Тематичний список

Христина Данилівна Алчевська (дівоче прізвище Журавльова) відома як активний діяч народної освіти, меценат, організатор освітніх і культурних закладів на Україні. Народилася в 1841 році у с. Борзні на Чернігівщині, але більшість років проживала з батьками у Курську. Систематичної освіти Христина не отримала, оскільки батько – вчитель повітового училища – був проти жіночої освіти. Лише завдяки самоосвіті та допомозі старших братів вона здобула достатню систему знань і тверду переконаність щодо необхідності освіти для жінок. Після одруження з банкіром і промисловцем Олексієм Алчевським у 1862 році Христина переїздить до Харкова.
Христина Данилівна як світська жінка активно почала займатися громадськими справами. Чоловік підтримував Христину у всіх її починаннях на освітянській ниві. В першу чергу її займали болючі особисто для неї проблеми жіночої освіти. Вона заснувала недільну школу для жінок, яка була зразковою і пропрацювала до 1919 року. Завдяки її зусиллям у Харкові було організовано Товариство грамотності. Вона сприяла створенню першої громадської бібліотеки (зараз Державна наукова бібліотека імені В. Короленка). У 1879 році за власні кошти було відкрито школу в маєтку Алчевських у с. Олексіївка. Певний час у цій школі працював Б. Д. Грінченко. Її глибоко хвилювали проблеми культури та освіти народу, в першу чергу, зміст цієї освіти. Велику тритомна працю Х. Алчевської та її соратників – критико-бібліографічний вказівник „Что читать народу?” – у 1899 році на Всесвітній виставці в Парижі було відзначено Почесним дипломом.
Педагогічна діяльність Христини Алчевської (понад п’ятдесят років) була визнана у світі. Вона була обрана віце-президентом Міжнародної ліги освіти, почесним членом російських і зарубіжних освітніх товариств.
Після трагічної смерті А. К. Алчевського (самогубство, пов’язане з економічною кризою в країні) на прохання громадян селище Юр’ївка було перейменоване в Алчевськ. Христина з дітьми мала чайну лавку, доходи з якої забезпечували їх життя. В роки революції і це майно було експропрійоване. Христина Данилівна Алчевська померла 15 серпня 1920 року у м. Харкові.
Список адресований, перш за все, на допомогу навчальному процесу, викладачам та студентам, працівникам бібліотек, а також всім, хто цікавиться постаттю відомої української просвітительки – Христини Данилівни Алчевської.


Зрослись душею, сплелись корінням – К. : Успіх і кар'єра, 2008. – 224 с. – Бібліогр.: с. 222.

Христина Данилівна Алчевська // Управління школою. – 2010. – № 33. – С. 1.

Христина Алчевська (1841-1920) // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – К, 2003. – С. 151–153.

Бардінова, В. Д. Ідеї Х.Д. Алчевської у досвіді сучасної школи нового типу / В. Д. Бардінова, М. В. Гриньова // Слов'янська культура: здобутки і втрати : матер. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 14–16 трав. 1996 р.) : в 2 т. / Ін-т мовознавства, Полт. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка, "Слов'янський клуб". – Полтава, 1996. – Т. 2. – С. 345–347.

Бондар, Л. Христина Алчевська – організатор освітньої справи в Україні / Л. Бондар // Рідна школа. – 2002. – № 2. – С. 60–62.

Бондар, Л. Засновниця жіночої недільної школи в Харкові: до 165-річчя від дня народження Христини Алчевської / Л. Бондар // Педагогічна газета. – 2006. – № 5. – С. 7.

Бондар, Л. Становлення та діяльність приватної Харківської жіночої недільної школи Х. Д. Алчевської / Л. Бондар // Рідна школа. – 2007. – № 7–8. – С. 62–64.

Бондар, Л. Народний геній / Л. Бондар // Педагогічна газета. – 2002. – № 3. – С. 1.

Бондар, Л. Христина Алчевська – організатор освітньої справи в Україні / Л. Бондар // Педагогічна газета. – 2001. – № 6. – С. 8.

Добрянський, І. Громадська та приватна ініціатива в освіті дорослих: історико-педагогічний аспект / І. Добрянський // Соціальна педагогіка: Теорія та практика. – 2007. – № 2. – С. 95–98.
Ставлення Христини Алчевської до освіти дорослих.

Зелінська, В. О. Просвітителька народу : до 160-річчя від дня народження Х. Д. Алчевської / В. О. Зелінська // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2001. – ІІ кв. – С. 33–36.

Ільченко, О. Ю. Меценатство в персоналіях : видатне жіноцтво України (ХІХ - початок ХХ ст.) / О. Ю. Ільченко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / Полтавський держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 114–120.
Благодійна діяльність Христини Алчевської.

Карачурин, Ф. С. Вклад Христины Даниловны Алчевской в культуру, образование и литературу Украины / Ф. С. Карачурин // Русский язык и литература в школах Украины. – 2010. – № 7. – С. 38–48.

Кобелецька, О. Душа, що просила привіта / О. Кобелецька // Літопис Голготи України. – Л., 1999. – Т.4 : Славні дочки України-Русі. – С. 322–330.
Про Христину Алчевську.

Ковалець, Л. Любов як щастя і страждання Христі Алчевської / Л. Ковалець // Березіль. – 2002. – № 3–4. – С. 185–188.

Ковалець, Л. Христина Данилівна Алчевська та її школа / Л. Ковалець // Початкова школа. – 2002. – № 3. – С. 72–74.

Козуля, О. Віце-президент (Х. Д. Алчевська) / О. Козуля // Жінки в історії України / О.Козуля. – К., 1993. – С. 95–99.

Кудрявцев, Л. Просвітителька з Чернігівщини / Л. Кудрявцев // Сільська школа. – 2001. – 17 жовт. – С. 3.
Про Христину Алчевську.


Кузнецова, И. В. Иван Франко и Христя Даниловна Алчевская / И. В. Кузнецова // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Х., 2001. – Вип. 1 (28) : До 190-річчя ун-ту. – С. 100–104. – (Літературознавство).

Лісовенко, М. Висока зоря Алчевської / М. Лісовенко // Урядовий кур'єр. – 2003. – 27 черв. – С. 8–9.

Луговий, О. Христя Алчевська / О. Луговий // Визначне жіноцтво України : Історичні життєписи / О.Луговий. – К., 1994. – С. 230–232.

Мочульський, І. Христя Алчевська (1882-1932) / І. Мочульський // Хроніка 2000. – 2007. – В. 72. – С. 617–624.

Неживий, О. Література рідного краю: Луганщина : навч. посіб. / О. Неживий, Л. Нежива ; Луганськ. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т Грінченкознавства. – Луганськ : Знання, 2005. – 210 с.
В книзі йдеться про Алчевську Х., Голобородька В.С, Грінченка Б.Д., Даля В., Єненка Ю., Загірню М., Низового І., Руденка М., Савич І., Світличного І., Тютюнника Григора., Чернявського М.

Осинцева, Л. Значення родини Алчевських для національного відродження України / Л. Осинцева // Літературне краєзнавство: Проблеми, пошуки, перспективи : зб. наук. праць / ред. В. О. Пащенко ; ПДПУ імені В.Г.Короленка. – Полтава, 2002. – С. 75–82.

Погребенник, В. Гуцульщина в наддніпрянській поезії (на матеріалі творів Лесі Українки, Христини Алчевської, Олександра Олеся) / В. Погребенник // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 11. – С. 28–30.

Русова, С. Христя Алчевська (1882-1932) / С. Русова // Літопис Голготи України. – Л., 1999. – Т.4 : Славні дочки України-Русі. – С. 315–322.

Сбруєва, А. А. Педагогічні ідеї Христини Данилівни Алчевської (1841-1920) / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна // Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. посіб. / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна ; Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2000. – С. 118.

Слабошпицький, М. Алчевські / М. Слабошпицький // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 7–11.
Про сім’ю Х. Д. Алчевської.

Харитонова, Н. Педагогічний музей. Х. Алчевська / Н. Харитонова // Директор школи. Україна. – 2007. – № 6. – С. 4–5.

Чиренко, Н. Христина Данилівна Алчевська / Н. Чиренко // Шкільний світ. – 2007. – № 8. – С. 21.

Шубенко, Н. Доля народної вчительки / Н. Шубенко // Пані вчителька. – 2007. – № 7. – С. 46–49.
До 135-річчя від дня народження Христини Данилівни Алчевської. 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.