Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Місце збереження документів: читальна зала № 2

1. Биндас О. М. Професійна підготовка вчителів іноземних мов магістерського рівня в університетських коледжах педагогічної освіти Австрії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Олена Миколаївна Биндас ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – 252 с. – Бібліогр.: с. 193–227 (320 назв).

ЧЗ№2:

ББК 74.04(4Авт)

Б62

 

2. Бухун А. Г. Розвиток громадянської компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України у процесі професійної підготовки: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Андрій Григорович Бухун ; наук. керівник Л. М. Кравченко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – 306 с. – Бібліогр.: с. 184–211 (327 назв).

ЧЗ№2:

УДК 378.04

ББК 74.580р3

Б94

 

3. Вєнцева Н. О. Розвиток вищої історичної педагогічної освіти України в першій половні ХХ століття : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Надія Олександрівна Вєнцева ; наук. консультант К. О. Баханов ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2017. – 489 с. – Бібліогр.: с. 388–443 (544 назв).

ЧЗ№2:

УДК 378(091)(477)

ББК 74.583(4Укр)

В29

 

4. Висікайло Т. В. Формування фахової компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі пленерної практики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Тетяна Володимирівна Висікайло ; наук. керівник Т. В. Паньок ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – 243 с. – Бібліогр.: с. 183–200 (170 назв).

ЧЗ№2:

УДК 378.04:75

ББК 74.580р3

В53

 

5. Висоцька Л. В. Формування змісту правової освіти учнівської молоді в Україні (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Любов Віталіївна Висоцька ; наук. керівник Т. О. Дороніна ; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2017. – 310 с. – Бібліогр.: с. 195–251 (482 назви).

ЧЗ№2:

УДК 37.015.31:34(477)

ББК 74.200.504

В53

 

6. Волікова М. М. Проблема статевого виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Марина Миколаївна Волікова ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" Криворізький пед. ін-т. – Кривий Ріг, 2016. – 323 с. – Бібліогр.: с. 197–239.

ЧЗ№2:

ББК 74.03(2)6-213

В67

 

7. Галамбош Г. В. Методика навчання українських народних промислів майбутніх учителів трудового навчання : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 : 01 / Габріелла Василівна Галамбош ; наук. керівник В. П. Титаренко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – 274 с. – Бібліогр.: с. 205–238 (315 назв).

ЧЗ№2:

УДК 378.04:67.2

ББК 74.580.42п/р

Г15

 

8. Головня Н. М. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя на засадах дидактичного вибору : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Надія Миколаївна Головня ; наук. керівник Н. Д. Карапузова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – 246 с. – Бібліогр.: с.184–207 (230 назв).

ЧЗ№2:

УДК 378.011.3-051

Г61

 

9. Гринь Ю. М. Педагогічні погляди та освітня діяльність Володимира Щепотьєва (1880-1937 рр.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Юлія Миколаївна Гринь ; наук. керівник О. О. Лобач ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 192–243 (435 назв).

ЧЗ№2:

УДК 378.4(477.53)(092)

ББК 74.03(4Укр)-8

Г85

 

10. Деньга Н. М. Розвиток професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін у системі методичної роботи педагогічного коледжу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Миколаївна Деньга ; наук. керівник Н. М. Сас ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – 281 с. – Бібліогр.: с. 175–209 (318 назв).

ЧЗ№2:

УДК 377.8-051

ББК 74.560.42

Д34

 

11. Дзюба-Шпурик Л. Г. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до ознайомлення учнів з інформаційно-комунікаційними технологіями : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Леся Григорівна Дзюба-Шпурик ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – 289 с. – Бібліогр.: с. 253–289 (324 назв).

ЧЗ№2:

ББК 74.580р3

Д43

 

12. Драгієва Л. В. Педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього викладача технологій в процесі магістерської підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Людмила Василівна Драгієва ; наук. керівник Л. Б. Куліненко ; Ізмаїльський держ. гуманітарний ун-т. – Ізмаїл, 2017. – 293 с. – Бібліогр.: с. 193–224 (295 назв).

ЧЗ№2:

УДК 378.04:67.2

ББК 74.580.42п/р

Д72

 

13. Ісакова В. С. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів економіки у процесі вивчення філологічних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Валентина Сергіївна Ісакова ; наук. керівник Л. М. Кравченко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – 262 с. – Бібліогр.: с. 186–211 (281 назв).

ЧЗ№2:

УДК 378.04:8

ББК 74.580р3

І-85

 

14. Кучерган Є. В. Формування валеологічного складника в змісті підготовки майбутніх учителів (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Єлизавета Валеріївна Кучерган ; наук. керівник Т. О. Дороніна ; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2017. – 316 с. – Бібліогр.: с. 183–234 (496 назв).

ЧЗ№2:

УДК 378.04:613

ББК 74.580р3

К95

 

15. Кушнарьова Н. М. Підготовка майбутніх учителів технологій до розвитку технічного мислення школярів у процесі конструювання та моделювання швейних виробів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Наталія Миколаївна Кушнарьова ; наук. керівник О. М. Торубара ; Черніг. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2017. – 325 с. – Бібліогр.: с. 193–218 (250 назв).

ЧЗ№2:

ББК 74.580р3

К96

 

16. Луніна В. Ю. Розвиток творчого потенціалу вчителя в умовах центру освітніх інновацій інституту післядипломної педагогічної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вікторія Юріївна Луніна ; Держ. вищий навч. заклад "Університет менеджменту освіти" НАПН України. – К., 2016. – 236 с. – З додатком. – Бібліогр.: с. 192–236 (397 назв).

ЧЗ№2:

ББК 74.05

Л84

 

17. Оранюк Б. Ю. Формування основ інформаційної культури учнів 7-9 класів у процесі допрофільної підготовки за освітньою галуззю "технології" : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Божена Юріївна Оранюк ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – 265 с. – Бібліогр.: с. 186–207 (223 назви).

ЧЗ№2:

ББК 74.263.0-253

О-63

 

18. Саяпіна С. А. Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки як науки (1960 р. – початок ХХІ століття) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Світлана Анатоліївна Саяпіна ; наук. консультант М. Б. Євтух ; Держ. вищий навч. заклад "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов'янськ, 2017. – 603 с. – Бібліогр.: с. 408–551 (1492 назви).

ЧЗ№2:

УДК 373.2(477)(091)

ББК 74.13(4Укр)

С22

 

19. Симонович Н. В. Методика застосування інтерактивних технологій у процесі трудового навчання дівчат 8-9 класів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 : 01 / Наталія Василівна Симонович ; наук. керівник М. С. Янцур ; Рівнен. держ. гуманітарний ун-т ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Рівне, 2017. – 296 с. – Бібліогр.: 180–206 (271 назв).

ЧЗ№2:

УДК 37.016:64

ББК 74.263.0-22

С37

 

20. Срібна Ю. А. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до навчання основ дизайну учнів загальноосвітньої школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Юлія Анатоліївна Срібна ; наук. керівник В. П. Титаренко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – 265 с. – Бібліогр.: с. 188–219 (330 назв).

ЧЗ№2:

УДК 378.22

С75

 

21. Степура Ю. Г. Підготовка майбутніх педагогів до соціального виховання учнів початкової школи засобами естетотерапії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Юлія Григорівна Степура ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – 275 с. – Бібліогр.: с. 189–220 (312 назв).

ЧЗ№2:

ББК 74.580р3

С79

 

22. Стрельніков М. В. Розвиток підприємницької компетентності магістрів з управління та адміністрування : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Мирослав Вікторович Стрельніков ; наук. керівник О. А. Гнізділова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – 294 с. – Бібліогр. в кінці розд.

ЧЗ№2:

УДК 378.22

ББК 74.580.42п/р

С84

 

23. Яремака Н. С. Формування інформаційної компетентності майбутніх менеджерів індустрії дозвілля у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Сергіївна Яремака ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – 310 с. – Бібліогр.: с. 223–250 (249 назв).

ЧЗ№2:

ББК 74.580р3

Я72


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.