Шановні користувачі!

На виконання вимог нормативно-правових актів України та з метою дотримання рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я бібліотека імені М. А. Жовтобрюха з 16 березня по 3 квітня 2020 року впроваджує дистанційне надання бібліотечних послуг, E-mail для довідок: kniga_pdpu@ukr.net.

Пропонуємо скористатися нашими онлайн-ресурсами:

Будемо раді допомогти:

 • підбір літератури за вказаною темою;
 • індексування статей і праць за Універсальною десятковою класифікацією (УДК) надіслати лист на електронну адресу kniga_pdpu@ukr.net;
 • консультування з оформлення бібліографічного опису та міжнародних стилів цитувань;
 • перевірка наукових робіт (викладачів та студентів університету) за допомогою сучасних сервісів антиплагіатних інтернет-систем.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Бережіть себе і своїх близьких та обов'язково дотримуйтесь рекомендацій МОЗ!

В дошкільному віці закладається основа уявлень про світ, про об’єкти та явища дійсності, а також певний стиль мислення. Тут важливо не згаяти час, відпущений дитині природою на інтенсивний розвиток.

Можливості розумової діяльності дитини досить високі, щоб вона належним чином засвоювала як зовнішні ознаки, так і внутрішні істотні зв’язки. У цьому віковому періоді формується здатність до початкових форм абстрагування, узагальнення, до умовисновків.

Основні педагогічні умови особистісного підходу в формуванні логіко-математичного розвитку:

 • Професійні підготовлені кадри;
 • Змістовна, різнобічна, інтелектуальна діяльність у всіх видах діяльності;
 • Підвищення рівня чуттєвого пізнання дитиною довкілля;
 • Забезпечення різноманітного, мобільного, динамічного, варіативного середовища;
 • Ознайомлення дітей з графічними позначеннями числівників (цифрами);
 • Узагальнення форм обстеження предметів за допомогою сенсорних елементів;
 • Досягнення того, що дитина без труднощів навчилася позначати цифрами різні невеликі кількості предметів;
 • Перехід до простих арифметичних операцій над абстрактними множинами.

Завдання при плануванні освітньо-виховної роботи з дітьми у формуванні логіко-математичних уявлень та здібностей:

 • Вивчення індивідуальних особливостей та рівня сформованості математичних уявлень у дітей;
 • Розроблення та встановлення матеріалізованих засобів наочності, що дають змогу індивідуалізувати завдання і забезпечення продуктивності роботи всіх дітей;
 • Заохочувати дітей до оволодіння математичними знаннями;
 • Розвивати здібності дітей до співробітництва, уміння бути в злагоді з вихователями та іншими людьми;
 • Стимулювати у дітей логіко-математичний розвиток;
 • Розвивати мовлення дітей і навички спілкування;
 • Заохочувати розвиток розумової операції;
 • Дозволяти дітям залишатися дітьми, щоб вони могли почувати себе комфортно і поводити себе природньо у процесі навчання.

Особливості розвитку логіко-математичних умінь і здібностей у дітей дошкільного віку:

 • Диференціація якісних та кількісних характерних предметів;
 • Уміння розрізняти невеликі множини предметів;
 • Серіація предметів і розміщення в порядку зростання чи складання з якою-небудь ознакою;
 • Уміння порівнювати множини предметів;
 • Уміння встановлювати відмінності «більше», «менше», «порівну» без використання лічби;
 • Уміння порівнювати предмети шляхом взаємно однозначного групування;
 • Уміння виділяти та класифікувати властивості та ознаки предметів за різною основою;
 • За мовною вказівкою дорослого з предметами у зовнішньому плані;
 • Самостійно у зовнішній мовній формі з опорою на предмет чи зображення.

Етапи формування та розвитку основних структур мислення дітей дошкільного віку:

 • Чи наявне у дитини зацікавлення в отриманні нової інформації;
 • Якою мірою в неї сформована довільна поведінка – увага, пам’ять;
 • Чи здатна вона до пошуково-дослідницької діяльності;
 • Чи проявляє допитливість. чи наполегливо добивається відповіді на них;
 • Чи здатна дитина чітко і диференційовано сприймати довкілля;
 • Чи дитина активна, самостійна на заняттях, в іграх, під час спостережень;
 • Чи виявляє бажання порівнювати предмети та явища;
 • Чи розвинене в неї мовлення і чи достатній словниковий запас;
 • Чи здійснює раціональні спроби, розв’язуючи розумові завдання;
 • Чи проявляє кмітливість, творчість у виконанні завдань;
 • Чи бажає долати труднощі, докладати вольові зусилля.

При оволодінні математичними операціями дітьми слід:

 • Постійно приділяти увагу умінню співвідносити математичні знаки з практично виміряними предметами, кількостями та їх перетвореннями;
 • Не слід поширювати перешкоди до виконання математичних без опори на зовнішні практичні дії з перетворення предметів;
 • Не слід покладатися на заучування дітьми результатів простих множинних дій, добиватися самостійного отримання таких результат;
 • Приділяти увагу умінню виконувати послідовність математичних дій: мовною інструкцією в процесі практичного маніпулювання з предметами;
 • Розвиток логічного мислення дошкільника сприяє вивчення початкової математики. Для математичного стилю мислення характерні чіткість, стислість, точність і логічність думки. В зв’язку з цим перебудовується зміст навчання математики в школі і в дошкільному закладі.

Пропонуємо ознайомитися з тематичним списком "Розвиток математичних уявлень у дошкільнят", який підготувала завідуюча культурно-просвітницьким сектором бібліотеки Наталія Гах.


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.