Одним із головних стратегічних завдань, визначених у нашій країні, є - розвиток суспільства на основі нових знань. На зламі двох тисячоліть ми перебуваємо на шляху до суспільства знань.

Тому реформування системи освіти, оновлення змісту освіти - це найважливіші завдання нашого часу. А інструментом реформування є інноваційна діяльність і, до того ж, на всіх рівнях освіти. Національна доктрина розвитку освіти, визначаючи пріоритети державної політики, чільне місце відводить розробці і здійсненні освітніх інновацій, які якісно змінюють мету, зміст, структуру, форми, методи, засоби, технології навчання і виховання та управління.

Що таке інноваційна діяльність?

Це процес внесення нових елементів у традиційну систему, створення та використання інтелектуального продукту, реалізація нових оригінальних ідей у формі готового товару (послуги) на ринку тощо. Структура інноваційної діяльності містить у собі, по-перше, розробку інновації - від появи ідеї до здійснення апробації та експерименту; і, по-друге, поширення інновації, тобто збереження й розповсюдження інформації про нову розробку вчених, підготовка працівників до її застосування і подальшого використання у своїй роботі.

Освітня інноваційна діяльність є, відповідно, процесом внесення якісно нових елементів в освіті. Адже сучасна школа вимагач докорінного переосмислення технологій, духовного становлення особистості, створення умов для самореалізації її суттєвих рис у різних видах творчої діяльності.

Запрошуємо до читальної зали №1 переглянути книжкову виставку присвячену інноваційній освітній діяльності.

Додати коментар

Захисний код
Оновити


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.