Знаменні дати

2.08 – День пророка Іллі.

– 125 років від дня народження Костя Степановича Буревія (1888–1934).

Український письменник, публіцист, літературний критик, педагог, мистецтвознавець, громадський і політичний діяч, один із найвизначніших майстрів пародії та літературної містифікації, професіональний революціонер-підпільник, учасник революцій 1905–1907 рр. та Жовтневої 1917 р., член ЦК Партії лівих соціалістів-революціонерів, поборник відродження української культури, один із організаторів і викладач історії театру Української театральної студії (Москва), автор поеми «Зозендропія», історичної драми «Павло Полуботок», гостросюжетних ревю «Опортунія», «Чотири Чемберлени», кандидатської дисертації на тему «Драматургія Ромена Роллана», статей та монографій з літературно-мистецьких питань тощо.

3.08 – 180 років від дня народження Омеляна Михайловича Огоновського (1833–1894).

Український літературознавець, мовознавець, педагог, етнограф, громадський діяч, доктор філософії, член-кореспондент Польської АН у Кракові, учитель гімназій Львова, професор Львівського університету, засновник і дійсний член НТШ у Львові та голова Товариства «Просвіта», організатор видання популярних книжок з історії, географії, сільського господарства для народного читання, автор «Історії літератури руської» (у 6 т.), першого українського наукового видання «Слова о полку Ігоревім» і приміток до нього, оповідань, віршів, драм, шкільних підручників з латинської і староруської мов, «Хрестоматії староруської», «Граматики руського язика», видавець «Кобзаря» Т. Шевченка.

– 65 років тому (1948) В. О. Сухомлинський був призначений директором Павлиської загальноосвітньої школи, яка увійшла в історію розвитку вітчизняної освіти як авторська школа, випробувальний майданчик, заклад, в якому видатний педагог-гуманіст 22 роки втілював свої ідеї щодо навчання і виховання.

4.08 – 135 років від дня народження Антіна Володиславовича Крушельницького (1878–1937).

Український педагог, просвітитель, письменник, критик, журналіст, перекладач, громадсько-політичний і культурний діяч, викладач гімназій Львова, Коломиї, Станіслава, Рогатина, директор української гімназії в м. Городенка, єврейської в м. Коломиї, поборник виховання національно-свідомої молоді, удосконалення шкільних програм і методів навчання, редактор учительської газети «Прапор», засновник товариства «Учительська громада», міністр освіти Української народної республіки, видавець журналів «Нові шляхи» і «Критика», автор збірки оповідань «Пролетарі», повісті «Буденний хліб», романів «Рубають ліс», «Гомін Галицької землі» тощо. Незаконно репресований (1934), загинув у Соловецькому концтаборі.

5.08 – 130 років від дня народження Станіслава Добровольського (1883–1978).

Польський педагог і освітній діяч, керівник Кременецького педагогічного ліцею, директор учительських курсів у Варшаві.

6.08 – 95 років тому (1918) було затверджено П. П. Скоропадським і схвалено Радою Міністрів закон про об’єднання до одного типу різнорідних нижчих початкових шкіл, що був одним із важливих урядових кроків у реформуванні шкільної освіти в Україні.

9.08 – 190 років від дня народження Олександра Олександровича Навроцького (1823–1892).

Український поет, перекладач, громадський діяч, член Кирило-Мефодіївського товариства, перший перекладач поеми Ш. Руставелі «Витязь в тигровій шкурі», упорядник збірки народних пісень Кавказу і Дагестану у власних перекладах, перекладач «Іліади» та «Одісеї» Гомера, творів П. Шеллі, Дж. Байрона, В. Гюго, Й. Гете, Г. Гейне, О. Пушкіна, О. Толстого, німецького епосу «Пісня про Нібелунгів» та ін.

11.08 – 130 років від дня народження Павла Миколайовича Шимбірьова (1883–1960).

Російський педагог, професор, член-кореспондент АПН РРФСР, фахівець у галузі історії і теорії педагогічної освіти, дидактики, методики морального виховання, історії педагогіки, земський учитель Броницького повіту Московської губернії, викладач педагогічного училища імені Профінтерну (Москва), Московського інституту історії, філософії і літератури, завідувач кафедри педагогіки Московського обласного педагогічного інституту, автор першого радянського підручника з педагогіки для педагогічних училищ, програм та підручників з педагогіки для педагогічних інститутів.

12.08 – Міжнародний день молоді.

13.08 – 210 років від дня народження Володимира Федоровича Одоєвського (1803, ін.1804–1869).

Російський письменник, журналіст, музикознавець, педагог-демократ, просвітитель, громадський діяч, організатор дитячих притулків (будинків), один із організаторів навчання сільських дівчаток та їх підготовки як учителів народних училищ, практичних занять із навчання і виховання дітей; керівник Товариства дитячих притулків і Товариства допомоги бідним, один зі співробітників журналів «Московский вестник», «Современник», помічник директора Публічної бібліотеки і директор Рум'янцевського музею в Петербурзі, основоположник російського класичного музикознавства, автор підручників з хімії, граматики, арифметики, фізики, історії, методичних посібників з початкового навчання і виховання дітей «Поради наставникам», «Керівництво для початкового викладання наук», «Настанови для керівництва сільсько-приходськими училищами», творів для дітей «Казки і повісті для дітей дідуся Ірінея» тощо.

14.08 – Свято Маковія. Перший Медовий Спас.

– 140 років від дня народження Івана Боберського (1873–1947).

Український педагог, публіцист, професор, один із засновників спортивно-гімнастичного і сокільського руху в Західній Україні, викладач німецької мови і фізичної культури Академічної гімназії у Львові, голова спортивного товариства «Сокіл – Батько», повноважний представник Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) у США і Канаді, редактор часописів «Вісті з Запорожа» і «Січові вісті» (м. Тржич, Югославія), автор підручників з фізичного виховання, праць «Забави й ігри рухові», «Копаний м'яч», «Нові шляхи до тілесного виховання», «Українське сокільництво 1894–1939» та ін.

15.08 – 185 років від дня народження Степана Івановича Пономарьова (1828–1913).

Український і російський філолог, бібліограф, співробітник журналів «Киевская старина», «Отечественные записки», газети «Киевлянин», автор бібліографічних праць про Київ і Дніпро, словника українських письменників, дослідження творчості Л. І. Боровиковського, М. В. Гоголя.

– 115 років від дня народження Степана Андрійовича Литвинова (1898–1982).

Український педагог, доктор педагогічних наук, фахівець у галузі історії педагогіки, заслужений працівник вищої школи УРСР, учитель початкових класів залізничних шкіл станцій Синельніково і Люботин, учений секретар УНДІПу, професор кафедри загальної педагогіки та заступник директора Київського педагогічного інституту імені О. М. Горького, автор наукових праць з теорії та історії педагогіки, дитячого руху, експериментальних досліджень удосконалення навчально-виховного процесу в школах, монографії «Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР, 1917–1967», «Хрестоматії з історії вітчизняної педагогіки», посібника «Методика виховної роботи в школі-інтернаті», співавтор підручника «Педагогіка» (за ред. С. Х. Чавдарова).

16.08 – 85 років від дня народження Наталії Федорівни Засенко (1928–2004).

Український сурдопедагог, кандидат педагогічних наук, професор, старший викладач, доцент, професор і завідувач кафедри сурдопедагогіки і логопедії Київського педагогічного інституту імені О. М. Горького, автор методичних рекомендацій для сурдопедагогів, навчального посібника «Основи сурдопедагогіки», підручників з української мови для 4-6 кл. школи для глухих дітей.

19.08 – Преображення Господнє. Другий Яблуневий Спас.

– 120 років від дня народження Дометія Гурійовича Євтушенка (1893–1983).

Український співак, вокальний педагог, заслужений діяч мистецтв УРСР, учитель співів у школах, актор і хормейстер українських драматичних театрів, професор Київської консерваторії, соліст оперних театрів Києва та Одеси, педагог по класу сольного співу Музично-драматичного інституту імені В. М. Лисенка (Київ), автор праць «Методика навчання сольного співу», «Про деякі питання вокальної техніки» та ін. Серед його учнів – П. Кармалюк, Е. Томм, Н. Гончаренко, М. Шевченко.

21.08 – 110 років від дня народження Семена Опанасовича Калабаліна (1903–1972).

Український педагог, вихованець Колонії імені О. М. Горького, якою керував А. Макаренко, послідовник і пропагандист теоретичної спадщини А. Макаренка, директор дитячих будинків та трудових виховних колоній в Україні і Росії (прототип С. Карабанова в «Педагогічній поемі» А. Макаренка).

23.08 – День Державного Прапора України.

– 145 років від дня народження Поля Отле (1868–1944).

Бельгійський учений-соціолог, бібліограф, бібліотекознавець, документознавець, один із організаторів Міжнародного бібліографічного інституту (МБІ) в Брюсселі (нині Міжнародна федерація з інформації і документації (МФД), ініціатор і організатор Першої Міжнародної конференції з бібліотекознавства (1895), основоположник науки про документи (документознавство), піонер інформатики (передбачив сучасний розвиток засобів комунікації), автор декількох сотень робіт з проблем теорії й практики бібліографії, бібліотекознавства й документознавства, зокрема праць: «Трактат про Документацію», «Керівництво для громадських бібліотек», «Організація розумової праці», «Книги і читання».

– 130 років від дня народження Олександра Павловича Болтунова (1883–1942).

Російський психолог, педагог, доктор педагогічних наук, професор, фахівець у галузі педагогічної та дитячої психології, прихильник методів експериментального дослідження, анкетування, створення трудових шкіл, автор наукових праць з педології та методики педагогічної діагностики, зокрема «Педагогічна характеристика дитини», «Педагогічний експеримент в загальній школі», «Метод анкети в педагогічному і психологічному дослідженнях» «Педологія в школі», «Профорієнтація в школі».

24.08 – День незалежності України.

– 1991 – Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

– 145 років від дня народження Максима Антоновича Славинського (1868–1945).

Український поет, перекладач, публіцист, дипломат, громадсько-політичний діяч, професор Українського педагогічного інституту в Празі, співредактор газет «Северный курьер», «Свобода и право», «Свободная мысль», редактор «Украинского вестника», автор перекладу романсу Г. Гейне «Коли розлучаються двоє».

– 90 років від дня народження Віктора Михайловича Глушкова (1923–1982).

Український математик, фундатор кібернетики, обчислювальної техніки та систем управління, академік АН СРСР і АН УРСР, організатор і перший директор Інституту кібернетики АН УРСР, Герой Соціалістичної Праці, член академій та наукових товариств світу, організатор фізико-математичних шкіл в УРСР, факультету кібернетики в Київскому університеті імені Т. Г. Шевченка, наукових шкіл програмістів, автор праць з теорії неперервних груп, алгебраїчної теорії автоматів, методів вивчення самоорганізуючих і самонавчаючих систем, електронних обчислювальних машин, лауреат Державної премії СРСР (1968, 1977), Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1970). У 1982 р. Президією АН УРСР затверджена премія імені В. Глушкова, його ім'я присвоєно Інституту кібернетики НАН України.

26.08 – 285 років від дня народження Генріха Ламберта (1728–1777).

Німецький математик, філософ, фізик та астроном, член Мюнхенської і Берлінської АН, фахівець у галузі геометрії (теорія паралельних прямих, конічні перерізи), сферичної тригонометрії, алгебри та механіки, один із творців фотометрії, автор ідеї універсальної мови знаків, розробки математичних основ побудови географічних карт, першого доведення ірраціональності чисел «е» та «π», розширеної таблиці простих чисел.

– 270 років від дня народження Антуана Лорана Лавуазьє (1743–1794).

Французький учений-хімік, член Французької АН, один із засновників сучасної хімічної науки, реформатор народної освіти в галузі природничо-наукових і технічних знань, ініціатор створення професійних шкіл та шкіл змішаного типу, прихильник поєднання гри з працею, ознайомлення дітей з основними знаряддями праці та явищами природи; автор основних положень кисневої теорії горіння і дихання, хімічної номенклатури, заснованої на кисневій теорії, підручника початкового навчання з хімії.

28.08 – Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста.

29.08 – Третій Спас.

– 145 років від дня народження Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської (1868–1941).

Українська письменниця, літературний і театральний критик, громадський діяч, борець за молоду Україну, член Української Центральної Ради (УЦР), учасниця створення українських установ, написання постанов і відозв УЦР, проголошення універсалів; заступник голови Національної ради українських жінок у Кам’янець-Подільському, редактор «Літературно-наукового вісника», одна з організаторів «Союзу українок», дитячих притулків для сиріт, організатор і учасник театральних аматорських гуртків, для яких писала водевілі, драми «Сафо», «Аппій Клавдій»; автор нарису з історії нового театру «Двадцять п’ять років українському театру», трилогії «Богдан Хмельницький», «Останні орли», «Розбійник Кармалюк» (у співавторстві з батьком), драм «Крила», «Іван Мазепа», «Милість Божа», повісті «Діамантовий перстень», книги спогадів «Відгуки життя».


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.