Знаменні дати

1.07 – 365 років від дня народження Готфріда Вільгельма Лейбніца (1648–1716).

Німецький учений, математик, фізик, доктор права, філософ-просвітитель, один із родоначальників німецької ідеалістичної діалектики, член Англійського Королівського товариства, Паризької АН, творець нових методів у навчанні – самостійності учнів, узгодженості діяльності учнів і вчителів, виразності викладання і наочності; основоположник символічної логіки, машинної математики, засновник і перший президент Пруської академії в Берліні, один із радників Петра I при підготовці створення АН у Петербурзі та створення реальних навчальних закладів; завершив створення диференціального й інтегрального числення, займався питаннями хімії, гірничої справи, заклав основи німецької літературної мови.

– 120 років від дня народження Петра Антоновича Рудика (1893–1983).

Російський психолог і педагог, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент АПН РРФСР, фахівець у галузі психології спорту, організатор кафедри психології в Центральному інституті фізичної культури, один з ініціаторів розвитку психології спорту в Росії, автор підручника «Психологія» для інститутів фізичної культури, праці «Ігри дітей та їх педагогічне значення».

3.07 – 130 років від дня народження Франца Кафки (1883–1924).

Австрійський письменник-експресіоніст, засновник європейської модерністської прози, юрист за освітою, автор романів «Процес», «Замок», «Америка», новел, оповідань тощо, в яких показав безнадійність людського існування в умовах тогочасної цивілізації; конфлікти, відображені в творах, мають соціальний і глибоко особистісний характер.

4.07 – 125 років від дня народження Володимира Григоровича Ярошенка (1888–1957).

Український мовознавець, фольклорист, науковий співробітник і редактор Інституту мовознавства АН УРСР, дослідник питань молдавсько-української взаємодії у галузі лексики, проблем української медичної термінології, один із укладачів «Російсько-українського словника», автор праць з української мови і фольклору, підручників з російської і української мов для середніх шкіл і методичних порад до цих підручників.

7.07 – Різдво Іоанна Предтечі. Свято Івана Купала.

8.07 – День родини.

– 150 років тому (1863) видано Валуєвський циркуляр про заборону українськомовних книжок духовного і навчального змісту в Російській імперії.

10.07 – 95 років від дня народження Джеймса Олдріджа (1918).

Англійський письменник і громадський діяч, воєнний кореспондент на радянсько-фінському фронті та інших фронтах Другої світової війни, автор романів, повістей, новел, в яких порушуються проблеми боротьби за мир і національну незалежність народів світу та мирне співіснування держав з різними суспільними системами, зокрема роману-епопеї «Дипломат» та його продовження «Гори і зброя», дилогії «Бранець своєї землі» і «Підступна гра», романів «Не хочу, щоб він умирав», «Останній вигнанець», «Прощавай, Америко» та ін., лауреат Міжнародної Ленінської премії (1973).

11.07 – Всесвітній день народонаселення.

12.07 – День святих апостолів Петра і Павла.

14.07 – 110 років від дня народження Петра Івановича Зінченка (1903–1969).

Український психолог, доктор педагогічних наук, професор, учитель початкової школи, викладач навчальних і наукових закладів Харкова, професор і завідувач кафедри психології Харківського університету, розробник питань застосування теорії інформації до вивчення пам’яті, один із творців теорії діяльності, автор праць з проблем психології пам'яті (мимовільного запам'ятовування), один із авторів українського підручника з психології для педінститутів.

15.07 – 65 років від дня народження Ярослава Юрійовича Кондратьєва (1948–2005).

Український юрист, психолог, кандидат юридичних наук, професор, член-кореспондент АПН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, фахівець у галузі загальної, юридичної, вікової та педагогічної психології, начальник управління карного розшуку МВС УРСР, народний депутат України, член Президії Верховної Ради України, ректор Національної академії внутрішніх справ України, автор наукових праць із теоретико-методологічних питань загальної, юридичної, оперативно-розшукової та слідчої психології, зокрема «Історія міліції України в документах і матеріалах», «Психологія довірчих відносин», «Юридична психологія», «Міграцієзнавство», «Кримінологія».

16.07 – 1990 – Верховна Рада Української РСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.

– 165 років тому (1848) у Львові засновано культурно-освітнє товариство Галицько-Руська Матиця (затверджене 25.10.1848), яке мало на меті нести в народ освіту і боротися за поширення шкіл з викладанням рідною мовою. Товариство видавало українською та російською мовами книги освітнього і морально-релігійного змісту, шкільні підручники, наукові збірники тощо; діяло до Першої світової війни.

– 120 років від дня народження Іллі Васильовича Чувашова (1893–1963).

Російський педагог, доктор педагогічних наук, професор, фахівець у галузі історії педагогіки, дошкільної педагогіки, викладач педагогічних училищ та ВНЗ Москви, керівник підготовки аспірантів Інституту теорії та історії педагогіки АПН РРФСР, автор праць із проблем сімейного виховання, взаємозв'язку школи і сім'ї, теорії та практики трудового виховання, фундаментальної праці «Нариси з історії дошкільного виховання в Росії».

– 105 років від дня народження Василя Барки (справж. – Василь Костянтинович Очерет, 1908–2003).

Український поет-модерніст, прозаїк, літературознавець, перекладач, кандидат філологічних наук, послідовник і проповідник християнської філософії і моралі (з 1950 р. у США), учитель шкіл Донбасу, викладач історії зарубіжної літератури Краснодарського педагогічного інституту, член української секції Краснодарської асоціації пролетарських письменників, автор збірок поезій «Лірник», «Океан», романів «Жовтий князь», «Спокутеник і ключі землі», «Душі едемітів», антології есеїв про мистецтво і літературу «Земля садівничих» (у 2 т.), п'єси «Господар міста», поем «Кавказ», «Апостоли», перекладів українською мовою творів Данте і В. Шекспіра.

18.07 – 80 років від дня народження Євгена Олександровича Євтушенка (1933).

Російський письменник, перекладач, публіцист, поет нового покоління («шістдесятників»), поет самобутньої стильової манери, почесний член Іспанської і Американської АМ, дійсний член Європейської АМ і наук, автор збірок поезій «Третій сніг», «Шосе ентузіастів», «Обіцянка», поем «Станція Зима», «Братська ГЕС», «Північна надбавка», «Мама і нейтронна бомба» та ін., романів «Ягідні місця», «Не помирай раніше смерті», книги мемуарної прози «Вовчий паспорт», кіносценаріїв, віршів, покладених на музику «Чи хочуть росіяни війни», «Вальс про вальс», «Кохана, спи…» тощо, лауреат Державної премії СРСР (1984).

19.07 – 120 років від дня народження Володимира Володимировича Маяковського (1893–1930).

Російський поет «Срібного століття» російської поезії, поет-футурист дореволюційного періоду, пізніше – сатирик, поет політичного, агітаційного вірша, новатор поетичної мови, системи версифікації та засобів художньої виразності, нових видів римування, графічного малюнку вірша – знаменитої «драбинки»; співробітник в «Окнах РОСТА», керівник літературної групи «ЛЕФ» та журналів «ЛЕФ» і «Новий ЛЕФ», автор поем, сатиричних віршів, комедій, зокрема «Хмарина в штанях», «Містерія-Буфф», «Клоп», «Лазня», «Товаришеві Нетте, пароплаву і людині», віршів, присвячених Україні – «Київ», «Борг Україні», «Нашому юнацтву», нарисів, кіносценаріїв, політично загострених плакатів із віршованими текстами.

21.07 – 155 років від дня народження Зіновія Алоїзовича Архимовича (1858–1938).

Український педагог-математик, кандидат математичних наук, громадський діяч, викладач математики Новозибківського реального училища, викладач, згодом директор Колегії Павла Галаґана в Києві, голова педагогічної ради та директор Київської жіночої гімназії О. Плетньової, голова Спілки вчителів Києва, автор праці «Третій з’їзд діячів з технічної та професійної освіти».

22.07 – 135 років від дня народження Януша Корчака (справж. –Гольдшміт Генрік, 1878–1942).

Польський педагог-гуманіст, письменник, журналіст, лікар, громадський діяч, один із провідників ідеї гуманістичної педагогіки, творець оригінальної системи виховання підростаючого покоління, лікар дитячої лікарні у Варшаві, вихователь єврейських і польських літніх дитячих таборів, директор притулків «Будинок сиріт» і «Наш дім» у Варшаві, викладач Вільного польського університету, Інституту спеціальної педагогіки та педагогічного училища, редактор дитячих часописів, автор педагогічних праць «Виховні моменти», «Жартівлива педагогіка», «Як любити дітей», «Право дітей на повагу»; художніх творів для дітей – «Дитя вулиці», «Дитя салону», «Банкрутство малого Джека», «Коли я знову стану маленьким», радіопередач «Бесіди Старого лікаря» та «Щоденник» (1940–1942, Варшавське гетто). Під час гітлерівської окупації загинув у газових камерах Треблінки разом зі своїми вихованцями.

23.07 – День Преподобного Антонія Печерського.

24.07 – День рівноапостольної великої княгині Ольги.

– 185 років від дня народження Миколи Гавриловича Чернишевського (1828–1856).

Російський революціонер-демократ, філософ-матеріаліст, письменник, літературний критик, борець за демократичні принципи розвитку народної освіти: відкриття нових шкіл, безплатне навчання, навчання і викладання рідною мовою, рівне право на освіту чоловіків і жінок, відокремлення церкви від школи, ролі вчителя у навчально-виховному процесі тощо, один із родоначальників народництва, викладач Саратовської гімназії, керівник журналу «Современник», автор історичних і літературно-критичних статей, романів «Що робити?», «Пролог», повісті «Алфер'єв», поеми «Гімн Діві Неба» та ін.

26.07 – 240 років від дня народження Іллі Федоровича Тимківського (1773–1853).

Український і російський педагог, правознавець, філолог, письменник і освітній діяч, доктор права, декан юридичного факультету Харківського і Московського університетів, один із засновників та професор цивільного й кримінального права Харківського університету, куратор Харківського навчального округу, учасник створення гімназій і повітових училищ у Харкові, Катеринославі, Чернігові, Воронежі, Одесі, інспектор училищ Харківської губернії, директор Новгород-Сіверської гімназії, наставник К. Д. Ушинського, М. К. Чалого, М. О. Максимовича, автор спогадів «Мое определение на службу: Сказание в трех частях», в яких висвітлено стан освіти й педагогічної думки в Україні та Росії на початку ХІХ ст.

27.07 – 160 років від дня народження Володимира Галактіоновича Короленка (1853–1921).

Російський і український письменник-гуманіст, публіцист, громадський діяч, почесний академік Петербурзької АН, популяризатор творів українського письменства в Росії, прихильник і учасник революційно-народницького руху, один із керівників і відповідальний редактор журналу «Русское богатство», автор оповідань української тематики «Ліс шумить», «Сліпий музикант», «Без язика»; літературно-критичних статей: спогадів про М. Гоголя. Л. Толстого, А. Чехова та ін.; публіцистичних нарисів «У голодний рік», «Справа Бейліса», «Сорочинська трагедія» тощо. Творам письменника притаманні тонкий ліризм, психологізм, музичність оповіді, ясність мови і пластичність образів; сприяв публікації нових біографічних матеріалів про Т. Шевченка, поезій П. Грабовського.

– 125 років від дня народження Володимира Петровича Затонського (1888–1938).

Український партійний, державний і військовий діяч, академік АН УСРР, фахівець у галузі хімії та суспільних наук, викладач Київського політехнічного інституту, завідувач хімічної лабораторії Товариства цукрозаводчиків, перший нарком освіти Радянської України (1919, 1922–1923, 1933–1937), учасник підготовки перших радянських декретів і постанов про народну освіту, автор праць з питань освіти, методики викладання окремих предметів, виховної роботи, політехнізації школи, зокрема «До радянських вчителів», «Про підручники для середніх шкіл», «Рішуче піднести грамотність у школі» (промова на нараді вчителів), «Усунути хиби в школі», «Увагу дитячій літературі».

28.07 – День рівноапостольного великого князя Володимира.

– День хрещення Київської Русі-України.

– 115 років від дня народження Павла Романовича Чамати (1898–1969).

Український учитель, психолог, педагог, організатор освіти, кандидат психологічних наук, доцент, родоначальник дослідження самосвідомості особистості в УРСР, керівник Українського науково-дослідного інституту педагогіки, ректор Київського педагогічного інституту імені О. М. Горького, заступник директора Науково-дослідного інституту психології УРСР, упорядник «Бібліографічного довідника праць із психології за 40 років (1917–1957)», автор монографій, підручників для педагогічних училищ і ВНЗ, праць з історії психології, проблем викладання логіки й психології в середній школі, з питань взаємозв'язку розвитку самосвідомості дитини та її мовної діяльності.

29.07 – 220 років від дня народження Яна Коллара (1793–1852).

Чеський і словацький поет, етнограф, історик, культурно-просвітницький діяч, послідовник Я. А. Коменського, домашній учитель у родині ієнського священика, проповідник протестанської церкви у Пешті, завідувач кафедри слов’янської археології Віденського університету, автор «Букваря» і «Хрестоматії для словацьких шкіл», поетичних збірок сонетів, елегій, афоризмів, національно-патріотичного твору – поеми «Донька Слави».


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.