Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Суспільні науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Аб. підр - Абонемент підручників

 

1. 323

Б90 Бульба С.

Один із покоління на зламі епох [Текст] / С. Бульба. – Полтава : УПТСервіс, 2021. – 608 с.

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 016:929]

Г83 Григор'єв Віталій [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. А. Дідусенко, М. А. Федорова, Н. М. Лисенко ; Полтав. обл. універсальна наук. бібліотека імені І. П. Котляревського. – Полтава : АСМІ, 2022. – 232 с. : іл. – (Видатні краєзнавці Полтавщини ; вип. 7). – До 75-річчя від дня народження.

УДК 016:929]:908(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 330

Д36 Державне регулювання економіки та економічна політика [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації практичних занять та самостійної роботи студ. спец. 051 Економіка / уклад.: Л. І. Яковенко, С. В. Степаненко, О. О. Годзь ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 60 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17835. – Бібліогр.: с. 57–58.

УДК 330.3(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

4. 330

Е45 Економіка підприємства та підприємництво [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації практичних занять та самостійної роботи студ. спец. 051 Економіка / уклад.: Т. А. Непокупна, Б. О. Шевченко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 76 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18596. – Бібліогр.: с. 69–75.

УДК 330.3(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

5. 330

Е45 Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації практичних занять та самостійної роботи студ. спец. 051 Економіка / уклад.: Б. О. Шевченко, С. В. Степаненко, Т. А. Непокупна, О. Є. Сакало, Л. І. Яковенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 120 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18597. – Бібліогр.: с. 107–109.

УДК 330.3(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

6. 159.942

Е60 Емоційний інтелект 2.0 [Текст] / упоряд. А. Козлова. – Київ : Вид. група "Шк. світ", 2021. – 135 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 133–134 (21 назва).

УДК 159.942

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

7. 159.98

З-67 Зливков В. Л.

Теорія та практика психологічних тренінгів [Текст] / В. Л. Зливков, С. О. Лукомська. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2019. – 208 с. – Бібліогр.: с. 199–201.

УДК 159.98

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 159.98

З-67 Зливков В.

Сучасні тренінгові технології: інтегративний підхід [Текст] / В. Зливков, С. Ліпінська, С. Лукомська. – Київ ; Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2020. – 208 с. – Бібліогр.: с. 203–207.

УДК 159.98

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

9. 17(03)

І-52 Імідж і здоров'я [Текст] : термінолог. словник / авт.-уклад. Т. Я. Довга ; Кировоград. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка, Укр.-пол. н.-д. лаб.проф. успішності вчителя. – Кропивницький : Озеров Г. В., 2017. – 72 с.

УДК 17(03)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 1, БГрин. – 1)

 

10. 165

К44 Кісь Р.

Окремішнє Я і смислові світи (нова філософія суб'єктивности) [Текст] / Р. Кісь ; Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2021. – 336 с. – Бібліогр. внутрішньотекстова.

УДК 165.12

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 123

К44 Кісь Р.

Свобода і рух смислів [Текст] / Р. Кісь ; Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2019. – 384 с. – Ім. покажч.: с. 378-382.

УДК 123

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 338.48(03)

К68 Короткий словник-довідник термінів з менеджменту туристичної діяльності [Текст] : довідкове вид. / за ред. О. В. Бардінова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2019. – 156 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Словник-довідник2020.pdf.

УДК 338.48(03)

кільк. прим.: 2 (БГрин. – 1, РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

13. 336

М33 Матвієнко В. П.

Терен життя [Текст] / В. П. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2020. – 278 с. : іл.

УДК 336.7(477)

кільк. прим.: 3 (Н/а. – 3)

 

14. 323

М34 Матеуш В.

Левко Лук'яненко та інші [Текст] / В. Матеуш. – Хмельницький : ФОП Цюпак, 2021. – 32 с. – З автографом автора.

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 016:929

М74 Мокляк Володимир [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад.: М. А. Федорова, Г. А. Дідусенко ; Полтав. обл. універсальна наук. бібліотека імені І. П. Котляревського. – Полтава : АСМІ, 2021. – 204 с. : іл. – (Видатні краєзнавці Полтавщини ; вип. 6). – До 60-річчя від дня народження. З автографом Мокляка В. О.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка з побажаннями доброго шляху на педагогічній ниві у вихованні молодих істориків і не тільки. З найкращими побажаннями. В. Мокляк. 18.11.2021 р.

УДК 016:929]:908(477.53)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

16. 323

М80 Мороз О.

До булави треба голови. Так було. Так є. Як буде? [Текст] / О. Мороз. – Київ : Парламенське вид-во, 2016. – 592 с. – З автографом автора.

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 001

Н34 Науковці України: 30 років досягнень, успіхів і визнання [Текст] / за заг. ред.: Ю. А. Шеремети, В. М. Зубань, Н. М. Омельченко. – Київ : Альфа-Віта груп, 2021. – 192 с. : фото.

УДК 001(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 338.488.2(075.8)

О-64 Організація готельно-ресторанного господарства [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації практичних занять та самостійної роботи студ. спец. 242 Туризм / уклад. Т. А. Непокупна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 62 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16357. – Слов. термінів : с. 40-49. – Бібліогр.: с. 50–56.

УДК 338.488.2(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

19. 016

П32 Пилипчук Д.

Словники української мови: 1596-2018 [Текст] : бібліогр. покажчик / Д. Пилипчук ; упоряд. та автор передм. Д. Пилипчук. – Київ : Просвіта, 2020. – 1072 с.

УДК 016:811.161.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 364

П47 Позняк-Хоменко Н.

Волонтери: сила небайдужих [Текст] / Н. Позняк-Хоменко ; Укр. ін-т національної пам'яті. – Київ ; Тернопіль : Джура, 2020. – 360 с. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці Полтавського НПУ імені В. Г. Короленка на добру згадку. Світ врятують небайдужі. Н. Позняк-Хоменко. 19.10.2021 р.

УДК 364-322

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

21. 159.9

П86 Псатій А. В.

Ні! Конфліктам між педагогами й батьками [Текст] / А. В. Псатій, А. Г. Козлова. – Київ : Вид. група "Шк. світ", 2021. – 111 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 68.

УДК 159.9:316.48

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

22. 330

Р51 Ринкова інфраструктура [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації практичних занять та самостійної роботи студ. спец. 051 Економіка / уклад. Б. О. Шевченко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 33 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18598. – Бібліогр.: с. 31–32.

УДК 330.3(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

23. 327

С15 Сакевіч Т.

Заповіт І Речі Посполитої [Текст] / Т. Сакевіч. – Київ ; Львів : Растр-7, 2016. – 148 с.

УДК 327(438)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 316(075.8)

С15 Сакало О. Є.

Соціологія [Текст] : зб. тестових завдань : навч.-метод. посіб. / О. Є. Сакало ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 21 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18600.

УДК 316(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

25. 001.32(477)

С17 Самородов В. М.

Полтавський вимір Національної академії наук України (1918-2018). Події. Постаті. Пам'ять [Текст] / В. М. Самородов, С. Л. Кигим ; наук. ред. В. М. Самородов. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 240 с. : іл. – З автографом авторів.- Імен. покажч.: с. 224-232. - На посвяту 100-річчя заснування Національної академії наук України.

Автограф: До фондів бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, як свідчення, великої поваги академічної спільноти до вашого вишу - прокладача вікової дороги нашої Полтави з НАН України! Сердечно від авторів. Віктор Самородов, Світлана Кигим. м. Полтава, 12.03.20 р

УДК 001.32(477)

кільк. прим.: 3 (Н/а. – 2, БГрин. – 1)

 

26. 159.9

С28 Седих К.

Сексуальність: психологія, біологія, культура [Текст] : навч. посіб. / К. Седих, Т. Зозуль. – Полтава : Астрая, 2021. – 246 с. – Бібліогр.: с. 242–246.

УДК 159.9:176(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

27. 005(075.8)

С79 Степаненко С. В.

Менеджмент [Текст] : зб. тестових завдань : навч.-метод. посіб. / С. В. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 38 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18594. – Бібліогр.: с. 38.

УДК 005(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

28. 005(075.8)

С79 Степаненко С. В.

Менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. В. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 158 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18599. – Бібліогр.: с. 157.

УДК 005(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

29. 332

С91 Сучасні трансформації національного та місцевого розвитку [Текст] : кол. монографія / Л. І. Яковенко, Т. А. Непокупна, С. В. Степаненко [та ін.] ; за заг. ред. Л. І. Яковенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 210 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17896. – Бібліогр. в кінці розділів.

УДК 332(477)+316.422

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

30. 34

Т65 Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір [Текст] : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 3 черв. 2016 р.) / Полтав. ун-т економіки і торгівлі, Львів. торгов.-екон. ун-т, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 143 с.

УДК 34(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

31. 34

Т65 Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір [Текст] : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 7 черв. 2018 р.) / Полтав. ун-т економіки і торгівлі, Львів. торгов.-екон. ун-т, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 206 с.

УДК 34(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

32. 005

Ч-46 Череп А. В.

Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / А. В. Череп, Т. В. Пуліна, О. Г. Череп. – Київ : Кондор, 2018. – 452 с. – Бібліогр.: с. 432–441.

УДК 005.591.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

33. 39

Ш24 Шаповал Л. І.

Етнографія України [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. І. Шаповал ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. історії України. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 198 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18743. – Бібліогр.: с. 167–191.

УДК 39(477)(075.8)

кільк. прим.: 10 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№2. – 2, Аб. підр. – 7)

 

34. 330

Я47 Яковенко Л.

Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. Яковенко, С. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 152 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17864. – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 330.101.54(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 61

Педагогічні науки

 

Місця збереження документів:

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

БГрин - Біб-ка Гриньової М. В.

Н/а - Науковий абонемент

КПА - Каб. заг. пед. та андрагог

 

 

1. 378.04:796

Б24 Бардінов О. В.

Формування ключових компетентностей з менеджменту туристичної діяльності у майбутніх фахівців фізичної культури [Текст] : монографія / О. В. Бардінов ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2019. – 358 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 378.04:796

кільк. прим.: 4 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1, БГрин. – 1, Н/а. – 1)

 

2. 378.011.3-051

Б44 Бєляєв С. Б.

Професійна підготовка майбутніх учителів до розробки і використання педагогічних технологій [Текст] : монографія / С. Б. Бєляєв ; Укр. інженерно-пед. акад., Комунальний заклад "Харків. гуманітарно-пед.акад.". – Харків : СПД-ФО Захаренко В.В., 2019. – 409 с. : іл. – Бібліогр.: с. 350–409 (633 назви).

УДК 378.011.3-051

кільк. прим.: 1 (БГрин. – 1)

 

3. 37.091.2

Д53 Дмитренко С. Д.

Освітній курс. Дорожня карта з нуля до злету [Текст] / С. Д. Дмитренко, Н. В. Харченко. – Київ : Вид. група "Шк. світ", 2021. – 112 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 91.

УДК 37.091.2

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 4)

 

4. 373.2

Д79 Дубовик Ю. О.

Калейдоскоп професій. Використання комп'ютерних ігор у процесі ознайомлення дошкільників з професіями [Текст] : метод. посіб. / Ю. О. Дубовик ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2021. – 33 с.

УДК 373.2.091.2:331.548

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

5. 37.013

Е86 Естетика і етика педагогічної дії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 25 / голов. ред. Г. І. Сотська ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Київ ; Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – 272 с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

6. 37.015.31:57.081.1

З-36 Засєкіна Т. М.

Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика [Текст] : монографія / Т. М. Засєкіна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2020. – 399 с. : іл. – Бібліогр.: с. 356–399 (469 назв).

УДК 37.015.31:57.081.1

кільк. прим.: 1 (БГрин. – 1)

 

7. 379.8

К55 Кобобел А.

Організаційно-змістові засади дозвіллєвої діяльності дітей з особливими освітніми потребами [Текст] : навч. спецкурс / А. Кобобел ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 24 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Кобобел.pdf.

УДК 379.8.013

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

8. 37.035

К59 Козлова А. Г.

Девіантна поведінка дітей [Текст] / А. Г. Козлова. – Київ : Вид. група "Шк. світ", 2021. – 120 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 94 (12 назв).

УДК 37.035:316.624

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

9. 37.015.3

К89 Кузнєцов М. А.

Завзятість навчальних дій у школярів та студентів [Текст] : монографія / М. А. Кузнєцов, О. С. Галата. – Харків : Діса Плюс, 2021. – 240 с. – Дод.: с. 232-239. – Бібліогр.: с. 207–232.

УДК 37.015.3:159.42

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 37.015.3

К95 Кухарчук О.

Критичне мислення на щодень [Текст] / О. Кухарчук. – Київ : Вид. група "Шк. світ", 2021. – 120 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с.118–119 (16 назв).

УДК 37.015.3:159.955

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

11. 378

М54 Методичні рекомендації з організації, проходження та захисту виробничої практики [Текст] : студентам фіз.-мат. спец. 051 Економіка / уклад.: Л. І. Яковенко, Т. А. Непокупна, С. В. Степаненко, Б. О. Шевченко, О. Є. Сакало ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 37 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18595. – Бібліогр.: с. 56–59.

УДК 378.091.27:001.89(072.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

12. 378

М54 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт [Текст] : для студ. спец. Економіка / уклад.: Л. І. Яковенко, Т. А. Непокупна, С. В. Степаненко, Б. О. Шевченко, О. Є. Сакало ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 37 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17618. – Бібліогр.: с. 36–37.

УДК 378.091.27:001.89(072.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

13. 378.4(477)

М74 Мокляк В. М.

Розвиток автономії в університетах України [Текст] : монографія / В. М. Мокляк ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 464 с.

УДК 378.4(477)+378.091.59

кільк. прим.: 6 (Н/а. – 3, РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1, Каб. заг. пед. та андрагог. – 1)

 

14. 378

М74 Моделі підготовки майбутнього вчителя для Нової української школи: теорія і практика [Текст] : кол. монографія / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2021. – 407 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Моделі.pdf. – З автографом гол. редактора. – Бібліогр. в кінці ст.

Автограф: Рідній бібліотеці Полтавського педагогічного від ректора М. В. Гриньової з любов'ю. 8.02.2022 р.

УДК 378.011.3-051

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

15. 37.015

М76 Момот О. О.

Технологія формування культури здоров'я [Текст] : навч.-метод. посібник / О. О. Момот, Є. Ю. Шостак, С. М. Новік ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2022. – 106 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18713. – Бібліогр.: с. 78–91.

УДК 37.015.31:613

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

16. 37

О-75 Основи сучасної інноватики [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації практичних занять та самостійної роботи студ. спец. 051 Економіка / уклад.: Б. О. Шевченко, С. В. Степаненко, Т. А. Непокупна, О. Є. Сакало, Л. І. Яковенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 190 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17617. – Бібліогр.: с. 171–182.

УДК 37:001.895(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

17. 37.091.12

П24 Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів [Текст] : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 25 листоп. 2005 р.) / уклад.: Н. В. Гузій, В. І. Саюк ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Ін-т перепідготовки та підвищення кваліфікації. – Київ : НПУ, 2015. – 205 с.

УДК 37.091.12:005.336.5

кільк. прим.: 1 (БГрин. – 1)

 

18. 37.035

П59 Порадник учительству для ефективної комунікації [Текст] / упоряд. Н. Харченко. – Київ : Вид. група "Шк. світ", 2021. – 120 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 118–119 (25назв).

УДК 37.035:316.772.4

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

19. 378

С13 Савченко А.

Проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання у науково-педагогічній спадщині В. К. Сидоренка (1951 - 2013 роки) [Текст] : програма спецкурсу / А. Савченко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2021. – 28 с.

УДК 378.011.3-051:6

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

20. 37(062)

Т38 Технології професійної підготовки майбутнього вчителя: сучасні моделі і компетентнісний дискурс педагогіки А. С. Макаренка : матеріали XIX міжнар. наук.-практ.конф. Упр. майстерність керівника навч. закладу [Текст] : Упр. проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації. Упр. проєктами у сфері науки, освіти, та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. семінар, (Полтава, 12-13 берез. 2020 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленко, 2020. – 224 с. – (Полтавська макаренкіана ; вип. 1). – До 100-річчя заснування Полтавської трудової колонії імені М. Горького. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 3 (Н/а. – 2, РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

21. 37.035

Т41 Тимофєєв В. Я.

Джура. Виховання козака-лицаря [Текст] / В. Я. Тимофєєв. – Дніпро : Середняк Т. К., 2020. – 248 с. : фото.

УДК 37.035:355.01

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 37.035

У93 Ушанова С. В.

Українське козацтво. Історія сучасного козацького руху [Текст] / С. В. Ушанова, В. Я. Тимофєєв. – Дніпро : Середняк Т. К., 2021. – 180 с.

УДК 37.035:355.01

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 37.048-051

Ш35 Швець Т. Е.

Тьюторинг: теорія та практика [Текст] / Т. Е. Швець. – Київ : Вид. група "Шк. світ", 2021. – 168 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 138–140 (33 назви).

УДК 37.048-051

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

24. 37.035

Ш67 Школа й суспільство: алгоритм ефективного партнерства [Текст] / Н. В. Харченко, Н. О. Шпиг, Л. М. Сокол, О. В. Пащенко. – Київ : Вид. група "Шк. світ", 2021. – 128 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с.119–121 (50 назв).

УДК 37.035:316.772.4

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 46

Природничі науки

 

Місця збереження документів:

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

РК - Праці ПНПУ

Н/а - Науковий абонемент

БГрин - Біб-ка Гриньової М. В.

 

1. 54(062)

Д25 IX Менделєєвські читання [Текст] : зб. наук. праць регіон. наук.-практ. конф. за участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студ., учнів загальноосвіт. навч. закл., (м. Полтава, 24 лют. 2016 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Міський метод. кабінет управління освіти м. Полтави [та ін.]. – Полтава : Шевченко Р. В., 2016. – 225 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 54(062)

ББК 24д+74.262.5+74.581.262.5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

2. 54(072.3)

З-61 Зільберман А. А.

Основні класи неорганічних сполук [Текст] : навч. посіб : 8-11 класи / А. А. Зільберман. – Київ : Перше вересня, 2021. – 128 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 114 (9 назв).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

3. 53

І-19 Іванко В. В.

Основи квантової механіки [Текст] : метод. реком. для студ. фіз.-мат. фак-ту / В. В. Іванко, О. В. Саєнко, Т. Д. Дідора ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 62 с. – Бібліогр.: с. 75.

УДК 530.145(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

4. 531

К17 Калязін Ю. В.

Технічна механіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи / Ю. В. Калязін ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 204 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17044.

УДК 531.8(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

5. 51(072.3)

М34 Математика - це цікаво. 7 клас [Текст] / упоряд.: Г. В. Бровко, С. І. Палієва, Л. М. Білоконь. – Київ : Перше вересня, 2021. – 136 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 132–133 (34 назви).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

6. 5(062)

М54 Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХVІ Каришинські читання ) [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 30-31 трав. 2019 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. – Полтава : Сімон, 2019. – 374 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 5(062)+378.091

кільк. прим.: 3 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

7. 5(062)

М54 Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХVIІІ Каришинські читання) [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 27-28 трав. 2021 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. – Полтава : Астрая, 2021. – 364 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/ЗБІРНИК_Каришинські 2021.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 5(062)+378.091

кільк. прим.: 16 (РК - Праці ПНПУ. – 1, Н/а. – 2, БГрин. – 13)

 

8. 5(062)

М54 Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі ( ХХІІ Каришинські читання ) [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 18-19 трав. 2015 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 262 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 5(062)

кільк. прим.: 4 (Н/а. – 1, РК - Праці ПНПУ. – 1, БГрин. – 2)

 

9. 574.1(477)

П78 Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 14 квіт. 2016 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ВДНЗУ "Українська медична стомат. академія", Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Полтав. держ. аграрна акад. – Полтава : Астрая, 2016. – 257 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 574.1(477)

ББК 28.081(4Укр)

кільк. прим.: 7 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2, РК - Праці ПНПУ. – 1, БГрин. – 3)

 

10. 517.958

С32 Сєров М. І.

Принцип відносності Галілея для еволюційних рівнянь [Текст] / М. І. Сєров, Т. О. Карпалюк ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського", Нац. ун-т "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". – Київ : Наук. думка, 2020. – 276 с. – З автографом авторів. – Бібліогр.: с. 262–275 (169 назв).

УДК 517.958

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 38

Прикладні науки

 

Місця збереження документів:

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Н/а - Науковий абонемент

 

1. 616

Д64 Долікарська медична допомога при невідкладних станах [Текст] : метод. реком. для самостійної роботи підготовки здобувачів першого (бакалавського) рівня вищої освіти зі спец. 014.11 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт / уклад.: Т. М. Денисовець, І. В. Денисовець, О. В. Квак, П. В. Хоменко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. медико-біолог. дисц. і фізичного виховання. – Полтава : Сімон, 2022. – 62 с.

УДК 616-083.98

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

2. 64(075.8)

Е45 Економіка домогосподарства [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації практичних занять та самостійної роботи студ. з навч. дисц. / уклад. Т. А. Непокупна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 62 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17619. – Бібліогр.: с. 62–69.

УДК 64(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

3. 658

М26 Маркетинг [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації практичних занять та самостійної роботи студ. спец. 051 Економіка / уклад.: Т. А. Непокупна, С. В. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 76 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18547. – Бібліогр.: с. 67–75.

УДК 658.8(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

4. 611/612

Р55 Ритмова М. Р.

Твоє тіло: світ всередині і навколо тебе [Текст] / М. Р. Ритмова. – Київ : Перше вересня, 2021. – 128 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 93–95 (57 назв).

УДК 611/612(072.3)

кільк. прим.: 4 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 3)

 

5. 63

С17 Самородов В. М.

Вівчарство Карлівської економії Полтавщини (XIX - початок XX ст.): свідчення історії [Текст] / В. М. Самородов, З. Н. Бондаренко ; за наук. ред. В. М. Самородова. – Полтава : Дивосвіт, 2021. – 36 с. : фото. – Бібліогр.: с. 31–34.

УДК 63(477.53)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

6. 63

С17 Самородов В. М.

Сільськогосподарські товариства Хорольського повіту Полтавської губернії (1892-1917): факти, події, постаті [Текст] / В. М. Самородов, А. В. Козлов, В. А. Козлов ; за наук. ред. В. М. Самородова. – Полтава : Дивосвіт, 2021. – 80 с. : фото. – На посвяту 130-річчя Хорольського сільськогосподарського товариства. – Бібліогр.: с. 74–77.

УДК 63(477.53)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

7. 656.8

Ч-49 Черних С.

Історія пошти очима філателіста [Текст] / С. Черних. – Київ : Аванпост-прим, 2021. – 296 с. – Текст укр. та рос. мовами.

УДК 656.8(091)+656.835.91

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 14

Мистецтво

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

РК - Праці ПНПУ

 

1. 793.3

Б68 Благова Т. О.

Розвиток хореографічної освіти в Україні: історико-педагогічний концепт [Текст] : монографія / Т. О. Благова ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2020. – 488 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 384–430.

УДК 793.3.071.5

кільк. прим.: 4 (Н/а. – 3, РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

2. 75.071

В68 Волошин Л.

Образ жінки у творчості Олекси Новаківського [Текст] / Л. Волошин ; Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького. – Львів ; Харків : Вид-ць Олександр Савчук, 2018. – 368 с. – З автографом автора.

Автограф: Для Бібліотеки Полтавського Університету. З повагою - автор Л. Волошин. Львів, війна. 5 квітня 2022 р.

УДК 75.071(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 75.071

В68 Волошин Л.

Іванна Нижник-Винників. Творчість на еміграції. Німеччина, Франція 1945-1993 роки [Текст] : монографія / Л. Волошин ; Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького. – Львів : ТзОВ "ВФ "Афіша", 2015. – 372 с. – З автографом автора.

Автограф: Для Полтавського Університету з любов'ю. З повагою - автор Л. Волошин. Львів, війна. 5 квітня 2022 р.

УДК 75.071(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 796(075.8)

З-41 Збірник тестових завдань зі спортивних дисциплін [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 2 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ф-т фіз. виховання, каф. теоретико-метод. основ викладання спортив. дисциплін. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – 208 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18739.

УДК 796(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

5. 75.071

М42 Медвідь Любомир [Текст] : каталог виставки. – Львів, 2021. – 156 с. – З автографом автора.

Автограф: Для Полтавського Університету Любов Волошин. Львів, війна. 5 квітня 2022 р.

УДК 75.071(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 75.071

Р49 Різьблені іконостаси і престоли у творчій практиці Григорія Петришака [Текст] / передмова Л. Волошин. – Львів : Растр-7, 2021. – 156 с. – З автографом автора.

Автограф: Для Полтавського Університету Любов Волошин. Львів, війна. 5 квітня 2022 р.

УДК 75.071(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 796(03)

С48 Словник термінів та понять зі спортивних дисциплін [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 2 / О. О. Момот, Є. Ю. Шостак, Ю. В. Зайцева [та ін.] ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2021. – 197 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16472. – Бібліогр.: с. 194–206.

УДК 796(03)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

8. 75

С89 Сумщина. Велика спадщина. Образотворче мистецтво [Текст]. – Суми : Університетська книга, 2018. – 272 с. : іл.

УДК 75.03(477.52)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 746.3(477.53)

Т45 Титаренко В. П.

Вишивальне мистецтво Полтавщини [Текст] / В. П. Титаренко. – Полтава : Полтавський літератор, 2021. – 268 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16846. – Бібліогр.: с. 262–267.

УДК 746.3(477.53)

кільк. прим.: 5 (РК - Праці ПНПУ. – 1, Н/а. – 4)

 

Загальна кількість примірників: 16

Мовознавство. Літературознавство

 

Місця збереження документів:

РК - Праці ПНПУ

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

 

1. 811

А90 Аспекти дослідження іноземних мов і лінгвометодичні основи викладання [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 15 / за ред. В. К. Зернової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – 101 с. – Текст укр., нім., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

2. 811

А90 Аспекти дослідження іноземних мов і лінгвометодичні основи викладання [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 16 / за ред. С. В. Ленської ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – 80 с. – Текст укр., нім., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

3. 811

А90 Аспекти дослідження іноземних мов і лінгвометодичні основи викладання [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 17 / за ред. С. В. Ленської ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – 95 с. – Текст укр., нім., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

4. 811

А90 Аспекти дослідження іноземних мов і лінгвометодичні основи викладання [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 18 / за ред. С. В. Ленської ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2018. – 74 с. – Текст укр., нім., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

5. 811

А90 Аспекти дослідження іноземних мов і лінгвометодичні основи викладання [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 19 / за ред. С. В. Ленської ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2019. – 81 с. – Текст укр., нім., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811(062)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

6. 811.161.2'42

Є97 Єщенко Т. А.

Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів 1990-х [Текст] : монографія / Т. А. Єщенко ; наук. ред. М. І. Степаненко. – Київ : Академвидав, 2018. – 352 с. – (Монограф). – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 266–349.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від автора.

УДК 811.161.2'42

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

7. 811.161.2'42

Є97 Єщенко Т. А.

Феномен художнього тексту: комунікативний, семантичний і прагматичний аспекти [Текст] : монографія / Т. А. Єщенко ; наук. ред. М. І. Степаненко. – Львів, 2021. – 470 с. – Бібліогр.: с. 360–469.

УДК 811.161.2'42

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

8. 821.09(477)

І-32 Ізарський О.

Зустрічі й листи. Спогади. Рецензії [Текст] / О. Ізарський ; упоряд.: О. Руднянин, Є. Баран. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2021. – 328 с.

УДК 821.09(477)"19/20"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 811.161.2

К44 Кісь Р.

Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму) [Текст] / Р. Кісь ; Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2021. – 336 с. – Ім. покажч.: с. 332-334.

УДК 811.161.2'27

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. 811.161.2

К44 Кісь Р.

Глобальне - національне - локальне (соціяльна антропологія культурного простору) [Текст] / Р. Кісь ; Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2021. – 360 с. – Ім. покажч.: с. 356-358.

УДК 811.161.2'27

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

11. 811.111

К78 Кравченко В. В.

Контрольні роботи з англійської мови. 3 - 11 класи [Текст] / В. В. Кравченко. – Київ : Перше вересня, 2021. – 144 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 138 (8 назв).

УДК 811.111(079.1)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 811.161.2

К95 Кухарчук О. О.

Українська мова. Сторітелінг для учнів початкової школи [Текст] / О. О. Кухарчук. – Київ : Перше вересня, 2021. – 144 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 140 (16 назв).

УДК 811.161.2(072.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 811(072.8)

Л13 Лавриш Ю. Е.

Індивідуалізація навчання іноземних мов студентів інженерних спеціальностей в умовах цифрового соціуму: дидактичний аспект [Текст] : монографія / Ю. Е. Лавриш ; за ред. М. П. Лещенко ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського". – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 352 с. – Бібліогр.: 325–351 (399 назв).

УДК 811(072.8)

кільк. прим.: 1 (БГрин. – 1)

 

14. 821.09(477)

М19 Малик В.

Спогади, листи до брата і друга [Текст]. Ч. І / В. Малик. – Лубни : Інтер Парк, 2020. – 280 с.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 821.09(477)

М19 Малик В.

Спогади, листи до брата і друга [Текст]. Ч. ІІ / В. Малик. – Лубни : Інтер Парк, 2020. – 284 с.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 821.09(477)

М19 Малик В.

Спогади, листи до брата і друга [Текст]. Ч. ІІІ / В. Малик. – Лубни : Інтер Парк, 2020. – 286 с.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 821.09(437.3)

М47 Мелещенко О. К.

Публіцистика Ярослава Гашека (1883-1923) [Текст] : навч.-метод. комплекс : навч. посіб., хрестоматія, тести, теми рефератів / О. К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т журналістики. – Київ : Дніпро, 2021. – 708 с. – Бібліогр.: с. 701–704.

УДК 821.09(437.3)(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 821.09(477)

М65 Мистецьке гроно [Текст] : альманах культурно-мистецької спілки Гадяцького краю / відп. за вип. О. Недовіс. – Гадяч : Гадяч, 2021. – 52 с. : іл. – До 180-річчя з дня народження Михайла Драгоманова.

УДК 821.09(477)(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 821.09(477)

М69 Михайленко В.

Підбитий журавель або Забутий талант [Текст] : нарис життя і творчості українського письменника, етнографа, фольклориста Петра Кузьменка (1831-1874) / В. Михайленко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 48 с.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

20. 821.09(477)

Н59 Нечай Михайло: людина живе любов'ю. Творча спадщина. Інтерв'ю. Рецензії. Спогади. Книга пам'яті до 100-річчя Михайла Потаповича Нечая [Текст] / упоряд., автор передмови Л. Степовичка. – Дніпро : Ліра, 2019. – 360 с. – З автографом упорядника.

Автограф: Високошанованому панові Рецензентові, проф. Миколі Івановичу Степаненку - зі щирою вдячністю і любов'ю - Леся Степовичка, упорядник книги і родиня Нечаїв. 7.11.2019 р.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

21. 821.09(477)

Н69 Нитченко Д.

Від Зінькова до Мельборну. Із хроніки мого життя [Текст] / Д. Нитченко ; уклад. В. М. Кошова; авт. післямови О. Д. Ткач (Леся Богуславець); худ. В. І. Дерябін. – 2-ге окреме вид. – Полтава : Сімон, 2019. – 363 с.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

22. 82.0(062)

Р49 Рідний край [Текст] : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту. № 1-2 (42-43) / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 218 с. : іл. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17234. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 82.0(062)

кільк. прим.: 3 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

23. 821.09(477)

С47 Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847-1859) [Текст] : факсиміле. Кн. 1 / упоряд.: Г. Боряк, Л. Демченко ; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка та ін. – Київ : Арій, 2020. – CXXVIII, 878 с.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 821.09(477)

С47 Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847-1859) [Текст] : факсиміле. Кн. 2 / упоряд.: Г. Боряк, Л. Демченко ; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка та ін. – Київ : Арій, 2020. – ІV, 879-1866 с.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

25. 821.09(100)(072.8)

Т19 Тарасова Н.

Методичні рекомендації до вивчення історії зарубіжної літератури Середньовіччя та Відродження [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту філології та журналістики / Н. Тарасова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2020. – 278 с. : іл. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Тарасова.pdf. – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 821.09(100)(072.8)

кільк. прим.: 3 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

26. 811.161.2

Т35 Терещенко В. М.

Методика реалізації Українського правопису в новій редакції у закладах загальної середньої освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Терещенко, А. О. Панченков. – Харків : Соняшник, 2019. – 256 с. – Бібліогр.: с. 255.

УДК 811.161.2'35

кільк. прим.: 11 (ЧЗ№2. – 2, Н/а. – 9)

 

27. 821.09(477)

Ш96 Шупта Д. Р.

Буремне слово I [Текст] : 200-річчю Великого Кобзаря присвячується / Д. Р. Шупта ; ред. О. Г. Шупта-В'язовська ; передм. Г. І. Єфімової. – Київ : УкрСІЧ, 2015. – 144 с. – Бібліогр. в кінці глав.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

ББК 83.3(4Укр)5-8

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

Загальна кількість примірників: 44

Художня література

 

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

 

1. 821(437.6)

Б75 Боднарова Я.

Афера розуму [Текст] : оповідання / Я. Боднарова. – Ужгород : Ліра, 2015. – 160 с.

УДК 821(437.6)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 821(477)

В19 Василів-Базюк Л. Й.

Стежками емігрантів з України [Текст] : історична повість / Л. Й. Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2021. – 504 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 5 (Х/а. – 5)

 

3. 821(477)

В75 Воронина Л.

Слон Гудзик і пелюсткові чари [Текст] : повість / Л. Воронина ; худож. Володи Штанко. – Київ : Знання, 2022. – 33 с. : іл. – (Скарбничка. Чарівні історії від слона Гудзика).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 821(477)

В75 Воронина Л.

Слон Гудзик і Карнавал Чудодіїв [Текст] : повість / Л. Воронина ; худож. Володи Штанко. – Київ : Знання, 2022. – 39 с. : іл. – (Скарбничка. Чарівні історії від слона Гудзика).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 821(477.53)

В89 Вусик В.

Благословляю весни і любов [Текст] : поезії / В. Вусик. – Кременчук : Про-Графіка, 2021. – 72 с. – З автографом автора.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 821(437.6)

Г25 Гворецький М.

Троль [Текст] : роман / М. Гворецький ; зі словацької переклала Галина Малик. – Київ : Знання, 2017. – 159 с. – (Голоси Європи).

УДК 821(437.6)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

7. 821(477)

Г83 Гридін С. В.

Крейзі [Текст] : повість / С. В. Гридін. – Київ : Знання, 2020. – 95 с. : іл. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 821(477)

Г84 Гримич М. В.

Клавка [Текст] : роман / М. В. Гримич. – Київ : Нора-Друк, 2019. – 336 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 821(477)

Г84 Гримич М. В.

Юра [Текст] : роман / М. В. Гримич. – Київ : Нора-Друк, 2020. – 352 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821(477)"1991/..."

Г94 Гуменюк Н.

Плач пересмішниці [Текст] : роман / Н. Гуменюк. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 256 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

11. 821(477)

Г95 Гурницька Н.

Багряний колір вічності [Текст] : роман / Н. Гурницька. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 192 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 821(477)

Г95 Гурницька Н.

Багряний колір вічності [Текст] : роман / Н. Гурницька. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 192 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 821(477)

Ж15 Жадан С.

Аnarchy in The UKR [Текст] / С. Жадан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 240 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

14. 821(477.53)

Ж78 Жовнір Н.

Кольоровий експрес [Текст] : поезії / Н. Жовнір. – Полтава : АСМІ, 2020. – 176 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

15. 821(477)

З-13 Завітайло О.

Діточки [Текст] : оповідання / О. Завітайло. – Київ : ФОП Маслаков, 2020. – 175 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

16. 821(477)

З-15 Задорожняя Е.

Все за собой уносит время [Текст] / Е. Задорожняя. – Черкассы, 2021. – 198 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 821(477)

І-36 Іздрик Ю.

Ліниві і ніжні [Текст] : вибрані вірші / Ю. Іздрик. – 2-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 352 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 821(477)"18/19"

К68 Королева Н. А.

Легенди старокиївські [Текст] / Н. А. Королева. – Київ : Знання, 2022. – 318 с. – (Скарби).

УДК 821(477)"18/19"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

19. 821(477)

К80 Креховець М.

Через вогонь над водою [Текст] : мемуари / М. Креховець. – Дрогобич : Коло, 2020. – 240 с.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

20. 821(477)

М19 Малик В. К.

Я йшов шляхом українства (спогади, листи) [Текст] / В. К. Малик ; упоряд.: О. Сиченко, Н. Іваницька. – Лубни : Лубни, 2020. – 664 с. – З автографом упорядника.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

21. 821(477)

О-65 Орест М.

Душа і доля [Текст] / М. Орест ; уклад. В. М. Кошова; авт. післямови О. Г. Бросаліна (Олена О'Лір); худ. В. І. Дерябін. – 2-ге окреме вид. – Полтава : Сімон, 2018. – 114 с.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 3 (Х/а. – 3)

 

22. 821(437.6)

П16 Панковчин В.

Це буде гарний похорон [Текст] : оповідання / В. Панковчин. – Ужгород : Ліра, 2016. – 136 с.

УДК 821(437.6)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 821(477)

П27 Перепеляк І. М.

"Перелилося моє слово в світло..." [Текст] : статті, рецензії, твори, листи / І. М. Перепеляк. – Харків : Майдан, 2020. – 326 с. : іл. – З автографом автора.

УДК 821(477)"19/20"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

24. 821(477)

П27 Перепеляк І. М.

Голгофа України [Текст] : політична поема / І. М. Перепеляк. – Харків : Майдан, 2020. – 140 с. : іл. – З автографом автора.

УДК 821(477)"19/20"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 31

Історичні науки

 

Місця збереження документів:

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Н/а - Науковий абонемент

РК - Праці ПНПУ

 

1. 94(477)

Б28 Батуринський архів та інші документи з історії українського гетьманства 1690-1709 рр. [Текст] / упоряд. Т. Таїрова-Яковлєва. – Київ : Кліо, 2021. – 344 с. – (Джерела ; т. ІІІ). – Імен. покажч.: с. 304-319. - Геогр. покажч.: с. 319-326.

УДК 94(477)"1648/179"(093)+930.253

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

2. 94(477)(062)

В27 Величківські читання 2021 [Текст] : збірник ст. та матеріалів / Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Полтава ; Харків : ТОВ Майдан, 2021. – 156 с. : іл.

УДК 94(477)(062)

кільк. прим.: 3 (Н/а. – 3)

 

3. 94(477)

Г85 Гринів О. І.

Національно-державне оновлення: після 360 років московсько-ординського іга в Україні. Відповідь московським і доморощеним українофобам [Текст] / О. І. Гринів. – Львів : Тріада плюс, 2018. – 32 с. – З автографом автора.

УДК 94(477)"1991/..."

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

4. 94(73)

Г85 Грищенко Т. А.

Збігнєв Бжезінський. Міжнародний стратег у координатах історії [Текст] / Т. А. Грищенко. – Київ ; Ніжин : Вид-ць Лисенко М. М., 2020. – 341 с. – З автографом автора.

УДК 94(73)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 94(477)

Д76 Другий зимовий похід [Текст] : Листопадовий рейд. Базар : Спогади учасників Походу. Вірші присвячені учасникам походу / Полтав. обл. об'єднання Всеукр. товариства "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. – Полтава : РІК, 2021. – 288 с. – З автографом.

Автограф: Бібліотеці Полтавського педагогічного університету із щирою зичливістю та повагою! Надіюсь це видання буде корисним у Вашій праці. Кульчинський 07.12.2021 року.

УДК 94(477)"1917/1921"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 930(062)

З-41 Збірник матеріалів XXV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Квітень 2022 року [Текст] / редкол.: Л. Л. Бабенко, Н. І. Головіна, П. А. Кравченко, Т. В. Тронько, О. П. Лахно, А. А. Шуканова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ІВЦ ПНПУ, 2022. – 287 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/18740. – Пам'яті Олександра Петровича Єрмака, кандидата історичних наук, доцента, ініціатора проведення факультетської конференції. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 930(062)+94(062)+91(062)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

7. 94(477.53)

З-43 Звід пам'яток історії та культури України: Полтавська область. Котелевський район [Текст] = Register of monuments of histori and culture of Ukraine: Poltava region. Kotelva district / упоряд. О. Б. Супруненко ; Упр. культ. Полтав. облдержадмін., Центр охорони та дослідж. пам'яток, Полтав. краєзнавчий музей імені В. Кричевського. – Полтава : АСМІ, 2018. – 984 с. : іл., фото. – Покажч. пам'яток : с. 918-933. - Покажч. імен та геогр. назв : с. 934-982. – Бібліогр.: с. 873–914.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 3 (Н/а. – 3)

 

8. 94(477.53)

З-43 Звід пам'яток історії та культури України: Полтавська область. Машівський район [Текст] = Register of monuments of histori and culture of Ukraine: Poltava region. Mashivka district / упоряд.: В. О. Мокляк, О. Б. Супруненко ; Упр. культ. Полтав. облдержадмін., Центр охорони та дослідж. пам'яток, Полтав. краєзнавчий музей імені В. Кричевського. – Полтава ; Харків : Майдан, 2020. – 296 с. : іл., фото. – Покажч. пам'яток : с. 217-281. - Покажч. імен: с. 281-289. - Географ. покаж.: с. 289-294. – Бібліогр.: с. 254–269.

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 3 (Н/а. – 3)

 

9. 94(47+57)

К42 Кіпіані В.

Дисиденти [Текст] / В. Кіпіані. – Харків : Vivat, 2021. – 352 с. – (Історія та політика).

УДК 94(47+57)"1945/1991"+323.2

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

10. 94(477)

М19 Малоросійські справи. Описи фонду № 124 Російського державного архіву давніх актів [Текст] / упоряд. Т. Таїрова-Яковлєва. – Київ : Кліо, 2021. – 652 с. – (Джерела ; т. ІІ). – Геогр. покажч.: с. 579-592. - Імен. покажч.: с. 592-650.

УДК 94(477)"179/1917"(093)+930.253

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

11. 94(477)

М19 Малоросійський приказ. Описи фонду № 229 Російського державного архіву давніх актів [Текст] / упоряд. Т. Таїрова-Яковлєва. – Київ : Кліо, 2021. – 495 с. – (Джерела ; т. І). – Геогр. покажч.: с. 445-454. - Імен. покажч.: с. 454-491. Хронол. покажч.: с. 491-493.

УДК 94(477)"179/1917"(093)+930.253

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 94(477)"1648/179"(092)

М74 Мокляк В. О.

Забутий гетьман Іван Самойлович [Текст] / В. О. Мокляк. – Полтава : АСМІ, 2021. – 56 с. : іл. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 51–56.

Автограф: До бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка з найкращими побажаннями та повагою. Автор, 27.09.2021 року.

УДК 94(477)"1648/179"(092)

кільк. прим.: 4 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 3)

 

13. 94(47+57)

Н62 Нікітенко К.

Пішаки Сталіна: міфологеми радянської пропаганди і правда історії [Текст] / К. Нікітенко. – Львів : Левада, 2017. – 604 с. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці від автора. К. Нікітенко.

УДК 94(47+57)"1941/1945"+316.658.4

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

14. 908

Н63 Никодим (С. І. Силко)

Шляхами пращурів [Текст] : історико-краєзнавчі, духовно-просвітницькі нариси / Никодим, архимандрит. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2017. – 540 с. – (Виблі. Подесення. Дивокрай).

УДК 908(477.51)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 908

Н63 Никодим (С. І. Силко)

Вабить серце село Виблі [Текст] : документально-історичні нариси / Никодим, архимандрит. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2021. – 784 с. – (Виблі. Подесення. Дивокрай).

УДК 908(477.51)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 911.5

С17 Самойленко В. М.

Антропізація ландшафтів [Текст] : підручник / В. М. Самойленко, І. О. Діброва. – Київ : Ніка-Центр, 2021. – 304 с. : іл. – Бібліогр.: с. 280–290.

УДК 911.5(075.8)+913(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

17. 903(477)

С77 Старожитності Лівобережного Подніпров'я. 2018 [Текст] : зб. наук. праць. Пам'яті Г. О. Сидоренко (1918-1984) / Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам'яток історії та культури, Ін-т археології НАН України, Центр охорони та досліджень пам'яток археології Департаменту культури і туризму Полтав. облдержадміністрацїї, Полтав. краєзнавчий музей. – Київ ; Полтава : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК ; Дивосвіт, 2018. – 208 с. : іл., фото. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 903(477)

кільк. прим.: 3 (Н/а. – 3)

 

18. 903(477)

С77 Старожитності Лівобережного Подніпров'я. 2017 [Текст] : зб. наук. праць. Пам'яті М. Я. Рудинського (1887-1958) / Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам'яток історії та культури, Ін-т археології НАН України, Центр охорони та досліджень пам'яток археології Департаменту культури і туризму Полтав. облдержадміністрацїї, Полтав. краєзнавчий музей. – Київ ; Полтава : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК ; Дивосвіт, 2017. – 168 с. : іл., фото. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 903(477)

кільк. прим.: 3 ( Н/а. – 2)

 

19. 903(477.53)

С77 Старожитності Посулля [Текст] : зб. наук. праць / відп. ред. О. Б. Супруненко ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам'яток історії та культури, Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтав. облдержадміністрацїї та ін. – Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. – 252 с. : іл., фото. – 100 років Лубенському краєзнавчому музею імені Г. Я. Стеллецького (1918-2018). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 903(477.53)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

20. 903(477.53)

С77 Старожитності Посулля [Текст] : зб. наук. праць / відп. ред. О. Б. Супруненко ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам'яток історії та культури, Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтав. облдержадміністрацїї та ін. – Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – 184 с. : іл., фото. – Пам'яті С. К. Кульжинського (1867-1943). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 903(477.53)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

21. 903(477)

С77 Старожитності Лівобережного Подніпров'я. 2015 [Текст] : зб. наук. праць / Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам'яток історії та культури, Ін-т археології НАН України, Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтав. облдержадміністрацїї. – Київ ; Полтава : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 208 с. : іл., фото. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 903(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

22. 903(477)

С77 Старожитності Лівобережного Подніпров'я. 2016 [Текст] : зб. наук. праць / Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам'яток історії та культури, Ін-т археології НАН України, Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтав. облдержадміністрацїї. – Київ ; Полтава : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. – 228 с. : іл., фото. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 903(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

23. 903(477)

С77 Старожитності Лівобережного Подніпров'я. 2019 [Текст] : зб. наук. праць / Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам'яток історії та культури, Ін-т археології НАН України, Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтав. облдержадміністрацїї. – Київ ; Полтава : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2019. – 160 с. : іл., фото. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 903(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

24. 903(477)

С77 Старожитності Лівобережного Подніпров'я. 2020 [Текст] : зб. наук. праць / Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам'яток історії та культури, Ін-т археології НАН України, Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтав. облдержадміністрацїї. – Київ ; Полтава : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2020. – 352 с. : іл., фото. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 903(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

25. 908

С79 Степовичка Л.

Могилів наш козацький [Текст] / Л. Степовичка. – Дніпро : Ліра, 2020. – 332 с. : іл. – З автографом автора.

УДК 908(477.63)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 902(477.53)

С89 Супруненко О. Б.

Дослідження літописної Лтави: Іванова гора [Текст]. Ч. 2 / О. Б. Супруненко, Ю. О. Пуголовок ; Ін-т археології НАН України, Центр пам'яткознавства НАН України і Українського Тов-ва охорони пам'яток історії та культури, Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтав. обл. держ. адмін. – Київ : Гротеск, 2015. – 192 с. : іл.+12 кол. вкл. арк. – Частина тексту англ., рос. - З автографами авторів. – Бібліогр.: с. 164–177.

Автограф: До Бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від авторів - випускників. О. Супруненко, Ю. Пуголовок. 18.04.16 р.

УДК 902(477.53)

ББК 63.4(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 5 (Н/а. – 5)

 

27. 902(477.53)

С89 Супруненко О. Б.

Дослідження літописної Лтави: Іванова гора [Текст] / О. Б. Супруненко, Ю. О. Пуголовок ; Ін-т археології НАН України, Центр пам'яткознавства НАН України і Українського Тов-ва охорони пам'яток історії та культури, Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтав. обл. держ. адмін. – Київ : Гротеск, 2015. – 180 с. : іл.+12 кол. вкл. арк. – Частина тексту англ., рос. – Бібліогр.: с. 152–167.

УДК 902(477.53)

кільк. прим.: 4 (Н/а. – 4)

 

28. 94(477)

С91 Сухомлин О.

Російська військова присутність на території Запорожжя як виклик для запорозького світу (1734-1775) [Текст] : монографія / О. Сухомлин ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Львів ; Київ : ЛНУ імені І. Франка : ІУАД, 2021. – 328 с.

УДК 94(477)"1648/179"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

29. 94(477)

Т35 Територія, мережа поселень, персональний склад запорозького козацтва середини 1770 - початку 1780 -х рр. [Текст] : збірник документів / упоряд.: П. Бойко, В. Брехуненко, А. Заяць, О. Амеліна ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Львів ; Київ : ЛНУ імені І. Франка : ІУАД, 2021. – 544 с.

УДК 94(477)"1648/179"(093)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 903(477.53)

Ф42 Феномен Більського городища - 2018 [Текст] : зб. наук. пр. / ред. кол.: В. М. Вадімов, В. В. Вождаєнко, О. Б. Супруненко [та ін] ; Центр пам'яткозанвства НАН України і Укр. Товариства охорони пам'яток історії та культури, Центр охорони та досліджень пам'яток археології Полтав. обл. ради [та ін]. – Харків ; Котельва : Майдан, 2018. – 220 с. : іл., фото, портр., 8 кол. вкл. – Пам'яті П. Я. Гавриша (1956-2018). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 903(477.53)

кільк. прим.: 4 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 3)

 

31. 94(477)

Ч-75 Чорновіл В.

Твори в десяти томах [Текст]. Т. 10 : Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1998 - березень 1999) / В. Чорновіл ; упоряд. Валентина Чорновіл ; Міжнародний благодійний фонд Вячеслава Чорновола. – Київ : Смолоскип, 2015. – 678 с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 665-673.

УДК 94(477)

ББК 63.3(4Укр)6-8+63.3(4Укр)63

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

32. 94(477)

Щ61 Щербак В. О.

Державна ідея в ранньомодерній Україні [Текст] / В. О. Щербак. – Вінниця : ТОВ "Твори", 2019. – 220 с. – Ім. покажч.: с. 216-219.

УДК 94(477)"1648/179"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 65


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.