Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Місця збереження документів:

ВРК - Відділ рідкісної книги

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

АФМ - Абонемент фіз.мат.

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

Аб. підр - Абонемент підручників

 

1. 5

М54 Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІV Каришинські читання) [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 18–19 трав. 2017 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 365 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 20+20р30 кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, Н/а. – 1)

2. 517.96

Л14 Лагно В. И.

Симметрийный анализ уравнений эволюционного типа [Текст] / Виктор Иванович Лагно, Станислав Викторович Спичак, Валерий Иванович Стогний. – Москва ; Ижевск : Ин-т компьютерных исслед., 2004. – 392 с. – Библиогр.: с. 374–387.

ББК 22.161.6 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

3. 51(072.3)

Ф79 Формуємо ймовірнісне мислення [Текст] / Юрій Олексійович Захарійченко, Ліліана Ігорівна Захарійченко, Віктор Кузьмич Репета, Леся Анатоліївна Репета. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 2 (170)).

ББК 22.17 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

4. 51(072.3)

Ф79 Формуємо статистичне мислення [Текст] / Юрій Олексійович Захарійченко, Ліліана Ігорівна Захарійченко, Віктор Кузьмич Репета, Леся Анатоліївна Репета. – Харків : Основа, 2017. – 62 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 3 (171)).

ББК 22.17 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

5. 51(072.3)

Ф79 Формуємо комбінаторне мислення [Текст] / Юрій Олексійович Захарійченко, Ліліана Ігорівна Захарійченко, Віктор Кузьмич Репета, Леся Анатоліївна Репета. – Харків : Основа, 2017. – 64 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 1 (169)).

ББК 22.17 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

6. 378.4(477.53)

З-41 Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету [Текст] / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; голов. ред. Ю. Д. Москаленко. – Полтава : АСМІ, 2013. – 400 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 22.1я43+22.3я43 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

7. 53

К15 Каім С. Д.

Нанофізика високоенергетичних явищ у конденсованих середовищах [Текст] : монографія / С. Д. Каім. – Одеса : ВМВ, 2011. – 144 с.

ББК 22.3 кільк. прим.: 1 (АФМ. – 1)

8. 53

Ю94 Юхновський І. Р.

Мікроскопічна теорія фазових переходів у тривимірних системах [Текст] / І. Р. Юхновський, М. П. Козловський, І. В. Пилюк ; Нац. Академія Наук України. – Львів : Євросвіт, 2001. – 592 с. : іл. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень).

ББК 22.317 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

9. 535(07)

В27 Величко С. П.

Сучасні технології у фізичному експериментуванні з оптики [Текст] : посіб. для вчителів фізики / Степан Петрович Величко, Лариса Давидівна Костенко, Ольга Степанівна Кузьменко. – 2-е вид. – Київ : КНТ, 2014. – 261 с. : іл. – Бібліогр.: с. 252–260 (84 назв).

ББК 22.341 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

10. 53

К15 Каім С. Д.

Кореляційна теорія нанокрапель і нанопор [Текст] : монографія / С. Д. Каім. – Одеса : ВМВ, 2016. – 96 с.

ББК 22.36 кільк. прим.: 1 (АФМ. – 1)

11. 378.4(477.53)(092)

Р83 Руденко О. П.

Біля витоків знань [Текст] : фундатори фізико-математичного факультету / О. П. Руденко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – 60 с.

ББК 22.3д+22.1д кільк. прим.: 3 (ЧЗ№3. – 2, ВРК. – 1)

12. 53.03

Ф36 Фейгін О. О.

Захоплива фізична наука [Текст] / Олег Орестович Фейгін. – Харків : Ранок, 2013. – 176 с. : 8 арк. кол. іл. – (Популярно про складне). – Бібліогр.: с. 171–173.

ББК 22.3я9 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

13. 52(03)

А46 Александров М. Г.

Тлумачний словник із астрономії від "А" до "Я" [Текст]. Ч. 5 / Микола Григорович Александров, Микола Петрович Пугач. – Харків : Основа, 2017. – 122 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип. 2 (158)).

ББК 22.6я2 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

14. 52(03)

А46 Александров М. Г.

Тлумачний словник із астрономії від "А" до "Я" [Текст]. Ч. 6 / Микола Григорович Александров, Микола Петрович Пугач. – Харків : Основа, 2017. – 122 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип. 3 (159)).

ББК 22.6я2 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

15. 52(03)

А46 Александров М. Г.

Тлумачний словник із астрономії від "А" до "Я" [Текст]. Ч. 4 / Микола Григорович Александров, Микола Петрович Пугач. – Харків : Основа, 2017. – 126 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип. 1 (157)).

ББК 22.6я2 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

16. 912(477)

К63 Комплексний атлас України [Текст] / відп. ред. Л. М. Веклич. – Київ : ДНВП Картографія, 2005. – 96 с.

ББК 26.171я6 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

17. 502/504

Б20 Баландин Р. К.

Цивилизация против природы. Что происходит с климатом? [Текст] / Рудольф Константинович Баландин. – Москва : Вече, 2002. – 379 с. : ил. – (Новый ракурс).

ББК 26.234.7 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

18. 55

К15 Каім С. Д.

Статистична теорія і моделювання високоенергетичних явищ у тектонофізиці [Текст] : монографія / С. Д. Каім. – Одеса : ВМВ, 2015. – 96 с.

ББК 26.309 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

19. 069.8(477.53)

П52 Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток [Текст] : зб. наук. ст.: маловідомі сторінки іст., музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. XІ / редкол.: Ю.В. Волошин, А. М. Киридон, В О. Мокляк [та ін.] ; Упр. культури Полтав. облдержадміністрації, Полтав. краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. – Полтава : Дивосвіт, 2016. – 456 с. : іл. + 12 с. вкл. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 26.890(4Укр-4Пол)л6 кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

20. 908(031)

Э68 Энциклопедия для детей [Текст]. Т.13 : Страны. Народы. Цивилизации / глав. ред. М. Аксенова. – Москва : Аванта+, 2005. – 702 с. : ил. – Указ.: с. 684-690. – Библиогр.: с. 695.

ББК 26.890я2 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

21. 504.5

П42 Поводження з відходами в України [Текст]. – Київ : СТ-Друк, 2017. – 36 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; січень, №1). – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 28.081 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

22. 59

М42 Медична гельмінтологія та арахноентомологія [Текст] : метод. рек. з медичної біології, паразитології та генетики для студ. та викладачів ВНМЗ / С. І. Дубінін, П. М. Ковтуновський, В. О. Пілюгін, Л. В. Стороженко ; Укр. мед. стоматолог. акад. – Полтава, 2002. – 266 с.

ББК 28.691.89 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

23. 599

С59 Соколов В. Е.

Систематика млекопитающих. Отряды: однопроходных, сумчатых, насекомоядных, шерстокрылов, рукокрылых, приматов, неполнозубых, ящеров [Текст] : учеб. пособ. для ун-тов / В. Е. Соколов. – Москва : Высш. шк., 1973. – 430 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Соколов4.djvu. – Библиогр.: с. 374–377.

ББК 28.693.36я73 кільк. прим.: 2 (Аб. підр. – 2)

24. 575(075.8)

П55 Помогайбо В. М.

Педагогічна генетика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / Валентин Михайлович Помогайбо, Наталія Дмитрівна Карапузова. – Полтава : АСМІ, 2016. – 191 с. – Бібліогр.: с. 189–190.

ББК 28.74я73 кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

Загальна кількість примірників: 29

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

АФМ - Абонемент фіз.мат.

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

Аб. підр - Абонемент підручників

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

 

1. 316

M28 Mapping difference: the many faces of women in contemporary Ukraine [Текст] / ed. by Marian J. Rubchak. – New York ; Oxford : Berghahn, 2014. – 224 p.

ББК 60.542.21 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

2. 316

N52 New imaginaries : youthful reinvention of Ukraine's cultural paradigm [Текст] / ed. and translated by Marian J. Rubchak. – New York ; Oxford : Berghahn, 2015. – 318 p.

ББК 60.542.21 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

3. 94(4)

Е68 Епоха реформації та сучасна Україна [Текст] : зб. наук. пр. за матеріалами доп. і повідомлень Десятого Всеукр. наук.-практ. семінару "Актуальні питання всесвітньої історії та методики викладання. До 500-ліття Реформації в Європі", 28-29 берез. 2017 р. / Полтав. обл. держ. адміністрація, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. держ. аграрна акад. ; гол. ред. Б. В. Год. – Полтава : Астрея, 2017. – 278 с.

ББК 63.3(4)+63.3(4Укр)6 кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

4. 94(477)

Н35 Національний пантеон "Козацькі могили" [Текст] : іст.-краєзн. нарис / Володимир Рожко, Володимир Пришляк, Павло Лотоцький [та ін.]. – Луцьк : Медіа, 2003. – 544 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 63.3(4Укр) кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

5. 94(477)

Б48 Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в ХVІІ столітті [Текст] : матеріали Четвиртих "Берестейських читань", Львів, Луцьк, Київ, 2-6 жовт. 1995 р. / ред. Борис Гудзяк, співред. Олег Турій. – Львів, 1997. – 156 с.

ББК 63.3(4Укр)45 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

6. 94(477)

У45 Українець Юрій Кульчицький і козаки. Герої віденської перемоги 1683 р. [Текст] : зб. ст. / опрацював і зредагував мгр. Мирон Утриско. – Філадельфія, 1983. – 94 с. – 325-а річниця битви за Відень.

ББК 63.3(4Укр)46-8 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

7. 94(477.53)

Р32 Ревегук В.

Полтавщина. Протибільшовицький Рух опору 20 - 30-х років ХХ століття [Текст] : нариси історії / Віктор Ревегук. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 306 с. – Геогр. покажч.: с. 293-305. – Бібліогр. в кінці глав.

ББК 63.3(4Укр)6+63.3(4Укр-4Пол) кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

8. 94(477)

У45 Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика [Текст] : зб. статей : матеріали "круглого столу", 23 лют. 2006 р. Вип. 10 : Хрущовська "відлига": передумови, реалії, наслідки / НАН України, Ін-т історії України ; відп. ред. В. М. Даниленко. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 236 с. – Бібліогр. в кінці статей.

ББК 63.3(4Укр)62 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

9. 94(477)"19"

П29 Петлюра С.

Статті. Листи. Документи [Текст]. Т. IV / Симон Петлюра ; Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка, Центр українознавства ; упоряд. В. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М. І., 2006. – 704 с. – Імен. покажч.: с. 664-676.

ББК 63.3(4Укр)6ю1 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

10. 94(477.53)"1941-1945"

І-48 Ілюха О. Ю.

Котелевщина в часи радянсько-німецької війни (1941-1945) [Текст] / Олександр Юрійович Ілюха. – Полтава : Полтавський літератор, 2015. – 196 с. : фото. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 154–162.

Автограф: На довгу пам'ять бібліотеці ПНПУ від автора. 23.02.2016 р.

ББК 63.3(4Укр-4Пол)6 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

11. 94(477.53)

Р32 Ревегук В. Я.

Національне відродження полтавського краю: тернистий шлях до свободи [Текст] : монографія / Віктор Якович Ревегук. – Полтава : АСМІ, 2016. – 186 с. : іл. 2 вкл. арк. – Геогр. покажч.: с. 181-185. - До 25-річчя незалежності України. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 63.3(4Укр-4Пол)6 кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 2)

12. 94(73)

Т42 Тіндалл Д. Б.

Історія Америки [Текст] / Джордж Бравн Тіндалл, Девід Е. Шай ; пер. з англ.: Л. Притула, Г. Сташків, О. Щур. – 6-е вид. – Львів : Літопис, 2010. – 904 с. : іл., фото, карти. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 63.3(7Спо) кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

13. 51

З-12 Заболоцький Т. М.

Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів [Текст] : монографія / Т. М. Заболоцький ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 440 с.

ББК 65.261 кільк. прим.: 1 (АФМ. – 1)

14. 338.48

З-35 Забуранна Л. В.

Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика [Текст] : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко ; ПВНЗ "Європейський університет". – Київ : Ліра-К, 2016. – 152 с.

ББК 65.43 кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

15. 338.48

Т87 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму [Текст] : монографія / керівники проекту: В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. – Київ : Академія, 2013. – 368 с. – (Монограф).

ББК 65.433 кільк. прим.: 4 (ЧЗ№2. – 4)

16. 338.48

К88 Кудла Н. Є.

Управління якістю в туризмі [Текст] : підручник / Н. Є. Кудла ; Львів. ін-т економіки і туризму. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 328 с.

ББК 65.433я73 кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

17. 338.48

К88 Кудла Н. Є.

Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Кудла ; Львів. ін-т економіки і туризму. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 152 с.

ББК 65.433я73 кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

18. 338.48

М50 Менеджмент і маркетинг туризму [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Афонченкова, О. В. Булюк, Б. П. Масенко [та ін.] ; за ред. О. Є. Лугініна. – Київ : Ліра-К, 2013. – 364 с.

ББК 65.433я73 кільк. прим.: 5 (ЧЗ№2. – 5)

19. 338.48(075.8)

М90 Мунін Г. Б.

Маркетинг туризму [Текст] : економіко-організаційні аспекти : підручник / Георгій Благоєвич Мунін, Володимир Олександрович Лук'янов, Василь Васильович Гарагонич ; Мукачев. держ. ун-т, Київ. славістич. ун-т, Ін-т економіки та упр. ; під. заг. ред. В. О. Лук'янова. – Київ : Кондор, 2011. – 432 с. – На обкл. авт. не вказаний. – Бібліогр.: с. 425–429.

ББК 65.433я73 кільк. прим.: 6 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№2. – 2, Аб. підр. – 3)

20. 338.48

У67 Управління регіональним розвитком туризму [Текст] : навч. посіб. / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий, Н. П. Турло, С. М. Мархонос ; за ред. Д. М. Стеченка. – Київ : Знання, 2012. – 455 с.

ББК 65.433я73+75.81я73 кільк. прим.: 5 (ЧЗ№2. – 5)

21. 338.48

І-74 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі [Текст] : підручник / М. М. Скопень, М. К. Сукач, О. П. Будя [та ін.] ; за ред. М. К. Сукача, М. М. Скопеня. – Київ : Ліра-К, 2017. – 764 с.

ББК 65.43я73 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

22. 338.48

М50 Менеджмент готелю: економіко-організаційні аспекти [Текст] : навч. посіб. / Х. Й. Роглєв, Г. Г. Левітас, Р. Г. Драпушко, В. В. Гаранович ; Мукачівський держ. ун-т ; під заг. ред. Г. Б. Муніна. – Київ : Кондор, 2011. – 443 с.

ББК 65.43я73 кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

23. 338.48

Т58 Топольник В. Г.

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Топольник ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 328 с.

ББК 65.43я73 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

24. 338.48

М84 Мостова Л. М.

Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. – 2-е вид. – Київ : Ліра-К, 2017. – 388 с.

ББК 65.43я73 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

25. 338.48

С59 Сокол Т. Г.

Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах [Текст] : підручник для вищ. навч. заклад. / Т. Г. Сокол. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2012. – 446 с. : іл. – (Бібліотека професійного менеджера).

ББК 65.43я73 кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

26. 338.48

К84 Круль Г. Я.

Основи готельної справи [Текст] : навч. посіб. / Галина Ярославівна Круль ; Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 368 с.

ББК 65.43я73 кільк. прим.: 5 (ЧЗ№2. – 5)

27. 338.48

Б18 Байлик С. И.

Вступление в анимацию гостеприимства [Текст] : учеб. пособ. / С. И. Байлик. – Харьков : Кроссроуд, 2008. – 128 с.

ББК 65.43я73 кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2. – 3)

28. 338.48

О-64 Організація готельного господарства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко, Н. С. Кампов, С. С. Махлинець, Г. В. Симочко ; за ред. О. М. Головко. – Київ : Кондор, 2012. – 338 с.

ББК 65.43я73 кільк. прим.: 5 (ЧЗ№2. – 5)

29. 338.48

Р59 Роглєв Х. Й.

Основи готельного менеджменту [Текст] : підручник / Х. Й. Роглєв ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2009. – 408 с.

ББК 65.43я73 кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2. – 3)

30. 33(477)

К46 Кічурчак М.

Відтворення суспільних благ в економічній системі України: концептуальні засади теорії та практики [Текст] : монографія / Маріанна Кічурчак ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 494 с.

ББК 65.9(4Укр) кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

31. 658.114.3

Ш24 Шаповалов В. О.

Акціонерний сектор національної економіки як об'єкт державного регулювання [Текст] : монографія / Віталій Олегович Шаповалов, Сергій Степанович Ніколенко, Ігор Миколайович Ковальчук ; Вищий навч. закл. Укоопспілки ПУЕТ. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 200 с. – На обкл. авторів не зазначено. – Бібліогр.: с. 169–188 (198 назв).

ББК 65.9(4Укр)29 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

32. 323(477)

П12 Павличко Д.

Голоси мого життя [Текст] : статті, виступи, інтерв'ю, документи / Дмитро Павличко. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2013. – 744 с.

ББК 66.2(4Укр) кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

33. 32(477)

М12 Магда Є. В.

Гібридна війна: вижити і перемогти [Текст] / Є. В. Магда. – Харків : Віват, 2015. – 304 с.

ББК 66.2(4Укр) кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

34. 352

М65 Місцеве самоврядування в Україні: євроінтеграційний шлях [Текст] : кол. монографія / за заг. ред. Р. М. Плюща. – Київ : Рідна мова, 2016. – 808 с.

ББК 66.3(4Укр),124 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

35. 352

М65 Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні [Текст] : кол. монографія / за заг. ред. Р. М. Плюща. – Київ : Рідна мова, 2016. – 744 с.

ББК 66.3(4Укр),124 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

36. 34

М65 Місцева влада пострадянського простору [Текст] : кол. монографія / за заг. ред. Петра Ворони. – Полтава : ПП Шевченко, 2016. – 528 с. – До 25-річчя Незалежності України.

ББК 67.9(4/8)300.6 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

37. 502.11

Д47 Директива ЄС про оцінку і управління ризиками затоплення. Директива ЄС про очистку міських стічних вод [Текст]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2017. – 32 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; лютий, № 2).

ББК 67.9(4/8)307+20.1 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

38. 33

М66 Митний кодекс України [Текст] : офіційний текст. – Київ : Кондор, 2007. – 188 с.

ББК 67.9(4Укр)301.165 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

39. 34

К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 березня 2017 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 236 с. – (Кодекси України).

ББК 67.9(4Укр)301-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

40. 34

Б98 Бюджетний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 березня 2017 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 140 с. – (Кодекси України).

ББК 67.9(4Укр)302.1 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

41. 34

Г72 Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 березня 2017 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 70 с. – (Кодекси України).

ББК 67.9(4Укр)303-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

42. 34

Н34 Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] : станом на 20 січня 2017 року / за заг. ред. С. М. Грудницької. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 496 с.

ББК 67.9(4Укр)303-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

43. 34

Г72 Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 березня 2017 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 150 с. – (Кодекси України).

ББК 67.9(4Укр)303-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

44. 34

Ж74 Житловий кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 березня 2017 року : (відповідає офіційному текстові). – Киев : Центр учбової літератури, 2017. – 52 с. – (Кодекси України).

ББК 67.9(4Укр)304.211.33-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

45. 34

С37 Сімейний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 березня 2017 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 70 с. – (Кодекси України).

ББК 67.9(4Укр)304.7-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

46. 34

Н34 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : станом на 20 січня 2017 року / за заг. ред. В. І. Бобрика. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 784 с.

ББК 67.9(4Укр)304-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

47. 34

Ц58 Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 березня 2017 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 292 с. – (Кодекси України).

ББК 67.9(4Укр)304-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

48. 34

К57 Кодекс законів про працю України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 березня 2017 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 84 с. – (Кодекси України).

ББК 67.9(4Укр)305-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

49. 34

З-51 Земельний кодекс України : науково-практичний коментар [Текст] : станом на 28 березня 2017 року / за заг. ред. В. І. Курила. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 568 с.

ББК 67.9(4Укр)307-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

50. 34

З-51 Земельний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 березня 2017 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 104 с. – (Кодекси України).

ББК 67.9(4Укр)307-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

51. 34

К85 Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 березня 2017 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 76 с. – (Кодекси України).

ББК 67.9(4Укр)308-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

52. 34

К85 Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 березня 2017 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 174 с. – (Кодекси України).

ББК 67.9(4Укр)308-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

53. 34

К85 Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 березня 2017 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 262 с. – (Кодекси України).

ББК 67.9(4Укр)308-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

54. 34

Н34 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [Текст] : станом на 10 березня 2017 року / за заг. ред. О. М. Литвинова. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 528 с.

ББК 67.9(4Укр)308-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

55. 34

Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 березня 2017 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 148 с. – (Кодекси України).

ББК 67.9(4Укр)310-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

56. 34

Н34 Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України [Текст] : станом на 20 січня 2017 року / за заг. ред. С. О. Короєда. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 524 с.

ББК 67.9(4Укр)310-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

57. 34

К57 Кодекс цивільного захисту України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 березня 2017 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 88 с. – (Кодекси України).

ББК 67.9(4Укр)310-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

58. 34

К57 Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 березня 2017 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 132 с. – (Кодекси України).

ББК 67.9(4Укр)71к1 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

Загальна кількість примірників: 94

Місця збереження документів:

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

 

1. 069

Б12 Бабарицька В.

Екскурсознавство і музеєзнавство [Текст] : навч. посіб. / В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2012. – 444 с. : іл. – (Бібліотека професійного менеджера).

ББК 71.556я73+79.1я73 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

2. 37.02

Ф79 Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць. Ч. 2 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Бєлгород. гос. ун-т, Католицький Люблін. ун-т Іонна Павла ІІ (Польща), Ун-т м. Копенгаген, Пед коледж імені Н. Зейл (Данія), ЛІ Коледж штат Теннессі(США), Рівнен. ін-т слов'янозн. Київ. славістич. ун-ту. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 276 с. – (Психолого-педагогічний факультет). – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74.00+88 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

3. 37.0

П24 Педагогічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 66-67 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 245 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7505. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: в кінці ст.

ББК 74.00я43 кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

4. 37(091)

М74 Мозгова І. І.

Іноземні мови в Острозькій колегії, братських школах і Києво-Могилянській академії (кін. ХVІ - поч. ХІХ ст.) [Текст] / І. І. Мозгова ; Сум. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 56 с.

ББК 74.03(4Укр)5 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

5. 378.4(477-83)

Л55 Лизанчук Василь. Від коректора до академіка [Текст] / упоряд. І. Крупський ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 624 с.

ББК 74.04(4Укр)-8 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

6. 373

Б40 Безпека в школі. Нормативно-правове забезпечення [Текст] / упоряд. Н. Харченко. – Київ : Шк. світ, 2017. – 152 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

ББК 74.04н кільк. прим.: 4 (ЧЗ№1. – 2, ЧЗ№3. – 1, ЧЗ№4. – 1)

7. 7(072.8)

Т33 Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти [Текст] : зб. матер. наук.-методолог. семінару / АПН України; Ін- т пед. освіти і освіти дорослих, Від. пед. естетики та етики. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – 288 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74.05 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

8. 373.2

Я11 Я вчуся бути вихователем [Текст] / А. Павловська, С. Бородань, Л. Стаховська, В. Шугалія ; упоряд. В. Семизорова, Н. Радоміцька, О. Духновська. – Київ : Шк. світ, 2017. – 168 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

ББК 74.104 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

9. 37.091

А67 Анісімова Г. О.

12-бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів [Текст] / Г. О. Анісімова, А. С. Петрова. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 240 с. – На обкл. авт. не зазначено.

ББК 74.202.8 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

10. 37.026(075.8)

Ч-15 Чайка В.

Основи дидактики [Текст] : тексти лекцій і завдання для самоконтролю : навч. посіб. / Володимир Чайка. – Київ : Академвидав, 2002. – 244 с. – Бібліогр. в кінці тем.

ББК 74.202я73 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

11. 37.014.6(03)

П77 Приходько В. М.

Моніторинг якості освіти: тезаурус термінів і понять [Текст] / Валентин Михайлович Приходько. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу " Управління школою" ; Вип. 1 (168)).

ББК 74.204.1я2 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

12. 37.091.12

В64 Вознюк Г. Ф.

Організаційно-методичні умови формування інноваційної культури сучасного педагога [Текст] / Галина Федорівна Вознюк, Наталія Леонідівна Мельнікова. – Харків : Освіта, 2017. – 80 с. – Бібліогр.: с. 77–79 (45 назв).

ББК 74.204.2 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

13. 378

В54 Витоки педагогічної майстерності [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 16 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 332 с. – (Педагогічні науки). – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/5599. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74.204.2 кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

14. 37.091

О-61 Опорна школа: шляхи становлення [Текст] : монографія / М. І. Степаненко, Н. І. Шиян, О. Ю. Ільченко [та ін.] ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; за ред. М. І. Степаненка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 140 с.

ББК 74.24(4Укр)631.1 кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

15. 502(072.2)

О-75 Основи екології. 2 кл. І семестр [Текст] : матеріали до уроків курсу за вибором / упоряд.: В. М. Мединська, Т. О. Задорожна. – Харків : Основа, 2017. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 1 (157)).

ББК 74.261.0 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

16. 502(072.2)

О-75 Основи екології. 2 кл. ІІ семестр [Текст] : матеріали до уроків курсу за вибором / упоряд.: В. М. Мединська, Т. О. Задорожна. – Харків : Основа, 2017. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 2 (158)).

ББК 74.261.0 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

17. 502(072.2)

О-75 Основи екології. 3 кл. І семестр [Текст] : матеріали до уроків курсу за вибором / упоряд.: В. М. Мединська, І. В. Олизько. – Харків : Основа, 2017. – 104 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 3 (159)).

ББК 74.261.0 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

18. 502(072)

Б12 Бабіна Т. В.

Викладання курсу "Природознавство". Сучасні технології [Текст] / Тетяна Володимирівна Бабіна, Олександр Іванович Бабін, Ірина Олександрівна Міркевич. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип. 1 (169)).

ББК 74.261.1 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

19. 004

К56 Коваленко О.

Інформатика. Уроки. 8 клас [Текст] / О. Коваленко, Л. Сапетова, О. Журибеда. – Київ : Перше вересня, 2017. – 200 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

ББК 74.261.2-26 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

20. 004(072)

Ж91 Журибеда О. А.

Системи керування базами даних [Текст] / Оксана Анатоліївна Журибеда. – Київ : Перше вересня, 2017. – 168 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 163–164 (18 назв).

ББК 74.261.2-46 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

21. 54(072)

З-91 Зубкова Т. Г.

Сталий розвиток на уроках хімії [Текст] : розробка навчальних блоків. Ч. І / Т. Г. Зубкова. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 1 (169)).

ББК 74.262.5 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

22. 54(072)

З-91 Зубкова Т. Г.

Сталий розвиток на уроках хімії [Текст] : розробка навчальних блоків. Ч. ІІ / Т. Г. Зубкова. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 2 (170)).

ББК 74.262.5 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

23. 54(072)

П47 Позакласна робота з обдарованими учнями [Текст]. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 3 (171)).

ББК 74.262.5-0 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

24. 57(072.3)

Б24 Баранова М. І.

Ілюстрований дидактичний матеріал із загальної біології. 10-11 класи [Текст] : навч.-метод. посіб. для вчителів та учнів / М. І. Баранова. – Львів : Аверс, 2002. – 200 с. : іл.

ББК 74.262.6-233 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

25. 54(072)

Є25 Євсеєв Р. С.

Біологічний практикум. 10 клас. Профільне навчання [Текст]. Ч. 1 / Роман Сергійович Євсеєв. – Харків : Основа, 2017. – 77 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип. 2 (170)). – Бібліогр.: с. 76–77.

ББК 74.262.6-252.4 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

26. 54(072)

Є25 Євсеєв Р. С.

Біологічний практикум. 10 клас. Профільне навчання [Текст]. Ч. 2 / Роман Сергійович Євсеєв. – Харків : Основа, 2017. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип. 3 (171)).

ББК 74.262.6-252.4 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

27. 91(072)

Ф79 Формування естетично-цінносного ставлення до світу в курсі географії 7 класу [Текст] / авт.-уклад. З. В. Філончук. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; Вип. 1 (157)).

ББК 74.262.7-0 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

28. 91(072)

П35 Питання сталого розвитку в шкільній географії [Текст] / авт.-уклад. О. М. Гнатишин. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 80 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; Вип. 3 (159)).

ББК 74.262.7-0 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

29. 91(072)

Д58 Довгань Г. Д.

Практичні роботи з географії. 6 клас [Текст] / Галина Дмитрівна Довгань. – Харків : Основа, 2017. – 40 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; Вип. 2 (158)).

ББК 74.262.7-25 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

30. 94(072.3)

Б30 Баханов К. О.

Запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі [Текст]. Ч. 1 / Костянтин Олексійович Баханов. – Харків : Основа, 2017. – 126 с. – (Бібліотека журналу " Історія та правознавство" ; Вип. 3 (159)). – Бібліогр. в підряк. прим.

ББК 74.266.3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

31. 94(072.3)

П45 Подобєд О. А.

Квести на уроках історії. 5 - 11 класи [Текст] / Олена Андріївна Подобєд. – Київ : Перше вересня, 2017. – 184 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 183 (16 назв).

ББК 74.266.3-25 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

32. 94(477)(076.6)

Х91 Хрестоматія з історії України. 8 клас [Текст]. Ч. 2 / упоряд. А. П. Гриценко. – Харків : Основа, 2017. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 1 (157)). – Бібліогр.: с. 106–108 (38 назв).

ББК 74.266.37 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

33. 34(072.3)

М38 Машика В. Т.

Практичні заняття з правознавства. 10 клас [Текст] : рівень стандарту та академічний / Віктор Томашович Машика. – Харків : Основа, 2017. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 2 (159)).

ББК 74.266.7 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

34. 37

П64 Потоцька Ю.

Соціальний педагог у школі [Текст] / Ю. Потоцька, О. Зайкіна. – Київ : Шк. світ, 2017. – 112 с. – Бібліогр.: с. 103–105.

ББК 74.266.76 кільк. прим.: 4 (ЧЗ№4. – 2, ЧЗ№1. – 2)

35. 811.161.2(072)

У45 Українська мова [Текст] : конспекти уроків : 5 кл. ІІ семестр Ч. І / уклад. С. А. Свінтковська. – Харьков : Основа, 2017. – 172 с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; Вип. 3 (160)).

ББК 74.268.12 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

36. 82

Б73 Богданець-Білоскаленко Н.

Літературне читання. Уроки. 4 клас [Текст] : за оновленою програмою / Н. Богданець-Білоскаленко, С. Романюк. – Київ : Перше вересня, 2017. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

ББК 74.268.120.02 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

37. 811.161.2

У45 Українська мова. Квести. 5-9 класи [Текст] / за заг. ред. : О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової. – Київ : Перше вересня, 2017. – 92 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 89–90.

ББК 74.268.12-26 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

38. 821.161.2.0(073)

С79 Степанюк М.

Практикум із культури українського мовлення [Текст] : курс за вибором для 8-9 класів / Микола Степанюк. – Київ : Колофон, 2017. – 48 с. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 1 (140)). – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: 48 (18 назв).

ББК 74.268.127 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

39. 811.111(072)

К14 Казачінер О. С.

Організація домашнього читання в процесі навчання англійської мови [Текст]. Ч. 1 / Олена Семенівна Казачінер. – Харків : Основа, 2017. – 93 c. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 3 (171)). – Частина тексту англ. – Бібліогр.: с. 93.

ББК 74.268.13(Англ) кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

40. 811.111(072)

Г65 Гончарова А. І.

Контроль ЗНО. Тренувальні вправи [Текст] / А. І. Гончарова, Л. А. Задоєва. – Харків : Основа, 2017. – 125 c. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 1 (169)). – Частина тексту англ.

ББК 74.268.13(Англ) кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

41. 811.111(072)

С92 Сценарії позакласних заходів з англійської мови [Текст] / упоряд. З. О. Родіонова. – Харків : Основа, 2017. – 78 c. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 2 (170)). – Частина тексту англ.

ББК 74.268.13(Англ) кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

42. 821.161.2(072)

У45 Українська література [Текст] : конспекти уроків : 8 кл. ІІ семестр / уклад.: А. М. Гричина, Н. В. Жуковська. – Харьков : Основа, 2017. – 173 с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; Вип. 1 (158)).

ББК 74.268.3(4Укр) кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

43. 811.161.2(072)

П27 Перфілова Н. С.

Нетрадиційні уроки української мови і літератури [Текст] / Н. С. Перфілова. – Харьков : Основа, 2017. – 141 с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; Вип. 2 (159)).

ББК 74.268.3(4Укр)+74.268.12 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

44. 821.161.2.0

З-63 Зінченко Ж.

Паспорт літературного періоду [Текст] / Жанна Зінченко. – Київ : Колофон, 2017. – 56 с. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 3 (142)). – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 53 (24 назв).

ББК 74.268.3(4Укр)-25 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

45. 82

З-35 Зарубіжна література. Квести. 5-11 класи [Текст] / Т. Ю. Мельник, А. Є. Кучерява, О. М. Литвин, Ю. Л. Міх ; за заг. ред.: О. Бондаренко, О. Чмигової. – Київ : Перше вересня, 2017. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

ББК 74.268.31 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

46. 378

К59 Козлов Д. О.

Управлінська компетентність викладача: теорія і практика формування [Текст] : монографія / Д. О. Козлов ; Сум. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми, 2016. – 208 с.

ББК 74.580.42 кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

47. 378

Ш96 Шумілова І. Ф.

Формування загальнокультурних компетентностей майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей: теорія і практика [Текст] : монографія / І. Ф. Шумілова ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ : Вид-ць Ткачук О. В., 2016. – 544 с.

ББК 74.580р3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

48. 378.04

М89 Музейно-педагогічна діяльність у системі професійно-педагогічної підготовки вчителя [Текст] : метод. рек. для вищ. закл. пед. освіти / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; уклад. Н. М. Пусепліна. – Полтава : Сімон, 2011. – 78 с. – Бібліогр. в кінці модулів.

ББК 74.580р3 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

49. 378.091

Г50 Гіптерс З. В.

Художня самодіяльна творчість студентів як засіб естетичного виховання майбутніх спеціалістів [Текст] : метод. посіб. / Зінаїда Василівна Гіптерс ; Ін.т пед. і психології проф. освіти АПН України, Львів. наук.-практ. центр. – Львів : Каменяр, 1998. – 144 с. – Бібліогр.: 143–144 (31 назва).

ББК 74.580р3 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

50. 378.04

Т45 Титаренко В. П.

Формування естетичної культури майбутніх учителів технологій: теоретико-методичний аспект [Текст] : навч. посіб. / Валентина Петрівна Титаренко, Андрій Юрійович Цина. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 370 с. – 100 років ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Бібліогр.: с. 345–369 (354 назви).

ББК 74.580р3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

51. 378:001-044.247

І-73 Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення економіки знань [Текст] : кол. моногр. / Л. І. Яковекно, Т. А. Непокупна, С. В. Степаненко [та ін.] ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. політекономії ; за заг. ред. Л. І. Яковенка. – Полтава : Скайтек, 2014. – 176 с. : портр. – Бібліогр.: с. 159–174 (164 назви) та після тем.

ББК 74.584 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

52. 378

Ф18 Факультет культури і мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка (2004-2014 рр.) [Текст]. – Львів, 2014. – 224 с. : фото.

ББК 74.584(4Укр)6 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

53. 37.015.31

Ф50 Фізкультурна освіта в євроінтеграційних процесах: проблеми і перспективи [Текст] : зб. наук. праць : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (25-26 квіт. 2013 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т. фіз. виховання, Каф. теорії й методики фіз. виховання, адаптивної та масової фіз. культ. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 332 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 75 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

54. 796

С91 Сучасні тенденції фізичного виховання і спорту [Текст] : матеріали регіонал. наук.-метод. семінару, 12 квіт. 2017 р. : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Фак-т фіз. виховання ; ред. кол.: О. О. Момот, І. В. Тараненко. – Полтава : Шевченко Р. В., 2017. – 58 с.

ББК 75.1 кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

55. 796

О-64 Організаційно-методичні аспекти застосування рухливих ігор на уроках фізичної культури в школі [Текст] : метод. посіб. для студ. фак-ту фіз. виховання стац., заоч. та екстернатної форми навчання / уклад.: О. К. Корносенко, П. В. Хоменко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2005. – 154 с.

ББК 75.55 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

56. 797.2.011.3(075.8)

Г52 Глазирін І. Д.

Плавання [Текст] : навч. посіб. / Іван Дмитрович Глазирін. – Київ : Кондор, 2011. – 502 с. : іл. – Бібліогр.: с. 469–501 (439 назв).

ББК 75.717.5я73 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

57. 338.48

У80 Устименко Л.

Історія туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. Устименко, І. Афанасьєв. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 354 с. : іл. – (Бібліотека професійного менеджера).

ББК 75.813я73 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

58. 338.48

М21 Мальська М. П.

Управління персоналом у туризмі: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 234 с.

ББК 75.81я73 кільк. прим.: 5 (ЧЗ№2. – 5)

59. 338.48

М21 Мальська М. П.

Світовий досвід розвитку туризму [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 244 с.

ББК 75.81я73 кільк. прим.: 5 (ЧЗ№2. – 5)

60. 75.81я73

М21 Мальська М.

Туристичний бізнес: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Марта Мальська, Володимир Худо ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 368 с.

ББК 75.81я73 кільк. прим.: 5 (ЧЗ№2. – 5)

61. 338.48

Л93 Любіцева О. О.

Методика розробки турів [Текст] : навч. посіб. / О. О. Любіцева. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 300 с. – (Бібліотека професійного менеджера).

ББК 75.81я73 кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

62. 338.48

С29 Селецький С. І.

Правове регулювання туризму в Україні [Текст] : навч. посіб. / С. І. Селецький. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 186 с.

ББК 75.81я73 кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

63. 338.48

М58 Міжнародний туризм [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Божидарнік, Н. В. Божидарнік, Л. В. Савош [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 312 с.

ББК 75.81я73 кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

64. 338.48

С78 Стафійчук В. І.

Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу. Європа, Азія, Австралія та Океанія [Текст] : навч. посіб. / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 427 с. : іл. – (Бібліотека професійного менеджера).

ББК 75.81я73 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

65. 338.48

А50 Алієва-Барановська В. М.

Міжнародний туризм [Текст] : навч. посіб. - довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 344 с.

ББК 75.81я73 кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

66. 338.48

Д53 Дмитрук С. В.

Соціально-педагогічні технології в туризмі [Текст] : навч. посіб. / С. В. Дмитрук, О. Ю. Дмитрук. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 328 с.

ББК 75.81я73 кільк. прим.: 5 (ЧЗ№2. – 5)

67. 338.48

Б23 Банько В. Г.

Туристська логістика [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Банько. – Київ : Дакор ; КНТ, 2008. – 204 с.

ББК 75.81я73 кільк. прим.: 5 (ЧЗ№2. – 5)

68. 002

П32 Пилипчук Д.

Про дозу дьогтю в бочці меду. Статистика українського друку на тлі гібридної війни [Текст] / Дмитро Пилипчук. – Київ : Просвіта, 2017. – 63 с.

ББК 76.104(4Укр) кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

69. 655(075.8)

Г70 Городенко Л. М.

Системи верстки [Текст] : практ. посіб. для студ. ін-тів (ф-тів) журналістики і відділень видавничої справи та редагування / Леся Михайлівна Городенко. – 2-е вид., стер. – Київ : Паливода А. В., 2007. – 520 с. – Бібліогр.: с. 505–506.

ББК 76.17я73 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

70. 069

В49 Виноградова О. В.

Основи музеєзнавства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Виноградова, В. Г. Дарчук ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 185 с.

ББК 79.1я73 кільк. прим.: 5 (ЧЗ№2. – 5)

Загальна кількість примірників: 107

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

Х/а - Художній абонемент

КРМ - кабінет ром.-герм. мов

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

Аб. підр - Абонемент підручників

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

 

1. 784.4(477)

У45 Українські народні пісні з нотами [Текст] / підібрала і порядкувала М. І. Преварська. – Київ : Велес, 2009. – 192 с. – (Культурна спадщина України).

ББК 85.92(4Укр)-4 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

2. 75(477)

S71 Somko Nadia. S. Makarenko [Текст] / east european research institute W. K. Lypynsky. – New York, 1971. – 112 p.

ББК 85.143(4Укр)-8 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

3. 86.29(4Укр)

К56 Ковчег [Текст] : наук. зб. із церковної історії. Число 7 / відпов. ред. О. Турій ; Ін-т історії Церкви Укр. Католицького Ун-ту , Укр. комісія порівняльної церков. історії. – Львів : Вид-во Укр. Католицького Ун-ту, 2015. – 544 с. – З автографом. – Бібліогр. в підряд. пр.

Автограф: Для бібліотеки Полтавського НПУ з вдячністью і на добру співпрацю. 6.03.2017 р.

ББК 86.29(4Укр) кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

4. 746.3

U31 Ukrainian embroideries [Текст] / from collection and designs of Maria Kutsenko. – Melbourne : Spectrun Publications, 1977. – 113 p.

ББК 85.126.9 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

5. 8(05)

Ф54 Філологічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 21 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 130 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6079. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 83.3(0)+81 кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, ВРК. – 1)

6. 8(05)

Ф54 Філологічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 22 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 130 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6079. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 83.3(0)+81 кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, ВРК. – 1)

7. 821.161.2-34

У11 У гості до казки [Текст] : зб. казок. – Харків : Пегас, 2015. – 64 с. – (Скринька казок).

ББК 82.3(4Укр)-442 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

8. 811.161.2'1

П78 Проблеми граматики, фоностилістики, соціолінгвістики та лінгвометодики української мови [Текст] : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2013. – 214 с. – На пошану професора Степаненка Миколи Івановича. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 81.411.4-2+81.411.4-1 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

9. 82(100)(075.3)

С24 Світова література [Текст] : хрестоматія 10 кл. / упоряд.: О. М. Ніколенкло, М. О. Зуєнко, В. М. Люлька, С. Г. Ларіонова, О. А. Зубенко. – Київ : Грамота, 2013. – 272 с. : іл.

ББК 83.3(0)я72 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

10. 821.161.1-34

Т67 Три медведя [Текст] : русские сказки / ил. М. Литвиновой. – Москва : Эксмо, 2012. – 80 с. : ил. – (Книги - мои друзья).

ББК 82.3(2=Рус)-422 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

11. 81'1=111=112.2

А64 Англійська та німецька філологія : проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 7 / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Ф-т філол. та журналістики. Каф. англ. та нім. філол. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 116 с. – Бібліогр.: в кінці ст.

ББК 81.432.1+81.432.4 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

12. 811.111(031)

E54 Encyclopedia of Language and Education [Текст]. Vol. 1 : Language policy and political issues in education / gen. ed. Nancy H. Hornberger. – Second edition. – New York : Springer, 2008. – XX, 459 p.

ББК 81.432.1я2 кільк. прим.: 1 (Кабінет ром.-герм. мов. – 1)

13. 811.111(031)

E54 Encyclopedia of Language and Education [Текст]. Vol. 2 : Literacy / gen. ed. Nancy H. Hornberger. – Second edition. – New York : Springer, 2008. – XXXII, 390 p.

ББК 81.432.1я2 кільк. прим.: 1 (Кабінет ром.-герм. мов. – 1)

14. 811.111(031)

E54 Encyclopedia of Language and Education [Текст]. Vol. 3 : Discourse and education / gen. ed. Nancy H. Hornberger. – Second edition. – New York : Springer, 2008. – XXXII, 409 p.

ББК 81.432.1я2 кільк. прим.: 1 (Кабінет ром.-герм. мов. – 1)

15. 811.111(031)

E54 Encyclopedia of Language and Education [Текст]. Vol. 4 : Second and foreign language education / gen. ed. Nancy H. Hornberger. – Second edition. – New York : Springer, 2008. – XXII, 419 p.

ББК 81.432.1я2 кільк. прим.: 1 (Кабінет ром.-герм. мов. – 1)

16. 811.111(031)

E54 Encyclopedia of Language and Education [Текст]. Vol. 5 : Bilingual education / gen. ed. Nancy H. Hornberger. – Second edition. – New York : Springer, 2008. – XXVI, 369 p.

ББК 81.432.1я2 кільк. прим.: 1 (Кабінет ром.-герм. мов. – 1)

17. 811.111(031)

E54 Encyclopedia of Language and Education [Текст]. Vol. 6 : Knowledge about language / gen. ed. Nancy H. Hornberger. – Second edition. – New York : Springer, 2008. – XXI, 441 p.

ББК 81.432.1я2 кільк. прим.: 1 (Кабінет ром.-герм. мов. – 1)

18. 811.111(031)

E54 Encyclopedia of Language and Education [Текст]. Vol. 7 : Language testing and assessment / gen. ed. Nancy H. Hornberger. – Second edition. – New York : Springer, 2008. – XXIV, 499 p.

ББК 81.432.1я2 кільк. прим.: 1 (Кабінет ром.-герм. мов. – 1)

19. 811.111(031)

E54 Encyclopedia of Language and Education [Текст]. Vol. 8 : Language socialization / gen. ed. Nancy H. Hornberger. – Second edition. – New York : Springer, 2008. – XXIII, 379 p.

ББК 81.432.1я2 кільк. прим.: 1 (Кабінет ром.-герм. мов. – 1)

20. 811.111(031)

E54 Encyclopedia of Language and Education [Текст]. Vol. 9 : Ecology language / gen. ed. Nancy H. Hornberger. – Second edition. – New York : Springer, 2008. – XXI, 369 p.

ББК 81.432.1я2 кільк. прим.: 1 (Кабінет ром.-герм. мов. – 1)

21. 811.111(031)

E54 Encyclopedia of Language and Education [Текст]. Vol. 10 : Research Methods in Language and Education / gen. ed. Nancy H. Hornberger. – Second edition. – New York : Springer, 2008. – XXI, 443 p.

ББК 81.432.1я2 кільк. прим.: 1 (Кабінет ром.-герм. мов. – 1)

22. 792.8

Х79 Хореографічна культура - мистецькі виміри [Текст] : зб. ст. Вип. 4 / упоряд. О. А. Плахотник ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Каф. режисури та хореографії. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 131 с.

ББК 85.32 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

23. 82.0

К79 Кременецькі компаративні студії [Текст] : наук. часопис. Вип. VI, т. 1 / Кременецька обл. гум.-пед. акад. ім. Тараса Шевченка. – Кременець, 2016. – 344 с.

ББК 83.002.1 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

24. 793.3

К41 Кінезіологія танцю та складно-координаційних видів спорту [Текст] : навч.-метод. посіб. / упоряд. О. А. Плахотнюк ; Каф. режисури та хореографії ЛНУ Івана Франка. – Львів, 2017. – 220 с.

ББК 85.32я73 кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

25. 82

Р49 Рідний край [Текст] : альм. Полтав. держ. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. № 1 (34) / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 218 с. : іл. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6787. – Бібліогр.: в кінці ст.

ББК 83я5 кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

26. 159.9

П86 Психологічні координати розвитку особистостей: реалії та перспективи [Текст] : ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17 трав. 2017 р. : зб. наук. пр. / Ін-т психології імені Г. С. Костюка, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ПОІППО імені М. В. Остроградського та ін. – Полтава : Шевченко Р.В., 2017. – 223 с.

ББК 88.37 кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

27. 8(05)

Ф54 Філологічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 23 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 124 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7319. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 83.3(0)+81 кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

28. 811.112.2

H50 Helbig G.

Ubungs-grammatik deutsch [Текст] / Gerhard Helbig, Joachim Buscha. – Berlin ; Munchen ; Wien ; Zurich ; New-York : Langenscheidt L, 2000. – 379 s.

ББК 81.432.4 кільк. прим.: 1 (Кабінет ром.-герм. мов. – 1)

29. 811.112.2

K92 Kupper D. H.

Worterbuch der deutschen Umgangssprache [Текст] / Dr. Heinz Kupper. – Warszawa : REA ; Ernst Klett Verlag fur Wissen und Bildung, 1996. – 959 s.

ББК 81.432.4-4 кільк. прим.: 1 (Кабінет ром.-герм. мов. – 1)

30. 75(477)

S71 Somko N.

Sculpture and paintings [Текст] : Сомко Надія. Скульптура і малярство / Nadia Somko. – New York : Ukrainian Cultural Workers Association in USA, 1981. – 42 p.

ББК 85.143(4Укр)-8 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

31. 81'27(477)

Б73 Богдан С. К.

Мовний етикет українців [Текст] : традиції і сучасність / Світлана Калениківна Богдан. – Київ : Рідна мова, 1998. – 476 с. – Бібліогр.: с. 467–474 (113 назв).

ББК 81.411.4-7 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

32. 82.0-1

В41 Віват Г.

Наукова поезія ХХ століття [Текст] : монографія / Ганна Віват ; Одес. акад. харчових технологій. – Одеса : ВМВ, 2013. – 240 с.

ББК 83.3(0)6 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

33. 82.161.2.0'06

В41 Віват Г.

Художні особливості та провідні мотиви поетичної творчості Василя Стуса [Текст] : монографія / Ганна Віват. – Одеса : ВЦ "Студія "Негоціант", 2003. – 176 с.

ББК 83.3(4Укр)6 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

34. 811.161.2

В41 Віват Г.

Словник-довідник старовинних і діалектних назв страв, продуктів, харчових виробів та кухонного начиння різних регіонів України [Текст] / Ганна Віват ; Одес. акад. харчових технологій. – Одеса : ВМВ, 2015. – 384 с.

ББК 81.411.4-3 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

35. 746.3

З-50 Зельська І.

Українська вишивка [Текст] / Іванна Зельська ; мистецьке і техн. оформ. Дарія Зельська-Даревич. – 2-е вид., справлене та доп. – Вінніпег ; Торонто, 1981. – 93 с. – Текст: укр., англ.

ББК 85.126.9 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

36. 81.411.4-4

К21 Караванський С.

Практичний словник синонімів української мови [Текст] : близько 20.000 синонімічних рядів / Святослав Караванський. – 4-є вид. опрацьоване і доп. – Львів : БаК, 2012. – 536 с.

ББК 81.411.4-4 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

37. 83.3(4Укр)5-8

К56 Ковтун Ю. І.

Кохані жінки Шевченка. Тарасові музи [Текст] / Юрій Іванович Ковтун. – Київ : Україна, 2004. – 206 с.

ББК 83.3(4Укр)5-8 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

38. 376.015.3-056.24

К64 Кононова М. М.

Основи психокорекції, психоконсультування та психотренінгу [Текст] : Навч. посіб. для студ. спец. 6.010105 - "Корекційна освіта" / Марина Миколаївна Кононова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Болотін А. В., 2016. – 149 с. – Термінолог. слов.: с. 145-146. – Бібліогр.: с. 147–148.

ББК 88.492я73 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

39. 81(075.8)

К75 Кочерган М. П.

Загальне мовознавство [Текст] : підручник / Михайло Петрович Кочерган. – 3-є вид. – Київ : Академія, 2008. – 464 с. – (Альма- матер). – Короткий термінолог. слов.: с. 416-442.- Предм. покажч.: с. 443-463. – Бібліогр.: с. 405–415.

ББК 81.0-923 кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

40. 159.922.7

К95 Кутішенко В. П.

Вікова та педагогічна психологія [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. / Валентина Петрівна Кутішенко. – 2-е вид. – Київ : Центр навч. л- ри, 2010. – 128 с. – Бібліогр.: с. 122–125 (58 назв) та на початку розд.

ББК 88.374я73+88.840я73 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

41. 7.03(477)(075.8)

Л84 Лукань В. Г.

Історія українського мистецтва [Текст] : конспект курсу лекцій / Володимир Григорович Лукань ; Прикарпат. нац. ун-т імені В. Стефаника, Ін-т мистецтв, Каф. образотв. мистец. імені М. Фіголя. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 192 с. – Бібліогр.: с. 189–190 (72 назви).

ББК 85.03(4Укр) кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

42. 821.161.2.0

Л87 Лущій С.

"Велика проза" Української діаспори 1940-1980-х років [Текст] / Світлана Лущій. – Київ : Колофон, 2017. – 64 с. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 2 (141)). – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: 59–64 (184 назв).

ББК 83.3(4Укр)6 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

43. 730(477)

Л93 Любченко В. Ф.

Львівська скульптура ХVI-XVII століть [Текст] / В. Ф. Любченко ; відп. ред. П. М. Жолтовський. – Київ : Наук. думка, 1981. – 214 с.

ББК 85.133(4Укр) кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

44. 82(100)(075.3)

Н63 Ніколенко О. М.

Уроки зі світової літератури в 6 класі [Текст] : кн. для вчителя / Ольга Миколаївна Ніколенко, Лідія Василівна Мацевко-Бекерська, Ольга Василівна Орлова. – Київ : Грамота, 2014. – 240 с. – (Бібліотека словесника).

ББК 83.3(0)я72 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

45. 159.922.7(075.8)

П12 Павелків Р. В.

Дитяча психологія [Текст] : підручник / Роман Володимирович Павелків, Олена Петрівна Цигипало. – 2-е вид., виправл. – Київ : Академвидав, 2015. – 400 с. – (Alma mater +). – Термінолог. слов.: 392-396. – Бібліогр.: с. 397–399.

ББК 88.8я73 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

46. 376

П19 Пасічник О.

Соціалізація дитини з особливими освітніми потребами. Психологічний супровід [Текст] / Оксана Пасічник, Юлія Воронішина ; упоряд. Т. Червонна. – Київ : Шк. світ, 2017. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

ББК 88.837.3 кільк. прим.: 3 (ЧЗ№1. – 2, ЧЗ№4. – 1)

47. 159.922.73

П50 Поліщук В. М.

Криза 13 років [Текст] : феноменологія, проблеми : монографія / Валерій Миколайович Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2006. – 188 с. – Бібліогр.: с.157–172 (301 назва).

ББК 88.374 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

48. 811.112.2

П63 Постникова Е. М.

Business-Deutsch: Бизнес-курс немецкого языка [Текст] / Е. М. Постникова. – Київ : А.С.К., 2002. – 432 с. – Bibliogr.: Нем., рус.

ББК 81.432.4-923 кільк. прим.: 1 (Кабінет ром.-герм. мов. – 1)

49. 159.9(03)

С48 Словник-довідник з конфліктології для керівників навчальних закладів [Текст]. Ч. 1 / Микола Петрович Пугач, Тамара Федорівна Пугач, Костянтин Миколайович Стрюк, Микола Григорович Александров. – Харків : Основа, 2017. – 160 с. – (Бібліотечка журналу " Управління школою" ; Вип. 3 (170)).

ББК 88.54я2 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

50. 17

Р15 Радевич-Винницький Я.

Етикет і культура спілкування [Текст] / Ярослав Радевич-Винницький. – Київ : СПОЛОМ, 2001. – 224 с. – Предм. показн.: 213-220. – Бібліогр.: с. 208–212.

ББК 87.777 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

51. 27

С47 Сліпий Й.

Спомини [Текст] / Йосиф Сліпий ; ред. І. Дацько, М. Горяча. – 2-е вид. – Львів ; Рим : Вид-во УКУ, 2014. – 608 с. : іл. – Перелік іл.: с. 572–577. ; Імен. покаж.: с. 577-593. ; Географ. покаж.: с. 593-607.

ББК 86.3-8 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

52. 27

С79 Степовик Д. В.

Патріарх Мстислав. Життя і архіпастирська діяльність [Текст] / Дмитро Власович Степовик. – Київ : Мистецтво, 2007. – 448 с. : іл.

ББК 86.3-8 кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

53. 398(=161.2).8

Х73 Холодний М.

Про душу в пісні та про пісню в душі [Текст] = On the soul in song and song in the soul / Микола Холодний ; упоряд. Осип Зінкевич. – Торонто ; Балтимор : Смолоскип, 1981. – 139 с. – Передрук самвидавного твору з України. - Імен. покажч.: с. 127-138.

ББК 82.3(4Укр) кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

54. 1(075.8)

Щ61 Щерба С. П.

Філософія [Текст] : підручник / Сергій Пантелеймонович Щерба, Олександр Андрійович Заглада. – [5-е вид.]. – Київ : Кондор, 2011. – 548 с. – Бібліогр. в кінці тем.

ББК 87я73 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

55. 811.161.2

Ю99 Ющук І. П.

Практикум з правопису і граматики української мови [Текст] : посібник / Іван Пилипович Ющук. – Київ : Освіта, 2015. – 288 с.

ББК 81.411.4-922 кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

Загальна кількість примірників: 61

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

 

1. 821.112.2

Н56 Нестлінгер К.

Конрад, або дитина з бляшанки [Текст] / Кристина Нестлінгер ; пер. з нім. Є. Поповича, мал. А. Василенка. – 3-тє вид. – Біла церква : Теза, 2016. – 188 с. – (Пригодницька бібліотека).

ББК 84(4АВТ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

2. 821.112.2(436)

А72 Антологія австрійської прози початку ХХ століття [Текст] / відп. ред. Вера Фабер, Микола Воробей. – Київ : Темпора, 2014. – 456 с.

ББК 84(4АВТ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

3. 821.111

Б77 Бойлен К.

Эмма Браун [Текст] / Клэр Бойлен, Шарлотта Бронте ; пер. с англ. Е. Никитиной. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 480 с.

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

4. 821.111

С12 Сабатини Р.

Любовь и оружие [Текст] : для ст. шк. возраста / Рафаель Сабатини ; пер. с англ. В. Вебера. – Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 288 с.

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

5. 821.111

К60 Коллинз У.

Лунный камень [Текст] : роман, повесть : пер. с англ. / У. Коллинз. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. – 640 с. : ил. – (Мировая классика).

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

6. 821.111

Г37 Герберт Ф.

Фактор вознесения [Текст] : фантаст. роман / Фрэнк Герберт, Билл Рэнсон ; пер. с англ. О. Васант. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо : Домино, 2004. – 480 с. – (Зарубежная фантастика).

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

7. 821.111

В88 Вулф В.

Орландо. На маяк [Текст] / Вирджиния Вулф ; пер. с англ. и примеч. Е. Суриц. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. – 432 с. – (Бриллиантовая коллекция классического романа).

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

8. 821.111

Х16 Хаксли О.

О дивный новый мир [Текст] / Олдос Хаксли ; пер. с англ. О. Сороки. – Москва : АСТ, 2015. – 284 с. – (Зарубежная классика).

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

9. 821.111-312.9

П70 Пратчетт Т.

Ноги из глины [Текст] : фантаст. роман : пер. с англ. / Терри Пратчетт. – Москва ; Санкт-Петербург : Домино, 2004. – 478 с. – (Плоский мир).

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

10. 821.111

Д45 Діккенс Ч.

Новорічні дзвони ; Цвіркун домашнього вогнища [Текст] / Чарльз Діккенс ; пер. з англ. О. Мокровольського. – Київ : Знання, 2017. – 256 с. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

11. 821.111

В65 Войнич Э. Л.

Прерванная дружба. Овод в изгнании [Текст] / Этель Лилиан Войнич ; пер. с англ.: Р. Бобровой, Н. Высоцкой. – Москва : АСТ : Астрель, 2011. – 317 с.

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

12. 821.111

Д40 Джером К. Д.

Троє в одному човні (як не рахувати собаки) [Текст] : роман / Клапка Джером Джером ; пер. з англ. Ю. Лісняка. – Київ : Школа, 2009. – 224 с. : іл. – (Світ неймовірних пригод).

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

13. 821.111

Н55 Несбіт Е.

Діти залізниці [Текст] : роман / Едіт Несбіт ; пер. з англ. О. Ломакіної. – Київ : Знання, 2017. – 208 с. – (Скарби: молодіжна серія). – Парал. тит. арк. англ.

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

14. 821.111

Ш41 Шекспір В.

Гамлет, принц данський [Текст] / Вільям Шекспір ; пер. з англ. Л. Гребінки. – Київ : Знання, 2017. – 208 с. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

15. 821.111

Д62 Дойл А. К.

Пригоди Шерлока Холмса. Пістрява стрічка та інші історії [Текст] / Артур Конан Дойл ; пер. з англ. М. Головко. – Київ : Знання, 2017. – 192 с. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

16. 821.111

D53 Dickens C.

The Chimes ; The Cricket on the Hearth [Текст] / Charles Dickens. – Kyiv : Znannia, 2017. – 256 p. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

17. 821.111

S53 Shakespeare W.

Hamlet, Prince of Denmark [Текст] / Willam Shakespeare. – Kyiv : Znannia, 2017. – 175 p. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

18. 821.111

К64 Конрад Д.

Олмейрова примха: історія східної річки [Текст] / Джозеф Конрад ; пер. з англ. М. Лисиченко. – Київ : Знання, 2017. – 224 с. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

19. 821.111

C74 Conrad J.

Almayer's Folly:a Story of an Eastern River [Текст] / Joseph Conrad. – Kyiv : Znannia, 2017. – 223 p. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

20. 821.111

D79 Doyle A. C.

The Adventures of Sherlok Holmes. The Speckled band and Other Stories [Текст] / Arthur Conan Doyle. – Kyiv : Znannia, 2017. – 191 p. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

21. 821.113.4

А65 Андерсен Г. К.

Принцесса на горошине и другие сказки [Текст] / Г. К. Андерсен ; ил. Ники Гольц. – Москва : Эксмо, 2011. – 80 с. : ил. – (Книги - мои друзья).

ББК 84(4ДАН) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

22. 821.112.2

Г74 Гофман Э. Т.

Сказки [Текст] : сб. сказок : пер. с нем. / Эрнст Теодор Амадей. Вильгельм Гауф Гофман. – Харьков : Пегас, 2015. – 48 с. – (Радуга. Воспитываем личность).

ББК 84(4НІМ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

23. 821.162.1

К64 Конопницька М.

Про краснолюдків і сирітку Марисю [Текст] : пер. з пол. Л. Андрієвської / Марія Конопницька. – Київ : Знання, 2017. – 192 с. – (Скарби: молодіжна серія). – Парал. тит. арк. пол.

ББК 84(4ПОЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

24. 821.161.1

О-61 Оповідання про дітей [Текст] / К. Д. Ушинський, Б. С. Житков, Л. М. Толстой [та ін.]. – Харків : Пегас, 2015. – 64 с.

ББК 84(4РОС) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

25. 821.161.1

О-55 Оловянная И.

Самурай [Текст] / Ирина Оловянная. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ : Астрель-СПб, 2008. – 409 с. – (Фантастика настоящего и будущего).

ББК 84(4РОС) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

26. 821.161.1

Н48 Некрасов Н. А.

Кому на Руси жить хорошо [Текст] : поэмы, стихотворения / Николай Алексеевич Некрасов. – Москва : Эксмо, 2012. – 288 с. – (Классика в школе).

ББК 84(4РОС)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

27. 821.161.1

Н48 Некрасов Н. А.

Дедушка Мазай и зайцы [Текст] : стихотворения, поэмы / Николай Алексеевич Некрасов. – Москва : Эксмо, 2013. – 160 с. – (Классика в школе).

ББК 84(4РОС)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

28. 821.161.1

М22 Мамин-Сибиряк Д.

Серая шейка [Текст] / Дмитрий Мамин-Сибиряк ; рис. В. Бастрыкина. – Москва : Эксмо, 2013. – 96 с. : ил. – (Книги - мои друзья).

ББК 84(4РОС)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

29. 821.161.1'05

Г65 Гончаров И. А.

Обломов [Текст] / Иван Александрович Гончаров. – Донецьк : БАО, 2008. – 448 с.

ББК 84(4РОС)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

30. 821.161.1'05

К92 Куприн А. И.

Слон и другие истории [Текст] / А. И. Куприн ; ил. Марины Белоусовой. – Москва : Эксмо, 2012. – 160 с. : ил. – (Книги - мои друзья).

ББК 84(4РОС)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

31. 821.161.1'05

В31 Вересаев В. В.

Повести и рассказы [Текст] / Викентий Викентьевич Вересаев. – Донецк : Донбас, 1986. – 256 с.

ББК 84(4РОС)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

32. 821.161.1'05

Ф77 Фонвизин Д. И. Недоросль / Д. И. Фонвизин. Путешествие из Петербурга в Москву / А. Н. Радищев. Подщипа (Триумф) / И. А. Крылов [Текст]. – Москва : Просвещение, 1988. – 288 с.

ББК 84(4РОС)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

33. 821.161.1'05

Н48 Некрасов Н. А.

Стихотворения и поэмы [Текст] / Николай Алексеевич Некрасов ; сост. и предисл. Н. Суховой ; худож. Н. Дронин. – Москва : Астрель ; АСТ, 2004. – 175 с. – (Хрестоматия школьника).

ББК 84(4РОС)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

34. 821.161.1'05

А19 Аверченко А.

О маленьких - для больших [Текст] : рассказы / Аркадий Аверченко. – Москва : ИД Мещерякова, 2008. – 208 с. – (Переживая заново).

ББК 84(4РОС)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

35. 821.161.1'06

С34 Сибирцев А.

Утопающие в страхе [Текст] : роман / Андрей Сибирцев. – Москва : Олимп : АСТ : Астрель, 2005. – 283 с. – (Детектив).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

36. 821.161.1'06

С18 О'Санчес

Зиэль [Текст] / О'Санчес. – Санкт-Петербург : Лениград. изд-во, 2009. – 448 с.

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

37. 821.161.1'06

Р82 Рубцов Н. М.

В горнице моей светло ... [Текст] : стихотворение / Н. М. Рубцов. – Москва : Эксмо, 2012. – 224 с. – (Классика в школе).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

38. 821.161.1

Ш18 Шалыгин В. В.

Свинцовый шквал [Текст] / В. В. Шалыгин. – Москва : Эксмо, 2010. – 384 с. – (Зона смерти).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

39. 821.161.1'06

Б26 Барт А.

Венец Государя [Текст] / Анна Барт. – Москва : Вече, 2010. – 304 с. – (Clio-детектив).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

40. 821.161.1'06

К78 Красницкий Е.

Отрок. Покоренная сила [Текст] : фантастический роман / Евгений Красницкий. – Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2009. – 375 с. : ил. – (Фантастический боевик).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

41. 821.161.1'06

В67 Волков О.

Вогняний бог Марранів [Текст] : повість-казка : для мол. та серед. шк. віку / Олександр Волков ; пер. з рос. Ю. Г. Попсуєнка ; іл. Л. В. Владимирського. – Київ : Школа, 2002. – 223 с. : іл. – (Золота бібліотека).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

42. 821.161.1'06

В67 Волкова Ю.

Жених в "в паутине" [Текст] / Юлия Волкова. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ : Астрель-СПб, 2006. – 304 с. – (Детектив).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

43. 821.161.1'06

П31 Пехов А.

Киндрэт. Кровные братья [Текст] : роман / Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчанинова. – Москва : Армада : Альфа-книга, 2007. – 412 с. – (Магия фэнтези).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

44. 821.161.1'06

М69 Михалков С. В.

Праздник Непослушания [Текст] : для млад. и сред. шк. возраста / Сергей Владимирович Михалков ; ил. В. Чугуевского. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 192 с. : ил. – (Внеклассное чтение).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

45. 821.161.1'06

Л68 Лобановская И.

Дорогая кузина [Текст] : роман / Ирина Лобановская. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 365 с. – (Женские истории).

ББК 84(4Рос)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

46. 821.161.1'06

М15 Макаренко А. С.

Педагогическая поэма [Текст] : роман / А. С. Макаренко. – Киев : Рад. шк., 1988. – 512 с. : ил.

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

47. 821.161.2'06

К17 Калинин А. В.

Цыган [Текст] : роман / Анатолий Вениаминович Калинин. – Москва : Молодая гвардия, 1992. – 573 с. : ил.

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

48. 821.161.1'06

Т52 Толстой А. Н.

Золотой ключик или Приключения Буратино [Текст] : для млад. шк. возраста / Алексей Николаевич Толстой ; худож. А. Алир. – Москва : Самовар, 2003. – 128 с. – (Школьная библиотека).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

49. 821.161.1'06

К49 Климов М.

Серьезная жизнь несерьезной женщины [Текст] / Михаил Климов. – Москва : АСТ : Астрель, 2006. – 446 с. – (Детектив).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

50. 821.161.1'06

К29 Катериничев П. В.

Повелитель снов [Текст] : роман / П. В. Катериничев. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 398 с.

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

51. 821.161.1'06

С60 Солженицын А.

Архипелаг Гулаг [Текст] : роман / Александр Солженицын. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. – 1280 с.

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

52. 821.161.1'06

Г87 Громов А. Н.

Наработка на отказ [Текст] : фантаст. роман / Александр Николаевич Громов. – Москва : Эксмо, 2009. – 380 с. – (Русская фантастика).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

53. 821.161.1'06

Р38 Ремиссионеры [Текст] / сост.: Дмитрий Гайдук, Алексей Рафиев. – Санкт-Петербург : Правда, 2002. – 560 с. – Библиогр. в конце ст.

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

54. 821.161.1'06

С24 Светлов Д. Н.

Норманн ; Медвежий замок [Текст] / Дмитрий Николаевич Светлов. – Москва : Альфа-Книга, 2012. – 345 с. – (Фантастическая история).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

55. 821.161.1'06

К29 Катлас Э.

Девятая крепость [Текст] / Эдуард Катлас. – Москва : АРМАДА ; Альфа-книга, 2006. – 409 с. : ил. – (Магия фэнтези).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

56. 821.161.1

Б90 Бульба Н.

Поставить мир на кон [Текст] / Наталья Бульба. – Москва : Альфа-Книга, 2011. – 377 с. : ил. – (Магия фэнтези).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

57. 821.161.1'06

Г87 Громов А. Н.

Крылья черепахи [Текст] : фантаст. роман / Александр Николаевич Громов. – Москва : Эксмо, 2007. – 380 с. – (Русская фантастика).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

58. 821.161.1'06

Л84 Лукина Л.

Если нам судьба ... [Текст] : роман / Лилия Лукина. – Москва : АСТ, 2005. – 346 с.

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

59. 821.161.1'06

Л37 Левицкий А.

Пароль "Вечность" [Текст] : фантаст. роман / Андрей Левицкий, Алексей Бобл. – Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 350 с.

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

60. 821.161.1-312.4

Ш66 Шкатулова М.

Убийство в озерках [Текст] : детективный роман / Мария Шкатулова. – Москва : Этерна, 2008. – 320 с.

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

61. 821.161.1

Ш95 Шульга В.

Берег дна [Текст] : фантаст. роман / Вячеслав Шульга. – Москва : АСТ : Астрель, 2011. – 345 с. – (S.T.A.L.K.E.R.).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

62. 821.161.1'06

Ч-88 Чуковский К.

Муха - цокотуха [Текст] / К. Чуковский ; худож. О. Ю. Горбушин. – Москва : Самовар, 2014. – 80 с. : ил.

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

63. 821.161.1'06

Б16 Бажов П. П.

Малахитовая шкатулка. Сказки [Текст] / Павел Петрович Бажов ; ил. М. Митрофанова. – Москва : Эксмо, 2011. – 160 с. : ил. – (Книги - мои друзья).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

64. 821.161.1'06

Ч-88 Чуковский К.

Краденное солнце [Текст] : стихи и сказки / Корней Чуковский ; ил. В.Канивца. – Москва : Эксмо, 2013. – 88 с. : ил. – (Книги - мои друзья).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

65. 821.161.1'06

Д24 Дворецкая Е.

Дракон Памяти [Текст] / Е. Дворецкая. – Санкт-Петербург : Изд-во "Крылов", 2007. – 416 с.

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

66. 821.161.1'06

Л25 Ларри Я.

Необыкновенные приключения Карика и Вали [Текст] : повесть / Ян Ларри. – Киев : Мистецтво, 1993. – 336 с. : ил.

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

67. 821.161.1'06

К89 Кузнецова Н.

Фальшивый дуэт [Текст] : роман / Наталья Кузнецова. – Москва : АСТ : Астрель, 2005. – 381 с.

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

68. 821.161.1'06

А94 Афанасьев Р.

Источник зла [Текст] : фантаст. роман / Роман Афанасьев. – Москва : Эксмо, 2010. – 480 с. – (Русская фантастика).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

69. 821.161.1'06

К17 Калинина Д.

Знойная женщина - мечта буржуя [Текст] : роман / Дарья Калинина. – Москва : Эксмо, 2013. – 352 с. – (Детектив-приключение).

ББК 84(4РОС)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

70. 821.135.1

С47 Славич І.

Мара [Текст] : роман / Іоан Славич ; пер. з рум. Е. Кілару ; за ред. Г. Малик. – Київ : Знання, 2017. – 256 с. – (Голоси Європи. Румунія).

ББК 84(4РУМ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

71. 821.511.141

М59 Міксат К.

Парасолька святого Петра [Текст] : роман / Кальман Міксат ; пер. з угор. Сергія Панька. – Київ : Знання, 2017. – 239 с. – (Скарби).

ББК 84(4УГО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

72. 821.161.2-34

К78 Кращі українські байки [Текст] / уклад. О. В. Зав'язкін. – Київ : ПАТ "ДАК Укрвидавполіграфія", 2016. – 224 с.

ББК 84(4УКР) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

73. 821.161.2-34

К78 Кращі українські байки [Текст]. – Донецьк : ВКФ "БАО", 2012. – 224 с.

ББК 84(4УКР) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

74. 821.161.2-34

У45 Українська байка [Текст] / післямова та прим. О. В. Даниліної ; худож.-оформлювач Г. В. Кісель. – Харків : Фоліо, 2014. – 331 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

ББК 84(4УКР) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

75. 821.161.2

У45 Українська класична література. Кращі поеми [Текст]. – Донецьк : ВКФ "БАО", 2009. – 416 с.

Котляревський І. Енеїда. Шевченко Т. Катерина. Франко І. Іван Вишенський. Українка Л. Бояриня. Вороний М. Євшан-зілля. Плужник Є. Галілей.

ББК 84(4УКР) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

76. 821.161.2-93

Я11 Я ходив сьогодні в ліс [Текст] : для мол. та серед. шк. віку / упоряд., передм. Г. Піхур ; іл. В. Дунаєвої. – Київ : Школа, 2009. – 208 с.

ББК 84(4УКР) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

77. 821.161.2'05

М16 Маковей О.

Вибране [Текст] : для ст. шк. віку / Осип Маковей ; передм. О. Кавуненка. – Київ : Школа, 2008. – 191 с. – (Шкільна хрестоматія).

ББК 84(4УКР)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

78. 821.161.2'05

М63 Мирний П.

Повія [Текст] / Панас Мирний ; худож.-оформлювач Л. Д. Киркач-Осипова. – Харків : Фоліо, 2007. – 253 с. – (Українська класика).

ББК 84(4УКР)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

79. 821.161.2'05

В61 Вовчок М.

Оповідання [Текст] : для серед. та ст. шк. віку / Марко Вовчок ; упорядкув. текстів, передм., додатки І. Андрусяка. – Київ : Школа, 2008. – 336 с. – (Бібліотека шкільної класики).

ББК 84(4УКР)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

80. 821.161.1'05

Г54 Глібов Л.

Байки [Текст] : [для мол. та серед. шк. віку] / Леонід Глібов ; упорядкув. та передм. Р. В. Мельникова. – Київ : Школа, 2005. – 128 с. – (Хрестоматія школяра).

ББК 84(4УКР)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

81. 821.161.2'05

Ф83 Франко І. Я.

Грицева шкільна наука [Текст] : оповідання : для мол. та серед. шк. віку / Іван Якович Франко ; упоряд. та передм. Л. Слободянюк. – Київ : Школа, 2009. – 240 с. : іл.

ББК 84(4УКР)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

82. 821.161.2'05

З-19 Закоханий чорт [Текст] : оповідання : для серед. шк. віку. – Київ : Школа, 2009. – 240 с.

Стороженко О. Жонатий чорт. Гоголь М. Вій. Куліш П. Огненний змій. Квітка-Основ'яненко Г. Конотопська відьма. Королів-Старий В. Нечиста сила. Франко І. Терен у нозі. Костомаров М. Дитяча могила.

ББК 84(4УКР)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

83. 821.161.2

Ф83 Франко І.

Зів'яле листя [Текст] : лірична драма / Іван Франко. – Львів : Літопис, 2006. – 154 с. : іл.

ББК 84(4УКР)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

84. 821.161.2'05

К55 Кобилянська О.

Земля [Текст] : повість / Ольга Кобилянська. – Київ : Знання, 2017. – 320 с. – (Класна література).

ББК 84(4УКР)1 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

85. 821.161.2'06

Т98 Тютюнник Г. М.

Чудасія [Текст] : повісті та оповідання / Григір Михайлович Тютюнник. – Київ : Знання, 2017. – 240 с. – (Класна література).

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

86. 821.161.2'06

У45 Україно, нене моя! [Текст] : збірник / упоряд. та прим. О. Шевченка, передм. Яреми Гояна, малюнки иа післямова Ераста. – Київ : Веселка, 1993. – 327 с.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

87. 821.161.2'06

В19 Василів-Базюк Л. Й.

У горі та сльозах наша доля... Геноциди в Україні [Текст] : іст. повість / Любов Йосипівна Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2010. – 328 с.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

88. 821.161.2'06

В19 Василів-Базюк Л. Й.

У вирі тоталітарних режимів [Текст] : повість / Любов Йосипівна Василів-Базюк. – Вид. 2-е. – Чернівці : Букрек, 2010. – 304 с.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

89. 821.161.2'06

А65 Андієвська Е.

Роман про людське призначення [Текст] / Емма Андієвська. – [Мюнхен] : Сучасність, 1982. – 454 с.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

90. 821.161.2'06

Ш45 Шеляженко Ю. В.

Я - традиція [Текст] : ідеалістична проза / Юрій Вадимович Шеляженко. – Київ : Шеляженко Ю. В., 2013. – 128 с.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

91. 821.161.2'06

Ш45 Шеляженко Ю. В.

Свобода людства [Текст] : ідеалістична публіцистика / Юрій Вадимович Шеляженко. – Київ : Шеляженко Ю. В., 2016. – 112 с.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

92. 821.161.2'06

Ш45 Шеляженко Ю. В.

Абетка вільнодумців, анти-абетка корупції [Текст] : поема з авторськими ілюстраціями / Юрій Вадимович Шеляженко. – Київ : Шеляженко Ю. В., 2016. – 36 с.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

93. 821.161.2'06

С37 Симоненко В. А.

Вино з троянд [Текст] : вибрані твори / Василь Андрійович Симоненко. – Київ : Знання, 2017. – 208 с. – (Скарби).

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

94. 821.161.2'06

Д67 Донченко О.

Скрипка [Текст] : для молодшого та серед. шк. віку ; упоряд. та передм. О. Колініченко / Олесь Донченко. – Київ : Школа, 2008. – 208 с.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

95. 821.161.2'06

Л87 Лучук В. І.

Приховані подарунки [Текст] : вірші та вірш. казки : для мол. шк. віку / В. І. Лучук ; передм. Т. Лучука ; іл. В. А. Дунаєвої. – Київ : Школа, 2008. – 144 с. : іл.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

96. 821.161.2'06

Г94 Гуменюк Н.

Коханий волоцюга [Текст] : зб. оповідань / Надія Гуменюк ; передм. Г. Вдовиченко. – Харків : Клуб сімейного досуга, 2014. – 224 с. : іл.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

97. 821.161.2'06

Ч-42 Чемерис В.

Ольвія [Текст] : роман / Валентин Чемерис ; худож.-іл. С. В. Кривенченко, худож.-оформлювач І. В. Осіпов. – Харків : Фоліо, 2008. – 412 с. – (Історія України в романах).

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

98. 821.161.2'06

Ч-48 Черкасенко С. Ф.

Маленький горбань [Текст] : для мол. та серед. шк. віку / Спиридон Феодосійович Черкасенко ; упоряд. та передм. Н. Комар, іл. Т. Кудиненко. – Київ : Школа, 2009. – 176 с. : іл.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

99. 821.161.2'06

Б25 Барка В.

Рай [Текст] : роман / Василь Барка ; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. – Харків : Фоліо, 2009. – 348 с. – (Українська література).

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

100. 821.161.2-93

П27 Перелісна К.

Скажу на вушко [Текст] : казки та вірші для дітей / Катерина Перелісна. – Київ : Школа, 2008. – 158 с. : іл. – Бібліогр.: упоряд і передм. Г. Кирпи ; худож. оформ. В. А. Дунаєвої.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

101. 821.161.2'06

Н56 Нестайко В. З.

Дивовижні пригоди в лісовій школі: Загадковий Яшка. Сонячний зайчик і Сонячний вовк [Текст] / Всеволод Зиновійович Нестайко ; мал. Валерія Харченка. – Харків : Школа, 2016. – 128 с. : іл.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

102. 821.161.2'05

Ч-15 Чайковський А. Я.

За сестрою [Текст] : для серед. шк. віку / Андрій Якович Чайковський ; упорядкув. текстів, передмова, прим. О. Шевченко. – Київ : Національний книжковий проект, 2013. – 206 с. – (Бібліотека шкільної класики. Позакласне читання. 7 клас).

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

103. 821.161.2

В44 Вилар С.

Лесная герцогиня [Текст] / Симона Вилар. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2005. – 463 с. – (Нормандская легенда ; Кн. ІV).

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

104. 821.161.2'06

В48 Винниченко В. К.

Федько-халамидник [Текст] : оповідання / В. К. Винниченко ; іл. М. Коваленко. – Київ : ВГ КМ-БУКС, 2016. – 352 с. : іл.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

105. 821.161.2'06

В25 Вдовиченко Г.

Пів'яблука [Текст] : роман / Галина Вдовиченко ; передм. Г. Пагутяк. – Харків : Клуб сімейного досуга, 2013. – 208 с.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

106. 821.161.2'06

К72 Костенко Л. В.

Триста поезій [Текст] : вибрані вірші / Ліна Василівна Костенко ; упоряд.: Оксана Пахльовська, Іван Малкович. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 416 с. – (Українська Поетична Антологія). – На обкл. зазначено: Ліна. Триста поезій.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

107. 821.161.2'06

С53 Сняданко Н.

Фрау Мюллер не налаштована платити більше [Текст] : роман / Наталка Сняданко ; передм. А. Любки. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 304 с.

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

108. 84(4УКР)6

Д21 Дашвар Л.

Молоко з кров'ю [Текст] / Люко Дашвар. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 268 с. – (Коронація слова. 2008).

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

109. 821.161.2'06

Ш66 Шкляр В.

Чорnе соnце [Текст] : збірка / Василь Шкляр ; худож. М. Пащук. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 298 с. : іл. – (Золотий письменник України).

ББК 84(4УКР)6 кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

110. 821.161.2(477.53)

П56 Пономаренко Л.

Нехворощ [Текст] : новели та повість / Любов Пономаренко. – Вид. 2-е. – Полтава : Дивосвіт, 2016. – 192 с.

ББК 84(4УКР-4ПОЛ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

111. 821.133.1

М78 Мопассан Г. д.

Паризька пригода [Текст] : новели / Гі де Мопассан ; пер. с фр. М. Рильського, І. Рильського, В. Підмогільного, М. Антоновича. – Київ : Знання, 2017. – 340 с. – (Скарби).

ББК 84(4ФРА) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

112. 821.133.1

Ф73 Флобер Г.

Пані Боварі: побут провінції [Текст] : роман / Гюстав Флобер ; пер. з фр. М. Лукаша. – Київ : Знання, 2017. – 384 с. – (Скарби).

ББК 84(4ФРА) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

113. 821.133.1

М76 Мольер Ж. Б.

Мещанин во дворянстве [Текст] : комедии / Жан Батист Мольер ; пер. с фр.: Н. М. Любимова, Т. Л. Щепкиной-Коперник. – Москва : Эксмо, 2015. – 224 с. – (Классика в школе).

ББК 84(4ФРА) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

114. 821.133.1

С79 Стендаль Ф.

Люсьен Левен (Красное и белое) [Текст] / Фредерик Стендаль ; пер. с фр. Б. Лившица ; вступ. ст. С. Величковского ; ил. А. Саркисяна. – Москва : Правда, 1985. – 672 с. : ил.

ББК 84(4ФРА) кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

115. 821.133.1

Г99 Гюго В.

Человек, который смеется [Текст] / Виктор Гюго. – Харьков : Прапор, 1987. – 464 с.

ББК 84(4ФРА) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

116. 821.162.3

Ч-19 Чапек К.

Собачья сказка [Текст] / Карел Чапек ; пер. с чеш. Б. Заходера. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 350 с. : ил.

ББК 84(4ЧЕХ) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

117. 821.111(73)

С80 Стил Д.

Злой умысел [Текст] / Даниэла Стил ; пер. с англ. А. Медниковой. – Москва : АСТ, 2000. – 432 с.

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

118. 821.111(73)

М67 Митчелл М.

Унесенные ветром [Текст] : в 2 т. Т.1 / Маргарет Митчелл ; пер. с англ. Т. Озерской. – Москва : Олма-Пресс, 1992. – 590 с. – (Купидон).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

119. 821.111(73)

М67 Митчелл М.

Унесенные ветром [Текст] : в 2 т. Т. 2 / Маргарет Митчелл ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой. – Москва : Олма-Пресс, 1992. – 591 с. – (Купидон).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

120. 821.111(73)

Б25 Баррет Д.

Шарлотта Джейн Остин [Текст] / Джулия Баррет. – Харьков : Книжный клуб семейного досуга, 2006. – 318 с.

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

121. 821.111(73)

Б87 Бредбері Р.

451 за Фаренгейтом [Текст] : повість / Рей Бредбері ; пер. з англ. Є. Крижевича. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2016. – 272 с. – (Маєстат слова).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

122. 821.111(73)

К92 Купер Д. Ф.

Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе [Текст] : роман / Джеймс Фенимор Купер ; пер. с англ. Е. М. Чистяковой-Вэр, А. П. Репиной. – Киев : Амфора, 2013. – 414 с. : ил. – (Золотая библиотека приключений журнала "Лиза").

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

123. 821.111(73)

Б87 Бредбері Р.

Усмішка [Текст] : оповідання : пер. з англ. / Рей Бредбері. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2016. – 368 с. – (Маєстат слова).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

124. 821.111(73)

Л76 Лондон Джек. Смок та малюк / Д. Лондон. Білий мустанг / Сат-Ок [Текст] : повісті / іл. Є. Житник. – Харків : Школа, 2004. – 527 с. – (Бібліотека пригод).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

125. 821.111(73)

М17 Макфейден К.

Лик смерти [Текст] / Коди Макфейден ; пер. с англ. С. Сидоровой. – Москва ; Владимир : АСТ : Астрель : ВКТ, 2010. – 447 с. – (Law and Order).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

126. 821.111(73)

Л76 Лондон Д.

Серця трьох [Текст] / Джек Лондон ; пер. з англ. М. Іванова. – Київ : Знання, 2017. – 360 с. – (American Library).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

127. 821.111(73)

Г34 Генрі О.

Шляхетний шахрай [Текст] / О. Генрі ; пер. з англ. Ю. Герус, М. Головко, Н. Дубровської, В. Лішнянського. – Київ : Знання, 2017. – 192 с. – (American Library).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

128. 821.111(73)

T98 Twain M.

The Adventures of Huckleberry Finn [Текст] / Mark Twain. – Kyiv : Znannia, 2017. – 336 p. – (English Library).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

129. 821.111(73)

Т26 Твен М.

Пригоди Гекльберрі Фінна [Текст] / Марк Твен ; пер. з англ. І. Стешенко. – Київ : Знання, 2017. – 336 с. – (American Library).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

130. 821.111(73)

H55 Henry O.

The Gentle Grafter [Текст] / O. Henry. – Kyiv : Znannia, 2017. – 191 p. – (American Library).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

131. 821.111(73)

L87 London J.

Hearts of Tree [Текст] / Jack London. – Kyiv : Znannia, 2017. – 359 p. – (American Library).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

132. 821.111(73)

C87 Crane S.

The Ped Badge of Courage [Текст] / Stephen Crane. – Kyiv : Znannia, 2017. – 191 p. – (American Library).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

133. 821.111(73)

К79 Крейн С.

Червоний знак звитяги [Текст] : пер. з англ. О. Ломакіної / Стівен Крейн. – Київ : Знання, 2017. – 192 с. – (American Library).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

134. 821.111(73)

Л76 Лондон Д.

Смок Беллю ; Смок і Малюк [Текст] / Джек Лондон ; пер. з англ. М. Лисиченко. – Київ : Знання, 2017. – 304 с. – (Скарби: молодіжна серія).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

135. 821.111(73)

Д60 Додж М. М.

Срібні ковзани [Текст] : роман / Мері Мейпс Додж ; пер. з англ. І. Стешенко. – Київ : Знання, 2017. – 304 с. – (Скарби: молодіжна серія).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

136. 821.111(73)

Л76 Лондон Д.

Мартін Іден [Текст] : роман / Джек Лондон ; пер. з англ. Д. Лисиченка. – Київ : Знання, 2017. – 352 с. – (Класна література).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

137. 821.111(73)

К92 Купер Д. Ф.

Останній з могікан [Текст] : роман / Джеймс Фенімор Купер ; пер. з англ.: М. Іванова, С. Торби. – Київ : Знання, 2017. – 368 с. – (Класна література).

ББК 84(7СПО) кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

Загальна кількість примірників: 138

 

1. 598.2

П87 Птицы [Електронний ресурс] : энциклопедический справочник. – Москва : Махаон, 2007. – 304 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Бургер Птицы.djvu.

ББК 28.693.35

2. 598.2

Ж71 Жизнь птиц [Електронний ресурс] / под ред. Н. Каринцева. – Москва : Новая Москва, 1925. – 95 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каринцев.djvu.

ББК 28.693.35

3. 596(075.8)

С40 Систематика хордовых животных [Електронний ресурс] : в 2 ч. Ч. 2 : учеб. пособ. для студ. биолог. фак-тов / авт.-сост.: Л. Д. Бурко, А. В. Балаш, Н. Е. Бурко. – Минск : БГУ, 2003. – 124 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Бурко.pdf.

ББК 28.693я73

4. 599

М72 Млекопитающие [Електронний ресурс] / науч. ред. И. А. Павлинов. – Москва : АСТ, 1999. – 416 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Млекопитающие.djvu.

ББК 28.693.36

5. 615

К49 Клиническая фармакология [Електронний ресурс] : учебник / под ред. В. Г. Кукеса. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 944 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Kukes.pdf.

ББК 52.81я73

6. 59

М76 Молюскологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Нац. ун-т біотехнологій та природокористування. – Київ, 2009. – 145 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/moljuskologija.pdf.

ББК 28.691.9

7. 159

П86 Психология стресса [Електронний ресурс] : учеб.-метод. пособ. / сост. К. С. Карташова. – Красноярс : Сибир. нац. ун-т, 2012. – 35 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Карташова.pdf.

ББК 88.41я73

8. 612

К49 Клінічна імунологія та алергологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. О. М. Біловола ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків : Гриф, 2011. – 550 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/иммунология1.pdf.

ББК 52.5я73

9. 61

К49 Клінічна фармакологія [Електронний ресурс] : підручник для студ. та лікарів / за заг. ред. М. І. Яблучанського, В. М. Савченка. – Харків : ХНУ імені В. І. Каразіна, 2011. – 405 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Клінічна.pdf.

ББК 52.81я73

10. 57

М42 Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія [Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищих мед. навч. заклад. / за ред. В. П. Широкова. – 2-е вид. – Вінниця : Нова-Книга, 2011. – 952 с. : іл. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Широкобоков.djvu.

ББК 52.6я73

11. 57

А92 Атлас по микробиологии, вирусологии и иммунологии [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для студ. мед. вузов / под ред. А. В. Воровьева, А. С. Быкова. – Москва : Мед. информ. агенство, 2003. – 236 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/воробьев2004.djvu.

ББК 52.6я73

12. 615

Б63 Биохимическая фармакология [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / под ред. П. В. Сергеева, Н. Л. Шиманского. – Москва : Мед. информ. агентство, 2010. – 624 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/СергеевПВ.djvu.

ББК 52.81я73

13. 378

Д44 Дидаскал. Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку [Електронний ресурс] : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (22-23 листоп. 2016 р.). Вип. 17 / Каф. загальної пед. та андрогогіки, ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 488 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Дидаскал_17(2017).pdf.

ББК 74.244.3

14. 612

П52 Физиология и биохимия пищеварения животных и человека [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / под ред. В. К. Рыбальченко. – Киев : Фитосоциоцентр, 1980. – 366 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Физиология.djvu.

ББК 28.073я73

15. 612

Ф50 Фізіологія людини і тварин [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. природ.-геогр. фак. пед. вузів / уклад. І. В. Красноштан, К. А. Кравченко. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 170 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Красноштан.pdf.

ББК 28.903я73

16. 576.3

Ц74 Цитологія, загальна гістологія та ембріологія [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. / за заг. ред. В. К. Напханюка. – Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2002. – 218 с. – (Бібліотека студента-медика). – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Цитологія.pdf.

ББК 28.05я73

17. 616.4

Е62 Ендокринологія [Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. заклад. / за ред. проф. П. М. Бондара. – Вінниця : Нова-книга, 2010. – 464 с. : іл. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Боднар.djvu.

ББК 54.15я73

18. 811.111

П84 Професійно-методична підготовка майбутнього вчителя іноземної мови у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. І. В. Самойлюкевича ; Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – Житомир, 2008. – 165 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Самойлюкевич.pdf.

ББК 81.432.1-91

19. 811.111

A58 Anisimova A.

Modern aspects of english language teaching: theory & practice [Електронний ресурс] = Сучасні аспекти методики викладання англійської мови: теорія і практика : підручник / Alla Anisimova, Liubov Koshova ; Дніпропетр. нац. ун-т. імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2010. – 326 с. – Access mode: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Метод..pdf.

ББК 81.432.1-91

20. 57

Б63 Биофизика [Електронний ресурс] : учеб. для студ. высш. учеб. завед. / В. Ф. Антонов, А. М. Черныш, В. И. Пасечник [и др.] ; под ред. В. Ф. Антонова. – Москва : Владос, 1999. – 288 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Биофизика.djvu.

ББК 28.071я73

21. 597.6

Б23 Банников А. Г.

Очерки по биологии земноводных [Електронний ресурс] : пособ. для учителей и студ. фак-тов естестознания / А. Г. Банников, М. Н. Денисова. – Москва : Просвещение, 1956. – 170 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Банников3.djvu.

ББК 28.693.3я

22. 599

Б24 Барабаш-Никифоров И. И.

Териология [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для гос. ун-тов СССР / И. И. Барабаш-Никифоров, А. Н. Формозов. – Москва : Высш. шк., 1963. – 396 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Барабаш-Никифоров.djvu.

ББК 28.693.36

23. 57

Б29 Бауэр Э. С.

Теоретическая биология [Електронний ресурс] / Э. С. Бауэр. – Москва ; Ленинград : ВИЭМ, 1935. – 151 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Bauar1935.pdf.

ББК 28.0

24. 001

Б39 Бездробний Ю.

Видатні українські вчені в світовій науці [Електронний ресурс] : стислий довідник / Ю. Бездробний, В. Козирський, В. Шендеровський. – Київ : Праймдрук, 2012. – 105 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Dovidnyk.pdf.

ББК 72.6(4Укр)

25. 502.13(075.8)

Б44 Бельдеева Л. Н.

Экологический мониторинг [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / Л. Н. Бельдеева ; АлтГТУ им. И. И. Ползунова. – Барнаул, 1999. – 122 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Ekologicheskiy.pdf.

ББК 28.081

26. 82.0

Б61 Білоус П. В.

Вступ до літературознавства. Теорія літератури. психологія літературної творчості [Електронний ресурс] : лекції / Петро Васильович Білоус ; Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – Житомир : Рута, 2009. – 336 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Vstup.pdf. – Термінолог. слов.: с. 310-335.

ББК 83я73

27. 542.06

Б70 Блохин А. В.

Теория эксперимента [Електронний ресурс] : в 2 ч. : курс лекций. Ч. 1 / А. В. Блохин. – Минск : БГУ, 2002. – 71 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Teorija Eksperimenta1.pdf.

ББК 24.1

28. 542.06

Б70 Блохин А. В.

Теория эксперимента [Електронний ресурс] : в 2 ч. : курс лекций. Ч. 2 / А. В. Блохин. – Минск : БГУ, 2002. – 71 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Teorija Eksperimenta2.pdf.

ББК 24.1

29. 83.014я73

Б72 Бовсунівська Т. В.

Жанрові модифікації сучасного роману [Електронний ресурс] : монографія / Тетяна Володимирівна Бовсунівська. – Харків : Діса плюс, 2015. – 368 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Bovsunivska.pdf.

ББК 83.014

30. 159

Б86 Боярчук О. Д.

Біохімія стрессу [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / О. Д. Боярчук ; Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 177 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Боярчук1.pdf.

ББК 88.41я73

31. 575

Б86 Боярчук О. Д.

Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / О. Д. Боярчук, В. А. Самчук ; Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2014. – 374 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Боярчук.pdf.

ББК 28.707я73

32. 82.0

Б88 Бровко О. О.

Основи компаративістики [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для орган. самостійної роботи й підготовки до модульної роботи студ. / О. О. Бровко ; Держ. закл. "ЛНУ імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 214 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Brovko.pdf.

ББК 83.002.1

33. 61

В14 Вайнер Э. Н.

Валеология [Електронний ресурс] : учеб. для вузов / Э. Н. Вайнер. – Москва : Флинта : Наука, 2001. – 416 с. – (Здоровый образ жизни). – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/vayner.pdf.

ББК 51.204.0я73

34. 541

В18 Варфоломеев С. Д.

Биокинетика [Електронний ресурс] : практ. курс / С. Д. Варфоломеев, К. Г. Гуревич. – Москва : ФАИР ПРЕСС, 1999. – 720 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/varfolomeev1999.djvu.

ББК 28.071.3

35. 57

М59 Микробиология [Електронний ресурс] : учебник / А. В. Воробьев, А. С. Быков, Е. П. Пашков, А. М. Рыбакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 2003. – 336 с. – (Учебная литература для студентов фармакологических вузов). – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Воробьев.djvu.

ББК 52.6я73

36. 612

Г12 Гаврилюк С. В.

Основи нейрофізіології та вищої нервової діяльності [Електронний ресурс] : метод. рек. до лабораторних робіт / С. В. Гаврилюк, С. В. Левенець, О. Д. Боярчук. – Луганськ : ЛНУ імені Т. Шевченка, 2010. – 54 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/neurophysiology.pdf.

ББК 28.707.3я73

37. 615

Ф24 Фармакология с рецертурой [Електронний ресурс] : учебник / М. Д. Гаевый, В. И. Петров, Л. М. Гаевая, В. С. Давыдов. – 5-е изд., истрав. и доп. – Москва ; Ростов на Дону : МАрТ, 2007. – 448 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Гаевий.pdf.

ББК 52.81я73

38. 612

Г19 Ганонг Ф. В.

Фізіологія людини [Електронний ресурс] : підручник : пер. з англ. / Ф. Вільям Ганонг ; наук. ред. перекладу: М. Гжегоцький, В. Шевчук, О. Заячківська. – Львів : БаК, 2002. – 784 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Ганонг.djvu.

ББК 28.903я73

39. 28.693.3я73

Г95 Гуртовой Н. Н.

Практическая зоотомия позвоночных. Птицы. Млекопитающие [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для студ. биол. спец. ун-тов / Н. Н. Гуртовой, Ф. Я. Дзержинский. – Москва : Высш. шк., 1992. – 414 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Гуртовой3.pdf.

ББК 28.693.3я73

40. 591.181(075.8)

Д18 Данилова Н. Н.

Физиология высшей нервной деятельности [Електронний ресурс] : учебник / Н. Н. Данилова, А. Л. Крылова. – Ростов на Дону : Феникс, 2005. – 478 с. – (Учебники МГУ). – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Данилов.pdf.

ББК 28.991.782я73

41. 616.4

Д26 Дедов И. И.

Эндокринология [Електронний ресурс] : учебник для вузов / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 432 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Эндокринология1.djvu.

ББК 54.15я73

42. 581.6(075.8)

Д32 Демьянова Е. И.

Ботаническое ресурсоведение [Електронний ресурс] : учеб. пособ. по спецкурсу / Е. И. Демьянова ; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2007. – 173 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/bot-resursovedenie.pdf.

ББК 28.5

43. 596(075.8)

Д43 Дзержинский Ф. Я.

Сравнительная анатомия позвоночных животных [Електронний ресурс] : учебник для студ. высш. учеб. завед. / Ф. Я. Дзержинский ; МГУ имени М. В. Ломоносова. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2005. – 304 с. – (Классический университетский учебник). – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Дзержинский2.djvu.

ББК 28.660я73

44. 596(075.8)

Д43 Дзержинский Ф. Я.

Зоология позвоночных [Електронний ресурс] : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. Малахов. – Москва : Академия, 2013. – 464 с. – (Бакалавриат). – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Дзержинский.pdf.

ББК 28.693я73

45. 612

Д72 Дранник Г. Н.

Клиническая иммунология и аллергология [Електронний ресурс] / Г. Н. Дранник. – Одесса : АстроПринт, 1999. – 603 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Дранник.pdf.

ББК 52.5я73

46. 597.2/.5

Ж86 Жуков П. И.

Рыбы Белоруссии [Електронний ресурс] / П. И. Жуков. – Минск : Наука и техника, 1963. – 415 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Жуков.djvu.

ББК 28.693.32

47. 502

З-23 Залеський І. І.

Екологія людини [Електронний ресурс] : підручник / І. І. Залеський, М. О. Клименко. – 2-е вид. перероб. і доп. – Рівне, 2013. – 385 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Залеський.pdf.

ББК 20.1я73

48. 57

З-34 Заренков Н. А.

Теоретическая биология [Електронний ресурс] / Н. А. Заренков. – Москва : МГУ, 1988. – 216 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Zarenkov1988.djvu.

ББК 28.0

49. 069:59

З-36 Заславский М. А.

Экологическая экспозиция в музее (таксидермия, изготовление чучел позвоночных и рыб, создание домашнего зоологического музея) [Електронний ресурс] / М. А. Заславский. – [Б. м.], [б. г.]. – 254 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Заславский.pdf.

ББК 28.6л61

50. 613

З-91 Зубар Н. М.

Основи фізіології та гігієни харчування [Електронний ресурс] : підручник / Н. М. Зубар. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 336 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Zubar.pdf.

ББК 51.23я73

51. 612

И26 Игнатов П. Е.

Иммунитет и инфекция [Електронний ресурс] / П. Е. Игнатов. – Москва : Время, 2002. – 352 с. : ил. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Игнатов.djvu.

ББК 52.5я73

52. 597.2/.5

И48 Ильмаст Н. В.

Введение в ихтиологию [Електронний ресурс] / Н. В. Ильмаст. – Петрозаводск, 2005 // учеб. пособ. : Карельский науч. центр РАН. – 148 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Ильмаст.pdf.

ББК 28.693.32

53. 596(075.8)

К27 Карташев Н. Н.

Практикум по зоологии позвоночных [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для студ. вузов / Н. Н. Карташев, В. Е. Соколов, И. А. Шилов ; Мос. гос. ун-т имени М. В. Ломоносова. – 3-е изд. исп. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 383 с. – (Классический университетский учебник). – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Карташев2.djvu.

ББК 28.693.3я73

54. 502.13(075.8)

К49 Клименко М. О.

Моніторинг довкілля [Електронний ресурс] : підручник / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. – Київ : Академія, 2006. – 360 с. – (Альма-матер). – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/КлименкоМО.djvu.

ББК 20.1я73

55. 57

П69 Практична мікробіологія [Електронний ресурс] : посібник / С. І. Климнюк, І. О. Ситник, М. С. Творко, В. П. Широбоков. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – 440 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Климнюк.pdf.

ББК 28.4я73

56. 616.8

М54 Метод Козявкіна - система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації [Електронний ресурс] : посіб. реабілітолога / В. І. Козявкін, М. О. Бабадагли, Г. П. Лунь, О. О. Качмар. – Львів : Дизайн-студія "Папуга", 2011. – 240 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/New_book.pdf.

ББК 28.707

57. 596(075.8)

К65 Константинов В. М.

Сравнительная анатомия позвоночных животных [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для студ. высших пед. учеб. заведений / В. М. Константинов, С. П. Шаталова. – Москва : Академия, 2005. – 304 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование). – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Константино1.djvu.

ББК 28.660я73

58. 596(075.8)

Л12 Лабораторный практикум по зоологии позвоночных [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для студ. высших пед. учеб. заведений / В. М. Константинов, С. П. Шаталова, В. Г. Бабенко, др. и ; под ред. В. М. Константинова. – Москва : Академия, 2001. – 272 с. : ил. – (Высшее образование). – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Константинов.djvu.

ББК 28.693.3я73

59. 576.8

О-75 Основи паразитології [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. П. Корж, Н. І. Лебедєва, Н. В. Воронова, В. В. Горбань. – Суми : Університетська книга, 2008. – 17 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/основи паразитології.pdf.

ББК 28.083я73

60. 599

К67 Корнєєв О. П.

Визначник звірів УРСР [Електронний ресурс] / О. П. Корнєєв. – Київ : Рад. шк., 1952. – 216 с. : іл. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Корнєєв.djvu.

ББК 28.685(237Укр)

61. 615

К85 Крыжановский С. А.

Фармакология [Електронний ресурс] : в 2 т. : учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений. Т. 1 / С. А. Крыжановский. – Москва : Академия, 2007. – 496 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Kryzhanovskiy.pdf.

ББК 52.81я73

62. 596(075.8)

К89 Кузнецов Б. А.

Курс зоологии [Електронний ресурс] : учебник для студ. высш. учеб. завед. / Б. А. Кузнецов, А. З. Чернов, Л. Н. Катанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 399 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Кузнецов.djvu.

ББК 28.6я73

63. 597.6

К93 Куриленко В. Е.

Земноводные и пресмыкающиеся фауны Украины [Електронний ресурс] : справочник-определитель / В. Е. Куриленко, Ю. Г. Вервес. – Киев : Генеза, 1998. – 208 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Куриленко.pdf.

ББК 28.693.33я2+28.693.35я2

64. 821.111

К96 Кушнірова Т. В.

Англійська література в культорологічному вимірі (модерний і постмодерний аспект) [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Тетяна Віталіївна Кушнірова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – 107 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Kushnirova.pdf.

ББК 83.3(4Вел)

65. 28.0я73

Л19 Лакин Г. Ф.

Биометрия [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для биол. спец. вузов / Г. Ф. Лакин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 1990. – 352 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Biometriya1990.djvu.

ББК 28.0я73

66. 612

Л35 Левенець С. В.

Основи нейрофізіології та вищої нервової діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. / С. В. Левенець, С. В. Гаврилюк, О. Д. Боярчук. – Луганськ : ЛНУ імені Т. Шевченка, 2010. – 166 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/neurophysiology2010.pdf.

ББК 28.707.3я73

67. 159

П86 Психофізіологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Ю. Макарчук, Т. В. Куценко, В. І. Кравченко, С. А. Данилов. – Київ : Інтерсервіс, 2011. – 329 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10038/1/Макарчук.pdf.

ББК 88.32я73

68. 57

М19 Малиновский А. А.

Тектология. Теория систем. Теоретическая биология [Електронний ресурс] / А. А. Малиновский. – Москва : Эдиториал УРСС, 2000. – 448 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Малиновский.djvu.

ББК 28.0

69. 613

М29 Мартинчик А. Н.

Физиология питания [Електронний ресурс] : учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / А. Н. Мартинчик. – Москва : Академия, 2013. – 240 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Мартинчик.pdf.

ББК 51.23я73

70. 613

М35 Матюхина З. П.

Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии [Електронний ресурс] : учебник для нач. проф. образования / З. П. Матюхина. – 7-изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – 256 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/физиология питания.pdf.

ББК 51.23я73

71. 502

М59 Микитюк О. М.

Екологія людини [Електронний ресурс] : підручник / О. М. Микитюк, О. З. Злотін, В. М. Бровдій. – 3-є вид. випр. і доп. – Харків : ОВС, 2004. – 254 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Микитюк.pdf.

ББК 20.1я73

72. 597.2/.5

М99 Мягков Н. А.

Атлас-определитель рыб [Електронний ресурс] : кн. для учащихся / Н. А. Мягков. – Москва : Просвещение, 1994. – 282 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Мягков.djvu.

ББК 28.693.32

73. 615(075)

Н47 Нековаль І. В.

Фармакологія [Електронний ресурс] : підручник / І. В. Нековаль, Т. В. Казанюк. – 4-е вид., випр. – Київ : Медицина, 2001. – 520 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Нековаль.pdf.

ББК 52.81я73

74. 597.2/.5

Н64 Никольский Г. В.

Экология рыб [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для гос. ун-тов СССР / Г. В. Никольский. – Москва : Высш. шк., 1963. – 367 с. – (ил. и карт.). – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Никольский2.djvu.

ББК 28.693.32я73

75. 597.2/.5

Н64 Никольский Г. В.

Частная ихтиология [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для гос. ун-тов / Г. В. Никольский. – Москва : Сов. наука, 1950. – 148 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Никольский.pdf.

ББК 28.693.32

76. 82.0

Н63 Ніколенко О. М.

Основні тенденції розвитку прози ХХ століття [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Ніколенко, Т. М. Конєва, О. В. Орлова. – Полтава : АСМІ, 2010. – 200 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Николенко.pdf.

ББК 83.014.4

77. 82.02

Н63 Ніколенко О. М.

Літературні епохи, напрями, течії [Електронний ресурс] / О. М. Ніколенко, В. І. Мацапура. – Київ : Педагогічна преса, 2014. – 228 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Nicolenko.pdf.

ББК 83.002.2

78. 57

Н73 Новиков Д. А.

Биофизика [Електронний ресурс] : курс лекций : в 2 ч. Ч. 1 : Термодинамика и молекулярная биофизика / Д. А. Новиков, М. М. Филимонов. – Минск : БГУ, 2008. – 184 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/biophysika.pdf.

ББК 28.071я73

79. 82.0

О-66 Орлова О.

Художнє сприйняття: теорія і методика [Електронний ресурс] / Ольга Орлова ; Пллтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – 177 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Orlova.pdf.

ББК 83.09я73

80. 577

О-76 Остапченко Л. І.

Біологічні мембрани: методи дослідження структури і функції [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. І. Остапченко, І. В. Михайлик. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2006. – 215 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Остапченко.pdf.

ББК 28.07я73

81. 599

П12 Павлинов И. Я.

Систематика современных млекопитающих [Електронний ресурс] / И. Я. Павлинов. – Москва : МГУ, 2003. – 297 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Павлинов.pdf.

ББК 28.693.36

82. 502.13(075.8)

П20 Патова Е. Н.

Экологический мониторинг [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / Е. Н. Патова, Е. Г. Кузнецова ; Сыктывкарский лесн. ин-т. – Сыктывкар, 2013. – 52 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Экомониторинг.pdf.

ББК 20.1я73

83. 502.13(075.8)

П22 Пашкевич М. А.

Экологический мониторинг [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / М. А. Пашкевич, В. Ф. Шуйский ; Санкт-Петербур. гос. горный ин-т (техн. ун-т). – Санкт-Петербург, 2002. – 89 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/моніторинг.pdf.

ББК 20.1я73

84. 504.5

П77 Природоохоронні технології [Електронний ресурс]. Ч. 2 : Методи очищення стічних вод / В. Г. Петрук, Л. І. Северин, І. І. Безвозюк, І. В. Васильківський. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 254 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Природоохор.2.pdf.

ББК 20.1

85. 597.6

П23 Писанец Е. М.

Амфибии Украины [Електронний ресурс] / Е. М. Писанец. – Киев : Зоологический музей ННПМ НАН Украины, 2007 // справочник-определитель земноводных Украины и сопредельных территорий. – 312 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Писанец.pdf.

ББК 28.693.33

86. 57

П47 Поздеев О. К.

Медицинская микробиология [Електронний ресурс] : учебник для студ. мед. вузов / О. К. Поздеев ; под ред. В. И. Покровского. – Москва : Гэотар-мед, 2001. – 778 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Поздеев.djvu.

ББК 52.6я73

87. 612

П52 Полтырев С. С.

Физиология пищеварения [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для студ. ун-тов и пед. ин-тов / С. С. Полтырев, И. Т. Курцин. – Москва : Высш. шк., 1980. – 256 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/fiziologiya.pdf.

ББК 28.073я73

88. 58(075.8)

П58 Попова О. М.

Рослинні ресурси [Електронний ресурс] : метод. реком. з організації самосстійної роботи для студ. заоч. форми навчання / О. М. Попова ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечнікова. – Одеса, 2015. – 42 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/popova.pdf.

ББК 28.5я73

89. 57

П83 Протченко П. З.

Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. З. Протченко ; Одес. держ. мед. ун-т. – Одеса, 2002. – 300 с. : іл. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Протченко.pdf.

ББК 28.4я73

90. 57

Р65 Ройт А.

Иммунология [Електронний ресурс] : пер. с англ. / А. Ройт, Дж. Бростофф, Д. Мейл. – Москва : Мир, 2000. – 592 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Ройт.djvu.

ББК 28.903.4

91. 596

Р70 Ромер А.

Анатомия позвоночных [Електронний ресурс] : в 2 т. Т. 1 / А. Ромер, Т. Парсонс ; пер. с англ. А. Н. Кузнецова, Т. Б. Сидоровой ; под ред. Ф. Я. Дзержинского. – Москва : Мир, 1992. – 358 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Ромер.djvu.

ББК 28.660

92. 596

Р70 Ромер А.

Анатомия позвоночных [Електронний ресурс] : в 2 т. Т. 2 / А. Ромер, Т. Парсонс ; пер. с англ. А. Н. Кузнецова, В. Б. Никитина ; под ред. Ф. Я. Дзержинского. – Москва : Мир, 1992. – 406 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Ромер2.djvu.

ББК 28.660

кільк. прим.: 1

93. 91(07)

Д44 Дидактика географії [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л. П. Вішнікіна, І. О. Діброва. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 570 с. : іл. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7391.

ББК 26.8

94. 91(07)

В43 Викладання дидактики географії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Віктор Миколайович Самойленко, Ярослав Богданович Олійник, Любов Петрівна Вішнікіна, Іван Олександрович Діброва. – Київ : Прінс-Сервіс, 2016. – 240 с. : іл. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7390.

ББК 26.8я2+74.262.7-26

95. 502.5

П77 Природоохоронні технології [Електронний ресурс]. Ч. 1 : Захист атмосфери / Л. І. Северин, В. Г. Петрук, І. І. Безвозюк, І. В. Васильківський. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 388 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Природоохор.1.pdf.

ББК 20.1

96. 615(075)

С32 Сергиенко В. И.

Прикладная фармакокинетика [Електронний ресурс] / В. И. Сергиенко, Р. Джеллифф, И. Б. Бондарева ; Рос. акад. мед. наук. – Москва : РАМН, 2003. – 208 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Прикладная фармакокинетика.pdf.

ББК 52.81я73

97. 58

С42 Скворцов А. К.

Проблемы эволюции и теоретические вопросы систематики [Електронний ресурс] : избранные статьи / А. К. Скворцов. – Москва : Т-во науч. изд. КМК, 2005. – 293 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Скворцов.djvu.

ББК 28.09

98. 598.1

Т35 Терентьев П. В.

Герпетология. Учение о земноводных и пресмыкающихся [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для гос. ун-тов / П. В. Терентьев. – Москва : Высшая шк., 1961. – 339 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Терентьев.djvu.

ББК 28.693.33я73

99. 597.6

Т35 Терентьєв П. В.

Стислий визначник земноводних і плазунів СРСР [Електронний ресурс] : пер. з рос. вид. / П. В. Терентьєв, С. А. Чернов. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1937. – 95 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Терентьєв.djvu.

ББК 28.693.33

100. 598.2

Ф44 Фесенко Г. В.

Аннотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів) [Електронний ресурс] / Г. В. Фесенко, А. А. Бокотей ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Вид. 3-є, доп. – Київ ; Львів, 2007. – 112 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Фесенко.pdf.

ББК 28.693.35

101. 615

Х21 Харкевич Д. А.

Фармакология [Електронний ресурс] : учебник для вузов / Д. А. Харкевич. – 10-е изд. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 908 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Фармакология.pdf.

ББК 52.81я73

102. 596(075.8)

З-85 Зоологія хордових [Електронний ресурс] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Й. В. Царик, І. С. Хамар, І. В. Дикий, ін. та ; за ред. Й. В. Царика. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 356 с. – (Біологічні Студії). – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Царик.pdf.

ББК 28.693я73

103. 57

Ц65 Цинкернагель Р.

Основы иммунологии [Електронний ресурс] : пер. с нем. / Р. Цинкернагель. – Москва : Мир, 2008. – 135 с. : ил. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/иммунология.djvu.

ББК 28.903.4

104. 81

Ч-82 Чувакин А. А.

Основы филологии [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / А. А. Чувакин ; под ред. А. И. Куляпина. – Москва : Флинта : Наука, 2011. – 240 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/chuvakin.pdf.

ББК 81.0-923

105. 596(075.8)

Ш71 Шмальгаузен И. И.

Основы сравнительной анатомии позвоночных животных [Електронний ресурс] : учебник для биофаков гос. ун-тов / И. И. Шмальгаузен. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Сов. наука, 1947. – 541 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Шмальгаузен.djvu.

ББК 28.660я73

106. 597.2/.5

Ш73 Шмидт П. Ю.

Миграция рыб [Електронний ресурс] / П. Ю. Шмидт. – 2-е изд., доп. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1947. – 362 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Шмидт.djvu.

ББК 28.693.32

107. 612

Ш82 Шошина И. И.

Физиология [Електронний ресурс] : конспект лекций / И. И. Шошина, Ф. А. Гершкорон, Е. В. Инжеваткин. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Шошина.pdf.

ББК 28.073я73

108. 159

Ш95 Шульговский В. В.

Основы нейрофизиологии [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для студ. вузов / В. В. Шульговский. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 277 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Шульговский.pdf.

ББК 88.32я73

109. 598.2

Ш95 Шульпин Л. М.

Орнитология [Електронний ресурс] / Л. М. Шульпин ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1940. – 545 с. – Режим доступа: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Шульпин.djvu.

ББК 28.693.35


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.