У зв’язку із світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації, що має місце в Україні та всьому світі, та необхідністю введення карантинних заходів задля запобігання поширенню вірусних хвороб, під час планування організаційних заходів, що забезпечують освітній процес, у тому числі і під час календарно-тематичного планування з предметів важливо врахувати можливість організації освітнього процесу в межах навчального року в умовах карантину.

Для організації дистанційного навчання в цей період пропонуємо скористатися методичними рекомендаціями, поданими у листах МОН від 23.03.2020 № 1/9-173; від 16.04.2020 № 1/9-213; методичними рекомендаціями «Організація дистанційного навчання в школі» (авт. А. Лотоцька, А. Пасічник), розробленими за підтримки МОН (https://cutt.ly/MynTayc)

При організації освітнього процесу в карантинних умовах має забезпечуватись:

• соціальне дистанціювання ;

• мінімізація переміщення здобувачів освіти та комунікація між ними в межах закладу освіти;

• дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог законодавства про освіту.

Питання організації та проведення уроків у дистанційному режимі є на порядку денному, оскільки сучасне суспільство ще не мало досвіду життєдіяльності в умовах пандемії, яка призвела до тривалого карантинного режиму й обмеження рухової активності людей.

Міністерство освіти й науки України надало роз’яснення щодо організації оцінювання в умовах дистанційного навчання (лист МОН України No 1/9-213 від 16 квітня 2020 року «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019–2020 навчального року»), яке може бути здійснено у 2-х режимах.

У синхронному режимі учні можуть:

• виконувати тести на платформах Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо за вибором вчителя та з урахуванням можливостей учня;

• виконувати письмові роботи, у тому числі диктанти, із використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо;

• брати участь в усних формах контролю (усний переказ, читання напам’ять вірша та прозових текстів, презентація та захист проєктів тощо) із використанням відеоінструментів Skype, Zoom індивідуально або в групах;

• брати участь в онлайн-семінарах та онлайн-форумах із використанням відеоінструментів Skype, Zoom або в чатах на платформах дистанційного навчання (наприклад, Moodle) у закритих групах Facebook та ін.;

• виконувати інші завдання, запропоновані учителем.

В асинхронному режимі учні можуть:

• виконувати завдання на одній із платформ (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя);

• виконувати письмові роботи у текстових редакторах (Word та ін.) або у зошитах та надсилати вчителю файли з виконаними завданнями електронною поштою, в один із месенджерів (Viber, WhatsApp, Facebook тощо) або іншими засобами поштового зв’язку (за відсутністю технічних засобів навчання або доступу до мережі Інтернет);

• писати диктанти з використанням аудіо або відеозаписів, створених та надісланих вчителем;

• знімати на відео або записувати аудіо усних відповідей та надсилати файли вчителю засобами електронного зв’язку;

• виконувати інші завдання, запропоновані учителем.

Отже, якими формами, методами та ресурсами для організації дистанційного навчання користуватися — вирішують виключно навчальні заклади та педагоги, як беруть участь у цьому процесі.

Одним із найперших кроків у дистанційному навчанні, що значною мірою оптимізуватиме освітній процес, є створення віртуальних класів. Вони дають можливість не лише згрупувати здобувачів освіти, а й координувати, моніторити й оцінювати їх навчальну діяльність.

Пропонуємо ознайомитися з бібліографічним покажчиком:

Випробування часом: від концепції до реальної практики навчання в дистанційному вимірі : біббліогр. покажч. (2012–2020 рр.) / уклад.: С. В. Спірякова (відп. за вип.), О. В. Токміленко, В. П. Балюк ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Б-ка імені Михайла Андрійовича Жовтобрюха. Полтава, 2020. 73 с.


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.