Знаменні дати

1.12 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

– 100 років від дня народження Георгія Іларіоновича Майбороди (1913–1992).

Український композитор, культурний і громадський діяч, класик української оперно-симфонічної музики ХХ ст., народний артист СРСР, викладач Київської консерваторії (нині – Національна музична академія України), голова правління Спілки композиторів УРСР, секретар Спілки композиторів СРСР, автор музики до опер «Милана», «Арсенал», «Тарас Шевченко», «Ярослав Мудрий»; симфонічних поем «Лілея», «Каменярі», «Гуцульська рапсодія», концертів для голосу, для скрипки; романсів, пісень, музики до кінофільмів тощо; лауреат Державної премії УРСР імені Т. Шевченка (1963), перший лауреат премії імені М. В. Лисенка (1983).

3.12 – 140 років від дня народження Омеляна Терлецького (1873–1958).

Український історик, педагог, громадський діяч Галичини, представник історичної школи М. Грушевського, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка у Львові, член і голова Головної управи «Рідної школи» та Учительської громади, член «Просвіти», викладач гімназій Тернополя і Львова, доцент Львівського університету імені І. Франка, автор наукових праць «Політичні події на Галицькій Русі, (1340)», «Історія української державности» (у 2 т.), «Гетьманська Україна й Запорожська січ» та ін.

– 125 років від дня народження Ніла Олександровича Глаголєва (1888–1945).

Російський математик, фахівець у галузі диференціальної та проективної геометрії, номографії (розділ обчислювальної математики, що вивчає методи графічного зображення функціональної залежності) та математичної статистики, професор Московського університету, керівник першого в Росії науково-дослідного семінару з номографії та Всесоюзного номографічного бюро, автор першого теоретичного курсу номографії, підручника для середньої школи «Елементарна геометрія», підручників для ВНЗ – «Нарисна геометрія», «Проективна геометрія» та ін.

4.12 – Введення в Храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста.

5.12 – 135 років від дня народження Олександра Олеся (справж. – Олександр Іванович Кандиба, 1878–1944).

Український поет-лірик, співець радості й журби, драматург, герой національно-визвольного руху, громадський діяч, ветеринарний лікар Харкова та Києва, співробітник редакції «Літературно-наукового вісника», аташе з питань культури посольства УНР в Угорщині (з 1919 р. в еміграції), керівник Союзу українських журналістів у Відні, автор збірок поезій «З журбою радість обнялась», «Поезії», «Драматичні етюди», «Чужиною», «Кому повім печаль мою», драматичної поеми «Ніч на полонині», перекладів та віршованих поезій для дітей – «Казки» В. Гауфа, «Пісня про Гайявату», «Арабські казки», «Микита Кожум’яка». Чимало віршів поета покладено на музику, які стали народними піснями, зокрема «Чари ночі («Сміються, плачуть солов'ї»), «Ой не сійтесь, сніги», «Айстри» та ін.

5.12 – 95 років від дня народження Михайла Прокоповича Гуменюка (1918–1988).

Український бібліограф і літературознавець, один із перших дослідників бібліографічної діяльності М. Комарова, І. Левицького, Я. Головацького, І. Калиновича, укладач бібліографічних покажчиків «Письменники радянського Львова», «Марко Черемшина», «М. Шишкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький» та ін., автор статей про творчість Б. Грінченка, Ірини Вільде, Я. Кондри та ін., з питань книгознавства, про журнали «Друг», «Світ», «Бібліологічні вісті».

– 90 років від дня народження Олександра Івановича Бугайова (1923–2009).

Український педагог, учений-методист, доктор педагогічних наук, професор, почесний академік АПН України, відмінник народної освіти УРСР та СРСР, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України, фахівець у галузі методики навчання фізики в середній і вищій школах, дидактики та трудового навчання; творець концепції шкільної фізичної освіти на засадах диференціації та гуманізації навчання фізики, розробник навчальних програм з фізики та астрономії, стандартів фізичної освіти, редактор науково-методичних збірників «Методика викладання математики і фізики», журналу «Фізика та астрономія в школі», автор підручників з інтегрованого курсу фізики й астрономії для 7–9 кл., методичних посібників «Вивчення атомної і ядерної фізики», «Квантова фізика», «Сучасний урок фізики. Питання теорії і практики», «Методика трудового навчання» та ін.

6.12 – День Збройних Сил України.

– 235 років від дня народження Жозефа Л. Гей-Люссака (1778–1850).

Французький хімік і фізик, член Французької АН, почесний член Петербурзької АН, відкривач закону теплового розширення газів – закону пр залежність об’єму ідеального газу від температури при незмінному тиску, розробник способу одержання калію і натрію, автор праць з молекулярної фізики та теплоти.

– 100 років від дня народження Миколи Михайловича Амосова (1913–2002).

Український учений-хірург, письменник, публіцист, громадський діяч, академік НАН України, заслужений діяч науки УРСР, член-кореспондент АМН СРСР, академік АМН України, Герой Соціалістичної Праці, фахівець у галузі хірургічного лікування захворювань легень і серця, біологічної та медичної кібернетики, моделювання мислення і психічних функцій мозку, директор Інституту серцево-судинної хірургії, завідувач відділу Інституту кібернетики НАН України, один із перших в СРСР впровадив у практику метод штучного кровообігу, перший виконав протезування мітрального клапану, створив і вперше в світі застосував антитромботичні протези серцевих клапанів, автор повісті «Думки і серце», повісті «Записки з майбутнього», повісті-роздуму «Книга про щастя і нещастя», наукових книг «Моделювання психіки і мислення», «Роздуми про здоров’я», «Енциклопедія Амосова», лауреат Державної премії УРСР (1978, 1988) та України (1997), Ленінської премії (1961).

– 65 років від дня народження Анатолія Георгійовича Костецького (1948).

Український дитячий письменник, літературознавець, перекладач, кандидат філологічних наук, викладач Київського університету імені Т. Г. Шевченка, голова Об'єднання дитячих письменників Національної спілки письменників України, автор збірок віршів «Весняні подарунки», «Слово про Матір», «Про мого кота», «Нас батьки не розуміють» та ін., збірки ліричних віршів для дорослих «Визначеність», повістей «Постукай у моє вікно», «Бабусині казки», «Страшна таємниця» та ін., наукових статей про лінгвістичні методи дослідження художньої літератури, перекладів творів для дітей зарубіжних письменників.

8.12 – 145 років тому (1868) відбулися перші загальні збори новоутвореної «Просвіти» – масової культурно-освітньої організації у Львові, метою якої було поширення освіти і культури серед народу через друковану продукцію.

9.12 – 250 років від дня народження Олексія Миколайовича Олєніна (1763–1843).

Російський археолог, історик, художник, бібліотекар, державний діяч, реформатор і директор Імператорської публічної бібліотеки (1811–1843), президент Академії мистецтв, автор першої в Російській імперії інструкції для організації каталогів «Опыт нового библиографического порядка для Санкт-Петербургской императорской библиотеки».

– 150 років від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка (1863–1910).

Український письменник, учений-мовознавець, педагог, бібліограф, фольклорист, етнограф, перекладач і видавець, громадсько-політичний діяч, учитель шкіл Слобожанщини і Катеринославщини, керівник Всеукраїнської вчительської спілки, організатор і голова Київської «Просвіти», видавець книжок для народу, член правління Чернігівської громадської бібліотеки, борець за навчання українських дітей рідною мовою, автор шкільних підручників «Українська граматика», «Рідне слово», поетичних збірок, повістей, ряду п'єс, публіцистичних статей, укладач «Каталогу книг учительської бібліотеки», покажчиків «Литература украинского фольклора (1777–1900 рр.)», «Огляд української лексикографії», упорядник і видавець «Словаря української мови» (у 4 т.).

10.12 – Міжнародний день прав людини.

– 65 років тому (1948) Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини.

– 95 років від дня народження Олександра Пантелеймоновича Кондратюка (1918–2004).

Український педагог, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи УРСР, учитель і директор шкіл Рівненської і Тернопільської областей, завідувач кафедри педагогіки Української сільськогосподарської академії, Педінституту іноземних мов (Київ), головний науковий співробітник Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, автор праці «Педагогічне стимулювання в процесі формування поведінки учнів», співавтор і редактор підручника «Педагогіка», навчально-методичного посібника «Система виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі», словника «Професійна освіта» тощо.

12.12 – 85 років від дня народження Леоніда Федоровича Бикова (1928–1979).

Український актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист, заслужений артист РФ, народний артист УРСР, режисер фільмів «У бій ідуть одні старики», «Ати-бати йшли солдати», виконавець головних ролей у фільмах «Доля Марини», «Максим Перепелиця», «Альошкине кохання» та ін., лауреат Державної премії УРСР імені Т. Шевченка (1977).

13.12 – День апостола Андрія Первозванного.

– 120 років від дня народження Миколи Хвильового (справж. – Микола Григорович Фітільов, 1893–1933).

Український письменник, основоположник української прози ХХ ст., революційний романтик, який згодом пересвідчився у невідповідності революційних ідеалів реальній дійсності, організатор збройної боротьби проти гетьманських військ на Харківщині, ініціатор, організатор і член літературних організацій – «Гарт», ВАПЛІТЕ, «Пролітфронт», автор поетичних творів, новел, оповідань, полемічних трактатів, памфлетів, зокрема оповідань «Солонський Яр», «Мати», «Кіт у чоботях», збірки новел «Сині етюди», новели «Я (Романтика)».

– 115 років від дня народження Авксентія Цезаревича Пуні (1898–1985).

Російський психолог, доктор педагогічних наук, професор, основоположник вітчизняної психології спорту, викладач Ленінградського інституту фізкультури імені П. Ф. Лесгафта, автор теорії навичок, їхньої природи, особливостей і закономірностей формування. Вперше ввів курс «Психології фізичного виховання і спорту» та дав психологічну характеристику спортивній діяльності.

– 85 років від дня народження Євгена Олександровича Сверстюка (1928).

Український письменник-есеїст, поет, критик, публіцист, культуролог, літературознавець, один із діячів доби шістдесятництва в Україні, доктор філософії, дійсний член УВАН (США), учитель середніх шкіл (Почаївської , Богданівської), викладач української літератури Полтавського педінституту, науковий співробітник Науково-дослідного інституту психології (Київ), організатор «самвидаву» (за що відбув 12-річне ув’язнення), головний редактор релігійно-культурологічної газети «Наша віра», президент Українського ПЕН-центру, автор статей «Деякі засоби активізації мислення учнів на уроках», «Виховання почуттів», «Виховання особи», «Учитель», книг «Блудні сини України», «Шевченко і час», «На святі надій», радіопрограми «Гоголь. Рід і традиція», лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка (1995) та Міжнародної премії ЮНЕСКО (1999).

14.12 – 105 років від дня народження Юрія Володимировича Шевельова (псевд. – Юрій Шерех, 1908–2002).

Український славіст-мовознавець, літературознавець, літературний і театральний критик, доктор філософії, академік НАН України, дійсний член і президент УВАН (США), НТШ у Львові, викладач Українського інституту журналістики та Харківського університету, професор Українського вільного університету (Мюнхен), викладач української і російської мов у Люндіському (Швеція), Гарвардському (США) і Колумбійському університетах, засновник об’єднання українських письменників «Слово», редактор журналу «Сучасність», автор монографій «Синтаксис сучасної української літературної мови», «Передісторія слов’янської мови», «Українська мова в першій половині ХХ ст.», статей з морфології, лексикології, антропології українського правопису, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2000).

18.12 – 135 років від дня народження Миколи Мусійовича Чехівського (1878–1938).

Український православний церковний діяч, священик УАПЦ, професор кафедри церковної історії Київської духовної академії (звільнений за «мазепинство»), учитель історії Київських приватних середніх шкіл і гімназій, активний учасник національно-церковного руху на Київщині.

19.12 – День Святителя Миколая-Чудотворця.

– 140 років від дня народження Миколи Григоровича Філянського (1873–1938).

Український поет, археолог, геолог, живописець, природознавець, будівничий при міністерстві внутрішніх справ, дослідник будівельного матеріалу на Уралі, прикладної геології, завідувач агрономічної школи в Яреськах на Полтавщині, науковий працівник Всеукраїнського соціального музею Харкова, засновник і завідувач музею Дніпровського будівництва у Запоріжжі, оформлювач Центрального історичного музею (Київ), автор поетичних збірок «Лірика», «Цілую землю», «Calendarium», мистецтвознавчих статей про українське мистецтво, книг «Від порогів до моря», «Короткий путівник» (по Україні), «На Дніпрельстан» та ін.

22.12 – 180 років від дня народження Марка Вовчка (справж. – Марія Олександрівна Вілінська, 1833–1907).

Українська і російська письменниця, перекладач, видавець, збирач і записувач українського фольклору, побуту, звичаїв, член редакційного комітету французького «Журналу виховання та розваг», редактор журналу «Переклади кращих зарубіжних письменників», автор оповідань, повістей, романів з народного побуту й історичного минулого українського народу, зокрема збірки «Народні оповідання», повістей «Три долі», «Кармелюк», «Інститутка», роману «Жива душа», побутової казки «Дев’ять братів і десята сетриця Галя» тощо.

24.12 – День працівників архівних установ.

– 215 років від дня народження Адама Б. Міцкевича (1798–1855).

Польський поет, діяч національно-визвольного руху Польщі, організатор таємних студентських товариств, учитель каунаських шкіл, викладач латинської літератури Лозанської академії, курсу слов’янських літератур Колеж де Франс (Париж), засновник польського легіону в Римі, що боровся за свободу Італії, автор творів «Ода до молодості», «Балади й романси», поем «Дзяди», «Гражина», «Пан Тадеуш» та ін.

– 195 років від дня народження Джеймса П. Джоуля (1818–1889).

Англійський фізик, фахівець з електромагнетизму і теплоти, автор закону Джоуля-Ленца, що характеризує теплову дію електричного струму, явища Джоуля-Томсона – зміни температури газу при пропусканні його крізь звужені отвори, механічного еквівалента тепла тощо.

– 125 років від дня народження Євгенії Олександрівни Фльоріної (1888–1952).

Російський педагог, фахівець у галузі дошкільного виховання, доктор педагогічних наук, член-кореспондент АПН РРФСР, керівник дитячих садків Москви, викладач дошкільного відділення Педагогічних курсів імені Д. І. Тихомирова, автор посібників для педагогічних інститутів та педагогічних училищ, редактор першого навчального посібника «Дошкільна педагогіка» для дошкільних відділень педагогічних ВНЗ.

25.12 – Різдво за Григоріанським календарем (новий стиль).

– 165 років від дня народження Ореста Івановича Левицького (1848–1922).

Український письменник і літературознавець, історик, правознавець, археограф, архівіст, етнограф, фундатор і академік Української академії наук (УАН), президент ВУАН, учитель 4-ї прогімназії Києва, член київської «Старої громади», Російського географічного товариства, Товариства Нестора-літописця, Київського юридичного товариства, співавтор журналу «Киевская старина», автор історичних та документальних нарисів: «Нарис внутрішньої історії Малоросії в другій половині ХVII ст», «Нариси стародавнього побуту Волині і України», «Почаївський літопис»; повістей «Ганна-Луїза, княжна Острожська», «Преподобний сват», «Несподіваний шлюб», оповідань «Лиха свекруха», «Помста загублених».

25.12 – 95 років від дня народження Василя Івановича Чепелєва (1918–2000).

Український педагог, член-кореспондент АПН СРСР, АПН України, викладач Львівського педагогічного інституту, директор УНДІПу, проректор і професор Київського інституту культури, президент Педагогічного товариства України, член колегії МО України, учасник міжнародних форумів освітян, автор праць з історії освіти і педагогічної науки в Україні, дидактики, освіти дорослих, культурно-освітньої роботи, співавтор підручників і посібників з педагогіки, клубознавства, навчально-виховної роботи в школах дорослих та ін.

26.12 – 120 років від дня народження Івана Андрійовича Каїрова (1893–1978).

Російський педагог, організатор народної освіти, доктор педагогічних наук, професор, почесний доктор Карлового університету у Празі, президент АПН РРФСР, завідувач кафедрами педагогіки в московських ВНЗ, один із членів-засновників Президії АПН СРСР, Міністр освіти РРФСР, один із організаторів колективної розробки підручника педагогіки для ВНЗ, редактор багатотомних видань творів Н. К. Крупської, А. С. Макаренка, автор праць «Як організувати школу селянської молоді», «Про дружбу дітей», «Сучасні проблеми педагогічної науки та роль наукових досліджень».

– 115 років від дня народження Євгена Павловича Плужника (1898–1936).

Український поет-лірик, драматург, перекладач, автор збірок поезій «Дні», «Рання осінь», «Рівновага», роману «Недуга», п'єс, драми «Змова в Києві», перекладів російської класики, один із видавців словника «Фразеологія ділової мови», редактор творів інших письменників. У грудні 1934 р. заарештований і засуджений на 10 років спецтаборів, помер від сухот на Соловках.

– 95 років від дня народження Романа Дмитровича Олійника-Рахманного (1918–2002).

Український публіцист, есеїст, журналіст-політолог, літературознавець, доктор філософії Монреальського університету (з 1944 р. на еміграції в Західній Європі, з 1949 – у Канаді), дійсний член багатьох наукових інституцій і письменницьких спілок, редактор газети «Гомін України» (Канада), член редколегій журналів «Сучасність» та «Нові дні», радіокоментатор, а згодом керівник українського відділу Міжнародної радіослужби «Радіо Канади», співзасновник Ліги визволення України, автор праць з політичних, історичних, культурних і літературних проблем, зокрема фундаментального тритомника есеїв і статей «Україна атомного віку» та збірки праць «Роздуми про Україну», навчального посібника для студентів ВНЗ «Літературно-ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919–1939 рр.)», лауреат Державної премії України імені Т. Шевченка (1994).

27.12 – 190 років від дня народження Августа Юлійовича Давидова (1823–1886).

Російський математик-педагог, механік, професор математики Московського університету, один із засновників і перший президент Московського математичного товариства, автор підручників з арифметики, геометрії, алгебри і тригонометрії для гімназій, реальних училищ та ВНЗ, праць «Теорія капілярних явищ», «Додатки теорії ймовірностей до статистики» та ін., лауреат Демидівської премії АН (1848, 1850).

29.12 – 125 років від дня народження Галини Журби (справж. –Галина Маврикіївна Домбровська, 1888–1979).

Українська письменниця (Філадельфія, США), поширювачка освіти серед селян на Волині, автор збірки оповідань «З життя», соціально-психологічної повісті «Зорі світ заповідають», поеми «Нетря», повісті-хроніки «Революція йде» (1917–1918), роману «Доктор Качіоні», автобіографічних повістей «Далекий світ», «Тодір Сокір», лауреат премії Товариства письменників і журналістів, співвидавець видання письменницького збірника «Українське слово» (у 4 т.)


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.