Кучма Л. Д. Зламане десятиліття. - К. : Інформаційні системи, 2010. - 559 с., іл.

У книзі розкрито досвід, успіхи і прорахунки української влади у подоланні  глибокої трансформаційної кризи 90-х років,  досягнення і невдачі в ході здійснення реформ та забезпечення економічного зростання у 2000-2004 рр.
Значне місце відведено структурним реформам - утвердженню приватної власності, підприємництва і бізнесу - та галузевим проблелам економіки. Висвітлено макроекономічні причини кризи та політичні проблеми державотворення, наслідки економічних втрат у 2005-2009 рр., а також шляхи подолання нинішньої кризи та забезпечення сталого розвитку України на найближчу перспективу.
Для науковців, політологів, аспірантів, студентів, широкого загалу читачів, що цікавляться питаннями економічної політики та державного будівництва.

 

 

 

ЗМІСТ

До читача....................................................................................................................................... З

Передмова.................................................................................................................................... 7

Розділ І. Лабіринти приватизації

Вступ.................................................................................................................................... 34

1.1. Базова економічна реформа........................................................................................ 37

1.2. Між політикою і бізнесом................................................................................................ 49

1.3. Іноземний капітал: за і проти ....................................................................................... 57

1.4. Політика і криза приватизації....................................................................................... 64

1.5. Приватизація і криза влади........................................................................................... 73

Розділ II. Бізнес: між конкуренцією і бюрократією

Вступ.................................................................................................................................... 84

2.1. Великий бізнес - великі проблеми.............................................................................. 87

2.2. Малий бізнес - мала віддача...................................................................................... 105

Розділ III. Метаморфози промислової політики

Вступ.................................................................................................................................. 120

3.1. Ренесанс політики індустріалізації........................................................................... 123

3.2. Замість прориву - провал............................................................................................ 139

Розділ IV. Парадокси металургії

Вступ.................................................................................................................................. 162

4.1. Відродження і криза..................................................................................................... 164

4.2. Модернізація - шлях до виживання.......................................................................... 183

4.3. Глобалізація ринку і конкуренції............................................................................... 196

Розділ V. Машинобудування: інноваційна стагнація

Вступ.................................................................................................................................. 215

5.1. Складна галузь - складні проблеми......................................................................... 217

5.2. Автопром: розгін і гальмування.................................................................................. 230

5.3. Суднопром: дрейф і швартовка................................................................................. .243

5.4. Авіапром: затяжний зліт............................................................................................... 255

5.5. Космопром: зупинка старту......................................................................................... 266

Розділ VI. Енергетика: глобальна конверсія

Вступ.................................................................................................................................. 276

6.1. Вугілля: можливості і проблеми................................................................................. 278

6.2. Електроенергетика: незадіяний потенціал............................................................ 289

6.3. Нафтова кон'юнктура: українська специфіка.......................................................... 302

6.4. Газова криза - найважча для України...................................................................... 316

6.5. Енергоощадність - запорука виживання.................................................................. 335

6.6. Енергоконверсія - гарант незалежності.................................................................. 348

Розділ VII. Земля і село: суперечності реформи

Вступ.................................................................................................................................. 372

7.1. Землю - селянам ! А що далі?..................................................................................... 374

7.2. Від колгоспів до приватгоспів..................................................................................... 386

7.3. Замість парцеляції - латифундація........................................................................... 401

7.4. Замість ринку землі - базар........................................................................................ 414

7.5. Аграрний ринок і бізнес................................................................................................ 432

7.6. Держава і селяни........................................................................................................... 445

7.7. Село минулого і майбутнього..................................................................................... 466

Розділ VIII. Житло: розбудова і розруха

Вступ.................................................................................................................................. 477

8.1. Після занепаду - бум..................................................................................................... 479

8.2. Після буму - криза.......................................................................................................... 490

Розділ IX. Транспорт - на роздоріжжі

Вступ.................................................................................................................................. 511

9.1. Залізниця: не зійти з рейок ........................................................................................ 513

9.2. Дороги в Європу: ще треба будувати......................................................................... 524

Післямова.................................................................................................................................. 537

Біографія .................................................................................................................................. 555

Нагороди.................................................................................................................................... 557


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.