Архів за попередні роки
Історія університету

1.  Год Б. Всесвітня історія в столітньому поступі Полтавського педагогічного / Б. Год, Н. Год // Всесвітня історія у методичній скарбничці магістрантів історичного факультету : упоряд. Б. Год ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. всесвітньої історії та методики викладання історії. – Полтава, 2016. – С. 9–26.

Про історію створення і функціонування, викладачів і працівників кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії.

2.  Нарис історії географічної освіти у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка / П. А. Кравченко, Л. М. Булава, С. М. Шевчук, О. М. Мащенко // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спеціальності "Географія" та 15-річчю кафедри географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, (м. Полтава, 25–26 квіт. 2016 року) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка [та ін.]. – Полтава, 2016. – С. 95–99.

 

3.  Джурка Г. Ф. Вчений, педагог - випускник Полтавського державного педагогічного інституту Петренко Генадій Павлович (до 85 річчя з дня заснування кафедри) / Г. Ф. Джурка // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі ( ХХІII Каришинські читання ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 19–20 трав. 2016 р.) / за ред. М. В. Гриньової; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. – Полтава, 2016. – С. 128–130.

 

4.  Булава Л. М. Полтавський учительський інститут після лютневої революції 1917 року / Л. М. Булава, О. М. Мащенко // Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості : матеріали XVI міжнар. наук.-практ. конф. Управління майстерністю керівника навчального закладу. Управління проектами у сфері науки освіти, інновацій та інформатизації : матеріали Всеукр. наук.- практ. семінарів, 13–14 берез. 2017 р. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України [та ін.]. – Полтава, 2017. – С. 14–15.

 

5.  На пошану академіка Володимира Вернадського // Університетський час. – 2017. – квіт. (№ 56). – С. 5.

На Полтавщині відбувся Міжнародний фестиваль туристичної журналістики, присвячений академікові Володимиру Вернадському. Один із заходів у його рамках мав місце в ПНПУ імені В. Г. Короленко, де є Музей-лабораторія загальної і регіональної геології імені В. І. Вернадського.

Персоналії (видатні науковці та викладачі)

1. Марина Вікторівна Гриньова: біобібліогр. покажч. / упоряд.: Ю. П. Кращенко, І. М. Лесунова, А. В. Ткаченко [та ін.] ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вид. 2-ге, допов. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 216 с. : іл., кольор. фото. – (Науковці університету). – на обкл. назва: Марина Гриньова.

 

2. Петренко І. Краєзнавець Віра Жук (1928–2008) / І. Петренко // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф., (17–18 берез. 2016 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Істор. ф-т, Каф. історії України. – Полтава, 2016. – С. 289–296.

 

3. Руденко О. Славетна освітянка / О. Руденко // Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету / гол. ред. Ю. Д. Москаленко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – С. 95–97.

Про Яремко Раїсу Володимирівну - випускницю Полтавського педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, викладача кафедри загальної фізики .

 

4. Гальченко І. В. Кременчуцький педагогічний коледж - шлях до успіху! / І. В. Гальченко // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 8. – Вкладка.

Серед випускників Степаненко М. І. (вип.1978 р.), Дереза Л. В. (вип. 1980 р.), Бондаревська О. Д. (1954 р.), Волочай М. П. (1973 р.), Григор'єва О. О. (1974 р.), Казирод Н. І. (1972 р.),Педченко С. О. (1997 р.), Пітенько В. І. (1978 р.).

 

5. Козюра І. Довідник краєзнавців 20-30 років ХХ ст. / І. Козюра // Край. – 2017. – трав. (№ 5 (157)). – С. 7–10.

Серед персоналій довідника - Гавриленко Микола Іванович.

 

6. Наука була потребою і насолодою: Віктор Семенович Воропай // Біля витоків знань : фундатори фізико-математичного факультету / О.П.Руденко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – С. 8–9.

 

7. Слід на землі: Захарій Платонович Кушка // Біля витоків знань : фундатори фізико-математичного факультету / О.П.Руденко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – С. 10–12.

 

8. Слово про вчителя: Микола Федотович Гур'єв // Біля витоків знань : фундатори фізико-математичного факультету / О.П.Руденко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – С. 16–19.

 

9. Випускник фізико-математичного факультету: Демид Дем'янович Кузема // Біля витоків знань : фундатори фізико-математичного факультету / О.П.Руденко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – С. 27–29.

 

10. Гапон С. Ботанік, флорист, фітоценолог, природоохоронець, знавець лікарських рослин [Електронний ресурс] / С. Гапон // Біологія та екологія. – 2016. – Т. 2, № 1. – С. 99–100. – Режим доступу:

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/776.

Івашин Дмитро Сергійович (1912-1992) - укр. вчений-біолог, флорист, еколог, викладач університету.

 

11. Виговська О. В Україні відкрито меморіальний музей-садибу імені академіка Івана Андрійовича Зязюна / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2017. – № 1/2. – С. 203–205.

До присутніх на відкритті музею-садиби збернувся з вітальним словом ректор університету , професор Степаненко М. І., а також соратники та сподвижники І. А. Зязюна.

 

12. Лавріненко О. Душа Івана Зязюна, виплекана в любові та життєтворчості / О. Лавріненко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2017. – № 1/2. – С. 206–208.

 

13. Учитель учителів [Степаненко Микола Іванович] / І. Козюра // Формула успіху / Ігор Козюра ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т екон. і тогрівлі", ГО "Всеукраїнська асамблея докторів наук з держ. упр. – Лубни, 2017. – С. 49–54.

 

14. Булдовський Олександр Теофілович // Полтавці - відомі зоологи / В. М. Закалюжний. – Полтава, 2017. – С. 17–20.

 

15. Іваненко Іван Дем'янович // Полтавці - відомі зоологи / В. М. Закалюжний. – Полтава, 2017. – С. 50–51. .

 

16. Петрик Микита Іванович // Полтавці - відомі зоологи / В. М. Закалюжний. – Полтава, 2017. – С. 89–90.

 

17. Ничкало Н. Педагогіка серця і добра Івана Зязюна / Н. Ничкало // Рідна школа. – 2017. – № 9/10. – С. 49–55.

 

18. Радовський В. У неї вистачало духу завжди шукати істину / В. Радовський // Дзвін. – 2017. – № 12. – С. 201–206.

Про книгу І. М. Петренко Історик Віра Жук (1928-2008): життя. віддане науці.

 

Університетське сьогодення

1. Яловегіна Г. "Подаруймо дітям літо" / Г. Яловегіна // Зоря Полтавщини. – 2016. – 16 лют. (№ 22–23). – С. 1.

ПНПУ імені В. Г. Короленка; управління у справах сім'ї, молоді і спорту ОДА; громадська організація "Полтавський регіональний центр захисту прав споживачів" виступили організаторами виставки-презентації дитячих закладів оздоровлення .

 

2. Лещенко С. Що змінять у Полтавському педагогічному нові вибори ректора? / С. Лещенко // Полтавський вісник. – 2016. – 25 лют. (№ 9). – С. 5.

25 лютого у ПНПУ імені відбулися вибори ректора.

 

3. Миколу Степаненка вдруге обрали ректором педуніверситету // Полтавська думка. – 2016. – 3 берез. (№ 10). – С. 13.

 

4. Лещенко С. Ректором ПНПУ вдруге обрали Миколу Степаненка / С. Лещенко // Полтавський вісник. – 2016. – 3 берез. (№ 10). – С. 11.

 

5. Гриньова М. В. Основи розвитку співробітництва у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Педагогічна особистість А. С. Макаренка на перетині освітніх парадигм : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 10–11 берез. 2016 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Шевченка, Полтав. облдержадмін., Полтав. міськрада [та ін.]. – Полтава, 2016. – С. 9–11.

 

6. Ще ближче до Європи // Університетський час. – 2016. – берез. (№ 48). – С. 7.

Українська делегація на чолі з проректором із наукової роботи ПНПУ імені В. Г. Короленка взяла участь у форумі "International week-2016.

 

7. Два погляди на сучасність через призму творчості // Край. – 2016. – лип. (№ 7 (147)). – С. 4.

Про виставку двох полтавців, у літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного Юрія Данильченка (співробітника бібліотеки ПНПУ) та Дмитра Короля - художника-кераміста.

 

8. Яловегіна Г. На старті студентського життя / Г. Яловегіна // Зоря Полтавщини. – 2016. – 5 серп. (№ 116–117). – С. 1.

Про вступну кампанію - 2016 в Україні, в Полтаві, в ПНПУ імені В. Г. Короленка .

 

9. Орєхова В. Книжкова колекція Петра Голубовського у фондах бібліотеки Полтавського Національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / В. Орєхова // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф., (17–18 берез. 2016 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Істор. ф-т, Каф. історії України. – Полтава, 2016. – С. 333–342.

 

10. Кращенко Ю. Досвід польських реформ / Ю. Кращенко // Університетський час. – 2016. – квіт.-трав. (№ 49-50). – С. 4.

У рамках програми  "Study Tours to Poland" делегація освітян і науковців Полтавської області та Києва відвідали Сілезьке воєводство, до складу делегації від ПНПУ імені В. Г. Короленка ввійшли кандидат педагогічних наук, доцент Юрій Кращенко, доктор пед. наук, декан факультету фіз. виховання Павло Хоменко, кандидат пед. наук, доцент Галина Сорокіна, кандидат пед. наук, асистент Юлія Боловацька, аспірантка Катерина Мастюх.

 

11. Старт освітнього марафону // Університетський час. – 2016. – верес. (№ 51). – С. 2.

Напередодні Дня знань і ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулась традиційна урочиста церемонія посвяти у студенти першокурсників вишу, дійство провели у Палаці дозвілля "Листопад" .

 

12. Європейська траєкторія навчання // Університетський час. – 2016. – верес. (№ 51). – С. 8.

У березні 2016 року в міжнародному форумі International Days взяли участь викладачі ПНПУ імені В. Г. Короленка6 проф. Ольга Ніколенко, доц. Марина Зуєнко, доц. Інга Капустян. Із вересня 2016 р. до червня 2017 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка викладачем англ. мови та англомовної літератури працюватиме Ізабель Мегс - бакалавр, стипендіат Програми імені Фулбрайта, уродженка штату Массачусетс, США.

 

13. Момот А. Просто про складне / А. Момот // Університетський час. – 2016. – листоп. (№ 53). – С. 5.

Полтавське історичне товариство спільно з кафедрою історії України та бібліотекою імені М. А. Жовтобрюха започаткували серію публічних лекцій "Науковці про історію та сучасність доступною мовою".

 

14. День злуки // Університетський час. – 2017. – лют. (№ 54). – С. 3.

20 січня з нагоди Дня Соборності України в Полтаві відбулася низка урочистих заходів, студенти й викладачі традиційно долучилися до всіх святкових акцій.

 

15. Любченко В. Запрошення до університету / В. Любченко // Університетський час. – 2017. – берез. (№ 55). – С. 1.

18 березня 2017 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка провели День відкритих дверей.

 

 

16. Спеціалізована виставка "Освіта та кар'єра" // Університетський час. – 2017. – берез. (№ 55). – С. 4.

Із 22 до 24 лютого в Міському палаці культури Кременчука відбулась спеціалізована виставка "Освіта та кар'єра", до якої долучився й ПНПУ імені В. Г. Короленка, виставка організована з метою надання допомоги випускникам загальноосвітніх закдадів Кременчука в обранні майбутньої професії.

 

17. Міжнародний тиждень у Данському королівстві // Університетський час. – 2017. – берез. (№ 55). – С. 5.

Із 27 лютого по 1 березня 2017 р. група викладачів (Ніколенко О., Капустян І., Зуєнко М.) на чолі з ректором Миколою Степаненком узяла участь у міжнародній конференції INERNATIONAL WEEK 2017, яка відбулася на базі Університету UCC (Копенгаген, Данія).

 

18. Любченко В. Угода про співрацю / В. Любченко // Університетський час. – 2017. – берез. (№ 55). – С. 5.

Між ПНПУ імені В. Г. Короленка й Інститутом спортивних наук (провінція Шаньдунь, Китай) нещодавно була укладена угода про співпрацю.

 

19. Васецька А. Вступна кампанія–2017: за ідеєю – зручно, за фактом – зі збоями / А. Васецька // Зоря Полтавщини. – 2017. – 1 серп. (№ 109/110). – С. 1–2.

Вступна кампанія у вишах Полтави в т. ч. у ПНПУ імені В. Г. Короленка.

 

20. Корнєва В. Ботанічний сад у Полтаві: зелений голос нашого сумління / В. Корнєва // Зоря Полтавщини. – 2017. – 23 серп. (№ 123/124). – С. 3.

Про ботанічний сад ПНПУ.

 

21. Хоменко П. Організаційно-методичні аспекти формування контингенту магістрів з фізичного виховання [ПНПУ] / П. Хоменко // Сучасні тенденції фізичного виховання і спорту : матеріали регіонал. наук.-метод. семінару, 12 квіт. 2017 р. : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Фак-т фіз. виховання ; ред. кол.: О. О. Момот, І. В. Тараненко. – Полтава, 2017. – С. 4–5.

 

22. Гриньова М. Розвиток конкурентних переваг діяльності колективу Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка засобами фінансового забезпечення [Електронний ресурс]  / М. Гриньова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 16. – С. 28–38. – (Педагогічні науки). – Режим доступу:

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/5614.

 

23. Klepets O. State and prospects of optimization the plant cover of hydrophilic ecotopes of the Poltava botanical garden [Електронний ресурс] / O. Klepets // Біологія та екологія. – 2016. – Т. 2, № 1. – С. 57–67. – Access mode:

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7757 .

 

24. Профорієнтаційний проект "МедіаТерра" // Університетський час. – 2017. – квіт. (№ 56). – С. 4.

12 квітня 2017 р. з ініціативи кафедри журналістики відбувся традиційний профорієнтаційний проект "МедіаТерра" для учнів шкіл міста й області.

 

25. Дефіле істфаківців // Університетський час. – 2017. – квіт. (№ 56). – С. 6.

У ПНПУ імені В. Г. Короленка на історичному факультеті відбувся захід "Дефіле істфаківців - майбутнім фахівцям", спрямований на залучення учнівської молоді до університету.

 

26. Гордієнко О. Реформи очима молоді / О. Гордієнко // Університетський час. – 2017. – квіт. (№ 56). – С. 7.

У ПНПУ імені В. Г. Короленка стартував міжнародний проект "Реформи очима молоді з регіонів України" у рамках співробітництва з Фондом МКН Нідерланди-Україна.

 

27. Пам'ятаємо, перемагаємо // Університетський час. – 2017. – трав. (№ 57). – С. 3.

9 травня 2017 р. студенти й викладачі ПНПУ імені В. Г. Короленка взяли участь у заходах з нагоди Дня Перемоги.

 

28. Візит міністра // Університетський час. – 2017. – трав. (№ 57). – С. 3.

25 травня 2017 р. міністр освіти і науки України Лілія Гриневич прибула до Полтави з робочим візитом. Ректор ПНПУ Микола Степаненко та представники педуніверситету долучилися до обговорення важливих проблем і взяли участь у виставці наукової продукції до Дня науки.

 

29. Гордієнко О. STEM-лабораторія / О. Гордієнко // Університетський час. – 2017. – трав. (№ 57). – С. 4.

15 травня 2017 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулось урочисте відкриття цифрової STEM-лабораторії Einstein на базі природничого факультету.

 

30. Європейське партнерство // Університетський час. – 2017. – трав. (№ 57). – С. 4.

ПНПУ імені В. Г. Короленка підписав договір про академічну співпрацю зі Школою освіти Університету міста Лідса.

 

31. Номінанти й лауреати // Університетський час. – 2017. – трав. (№ 57). – С. 5.

У Полтавському літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного відбулась урочиста церемонія вручення обласної премії імені Панаса Мирного. Подякою голови Полтавської обласної ради були нагороджені номінанти премії - авторський колектив у складі асистентів кафедри теорії та методики технологічної освіти ПНПУ імені В. Г. Короленка Юлії Срібної, Габріелли Галамбош і Лідії Охріменко .

 

32. Розширюємо міжнародні зв'язки // Університетський час. – 2017. – трав. (№ 57). – С. 6.

Упродовж 14-20 травня 2017 р. група викладачів ПНПУ імені В. Г. Короленка в рамках наукового стажування відвідала Словаччину, Угорщину й Австрію з метою ознайомлення з системою вищої освіти в країнах ЄС.

 

33. Цвіт сакури // Університетський час. – 2017. – верес. (№ 58). – С. 4.

2 вересня 2017 р. на базі факультету філології та журналістики ПНПУ імені В..Г. Короленка було відкрито аудиторію українсько-японської дружби "SAKURA".

 

34. Бондаренко В. Літня школа / В. Бондаренко // Університетський час. – 2017. – верес. (№ 58). – С. 5.

Із 14 по 23 серпня 2017 р. в Полтаві працювала літня "Школа блогерів та громадських активістів". Її проведення ініціювали Інститут розвитку регіональної преси й німецька неурядова організація Interlink Academy for International Dialog and Journalism за підтримки Міністерства закордонних справ ФРН. Партнером проекту виступила кафедра журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка.

 

35. "Перші покоління свободи" // Університетський час. – 2017. – верес. (№ 58). – С. 5.

25 вересня 2017 р. під керівництвом викладачів кафедри історії України студенти першого та другого курсів історичного факультету взяли участь у дослідницькому проекті "Перші покоління свободи. Держава, патріотизм, демократія у свідомості молоді (студентів) в Польщі та Україні".

 

36. На фестивалі "Зберемося, роде!" // Університетський час. – 2017. – верес. (№ 58). – С. 6.

ПНПУ імені В. Г. Короленка долучився до участі в етнофестивалі "Зберемося, роде!", який відбувся 9 вересня 2017 р. в парку "Перемога".

 

37. Пилипенко М. О. Дикорослі лікарські рослини гігрофільних екотопів Полтавського ботанічного саду / М. О. Пилипенко // Актуальні питання медицини і біології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (з 30.05 до 1.06.2017 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Київ. нац. ун-т імені Т. Шевчена, Нац. мед. ун-т імені О. О. Богомольця [та ін.] ; за заг. ред. проф. С. В. Пилипенка. – Полтава, 2017. – С. 72–73.

 

38. Вступна кампанія-2018 // Університетський час. – 2017. – листоп. (№ 60). – С. 1.

18 листопада 2017 р. в ПНПУ імені В. Г. Кололенка відбувся освітній семінар "Особливості вступної кампанії-2018".

 

39. Шебеліст С. Мова єднання / С. Шебеліст // Університетський час. – 2017. – листоп. (№ 60). – С. 2.

9 листопада 2017 р. , у День української писемності та мови, студенти й викладачі ПНПУ імені В. Г. Короленка взяли участь в акції "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності".

 

40. Перспективи академічної мобільності // Університетський час. – 2017. – листоп. (№ 60). – С. 5.

В ПНПУ імені В. Г. Короленнка пройшов тиждень міжнародних академічних можливостей для студентів і працівників університету (2017 р.).

 

41. Патріотична "Заграва" // Університетський час. – 2017. – жовт. (№ 59). – С. 2.

На базі дитячого оздоровчого табору "Джерело" в селі Клюсівка Новосанжарського району відбулися змагання команд вищих навчальних закладів Полтави. Команда ПНПУ імені В. Г. Короленка посіла призове третє місце (2017 р.).

 

42. Відповідальне лідерство // Університетський час. – 2017. – жовт. (№ 59). – С. 5.

"Проект для розвитку міст" ("ПРОМІС") в Україні було започатковано наприкінці 2015 р. Із 2017 р. розпочався етап підготовки тренерів для адміністративних одиниць нашої області. Серед учасників першого з чотирьох тренінгів - доцент кафедри правознавства Тамара Жалій.

 

43. Гриньова М. В. Важливість функціонування спеціальності "Здоров'я людини" на природничому факультеті ПНПУ імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., 14 квіт. 2016 р. / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ВДНЗУ "Українська медична стомат. академія", Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полтав. держ. аграрна академія. – Полтава, 2016. – С. 213–215.

 

44. Гриньова М. В. Вплив глобалізації на освітні процеси в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спеціальності "Географія" та 15-річчю кафедри географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, (м. Полтава, 25–26 квіт. 2016 року) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка [та ін.]. – Полтава, 2016. – С. 16–18.

 

45. Дмитрієнко О. Основіні аспекти викладання "Теорії керування на фізико-математичному факультеті" [в ПНПУ імені В. Г. Короленка] / О. Дмитрієнко // Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету / гол. ред. Ю. Д. Москаленко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – С. 160–162.

 

46. Титаренко В. П. Виховний потенціал технологічної освіти / В. П. Титаренко // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 10. – С. 3–5.

Розглядаються категорії виховання особливості: патріотизм, естетичне виховання, трудове виховання, фізичне виховання. Зазначені основні напрями та завдання виховання студентської молоді у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

 

Наукова діяльність

1. Ніколенко О. Дух Володимира Короленка живе в добрих справах заради людей. Всеукраїнська науково-практична конференція "ІХ Короленківські читання" / О. Ніколенко // Всесвітня література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 8–10.

19-20 листопада 2015р. в Полтаві відбулася Всеукраїнська практична конференція "ІХ Короленківські читання", організатори - ПНПУ імені В. Г. Короленка, Полтавський літературно-меморіальний музей В. Г. Короленка, Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради та Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації .

 

 

2. Чирка В. Упізнай народ через культуру й слово! / В. Чирка // Всесвітня література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 2–3.

19-20 листопада 2015 р. в Полтаві відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар методистів зарубіжної літератури обласних інститутів обласних інститутів післядипломної пед. освіти. Організаторами проведення семінару стали МОН України, ПОІППО ім. М. В Остроградського, ПНПУ імені  В. Г. Короленка, на заході виступив фольклорний ансамбль "Жива вода".

 

3. Міжнародний конгрес з етнодизайну в Полтаві // Край. – 2016. – січ. (№ 1 (141)). – С. 4.

В Полтаві працював Третій Міжнародний когрес "Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції", він проходив під егідою МОН України, НАПН України, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, інституту модернізації змісту освіти МОН України, Полтавської ОДА, відділення кераміки інституту народознавства НАН України, ПНПУ імені Короленка, ПОІПО ім. М. В. Остроградського, Полтавського краєзнавчого музею ім. В. Кричевського, ПХМГМ ім. М. Ярошенка, під час конгресу відбулась виставка творчих робіт студентів факультету технологій і дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка, яку презентувала декан цього факультету В. П. Титаренко також відбулась персональна виставка заслуженого майстра народної творчості України Олександра Бабенка.

 

4. Бойко А. Інститут педагогічної україністики в освітньому просторі Полтавщини / А. Бойко // Освіта. – 2016. – 4–11 трав. (№ 18). – С. 4–5.

 

5. Зарубіжні письменники і Україна // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2016. – № 5. – С. 57.

15-18 березня 2016 року ПНПУ імені В. Г. Короленка гостинно приймав учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Зарубіжні письменники і Україна". У заході взяли участь понад 150 науковців з України, Західної Європи, Японії та США, учителів і методистів. Серед них відомі діячі науки, видатні представники сучасного літературознавства: М. К. Наєнко (Київ), Сін'їті Мурата (Токіо), Карстен Хаммер (Копенгаген), О. М. Ніколенко (Полтава), В. П. Казарін (Київ) та інші. Роботу методичної секції модерувала кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Орлова.

 

6. Наукові форуми // Університетський час. – 2016. – берез. (№ 48). – С. 2.

На базі кафедри хімії ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулась регіональна науково-практична конференція "ІХ Менделєєвські читання", на факультеті філології та журналістики відбулась ІХ Міжнародна студентська науково-практична конференція "Пріоритети сучасної філології: теорія і практика".

 

7. У світі літератури // Університетський час. – 2016. – берез. (№ 48). – С. 4.

14-18 березня на базі ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася міжнародна науково-практична конференція "Зарубіжні письменники і Україна".

 

8. Коваленко М. Гендер. Сексуальність. Полтава: відверта розмова істориків / М. Коваленко // Університетський час. – 2016. – берез. (№ 48). – С. 5.

На базі ПНПУ імені В. Г. Короленка 16-17 березня була проведена серія  заходів  міждисциплінарного проекту "Гендер. Сексуальність. Полтава: відверта розмова істориків".

 

9. Реєнт О. [Тривожна ситуація з ві відділом педагогічної україністики в ПНПУ імені В. Г. Короленка] / О. Реєнт // Освіта. – 2016. – 24–29 черв. (№ 25–26). – С. 3.

Роздуми щодо закриття відділу педагогічної україністики в ПНПУ імені В. Г. Короленка.

 

10. Хімія науки // Університетський час. – 2016. – верес. (№ 51). – С. 6.

У ПНПУ імені В. Г. Короленка з 19 по 23 вересня відбулась ХХІV Всеукраїнська конференція з органічної хімії.

 

11. Бойко А. Концепція та положення науково-дослідного інституту педагогічної україністики / А. Бойко // Педагогічна україністика : наук. альманах / гол. ред. А. М. Бойко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Від. пед. україністики. – Полтава, 2016. – Вип. 1. – С. 3–18.

 

12. Бойко А. Інститут педагогічної україністики як системотвірний компонент національного дослідницького університету / А. Бойко, М. Степаненко // Педагогічна україністика : наук. альманах / гол. ред. А. М. Бойко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Від. пед. україністики. – Полтава, 2016. – Вип. 1. – С. 19–33.

 

13. Бойко А. Інститут педагогічної україністики в освітньому просторі Полтавщини / А. Бойко // Педагогічна україністика : наук. альманах / гол. ред. А. М. Бойко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Від. пед. україністики. – Полтава, 2016. – Вип. 1. – С. 162–173.

 

 

 

14. Кібенко К. З Україною в серці. Куди линуть журавлі / К. Кібенко // Університетський час. – 2016. – жовт. (№ 52). – С. 7.

З ініціативи ПНПУ імені В. Г. Короленка до Дня захисника України вже вдруге відбувся конкурс есеїв на патріотичну тематику "Ураїна - це ми". Серед переможців й дипломантів студенти ПНПУ імені В. Г. Короленка: перше місце - Катерина Кібенко, Катерина Ніколенко, друге - Віта Кривошея, третє - Ірина Давва, Катерина Горда,  у номінації "За історичну точність і документалізм" відзначено Лілію Горбань, "Історичні паралелі" - Ірину Качмар..

 

15. Компетентність педагога: шляхи вдосконалення // Університетський час. – 2016. – листоп. (№ 53). – С. 53.

22-23 листопада кафедра загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку".

 

16. "Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті" // Університетський час. – 2016. – листоп. (№ 53). – С. 8.

16-17 листопада 2016 року на фізико-математичному факультеті відбулась ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів "Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті".

 

17. Гордієнко О. Форум "Молодь будує Україну" / О. Гордієнко // Університетський час. – 2017. – берез. (№ 55). – С. 2.

У рамках акції Потяг єднання України "Труханівська Січ" до Полтави завітала молодь зі східних, південних і західних регіонів держави, частина її учасників відвідала ПНПУ імені В. Г. Короленка, на базі якого відбувся форум "Молодь будує Україну".

 

18. Сучасні виміри педагогіки Антона Макаренка // Університетський час. – 2017. – берез. (№ 55). – С. 3.

13-14 березня 2017 р. на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна відбулася ХVІ Міжнародна науково-практична конференція "Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості".

 

19. Пархоменко Л. Атлант церкви / Л. Пархоменко // Університетський час. – 2017. – берез. (№ 55). – С. 6.

У ПНПУ імені В. Г. Короленка провели науковий симпозіум "Патріарх Йосиф Сліпий - знайомий і незнаний".

 

20. Год Н. V всеукраїнська наукова конференція "Держава і церква в новітній історії України" [Електронний ресурс] / Н. Год // Історична пам'ять : наук. зб. / ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34–35. – С. 144–146. – Режим доступу:

http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6633 .

 

21. Роїк В. Пам'ять, яка продовжує життя / В. Роїк // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 3. – С.113–118.

Культурні заходи (конференції, галереї робіт, вечори пам'яті, фотовиставки, газетні публікації, презентації книг) , що відбувалися протягом 2014-2017 років, присвячені творчим здобуткам Віри Сергіївни Роїк. Так, у вересні 2014 року в Полтаві в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулася Всеукраїнська наукова конференція "Українська вишивка у творах Віри Роїк".

 

22. Клепець О. Кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка - поважних 80 років / О. Клепець // Вечірня Полтава. – 2017. – 8 листоп. (№ 45). – С. 12.

 

23. Гоголівські читання в Полтаві // Університетський час. – 2017. – квіт. (№ 56). – С. 2.

3-4 квітня 2017 р. на базі факультету філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася традиційна Всеукраїнська науково-практична конференція "ХІІІ Гоголівські читання".

 

24. Сучасні підходи до викладання історії // Університетський час. – 2017. – квіт. (№ 56). – С. 5.

28-29 березня вдесяте відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар "Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання", який проводить кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії ПНПУ імені В. Г. Короленка.

 

25. День науки // Університетський час. – 2017. – трав. (№ 57). – С. 2.

18 травня 2017 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулись урочистості, присвячені Дню науки.

 

26. ХХІV Каришинські читання // Університетський час. – 2017. – трав. (№ 57). – С. 2.

 

27. Проект-переможець // Університетський час. – 2017. – верес. (№ 58). – С. 4.

Міністерство освіти і науки України проводить конкурс проектів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених у ВНЗ. У 2017 році одним із кращих у конкурсі став проект кандидата історичних наук, доцента Ігоря Сердюка.

 

28. Йому ненависними були будь-яка лжа і будь-яке безчестя. Володимир Короленко і фальсифікатори його творчості // Літературна Україна. – 2017. – 23 листоп. (№ 46). – С. 12.

В ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася Всеукраїнська конференція "Х Короленківські читання".

 

29. Москаленко Ю. Фізико-математичний факультет: підсумки наукової роботи за 2016 рік / Ю. Москаленко, С. Яланська // Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; гол. ред. Ю. Д. Москаленко. – Полтава, 2017. – С. 3–10.

 

30. Ільченко О. Інноваційність в освіті: пошуки й перспективи розвитку. Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю [Електронний ресурс] / О. Ільченко // Українська професійна освіта. – 2017. – № 1. – С. 113–114. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7925.

22-23 листопада 2016 року кафедрою загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку».

 

31. Гриценко Л. Сучасні тенденції розвитку дизайну та декоративно-прикладної творчості у процесі реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Всеукраїнська науково-практична конференція [Електронний ресурс] / Л. Гриценко // Українська професійна освіта. – 2017. – № 1. – С. 115–117. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7926.

28 квітня – 2 травня 2016 року в рамках регіонального молодіжного проекту «Полтавщина Великодня» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку дизайну та декоративно-прикладної творчості у процесі реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді». Конференцію відкрив показ моделей колекції одягу «Феєрія льону» (студентський Театр мод факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, керівник – доцент кафедри основ виробництва та дизайну Борисова Тетяна Миколаївна).

 

32. Короленківські читання // Університетський час. – 2017. – листоп. (№ 60). – С. 4.

8-9 листопада 2017 р. на базі ПНПУ імені В. Г. Короленка і Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка відбулася Всеукраїнська науковщ-практична конференція "Х Короленківські читання".

 

33. Пам'ять про Голодомор // Університетський час. – 2017. – листоп. (№ 60). – С. 4.

"Пам'ять про Голодомор 1932-1933 років як чинник консолідації української нації". Під такою назвою 23 листопада 2017 р. відбувся круглий стіл у ПНПУ імені В. Г. Королена.

 

34. Науковий дайджест [Всеукраїнська науково-практична конференція "Педагогіка вищої школи: стратегія, перспективи розвитку, передовий досвід"] // Університетський час. – 2017. – листоп. (№ 60). – С. 5.

22 листопада 2017 р. в університеті в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Педагогіка вищої школи: стратегія, перспективи розвитку, передовий досвід"] відбулася робоча зустріч ректора ПНПУ імені В. Г. Короленка Миколи Степаненка з деканом факультету соціальних наук Академії Поморської в Слупську Мирославом Паталоном.

 

35. Науковий дайджест [Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, яка відбулася в Києві в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара"] // Університетський час. – 2017. – листоп. (№ 60). – С. 5.

Заслужений майстер народної творчості України, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва, психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка Олександр Бабенко взяв активну участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, яка відбулася в Києві в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара".

 

36. У пошуках національного стилю // Університетський час. – 2017. – жовт. (№ 59). – С. 3.

4-8 жовтня 2017 р. ПНПУ імені В. Г. Короленка став одним з організаторів ІV Міжнародного конгресу "Етнодизайн: пошуки українського національного стилю (Полтава-Петриківка)".

 

37. Момот А. З історії повсякдення / А. Момот // Університетський час. – 2017. – жовт. (№ 59). – С. 4.

12-13 жовтня 2017 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся Міжнародний науковий семінар "Родина та домогосподарство в Центрально-Східній Європі ранньомодерного часу (джерела, методології, міждисциплінарні дослідження)".

 

38. Школа, що надихає // Університетський час. – 2017. – жовт. (№ 59). – С. 4.

28-29 вересня 2017 р. у Києві відбувся І форум випускників програми EU Study Days in Ukraine Представництва Європейського Союзу в Україні. Учасницею форуму була Анастасія Момот, працівниця відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв'язків ПНПУ імені В. Г.Короленка.

 

39. Фестиваль науки // Університетський час. – 2017. – жовт. (№ 59). – С. 5.

Восени 2017 р. Полтава вперше приєдналася до Всеукраїнського фестивалю "Наукові пікніки", що прагне популяризувати науку серед дітей і молоді. Просто неба науковці та студенти ПНПУ імені В. Г. Короленка проводили експерименти, намагаючись найскладніші речі пояснити простими словами й унаочнити видовищними дослідами.

 

40. Шрамко Р. Педагогічний вернісаж / Р. Шрамко // Університетський час. – 2017. – жовт. (№ 59). – С. 7.

На факультеті філології та журналістики відбулася регіональна науково-практична конференція "Методологія й практика формування філологічних компетентностей у світлі новітніх освітніх вимог", одним з організаторів якої стала кафедра української мови ПНПУ імені В. Г. Короленка.

 

41. Держава, церква і наукова спадщина академіка Пащенка // Університетський час. – 2017. – жовт. (№ 59). – С. 6.

У жовтні 2017 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка проходила VI Всеукраїнська наукова конференція "Держава і Церква в новітній історії України". Важливою частиною конференції був "круглий стіл" "Академік В. О. Пащенко та його наукова спадщина".

 

42. Титаренко В. П. IV Міжнародний конгрес «Етнодизайн: пошуки українського національного стилю. Полтава-Петриківка», присвячений 30-річчю спілки дизайнерів України [Електронний ресурс] / В. П. Титаренко // Українська професійна освіта. – 2017. – № 2. – С. 108–111. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/8967.

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут модернізації змісту освіти МОН України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Полтавська обласна державна адміністрація, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтавський обласний інститут післядипломної освіти імені М.В. Остроградського, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка, Спілка дизайнерів України 4-8 жовтня 2017 р. провели Міжнародний конгрес «Етнодизайн: пошуки українського національного стилю /Полтава-Петриківка/» (до 30-річчя Спілки дизайнерів України).

 

Громадське та культурнее життя

1. Вовк К. "Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!" / К. Вовк // Полтавський вісник. – 2016. – 14 січ. (№ 3). – С. 12.

Народний ансамбль "Марія" ПНПУ імені В. Г. Короленка виступив на благодійному Різдвяному вечорі православної духовної та вокально-хорової музики.

 

2. Чирка В. Упізнай народ через культуру й слово! / В. Чирка // Всесвітня література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 2–3.

19-20 листопада 2015 р. в Полтаві відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар методистів зар. літ. обласних інститутів обласних інститутів післядипломної пед. освіти. Організаторами проведення семінару стали МОН України, ПОІППО ім. М. В Остроградського, ПНПУ імені  В. Г. Короленка, на заході виступив фольклорний ансамбль "Жива вода".

 

3. Васецька А. "Він із цих місць, цим дихав лісом, по цій землі ступав" / А. Васецька // Зоря Полтавщини. – 2016. – 8 квіт. (№ 50–51). – С. 2.

У Шишацькому краї - на батьківщині М. В. Гоголя відбувся освітньо-мистецький захід "Наш Гоголь", у якому приняли участь доцент кафедри журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка Гліб Кудряшов, народний фольклорний ансамбль "Жива вода" імені Павла Бакланова .

 

4. Світланова В. "Крізь райдугу останніх сліз..." / В. Світланова // Вечірня Полтава. – 2016. – 20 квіт. (№ 16). – С. 32.

13 квітня в Полтавському художньому музеї ім. М. Ярошенка обласна філармонія презентувала свою нову творчу роботу - вечір поезії Срібного століття "Крізь райдугу останніх сліз", присвячений Зінаїді Гіппіус, Анні Ахматовій та Марині Цвєтаєвій, в заході взяв участь народний ансамбль сучасного балету "Марія" ПНПУ імені В. Г. Короленка.

 

5. Неїжмак В. Ювілей Каменяра відзначають звітом самодіяльності / В. Неїжмак // Голос України. – 2016. – 22 квіт. (№ 74). – С. 8.

У Полтаві почали відзначати 160-річчя з дня народження Івана Франка, цій даті присвятили свій творчий звіт самодіяльні артисти  ПНПУ імені В. Г. Короленка .

 

6. Бойко М. Ювілейна "Студентська весна" назвала переможців / М. Бойко // Полтавський вісник. – 2016. – 5 трав. (№ 19). – С. 19.

Український народний хор  "Калина" імені В. Г. Короленка  та творчий центр "Вікторія" взяли участь у гала-концерті конкурсу "Студентська весна".

 

7. Корнєва В. Повернення великого Гетьмана / В. Корнєва // Зоря Полтавщини. – 2016. – 11 трав. (№ 67). – С. 1.

7 травня на Соборному майдані відбулось урочисте відкриття пам'ятника Івану Мазепі, на фото серед інших гостей свята - М. І. Степаненко, народний хор "Калина".

 

8. Ярошенко Г. "Іще коли Петро І тільки намагався прорубати вікно в Європу, Україна часів Івана Мазепи вже заходила туди через двері"- констатував Президент України Петро Порошенко під час церемонії відкриття в Полтаві пам'ятника українському гетьману [Івану Мазепі] / Г. Ярошенко // Вечірня Полтава. – 2016. – 11 трав. (№ 19). – С. 1–2.

Пісенною візитівкою дійства  став виступ українського народного хору "Калина" ПНПУ імені В. Г. Короленка.

 

9. Юрченко Г. Об'єднані й окрилені мистецтвом! / Г. Юрченко // Вечірня Полтава. – 2016. – 25 трав. (№ 21). – С. 14.

Ансамбль сучасного балету "Марія" взяв уасть  концерті "В діалозі краси й радості".

 

10. Гайдамака В. "А ми тую червону калину піднімемо..." / В. Гайдамака // Полтавська думка. – 2016. – 9 черв. (№ 24). – С. 8.

28 травня на батьківщині Г. С. Левченка в Грабарівці відбувся  обласний пісенно-мистецький фестиваль "Калинові гуляння".

 

 

11. Гайдамака В. Калинові гуляння – 2016 / В. Гайдамака // Край. – 2016. – лип. (№ 7 (147)). – С. 6–7.

Про обласний пісенно-мистецький фестиваль, що проводився в с. Грабарівка "Калинові гуляння" в якому приймав участь український народний хор "Калина" ПНПУ імені В. Г. Короленка.

 

12. [Фотографія гурту "Калина"] // Край. – 2016. – лип. (№ 7 (147)). – Обкладинка.

 

13. Професійне свято // Університетський час. – 2016. – квіт.-трав. (№ 49–50). – С. 1.

18 травня в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулися збори професорсько-викладацької корпорації та студентства з нагоди Дня науки України.

 

 

14. "Шукаючи Європу, ми знайшли Україну" // Університетський час. – 2016. – квіт.-трав. (№ 49-50). – С. 3.

21 травня в Україні відзначили День Європи, до святкувань долучився й ПНПУ імені В. Г. Короленка, узявши участь у традиційному Студентському європейському містечку на театральній площі в Полтаві.

 

 

15. Гайдамака В. "Калиновий" іспит перед земляками  / В. Гайдамака // Університетський час. – 2016. – квіт.-трав. (№ 49–50). – С. 6.

28 травня український народний хор "Калина" виступив на пісенно-мистецькому фестивалі "Калинові гуляння" у селі Грабарівці на Пирятинщині.

 

 

16. Із нагоди професійного свята // Університетський час. – 2016. – верес. (№ 51). – С. 4.

29 вересня в малій актовій залі ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулися урочистості з нагоди Дня працівників освіти, що відзначається 2 жовтня .

 

 

17. Єрмакова А. "Це книжка про жагу до справедливості"  / А. Єрмакова // Університетський час. – 2016. – верес. (№ 51). – С. 5.

20 вересня в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася презентація нової книжки Євгена Положія "П'ять секунд, п'ять днів". Роман побудований на розповідях бійців батальйонів територіальної оборони "Кривбас"і "Херсон", добробрату "Дніпро-1" і бійців 51-ї бригади ЗСУ, а також на інформації, отриманій від родичів загиблого лікаря Влада Ковальова.

 

 

18. [Відзнаки ансамблю "Жива вода"] // Університетський час. – 2016. – верес. (№ 51). – С. 5.

Народний фольклорний ансамбль "Жива вода" імені Павла Бакланова факультету філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка  був удостоєний гран-прі Всеукраїнського конкурсу-фестивалю народної творчості на Національному Сорочинському ярмарку, також колектив відзначили Дипломом лауреата на обласному конкурсі-огляді фольклорних ансамблів, народних музик, гармоністів та бандуристів "Чиста криниця".

 

 

19. Горголь П. С. Творчий шлях народного ансамблю бального танцю "Грація": традиції і перспективи розвитку / П. С. Горголь // Хореографічне мистецтво у контексті культурно-освітніх процесів : матеріали Всеукр. наук.-практ.конф., (м. Полтава, 12–13 груд. 2005 р) / передм. В. О. Пащенка ; Полтав. облдержадмін., Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 35–41.

 

20. "Зелений клас" та студенти ПНПУ імені Короленка стали найкращими волонтерами 2016 року // Вечірня Полтава. – 2016. – 7 груд. (№ 49). – С. 2.

У категорії навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, громадських та культурних установ та організацій І місце виборов волонтерський загін "Акорд" ПНПУ імені В. Г. Короленка.

 

 

21. Білошкурський В. С. Народний ансамбль спортивного бального танцю "Грація" / В. С. Білошкурський, С. В. Шалапа, В. В. Перепелкін // Танцювальне мереживо Полтавського краю : зб. хореографічних матеріалів / В. С. Білошкурський, С. В. Шалапа, В. В. Перепелкін ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Нац. хореографічна спілка України. – К., 2014. – С. 205–207.

 

22. Білошкурський В. С. Народний самодіяльний ансамбль танцю "Весна" / В. С. Білошкурський, С. В. Шалапа, В. В. Перепелкін // Танцювальне мереживо Полтавського краю : зб. хореографічних матеріалів / В. С. Білошкурський, С. В. Шалапа, В. В. Перепелкін ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Нац. хореографічна спілка України. – К., 2014. – С. 207–208.

 

23. Ярова Г. "І студенти, й викладачі педуніверситету мають пишатися тим, що вони "короленківці" / Г. Ярова // Вечірня Полтава. – 2016. – 21 груд. (№ 51). – С. 21.

У рамках відзначення річниці присвоєння Полтавському педагогічному університету імені Володимира Короленка заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, завідувач кафедри хореографії Герман Юрченко провів мистецько-просвітницький захід на тему "Короленко і музика".

 

 

24. Волощук Ю. Секрет успіху - у працелюбстві, любові до землі та людей / Ю. Волощук // Університетський час. – 2016. – жовт. (№ 52). – С. 1.

27 жовтня у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулась зустріч під назвою  "Світло радивонівської зорі" з героєм України Іваном Балюком. У заході також взяли участь духовний навставник радивонівської громади, настоятель храму Усікновення глави Івана Предтечі о. Віктор Петришенець і ректор ПНПУ Микола Степаненко, з ініціативи якого й відбулася ця зустріч.

 

 

25. До Дня захисника України // Університетський час. – 2016. – жовт. (№ 52). – С. 2.

12 жовтня в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулися урочистості з нагоди Дня захисника України. На захід були запрошені військовослужбовці військової частини А3384 Збройних сил України

 

 

26. Боловацька Ю. Залучення студентів-переселенців до волонтерської діяльності в Полтавському Національному Педагогічному університеті імені В. Г. Короленка / Ю. Боловацька // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 9. – С. 40–42.

 

27. "Великдень" у краєзнавчому музеї // Край. – 2017. – трав. (№ 5 (157)). – С. 4.

У Виставковій залі музею можна було побачити роботи в техніці дереворізблення, килимарства, гончарства, лялькарства, вишивки, розпису по дереву та склу виготовлені студентами і викладачами університету.

 

 

28. Журавлі-журавлики лубенця // Край. – 2017. – трав. (№ 5 (157)). – С. 6.

До 96-ти річчя від дня народження письменника, автора пригодницьких та історичних творів Володимира Малика (Сиченка) у бібліотеці ім. І. П. Котляревського пройшов вечір пам'яті на якому виступила студентка-третьокурсниця ПНПУ ім. В. Г  Короленка, учасниця хору "Калина" Юлія Немирич.

 

 

 

29. На Полтавщині хорист освідчився диригенту на пісенному святі // Вечірня Полтава. – 2017. – 7 черв. (№ 23). – С. 3.

Про виступ українського народного хору "Калина" ПНПУ імені В. Г. Короленка на пісенному святі "Калинові гуляння" у с. Грабарівка Пирятинського району.

 

 

30. Гордієнко О. Вернісаж талантів / О. Гордієнко // Університетський час. – 2017. – квіт. (№ 56). – С. 1.

19 квітня 2017 р. у Полтавському обласному центрі естетичного виховання молоді відбувся звітний концерт творчих колективів ПНПУ імені В. Г. Короленка в рамках фестивалю-конкурсу "Студентська весна".

 

 

31. Любченко В. Дев'ятий бал / В. Любченко // Університетський час. – 2017. – трав. (№ 57). – С. 1.

31 травня 2017 р. відбувся традиційний, уже дев'ятий, ректорський бал "Молодь і освітній Олімп" для випускників ПНПУ імені В. Г. Короленка.

 

 

32. Любченко В. Короленківці долучилися до параду "Полтава вишивана" / В. Любченко // Університетський час. – 2017. – верес. (№ 58). – С. 3.

23 вересня з нагоди Дня міста в Полтаві відбувся парад "Полтава вишивана". Долучилася до заходу і громада ПНПУ імені В. Г. Короленка.

 

 

33. Бабенко О. Мистецький старт ювілейного року / О. Бабенко // Університетський час. – 2017. – верес. (№ 58). – С. 7.

"Україна - ти моя родина, ти моя єдина матінка-земля". Під такою назвою 14 вересня 2017 р. відкрилася виставка творів студентів кафедри образотворчого мистецтва педуніверситету в Полтавському літературно-меморіальному музеї імені Панаса Мирного. Цей вернісаж присвячений 40-річчю створення психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка.

 

 

34. Народний ансамбль "Жива вода" завоював нові Гран-прі // Університетський час. – 2017. – верес. (№ 58). – С. 7.

Із 22 по 27 серпня 2017 р., протягом роботи Національного Сорочинського ярмарку, відбувся фестиваль народної творчості "Ярмаринка". Студентський колектив Народний фольклорний ансамбль факультету філології та журналістики "Жива вода" імені Павла Бакланова став володарем гран-прі цього заходу.

 

 

35. Концерт у дарунок // Університетський час. – 2017. – верес. (№ 58). – С. 8.

Із нагоди Дня працівників освіти в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулися урочистості та святковий концерт (2017 р.).

 

 

36. Щеглова О. "Професія – це той хрест, який ми обираємо добровільно" / О. Щеглова // Зоря Полтавщини. – 2017. – 24 листоп. (№ 171/172). – С. 13.

Фотожурналістика - ремесло чи мистецтво? Відповіді на це та багато інших запитань шукали студенти факультету філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка під час зустрічі з випускницею цього вишу Анною Чапалою, володарем Гран-прі ХІХ Міжнарожної фотовиставки Всеукраїнської газети "День".

 

 

37. Дудка О. "Наша єдина студентська родина" / О. Дудка // Зоря Полтавщини. – 2017. – 24 листоп. (№ 171/172). – С. 15.

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з комунальною установою "Обласний молодіжний центр" з нагод Міжнародного дня студента реалізували щорічний обласний молодіжний проект "Наша єдина студентська родина. На заході були присутні представники усіх вищих навчальних закладів Полтавщини. У номінації "Кращий студент -спортсмен Полтавщини" перемогу здобув студент ПНПУ імені В. Г. Короленка Олександр Хижняк, який є чемпіоном України, чемпіоном Європи та світу в середній вазі з боксу.

 

 

38. Попова М. Дотик до вічності / М. Попова // Вечірня Полтава. – 2017. – 29 листоп. (№ 48). – С. 14.

18 листопада 2017 р. у Національному будинку органної та камерної музики України в Києві відбулась прем'єра твору видатного сучасного українського композитора Віктора Степурка "Літургія сповідницька".

 

 

39. Жовнір Н. Уперше в історії майже 90-річного музею В. Г. Короленка тут представили виставку робіт його директора  / Н. Жовнір // Вечірня Полтава. – 2017. – 29 листоп. (№ 48). – С. 14.

Презентація робіт - вишивки бісером директора музею Ольги Теницької. Майстриню привітали декан факультету технології та дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка В. Титаренко та декан психолого-педагогічного факультету Н. Сулаєва.

 

 

40. Гайдамака В. Новорічні віншування українського народного хору "Калина" / В. Гайдамака // Вечірня Полтава. – 2017. – 20 груд. (№ 51). – С. 13.

 

41. У вирі "професійного" свята // Університетський час. – 2017. – листоп. (№ 60). – С. 3.

Із нагоди Міжнародного дня студента 15 листопада 2017 р. в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся концерт.

 

 

42. Шебеліст С. Шана захисникам / С. Шебеліст // Університетський час. – 2017. – жовт. (№ 59). – С. 2.

Напередодні Дня українського козацтва, захисника України й Покрови Пресвятої Богородиці в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся святковий концерт "Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі!" (2017 р.).

 

 

43. [Новини факультету філології та журналістики] // Університетський час. – 2017. – лют. (№ 54). – С. 8.

Із нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та США,  Посольство США в Україні, інформаційний центр "Вікно в Америку", Американська бібліотека в Києві провели Всеукраїнський конкурс "Об'єднані проти корупції", Павло Черчатий - студент групи Ін-57 факультету філології та журналістики став одним з переможців конкурсу.

 

44. Будуємо Україну разом // Університетський час. – 2017. – трав. (№ 57). – С. 6.

 

Суспільно-корисна праця студентів, волонтерство

 

Спорт та спортивні досягнення

1. Універсіада: перші підсумки // Полтавський вісник. – 2016. – 1 січ. (№ 1). – С. 12.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка в загальному заліку V спортивних ігор Полтавщини серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 2015-2016 навчального року посів четверте місце .

 

 

2. Бронза на універсіаді // Університетський час. – 2016. – берез. (№ 48). – С. 8.

Команда ПНПУ імені В. Г. Короленка посіла третє місце в Універсіаді з волейболу між вишами Полтави.

 

 

3. Естафета "Полтавського вісника" визначила переможців // Полтавський вісник. – 2016. – 13 жовт. (№ 42). – С. 13.

У Полтаві поблизу парку "Перемога" відбулася традиційна легкоатлетична естафета на призи газети "Полтавський вісник" із нагоди Дня українського козацтва України, команда ПНПУ імені В. Г. Короленка потрапила до числа призерів серед вишів та отримала кубки та пердплату від редакції газети "Полтавський вісник".

 

 

4. Олімпійське золото Ріо // Університетський час. – 2016. – верес. (№ 51). – С. 1.

Випускник 2008 р. факультету фізвиховання ПНПУ імені В. Г. Короленка, каноїст Юрій Чебан здобув золоту медаль на ХХХІ Літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро.

 

 

5. Спортивні трофеї // Університетський час. – 2016. – жовт. (№ 52). – С. 5.

Команда ПНПУ імені В. Г. Короленка  стала переможцем традиційного лекгоатлетичного осіннього кросу "Золота осінь" серед начальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, присвяченого Дню Українського Козацтва .

 

 

6. [Новини факультету фізичного виховання] // Університетський час. – 2017. – лют. (№ 54). – С. 8.

Студент факультету фізичного виховання Богдан Касьян із відкритого турніру в Сумах "Кубок ректора Сумду з плавання " привіз п'ять золотих нагород.

 

 

7. Любченко В. Пояс переможця / В. Любченко // Університетський час. – 2017. – берез. (№ 55). – С. 4.

Студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В. Г. Короленка став чемпіоном Європи з боксу серед спортсменів віком до 22 років.

 

 

8. Здобутки // Університетський час. – 2017. – квіт. (№  56). – С. 8.

На факультеті фізичного виховання було проведено змагання з армреслінгу.

 

 

9. Мілько Д. Футбольний трофей / Д. Мілько // Університетський час. – 2017. – трав. (№ 57). – С. 8.

18-20 травня 2017 р. на базі Міжнародної тенісної академії відбулися Всеукраїнські змагання з міні-футболу серед членів Профспілки працівників освіти і науки України. У турнірі вдало виступили й короленківці.

 

 

10. Тріумфальна перемога // Університетський час. – 2017. – верес. (№ 58). – С. 1.

У Гамбурзі відбулися фінальні поєдинки чемпіонату світу з боксу. У ваговій категорії до 75 кілограмів за "золото" змагавля полтавець, студент нашого університету Олександр Хижняк.

 

 

11. Дудка О. "Наша єдина студентська родина" / О. Дудка // Зоря Полтавщини. – 2017. – 24 листоп. (№ 171/172). – С. 15.

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з комунальною установою "Обласний молодіжний центр" з нагод Міжнародного дня студента реалізували щорічний обласний молодіжний проект "Наша єдина студентська родина. На заході були присутні представники усіх вищих навчальних закладів Полтавщини. У номінації "Кращий студент -спортсмен Полтавщини" перемогу здобув студент ПНПУ імені В. Г. Короленка Олександр Хижняк, який є чемпіоном України, чемпіоном Європи та світу в середній вазі з боксу.

 

 

12. Васевич А. "Дякую Богу за своє чемпіонство, сім'ю, що живу в Полтаві та є українцем" / А. Васевич // Зоря Полтавщини. – 2017. – 12 груд. (№ 181/182). – С. 5.

Про полтавського боксера, чемпіона світу і Європи, заслуженого майстра спорту України Олександра Хижняка на прізвисько "Полтавський танк".

 

 

13. Спортивні трофеї // Університетський час. – 2016. – квіт.-трав. (№ 49-50). – С. 8.

Спортивне життя ПНПУ імені В. Г. Короленка.

 

Вихованці університету

1. Видатні особистості мого навчального закладу: зб. матеріалів II семінару лідерів учнівського та студ. самоврядування "Якщо не я, то хто?", 18 квіт. 2015 року / Полтав. нац.пед.ун-т імені В. Г. Короленка, Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Полтав. міськради, Студ. рада нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, Спілка шк. лідерів Полтави. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленко, 2015. – 126 с. – Бібліогр. в кінці ст.

 

2. "Де-факто ми революцію виграли, а де-юре - програли тоді": інтерв'ю з Ю. Матвійчуком / записала М. Бойко // Полтавський вісник. – 2016. – 18 лют. (№ 8). – С. 4.

Юліан Матвійчук - випускник ПНПУ імені В. Г. Короленка, учасник Майдану, воїн АТО.

 

3. "Я завжди пишався званням учителя...": [про Іванко Андрія Борисовича] / упоряд.: Л. Гайда, С. Орел. – Кіровоград : Центрально-українське видавництво, 2016. – 98 с.

 

4. Решетник Л. Шана герою / Л. Решетник // Університетський час. – 2016. – лют. (№ 47). – С. 4.

У ПНПУ імені В. Г. Короленка вшанували пам'ять випускника вишу, ультраса футбольного клубу "Ворскла" й бійця полку "Азов" Антона Грицая  .

 

5. Матат Д. Учитель майбутнього / Д. Матат // Освіта України. – 2016. – 13 черв. (№ 23). – С. 8–9.

Віталій Шафрановський - студент ПНПУ імені В. Г. Короленка став переможцем ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Педагогіка" ( VI місце).

 

6. Дениско Г. "Красуня Полтави – 2016": серед снігів засяяло ніжне літо... [Текст] / Г. Дениско // Вечірня Полтава. – 2016. – 21 груд. (№ 51). – С. 24.

Студентка ПНПУ імені В. Г. Короленка стала переможницею конкурсу "Красуня Полтави - 2016" у номінаціях "Міс Усмішка", "Міс Розкішні перса".

 

7. Ярошенко Г. Олена Гопей та Юрій Матвєєв здивували новою колекцією жіночого одягу в стилі модерн / Г. Ярошенко // Вечірня Полтава. – 2016. – 28 груд. (№ 52). – С. 11.

У Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка талановитий творчий тандем Олена Гопей тв випускник ПНПУ імені В. Г. Короленка Юрій Матвєєв представили нову колекцію жіночого вбрання у стілі модерн. Юрій Матвєєв у своєму інтерв'ю сказав, що у Валентина Титаренко дуже допомогла у підготовці колекції .

 

8. Студент полтавського національного університету став переможцем від посольства США в Україні // Вечірня Полтава. – 2017. – 8 лют. (№ 6). – С. 2.

Студент ПНПУ імені В. Г. Короленка Павло Черчатий став переможцем Всеукраїнського конкурсу "Об'єднання проти корупції".

 

9. Давва І. Герої серед нас / І. Давва // Університетський час. – 2016. – листоп. (№ 53). – С. 7.

З ініціативи ПНПУ імені В. Г. Короленка до Дня захисника України вже вдруге відбувся конкурс есеїв на патріотичну тематику "Україна - це ми". Серед переможців студенти ПНПУ : 1 місце - Катерина Кібенко, Катерина Ніколенко, 2 - Віта Кривошея, 3 - Ірина Давва, Катерина Горда; у номінаціях  відзначені - "За історичну точність і документалізм" -  Лілія Горбань, "Історичні паралелі" - Ірина Качмар.

 

10. Мінак В. "Азов" не відступає / В. Мінак // Університетський час. – 2017. – лют. (№ 54). – С. 6.

У Полтаві вшанували пам'ять Антона "Сіфа" Грицая , випускника ПНПУ імені В. Г. Короленка, 20 лютого 2017 року в актові залі НВК  № 16 відбувся захід, присвячений ушануванню пам'яті Атона Грицая .

 

11. Відбулося вручення щорічної міської літературної премії імені Миколи Гоголя // Полтавський вісник. – 2017. – 6 квіт. (№ 14). – С. 3.

Студентка ПНПУ імені В. Г. Короленка Олена Коновалова посіла перше місце у старшій віковій категорії .

 

12. Відбулося вручення щорічної міської літературної премії імені Миколи Гоголя // Вечірня Полтава. – 2017. – 5 квіт. (№ 14). – С. 1.

Студентка ПНПУ імені В. Г. Короленка Олена Коновалова посіла перше місце у старшій віковій категорії .

 

13. Промінь душі: [вірші студентів фізико-математичного фак-ту ПНПУ імені В. Г. Короленка]. – Глобино : Поліграфсервіс, 2017. – 78 с. – З автографом.

Автограф: На згадку рідній альма-матері від студентів та викладачів фізико-математичного факультету. На завжди з поезією в серці! 04.04.17 р.

 

 

14. Тронько Т. Вшанування пам'яті лицарів національної звитяги [Електронний ресурс] / Т. Тронько // Історична пам'ять : наук. зб. / ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34-35. – С. 146–148. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6634.

Один з «лицарів» Антон Грицай – випускник історичного факультету, боєць АТО, що загинув у березні 2015 року.

 

15. Розпис платівок?.. А ви подивіться // Край. – 2017. – верес. (№ 9 (161)). – С. 5.

Про експозицію робіт студентки першого курсу факультету філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка Ольги Лях. Дівчина розписує старі грампластинки яскравими візерунками.

 

16. Щеглова О. "Професія – це той хрест, який ми обираємо добровільно" / О. Щеглова // Зоря Полтавщини. – 2017. –24 листоп. (№ 171/172). – С. 13.

Фотожурналістика - ремесло чи мистецтво? Відповіді на це та багато інших запитань шукали студенти факультету філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка під час зустрічі з випускницею цього вишу Анною Чапалою, володарем Гран-прі ХІХ Міжнарожної фотовиставки Всеукраїнської газети "День".

 

17. Місюренко С. Полтавська студентка – в п'ятірці кращих на Ольжичевих читаннях [Текст] / С. Місюренко // Зоря Полтавщини. – 2018. –6 лют. (№ 17/18). – С. 4.

В грудні 2017 р. в Миколаєві відбулися V Всеукраїнські молодіжні Ольжичеві читання. В п'ятірку кращих увійшла студентка ПНПУ імені В. Г. Короленка Оксана Бурлака.

 

18. Любченко В. Війна і мир у фотооб'єктиві Анни Чапали  / В. Любченко // Університетський час. – 2017. – листоп. (№ 60). – С. 7.

У ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася творча зустріч із фотокореспонденткою ОКІА "Новини Полтавщини", випускницею нашого вишу Анною Чапалою.

 

Студентське життя

1. У полтавському виші працює центр лідерства // Вечірня Полтава. – 2016. – 6 квіт. (№ 14). – С. 2.

На базі ПНПУ імені В. Г. Короленка працює проект "Школа місцевого і студентського самоврядування".

 

2. Зима, що нас змінила // Університетський час. – 2016. – лют. (№ 47). – С. 5.

18 лютого до Дня Героїв Небесної Сотні у ВАЗі ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулося відкрите засідання Клубу укр. кіно, у його рамках студенти переглянули фільм, номінований на премію "Оскар", - "Зима у вогні: боротьба України за свободу"  .

 

 

3. Сапа Т. Волонтери - люди доброї волі / Т. Сапа // Університетський час. – 2016. – лют. (№ 47). – С. 7.

У вересні-жовтні 2015 р. тривав регіональний конкурс есеїв на патріотичну тематику "Україна - це ми", приурочений до Дня захисника України. У змаганні взяли участь студети й магістранти ПНПУ імені В. Г. Короленка й ПУЕТ, перше й друге місця посіли  студенти ПНПУ імені В. Г. Короленка Лілія Пархоменко й Катерина Кібенко .

 

 

4. Виховання лідерів // Університетський час. – 2016. – берез. (№ 48). – С. 3.

У ПНПУ імені В. Г. Короленка для слухачів Школи місцевого і студентського самоврядування "Лідер майбутнього " відбувся тренінг "Розвиток лідерських якостей".

 

 

5. Добром зігріте серце // Університетський час. – 2016. – берез. (№ 48). – С. 3.

Із метою профілактики ксенофобії, соціальної байдужості та расової нерівності гуртожитку № 1 ПНПУ імені В. Г. Короленка психологічна служба організувала та провела захід "Відкрий серце для доброти".

 

 

6. Задорожна О. Відбулася посвята у студенти першокурсників полтавських вищих навчальних закладів / О. Задорожна // Полтавський вісник. – 2016. – 1 верес. (№ 36). – С. 2.

Під час посвяти у студенти першокурсників ПНПУ імені В. Г. Короленка міський голова О. Ф. Мамай вручив сертифікат на придбання спеціальної комп'ютерної техніки для студента вишу Дмитра Асонова, який має проблеми із зором.

 

 

7. Боровська Я. Територія медіа / Я. Боровська // Університетський час. – 2016. – квіт.-трав. (№ 49-50). – С. 5.

14 квітня 2016 року у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся традиційний профорієнтаційний захід "МедіаТерра", організований кафедрою журналістики.

 

 

8. Батальйон, шикуйсь! // Університетський час. – 2016. – квіт.-трав. (№ 49-50). – С. 8.

20-22 травня 25 студенток ПНПУ імені В. Г. Короленка представляли свій виш на обласному військово-патріотичному заході "Жіночий батальйон-ІV".

 

 

9. Корнєва В. Кращі книги Полтавщини / В. Корнєва // Зоря Полтавщини. – 2016. – 15 листоп. (№ 173-174). – С. 1.

9 листопада, у День української писемності та мови відбулася урочиста церемонія  нагородження  переможців ювілейного Х конкурсу "Краща книга Полтавщини", до свята студенти ПНПУ імені В. Г. Короленка створили імпровізований музей книги.

 

 

10. Микола Степаненко вручив офіцерські погони студентам-педагогам // Полтавська думка. – 2016. – 15 груд. (№ 51). – С. 13.

З нагоди відзначення Дня Збройних сил України відбулися урочистості щодо присвоєння первинного офіцерського звання "молодший лейтенант" студентам ПНПУ імені В. Г. Короленка, офіцерські погони курсантам вручив ректор Степаненко М. І..

 

 

11. Блоха Я. Нове срібло "Вендети" / Я. Блоха // Університетський час. – 2016. – жовт. (№ 52). – С. 4.

Команда ПНПУ імені В. Г. Короленка "Вендета" стала срібним призером у традиційному турнірі з інтелектуальної гри "Брейн-ринг" серед команд вищих навчальних закладів Полтави.

 

 

12. Новий формат святкування Дня закоханих // Університетський час. – 2017. – лют. (№ 54). – С. 2.

Студентська рада ПНПУ імені В. Г. Короленка разом із Українською академією лідерства запропонувала новий нестандартний формат святкування Дня закоханих - проект "Люби", мета проекту - допомога півторарічному полтавцю Макарчику Іванченкові .

 

 

13. Шебеліст С. Найрозумніші / С. Шебеліст, Я. Блоха // Університетський час. – 2017. – берез. (№ 55). – С. 8.

У Полтаві відбувся міський турнір з інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?", переможцем турніру стала команда "Вендета" ПНПУ імені В. Г. Короленка.

 

 

14. Дистанційно й інноваційно // Освіта України. – 2017. – 29 трав. (№ 21). – С. 3.

На Полтавщині відкриють 7 платформ із можливістю електронної дистанційної освіти. Планується  створити т'юторський центр спільно з ПНПУ імені В. Г. Короленка.

 

15. Розпис платівок?.. А ви подивіться // Край. – 2017. – верес. (№ 9 (161)). – С. 5.

Про експозицію робіт студентки першого курсу факультету філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка Ольги Лях. Дівчина розписує старі грампластинки яскравими візерунками.

 

 

16. Івженко О. Медіастудії / О. Івженко // Університетський час. – 2017. – трав. (№ 57). – С. 5.

16 травня 2017 р. відбувся регіональний студентський науковий семінар "Актуальні проблеми журналістики". Його  організовує і проводить кафедра журналістики.

 

 

17. До вершин професійного зростання // Університетський час. – 2017. – верес. (№ 58). – С. 2.

 

18. Посвята в першокурсники // Університетський час. – 2017. – верес. (№ 58). – С. 2.

 

19. Патріотична "Заграва" // Університетський час. – 2017. – жовт. (№ 59). – С. 2.

На базі дитячого оздоровчого табору "Джерело" в селі Клюсівка Новосанжарського району відбулися змагання команд вищих навчальних закладів Полтави. Команда ПНПУ імені В. Г. Короленка посіла призове третє місце.

 

 

20. Щербак А. Унікальне досягнення студента Полтавського національного педагогічного університету з Луганщини / А. Щербак // Полтавська думка. – 2017. – 6 квіт. (№ 14). – С. 1.

Студент ПНПУ імені В. Г. Короленка Дмитро Лобода став дворазовим переможцем Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

 

Преса про ПНПУ 2016-2017 (одним файлом)


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.