Бібліотека імені Михайла Андрійовича Жовтобрюха отримала у дарунок літературу з релігієзнавчої тематики від Уткіна Олександра Івановича, доктора історичних наук, професора, провідного наукового співробітника Інституту філософії імені Г. С. Сковороди відділення релігієзнавства НАН України.

Олександр Іванович фахівець у галузі історії релігій, викладач київських вишів, багаторічний учасник наукових проєктів, конференцій у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, брав участь у формуванні наукової школи академіка Володимира Олександровича Пащенка.

Бібліотечний фонд університету збагатився працями науковців, які працюють у галузі вивчення історії релігій та релігієзнавства, що суттєво поповнять навчально-наукове забезпеченням освітньо-професійної програми «Релігієзнавство» за спеціальністю 031 Релігієзнавство другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Отримали цікаві наукові дослідження, навчальні посібники, періодичні видання неодмінно нададуть можливість дослідникам і здобувачам вищої освіти глибше та ґрунтовніше ознайомитися з проблематикою даної тематики.

Професорсько-викладацький колектив, студентство, працівники бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка щиросердно дякують Олександру Івановичу Уткіну за щедрий дарунок!


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.