Бібліотека імені Михайла Андрійовича Жовтобрюха отримала нові книги.

  1. Актуальні аспекти сучасного українського музичного мистецтва : кол. монографія / ред.-упоряд.: В. В. Сінельнікова, А. Б. Попова. Київ : Ліра-К, 2020. 212 с.
  2. Бойко О. С. Художній образ в українському народно-сценічному танці : монографія. Київ : Ліра-К, 2020. 204 с.
  3. Зехлинская Л. Р. Вторая ступенька. (Пособие по классическому танцу) : учеб. пособ. Киев : Лира-К, 2020. 386 с.
  4. Зубатов С. Л. Методика викладання українського народного танцю. Ч. 1 : підручник. Київ : Ліра-К, 2020. 376 с.
  5. Зубатов С. Л. Методика викладання українського народного танцю. Ч. 2 : підручник. Київ : Ліра-К, 2020. 404 с.
  6. Зубатов С. Л. Стиль викладання хореографії : навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2019. 92 с.
  7. Можайкіна Н. С. Методика викладання вокалу : хрестоматія. Київ : Ліра-К, 2020. 216 с.
  8. Остапенко Л. В. Методологія мистецької освіти. Київ : Ліра-К, 2017. 144 с.
  9. Сучасний танець. Основи теорії і практики : навч. посіб. / О. О. Бігус, О. О. Маншилін, Д. О. Кондратюк та ін. Київ : Ліра-К, 2020. 264 с.

 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.