2010(2)

2011(1) 2011(2)

2012(1) 2012(2)

2013(1) 2013(2)

2014(1) 2014(2)

2015(1) 2015(2)

2016(1) 2016(2)

2017(1) 2017(2)

2018(1) 2018(2)

Філологічні науки

Збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – 1997. – . – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2009. – Три рази на рік. – Проблематика : висвітлення досліджень з теорії літератури, компаративістики, усіх напрямків мовознавства, сучасних поглядів на розвиток української та інших європейських мов, нових тлумачень художніх творів у світовому літературному контексті.

2009(1) 2009(2) 2009(3)

2010(1) 2010(2) 2010(3)

2011(7) 2011(8) 2011(9)

2012(10) 2012(11) 2012(12)

2013(13) 2013(14) 2013(15)

2014(16) 2014(17) 2014(18)

2015(19) 2015(20) 2015(21)

2016(22) 2016(23) 2016(24)

2017(25) 2017(26) 2017(27)

2018(28) 2018(29)

Філософські обрії

Науково-теоретичний часопис / Інститут філософії імені Г. С. Сковороди ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 1999, липень – . – К. ; Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2003 – . – Два рази на рік. - Проблематика: висвітлення досліджень історико-філософської думки, актуальних питань соціальної філософії та філософії історії, філософської антропології, філософії культури, логіки, релігієзнавства, етики та естетики, філософії права, філософії освіти.

2003(09) 2003(10)

2004(11) 2004(12)

2005(13) 2005(14)

2006(15) 2006(16)

2007(17) 2007(18)

2008(19) 2008(20)

2009(21) 2009(22)

2010(23) 2010(24)

2011(25) 2011(26)

2012(27) 2012(28)

2013(29) 2013(30)

2014(31) 2014(32)

2015(33) 2015(34)

2016(35) 2016(36)

2017(37) 2017(38)

2018(39) 2018(40)


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.