Знаменні дати

1.09 – День знань.

– 95 років від дня народження Ігоря Васильовича Качуровського (1918).

Український поет-неокласик, прозаїк, публіцист, літературознавець, перекладач, редактор, доктор філософії, педагог, засновник і член об’єднання українських письменників на еміграції (Австрія, Аргентина, Німеччина), член Спілки письменників України (1992), викладач курсів славістики при Католицькому університеті (Буенос-Айрес), професор і викладач Українського вільного університету (Мюнхен), літературний оглядач української редакції радіо «Свобода» (підгот. 2 тис. передач), автор монографій і підручників з віршознавства, стилістики, історії літературних жанрів, збірок поезій «Надвечір’я», «Свічада вічності» та ін., дилогії «Шлях невідомого» і «Дім над кручею», повісті «Залізний куркуль», фундаментальної праці про українську емігрантську літературу «Променисті сильвети»; один з упорядників «Хрестоматії української релігійної літератури», збірок «Італія в українській поезії», «Задзеркалля», лауреат премій імені В. Свідзинського (2005), імені М. Рильського (1994), Національної премії імені Т. Шевченка (2006).

2.09 – 1945 – Підписано Акт про беззастережну капітуляцію Японії. Закінчення Другої світової війни.

3.09 – 105 років від дня народження Лева Семеновича Понтрягіна (1908–1988).

Російський математик, доктор фізико-математичних наук, професор, Герой Соціалістичної Праці, академік АН СРСР, фахівець у галузі топології, теорії коливань та регулювання, диференціальних рівнянь, теорії оптимальних процесів, почесний член академій та наукових товариств світу, автор підручників з математичного аналізу для ВНЗ, посібників для шкільного курсу математики та методики викладання математики, лауреат Державної премії СРСР (1941), премії імені М. І. Лобачевського (1966).

4.09 – 135 років від дня народження Олександра Матвійовича Пєшковського (1878–1933).

Російський учений-мовознавець, методист російської мови, професор, викладач гімназій, вищих навчальних закладів Москви та інших міст, зокрема Катеринослава (нині Дніпропетровськ), автор праць із питань лінгвістики та методики викладання мови, підручників і навчальних посібників з російської мови для початкової і середньої шкіл, трудових шкіл, самоосвіти, методичних посібників для вчителів «Наша мова» (у 3 кн.), «Перші уроки російської мови», наукових праць «Російський синтаксис у науковому висвітленні», «Шкільна та наукова граматика» та ін.

5.09 – 445 років від дня народження Джованні Доменіко Кампанелли (у чернецтві – Томазо, 1568–1639).

Італійський філософ, поет, політичний діяч, соціаліст-утопіст епохи Відродження (звинувачений у єресі та підготовці повстання проти іспанського панування, відсидів 27 років у в’язниці), член домініканського ордену, прихильник принципів комуністичної утопії, ідеї створення єдиної світової держави, автор твору «Місто сонця», в якому зображено ідеальну державу з відповідним навчанням і вихованням дітей, в основі яких лежить принцип наочності, поєднання навчання з працею, розумового виховання з фізичним і морально-етичним. Прогресивні ідеї Кампанелли вплинули на розвиток педагогіки в Європі XVII i XVIII ст.

6.09 – 150 років від дня народження Дмитра Олександровича Граве (1863–1939).

Український математик, педагог, організатор науки, академік АН УСРР, почесний член АН СРСР, фахівець у галузі диференціальних рівнянь, математичної теорії побудови географічних карт, алгебри і теорії чисел, професор і викладач Харківського і Київського університетів, засновник першої в Росії (у Києві) наукової алгебраїчної школи, директор Інституту математики АН УСРР, автор наукових праць і посібників для вищої школи, зокрема «Теорія груп», «Елементарний курс теорії чисел», «Основи аналітичної геометрії», «Основи алгебри».

– 85 років від дня народження Миколи Дмитровича Ярмаченка (1928–2010).

Український педагог, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік-засновник і перший президент Академії педагогічних наук України, дійсний член і член Президії АПН СРСР, фахівець у галузі дефектології (сурдопедагогіка) та теорії й історії педагогіки, завідувач кафедри дефектології і проректор з навчальної роботи Київського педагогічного інституту імені О. М. Горького, директор НДІ педагогіки УРСР, радник Президії АПН України, фундатор створення в Україні наукової школи сурдопедагогів та істориків-педагогів, автор монографій, підручників, посібників з історії педагогіки, психології, соціології, дефектології, навчання і виховання дітей з вадами слуху, окремих методик викладання суспільних і природничих наук тощо.

7.09 – 100 років від дня народження Андрія Даниловича Бондаря (1913–1983).

Український педагог, учитель-практик, доктор педагогічних наук, професор, фахівець з педагогіки вищої школи, школознавства, історії педагогіки України, громадянського виховання; учитель математики й фізики, завуч, директор шкіл Полтавщини, інспектор і директор шкіл Львівської залізниці, директор Центрального інституту підвищення кваліфікації працівників освіти УРСР, заступник директора і завідувач відділу шкіл-інтернатів НДІП УРСР, професор кафедри педагогіки Київського університету імені Т. Шевченка, керівник відділення Педагогічного товариства УРСР, автор посібників «Організація внутрішньо-шкільного контролю», «Навчально-виховна робота в школах-інтернатах», праць «З історії розвитку народної освіти на Україні за роки Радянської влади» (1917–1967), «Розвиток суспільного виховання в Українській РСР (1917–1967)», навчального посібника «Вихователь групи продовженого дня».

8.09 – Міжнародний день письменності.

– Міжнародний день солідарності журналістів.

– 230 років від дня народження Фредеріка Ніколая Грундтвіга (1783–1872).

Данський просвітитель, поет, історик, громадський діяч, лютеранський пастир, прихильник прогресивних ідей в галузі освіти, зокрема розширення програми загальної школи предметами, близькими до вимог життя, необхідності двох шляхів загальної освіти: академічного і професійного, ініціатор створення вищих народних шкіл для дорослого населення (перші такі школи були відкриті в Данії у 1834 р.). Прогресивні ідеї вченого в галузі освіти поширились в інших скандинавських країнах.

– 90 років від дня народження Расула Гамзатова (1923–2003).

Аварський поет, народний поет Дагестану, громадський діяч, Герой Соціалістичної Праці, член Комітету солідарності країн Азії та Африки, автор творів про життя Дагестану, дружбу народів, високе покликання поета, зокрема збірок «Пісні гір», «Дагестанська весна», «У горах моє серце», «Книга кохання» та ін., поеми «Бережіть матерів», книжок для дітей, літературно-критичних статей, оглядів, перекладів з російської літератури, лауреат Державної премії СРСР (1952), Ленінської премії (1963).

9.09 – 185 років від дня народження Льва Миколайовича Толстого (1828–1910).

Російський письменник, граф, учасник Кримської війни 1853–1856 рр., Почесний академік Петербурзької АН, освітній діяч, експериментатор і новатор в галузі навчання та виховання дітей, один із теоретиків «вільного виховання», організатор шкіл для селянських дітей, автор підручників «Азбука», «Курс арифметики», «Книги для читання», літературних творів: автобіографічної трилогії «Дитинство», «Отроцтво», «Юність», роману-епопеї «Війна і мир», романів «Анна Кареніна», «Воскресіння», драми «Влада темряви», а також цілого ряду оповідань, повістей тощо.

– 100 років від дня народження Олександра Романовича Мазуркевича (1913–1995).

Український літературознавець, учитель, педагог, славіст, доктор педагогічних наук, академік АПН СРСР та АПН України, фахівець із методики викладання літератури, проблем літературної освіти, історії української літератури, історії педагогіки, учитель середніх шкіл Вінницької та Сумської областей, професор і викладач літератури Вінницького педінституту, член Спілки письменників СРСР, головний редактор журналу «Радянська школа», наукового збірника «Методика викладання української мови і літератури», делегат трьох Міжнародних з'їздів славістів, автор підручників, методичних посібників для вчителів української літератури, праць з літературознавства, літературно-художньої критики, публіцистики, історії педагогіки, лауреат премії імені К. Д. Ушинського (1958, 1962).

10.09 – 150 років від дня народження Чарлза Едуарда Спірмена (1863–1945).

Англійський психолог, доктор психологічних наук, основоположник методу факторного аналізу здібностей людини, професор Лондонського університету, фахівець з історії психології, розвитку здібностей дітей, статистичних методів у психології, з питань сприймання простору тощо, автор книги «Загальний інтелект».

– 130 років від дня народження Дмитра Івановича Донцова (1883–1973).

Український літературний критик і літературознавець, публіцист, журналіст, політичний діяч, творець теорії українського інтегрального (чинного, діючого) націоналізму, один із засновників концепції функціонування національної української еліти, член Української соціал-демократичної робітничої партії, один з організаторів і перший голова Союзу визволення України (з 1939 р. на еміграції), викладач української літератури в Монреальському університеті (Канада), редактор літературно-наукового журналу «Вісник», в якому друкувалися найталановитіші майстри слова – О. Ольжич, О. Теліга, Ю. Клен, Ю. Липа, Є. Маланюк, О. Лятуринська, автор праць «Підстави нашої політики», «Націоналізм», збірника «Хрестом і мечем».

– 95 років від дня народження Романа Мусійовича Чумака (1918–2001).

Український письменник, перекладач, відповідальний секретар журналу «Українська мова і література в школі», головний редактор та директор видавництва «Дніпро», редактор газети «Друг читача», автор поетичних збірок «Лірика», «Люблю, як співають», «Троянди на снігу», повістей, фронтових спогадів, романів «Бране поле», «Великий Луг», «Три шляхи», книг для дітей, перекладів творів Дж. Байрона, М. Каріма та ін.

12.09 – 110 років тому (1903) у Полтаві відкрито пам'ятник Івану Петровичу Котляревському (1769–1838), українському письменнику, класику нової української літератури.

13.09 – 140 років від дня народження Дениса Яковича Лукіяновича (1873–1965).

Український письменник, літературознавець, педагог, кандидат філологічних наук, учитель шкіл Галичини та Буковини, викладач Львівського університету, співробітник редакцій журналів «Народ», «Літературно-науковий вісник», «Дзвінок», газети «Нова Буковина», автор збірок оповідань «Ескізи і оповідання», «Новели», повістей «Від кривди», «За Кадильну», «Я – з більшістю», літературно-критичних праць з творчості Т. Шевченка, І. Франка, О. Кобилянської, Н. Кобринської.

14.09 – День фізкультури і спорту.

– День українського кіно.

– 135 років тому (1878) відкрилася перша не лише в Києві, а й у всій Російській імперії Київська приватна жіноча гімназія О. Т. Дучинської, заснована В. М. Ващенко-Захарченко (1840–1895).

15.09 – Міжнародний день демократії.

– 125 років від дня народження Мойсея Михайловича Пістрака (1888–1940).

Російський педагог, доктор педагогічних наук, професор, фахівець із питань методології педагогіки, трудового виховання, політехнічного навчання, викладач приватних шкіл Варшави, керівник школи-комуни імені П. М. Лепешинського, директор Центрального науково-дослідного інституту педагогіки при Вищому інституті освіти, автор праць «Політехнізм у школі», «Нагальні проблеми сучасної школи», «Матеріали з самоуправління учнів», «Педагогіка та її методологія», «Проблеми наукової педагогіки» та ін., першого підручника з педагогіки для педагогічних інститутів.

17.09 –270 років від дня народження Жана Антуана Кондорсе (1743–1794).

Французький філософ, просвітитель, соціолог, математик, економіст, політичний діяч періоду Французької буржуазної революції кінця XVIII ст., член Паризької АН, автор проекту плану організації народної освіти, що передбачав створення єдиної державної системи освіти з 4-х ступенів, найважливішими рисами якої були наступність ступенів, безкоштовне навчання, реальна й енциклопедична освіта, організація оствіти дорослих тощо; творець ідеалістичної теорії розвитку людства в залежності від прогресу науки та освіти.

– 160 років від дня народження Михайла Івановича Павлика (1853–1915).

Український письменник, публіцист, бібліограф, історик бібліотечної справи, бібліотекар-практик, громадський діяч, один із першопрохідців національного відродження та один із засновників модерної політичної організації Русько-української радикальної партії, перший бібліотекар Наукового товариства імені Шевченка у Львові, видавець журналів «Товариш», «Громадський друг», альманахів «Дзвін», «Молот», укладач анотованого покажчика «Соціалістичні публікації українською мовою, 1875–1880 рр.», бібліографічних покажчиків творчості І. Франка і М. Драгоманова, автор віршів, оповідань і повістей, книги «Про русько-українські народні читальні».

18.09 – 145 років від дня народження Сергія Васильовича Рождєствєнського (1868–1934).

Російський історик, педагог, історик російської освіти, член-кореспондент Російської АН, професор Жіночого педагогічного інституту в Петербурзі, дослідник проблем історії систем освіти в Росії ХVІІІ–ХІХ ст. (аналізував і розкривав зміст документів з народної освіти), автор рецензій на підручники з російської історії для середньої школи, історичних повістей для юнацтва, фундаментальної праці «Історичний огляд діяльності Міністерства народної просвіти, 1802–1902».

21.09 – Міжнародний день миру.

– Різдво пресвятої Богородиці Марії (Друга Пречиста).

– День винахідника і раціоналізатора.

– 155 років від дня народження Йозефа Антона Зіккингера (1858–1930).

Німецький педагог, творець мангеймської шкільної системи (система диференціації навчання для народних шкіл м. Мангейма), викладач гімназій, міський шкільний радник у Мангеймі, організатор народних шкіл трьох типів: нормальних народних шкіл, шкіл для тих, хто відстає у заняттях, і шкіл для розумово відсталих; прихильник трудової школи, методист з питань методики трудового виховання школярів.

23.09 – 70 років тому (1943) Радянська Армія визволила м. Полтаву від німецько-фашистських загарбників.

– 135 років від дня народження Петра Олексійовича Знаменського (1878–1968).

Російський педагог, фізик-методист, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки РРФСР, член-кореспондент АПН РРФСР, викладач Кронштадтського реального училища, завідувач кафедри методики фізики Ленінградського педагогічного інституту імені О. І. Герцена, один із засновників радянської методики фізики і взаємозв’язку загальної освіти з політехнічним і професійним навчанням, автор підручників і методичних посібників з фізики для середньої школи та педагогічних інститутів, праць з історії методики викладання фізики та створення кабінетів фізики в школах.

26.09 – Європейський день мов.

– 150 років від дня народження Сергія Федоровича Ольденбурга (1863–1934).

Російський учений-сходознавець, академік Петербурзької АН, АН СРСР, УСРР, професор Петербурзького університету, один із організаторів видання «Збірника оригінальних і перекладних буддійських текстів», серії «Буддійська бібліотека», один із перших організаторів Ліги освіти, учасник наукових експедицій в Сіньцзян, автор праць з історії, фольклору, мистецтва, етнографії Індії, Монголії, Тібету, Афганістану, Росії і Західної Європи.

– 135 років від дня народження Михайла Миколайовича Галущинського (1878–1931).

Український педагог-новатор, науковець, публіцист, видавець, громадсько-політичний і військовий діяч, основоположник нової епохи національної культури – української андрагогіки; теоретик й організатор гімназійної освіти та освіти дорослих у Галичині, учитель Золочевської гімназії, директор Рогатинської української гімназії, командант легіону Українських січових стрільців (УСС), член культурно-просвітницьких товариств – НТШ, «Рідна школа», керівник і почесний член товариства «Просвіта», професор Львівського (Таємного) Українського університету, засновник-редактор журналу «Життя і знання», автор підручників з педагогіки «Народна освіта і виховання народу: методи й цілі», «Позашкільна освіта», праць «Національне виховання», «Українські народні бібліотеки і праця над поширенням книги».

28.09 – 210 років від дня народження Проспера Меріме (1803 – 1870).

Французький письменник епохи романтизму, член Французької академії, автор історичних романів «Жакерія», «Хроніка з часів Карла ІХ», драм, новел «Кармен, «Коломбо», нарису «Українські козаки та їхні останні гетьмани», дослідження «Богдан Хмельницький», перекладів творів М. Гоголя, Марка Вовчка.

28.09 – 195 років від дня народження Йосафата Миколайовича Кобринського (1818–1901).

Український педагог, греко-католицький священик, громадський і політичний діяч, засновник у Коломиї першої читальні, аматорського театру і Народного дому, член Коломийської руської ради, учасник Собору руських учених 1848 р. у Львові, автор підручника «Буквар, новим способом уложений для домашньої науки» та методичного посібника до нього «Спосіб борзо виучити читати», в яких автор уперше в Західній Україні запровадив у шкільне навчання гражданський шрифт і запропонував звуковий синтетичний метод навчання грамоти.

– 95 років від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918–1970).

Український педагог, гуманіст, мислитель, дитячий письменник, член-кореспондент АПН РРФСР, АПН СРСР, заслужений учитель УРСР, Герой Соціалістичної Праці, фахівець у галузі теорії й методики виховання дітей у школі й родині, педагогічної майстерності, управління навчально-виховним процесом у школі, директор Павлиської середньої школи (понад 20 років), послідовник відомих педагогів минулого, автор монографій, брошур, статей, оповідань та казок для дітей, лауреат Державної премії УРСР (1974, посмертно). Твори педагога перекладені 59 мовами світу.

30.09 – Всеукраїнський день бібліотек.

– 15 років тому (1998) вперше в Україні проголошено 30 вересня Всеукраїнським днем бібліотек.

– Свято Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

– 115 років від дня народження Федора Пилиповича Корольова (1898–1971).

Російський теоретик й історик педагогіки, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН РРФСР, АПН СРСР, викладач навчальних закладів Москви, директор Науково-дослідного інституту теорії та історії педагогіки АПН СРСР, головний редактор журналу «Советская педагогика», дослідник порівняльної педагогіки, теоретико-методологічних та історико-педагогічних проблем, автор праць «Виховні завдання школи», «Нариси з історії радянської школи та педагогіки, 1921–1931», «Народна освіта в СРСР, 1917–1967», «Педагогіка: навчальний посібник», один із упорядників і редакторів «Педагогічної енциклопедії (у 4 т.).


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.