Знаменні дати

1.10 – Міжнародний день музики.

4.10 – Всесвітній день захисту тварин.

– 145 років від дня народження Кирила Йосиповича Студинського (1868–1941).

Український літературознавець, мовознавець, фольклорист, педагог, громадський діяч, доктор філології, академік АН УРСР, депутат Верховної Ради УРСР першого скликання, дійсний член і голова НТШ, викладач львівських гімназій, викладач польської й української мов у гімназіях Кракова та Ягелонському університеті, професор і проректор Львівського університету, автор наукових праць з літературознавства, історії культури і мови, досліджень давнього і нового українського письменства, з історії єднання прогресивних діячів Західної і Наддніпрянської України, українсько-польських і українсько-чеських літературних зв’язків, цілого ряду оповідань, віршів тощо.

5.10 – Всесвітній день учителів.

5 – 9.10 – 15 років тому (1998) ЮНЕСКО ухвалено «Всесвітню декларацію про вищу освіту для ХХІ століття».

– 300 років від дня народження Дені Дідро (1713–1784).

Французький філософ-матеріаліст, просвітитель, письменник, енциклопедист, магістр мистецтв, почесний член Петербурзької АН і АМ, прихильник нової державної системи освіти, безплатного навчання, скасування станових обмежень, запровадження нових методів навчання і виховання, автор «Плану університету, або Школи публічного викладання наук Російського уряду» (на прохання Катерини ІІ), в якому викладалася чітка система народної освіти; один із організаторів і редакторів «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел», автор філософських творів «Думки про пояснення природи», «Філософські принципи матерії та руху», роману «Черниця», п’єс «Позашлюбний син», «Батько родини», статей «Про школу для молодих дівчат», «Про особливе виховання», «Про драматичну поезію» та ін.

– 140 років від дня народження Михайла Юрійовича Яцківа (1873–1961).

Український письменник, актор мандрівного театру, учасник Першої світової війни (полонений російської армії), працівник банківського товариства, Львівського відділу народної освіти та Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника АН УРСР, автор збірок оповідань і повістей «Далекі шляхи», «Танець тіней» («У лабетах»), «У царстві сатани», збірки новел «Душі кланяються», у яких відображено життя західноукраїнських трудящих під гнітом австро-угорської монархії; спогадів про І. Франка, В. Стефаника.

6.10 – День працівників освіти.

10.10 – 155 років від дня народження Сесіля Редді (1858–1932).

Англійський педагог, основоположник так званого «нового виховання», творець проекту нової школи, яка б готувала державних лідерів; засновник школи-інтернату Абботсхолм (поблизу м. Дербі), в якій втілювались ідеї педагога – поєднання природничо-наукової освіти з гуманітарною, організація широкої трудової підготовки учнів у майстернях, на городі, полі, у саду; уведення шкільного самоврядування тощо; автор книги «Абботсхолм», в якій викладено принципи організації нової школи, що пізніше була створена в Німеччині, Франції, Росії.

12.10 – 100 років від дня народження Олекси Івановича Гуреїва (1913–1999).

Український письменник, журналіст, видавець, учитель української мови і літератури Інгулецької середньої школи на Криворіжжі, автор поетичних збірок «Ентузіасти шахт», «Легенда про Кобзаря», повістей «На околиці», «Повість учителя», «За снігами білими», романів «Наша молодість», «Життя іде», документального роману «Комендантська година» тощо.

14.10 – Покрова Пресвятої Богородиці.

– День українського козацтва.

– День створення Української повстанської армії (УПА, 1942).

16.10 – 255 років від дня народження Ноа Уебстера (1758–1843).

Американський лексикограф, педагог, учасник війни за незалежність, автор першого американського посібника з англійської мови для шкіл, повного тлумачного «Американського словника» та «Короткого англійського словника».

– 205 років від дня народження Петра Георгійовича Редькіна (або Рєдкін, 1808–1891).

Український і російський учений, доктор права, юрист, філософ-ідеаліст, педагог, громадський діяч, викладач філософії права Московського університету, почесний член Петербурзької АН, професор Московського і Петербурзького університетів, редактор і видавець журналу «Библиотека для воспитания», популяризатор європейських педагогів (Й. Песталоцці, А. Дістервега, Ф. Фребеля), організатор і керівник першого в Росії Петербурзького педагогічного товариства, ініціатор створення та перший голова Петербурзького Фребелівського товариства.

18.10 – 145 років від дня народження Євгенії Іванівни Ярошинської (1868–1904).

Українська письменниця (перша на Буковині), публіцист, фольклорист, педагог, видавець, громадська діячка, учитель шкіл Буковини, редактор учительської газети «Промінь», активістка жіночого руху, автор педагогічних і дитячих видань «Найбільший скарб», «Розумна Настуня», «Королівство оводів», оповідань з народного життя «Вірна любов», «Уявна хвороба», «Золоте серце», повістей «Понад Дністром», «Перекинчики», етнографічних матеріалів, збірки «Народні пісні з-над Дністра».

19.10 – 190 років від дня народження Платона Васильовича Павлова (1823–1895).

Український історик, освітній і громадський діяч, професор Київського університету, один із організаторів приватних недільних шкіл у Києві, член Київського товариства грамотності, автор праць з історії, політичної економії, статистики.

20.10 – 130 років від дня народження Якова Степановича Степового (справж. – Якименко, 1883–1921).

Український композитор, педагог, музичний критик, громадський діяч, представник української музичної інтелігенції першої чверті ХХ ст., продовжувач традицій М. Лисенка, майстер солоспівів, хорових і фортепіанних творів, обробки народних пісень, основоположник у музиці жанру прелюд, музично-просвітній діяч, пропагандист кращих зразків світової класики в Україні, викладач музично-теоретичних дисциплін Київської консерваторії, керівник театру «Музична драма», автор одного з найвизначніших фортепіанних творів «Прелюд пам'яті Т. Шевченка», музичних збірок для дітей «Проліски», «П’ять шкільних хорів».

21.10 – 180 років від дня народження Альфреда Нобеля (1833–1896).

Шведський інженер-хімік і підприємець, член Лондонського королівського товариства і Шведської АН, засновник щорічної міжнародної премії (1901), що присуджується за найважливіші дослідження і відкриття в галузі фізики, хімії, медицини, фізіології тощо.

– 150 років від дня народження Григорія Величка (1863–1935).

Український учений-географ, історик, біолог, доктор філософії, учитель Львівської учительської семінарії, гімназій Дрогобича, Перемишля, Станіслава, Тернополя, викладач Уманського сільськогосподарського інституту, автор праць із географії «Карта України-Руси», «Географія України», «Галичина», «Народописна карта українського народу» та ін.; праць сільськогосподарської тематики, історії, біології тощо.

24.10 – Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй (ООН).

– Всесвітній день інформації про розвиток.

– 455 років від дня народження Шимоновича (Симон Симонід, 1558–1629).

Представник українсько-польського (вірменського походження) Відродження, поет, філолог, освітній діяч, прихильник принципів духовної свободи, необхідності розвитку світських наук, рівності громадян перед законом; ідеалом людини вважав самостійну, творчу, високоморальну особистість; один із організаторів Замойської академії та при ній «руської» друкарні, основоположник у польській літературі нового жанру – русинські пісні (селянки), автор книги «Селянки», в якій оспівано життя та звичаї українського народу.

25.10 – 135 років від дня народження Костянтина Феофановича Лебединцева (1878–1925).

Український педагог-демократ, педагог-новатор, математик-методист, основоположник новітнього конкретно-індуктивного методу, реформатор у сфері викладання шкільної математики, зміни мети і методів шкільного виховання, трансформації шкільної галузі із суто освітньої в освітньо-виховну, член Київського фізико-математичного товариства, викладач гімназій Києва і Москви, зокрема викладач математики і завідувач приватної гімназії О. М. Кирпичнікової, середніх і вищих навчальних закладів Києва, консультант відділу реформи шкіл Наркомосу РРФСР та УСРР, редактор журналу «Педагогічний тиждень», автор програми з методики навчання математики та першого навчального плану для семирічної трудової школи, підручників та посібників для вчителів «Новий напрямок у галузі методики арифметики та його практичні наслідки», «Курс алгебри для середніх навчальних закладів» у 2-х ч., «Метод навчання математики у старій і новій школі», «Вступ до сучасної методики математики», «Збірник алгебраїчних задач» та ін.

27.10 – 285 років від дня народження Джеймса Кука (1728–1779).

Англійський мореплавець, керівник гідрографічними роботами та зйомкою берегів півострова Юкатан і острова Ньюфаундленд, керівник кругосвітніх подорожей, відкривач численних островів у Тихому океані.

– 95 років від дня народження Варвари Павлівни Іваненко (1918).

Український педагог, заслужений учитель УРСР, Герой Соціалістичної праці, учитель історії середньої школи №30 (пізніше №92 імені І. Франка) м. Києва, молодший науковий співробітник Музею видатних діячів культури України, прихильник нових методів навчання, зокрема екскурсій, використання технічних засобів навчання, самостійної дослідницької роботи учнів, дискусій; організатор одного з кращих у Києві кабінету історії, відкритих уроків для вчителів району і міста.

28.10 – День визволення України від фашистських загарбників (1944).

– 15 років тому (1998) ухвалено рішення колегії Міністерства освіти України «Про стан та перспективи розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості» і «Про стан та проблеми національно-громадянського виховання у вищих навчальних закладах України».

31.10 – 160 років від дня народження Миколи Івановича Кибальчича (1853–1881).

Український революціонер-народоволець, учений-винахідник, інженер, член організацій «Земля і воля», «Народна воля» (керівник лабораторії, в якій виготовлялися вибухові речовини, метальні снаряди), учасник підготовки замахів на житття імператора Олександра ІІ (за що був арештований і засуджений до смертної кари), автор проекту літального апарата, сконструйованого за типом ракети з реактивним двигуном.


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.