Сьогодні відзначає свій 80-річний ювілей Руденко Олександр Пантелеймонович - доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики і математики, академік Академії наук вищої освіти України.

Упродовж 1958-1963 рр. Олександр Пантелеймонович навчався на фізико-математичному факультеті Полтавського педагогічного інституту імені В.Г. Короленка. З 15.08.1963 р. працював учителем фізики середньої школи №6 м. Полтави. З 1968 р. – асистент кафедри загальної фізики Полтавського педагогічного інституту.

Протягом 1972-1975 pp. навчався в аспірантурі на кафедрі молекулярної фізики Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование упругих и вязких свойств молекулярных жидкостей» зі спеціальності 01.04.14 «Теплофізика і молекулярна фізика».

У 1976 р. наказом ректора призначений заступником декана фізико-математичного факультету. З 1978 р. до 01.09.2003 р. обіймав посаду декана фізико-математичного факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, а в 1992 р. отримав науковий ступінь доктора фізико-математичних наук, захистивши докторську дисертацію на тему «Молекулярні механізми нерівноважних процесів у ряді гомогенних і гетерогенних рідких систем» У цьому ж році було присвоєне вчене звання професора. З 1992 р. обіймає посади професора кафедри загальної фізики, завідувачакафедри загальної фізики і математики.

Нагороджений медалями А.С. Макаренка (1983), золотою медаллю ВДНГ СРСР (1983), на честь 20-річчя космічного польоту Ю.О. Гагаріна (1980), імені академіка С.П. Корольова (1992), імені Ю.В. Кондратюка (1993), імені Ю.В. Кондратюка на честь 100-річчя з дня народження вченого (1997), імені Івана Пулюя (2014), Знаком «Відмінник освіти СРСР» (1983), нагрудним знаком «За відмінні успіхи в роботі» (1985), нагрудним знаком імені Петра Могили (2009), Почесною грамотою Міністерства освіти України (1994), Почесними грамотами Полтавської обласної ради (2008, 2011, 2013); отримав Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1996).

Викладає історію фізики, експериментальні методи у фізиці та поширення звуку в середовищі, а також керує написанням магістерських, дипломних та курсових робіт.

Автор 5 навчальних посібників та понад 20 навчально-методичних посібників для вищої та середньої шкіл.

Працює над науковою проблемою “Вивчення молекулярних механізмів релаксаційних процесів у гомогенних і гетерогенних системах методом реології і акустичної спектроскопії”. Керує аспірантурою зі спеціальності 01.04.14 “Теплофізика і молекулярна фізика” та проблемною лабораторією “Молекулярна акустика”. Автор понад 450 наукових публікацій, патентів на винаходи “Спосіб діагностики запальних ускладнень після хірургічного лікування раку шлунка” (1997), “Спосіб контролю розвитку ендотоксикозу” (1999), “Спосіб організації експерименту з фізики” (2010).

Член вченої ради університету і вченої ради факультету, експертної ради Міністерства освіти і науки України (секція «Загальна фізика»), завідувач музею Ю.В. Кондратюка, голова журі олімпіад із фізики, директор школи «Олімпійський резерв».

До ювілею Олександра Пантелеймоновича Руденка завідуюча сектором культурно-просвітницької роботи Ганжа Катерина підготувала тематичний список "Академізм науки та чуйність педагога" і запрошуємо до читальної зали №3 переглянути книжкову виставку. Також пропонуємо переглянути біобібліографічний покажчик "Олександр Руденко".

Додати коментар

Захисний код
Оновити


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.