Тематичний список


1.  Андрущенко В.  Електронна педагогіка: кроки реалізації проекту  / В. Андрущенко // Освіта. – 2007. – № 43. – С. 2.

2.  Байло М.  Використання електронних посібників для організації самостійної роботи студентів (на прикладі матеріалознавства)  / М. Байло // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2008. – № 5. – С. 67–73.

3.  Биккулова Г. Р.  Методические основы использования электронных учебных пособий в образовании  / Г. Р. Биккулова // Инновации в образовании. – 2009. – № 7. – С. 87–98.

4.  Васюкевич В. В.  Внедрение электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам в образовательную практику вуза  / В. В. Васюкевич // Инновации в образовании. – 2010. – № 2. – С. 39–55.

5.  Гриценчук О. О.  Електронний підручник і його роль у процесі інформатизації освіти  / О. О. Гриценчук // Інформаційні технології і засоби навчання / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука ; Ін-т засобів навчання АПН України. – К., 2005. – С. 255–261. – (Діти України).

6.  Данилова О. В.  Подготовка студентов педвузов в области разработки и использования электронных образовательных ресурсов  / О. В. Данилова // Информатика и образование. – 2010. – № 4. – С. 120–122.

7.  Дудка В.  Електронний підручник: становлення феномену та проблема типологізації понять  / В'ячеслав Дудка, Людмила Дудка // Історія в школах України. – 2009. – № 6. – С. 43–46.

8.   Кононе Н. В.  Аспекти педагогічної майстерності викладача: розробка електронних підруників / Н. В. Кононец // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 202–210.

9.  Красильникова В. А.  Электронный интерактивный задачник как средство развития профессиональной самостоятельности будущих специалистов  / В. А. Красильникова, А. А. Рычкова // Информатика и образование. – 2008. – № 2. – С. 103–106.

10. Костриба М. О.  Вимоги до електронних підручників  / М. О. Костриба // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2009. – № 5. – С. 41–42.

11.  Красовський О. С.  Дидактичні основи формування змісту електронних підручників  / О. С. Красовський // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 134–142.

12.  Кудін А.  Електронні книги і навчальний процес  / Анатолій Кудін // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 3. – С. 54–60.

13.  Кузбит І. М.  Створення та використання електронних посібників у навчальному процесі  / І. М. Кузбит // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2009. –
№ 1. – С. 18–20.

14.  Левшин, М.  Електронний підручник у системі навчально-методичного забезпечення ВНЗ / М. Левшин, Ю. Прохур, О. Муковіз // Вища освіта України. – 2007. – № 1. – С. 60–74.

15. Нищак І.  Створення та використання електронного підручника з креслення  / Іван Нищак // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. – № 2. – С. 37–40.

16.  Новий технічний засіб навчання – електронна книга  // Рідна школа. – 2007. – № 7–8. – С. 53–54.

17.  Нурмухамедов Г. М.  Мультимедийный учебник нового поколения  / Г. М. Нурмухамедов // Информатика и образование. – 2009. – № 10. – С. 41–43.
18.  Пучков І.  Впровадження електронного підручника в навчальний процес вищого навчального закладу  / І. Пучков // Рідна школа. – 2008. – № 1–2. – С. 42–44.

19.  Рогановская Е. Н.  Теоретические вопросы построения электронного учебника: методика построения модели и профиля обучаемого / Е. Н. Рогановская // Инновации в образовании. – 2008. – № 5. – С. 42–52.

20.  Самсонов В. В.  Основні тенденції та вимоги до створення і використання електронних засобів навчання у вищому навчальному закладі  / В. В. Самсонов // Нові технології навчання. – К., 2004. – Спец. вип. – С. 98–103.

21.  Черненко В. О.  Досвід розробки електронного посібника  / В. О. Черненко // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2007. – № 6. – С. 33–37.

22.  Чернишов О.  Електронна книга – веління часу  / О. Чернишов // Директор школи. Україна. – 2009. – № 7–8. – С. 5–8. 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.