Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Суспільні науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

 

1. 025.7/.9

П71 Превентивні методи збереження документів наукових бібліотек у несприятливих екологічних умовах [Текст] : монографія / авт. кол.: Л. П. Затока, Л. М. Куява, Т. В. Крікова ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – 124 с. : іл.

УДК 025.7/.9

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 332(477)

П78 Програма Президента України "Велике Будівництво-2020". Обличчя [Текст] / упоряд. Ю. Голик ; худож.-оформлювач О. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2021. – 286 с. : фото.

УДК 332(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 001.32(477)

І-90 Історія Національної академії наук України. 1961-1965 [Текст]. Ч. 1 : Документи і матеріали / редкол. О. С. Онищенко та ін., упоряд. Л. М. Яременко та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2020. – 944 с. – (Джерела з історії науки в Україні).

УДК 001.32(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 027.54

Р85 Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів [Текст]. Вип. 27 / НАН України, Нац. б-ка імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2021. – 387 с. : іл. – Бібліогр. в кінці статей.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 002(477)

З-11 З історії книжкової культури України [Текст] : дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт. кол.: Т. Д. Антонюк, Н. П. Бондар, Н. В. Заболотна ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – Київ : Академперіодика, 2021. – 400 с. : іл. – Ім. покажч.: с. 379-394.

УДК 002(477)+027.54НБУВ

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 027.54

Б59 Бібліотеки у формуванні інформаційного ресурсу стратегічних комунікацій українського суспільства [Текст] : монографія / наук. ред. В. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 252 с.

УДК 027.54

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 001(477)

Ч-69 Читання академіка В. І. Вернадського [Текст] : збірка. Вип. 2 / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 128 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 001(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 027.54

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 62 : Бібліотечно-інформаційний комплекс в умовах трансформації наукових комунікацій / гол. ред. Н. Кунанець ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ : НБУВ, 2021. – 528 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 027.54

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 63 / гол. ред. В. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ : НБУВ, 2022. – 360 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 027.54

І-71 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: формування фонду, науково-дослідницька та науково-інформаційна діяльність, створення електронного ресурсу (2000-2021) [Текст] : монографія / відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2021. – 516 с. с.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 025:004

Ц75 Цифрові бібліотечно-інформаційні ресурси у розбудові наукового сегмента національного інформаційного простору [Текст] : монографія / відп. ред. К. В. Лобузіна ; НАН України, Нац.б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2021. – 416 с.

УДК 025:004

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 001.32

І-71 Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України [Текст] / за ред. А. В. Носовського ; Відділення фізико-техн. проблем енергетики НАН України. – Київ, 2018. – 74 с. : фото.

УДК 001.32+621.311.25

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 016:929]

З-36 Засновники і президенти Національної академії наук України [Текст] : біобібліографічні матеріали / уклад.: Т. В. Добко, Т. І. Арсеєнко, С. В. Блиндарук та ін. ; НАН України, Нац.б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 948 с.

УДК 016:929]:001(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 027.54

К53 Книжкові джерела української біографістики (2010-2013) [Текст] : науково-бібліографічне дослідження / гол. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т біограф. досліджень. – Київ, 2021. – 404 с. – (Джерела української біографістики ; вип. 5).

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 027.54

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 61 : Стратегічні комунікації та глобальний інформаційний простір / гол. ред. Н. Кунанець ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ : НБУВ, 2021. – 352 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

16. 027.54

І-90 Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000-2020) [Текст] : монографія / відп. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – Київ, 2021. – 616 с. : іл.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 2(477.53)

П52 Полтавський Хрестовоздвиженський монастир [Текст] : путівник / упоряд. В. Павлов. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2009. – 32 с. : іл. – (Полтава туристична). – Бібліогр.: с. 32 (27 назв).

УДК 2(477.53)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 141.319.8

Л93 Людський потенціал у контексті сучасних соціокультурних перетворень [Текст] : матеріали Всеукр. науково-практичної конф., (Полтава, 24-25 трав. 2022 р.) / відп. ред. П. А. Кравченко ; Ін-т філософ. імені Г. С. Сковороди, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – 109 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/19020. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 141.319.8

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

19. 016:37

Б82 Володимир Йосипович Борисенко [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад.: М. В. Борисенко, І. Г. Вєтров, М. Ю. Виговський ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. іст. України. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 165 с. : іл. – (Вчені-професори НПУ імені М. П. Драгоманова). – До 40-річчя науково-педагогічної діяльності.

УДК 016:37

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 332(477)

П78 Програма Президента України "Велике Будівництво-2020". Об'єкти [Текст] / упоряд. Ю. Голик ; худож.-оформлювач О. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2022. – 1026 с. : фото.

УДК 332(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 027.54

І-90 Історія Аскольдової Могили та Київського Пустинно-Микільського монастиря за публікаціями ХІХ - початку ХХ ст.з фондів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : зб. документів і матеріалів / уклад. І. С. Шекера ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – Київ, 2021. – 450 с.

УДК 027.54НБУВ+271.222(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 016:94

Н30 Народна культура, фольклор і мова українців Канади [Текст] : анотований бібліографічний покажчик видань із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / уклад.: Н. Г. Солонська, Г. О. Борисович ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – Київ, 2021. – 518 с.

УДК 016:94(477)+94(=161.2:71)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 316.3

Ф79 Формування цілісного соціокультурного простору України як складова консолідаційних національних стратегій [Текст] : монографія / відп. ред. О. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2022. – 224 с. – Бібліогр.: с. 199–222.

УДК 316.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 004.9

N45 Nesterenko B. B.

Formal means of the simulation of parallel and systems [Текст] = Формальні засоби моделювання паралельних процесів та систем / B. B. Nesterenko, M. A. Novotarskyi ; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of mathematics. – Kyiv : Akademperiodyka, 2016. – 194 p. – (Project "Ukrainian scientific book in foreign language").

УДК 004.9

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

25. 004.9

M94 Multi-photon Microscopy and Optical Recording [Текст] = Багато-фотонні. Мікроскопія і оптичний запис / V. V. Petrov, A. A. Kryuchyn, Ie. V. Beliak, A. S. Lapchuk ; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute for Information Recording. – Kyiv : Akademperiodyka, 2016. – 156 p. – (Project "Ukrainian scientific book in foreign language").

УДК 004.9+535.14

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 070(075.8)

Т36 Тести із журналістикознавчих дисциплін [Текст] : навчально-методичний посібник / Н. Ф. Баландіна, С. В. Семенко, М. І. Свалова [та ін.] ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. журналістики. – Полтава, 2019. – 208 с.

УДК 070(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

27. 355(477)

Б91 Бура Д. М.

Хроніка війни. 2014-2020 [Текст] : у 3 т. Т. 1 : Від майдану до Іловайська / Д. М. Бура, О. В. Красовицький. – Харків : Фоліо, 2022. – 478 с. : іл. – (Хроніка).

УДК 355(477)"2014/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

28. 355(477)

Б91 Бура Д. М.

Хроніка війни. 2014-2020 [Текст] : у 3 т. Т. 2 : Від першого до другого "Мінська" / Д. М. Бура, О. В. Красовицький. – Харків : Фоліо, 2022. – 474 с. : іл. – (Хроніка).

УДК 355(477)"2014/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

29. 355(477)

Б91 Бура Д. М.

Хроніка війни. 2014-2020 [Текст] : у 3 т. Т. 3 : П'ять років гібридної війни / Д. М. Бура, О. В. Красовицький. – Харків : Фоліо, 2020. – 478 с. : іл. – (Хроніка).

УДК 355(477)"2014/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 070(477)

В14 Вакальчук О. А.

Багатотиражна преса України 1917-1941 років: становлення, розвиток, контент [Текст] : монографія / О. А. Вакальчук ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 536 с. – Бібліогр.: с. 473–535.

УДК 070(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 355.425.4

Д21 Дах Г. ф.

Тотальний опір: Інструкція з ведення малої війни для кожного [Текст]. Ч. 1-2 / Г. ф. Дах ; пер. з нім. Христина Назаркевич ; наук. ред. укр. вид. Олег Фешовець. – 4-те, опрацьоване та об'єднане вид. – Львів : Астролябія, 2015. – 384 с. : іл. – Дод.: с. 368-383.

УДК 355.425.4+355.244.1

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 4)

 

32. 027.54

Д30 Деменко Л.

"Supplementum": додаткові відділи бібліотек польського короля Станіслава Августа Понятовського "Collectio Regia" та Волинського ліцею в Кременці [Текст] : каталог / Л. Деменко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – Київ, 2021. – 380 с. : іл. – Бібліогр.: с. 347–353.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

33. 130

Е45 Еко У.

Не сподівайтеся позбутися книжок [Текст] / У. Еко, Ж. К. Кар'єр. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 256 с.

УДК 130.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

34. 025:004

Ж50 Желай О. П.

Електронний сервіс сучасної бібліотеки [Текст] : монографія / О. П. Желай ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 208 с. – Бібліогр.: с. 180–205 (291 назва).

УДК 025:004

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

35. 27-9(477)

З-17 Зайко М. А.

Реферат на тему: Доказові аргументи в захист українського християнства проти звинувачень РУНвірою [Текст] / М. А. Зайко. – Тернопіль : ТОВ "Терно-граф", 2021. – 88 с. : іл. + Диск CD. – З автографом автора.

Автограф: В наукову бібліотеку Полтавського педагогічного університету імені В. Г. Короленка над історичною річкою Ворсклою, яка тече до Дніпра. Містечко Заліщики над крутоярим звивистим Дністром на Тернопільській Галичині Соборної України. 25 травня 2022 Свято Господнього Воскресення.

УДК 27-9(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

36. 1(477)

З-17 Зайко М. А.

Реферат на тему: Короткий екскурс в історію епістолярного жанру та Особливості епістолярної спадщини українського богослова Григорія Сковороди [Текст] : правдива віршована повість / М. А. Зайко. – Тернопіль : ТзОВ Тернограф, 2020. – 72 с. : іл. + Диск CD. – З автографом.

Автограф : В наукову бібліотеку Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Місто Заліщики над крутоярим Дністром на Тернопільській Галичині. 24 квітня 2022 року . День Христового Воскресення.

УДК 1(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

37. 355.1-055.2

З-23 Залєток Н.

Жінки на військовій службі у Великій Британії та СРСР у роки Другої світової війни [Текст] : монографія / Н. Залєток. – Київ : ПФ "ПП "Фоліант", 2022. – 432 с. : іл. – Дод.: с. 429-431. – Бібліогр.: с. 371–428 (1038 назв).

УДК 355.1-055.2+94(410)"1914/..."+94(47+57)"1941/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

38. 32(075.8)

В85 Вступ до публічної політики [Текст] : навч. посіб. / П. Г. Радько, С. М. Приходько, Т. А. Непокупна [та ін.] ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 3-тє вид. перероб. та допов. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – 195 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18602. – Бібліогр.: с. 184–194.

УДК 32(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

39. 027.54

С87 Струнгар В. В.

Бібліотека в інтерактивному медіасередовищі: стан та перспективи [Текст] : монографія / В. В. Струнгар ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 252 с. : іл. – Бібліогр.: с. 217–248 (345 назв).

УДК 027.54

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

40. 159.922.27

Ч-16 Чалдині Р.

Психологія впливу [Текст] / Р. Чалдині ; пер. з англ. М. Скоробогатова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 368 с. – Алф. покажч.: с. 352-364. – Бібліогр.: с. 334–351.

УДК 159.922.27

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

41. 004(072.3)

Ч-59 Чижевська С.

Графічні редактори. Практична робота [Текст] / С. Чижевська. – Київ : Перше вересня, 2022. – 134 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 004(072.3)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

42. 39(477)

Ш24 Шаповал Л. І.

Календарно-родинна обрядовість українців [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. І. Шаповал ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. історії України. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – 198 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Шаповал_2022.pdf. – Бібліогр.: с. 81–95.

УДК 39(477)(072.8)

 

43. 1(470+571)"1992/..."

Ш63 Шип Н. А.

Слов'янофільство - духовний феномен XIX століття : Погляд з Києва [Текст] : монографія / Н. А. Шип ; ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2021. – 344 с.

УДК 1(470+571)"1992/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 48

Педагогічні науки

 

Місця збереження документів:

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Н/а - Науковий абонемент

РК - Праці ПНПУ

КПА - Каб. заг. пед. та андрагогіки

 

1. 37.014.6

С76 Стан та шляхи підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти в Україні [Текст] : аналітико-методичні матеріали / за ред. О. М. Топузова ; НАПН України ; Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2021. – 116 с. – З автографом. – Бібліогр.: с. 109–115.

УДК 37.014.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

2. 37(062)

О-72 Освіта для миру [Текст] = Edukacja dla pokoju : зб. наук. пр. Т. 1 / голова ред. В. Г. Кремень ; НАПН України, Від-ня проф. освіти і освіти дорослих, Комітет пед. наук Польської акад. наук та ін. – Київ : Вид-во "Юрка Юрченка", 2019. – 720 с.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 37.013

Е86 Естетика і етика педагогічної дії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 24 / голов. ред. Г. І. Сотська ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Київ ; Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 272 с. : іл. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18765. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

4. 373.2

Д71 Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 4 / за заг. ред. О. А. Гнізділової, відп. ред. Н. В. Ковалевська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ФОП Цьома С. П., 2020. – 210 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Дошк. освіта_ 4.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 373.2(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

5. 37(062)

Н34 Наукові записки [Текст]. Вип. 3 / голов. ред. Г. Терещук ; Терноп. держ. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – 181 с. – (Педагогіка). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 37.091.4

Т33 Теоретичні основи педагогіки [Текст] : курс лекцій для студ. першого курсу заочного від-ня психолого-пед. ф-ту / курс лекцій підгот. В. П. Шпак ; Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1999. – 88 с. – Бібліогр.: в кінці тем.

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

7. 378

К18 Кам'янець-Подільський державний університет: минуле і сьогодення [Текст]. – Кам'янець- Подільський : Оіюм, 2003. – 408 с. : іл.

УДК 378.4(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 37.015.31

З-88 Зошит для лабораторних робіт із навчальної дисципліни "Гігієна шкільна та фізичного виховання" [Текст] / уклад.: І. Є. Шапаренко, С. Г. Мироненко. – Полтава : Сімон, 2022. – 44 с. : іл. – Бібліогр.: с. 43.

УДК 37.015.31+613(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

9. 37.015.31

З-88 Зошит для лабораторних робіт із навчальної дисципліни "Біологічні аспекти спортивного відбору та орієнтації" [Текст] / уклад.: І. Є. Шапаренко, С. Г. Мироненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. медико-біологічних дисциплін фіз. вихов. – Полтава : Сімон, 2022. – 48 с. : іл. – Бібліогр.: с. 46.

УДК 37.015.31+613(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

10. 373.2.015.31

Г34 Гендерне виховання в ДНЗ [Текст] / упоряд.: Н. Радоміцька, О. Романюк, Л. Сова, Л. Шелест. – Київ : Шк. світ, 2022. – 142 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.2.015.31:613.88

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 37.015.3

Г85 Гриньова М. В.

Саморегуляція навчальної діяльності та професійний розвиток студентської молоді [Текст] : монографія / М. В. Гриньова, М. М. Кононова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2021. – 384 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Гриньова, Кононова.pdf. – З автограф. – Бібліогр.: с. 287–315 (293 назви).

УДК 37.015.3:159.923.2

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

12. 376-056.264

Г93 Губарь О. Г.

Організація логопедичної роботи з підлітками і дорослими [Текст] : метод. рек. та дидактичний матеріал / О. Г. Губарь, Л. О. Федорович. – Вид. 2-ге, допов. – Полтава : Вид-во "Полтава", 2020. – 226 с.

УДК 376-056.264

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

13. 37.013.83

Д37 Десятов Т. М.

Андрагогіка: теорія, досвід, перспективи [Текст] : навч. посіб. для студентів зво пед. спец. / Т. М. Десятов, І. Т. Лещенко. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2022. – 164 с. – Дод.: с. 137-160. – Бібліогр.: с. 133–136 (50 назв).

УДК 37.013.83(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 373.2.016

З-62 Зімакова Л. В.

Особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку старших дошкільників засобами мультиплікації [Текст] : нав.-метод. посіб. для самостійної роботи студ. спец. "Дошкільна освіта" / Л. В. Зімакова, Н. В. Ковалевська, Ю. А. Сонник ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2018. – 152 с. : іл. – Бібліогр.: с. 139–145 (79 назв).

УДК 373.2.016:81'233(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

15. 378.011.3-051

З-62 Зімакова Л. В.

Підготовка майбутніх вихователів до використання ейдетики у роботі з дошкільниками [Текст] : нав.-метод. посіб. для самостійної роботи студ. спец. "Дошкільна освіта" / Л. В. Зімакова, І. С. Крупицька ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2017. – 110 с. : іл. – Бібліогр.: с. 104–110 (108 назв).

УДК 378.011.3-051:373.2

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

16. 37.07

К59 Козлова А.

HR в освіті [Текст] / А. Козлова, Л. Ахунова, А. Псатій. – Київ : Шк. світ, 2022. – 110 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.07:005.95

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 37

К59 Козловський Ю. М.

Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Козловський, В. Л. Ортинський, Л. В. Дольнікова ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2020. – 372 с. – Бібліогр.: с. 364–370.

УДК 37(075.8)

кільк. прим.: 1 (Каб. заг. пед. та андрагог. – 1)

 

18. 37.091.12

К63 Комісарова Л. О.

Школа передового досвіду [Текст] : метод. рек. / Л. О. Комісарова ; за наук. ред. В. О. Радкевич ; НАПН України, Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Київ ; Миколаїв, 2012. – 90 с. : іл. – Глосарій: с. 81-87. – Бібліогр.: 88–92 (50 назв).

УДК 37.091.12:005.963

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

19. 37(091)

К78 Кравцова Т. О.

Вивчення дитини у вітчизняній та зарубіжній реформаторській педагогіці кінця ХІХ- початку ХХ століття [Текст] : монографія / Т. О. Кравцова ; Центральноукр. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка. – Харків : Мачулін, 2019. – 260 с. – Бібліогр.: с. 213–235 (337 назв).

УДК 37(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 37:001.895

К90 Куліченко А. К.

Інноваційна діяльність медичних коледжів університетів США: Історія та сучасність [Текст] : монографія / А. К. Куліченко ; Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. – 543 с.

УДК 37:001.895+377.36:61

кільк. прим.: 1 (Каб. заг. пед. та андрагог. – 1)

 

21. 37

П22 Пащенко М. І.

Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / М. І. Пащенко, І. В. Красноштан ; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 228 с. – Бібліогр.: с. 224–226.

УДК 37(075.8)

кільк. прим.: 1 (Каб. заг. пед. та андрагог. – 1)

 

22. 373.2.016

П45 Подоляк О. С.

Про світ у казках [Текст] : матеріали до занять та уроків / О. С. Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2022. – 120 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.2.016:821.161.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 37.091.33

С47 Сліпченко В. Г.

Презентація: smart & simple [Текст] / В. Г. Сліпченко, О. О. Якименко. – Київ : Шк. світ, 2022. – 110 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 110 (19 назв).

УДК 37.091.33-028.22

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 378.011.3

С60 Солошич І. О.

Формування науково-дослідницької компетентності студентів екологічних спеціальностей [Текст] : монографія / І. О. Солошич ; Кременчуцький нац. ун-т імені Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2020. – 503 с.

УДК 378.011.3-051:502/504

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

25. 37.064

Т58 Топузов О. М.

Освітнє партнерство в системі загальної середньої освіти: теорія і методологія [Текст] = Educational partnership in the system of general secondary education: theory and metnodology : монографія / О. М. Топузов ; НАПН України ; Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2021. – 160 с. – Текст укр., англ.- З автографом автора. – Бібліогр.: с. 154–159.

УДК 37.064.1/.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

26. 37.015.3

Х22 Харченко Н.

Лайфгаки для мотивації учнів та вчителів, або як сформувати позитивну мотивацію до навчання [Текст] / Н. Харченко. – Київ : Шк. світ, 2022. – 94 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.015.3:005.32

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 378.011.3

Ч-68 Чистякова Л.

Екокультура майбутніх учителів трудового навчання та технологій: теорія і практика [Текст] : монографія / Л. Чистякова. – Дніпро : Середняк Т. К., 2020. – 372 с. – Бібліогр.: с. 326–335.

УДК 378.011.3-051:6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 28

Природничі науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

РК - Праці ПНПУ

 

1. 577.1

І-71 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України [Текст] / ред. А. І. Вовк. – Київ : ВД НДУ ім. М. В. Гоголя, 2019. – 206 с. : фото.

УДК 577.1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 502.211(1-751.3)

П77 Природний заповідник "Горгани". Рослинний світ [Текст]. Вип. VI / авт. кол.: Ю. В. Клімук, У. Д. Міскевич, Д.М. Якушенко, та ін.; Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна Київ. нац.ун-ту імені Тараса Шевченка, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Природний заповідник "Горгани", Укр.фітосоціологічний центр. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 400 с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 390–396.

УДК 502.211(1-751.3)(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 502.211

Н35 Національний природний парк "Гуцульщина". Рослинний світ [Текст] / відп. ред.: В. А. Соломаха, І. І. Чорней ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Нац. природний парк "Гуцульщина", Укр. фітосоціолог. центр. – Київ : Фітосоціоцентр, 2011. – 360 с. – (Природно-заповідні території України. Рослинний світ ; вип. 9). – Бібліогр.: с. 353–359.

УДК 502.211(1-751.3)(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 502/504

Е45 Екологія [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / за ред. О. Є. Пахомова. – Харків : Фоліо, 2014. – 666 с.

УДК 502/504(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

5. 502.211

Д83 Дунайський біосферний заповідник. Рослинний світ [Текст] / авт. кол.: Д. В. Дубина, Ю. Р. Шеляг-Сосонко, О. І. Жмуд та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Дунайський біосферний заповідник, Укр.фітосоціологічний центр. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 459 с. : іл. – Бібліогр.: с. 441–458.

УДК 502.211(1-751.3)(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 502.211

Н35 Національний природний парк "Вижницький". Рослинний світ [Текст] / відп. ред. В. А. Соломаха ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Нац. природний парк "Вижницький", Укр. фітосоціолог. центр. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 248 с. : іл. – (Природно-заповідні території України. Рослинний світ ; вип. 4). – Бібліогр.: с. 240–245.

УДК 502.211(1-751.3)(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 514(072.3)

А76 Апостолова Г. В.

Геометрія. Уроки. 8 клас [Текст] / Г. В. Апостолова ; упоряд. І. Кирдей. – Київ : Перше вересня, 2022. – 102 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 514(072.3)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 502.172

Б82 Борейко В. Е.

Для диких растений места нет [Текст] / В. Е. Борейко. – Київ : Логос, 2022. – 77 с. – (Охорона дикої природи ; вип. 90).

УДК 502.172+502.211:582

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 502

В19 Васько В.

Ерудит: життя тварин [Текст] : дидактична гра-вікторина для учнів 2-4 класів / В. Васько ; упоряд.: М. Пристінська, О. Семібаламут, О. Кондратенко. – Київ : Перше вересня, 2022. – 76 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 502(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 54

В64 Возняк О.

Загальна хімія: крізь призму екологічних проблем [Текст] : тестові завдання / О. Возняк. – Київ : Перше вересня, 2022. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 58

Г19 Гапон С. В.

Синтаксономія мохової рослинності України (лісостеп) [Текст] : монографія / С. В. Гапон, Ю. В. Гапон ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ФОП Кудібаба, 2018. – 100 с. : іл. – Глосарій : с. 86-93. – Бібліогр.: с. 93–100.

УДК 582.32

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

12. 539.375

Д21 Дацишин О. П.

Контактна довговічність і руйнування елементів конструкцій за циклічного навантаження [Текст] / О. П. Дацишин, В. В. Панасюк ; ред. О. А. Микитенко ; НАН України, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка. – Київ : Наук. думка, 2018. – 288 с. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: 268–285.

УДК 539.375.5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 54(072.3)

Д53 Дмитренко С.

Хімічні казки. 7-11 класи [Текст] / С. Дмитренко, Н. Чабан. – Київ : Шк. світ, 2022. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 512(072.3)

К43 Кирдей І.

Алгебра. Уроки. 8 клас [Текст] / І. Кирдей. – Київ : Перше вересня, 2022. – 168 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 512(072.3)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 54(072.3)

К73 Котляр З. В.

Хімія елементів [Текст] : посіб.-практ. для вчителів та учнів / З. В. Котляр, В. М. Котляр. – Київ : Перше вересня, 2022. – 224 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 218 (11 назв).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 58

К78 Красовський В. В.

Ботанічний сад у системі ландшафтної забудови місті Хорол [Текст] : монографія / В. В. Красовський, А. В. Козлов. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 116 с. : іл. – Бібліогр.: с. 108–115.

УДК 58:069.029(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 532.595

Л84 Луковський І. О.

Математичні проблеми нелінійної динаміки конічних резервуарів з рідиною [Текст] / І. О. Луковський, О. М. Тимоха, О. В. Солодун ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наук. думка, 2019. – 224 с. – (Проект "Наукова книга"). – Предм. покажч.: с. 222-223. – Бібліогр.: с. 213–221.

УДК 532.595

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 582.3/.99

Н59 Нечитайло В. А.

Культурні рослини України [Текст] / В. А. Нечитайло, В. А. Баданіна, в. В. Гриценко ; за ред. В. А. Нечитайла ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 351 с. : іл.

УДК 582.3/.99

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 59.01/.08

П21 Пахомов О. Є.

Виготовлення зоологічних наочних посібників та наукових колекцій [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Пахомов, Ю. Л. Кульбачко ; Дніпропетров. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2006. – 312 с.

УДК 59.01/.08

ББК 28.6

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 538.958

П37 Платонов А. Н.

Оптические спектры и окраска природных гранатов [Текст] / А. Н. Платонов, М. Н. Таран. – Киев : Наук. думка, 2018. – 256 с. – (Проект "Наукова книга"). – Библиогр.: с. 233–251.

УДК 538.958

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 502(072.2)

П45 Подоляк О. С.

Клік-навчання. 3-4 класи [Текст] / О. С. Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2022. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 127.

УДК 502(072.2)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 581.1

Р83 Рудишин С. Д.

Фітогормонологія в Україні: Генеза і досягнення [Текст] / С. Д. Рудишин, В. А. Негрецький, О. В. Новожилов. – Київ : Академія, 2020. – 144 с. : іл. – (Monograf). – Бібліогр.: с. 112–141.

УДК 581.1

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

Загальна кількість примірників: 23

Прикладні науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

РК - Праці ПНПУ

Аб. підр - Абонемент підручників

 

1. 621.3

О-62 Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка [Текст] = Optoelectronics end Semiconductor technique : зб. наук. праць. Вип. 56 / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – Київ : Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, 2021. – 162 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 621.382

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 63(075.8)

Б64 Бірта Г. О.

Основи рослинництва і тваринництва [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 304 с. – Бібліогр.: с. 139.

УДК 63(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

3. 621.01

К17 Калязін Ю. В.

Машинознавство [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Енергетичні машини / Ю. В. Калязін ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2022. – 192 с.

УДК 621.01(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

4. 620.92

З-26 Заміщення природного газу альтернативними паливами [Текст] / І. М. Карп, Є. Є. Нікітін, К. Є. П'яних, К. К. П'яних ; НАН України, Ін-т газу. – Київ : Наук. думка, 2019. – 231 с. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: 219-227.

УДК 620.92

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 621.039

К92 Купрієнко О.

Чорнобильська хроніка. Люди [Текст] / О. Купрієнко, А. Багірова. – Харків : Фоліо, 2021. – 207 с. : іл.

УДК 621.039.586

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 620.193

Н19 Назарчук З. Т.

Акустико-емісійне діагностування корозійно-водневого розтріскування конструкційних сталей [Текст] / З. Т. Назарчук, В. Р. Скальський, Т. В. Селівончик ; НАН України, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка. – Київ : Наук. думка, 2019. – 256 с. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 227–253.

УДК 620.193+620.179.17

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 63(075.8)

Т45 Титаренко В. П.

Основи сучасного виробництва [Текст] : практикум : навч. посіб. / В. П. Титаренко, О. О. Титаренко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – 365 с. – Термінолог. слов.: с. 324-348. – Бібліогр.: с. 349 (15 назв).

УДК 63(075.8)

кільк. прим.: 5 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1, Аб. підр. – 3)

 

8. 615.85

Ф32 Федій О.

Словник естетотерапевтичних термінів [Текст] / О. Федій ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2007. – 32 с. – Бібліогр.: с. 31–32.

УДК 615.85

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

9. 629.78

Ф33 Федоров О. П.

Космічна діяльність: підходи до розробки стратегії Why space for Ukraine? [Текст] / О. П. Федоров ; НАН України ; Держ. космічне агентство України ; Ін-т космічних дослідж. – Київ : Наук. думка, 2019. – 207 с. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 192–203.

УДК 629.78

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 669.018.2

Ф62 Фірстов Г. С.

Високотемпературні сплави з пам'яттю форми [Текст] / Г. С. Фірстов ; НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. – Київ : Наук. думка, 2019. – 199 с. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 183–196.

УДК 669.018.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 613.955

Ш23 Шапаренко І. Є.

Гігієна шкільна та фізичного виховання [Текст] : збірник тестових завдань / І. Є. Шапаренко, С. Г. Мироненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Кафедра медико-біологічних дисциплін і фіз. виховання. – Полтава : Сімон, 2022. – 150 с. – Бібліогр.: с. 149.

УДК 613.955(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

12. 611.018.8

Ш42 Шелешко М. С.

Пластичність нервової системи, стовбурові клітини і ГАМК [Текст] : атлас електронномікроскопічних досліджень / М. С. Шелешко, П. В. Шелешко. – Полтава : АСМІ, 2021. – 106 с. : іл. – Текст укр., англ. - З автографом авторів. – Бібліогр.: с. 96–102.

УДК 611.018.8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 17

Мистецтво

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

 

1. 76(477)

Д40 Джерела до життєпису Олени Сахновської. Листи мисткині до Стефана Таранушенка 1947-1958 років з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / упоряд.: О. Сторчай, Н. Щеколдіна ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2021. – 152 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 146-149.

УДК 76(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 78.08

Д66 Домашнє музикування в Україні. Альбом фортепіанних п'єс українських композиторів другої половини XIX ст.- поч. XX ст. [Текст] / упоряд. М. А. Зайко. – Тернопіль : ТзОВ Терно-граф, 2015. – 104 с. : іл., фото + Диск CD. – З автографом.

УДК 78.08:025.178+78.03(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 78.03(477)

Г15 Галицька фортепіанна музика [Текст] : літературно-музична композизія : альбом фортепіанних п'єс галицьких композиторів / упоряд. М. А. Зайко. – Чернівці : Арт-друк, 2016. – 96 с. : іл. + Диск CD. – З автографом упорядника.

УДК 78.03(477)+78.08:025.178

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 746

М32 Мастерица [Текст] / сост. И. А. Сокол, худож.: Б. Ф. Бублик, И. В. Осипов. – Москва ; Харьков : АСТ : Фолио, 2001. – 431 с. : ил. – (Женский клуб). – Библиогр.: с. 425–426.

УДК 746

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 75.071

П90 Саша Путря. Зібрання малюнків одного короткого життя [Текст] / ред. С. Швецов. – [Б. м. : б. в.], 2002. – 65 с. : іл. – Текст укр., англ., рос. мовами.

УДК 75.071(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 7.03(477)

А72 Антонович Є.

Нариси з історії українського мистецтвознавства. Історія українського мистецтва в працях вчених київської школи кінця ХХ - початку ХХ століття [Текст] : навч. посіб. / Є. Антонович, І. Удріс ; Київ. ін-т реклами, Криворізький держ. пед. ун-т. – Київ ; Кривий Ріг, 2004. – 273 с. – Бібліогр.: с. 242–273 (440 назв).

УДК 7.03(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 75

Г95 Гуріч З. В.

Персонологія художної освіти Херсонщини (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : метод. реком. для студ. / З. В. Гуріч ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Херсон, 2016. – 34 с.

УДК 75.07

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 796(072.8)

М54 Методика проведення занять з фізичного виховання у закладах вищої освіти засобами сучасних фітнес-технологій [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. В. Донець, Н. З. Гуцул, І. В. Вовк, Е. О. Мадяр-Фазекаш ; Полтав. нацю пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Укр. акад. друкарства. – Полтава : Сімон, 2022. – 49 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18899. – Бібліогр.: с. 47–48.

УДК 796(072.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

9. 796.83

К42 Кіприч С. В.

Фізична підготовка боксерів у сучасних умовах розвитку виду спорту [Текст] : монографія / С. В. Кіприч ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – 258 с. – Бібліогр.: 236–258 (203 назв).

УДК 796.83

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

10. 796(072.8)

С56 Согоконь О. А.

Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» у закладах вищої освіти [Текст] / О. А. Согоконь, О. В. Донець ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2022. – 56 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18806. – Бібліогр.: с. 53–55.

УДК 796(072.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

11. 745/749

Т35 Терещук А. І.

Технологія плетіння з методикою викладання в школі [Текст] / А. І. Терещук, І. Я. Терещук ; Уман. держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Науково-метод. центр по вивченню художніх ремесел в школі. – Київ : Наук. світ, 2004. – 94 с. – Бібліогр.: 70–71 (35 назв).

УДК 745/749(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 11

Мовознавство. Літературознавство

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Аб. підр - Абонемент підручників

Х/а - Художній абонемент

РК - Праці ПНПУ

 

1. 811.161.2

З-86 Роксолана Зорівчак. З любов'ю до науки і життя [Текст] / упоряд. Т. В. Шмігер ; НТШ, Комісія всесвіт. літ. та міжкульт. комунікації імені Миколи Лукаша. – Львів, 2021. – 220 с. : іл. – (Національна пам'ять у перекладознавстві ; кн. 2).

УДК 811.161.2(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 821.09(477.53)

Д86 Душа голосна України. Літературна Полтава від найдавніших часів до початку XX століття [Текст] / авт. тексту Є. В. Стороха ; Упр. культ. виконавч. комітету Полтав. міської ради. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2013. – 48 с. : іл. – (Полтава туристична).

УДК 821.09(477.53)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

3. 821.09(470+571)

Я11 "Я ... природний житель Полтави". Мкола Гоголь і Полтава [Текст] / авт.-упоряд. Є. Стороха ; Упр. культури виконавчого комітетку Полтав. міської ради. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2019. – 64 с. – (Полтава туристична).

УДК 821.09(470+571)".../1917"(092)

кільк. прим.: 10 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 9)

 

4. 81(062)

А43 Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження [Текст] : міжнар. наук. конф., присвячена 110-річчю від дня народження професора Іларіона Слинька, (Чернівці, 16-17 черв. 2022 р.) / за ред. С. Т. Шабат-Савки ; Ін-т укр. мови НАН України, Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2022. – 246 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 81(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. 8 клас. Розробки уроків [Текст] / уклад.: Р. Ф. Орищин, Л. В. Залюбовська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 240 с.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

6. 821.09(477)

С74 Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР [Текст] / уклад. В. Кіпіані. – Харків : Vivat, 2022. – 688 с. – (Історія та політика. Бібліотека "Історичної правди").

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 811.111

M40 Matviiets O.

Let's get started! [Текст] : skills practice book / O. Matviiets. – Second (revised) edition. – Кременчук : НОВАБУК, 2022. – 572. – (A Clear way into the realm of literature). – З автографом автора.

УДК 811.111(075.3)

кільк. прим.: 18 (ЧЗ№2. – 1, Аб. підр. – 17)

 

8. 811.161.2

S54 Shminer T.

A history of Ukrainian transtion studies [Текст] = Історія українського перекладознавства : a study guide / T. Shminer ; Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv, 2021. – 180 p.

УДК 811.161.2'25(075.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 821(477)

З-17 Зайко М. А.

Калейдоскоп життя [Текст] : віршована автобіогр. повість із прозовими екскурсами, ілюстраціями, цитатами світових авторитетів. Героїчно-ліричні романси Лесі Українки та Олени Теліги / М. А. Зайко. – Чернівці, 2017. – 116 с. : іл. + Диск CD. – З автографом.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821(477)

З-17 Зайко М. А.

Непотрібна справа [Текст] : правдива віршована повість / М. А. Зайко. – Тернопіль : ТзОВ Тернограф, 2016. – 44 с. : іл. + Диск CD. – З автографом.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 821.09(477)

К56 Ковалів Ю. І.

Історія української літератури: кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. [Текст] : підручник : у 10 т. Т. 8 : Еміграційні колізії письменства / Ю. І. Ковалів. – Київ : Академія, 2021. – 592 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 524–527 (87 назв).

УДК 821.09(477)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 811.111'25

К68 Корунець І. В.

Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) [Текст] : підручник / І. В. Корунець. – 5-е вид., виправ. і доп. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 448 с.

УДК 811.111'25(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 821.09(38)

М41 Мегела І.

Історія давньогрецької літератури [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / І. Мегела. – Київ : Вид. Карпенко В. М., 2010. – 340 с. – Бібліогр.: с. 330–336.

УДК 821.09(38)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 821.09(477)

М70 Міцан Т. В.

Архів Петра Панча з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії української літератури ХХ ст. [Текст] : науковий каталог / Т. В. Міцан ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2021. – 860 с.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 811.161.2

У45 Українець Л. Ф.

Сучасна українська літературна мова з основами лінгвістичного аналізу [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. філолог. ф-тів / Л. Ф. Українець ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Друкарська майстерня, 2015. – 229 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 811.161.2(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

16. 811.161.2

Ш38 Шевчук С. В.

Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 5-тє вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2019. – 640 с.

УДК 811.161.2'27(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 42

Художня література

 

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

 

1. 821(477)"19/20"

Р98 Рядки, як візерунки рушникові [Текст] : вірші, присвячені видатній Майстрині української народної вишивки Вірі Сергіївні Роїк / упоряд. В. М. Роїк. – Сімферополь : Кримське навч.-пед. держ. вид-во, 2006. – 56 с. : іл. – 95-річчю від дня народження Віри Сергіївни Роїк присвячується.- Текст укр., рос.

УДК 821(477)"19/20"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 821(477)

Ж39 Жахлива книжка [Текст] : збірник страшних історій / мал. Ірена Панаріна. – Харків : Ранок, 2020. – 104 с.

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

3. 821(477)

А72 Антологія. Пригоди й подорожі в шкільному курсі літератури [Текст] : для 7 кл. закл. заг. серед. освіти / уклад.: Т. Качак, О. Тебешевська. – Київ : Академія, 2020. – 208 с. : іл. – (Шкільна бібліотека).

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 821(477)

А72 Антологія. Фантастика й реальність у шкільному курсі літератури [Текст] : для 7 кл. закл. заг. серед. освіти / уклад.: Т. Качак, О. Тебешевська. – Київ : Академія, 2021. – 224 с. : іл. – (Шкільна бібліотека).

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 821(477)-93

К73 Котигорошка. Заплутані казки [Текст] / упоряд.: О. Лущевська, В. Вздульська ; мал. Н. Чорна. – Харків : Ранок, 2021. – 112 с. : іл.

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 821(73)

B96 Burnett F. H.

A Little Princess [Текст] / F. H. Burnett. – Kyiv : Znannia, 2022. – 191 p. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

7. 821(410)

K61 Knight E.

Lassie Come-Home [Текст] / E. Knight. – Kyiv : Znannia, 2022. – 222 p. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 821(477)

А80 Арєнєв В.

Сапієнси [Текст] : для середнього шкільного віку / В. Арєнєв ; мал. Ліна Квітка. – Харків : Ранок, 2020. – 224 с. : іл.

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 821(410)

Б19 Бакен Д.

Тридцять дев'ять сходин [Текст] : роман / Д. Бакен. – Харків : Фабула, 2016. – 192 с. – (Століття).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821(477)"1991/..."

Б43 Белімова Т.

Винуваті люди [Текст] : роман / Т. Белімова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 352 с. – (Коронація слова).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 821(73)

Б51 Бернет Ф. Г.

Маленька принцеса [Текст] / Ф. Г. Бернет ; пер. з англ. Ольги Фири. – Київ : Знання, 2022. – 191 с. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 821(477)"1991/..."

Б61 Біла Н.

Крута компанія [Текст] : повість / Н. Біла. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2019. – 160 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 821(477)-93

Б67 Бічуя Н.

Звичайний шкільний тиждень [Текст] / Н. Бічуя ; худож. Л. Коврига. – Вид. 2-ге, перероб. й допов. – Львів : Апріорі, 2021. – 224 с. : іл. – (Шкільна полиця).

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

14. 821(477)-93

Б67 Бічуя Н.

Шпага Славка Беркути [Текст] / Н. Бічуя ; худож. Л. Коврига. – Вид. 4-те, перероб. й допов. – Львів : Апріорі, 2021. – 152 с. : іл. – (Шкільна полиця).

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

15. 821(410)

В14 Вайльд О.

The Picture of Dorian Gray [Текст] = Портрет Доріана Грея / О. Вайльд ; пер. з англ. Олени Ломакіної. – Київ : Знання, 2022. – 479 с. – (Білінгва). – Англ. і укр. мовами.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

16. 821(477)

В25 Вдовиченко Г.

36 і 6 котів-детективів [Текст] : для молодшого та середнього шкільного віку / Г. Вдовиченко ; намалювала Наталка Гайда. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2022. – 144 с. : іл.

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 821(477)

В25 Вдовиченко Г.

36 і 6 котів-компаньонів [Текст] : для молодшого та середнього шкільного віку / Г. Вдовиченко ; намалювала Наталка Гайда. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2022. – 160 с. : іл.

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 821(477)

В48 Винк Т.

Спроси своё сердце [Текст] : роман / Т. Винк. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2021. – 288 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

19. 821(477)-93

В48 Винничук Ю.

Місце для дракона [Текст] : повість-казка / Ю. Винничук. – Вид. 4-те. – Чернівці : Чорні вівці, 2021. – 96 с. : іл.

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

20. 821(47+57)"1917/1991"

В67 Волков О.

Семеро підземних королів [Текст] : повість-казка / О. Волков ; пер. з рос. М. Зяблюк. – Київ : Школа, 2002. – 205 с. : іл. – (Золота бібліотека).

УДК 821(47+57)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

21. 821(477)-93

Г12 Гаврош О.

Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу [Текст] : пригодницька повість : для молод. та серед. шк. віку / О. Гаврош. – Вид. 9-те. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2022. – 176 с. : іл.

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

22. 821(410)

Г29 Гейман Н.

Кораліна [Текст] / Н. Гейман ; пер. з англ. О. Мокровольського ; іл. Кріса Рідделла. – Київ : КМ-БУКС, 2022. – 192 с. : іл.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 821(477)"1991/..."

Г56 Гнатко Д.

Радислава. Історія одного кохання [Текст] : роман / Д. Гнатко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2022. – 320 с. – (Коронація слова).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

24. 821(477)"1991/..."

Г56 Гнатко Д.

Емма. Історія одного падіння [Текст] : роман / Д. Гнатко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 320 с. – (Коронація слова).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

25. 821(477)

Г94 Гуменюк Н.

Дожити до весни [Текст] : роман / Н. Гуменюк. – Друге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 240 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

26. 821(477)

Д21 Дашвар Л.

Село не люди. Добити свідка [Текст] : роман / Л. Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 448 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

27. 821(410)

Д62 Дойл А. К.

The Hound of the Baskervilles [Текст] = Собака Баскервілів / А. К. Дойл ; пер. з англ. О. Ломакіної. – Київ : Знання, 2022. – 319 с. – (Білінгва). – Англ. і укр. мовами.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

28. 821(477)"1991/..."

Д71 Дочинець М.

Діти папороті [Текст] : роман / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2021. – 328 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

29. 821(44)

Д96 Дюпюи М.

Сирота с Манхэттена. Огни Бродвея [Текст] : роман / М. Дюпюи ; пер. с фр.: М. Таймановой, Г. Соловьевой. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2021. – 544 с.

УДК 821(44)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

30. 821(477)"1991/..."

З-17 Зайко М. А.

Відповіді сучасникам і майбутнім читачам [Текст] : альбом віршованих автобіографічних сюжетів із прозовими поясненнями та ілюстраціями / М. А. Зайко. – Тернопіль : ТОВ "Терно-граф", 2019. – 112 с. : іл. + Диск CD. – З автографом автора.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

31. 821(477.53)

З-31 Запека В. Л.

Полінка [Текст] / В. Л. Запека. – Харків : Vivat, 2022. – 1714 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

32. 821(477.53)

К24 Карналь В.

1281 [Текст] / В. Карналь. – Полтава : ПП Олексієнко В. В., 2022. – 108 с. – З автографом автора.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

33. 821(477)

К43 Кір'ян О.

Цвіте терен [Текст] : роман / О. Кір'ян. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 224 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

34. 821(477)

К59 Кокотюха А.

Повний місяць [Текст] : роман / А. Кокотюха. – 2-ге вид. – Київ : Нора-Друк, 2015. – 368 с. – (Морок).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

35. 821(477)

К67 Корній Д.

Троян-зілля [Текст] : роман / Д. Корній. – Харків : Vivat, 2022. – 304 с. – (Худжня література).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

36. 821(477)

К67 Корній Д.

Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи [Текст] / Д. Корній ; худож. А. Канкава. – Харків : Vivat, 2022. – 352 с. : іл. – (Оберіг).

УДК 821(477)-34

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

37. 821(477)

К67 Корній Д.

Сузір'я Дів [Текст] / Д. Корній. – Харків : Vivat, 2020. – 288 с. – (Худжня література).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

38. 821(477)

К67 Корній Д.

Зворотній бік темряви [Текст] : роман / Д. Корній. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 320 с. – (Коронація слова).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

39. 821(438)

К71 Космовська Б.

Буба: мертвий сезон [Текст] : роман : для дітей серед. та старш. шк. віку / Б. Космовська ; пер. с пол. Б. Антоняк. – Харків : ШКОЛА, 2021. – 240 с. – (Сучасна європейська підліткова книга).

УДК 821(438)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

40. 821(477.53)

К75 Коцегуб Ю. М.

Нехай лихо спить [Текст] : повість / Ю. М. Коцегуб. – Полтава : Дивосвіт, 2021. – 112 с. – З автографом автора.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

41. 821(73)

К79 Крейс Р.

Сторож / Р. Крейс. Жена седельного мастера / Э. Фаулер. Абсолютное зло / Г. Айлс. Зов предков / Г. Грив [Текст] : [сборник] : пер с англ. / Р. Крейс. – Москва : Ридерз Дайджест, 2008. – 576 с. – (Избранные романы).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

42. 821(477)"1991/..."

К96 Куява Ж.

Із медом полин [Текст] : роман / Ж. Куява. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 320 с. – (Коронація слова).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

43. 821(477)"1991/..."

Л61 Липс Е.

Роковое увлечение [Текст] : роман / Е. Липс. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2021. – 368 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

44. 821(73)

Л76 Лондон Д.

The Call of the Wild and Other Stories [Текст] = Поклик предків та інші історії / Д. Лондон ; пер. з англ.: В. Гладкої, К. Корякіної. – Київ : Знання, 2022. – 343 с. – (Білінгва). – Англ.і укр. мовами.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

45. 821(477)

Л84 Лукьяненко Л.

Выбор сердца [Текст] : роман / Л. Лукьяненко. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2022. – 352 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

46. 821(477)

М19 Малик Г.

Незвичайні пригоди Алі [Текст] : повість у 3 кн. / Г. Малик ; мал. Грася Олійко. – Вид. 10-е. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2022. – 224 с. : іл.

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

47. 821(477)

М50 Мензатюк З. З.

Таємниця козацької шаблі [Текст] : пригодницька повість : для середнього шк. віку / З. З. Мензатюк. – Нова редакція, вид. 6-те. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2022. – 160 с.

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

48. 821(410)

Н20 Найт Е.

Лессі повертається додому [Текст] / Е. Найт ; пер. з англ. Олександри Зімко. – Київ : Знання, 2022. – 223 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

49. 821(477)

П31 Печорна О.

У затінку земної жінки [Текст] : роман / О. Печорна. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 272 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

50. 821(477.53)

П36 Пише (Бабенко) Таня.

Мама не з інстаграма [Текст] : оповідання / Пише (Бабенко) Таня. – Полтава : АСМІ, 2022. – 272 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

51. 821(477.53)

П32 Пілюгін Є.

Гобелен [Текст] : поетична збірка / Є. Пілюгін. – Полтава : Полтавський літератор, 2010. – 46 с. – З автографом автора.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

52. 821(477)

Р16 Раевская М.

Лучшее в моей жизни [Текст] : роман / М. Раевская. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2021. – 288 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

53. 821(477)

Р64 Роздобудько І.

Він: Ранковий прибиральник ; Вона: Шості двері [Текст] : романи / І. Роздобудько. – Вид. 2-ге. – Київ : Нора-Друк, 2007. – 312 с. – (День Європи).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

54. 821(477)"1991/..."

С14 Сайко О.

Птахи завжди повертаються [Текст] : повість / О. Сайко. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2021. – 128 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

55. 821(477)"1991/..."

С16 Саліпа О.

Зламані речі [Текст] : роман / О. Саліпа. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2021. – 256 с. – (Коронація слова).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

56. 821(71)

С33 Сетон-Томпсон Е.

Domino ; Lobo ; Snap [Текст] = Доміно ; Лобо ; Снеп / Е. Сетон-Томпсон ; пер. з англ.: Марії Головко, Оксани Вергелес. – Київ : Знання, 2022. – 175 с. – (Білінгва). – Англ. і укр. мовами.

УДК 821(71)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

57. 821(73)

С44 Скоттолине Л.

Убийца / Л. Скоттолине. Сельськая жизнь / П. Тейлор. Выбор / Н. Спаркс. Миссия "Один" / Д. Холланд [Текст] : [сборник] : пер с англ. / Л. Скоттолине. – Москва : Ридерз Дайджест, 2009. – 576 с. – (Избранные романы).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

58. 821(477)"1991/..."

Т16 Талан С.

Ангелы живут вечно [Текст] : роман / С. Талан. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2020. – 224 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

59. 821(477)"1991/..."

Т16 Талан С.

Своя чужая жизнь [Текст] : роман / С. Талан. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2021. – 320 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

60. 821(477)"1991/..."

Т16 Талан С.

Надежда [Текст] : роман / С. Талан. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2021. – 480 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

61. 821(477)"1991/..."

Т16 Талан С.

Де живе свобода. ЇЇ полиновий присмак [Текст] : роман / С. Талан. – Харків : Клуб Сімейного дозвілля, 2022. – 320 с. – (Коронація слова).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

62. 821(477)-93

Т48 Ткачук Г.

Білка Квасоля та Опівнічний Пожирака [Текст] / Г. Ткачук ; мал. Н. Кащак. – Харків : Ранок, 2019. – 72 с. : іл.

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

63. 821(477)"19/20"

Ч-42 Чемерис В.

Вітька + Галя, або Повість про перше кохання [Текст] / В. Чемерис. – Вид. 3-тє. – Львів : Апріорі, 2021. – 124 с. : іл.

УДК 821(477)"19/20"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

64. 821(477.53)

Ш67 Шкурупій В.

Останній поріг [Текст] : повісті, оповідання / В. Шкурупій. – Полтава : Вид-ць Василь Бондарець, 2019. – 572 с. – З автографом автора.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 67

Історичні науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 94(477.53)

З-43 Звід пам'яток історії та культури України: Полтавська область. Карлівщина [Текст] = Register of monuments of histori and culture of Ukraine: Poltava region. Karlivka District : (Карлівська, Ланнівська та Мартинівська територіальні громади) / упоряд., ред. О. Б. Супруненко ; Центр охорони та дослідж. пам'яток, Полтав. краєзнавчий музей імені В. Кричевського. – Полтава ; Харків : Майдан, 2022. – 421 с. : іл., фото. – Покажч. пам'яток: с. 389-403. - Покажч. імен: с. 403-411. - Географ. покаж.: с. 411-417. – Бібліогр.: с. 360–389.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 94(477)

М31 Масові розстріли. Голокост від Балтійського до Чорного моря, 1941-1944 [Текст] = Масавыя расстрэлы. Халакост паміж Балтыйскім і Чорным морам, 1941-1944. – Київ : Фамільна друкарня Huss, 2021. – 340 с. – Текст укр., біл.

УДК 94(477)"1939/1945":341.482.5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 929(477)

У45 Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 21 / гол. ред. М. Г. Палієнко ; НАН України, НБУ імені В. І. Вернадського, Ін-т біогр. досліджень. – Київ : НБУ імені В. І. Вернадського, 2021. – 372 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 929(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

4. 94(100)

І-71 Інституалізація історичної пам'яті як складова формування національної єдності в країнах світу : Досвід для України [Текст] : аналітична доповідь / авт. кол.: А. І. Кудряченко, С. В. Толстов, Т. О. Метельова ; Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України". – Київ, 2018. – 60 с.

УДК 94(100)+323.1(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 929.5

З-32 Записна книга генеалога: практичні поради та формуляри для роботи з архівними документами [Текст] = The notebook of genealogist / автор О. Новіков, голов. ред. Ю. Кушнір ; Укр. науково-дослід. ін-т архівної справи та документознавства, Цент вивчення сімейної історії "Метрика". – Вінниця : ФОП Кушнір Ю.В., 2022. – 468 с. : іл. – З автографом. – Бібілогр.: с. 450 (6 назв).

 

УДК 929.5+930.253

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 908

П52 Полтава - місто, в якому хочеться жити [Текст] = Poltava, a very desirable city to live in : Travel information guide : інформ.-презентаційний проспект / авт.-упоряд. В. В. Павлов ; Департамент культури, молоді та сім'ї Полтав. міської ради. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2021. – 112 с. : іл., фото. – Текст укр., англ.

УДК 908(477.53)

кільк. прим.: 10 (ЧЗ№2. – 1, ВРК. – 1, Н/а. – 8)

 

7. 908(477.53)

К84 Кругла площа Полтави [Текст] / авт.-упоряд. В. Павлов ; Полтав. міська рада, Департамент культури, молоді та сім'ї. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2021. – 36 с. : іл., фото.

УДК 908(477.53)

кільк. прим.: 10 (ЧЗ№2. – 1, ВРК. – 1, Н/а. – 8)

 

8. 908

С37 Сім чудес міста Полтави [Текст] = Seven Wonders of Poltava / авт. кол.: В. Павлов, К. Фесик, Т. Супрун ; Упр. культ. виконавчого комітету Полтав. міської ради. – Вид. третє, допов. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2019. – 56 с. : іл. – (Полтава туристична). – Текст укр., англ.

УДК 908(477.53)

кільк. прим.: 10 (ЧЗ№2. – 1, ВРК. – 1, Н/а. – 8)

 

9. 908(477.53)

П52 Полтава [Текст] = Poltava : туристичний проспект / авт.-упоряд.: В. С. Бабенко, С. В. Говоров. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2020. – 112 с. : іл., фото.

УДК 908(477.53)

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, ВРК. – 1, Н/а. – 1)

 

10. 94(477.8)

Ш98 Роман Шухевич у громадсько-політичному житті Західної України 1920-1939 рр. [Текст] : спогади, документи, світлини / упоряд. А. Сова ; Центр незалежних історичних студій. – Львів : Апріорі, 2019. – 816 с. : іл., фото. – Слов. рідковживаних, застарілих слів та фраз: с. 773-783.- Перелік скорочень: с. 784-785.- Імен. покажч.: с. 786-800.- Географ. покажч.: с. 800-807.

УДК 94(477.8)"1939/1945"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 94(477)

М65 Місяць війни. Хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського [Текст] / упоряд. О. В. Красовицький. – Харків : Фоліо, 2022. – 383 с. – (Книжки війни).

УДК 94(477)"2022-..."

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 94(477)

Д76 Другий місяць війни. Хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського [Текст] / упоряд. О. В. Красовицький. – Харків : Фоліо, 2022. – 412 с. – (Книжки війни).

УДК 94(477)"2022-..."

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 94(477)

Т66 Третій місяць війни. Хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського [Текст] / упоряд. О. В. Красовицький. – Харків : Фоліо, 2022. – 377 с. – (Книжки війни).

УДК 94(477)"2022-..."

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 94(477)"1917/1921"

В53 Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Текст]. Вип. 10 : Присвячено 100-річчю Української революції 1917-1921 рр. / відп. ред. А. Г. Філінюк ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2017. – 532 с. – (Історичні науки). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 94(477)"1917/1921"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 913(477)(072.3)

Г36 Географія. Практичні роботи. Дослідження. 8 клас [Текст] / авт. кол.: Р. О. Коваленко, В. М. Василенко, В. Г. Гриценко [та ін.] ; упоряд. Ж. М. Сташко. – Київ : Перше вересня, 2022. – 142 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 142.

УДК 913(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 94(477)

Б23 Бандера С.

Перспективи Української Революції [Текст] / С. Бандера ; упоряд. С. Ленкавський. – 2-ге вид. – Київ : Наш Формат, 2022. – 664 с. – Глосарій: с. 647-655.- Покажч. імен і назв: с. 656-659.- Географ. покажч.: с. 660-663.

УДК 94(477)+329.17(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 94(477.53)

Б67 Бичко-Токовий В. Ю.

Мічені війною. Новосанжарці на полях Першої світової 1914-1918 рр. Клюсово-Зачепилівська волость [Текст] : монографія / В. Ю. Бичко-Токовий. – Київ : Ліра-К, 2022. – 396 с. : іл. – З автографом автора.

 

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 94(477)

Б77 Бойцун М.

Робітничий рух і національне питання в Україні: 1880-1918 [Текст] / М. Бойцун ; пер. з англ. Леся Бідочко та Максим Казаков. – Київ : ФОП Маслаков, 2020. – 580 с.

УДК 94(477)"1917/1921"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 908

В61 Вовк О. І.

Краєзнавча навчально-виробнича практика [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. І. Вовк, С. М. Куделко ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 108 с. : іл. – Бібліогр.: с. 101–107.

УДК 908(072.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

20. 94(47+57)

Г20 Гареев М. А.

Сражения на военно-историческом фронте [Текст] : сб. статей / М. А. Гареев. – Москва : Инсан, 2008. – 896 с.

УДК 94(47+57)"1941/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 94(=161.2:71)

Д43 Дзира О.

Українці в Канаді: суспільно-політичне становище в контексті імміграційної політики 1918-1939 рр. [Текст] / О. Дзира ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – 260 с. – Бібліогр.: с. 213–241 (425 назв).

УДК 94(=161.2:71)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 94(477)

К71 Косик В.

Спецоперація НКВД-КГБ проти ОУН: боротьба Москви проти українського націоналізму, 1933-1943. Дослідження методів боротьби [Текст] / В. Косик. – Репринтне вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 160 с.

УДК 94(477)"1921/1991"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

23. 94(477.53)

К75 Коцегуб Ю. М.

Маловідома Новосанжарщина [Текст] / Ю. М. Коцегуб. – Полтава : Дивосвіт, 2022. – 704 с. : іл. – З автографом автора. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 94(477)

Л45 Ленкавський С.

Український націоналізм [Текст] : твори. Т. 1 : Історія / С. Ленкавський ; за ред. О. Сича ; Ін-т наук. студій націоналізму. – Вид. 2-ге, змінене. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2022. – 559 с.

УДК 94(477)"1921/1991"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

25. 908(477)

М18 Маленков Р.

Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні [Текст] : путівник / Р. Маленков. – Київ : КОМОРА, 2021. – 240 с.

УДК 908(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

26. 94(477)

М30 Марченко В. О.

Повсякденне життя повоєнного українського села (середина 1940-х - перша половина 1950-х рр.) [Текст] : монографія / В. О. Марченко, О. Ф. Нікілєв ; Дніпр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2022. – 180 с. – Алф. покажч.: с. 171-172. - Географ. покажч.: с. 173178. – Бібліогр.: с. 157–170 (490 назв).

УДК 94(477)"1945/1991"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

27. 94(477.65)

П30 Петренко І. Д.

Кіровоградщина повоєнна (1944-1948 рр.) [Текст] / І. Д. Петренко ; Кіровогр. обл. від-ня пошуково-видавничого агенства "Книга пам'яті". – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 316 с. – З автографом автора.

УДК 94(477.65)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

28. 94(477.65)

П30 Петренко І. Д.

Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині 1941-1944 рр. [Текст] / І. Д. Петренко. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2014. – 554 с. : іл. – (Архівні документи свідчать). – До 70 річниці визволення України від нацистських загарбників. - З автографом автора. – Бібліогр.: с. 529–550.

 

УДК 94(477.65)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

29. 94(477.53)

Ф33 Федоренко Т. М.

Світло згаслої зорі. Слово про Анатолія Кукобу [Текст] / Т. М. Федоренко. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2021. – 80 с. – З автографом автора.

 

УДК 94(477.53)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 94(477.53)

Щ61 Щербань А. Л.

Диканька у першій половині ХХ століття [Текст] : монографія / А. Л. Щербань ; Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2022. – 130 с. – З автографом автора.

 

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 60


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.