Шановні користувачі!

Ви можете отримати бібліотечні послуги онлайн:

  • інтитуційний репозитарій;
  • електронний каталог;
  • вітруальна довідка або натиснути "Довідка" праворуч,  або надіслати лист на адресу bibliograf_pnpu@ukr.net;
  • попереднє онлайн-замовлення літератури: litlibpnpu@ukr.net;
  • консультування з оформення бібліографічного опису та міжнародних стилей цитувань;
  • здійснює перевірку наукових робіт за допомогою сучасних сервісів антиплагіатних інтернет-систем;
  • пропонує (за можливості) електронну доставку документів (ЕДД).

E-mail для довідок: kniga_pdpu@ukr.net.

Вчись студент! Хоча ні, сьогодні — святкуй! Міжнародний день студентів встановлений 17 листопада 1946 на Всесвітньому конгресі студентів, що відбувся в Празі, на згадку про чеських студентів-патріотів.

Студенти — народ винахідливий та заповзятливий, а студентська пора — найвеселіша в житті. Тільки студент може вивчити за одну ніч те, що люди вивчали століттями, він може не знати розкладу, але точно знає, коли йому «до другої пари». Тільки студент може не спати тижнями та харчуватися одними пельменями. А для того, щоб перерахувати всі студентські прикмети та забобони, не вистачить і кількох сторінок.

У День студента всім минулим, теперішнім та майбутнім учням можна побажати, щоб навчання давалося легко, іспити здавалися з першого разу, хвости закривалися, а невтомний ентузіазм неодмінно привів до улюбленої, престижної та затребуваної професії.

До свята співробітники читальної зали №2 підготували книжкову виставку "Пізнавати, передбачати і діяти!", а також пропонуємо ознайомитися з тематичним списком "Пора навчання - світла й неповторна", який підготувала завідуюча культурно-просвітницьким сектором бібліотеки Наталія Гах.

Бакіров В. С. Університет і суспільство : монографія. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 272 с.

Монографія присвячена проблемам методології, теорії та практики діяльності класичних університетів у сучасних умовах, їх ролі у суспільстві. Аналізується необхідність оновлення університетського життя у зв'язку із становленням «суспільства знань», глобалізаційними процесами, відповідними трансформаціями ринків праці. Висвітлюється соціально-культурне призначення класичних університетів, обговорюються дискусійні питання щодо можливих стратегій їх розвитку в нових соціально-економічних і соціально-культурних реаліях. У роботі використаний значний матеріал, який допомагає осмислити проблему взаємодії університету і суспільства на прикладі історичного досвіду одного з найстаріших університетів України і Східної Європи. Наведені фактологічні та статистичні дані, що характеризують особливості трансформації Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на початку третього століття його існування, показані перспективи його подальшого розвитку. Книга адресована науковцям, університетським працівникам, усім, хто цікавиться проблемами соціології та філософії вищої освіти.

 

Бенера В. Є. Самостійна робота студентів у вищій школі України: історичні трансформації (друга половина XIX – кінець XX ст.) : монографія. Рівне : ПП ДМ, 2011. 640 с.

Представлено результати дослідження історичних трансформацій самостійної роботи студентів у вищій школі України другої половини ХІХ – кінця ХХ ст. Досліджено змістовні й процесуальні ретротенденції реалізації форм і методів самостійної роботи студента. Книга буде корисною вченим, аспірантам, освітянам, студентам, усім, хто цікавиться історією розвитку вітчизняної університетської освіти.

 

Волик Л. Полікультурність особистості майбутнього вчителя : монографія. Київ ; Полтава, 2005. 173 с.

Монографія присвячена актуальній, багатоаспектній і не достатньо висвітленій проблемі у вітчизняній педагогічній школі – питанню професійної підготовки майбутніх учителів до полікультурного виховання учнів в Україні. У роботі охарактеризовані теоретико-методологічні та практичні аспекти становлення полікультурності особистості вчителя.

 

Гриценко В. И., Кудрявцева С. П., Колос В. В., Веренич Е. В. Дистанционное обучение : Теория и практика. Київ : Наук. думка, 2004. 372 с.

Розглядається дистанційне навчання як сучасна освітня технологія. Обґрунтовуються організаційно-педагогічні умови застосування системи дистанційного навчання у процесі фахової підготовки. Описуються сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців, а також методологічні та методичні проблеми їх впровадження в навчальний процес ВНЗ. Розраховано на викладачів, аспірантів та здобувачів вищої освіти.

 

Рацул А. Б., Завітренко Д. Ж. Формування в майбутніх вчителів технологій готовності до професійної орієнтації учнів основної школи : монографія. Київ : КНТ, 2016. 202 с.

У монографії представлено результати експериментального дослідження в галузі теорії та методики професійного навчання майбутніх учителів технологій; розкрито тенденції розвитку теорії та практики формування в студентів педагогічно-індустріальних факультетів до професійної орієнтації учнів основної школи й доведено доцільність упровадження в навчально-виховний процес особистісно діяльнісного підходу; обгрунтовано зміст та педагогічні умови підвищення ефективності цього процесу в сучасних педагогічних університетах; представлено програму навчальної дисципліни "Педагогічні основи професійної орієнтації" та структуру "Профорієнтаційного кейсу вчителя технологій".

 

Студент у законодавчому просторі вищої освіти : зб. нормативно-правових актів / за заг. ред. Вакарчук І. О.; Професійна спілка працівників освіти і науки України ; Асоціація правозахисних організаторів студентів України. Київ : Знання України, 2008. 410 с.

У збірнику зібрано діючі в Україні нормативно-правові акти , в яких зазначено права, гарантії та обов* язки студентів, що поширюються на період здобуття ними вищої освіти .Видання покликане підвищити рівень знань студентів з питань правових відносин і зробити здобуття більш доступним для молоді.

 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка у світлинах: до 105-річчя від заснування / уклад. О. П. Лахно ; ред. : М. І. Степаненко, С. М. Шевчук. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. 280 с.

Пропоноване видання покликане у формі світлин презентувати Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка – один з найстаріших педагогічних закладів вищої освіти України, який 2019 року відзначає 105‐ліття від дня заснування. Для науковців, студентів, магістрантів, аспірантів, учителів, краєзнавців, журналістів.

 

Перший полтавський! Відзначення 100-літнього ювілею Полтавського національного педагогічного університету (1914–2014) / уклад. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. 190 с.

Перший полтавський! Відзначення 100-літнього ювілею Полтавського національного педагогічного університету (1914–2014), укладачем якої є ректор ПНПУ імені В. Г. Короленка Микола Степаненко. Вона стала логічним продовженням книг «Столітня історія Полтавського педагогічного університету» та «Подих столітньої історії. Полтавський педагогічний університет».


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.