Наприкінці ХІХ ст. в природознавстві почався справжній переворот, який кінець кінцем і підготував науково-технічну революцію (НТР). У безпосередньому зв'язку із запитами матеріального виробництва ставали і розв'язувалися нові складні теоретичні проблеми. Йшла послідовна диференціація окремих галузей науки на всі вужчі, спеціальні галузі, і разом з тим відбувалася своєрідна інтеграція: окремі науки зв'язувалися між собою прикордонними дисциплінами (астрофізика, геохімія, біохімія і т. д.).

Успіхи приладобудування озброїли різні галузі науки новими засобами для проведення експериментальних досліджень.

У області фізико-математичних наук цього періоду визначилися три основні напрями: дослідження будови речовин, вивчення проблеми енергії і створення нової фізичної карти світу. Підготовлені роботами попереднього періоду і спонукувані вимогами матеріального виробництва, наукові дослідження в кожному з цих напрямів привели до найбільших відкриттів: радіоактивності; електрона — першої з відомих нам елементарних частинок; нового вигляду електромагнітних випромінювань (радіохвиль, рентгенівських променів); складної будови атома і т.д. Ці відкриття не укладалися в рамки пануючих до них природничонаукових уявлень. Це привело до створення нової фізичної карти світу, що одержала віддзеркалення в квантовій теорії М. Планка, теорії відносності А. Ейнштейна, вченні про просторово-часовий континуум Р. Мінковського.

У області хімії не тільки було відкрито безліч нових хімічних елементів, що розмістилися в порожніх до цього клітках Менделєєвської таблиці елементів, але було відкрито і перетворення елементів. Завдяки відкриттю радіоактивності і створенню нової моделі атома в новому світлі з'явилося значення Періодичного закону.

У біологічних науках затверджувалося еволюційне учення Ч. Дарвіна, творчо доповнене і уточнене працями багатьох учених з різних країн. Були виявлені нові перехідні форми між різними класами тваринного світу і між людиною і вищими тваринами. Важливі відкриття були зроблені у області вивчення спадковості.

Біохімія рослин і тварин стала найважливішим розділом біології. Великі були досягнення мікробіології і медицини у виявленні збудників заразливих хвороб і розробці методів ефективної боротьби з ними.

Разом з геологією сформувалися геофізика і геохімія. Під впливом еволюційного вчення висувалися нові теорії, що розглядають геологічні явища в їх розвитку і взаємному зв'язку.

У широких масштабах проводилося вивчення раніше недосліджених районів земної суші і Світового океану.

До початку XX в. відносяться перші спроби капіталістичних держав координувати і регулювати наукові дослідження, виходячи зі своїх завдань. Ці суспільства і асоціації грали велику роль в національній консолідації наукових сил і розвитку інформаційних зв'язків між колективами дослідників.

Посилився контакт між ученими різних країн. Утворилися постійно діючі міжнародні наукові організації.

Період з 1870 по 1917 роки був часом швидкого зростання техніки, хоча й неоднакового у різних галузях.

Перехід до масового, безперервно – поточного виробництва і комбінування різних технологічних процесів були пов’язані з автоматизацією промислового виробництва. Попередні види енергії не задовольняли нових потреб машинного будівництва. Проблема могла бути вирішена лише на підставі застосування електроприводу. Розвивається, ускладнюється та набуває все більш автоматизований характер система машин на базі електроприводу як у сфері виробництва засобів виробництва, так і виробництва засобів споживання. В енергетиці, металургії, металообробці, гірничій справі, хімічній технології, будівничій справі, на транспорті, у зв’язку реалізується більшість нових відкриттів та винаходів, що підвищують продуктивність праці.

Із чотирьох основних сфер матеріального виробництва технічні новації на той час досягли найбільшого розвитку в промисловості, на транспорті та у зв’язку. Сільське господарство засвоювало нову машинну техніку значно пізніше.

В цілому уклад техніки 1870-1917р.р. можна охарактеризувати як більш високий етап розвитку, ніж попереднє століття «пару, вугілля та заліза».

Запрошуємо до читальної зали №3 переглянути книжкову виставку "Наука і техніка початку ХХ століття".

Додати коментар

Захисний код
Оновити


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.