Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Суспільні науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 316

У45 Україна: розвиток ідеології гендерного паритету [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. та регіональних семінарів-практикумів "Формування сучасного світогляду жінок і чоловіків щодо необхідності гендерних перетворень у суспільстві шляхом застосування сучасних технологій та механізмів розвитку ідеології ..." / Спілка жінок України, Канадсько- укр. гендерний фонд ; гол. ред. М. А. Орлик. – Київ : Політехніка, 2004. – 396 с.

УДК 316.346.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 329

Б61 Білецький В.

Історія Донецької Крайової організації Народного Руху України (1989-1991 рр.) [Текст] / В. Білецький ; Укр. культурологічний центр, Донецьке від. Наук. Товариста імені Шевченка. – Донецьк, 2009. – 172 с. – Бібліогр.: с. 128.

УДК 329

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 338

В55 Вишняков В. М.

Економічні наслідки євроінтеграції окремих країн Східної Європи [Текст] : монографія / В. М. Вишняков, Д. О. Кайнара ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 218 с. – Бібліогр.: с. 188–197.

УДК 338

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 316.77

Б48 Березенко В. В.

PR як сфера наукового знання [Текст] : монографія / В. В. Березенко ; за заг. ред. В. М. Манакіна ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 360 с. – Бібліогр.: с. 297–360.

УДК 316.77+07

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

5. 316.77

П75 Прикладні соціально-комунікаційні технології: теорія та практика [Текст] : монографія / за заг. ред. В. М. Манакіна, відп. ред. В. В. Березенко, О. О. Семенець ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 332 с. – Бібліогр.: с. 300–331.

УДК 316.77+07

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

6. 394

Н30 Народні дитячі ігри м. Переяслава та його околиць кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] : монографія / В. Куйбіда, П. Коханець, В. Степаненко [та ін.]. – Корсунь-Шевченківський : Вид-ць І. В. Майдаченко, 2017. – 154 с.

УДК 394.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 323

В42 Відлуння Великого терору [Текст] : зб. документів у трьох томах. Т. 1 : Партійні збори та оперативні наради співробітників управлінь НКВС УРСР (листопад 1938 - листопад 1939 рр.) / НАН України, Ін-т історії України, Торонтський ун-т, Галузевий держ. архів СБУ ; авт.-уклад.: В. Васильєв, Л. Віола, Р. Подкур. – Київ : Вид-ць Захарченко В. О., 2017. – 744 с.

УДК 323.28

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

8. 323

В19 Васильєв В.

Радянські карателі. Співробітники НКВС - виконавці "Великого терору" на Поділлі [Текст] / В. Васильєв, Р. Подкур ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Вид-ць Захарченко В. О., 2017. – 240 с.

УДК 323.28

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 338

С69 Соціально-економічні, політичні та гуманітарні виміри національного та місцевого розвитку [Текст] : зб. наук. ст. учасн. регіон. наук.-практ. конф. / голова редкол. С. В. Степаненко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 156 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 338

кільк. прим.: 5 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 2)

 

10. 316

Ш39 Шейкин А. С.

Проявления психической энергии [Текст] / Альфред Семенович Шейкин. – Харьков : Слово, 2018. – 116 с. – Текст рус., укр.

УДК 316.454.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 33(092)

Р35 Рейнольдс Д. Л.

Залишаючи рідний дім: надзвичайне життя Петра Яцика [Текст] / Джон Лоуренс Рейнольдс ; пер. з англ. М. Сороки. – Кам'янець-Подільський : Рута, 2018. – 304 с. – Іменнний покажч.: с. 297-303.

УДК 33(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 33:316(075.8)

Н53 Непокупна Т. А.

Економіка та управління соціальною сферою територіальних громад [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи та семінар. занять / Тетяна Андріївна Непокупна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 76 с. – Бібліогр.: с. 70–72.

УДК 33:316(075.8)

кільк. прим.: 5 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 4)

 

13. 332(477)

П70 Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу [Текст] / за ред.: Володимира Кулікова, Ірина Склокіної. – Львів : ФОП Шумилович, 2018. – 244 с. : фото. – Бібліогр.: с. 223–236.

УДК 332(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 32(075.8)

П77 Приходько С. М.

Територіальна організація влади [Текст] : навч. посіб. / Сергій Миколайович Приходько ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. політекономії. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 68 с.

УДК 32(075.8)

кільк. прим.: 1

 

15. 321

Ш95 Шубін С. П.

Політичний маркетинг [Текст] : монографія / Сергій Петрович Шубін ; Миколаївський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 1156 с.

УДК 321.01

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 323(477)

А18 Аваков А.

Зеленая тетрадь [Текст] / Арсен Аваков. – Харьков : Фолио, 2018. – 154 с. : фото.

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 323(477)

A95 Avakov A.

Green Notebook [Текст] / Arsen Avakov ; translated by L. Herasymchuk. – Kharkiv : Folio, 2018. – 154 p.

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 323(477)

П50 Політика і пам'ять. Дніпро-Запоріжжя-Одеса-Харків. Від 1990-х до сьогодення [Текст] / наук. ред. Г. Касьянов. – Львів : ФОП Шумилович, 2018. – 240 с.

УДК 323(477)"20"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 3(075.3)

Г51 Гісем О. В.

Громадянська освіта. 10 клас [Текст] : інтегрований курс, рівень стандарту : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Олександр Володимирович Гісем, Олександр Олександрович Мартинюк. – Харків : Ранок, 2018. – 192 с. : іл.

УДК 3(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

20. 3(075.8)

Г87 Громадянська освіта [Текст] : підручник для 10 кл. загальної серед. освіти / П. В. Вербицька, О. В. Волошенюк, Г. О. Горленко [та ін.]. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – 224 с. : іл., схеми.

УДК 3(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

21. 316

P86 Post-Soviet Legacies and Conflicting Values in Europe. Generation Why [Текст] / Lena M. Surzhko-Harned, Ekaterina Turkina ; foreword by O. Slobodchikoff. – Lanham ; Boulder ; New York ; London : Lexington books, 2018. – 144 p.

УДК 316

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 316.3

Р49 Рибалка В. В.

Соціально-педагогічне і психологічне забезпечення розвитку дієвого громадянського суспільства і особистості громадянина [Текст] : посібник / Валентин Васильович Рибалка ; НАПН України, Укр. наук.-метод. центр практичної психології і соціальної роботи. – Київ : Талком, 2018. – 226 с.

УДК 316.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 392(=161.2)

Б55 Бех М. В.

Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті села Бехи на Житомирщині кінця XIX - XX першої половини [Текст] : монографія / Микола Васильович Бех ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наук. думка, 2018. – 142 с. : 12 вкл. фото. – (Проект "Наукова книга". Молоді вчені). – Бібліогр.: с. 133–141 та в підрядк. прим.

УДК 392(=161.2)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

Загальна кількість примірників: 33

Педагогічні науки

 

Місця збереження документів:

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ВРК - Відділ рідкісної книги

Н/а - Науковий абонемент

 

1. 37.091.4

Т28 Творча спадщина А. С. Макаренка крізь призму сучасності [Текст] / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2008. – 188 с.

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

2. 37.035:316.46

М54 Методики самопізнання майбутнього лідера [Текст] : [зб. тестових методик] / упоряд.: М. В. Гриньова, Ю. П Кращенко, Н. В. Бєляєва. – Полтава : Вид. Шевченко Р. В., 2011. – 114 с.

УДК 37.035:316.46

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

3. 376

І-60 Індивідуальні методики адаптивної фізичної культури дітей з розумовою відсталістю із затримкою психічного і мовного розвитку [Текст] : навч. посіб. / відп. за вип. Н. Г. Байкіна. – Запоріжжя, 2014. – 342 с. – Бібліогр. в кінці розділів.

УДК 376-056.2/.3:796

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

4. 37.091.4

С49 Слюсаренко Н. В.

Вітчизняні педагоги другої половини ХХ століття про трудову підготовку підростаючого покоління [Текст] : монографія / Ніна Віталіївна Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперервної освіти", 2014. – 195 с. – Бібліогр.: с. 185–194.

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

5. 373.2

Д71 Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / за заг. ред. О. А. Гнізділової, відп. ред. Н. В. Ковалевська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Вид. Шевченко Р. В., 2017. – 178 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10328. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 373.2(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

6. 378.011.3-051:6

С50 Смирнова І. М.

Система професійної підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення і використання електронних освітніх ресурсів [Текст] : монографія / Ірина Михайлівна Смирнова. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – 335 с. – Бібліогр.: с. 212–248.

УДК 378.011.3-051:6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

7. 378.011.3-051:6

С50 Смирнова І. М.

Методичні рекомендації щодо використання електронних освітніх ресурсів у процесі навчання майбутніх учителів технологій технічних дисциплін [Текст] / Ірина Михайлівна Смирнова ; НАПН України, Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Київ : Міленіум, 2017. – 140 с.

УДК 378.011.3-051:6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 378.011.3-051:6

С50 Смирнова І. М.

Методичні рекомендації щодо професійної підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення і використання електронних освітніх ресурсів [Текст] / Ірина Михайлівна Смирнова ; НАПН України, Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Київ : Міленіум, 2017. – 135 с.

УДК 378.011.3-051:6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

9. 378.6

І-90 Історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка [Текст] : зб. матеріалів і біобібліографічні покажчики / ред. кол.: Я. Є. Блоха, Л. М. Булава, Б. В. Год, П. А. Кравченко (голова, відп. за випуск), Л. Л. Бабенко, Л. П. Вішнікіна, Н. І. Головіна, О. П. Лахно, К. Б. Пивоварська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 456 с. : іл., фото. – Наук. видання присвячене 100-річчю історичного фак-ту, аналізові історії розвитку та сучасного стану історичної, географічної, філософської, правознавчої освіти.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, Н/а. – 1)

 

10. 373.3

Ц27 Цвєткова Л. І.

Досліди. 1-4 класи [Текст] / Луіза Ігорівна Цвєткова ; упоряд. В. Є. Алєксєєв. – Київ : Перше вересня, 2018. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.3.091.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 373.3

К84 Круглик С. М.

Формування творчого потенціалу учнів засобами розвивального навчання Д. Б. Ельконіна - В. В. Давидова [Текст] / С. М. Круглик. – Харків : Основа, 2018. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 9 (177)). – Бібліогр.: с. 90–92.

УДК 373.3.091.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

12. 373.3

Б91 Бурлака С. М.

Формування життєвих компетентностей молодших школярів засобами технологій розвитку критичного мислення та проектної діяльності [Текст] / С. М. Бурлака. – Харків : Основа, 2018. – 109 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (178)). – Бібліогр.: с. 107–108.

УДК 373.3.091.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 373.5.043.2

Л93 Любімова А.

Впровадження інклюзивної освіти. Управлінський аспект [Текст] / Алла Любімова ; упоряд. Ж. Сташко. – Київ : Шк. світ, 2018. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.5.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 37.07:005.95

П22 Пащенко О. В.

Проекти для управлінців. Від ідеї до реалізованого проекту [Текст] / Олена Вікторівна Пащенко. – Київ : Шк. світ, 2018. – 107с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.07:005.95

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

15. 37.091.12

Р49 Рибалко Л. С.

Професійна самореалізація вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності в контексті Нової української школи [Текст] / Людмила Сергіївна Рибалко, Раїса Іванівна Черновол-Ткаченко, Світлана Володимирівна Кіриченко. – Харків : Основа, 2018. – 144 с. – (Бібліотечка журналу " Управління школою" ; вип. 9 (188)). – Бібліогр.: с. 115–134.

УДК 37.091.12

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 37.091.2

А35 Азбука професій [Текст]. – Київ : Перше вересня, 2018. – 256 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 252–253.

УДК 37.091.2:331.548

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

17. 37(03)

Ж15 Жадан Л. В.

Педагогічний словник [Текст] / Людмила Василівна Жадан, Віктор Петрович Жадан. – Харків : Основа, 2018. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою").

УДК 37(03)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

18. 37.013

Ш67 Школа - духовний осередок розвитку особистості, місцевої громади та держави [Текст] : посібник / В. В. Рибалка, А. П. Самодрин, В. Ф. Моргун [та ін.] ; за наук. ред. : В. В. Рибалки, А. П. Самодрина ; Кременчуцький ін-т ун-ту імені Альфреда Нобеля, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед освіти і освіти дорослих, Ін-т педагогіки, Укр. асоціація освіти дорослих. – Київ ; Кременчук : Талком, 2018. – 452 с. : фото. – З автографом автора. – Бібліогр. в кінці ст.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного педагогічного для демократії. В. Моргун

28.09.2018.

УДК 37.013

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

19. 37.013:39

Е88 Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції [Текст] : зб. наук. праць. Кн. 1 / упоряд. і відп. ред.: Є. А. Антонович, В. П. Титаренко ; гол. ред. М. І. Степаненко ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 542 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013:39(=161.2)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

20. 37.015.31

Р31 Реалізація здоров'язбережувальних технологій у фізичному вихованні в умовах європейської інтеграції [Текст] : матеріали регіон. наук.-практ. конф., (Полтава, 12 квіт. 2018 р.) / гол. ред. С. М. Шевчук ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. медико-біолог. дисциплін і фіз. виховання. – Полтава, 2018. – 134 с.

УДК 37.015.31:796

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

21. 377.091.12

Р15 Радул В. В.

Соціально-професійна зрілість учнів закладів професійної освіти [Текст] : монографія / В. В. Радул, О. М. Коптєва. – Харків : Мачулін, 2018. – 214 с. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 377.091.12

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 22

Природничі науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

 

1. 57

С91 Сучасні проблеми біології, екології та хімії [Текст] : збірка матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю біологічного факультету, (Запоріжжя, 11-13 трав. 2012 р.) / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 558 с.

УДК 57(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 531(075.8)

Г51 Гіржон В. В.

Механіка [Текст] : фізичний практикум для студ. / В. В. Гіржон, О. І. Бєляєва, Н. Д. Божій ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 147 с. – Бібліогр. : с. 147.

УДК 531(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

3. 54(062)

М34 Матеріали ХХІV української конференції з органічної хімії [Текст] : (Полтава, 19-23 верес. 2016 р.) / Ін-т органічної хімії НАН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; упоряд.: М. В. Вовк, Н. І. Шиян та ін. – Полтава, 2016. – 325 с.

УДК 54(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

4. 502

С91 Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області [Текст] : кол. монографія / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; за заг. ред. В. О. Фесюка. – Луцьк : ТОВ "Підприємство "ВІ ЕН ЕЙ", 2016. – 316 с.

УДК 502/504(477.82)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 51(075.8)

В64 Возносименко Д. А.

Елементи валеології у ШКМ [Текст] : навч.-метод. посіб. / Д. А. Возносименко ; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2017. – 130 с.

УДК 51(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

6. 531(075.8)

Ф33 Федорова О. В.

Навчально-методичний посібник з дисципліни "Математичне моделювання процесів та систем механіки" для магістрантів спеціальності 8.01010301 Технологічна освіта [Текст] / О. В. Федорова, І. М. Смирнова ; НАПН України, Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ : Міленіум, 2017. – 58 с. – Бібліогр.: с. 55–58.

УДК 531(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

7. 57(072.3)

З-15 Задорожний К. М.

Картки та завдання з біологія тварин [Текст] / Костянтин Миколайович Задорожний. – Харків : Освіта, 2018. – 55 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 10 (190)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 57(072.3)

З-15 Задорожний К. М.

Завдання та задачі з біології [Текст] / Костянтин Миколайович Задорожний. – Харків : Освіта, 2018. – 63 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 9 (189)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

9. 512

F33 Fedorchuk V.

Classification of symmetry reduction for the eikonal equation [Текст] = Класифікація симетрійних редукцій для рівняння ейконала / Vasyl Fedorchuk, Volodymyr Fedorchuk ; Pidstryhach Institute for Applied Problems of Machanics and Mathematiks NAS of Ukraine. – Lviv, 2018. – 176 p.

УДК 512.81

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 514(075.3)

Г36 Геометрія. 10 клас [Текст] : профільний рівень : підручник для закладів загальної серед. освіти / Аркадій Григорович Мерзляк, Дмитро Анатолійович Номіровський, Віталій Борисович Полонський, Михайло Семенович Якір. – Харків : Гімназія, 2018. – 240 с. : іл.

УДК 514(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

11. 53(072.3)

П88 Пугач М. П.

Лекції з фізики. 10 клас. Механіка [Текст]. Ч. І / Микола Петрович Пугач, Тамара Федорівна Пугач. – Харків : Основа, 2018. – 92 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 9 (177)). – Бібліогр. : с. 92.

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

12. 53(072.3)

П88 Пугач М. П.

Лекції з фізики. 10 клас. Механіка [Текст]. Ч. ІІ / Микола Петрович Пугач, Тамара Федорівна Пугач. – Харків : Основа, 2018. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 10 (178)). – Бібліогр. : с. 111.

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

13. 53(075.3)

Ф50 Фізика. 10 клас [Текст] : рівень стандарту, за навч. програмою авторського колективу під керівництвом В. М. Локтєва : підруч. для заклад. загальної серед. освіти / [авт. кол.: В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред.: В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого,. – Харків : Ранок, 2018. – 272 с. : іл.

УДК 53(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

14. 54(072.3)

З-15 Задачі ужиткового змісту. Хімія. 7-8 класи [Текст] / упоряд. Л. Степанова, С. Дмитренко. – Київ : Перше вересня, 2018. – 256 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. с. 191.

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

15. 54(072.3)

З-91 Зубкова Т. Г.

Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках хімії [Текст]. Ч. 1 / Т. Г. Зубкова. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 10 (190)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 54(072.3)

Б61 Білецька Т. А.

Методико-технологічний аспект програмованого тестування учнів. 7 клас [Текст] / Т. А. Білецька. – Харків : Основа, 2018. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 9 (189)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

17. 504

С91 Сучасний стан та проблеми поводження з відходами в України [Текст]. – Київ : СТ-Друк, 2018. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; березень, № 3). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 504

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

18. 51(072.3)

М34 Математика. Тестовий тренінг [Текст] / О. В. Кісілевич, О. С. Пенцак, Л. В. Барбуляк, Є. В. Гвоздьова. – Харків : Основа, 2018. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 9 (189)).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

19. 51(072.3)

К89 Кукуш О. Г.

Математичний гурток. 10-11 класи. Числа. Послідовності. Функції [Текст] / Олександр Георгійович Кукуш, Рудольф Петрович Ушаков. – Харків : Основа, 2018. – 118 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 10 (190)). – Бібліогр.: с. 118.

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

20. 51(075.2)

Г51 Гісь О. М.

Математика. 1 клас [Текст] : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Ольга Михайлівна Гісь, Ірина Василівна Філяк. – Харків : Ранок, 2018. – 224 с.

УДК 51(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

21. 51(075.2)

С42 Скворцова С. О.

Математика. 1 клас [Текст] : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Світлана Олексіївна Скворцова, Оксана Володимирівна Онопрієнко. – Харків : Ранок, 2018. – 144 с.

УДК 51(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

22. 51(075.2)

Л69 Логачевська С. П.

Математика. 1 клас [Текст] : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Світлана Панасівна Логачевська, Тетяна Аркадіївна Логачевська, Ольга Анатоліївна Комар. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – 128 с.

УДК 51(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

23. 51(075.3)

І-89 Істер О. С.

Математика. 5 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти / Олександр Семенович Істер. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Генеза, 2018. – 288 с. : іл. – Предм. покажч.: с. 284-285.

УДК 51(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

24. 51(075.3)

І-89 Істер О. С.

Математика [Текст] : алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту : підруч. для 10 кл. закладів загальної серед. освіти / Олександр Семенович Істер. – Київ : Генеза, 2018. – 384 с. : іл. – Предм. покажч.: с. 378-381.

УДК 51(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

25. 51(075.3)

М52 Мерзляк А. Г.

Математика. 5 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти / Аркадій Григорович Мерзляк, Віталій Борисович Полонський, Михайло Семенович Якір. – 2-ге вид., доопрац. – Харків : Гімназія, 2018. – 272 с. : іл. – Предм. покажч.: с. 268-269.

УДК 51(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

26. 51(075.3)

М34 Математика. 10 клас [Текст] : алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту : підручник для закладів загальної серед. освіти / Аркадій Григорович Мерзляк, Дмитро Анатолійович Номіровський, Віталій Борисович Полонський, Михайло Семенович Якір. – Харків : Гімназія, 2018. – 272 с. : іл. – Предм. покажч.: с. 251-253.

УДК 51(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

27. 5(062)

Т33 Теоретичні та прикладні аспекти вивчення, збереження та збагачення фіторізноманіття у науково-дослідних установах та навчальних закладах України (присвячена 5-річчю заснування Хорольського ботанічного саду) [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Хорол, 4 жовт. 2018 р.) / гол. ред. Н. В. Заіменко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Хорол. ботанічний сад та ін. – Хорол : ФОП Гаража М. Ф., 2018. – 185 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 5(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

28. 502(075.2)

Я11 Я досліджую світ. 1 клас [Текст] : підруч. інтегрованого курсу для закл. заг. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 1 / Тетяна Гільберг, Світлана Тарановська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич. – Київ : Генеза, 2018. – 112 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

29. 502(075.2)

Б59 Бібік Н. М.

Я досліджую світ. 1 клас [Текст] : підруч. інтегр. курсу для закл. загал. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 1 / Надія Михайлівна Бібік, Галина Павлівна Бондарчук. – Харків : Ранок, 2018. – 80 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

30. 502(075.2)

Б59 Бібік Н. М.

Я досліджую світ. 1 клас [Текст] : підруч. інтегр. курсу для закл. загал. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 2 / Надія Михайлівна Бібік, Галина Павлівна Бондарчук. – Харків : Ранок, 2018. – 80 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

31. 502(075.2)

Б79 Большакова І. О.

Я досліджую світ. 1 клас [Текст] : підруч. інтегр. курсу для закл. загал. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 1 / Інна Олексіївна Большакова, Мирина Сергіївна Пристінська. – Харків : Ранок, 2018. – 80 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

32. 502(075.2)

Б79 Большакова І. О.

Я досліджую світ. 1 клас [Текст] : підруч. інтегр. курсу для закл. загал. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 2 / Інна Олексіївна Большакова, Мирина Сергіївна Пристінська. – Харків : Ранок, 2018. – 80 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

33. 502(075.2)

Я77 Ярошенко О. Г.

Природознавство. 5 клас [Текст] : підруч. для закл. загал. серед. освіти / Ольга Григорівна Ярошенко, Валентина Михайлівна Бойко. – Вид. 2-ге доопр. – Київ : Світоч, 2018. – 224 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

34. 502(075.3)

К70 Коршевнюк Т. В.

Природознавство. 5 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти / Тетяна Валеріївна Коршевнюк, Володимир Іванович Баштовий ; за заг. ред. О. Г. Ярошенко. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Генеза, 2018. – 192 с.

УДК 502(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

35. 502.1

С83 Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект) [Текст]. – Київ : СТ - Друк, 2018. – 44 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; травень, № 5).

УДК 502.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

36. 502.175

Д47 Директива ЄС щодо всеохоплюючого запобігання і контролю забруднень [Текст]. – Київ : СТ-Друк, 2018. – 24 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; квітень, № 4).

УДК 502.175

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 36

Мовознавство

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 811.111(075.3)

G49 Gitsaki C.

Internet English [Текст] : www-based communication activities / Christina Gitsaki, Richard P. Taylor. – [Б. м.] : Oxford University Press, 2000. – 70 p.

УДК 811.111(075.3)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 811.111

С56 Современный англо-русский русско-английский словарь. 30000 слов + грамматический справочник [Текст] / сост. Д. А. Романов. – Донецк : БАО, 2004. – 384 с.

УДК 811.111(038)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 811.111

Р64 Розмовник українсько-англійський [Текст] / сост. І. П. Масюченко. – Донецьк : БАО, 2007. – 288 с.

УДК 811.111'24

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 811.111(075)

Ч-49 Черненко Д. В.

Английский язык. Интенсивный курс обучения [Текст] / Д. В. Черненко. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2007. – 240 с.

УДК 811.111(075)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 811.111(072.3)

Г67 Горбань Т. І.

Конструктивне читання [Текст] / Т. І. Горбань ; Упр. освіти виконкому Кременчуцької міської ради, Кременчуцький міський наук.-метод. центр, Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №20. – Кременчук : [б. в.], 2010. – 83 с. – Бібліогр.: с. 83.

УДК 811.111(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

6. 811.161.2'3

С13 Савченко І. С.

Практикум з орфографії, лексикології, фразеології, лексикографії української мови [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ірина Степанівна Савченко, Валентина Володимирівна Шляхова. – Черкаси, 2011. – 144 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 134–143.

Автограф: З побажанням творчого злету та гармонії в житті. З повагою - І. С. Савченко.

09.2018 р..

УДК 811.161.2'3(072.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 811.161.2'3(075.8)

С13 Савченко І. С.

Фонетика, орфоепія і графіка сучасної української мови [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.020303 - Філологія (українська мова і література) / Ірина Степанівна Савченко ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 184 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 170–171.

Автограф: З побажанням світла, миру, тепла і любові. Автор І. Савченко

09.2018 р.

УДК 811.161.2'3(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

8. 811.161.2

Б12 Бабійчук Т.

Сучасна медіаосвіта: відеофрагменти художніх творів на заняттях української мови та літератури в педагогічному коледжі [Текст] : навч.-метод. посіб. / Тамара Бабійчук. – Житомир : Вид-ць О. О. Євенок, 2017. – 372 с.

УДК 811.161.2(072.8)+821.09(072.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

9. 811.111(062)

С91 Сучасна гуманітарна парадигма: проблеми, виклики. рішення [Текст] : монографія / під ред. В. Л. Кравченко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – 187 с.

УДК 811.111(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

10. 811.161.2(038)

У45 Українсько-російський, російсько український словник для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російської мовою [Текст] = Русско-украинский и украинско-русский словарь для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке : понад 7000 термінів і понять. – Чернівці : Букрек, 2017. – [320] с. – Книжка-перекрутка. - Текст укр., рос.

УДК 811.161.2(038)+811.161.1(038)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

11. 811.111(075.2)

Д71 Доценко І. В.

Англійська мова. 1 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти (з аудіосупроводом) / Ірина Василівна Доценко, Оксана Володимирівна Євчук, Світлана Сергіївна Губарєва. – Харків : Ранок, 2018. – 144 с. : іл.

УДК 811.111(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 811.111(075.2)

К26 Карпюк О.

Англійська мова. 1 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти (з аудіосупроводом) / Оксана Карпюк. – Тернопіль : Астон, 2018. – 112 с. : іл.

УДК 811.111(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 811.111(075.2)

М67 Мітчелл Г. К.

Англійська мова. 1 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти (з аудіосупроводом) / Г. К. Мітчелл. – Київ : Лінгвіст, 2018. – 128 с. : іл.

УДК 811.111(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 811.111(075.2)

П90 Пухта Г.

Англійська мова. 1 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти (з аудіосупроводом) / Герберт Пухта, Гюнтер Гернгрос, Пітер Льюіс-Джонс. – Київ : Лінгвіст, 2018. – 128 с. : іл.

УДК 811.111(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

15. 811.161.2

Г52 Глазова О. П.

Українська мова. 5 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти / Олександра Павлівна Глазова. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Освіта, 2018. – 240 с.

УДК 811.161.2(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

16. 811.161.2

А21 Авраменко О.

Українська мова. 10 клас [Текст] : рівень стандарту : підручник для закладів загальної серед. освіти / Олександр Авраменко. – Київ : Грамота, 2018. – 208 с.

УДК 811.161.2(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

17. 811.161.2(075.3)

В75 Ворон А. А.

Українська мова. 10 клас [Текст] : профільний рівень : підруч. для закл. загал. серед. освіти / Алла Анатоліївна Ворон, Володимир Анатолійович Солопенко. – Київ : Вид. дім "Освіта", 2018. – 288 с. : іл.

УДК 811.161.2(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 811.161.2

С79 Степаненко М. І.

Із засіву - благословилось [Текст] : ескізи до вибраного / Микола Іванович Степаненко. – Полтава : Астрая, 2018. – 460 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811.161.2+821.09(477)+908(477)+37(477)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

19. 811.161.2

З-12 Заболотний О. В.

Українська мова. 5 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти / Олександр Вікторович Заболотний, Віктор Вікторович Заболотний. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Генеза, 2018. – 208 с.

УДК 811.161.2(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

20. 811.111(075.3)

К26 Карпюк О. Д.

Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти / Оксана Дмитрівна Карпюк. – Тернопіль : Астон, 2018. – 240 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.

УДК 811.111(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

21. 811.111(075.3)

Н55 Несвіт А. М.

Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти / Алла Миколаївна Несвіт. – Київ : Генеза, 2018. – 208 с. : іл.

УДК 811.111(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

22. 811.163.1(093)

Т19 Таранець В. Г.

Велесова книга. Графіка письма [Текст] : монографія. Ч. 2 / Валентин Григорович Таранець ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса : КП ОМД, 2018. – 104 с. – Бібліогр: с. 85–90 (114 назв).

УДК 811.163.1(093)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 811.161.2'3

С13 Савченко І. С.

Практичний курс фонетики, орфоепії та графіки української мови [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец.: 014.01 "Середня освіта. Українська мова і література", 035.01 "Філологія. Українська мова і література / Ірина Степанівна Савченко, Валентина Володимирівна Шляхова ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т укр. філології та соц. комунікацій. – 2-ге вид., випр. і допов. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 108 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 98–100.

Автограф: Науковій бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка з побажанням розквіту, достатку, реалізації творчих задумів, Божого благословення на всі починання! З повагою - Ірина Степанівна Савченко.

вересень 2018 р..

УДК 811.161.2'3(072.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

24. 811.161.2

У45 Українська мова. Морфологія. Іменник. Підготовка до ЗНО [Текст] / уклад. Н. В. Сиротенко, Н. С. Перфілова. – Харків : Основа, 2018. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (178)). – Бібліогр.: с. 108–109.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

25. 811.161.2

У45 Українська мова. Морфологія. Прикметник. Займенник. Числівник. Підготовка до ЗНО [Текст] / уклад. Н. В. Сиротенко, Н. С. Перфілова. – Харків : Основа, 2018. – 124 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (179)). – Бібліогр.: с. 123–124.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

26. 811.111(072)

К63 Комогорова М. І.

У здоровому тілі - здоровий дух [Текст] : дидактичні матеріали. Ч. 1 / Марина Іванівна Комогорова. – Харків : Основа, 2018. – 96 c. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (189)).

УДК 811.111(072)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

27. 811.111(072)

К63 Комогорова М. І.

У здоровому тілі - здоровий дух [Текст] : дидактичні матеріали. Ч. 2 / Марина Іванівна Комогорова. – Харків : Основа, 2018. – 95 c. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (190)).

УДК 811.111(072)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 29

Літературознавство

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Аб. підр - Абонемент підручників

 

1. 821.09(477)"1917/1991"(092)

П36 Пішов у дорогу за ластівками: Спогади про Володимира Підпалого [Текст] / упоряд.: Ніла Підпала, Олег Рарицький. – Кам'янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2011. – 496 с.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 821.09(477)"18/1917"(092)

О-74 Осипчук-Скоровода В.

Воля Перуна (Праве ПриШестя Тараса Шевченка) [Текст]. Кн. 1 : Чотирикнижжя Сонце Правди. Будь Сварожичем. Небилон Родень / Володимир Осипчук-Скоровода. – Вид. 2-е, випр. – Київ ; Кам'янець-Подільський : ФОП Стебеляк О.М., 2012. – 544 с. : іл. – Бібліогр.: с. 535–540.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 821.09(477)

У75 Усманова О. В.

Журналістсько-літературна діяльність Романа Федоріва [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О. В. Усманова, В. О. Кравченко, О. Р. Єременко ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 200 с. – Бібліогр.: с. 192–195.

УДК 821.09(477)"1991/..."(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 821.09(477)"1917/1991"

Р32 Рева-Лєвшакова Л. В.

Неореалістична українська і російська проза першої третини ХХ століття [Текст] : монографія / Людмила Володимирівна Рева-Лєвшакова. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. – 372 с. – Бібліогр.: с. 337–372 та підрядк. прим.

УДК 821.09(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 821.09(477)

Д72 Драгоманов М.

Із наукової спадщини [Текст] : вибрані праці у двох книгах. Кн. 2 : Літературознавство. Мемуари / Михайло Драгоманов ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упоряд. В. П. Андрущенко (голова). – Київ, 2016. – 425 с.

УДК 821.09(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 821.09(100)"1917/..."

Ш95 Шульгун М. Е.

Сучасна література подорожей: метажанр, типологія, імагологічний аспект [Текст] : монографія / Мадлена Едуардівна Шульгун ; Київ. нац. ун-т імнеі Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2016. – 416 с. – Бібліогр.: с. 385–415.

УДК 821.09(100)"1917/..."

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 821.09(477)

Х85 Хоткевич Г.

Там, де не колеться трава. Гнат Хоткевич та його родина [Текст] / Галина Хоткевич. – Львів : Апріорі, 2017. – 224 с.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

8. 821.09(410)

Б72 Бобир О. В.

Студії з історії англійської дитячої літератури [Текст] : навч. посіб. / Олександр Васильович Бобир, Тетяна Василівна Михед ; мал. Богдана Самойленка. – Ніжин : Вид. ПП Лисенко М. М., 2018. – 264 с. – Глосарій: с. 256-263. - З автографом автора.

Автограф: Студентам і колегам - викладачам Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка з найкращими побажаннями в житті та щоб дитинство-коріння ніколи не забувалось. Від автора О. Бобир

01.06.2018.

УДК 821.09(410)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

9. 821.09(477)

Н43 Неживий О. І.

Зізнання [Текст] : літературознавчі студії / Олексій Іванович Неживий. – Полтава : Полтавський літератор, 2018. – 234 с. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці ПНПУ імені В. Г. Короленка від автора. 18.09.2018 р..

УДК 821.09(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. 821.09(100)

Ф45 Фефілова Г. Є.

Поезія ХІХ століття на уроках зарубіжної літератури. 10-й клас [Текст] / Г. Є. Фефілова. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. : іл., схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо зарубіжну літературу в школі" ; вип. 9). – Бібліогр.: с. 80.

УДК 821.09(100)"18/1917"(072)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

11. 821.09(100)

К64 Коновалова М. В.

Роман ХІХ століття на уроках зарубіжної літератури. 10-й клас [Текст] / Марина Валентинівна Коновалова. – Харків : Основа, 2018. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо зарубіжну літературу в школі" ; вип. 10). – Бібліогр.: с. 92–94.

УДК 821.09(100)"18/1917"(072)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 821.09(100)

Е50 Елементи компаративістики. Зарубіжна література [Текст] / за заг. ред. О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової. – Київ : Перше вересня, 2018. – 208 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 821.09(477)"18/1917"

В75 Ворок Х. Б.

Поетика сновидінь у прозі Івана Франка [Текст] / Христина Богданівна Ворок ; Ін-т Івана Франка. – Київ : Наук. думка, 2018. – 256 с. – (Проект "Наукова книга". Молоді вчені). – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 821.09(477)"18/1917"

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

14. 821.09(477)"18/1917"

С16 Салій О. Р.

"Сей край невичерпаної краси": гуцульський текст в українській художній прозі кінця ХІХ-початку ХХ століття [Текст] / Олександра Романівна Салій ; Ін-т Івана Франка. – Київ : Наук. думка, 2018. – 326 с. – (Проект "Наукова книга". Молоді вчені). – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 821.09(477)"18/1917"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 821.09(100)(075.3)

З-35 Зарубіжна література. 5 клас [Текст] : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Ольга Миколаївна Ніколенко, Тетяна Михайлівна Конєва, Ольга Василівна Орлова [та ін.]. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Грамота, 2018. – 256 с. : іл.

УДК 821.09(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

16. 821.09(477)

А21 Авраменко О. М.

Українська література. 5 клас [Текст] : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Олександр Миколайович Авраменко. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Грамота, 2018. – 256 с. : іл. – Словник літ. термінів: с. 250-252.

УДК 821.09(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

17. 821.09(477)

А21 Авраменко О. М.

Українська література. 10 клас [Текст] : рівень стандарту : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Олександр Миколайович Авраменко, Василь Іванович Пахаренко. – Київ : Грамота, 2018. – 256 с. : іл. – Словник літ. термінів: с. 249-253.

УДК 821.09(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 821.09(477)

К56 Коваленко Л. Т.

Українська література. 5 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти / Людмила Тарасівна Коваленко. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Генеза, 2018. – 256 с.

УДК 821.09(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 821.09(477)

С48 Слоньовська О. В.

Українська література. 10 клас [Текст] : профільний рівень : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Ольга Володимирівна Слоньовська, Наталія Василівна Мафтин, Наталія Михайлівна Вівчарик. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – 304 с. : іл.

УДК 821.09(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

20. 821.09(477)-93(07)

Х91 Хрестоматія сучасної української дитячої літератури [Текст] : для читання в 3, 4 класах / уклад., автор передм. Т. В. Стус. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 192 с. – (Шкільна бібліотека).

УДК 821.09(477)-93(07)

кільк. прим.: 4 (Аб. підр. – 4)

 

21. 821.09(477)-93(07)

Х91 Хрестоматія сучасної української дитячої літератури [Текст] : для читання в 1, 2 класах / уклад., автор передм. Т. В. Стус. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 160 с. – (Шкільна бібліотека).

УДК 821.09(477)-93(07)

кільк. прим.: 2 (Аб. підр. – 2)

 

Загальна кількість примірників: 26

Художня література

 

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 821(470+571)

T71 Tolstoj L.

Dziecinstwo Lata chlopiece Mlodosc [Текст] / Lev Tolstoj ; przelozyl Pawel Hertz. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1984. – 400 s. – Пер з пол.: Толстой Л. Детство. Отрочество. Юность.

УДК 821(470+571)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 821(477)

К85 Криштальська О.

Хліб і камінь [Текст] : поезії / Олена Криштальська. – Луцьк : Надстир'я, 1993. – 96 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

3. 821(460)

Б42 Беккер Г. А.

Рими [Текст] : поезія / Густаво Адольфо Беккер ; пер. з іспан. О. Криштальська, перед. Ю. Покальчука. – Луцьк : Надстир'я, 1993. – 120 с.

УДК 821(460)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 821(477)

Ш96 Шупта Д. Р.

Листя клена [Текст] : станси / Дмитро Романович Шупта. – Одеса, 1997. – 88 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 821(477)

М36 Мах П.

Христос воскрес – воскресне Україна [Текст] : поетична сповідь / Петро Мах ; ілюст. М. Кумановський. – Київ : Дніпро, 1999. – 288 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 821(438)

M65 Mickiewicz A.

Pan Tadeusz czyli Osttni zajazd na Litwie [Текст] : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu ksiegach wierszem / Adam Mickiewicz. – Warszawa : Horyzont, 2005. – 254 s. – Переклад назви: Пан Тадеуш.

УДК 821(438)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

7. 821(477.53)

Б87 Бразов Л. П.

Тамрі [Текст] : повість / Леонід Петрович Бразов. – Полтава : Верстка, 2006. – 36 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 821(477)

К17 Калчугін В. М.

Легенда про Пивиху [Текст] / В. М. Калчугін. – Глобине : Поліграфсервіс, 2006. – 32 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 821(477)

Р32 Рева В.

Повернення журавлів [Текст] : поезія, проза / Володимир Рева. – Ізмаїл, 2006. – 184 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821(477)

Ш96 Шупта Д.

Кімерії золоте руно [Текст] : поезії / Дмитро Шупта. – Одеса : Друк, 2006. – 138 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 821(477)

Г65 Гончар О. Т.

Твори [Текст] : в 12 т. Т. 6 : Бригантина. Берег любові. Коментарі / Олесь Терентійович Гончар ; упоряд. та коментарі О. І. Гожика ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Наукова думка, 2008. – 440 с.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 821(477)

М36 Мах П.

Корогва [Текст] : поезії / Петро Мах. – Луцьк : Надстир'я, 2008. – 178 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 821(477)

К26 Карпа І.

Добло і Зло [Текст] / Ірена Карпа. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2009. – 319 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

14. 821(477)

К85 Криштальська О.

Пізня яблуня [Текст] : вибрані поезії / Олена Криштальська. – Луцьк, 2009. – 308 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

15. 821(477)

Ш96 Шупта Д.

Камерна муза [Текст] : поезії / Дмитро Шупта. – Одеса : Апрель, 2010. – 74 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

16. 821(477)"1992/..."

Р33 Редчук Г.

Я край дороги не умію жити [Текст] : вірші / Галина Редчук. – Київ : Фенікс, 2011. – 132 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 821(477)"1992/..."

Р33 Редчук Г.

Допоки вистачить наснаги [Текст] : вірші / Галина Редчук. – Київ : Фенікс, 2011. – 68 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 821(477)

Г65 Гончар О. Т.

Твори [Текст] : в 12 т. Т. 9, кн. 1 : Публіцистика / Олесь Терентійович Гончар ; упоряд. В. М. Галич ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Наукова думка, 2012. – 888 с.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

19. 821(470+571)".../1917"

А41 Аксаков С.

Аленький цветочек [Текст] / Сергей Аксаков ; худож. Галина Зинько. – Харьков : Фактор, 2012. – 48 с. – (Мир волшебных сказок).

УДК 821(470+571)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

20. 821(477)"1992/..."

Р33 Редчук Г.

Знайди у себе сили для любові [Текст] : вірші / Галина Редчук. – Київ : Фенікс, 2012. – 120 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

21. 821(477)

Р32 Рева В.

Каміння спотикання [Текст] : поезії / Володимир Рева. – Ізмаїл, 2014. – 104 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

22. 821(477)"1992/..."

Р33 Редчук Г.

Не прогав світанковий дзвін [Текст] : вірші / Галина Редчук. – Київ : ВІПОЛ, 2015. – 88 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 821(477)"1917/1991"

Р49 Різниченко О.

Двострунне грало [Текст] : сонети / Олекса Різниченко. – Одеса : Сімекс-прінт, 2015. – 232 с. – З автографом автора.

Автограф: Полтавському педагогічному. Це все писане в камерах і таборах читайте, думайте. Що може писати поет там, в неволі.

О. Різниченко 26.04.18 р.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

24. 821(477)

К69 Корсак І. Ф.

Запізніле кохання Миклухо-Маклая [Текст] : роман / Іван Феодосійович Корсак ; післямова М. Мельнійчук. – Київ : Ярославів Вал, 2016. – 232 с. – (Сучасний Бестселер України).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

25. 821(477)"1992/..."

К56 Ковтун О. В.

Трошки [Текст] : збірка поезії / Олександр Володимирович Ковтун. – Київ : Друкарський двір Олега Федорова, 2017. – 92 с.

УДК 821(477)"1991/..."

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

26. 821(477)

П35 Питання людяності [Текст] / Н. Матолінець, Л. Базь, Д. Драганов [та ін.] ; Літературне об'єднання "Зоряна фортеця". – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 118 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

27. 821(477)

К59 Кокотюха А.

Офіцер із Стрийського парку [Текст] / Андрій Кокотюха. – Харків : Фоліо, 2017. – 284 с. – (Ретророман). – З автографом автора.

Автограф: Читачам бібліотеки ПНПУ - не нудьгуйте ! 11.09.2018. Автор А. Кокотюха

.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

28. 821(477)

Л93 Любов така. Віч-на віч [Текст] : проза / В. Даниленко, В. Теремко, О. Чупа [та ін.]. – Київ : Академія, 2017. – 224 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

29. 821(477.53)

О-31 Овдієнко Л. М.

Прогуркотів мій поїзд, пролетів... Вінок пам'яті Людмили Овдієнко [Текст] : поезія / Людмила Миколаївна Овдієнко ; за заг. ред. К. Бобрищева. – Миргород : АСМІ, 2017. – 382 с. : фото.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

30. 821(477)

Ш96 Шупта Д. Р.

Козацьке коло [Текст] : поезії : вибрані твори / Дмитро Романович Шупта ; ред. О. Г. Шупта-В'язовська. – Київ : УкрСІЧ, 2018. – 506 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

31. 821(73)

Б51 Бернет Ф. Г.

Таємний сад [Текст] / Френсіс Годгсон Бернет ; пер. з англ. Марії Головко. – Київ : Знання, 2018. – 271 с. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

32. 821(410)

Д62 Дойл А. К.

Пригоди Шерлока Холмса [Текст] / Артур Конан Дойл ; пер. з англ.: Миколи Іванова, Марії Головко. – Київ : Знання, 2018. – 288 с. – (Скарбі: молодіжна серія).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

33. 821(438)

К70 Корчак Я.

Коли я знову стану малим [Текст] : повість / Януш Корчак ; пер. з пол. Андрія Павлишина. – Київ : Знання, 2018. – 192 с. – (Скарби).

УДК 821(438)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

34. 821(477)

У45 Українка Л.

Лісова пісня ; Бояриня [Текст] / Леся Українка. – Тернопіль : Знання, 2018. – 192 с. : іл. – (Скарби).

УДК 821(477)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

35. 821(410)

С96 Сьюел А.

Чорний Красень. Автобіографія коня [Текст] / Анна Сьюел ; пер. з англ. Ірини Гоял. – Київ : Знання, 2018. – 223 с.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

36. 821(477)"1917/1991"

К90 Куліш М.

Мина Мазайло ; Патетична соната [Текст] : п'єси / Микола Куліш. – Київ : Знання, 2018. – 208 с. – (Скарби).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

37. 821(477)".../1917"

Ч-15 Чайковський А. Я.

За сестрою ; Богданко ; Козацька помста [Текст] / Андрій Якович Чайковський. – Київ : Знання, 2018. – 224 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

38. 821(410)

S51 Sewell A.

Black Beauty. The Autobiography of a Horse [Текст] / Anna Sewell. – Kyiv : Znannia, 2018. – 224 p. – (English Library). – Пер. назви: Чорний Красень. Автобіографія коня.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

39. 821(73)

B96 Burnett F. H.

The Secret Garden [Текст] / Frances Hodgson Burnett. – Kyiv : Znannia, 2018. – 272 p. – (American Library). – Пер. назви: Таємний сад.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

40. 821(477.53)

С80 Стиркіна Ю. С.

Віршовані невитримані вина [Текст] : поезії / Юлія Сергіївна Стиркіна. – Полтава : АСМІ, 2018. – 524 с. : іл. – З автографом автора.

Автограф: У дарунок бібліотеці ПНПУ ім. В. Г. Короленка від авторки.

Ю. Стиркіна.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

41. 821(477.53)

С60 Солодка Л. О.

Слово - це життя основа... [Текст] / Лілія Олексіївна Солодка. – Полтава : ШвидкоДрук, 2018. – 48 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

42. 821(477)

У51 Ульяненко О.

Софія [Текст] : роман / Олесь Ульяненко ; худож.-оформлювач О. Д. Кононученко. – Харків : Фоліо, 2018. – 283 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

43. 821(477)

У51 Ульяненко О.

Перли і свині [Текст] : роман / Олесь Ульяненко ; худож.-оформлювач О. Д. Кононученко. – Харків : Фоліо, 2018. – 185 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

44. 821(477.53)

С60 Солодка Л.

Великий світ у маленьких руках [Текст] / Лілія Солодка. – Полтава : ШвидкоДрук, 2018. – 56 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 45

Історичні, географічні науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

 

1. 94(477.8)

Р53 Ріпецький С.

Українське січове стрілецтво [Текст] / Степан Ріпецький ; Наукове товариство імені Т. Шевченка у Львові. – Львів : Червона калина, 1995. – 358 с. : фото 16 вкл. л. – (Українознавча бібліотека НТШ ; Число 4).

УДК 94(477.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 94(477)

Т56 Томків В.

"... Та найбільше любив Україну..." [Текст] : вибрані нариси, есеї та статті / Василь Томків ; упоряд. Олександр Панченко. – Гадяч : Вид-во "Гадяч", 2004. – 531 с.

УДК 94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 94(477.8)

П16 Панченко О.

Українська Головна Визвольна Рада - Закордонне Представництво УГВР - Генеральний секретаріат Закордонних Справ УГВР - Середовище УГВР [Текст] : правно-політичний аспек / Олександр Панченко ; вступ. сл. Мирослава Прокопа. – Гадяч : Вид-во: "Гадяч", 2004. – 420 с. : фото.

УДК 94(477.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 94(477.8)

С78 Стахів В. П.

Про українську зовнішню політику, ОУН, Карпатську Україну та політичні вбивства Кремля [Текст] : зб. пр. / Володимир Павлович Стахів ; упоряд. Олександр Панченко. – Гадяч : Вид-во: "Гадяч", 2005. – 360 с. : фото.

УДК 94(477.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 94(477.8)

Л33 Микола Лебедь і визвольна боротьба ОУН, УПА, УГВР [Текст] : зб. вибраних праць Миколи Лебедя та інших діячів укр. організованого нац.-визвольного руху / упоряд. та авт. переднього сл. Олександр Панченко. – Гадяч : Вид-во: "Гадяч", 2011. – 380 с.

УДК 94(477.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 94(477)

Б48 Березяк В.

Атлантида: сторінки прадавньої української історії [Текст] / Віктор Березяк. – Київ : Науковий світ, 2012. – 208 с.

УДК 94(477)".../084"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 94(477.75)

Р31 Реабилитированные историей. Автономная республика Крым [Текст] : у 27 т. Кн. 8 / рук. авт. колектива Д. В. Омельчук. – Киев ; Симферополь, 2014. – 448 с.

УДК 94(477.75)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 94(477.75)

Р31 Реабилитированные историей. Автономная республика Крым [Текст] : у 27 т. Кн. 9 / рук. авт. колектива Д. В. Омельчук. – Киев ; Симферополь, 2014. – 432 с.

УДК 94(477.75)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 94(=161.2:94)

П16 Панченко О.

Українська Австраліана: Полтавщина, Галичина, Боснія [Текст] / Олександр Панченко ; Ін-т Українського Вільного Козацтва імені Антона Кущинського. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2014. – 384 с. : фото.

УДК 94(=161.2:94)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 94(477.53)

М71 Міщанин В.

Гончарні вулиці Малих Будищечок: Чирвина вуличка (сторінки історії) [Текст] / В. Міщанин. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 552 с. : іл., фото. – З автографом автора.

Автограф: Бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка від автора. Віктор Міщанин. 15.05.2018 р..

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 94(477.53)"1939/1945"

С32 Сердюк Г.

Величний подвиг Козельщинського краю [Текст] / Григорій Сердюк. – Київ : Бренд Букс, 2018. – 310 с. : фото. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 304–309.

Автограф: Колективу викладачів і студентів Полтавського національного педагогічного університету для пошанування світлої пам'яті героїв-фронтовиків, які врятували світ від коричневої чуми фашизму і захистили життя та саме право на нього! З повагою від автора і видавців! Г. Сердюк 01.11.2018 р..

УДК 94(477.53)"1939/1945"

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

12. 94(477.53)(092)

П88 Пугач О.

Отаман Гонта 1920 р. [Текст] : героїзм і трагедія останніх гайдамаків Чорнухинщини / Олекса Пугач. – Полтава : Полтавський літератор, 2018. – 376 с. : фото. – До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477.53)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 94(100)

Г51 Гісем О. В.

Всесвітня історія. 10 клас [Текст] : рівень стандарту : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Олександр Володимирович Гісем, Олександр Олександрович Мартинюк. – Харків : Ранок, 2018. – 176 с. : іл.

УДК 94(100)"19/..."(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 94(100)

Г51 Гісем О. В.

Всесвітня історія. 10 клас [Текст] : профільний рівень : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Олександр Володимирович Гісем, Олександр Олександрович Мартинюк. – Харків : Ранок, 2018. – 240 с. : іл.

УДК 94(100)"19/..."(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

15. 94(477)

К54 Князі Вишневецькі та їх місце в історії України [Текст] : зб. наук. пр. : матеріали міжнар. наук. конф. присвяченої 1025-літтю заснування міста Лубен / Упр. культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міскої ради, Лубенський краєзнавчий музей. – Лубни : Інтер Парк, 2018. – 192 с.

УДК 94(477)"1648/179"

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

16. 94(477)(075.3)

В58 Власов В. С.

Історія України. 10 клас [Текст] : рівень стандарту : підруч. для закл. загал. серед. освіти / Віталій Сергійович Власов, Станіслав Владиславович Кульчицький. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – 254 с. : іл.

УДК 94(477)(075.3)

ББК 63.3(4Укр)я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

17. 94(477)(093)"1917/1921"

П29 Симон Петлюра та його родина. Документи і матеріали [Текст] / Полтав. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" імені Т. Шевченка ; упоряд. та передм. Василя Михальчука. – Полтава : РІК, 2018. – 268 с. : фото. – (Просвітницька книгозбірня ; Кн. 12). – Біблогр. в підряк. прим.

УДК 94(477)(093)"1917/1921"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 902

С89 Супруненко О. Б.

Тарас Шевченко і пам'ятки археології Полтавщини [Текст] / Олександр Борисович Супруненко ; Центр пам'яткознав. НАН України і Укр. Тов-ва охорони пам'яток іст. та культури, Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Полтава : АСМІ, 2018. – 20 с. : іл.

УДК 902(477.53)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 91(072.3)

О-75 Осніцька Н. О.

Оболонки Землі [Текст] / Наталія Олександрівна Осніцька. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 10 (178)). – Бібліогр.: с. 94 (12 назва).

УДК 91(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

20. 91(072.3)

К72 Костецька В. В.

Завдання для підготовки до ДПА з географії. 9 клас [Текст] / Валентина Володимирівна Костецька. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 9 (177)). – Бібліогр.: с. 78.

УДК 91(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

21. 91(075.3)

Б77 Бойко В. М.

Географія. 10 клас [Текст] : рівень стандарту : підруч. для закл. загал. серед. освіти / Валентина Михайлівна Бойко, Юліан Сергійович Брайчевський, Борис Павлович Яценко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2018. – 256 с. : іл.

УДК 91(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

22. 94(481)

Є92 Єфремов С.

Національне питання в Норвегії [Текст] : досвід для України / Сергій Єфремов ; Благодійний фонд "Фундація ім. Григорія Нудьги". – Львів : Наук. товариство ім. Шевченка, 2018. – 60 с.

УДК 94(481)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 24


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.