Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Місця збереження документів:

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

 

1. 28.581

А43 Актуальні проблеми ботаніки та екології [Текст] : матеріали міжнар. конф. молодих учених, присвяч. 120-річчю від дня народж. Д. К. Зерова (м. Полтава, 15-20 верес. 2015 р.) / Ін-т ботаніки імені М. Г. Холодного, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Регіональний ландшафний парк "Диканьський" [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 164 с. – Текст укр., рос., англ.

ББК 28.581

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

2. 28.5я73

Б72 Бобкова І. А.

Ботаніка [Текст] : підручник / Інна Аркадіївна Бобкова, Лідія Василівна Варлахова. – К. : Медицина, 2015. – 304с. : іл. – Тести до диференційованого заліку: с. 276-299. – Бібліогр.: с. 300.

ББК 28.5я73+53.52я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

3. 22.1я5

В53 Вісник Запорізького національного університету [Текст] : зб. наук. праць / гол. ред. В. З. Грищак ; Держ. вищий навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 140 с. – (Фізико-математичні науки. Математичне моделювання і прикладна механіка ; № 1, 2011). – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 22.1я5

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 22.1я5

В53 Вісник Запорізького національного університету [Текст] : зб. наук. праць / гол. ред. В. З. Грищак ; Держ. вищий навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 140 с. – (Фізико-математичні науки. Математичне моделювання і прикладна механіка ; № 1, 2013). – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 22.1я5

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 20.1(4Укр)

Е45 Екологічні війни [Текст] / [голов. ред. Т. В. Тимочко]. – К. : Аспект-Поліграф, 2015. – 28 c. – (Б-ка Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; листопад, № 11).

ББК 20.1(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

6. 28.088л64

З-41 Збереження та розширення природно-заповідних територій в Україні [Текст] / [голов. ред. Т. В. Тимочко]. – К. : Аспект-Поліграф, 2015. – 36 c. – (Б-ка Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; жовтень, № 10). – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 28.088л64

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

7. 22.1г.я73

Р93 Рыжий В. С.

История математики [Текст] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1. Математика в древности и в средние века / Владимир Семёнович Рыжий, Ирина Геннадиевнаё Николенко ; Харьков. нац. ун-т имени В. Н. Каразина. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 184 с. : ил., фото. – Библиогр.: с. 168-181 (239 назв.).

ББК 22.1г.я73+22.1д.я2

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

8. 22.1г.я73

Р93 Рыжий В. С.

История математики [Текст] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2. Математика в XVII и XVIII веках / Владимир Семёнович Рыжий, Ирина Геннадиевнаё Николенко ; Харьков. нац. ун-т имени В. Н. Каразина. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 288 с. : ил., фото. – Библиогр.: с. 273-284 (225 назв.).

ББК 22.1г.я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

9. 26.220.8

І-73 Інтегроване управління водними ресурсами [Текст] / [голов. ред. Т. В. Тимочко]. – К. : Аспект-Поліграф, 2015. – 36 c. – (Б-ка Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; березень, № 3). – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 26.220.8

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

10. 28.592я73

О-66 Орлова Л. Д.

Луківництво [Текст] : навч. посіб. / Лариса Дмитрівна Орлова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Болотін А. В., 2014. – 258 с. : іл. – Бібліогр.: с. 252-254 (42 назва).

ББК 28.592я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

11. 22.11я73

М34 Математичне оброблення геодезичних вимірів [Текст] : підручник / Степан Петрович Войтенко, Роман Володимирович Шульц, Олександр Йосипович Кузьмич, Юлія Вікторовна Кравченко ; за ред. С. П. Войтенка. – К. : Знання, 2015. – 655 с. – Предм. покажч.: с. 646-654. – Бібліогр.: с. 628-632 (64 назви).

ББК 22.11я73+26.12я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

12. 22.1я9

Г83 Григоренко В. К.

Математичні розсипи [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 1 / Василь Костянтинович Григоренко, Костянтин Васильович Григоренко. – Х. : Основа, 2015. – 112 с. – (Б-ка журн. "Математика в школах України" ; Вип. 6 (150)). – Бібліогр.: с. 111-112 (44 назви).

ББК 22.1я9+74.262.2

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

13. 22.1я9

Г83 Григоренко В. К.

Математичні розсипи [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 2 / Василь Костянтинович Григоренко, Костянтин Васильович Григоренко. – Х. : Основа, 2015. – 127 с. – (Б-ка журн. "Математика в школах України" ; Вип. 7 (151)). – Бібліогр.: с. 126-127 (45 назв).

ББК 22.1я9+74.262.2

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

14. 26.821

К89 Кукурудза С. І.

Метризація ландшафтного різноманіття: концептуально-методологічні основи [Текст] : монографія / Семен Ілліч Кукурудза ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 504 с. – Частина тексту англ. – Бібліогр. в кінці розд. та підрозд.

ББК 26.821

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 14

Місця збереження документів:

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

Н/а - Науковий абонемент

 

1. 51.204.0

З-46 Здоров'я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти [Текст] : матеріали Всеукр. наук. практ. конф. (12 листоп. 2015 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, ВДНЗУ "Укр. мед. стомат. академія", Полтав. обл. ін-т післядипломної освіти імені М. В. Остроградського, Полтав. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. – Полтава : Астрая, 2015. – 143 с. – Бібліогр. в кінці доп.

ББК 51.204.0+74.580.259

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 1)

 

2. 53.59

Т76 Трофанова Т. Г.

Коррекция гармонизации жизни: индивидуальная нумерология и цветотерапия [Текст] : доклад на XII междунар. конф. по интегральной медицине (Казань, 2014 г.) / Тамара Григорьевна Трофанова. – Днепропетровск : ЛизуновПрес, 2015. – 86 с. : ил. – Библиогр.: с. 84-85 (28 назв.).

ББК 53.59

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

3. 52.82я73

Р51 Римарчук К. М.

Основи фармацевтичного і медичного товарознавства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закладів / Клавдія Михайлівна Римарчук. – К. : Медицина, 2015. – 119 с. – Бібліогр.: с. 115.

ББК 52.82я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

4. 51.1(4Укр),29

Т19 Тарасюк В. С.

Паліативно-хоспісна допомога [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих мед. навч.закл. / Володимир Семенович Тарасюк, Галина Борисівна Кучанська. – К. : Медицина, 2015. – 328 с. : іл. + 4 кольор вкл. – Тестові завдання для самоконтролю в кінці кожного розд. – Бібліогр.: с. 319-327.

ББК 51.1(4Укр),29

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 51.1(4Укр),236я73

П27 Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій [Текст] / за ред. В. С. Тарасюка. – К. : Медицина, 2015. – 368 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 360-364.

ББК 51.1(4Укр),236я73+68.9я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

6. 51.1(4Укр),236я73

П30 Петриченко Т. В.

Перша медична допомога [Текст] : підручник / Тетяна Володимирівна Петриченко. – Вид. 4-е, випр. – К. : Медицина, 2015. – 272 с. – Бібліогр.: с. 267.

ББК 51.1(4Укр),236я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

7. 53.07я73

П84 Професійні хвороби [Текст] : підручник / за ред.: В. А. Капусника, І. Ф. Костюк. – 4-те вид., перероб. та доп. – К. : Медицина, 2015. – 535 с. + 4 с. кольр. вкладки. – Предм. покажч.: с. 526-532.

ББК 53.07я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

8. 56.145.1я73

П86 Психіатрія і наркологія [Текст] : підручник для студ. вищих мед. навч. закл. / за ред. О. К. Напрєєнка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Медицина, 2015. – 424 с. – Тлумач. словник психіатрич. термінів: с. 380-418. – Бібліогр.: с. 419-422.

ББК 56.145.1я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

9. 56.6

К28 Каськова Л. Ф.

Эволюционные особенности развития кариеса у человека [Текст] / Людмила Федоровна Каськова, Андрей Владимирович Зайцев, Андрей Владиславович Артемьев ; Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК, Высшее гос. учеб. заведение Украины "Укр. мед. стомат. акад.", Центр охраны и исслед. памятников археологии упр. культуры Полтав. облгосадмин. – К. : ЦП НАН Украины и УООПИК, 2013 . – 80 с. : ил. – Часть текста укр, англ. - С автографами авторов. – Библиогр.: с. 69-77 (144 назв.).

ББК 56.6+63.4(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 10

Місця збереження документів:

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

 

1. 65.247я73

Б40 Безпека життєдіяльності, основи охорони праці [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. / за заг. ред. О. П. Яворовського. – К. : Медицина, 2015. – 288 с. – Бібліогр. в кінці теми.

ББК 65.247я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

2. 67.9(4Укр)302.1я73

Б12 Бабін І. І.

Бюджетне право України [Текст] : навч. посіб. / Ігор Іванович Бабін ; Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 296 с. – Словник: с. 288-295. – Бібліогр.: с. 274-287 (159 назв) та в кінці тем.

ББК 67.9(4Укр)302.1я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

3. 65.049(4Укр)

Г87 Грома В. Д.

Вступ до соціально-економічної географії України. Населення [Текст] : матеріали до тем / Володимир Дмитрович Грома, Тетяна Геннадіївна Назаренко. – Х. : Основа, 2015 . – 110 с. – (Б-ка журн. "Географія" ; Вип.10 (142)). – Бібліогр.: с. 109-110 (36 назв).

ББК 65.049(4Укр)+74.266.504

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 60.546.2

П30 Петречко Д.

Втрачені українські села. Чорна [Текст] / Дарія Петречко ; післямова автора. – Борошнів-Осада : Таля, 2010. – 528 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 516-518. – Бібліогр.: с. 516-518.

ББК 60.546.2+63.3(4Укр)-27

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 63.3(4Укр)622

Г61 Голодомор 1932-1933 років на території Запорізької області: свідчення очевидців [Текст]. – Запоріжжя : Дике Поле, 2010. – 352 с. – Назва обкл: Голодомор 32-33 на Запоріжжі: свідчення очевидців. – Бібліогр.: с. 348-350 (72 назви).

ББК 63.3(4Укр)622-2

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 63.214

М26 Мариновський Ю. Ю.

Гулаки на правобережжі Дніпра. Родовід і власність правобережних Гулаків з Артема. Матеріали до біографії роду [Текст]. Ч. 1 / Юрій Юхимович Мариновський. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 512 с. : іл. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 489-494.

ББК 63.214+83.3(4Укр)5-8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 67

Д36 Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 68. Юридичні науки / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – К. : Юридична думка, 2015. – 392 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 67

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 67

Д36 Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 69. Юридичні науки / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – К. : Юридична думка, 2015. – 403 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 67

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

9. 67

Д36 Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 70. Юридичні науки / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – К. : Юридична думка, 2015. – 258 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 67

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 65.9(4Укр)262.10

В57 Владичин У. В.

Державне регулювання іноземного банківництва в Україні [Текст] : монографія / Уляна Володимирівна Владичин ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 594 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 459-504 (596 назв).

ББК 65.9(4Укр)262.10

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 63.3(4Укр)6-315

Д36 Державно-церковні відносини та становище Руської православної церкви на Діпропетровщині (1953-1963 рр.) [Текст] : зб. док. Кн. 2 / упоряд. та передм. А. Ю. Шевченко ; Держ. архів Дніпропетр. обл., Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012. – 535 с. – Список абревіатур та скор.: с. 526-527. - Текст укр., рос.

ББК 63.3(4Укр)6-315+86.372(4Укр)+86.372.24

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 60.02

Г12 Гаврилишин Б.

До ефективних суспільств. Дороговкази в майбутнє [Текст] : доп. Римському Клубові / Богдан Гаврилишин ; упоряд., автор передм. В. Рубцов. – 4-те укр. вид., без змін. – К. : ПУЛЬСАРИ, 2013. – 248 с. : іл., портр. – Про автора: с. 246. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 60.02

 

кільк.прим.: 3 (Н/а. – 3)

 

13. 65.9(4Укр)я73

П34 Писаренко С. М.

Економіка і зовнішньоекономічні зв'язки України [Текст] : підручник / Світлана Марківна Писаренко, Лілія Анатоліївна Українець ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Ф-т міжнародних відносин. – К. : Знання, 2015. – 399 с. – Частина тексту англ. – Бібліогр.: с. 392-398.

ББК 65.9(4Укр)я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 60.542.21

Ж72 Жінки Центральної та Східної Європи у другій Світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства [Текст] : зб. наук. праць / за наук. ред.: Г. Гринченко, К. Кобченко, О. Кісь ; Ін-т народознавства НАН України, Укр. Асоціація дослідників жіночої історії, Укр. Асоціація усної історії, Представництво фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні. – К. : АРТ КНИГА, 2015. – 336 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 60.542.21+60.542.6

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 60.02

Г12 Гаврилишин Б. Д.

Залишаюсь українцем [Текст] : спогади / Богдан Дмитрович Гаврилишин ; ідея і упоряд. серії Л. Копань. – К. : ПУЛЬСАРИ, 2011. – 288 с. : іл., кольр. фото. – (Українці у світовій цивілізації). – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 60.02+65.02-8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 65.290-2

Т50 Тодорова О. В.

Інновації в комунікаціях. Інноваційні PR-інструментарій в соціальних комунікаціях сучасного бізнесу [Текст] : монографія / Оксана Володимирівна Тодорова ; Асоціація корпоративних медіа. – К. : Інтерконтиненталь-Україна, 2015. – 176 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 163-169 (145 назв).

ББК 65.290-2

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 63.1я73

Г60 Голиш Г. М.

Історія історичної науки від найдавніших часів до кінця XIX століття [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ зі спец. "Історія" / Григорій Михайлович Голиш ; Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії і фідософії. – Черкаси : Вертикаль, 2015. – 260 с. – З автографом автора.

ББК 63.1я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 63.3(4Укр)я73

І-90 Історія України XIX - XXI століть [Текст] : практикум / Віктор Євстафійович Голубко, Роман Вікторович Лаврецький, Андрій Федорович Лозинський [та ін.] ; за ред. Р. В. Лаврецького ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – К. : Знання, 2015. – 376 с. – Імен. покажч.: с. 369-375. – Бібліогр. в кінці тем.

ББК 63.3(4Укр)я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 66.4(0)3

К72 Костенко Ю.

Історія ядерного роззброєння України [Текст] / Юрій Костенко. – К. : Ярославів Вал, 2015. – 464 с. : іл., фото. – З автографом автора.

ББК 66.4(0)3+66.4(0),303.1

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 63.3(4Укр-4Пол)

Н28 Наріжний К. Г.

Ковалівка, Ковалівка, мальовничий рідний край... [Текст] : [історико-краєзнав. нарис села] / Костянтин Григорович Наріжний ; ред. Р. Шевченко ; передм. автора. – Полтава : Шевченко Р. В., 2011. – 140 с. : іл., кольор. фото. – Бібліогр. : с. 139.

ББК 63.3(4Укр-4Пол)

 

кільк.прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

21. 65.05я73

Ч-15 Чайка Г. Л.

Компетенції в управлінні [Текст] : навч. посіб. / Галина Леонідівна Чайка. – К. : Знання, 2015. – 168 с. – Бібліогр.: с. 162-167 (109 назв).

ББК 65.05я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

22. 67.9(4Укр)300.1

К65 Конституція України. Станом на 28 червня 2015 року [Текст] : зі змінами. – Х. : Право, 2015. – 68 с. – Відповідає офіційному тексту.

ББК 67.9(4Укр)300.1

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

23. 63.3(4Укр-4)

Я49 Якубовська У.

Львів на межі XIX і XX століть [Текст] : [монографія] / Уршуля Якубовська ; пер. з пол. О. М. Цівкач. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 220 с. – Імен. покажч.: с. 211-219. – Бібліогр.: с. 207-210.

ББК 63.3(4Укр-4)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 66.3(4Укр)

Т51 Токмань Г. Л.

Майдан: сторінка живої історії [Текст] / Ганна Леонідівна Токмань. – 2-е вид., випр. і допов. – Ніжин : Лисенко М. М., 2015. – 104 с.

ББК 66.3(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

25. 65в

А72 Антошкіна Л. І.

Методологія економічних досліджень [Текст] : підручник / Лідія Іванівна Антошкіна, Дмитро Миколайович Стеченко. – К. : Знання, 2015. – 311 с. – Бібліогр.: с. 304-311 (145 назв).

ББК 65в

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

26. 63.3(4Пол)

Ш32 Шацька Б.

Минуле - пам'ять - міт [Текст] / Барбара Шацька ; пер. з пол. О. Герасим ; наук. ред. А. Павлишин. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. – 248 с. – (Б-ка польського ін-ту у Києві). – Текс укр., пол. – Бібліогр.: с. 234-247.

ББК 63.3(4Пол)+60.028.13

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 67.9(4Укр)300.43

М48 Мельничук С.

Моя боротьба за мову або Документальне висвітлення методів "історичного складання" російськомовного населення України [Текст] / Сергій Мельничук ; Рідновірський правовий рух протидії етноруйнуванню укр. нації (РПР ПЕРУН), Рідновірська асоціація дослідників діючого етногеноциду укр. нації (РАДДЕГУН). – К. : Аспект-Поліграф, 2010. – 288 с. – (Право на мову).

ББК 67.9(4Укр)300.43+81.21(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

28. 63.3(4Укр)6

С79 Степаненко М. І. (письменник, 1960 р. н.)

На основі взаємної поваги і довіри [Текст] : [історико- публіцистичний зб.] / Микола Іванович Степаненко ; Міждерж. ін-т укр.-казахстанських відносин. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2015. – 752 с. – Автор: директор Міждержавного ін-ту укр.-казахстанських відносин. - З автографом автора.

ББК 63.3(4Укр)6 +63.3(5Каз)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

29. 63.3(4Укр)6-315

П30 Петренко І. Д.

Невідомі війни (церква та держава на Кіровоградщині в 20-60-х роках ХХ ст. [Текст] / Іван Данилович Петренко ; Кіровогр. обл. від-ня пошуково-видавничого агенства "Книга пам'яті". – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2012. – 375 с. – З автографом автора.

ББК 63.3(4Укр)6-315+63.3(4Укр-4Кір)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 67.9(4Укр)305.112

О-44 Одовічена Я. А.

Новація умов трудового договору [Текст] : монографія / Яна Анатоліївна Одовічена ; Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2015. – 184 с. – Бібліогр.: с. 165-183 (207 назв).

ББК 67.9(4Укр)305.112

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

31. 67.9(4Укр)300.3я7

В15 Валєєв Р. Г.

Освітнє право України [Текст] / Руслан Гельманович Валєєв. – Луганск : Елтон-2, 2011. – 287 с. – Глосарій з освітнього права: с. 236-256. – Бібліогр.: с. 256-286 (564 назви).

ББК 67.9(4Укр)300.3я7+67.9(4Укр)300.321

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

32. 63.3(4Пол)

П53 Польща - нарис історії [Текст] / за ред.: В. Менджецького, Є. Брацисевича ; пер. з пол. І. Сварника ; Ін-т національної пам'яті, Комісія переслідування злочинів проти польського народу. – Варшава : Instytut Pamieci Narodowej, 2015. – 367 с. : іл., фото. – Імен. покажч.: с. 361-366.

ББК 63.3(4Пол)

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

33. 67.9(4Укр)305.115я73

П68 Правові основи охорони праці [Текст] : навч. посіб. / Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – К. : Знання, 2015. – 216 с. – Словник термінів з охорони праці: с. 186-195. - Додатки: с. 202-215. – Бібліогр.: с. 196-201 (67 назв).

ББК 67.9(4Укр)305.115я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

34. 65.011.13

Г87 Грома В. Д.

Природні ресурси та загальна характеристка господарства України [Текст] / Володимир Дмитрович Грома, Тетяна Геннадіївна Назаренко. – Х. : Основа, 2015 . – 80 с. – (Б-ка журн. "Географія" ; Вип. 11 (143)). – Бібліогр.: с. 79-80 (37 назв).

ББК 65.011.13+74.266.504

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

35. 63.3(4Укр-4Дні)

Р49 Рідний край Верхньодніпровський [Текст] / упоряд. С. П. Мірошниченко ; вступ. ст. М. Цебенка. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2013. – 492 с. : іл.

ББК 63.3(4Укр-4Дні)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

36. 67.9(4Укр)304.7я73

С37 Сімейне право України [Текст] : підручник / за ред.: С. Б. Булеци, В. Г. Фазикоша. – К. : Знання, 2015. – 375 с. – (Вища освіта XXI століття). – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.

ББК 67.9(4Укр)304.7я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

37. 65.049(4Укр)я73

І-98 Іщук С. І.

Соціальна та економічна географія: теорія і методологія [Текст] / Степан Іванович Іщук, Олександр Віталійович Гладкий ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К. : Знання, 2015. – 335 с. – (Університетський підручник).

ББК 65.049(4Укр)я73+60.522я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

38. 60.524.224.026я73

Л84 Лукашевич М. П.

Соціологія масової комунікації [Текст] : підручник / Микола Павлович Лукашевич, Федір Федорович Шандор. – 2-ге вид, переробл. і допов. – К. : Знання, 2015. – 367 с. – (Вища освіта XXI століття).

ББК 60.524.224.026я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

39. 60.564.04я73

Л84 Лукашевич М. П.

Соціологія туризму [Текст] : підручник / Микола Павлович Лукашевич, Сергій Миколайович Мошак, Федір. Федорович Шандор. – К. : Знання, 2015. – 303 с. – (Вища освіта XXI століття). – Бібліогр.: с. 293-303 (173 назви).

ББК 60.564.04я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

40. 66.3(4Укр),12

К67 Корнієвський О. А.

Становлення та розвиток державності та громадянського суспільства в Україні [Текст] : навч. посіб. / Олександр Анатолійович Корнієвський. – Чернігів : Освітній центр, 2015. – 260 с. – Бібліогр. в кінці тем.

ББК 66.3(4Укр),12

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

41. 63.3(4Укр)

Г91 Грушевський М. С.

Твори [Текст] : у 50 т. Т. 12. Серія "Літературно-критичні та художні твори. Поезія (1882-1903). Проза, драматичні твори, переклади (1883-1886) / Михайло Сергійович Грушевський ; ред. П. Сохань ; автор передм. Г. Бурлака ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка. – Львів : Світ, 2011. – 520 с. : портр. – Покажч. імен: с. 512-515. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 63.3(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

42. 65.052я73

С89 Сук Л. К.

Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / Леонід Кіндратович Сук, Петро Леонідович Сук. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2016. – 664 с. – (Вища освіта XXI століття). – Глосарій: с. 652-663. – Бібліогр.: с. 650-651 (назв).

ББК 65.052я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

43. 65.264я73

Ф77 Фондовий ринок [Текст] : підручник : у 2-х кн. Кн. 1 / за ред. В. Д. Базилевича : Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К. : Знання, 2015. – 622 с. – (Класичний університетський підручник). – Предм. покажч.: с. 615-621. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 65.264я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

44. 65.264я73

Ф77 Фондовий ринок [Текст] : підручник : у 2-х кн. Кн. 2 / за ред. В. Д. Базилевича : Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К. : Знання, 2015. – 687 с. – (Класичний університетський підручник). – Предм. покажч.: с. 682-686. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 65.264я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

45. 63.3(4Укр)

Л84 Лук'яненко Л. Г.

Шлях до відродження [Текст] : в 13 т. : статті. Т. XI. До історії Української Гельсінської Спілки ; Хто такі Республіканці? / Левко Григорович Лук'яненко. – К. : Юрко Любченко, 2015. – 640 с. : іл., фото + 12 кольор. вкл. арк.

ББК 63.3(4Укр)+63.3(4Укр)627-4

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

46. 63.3(4Укр)

Л84 Лук'яненко Л. Г.

Шлях до відродження [Текст] : в 13 т. Т. X. Тут мій дух / Левко Григорович Лук'яненко. – К. : Юрко Любченко, 2014. – 688 с. : іл., фото + 16 кольор. вкл. арк.

ББК 63.3(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

47. 63.3(4Укр)

Л84 Лук'яненко Л. Г.

Шлях до відродження [Текст] : в 13 т. Т. XII. Національна ідея і національна воля ; Де ти, доле України? / Левко Григорович Лук'яненко. – К. : Юрко Любченко, 2015. – 552 с. : іл., фото + 8 кольор. вкл. арк.

ББК 63.3(4Укр)+66.5(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

48. 63.3(4Укр)

Л84 Лук'яненко Л. Г.

Шлях до відродження [Текст] : в 13 т. Т. IX. З часів неволі ; Одержимі / Левко Григорович Лук'яненко. – К. : Юрко Любченко, 2014. – 648 с. : іл., фото + 11 кольор. вкл. арк.

ББК 63.3(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

49. 63.3(4Укр)

Л84 Лук'яненко Л. Г.

Шлях до відродження [Текст] : в 13 т. Т. VIII. З часів неволі ; Країна Моксель / Левко Григорович Лук'яненко. – К. : Юрко Любченко, 2014. – 522 с. : іл., фото. – Покажч. імен: с. 503-519.

ББК 63.3(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

50. 63.3(4Укр)

Л84 Лук'яненко Л. Г.

Шлях до відродження [Текст] : в 13 т. Т. VI. З часів неволі. Кн. 2 / Левко Григорович Лук'яненко. – К. : Юрко Любченко, 2014. – 448 с. : іл. – Частина тексту рос.

ББК 63.3(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

51. 63.3(4Укр)

Л84 Лук'яненко Л. Г.

Шлях до відродження [Текст] : в 13 т. Т. VII. З часів неволі: спогади і роздуми / Левко Григорович Лук'яненко. – К. : Юрко Любченко, 2014. – 448 с. : іл. – Частина тексту рос.

ББК 63.3(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

52. 63.3(4Укр)

Л84 Лук'яненко Л. Г.

Шлях до відродження [Текст] : в 13 т. Т. XIII. Злочинна суть КПРС-КПУ, Нюрберг-2 ; Придністров'я ; Від хохла до українця: телепередачі, статті / Левко Григорович Лук'яненко. – К. : Юрко Любченко, 2015. – 448 с. : іл. + 16 кольор. вкл. арк.

ББК 63.3(4Укр)+66.61(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

53. 63.3(4Укр)

Л84 Лук'яненко Л. Г.

Шлях до відродження [Текст] : в 13 т. Т. V. З часів неволі ; Соснівка - 7 / Левко Григорович Лук'яненко. – К. : Юрко Любченко, 2014. – 512 с. : іл. + 8 кольор. вкл. арк.

ББК 63.3(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

54. 63.3(4Укр)

Л84 Лук'яненко Л. Г.

Шлях до відродження [Текст] : в 13 т. Т. I. За Україну, за її волю... ; Сповідь у камері смертника ; Вірую в Бога і в Україну ; Нобелівські мрії ; Листи / Левко Григорович Лук'яненко. – К. : Юрко Любченко, 2014. – 536 с. : іл. + 12 кольор. вкл. арк.

ББК 63.3(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

55. 63.3(4Укр)

Л84 Лук'яненко Л. Г.

Шлях до відродження [Текст] : в 13 т. Т. II. Не дам загинуть Україні! / Левко Григорович Лук'яненко. – К. : Юрко Любченко, 2014. – 616 с. : іл. + 12 кольор. вкл. арк. – Частина тексту рос.

ББК 63.3(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

56. 63.3(4Укр)

Л84 Лук'яненко Л. Г.

Шлях до відродження [Текст] : в 13 т. Т. III. На землі кленового листка : спогади й роздуми посла / Левко Григорович Лук'яненко. – К. : Юрко Любченко, 2014. – 592 с. : іл. + 8 кольор. вкл. арк. – Частина тексту рос.

ББК 63.3(4Укр)+66.4(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

57. 63.3(4Укр)

Л84 Лук'яненко Л. Г.

Шлях до відродження [Текст] : в 13 т. Т. IV / Левко Григорович Лук'яненко. – К. : Юрко Любченко, 2015. – 560 с. + 16 кольор. вкл. арк.

ББК 63.3(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 60

Місця збереження документів:

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

 

1. 74.261.2-25

Ж91 Журибеда О. А.

Lazarus. Лабораторні роботи [Текст] / Оксана Анатоліївна Журибеда, Наталія Іванівна Зеленська. – К. : Перше вересня, 2015. – 143 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 143 (16 назв).

ББК 74.261.2-25

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

2. 74.268.13(Англ)-46

К75 Кочергіна С. О.

Австралія та Нова Зеландія. Тексти із завданнями з англійської мови [Текст] / Світлана Олександрівна Кочергіна, Світлана Миколаївна Юхимчук. – К. : Перше вересня, 2016. – 64 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 63 (12 назв).

ББК 74.268.13(Англ)-46+81.001.2(Англ)

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

3. 74.262.22-28

А45 Алгебра і геометрія. Збірник завдань у тестовій формі. 7 клас [Текст] / Вячеслав Олександрович Ярмак, Вячеслав Олексійович Резуненко, Ірина Іванівна Панченко, Алла Георгіївна Герцум. – Х. : Основа, 2015. – 95 с. – (Б-ка журн. "Математика в школах України" ; Вип. 8 (152)). – Бібліогр.: с. 94 (15 назв).

ББК 74.262.22-28

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

4. 74.262.22-46

К43 Кирдей І. Д.

Алгебра. Уроки. 7 клас [Текст] / Ірина Дмитріївна Кирдей, Тетяна Романівна Нартова, Жанна Михайлівна Грищенко. – К. : Перше вересня, 2015. – 232 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.262.22-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

5. 74.204.562

Б77 Алла Бойко: наукові, навчальні й моральні уроки. Наукова педагогічна школа [Текст] / упоряд.: О. Ю. Ільченко, В. М. Мокляк, Л. А. Семеновська, А. В. Хоменко ; передм. М. І. Степаненко ; НАПН України, Упр. освіти і науки Полтав. облдержадмін., Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вид. 2-ге, допов. – Полтава : АСМІ, 2015. – 504 с. : фото. – Ювілеєві А. М. Бойко присвячено. - З автографом А. М. Бойко.

ББК 74.204.562

 

кільк.прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

6. 74.268.13(Англ)-46

Б12 Бабенко Н. А.

Англомовний світ.Велика Британія [Текст] : посіб. з країнознавства / Надія Андріївна Бабенко, Олена Костянтинівна Мацуєва. – Х. : Основа, 2015. – 112 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; Вип. 10 (154)). – Частина тексту укр.

ББК 74.268.13(Англ)-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 74.04(4Укр-4Пол)

Б61 Біла книга загальної середньої освіти Полтавщини: версія для обговорення [Текст] / Полтав. облдержадмін., Полтав. облрада, Департамент освіти і науки Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. ін-тпіслядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава : ПОІППО, 2015. – 180 с. : іл.

ББК 74.04(4Укр-4Пол)

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

8. 74.262.6-26

Ч-92 Чупрін В. П.

Біологія людини у кросвордах [Текст] : [посіб.] / Валентина Петрівна Чупрін. – Х. : Основа, 2015. – 111 с. – (Б-ка журн. "Біологія" ; Вип.8 (152)).

ББК 74.262.6-26

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

9. 74.262.6-25

З-15 Задорожний К. М.

Біологія у кросвордах. 6 клас [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Костянтин Миколайович Задорожний, Анна Костянтинівна Задорожна. – Х. : Основа, 2015. – 126 с. : іл., табл. – (Б-ка журн. "Біологія" ; Вип. 11 (155)).

ББК 74.262.6-26

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

10. 74.262.6-28

А23 Агапшук С. С.

Біологія. Картки. 6-11 класи [Текст] / Світлана Сергіївна Агапшук, Руслан Васильович Шаламов. – К. : Перше вересня, 2015. – 104 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 102 (9 назв).

ББК 74.262.6-28

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

11. 74.00я44

В20 Васянович Г. П.

Вибрані твори [Текст] : у 7 т. Т. 5. Збірник наукових праць / Григорій Петрович Васянович ; передм. авт. ; Львів. наук.-практ. центр ін-ту професійно-техн. освіти НАПН України. – Львів : Норма, 2015. – 348 с. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 74.00я44

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

12. 74.00я44

В20 Васянович Г. П.

Вибрані твори [Текст] : у 7 т. Т. 7. Збірник наукових праць / Григорій Петрович Васянович ; передм. авт. ; Львів. наук.-практ. центр ін-ту професійно-техн. освіти НАПН України. – Львів : Норма, 2015. – 439 с. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 74.00я44

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 74.581.268.3

В61 Вовк М. П.

Вивчення фольористичної спадщини викладачів класичних університетів України (XIX - XX ст.) [Текст] : метод. рекомендації до курсу " Українська народна творчість" для студ. філолог. ф-тів ун-тів / Мирослава Петрівна Вовк ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2015. – 70 с. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 74.581.268.3+82.3(4Укр)г

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 74.262.3-21

В43 Використання Інтернет технологій для дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики [Текст] : посібник / за ред Ю. О. Жука ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навч. – К. : Атіка, 2014. – 172 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.

ББК 74.262.3-21

 

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№3. – 3, Н/а. – 2)

 

15. 74.266.37-22

М38 Машика В. Т.

Використання порівняльних завдань на уроках історії України [Текст] : [7-11 кл.] / Віктор Томашович Машика. – Х. : Основа, 2015. – 94 с. – (Б-ка журн. "Історія та правознавство" ; Вип. 6 (138)).

ББК 74.266.37-22

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

16. 74.200.504

В54 Виховні заходи. Національно-патріотичне виховання [Текст] / упоряд. Н. Чиренко. – К. : Шк. світ, 2015. – 190 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 189 (13 назв).

ББК 74.200.504

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

17. 74.204.2

Ш66 Шкарпітко Н. О.

Від атестації до атестації [Текст] / Ніна Олексіївна Шкарпітко, Світлана Анатоліївна Крутієнко, Людмила Миколаївна Шишкіна. – К. : Шк. світ, 2015. – 112 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 111 (26 назв).

ББК 74.204.2

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

18. 74.20я73

Б77 Бойко А. М.

Від теорії - до практики: критеріальні ознаки, відбір і поетапний процес упровадження педагогічних інновацій [Текст] : навч. посіб. для вищих навч. закладів і загальноосвіт. шкіл / Алла Микитівна Бойко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 268 с. – Дод.: с. 146-261. - З автографом автора. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 74.20я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

19. 74я5

В53 Вісник Запорізького національного університету [Текст] : зб. наук. праць / гол. ред. Г. В. Локарєва ; Держ. вищий навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 170 с. – (Педагогічні науки ; № 2 (20), 2013). – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74я5

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 74я5

В53 Вісник Запорізького національного університету [Текст] : зб. наук. праць / гол. ред. Г. В. Локарєва ; Держ. вищий навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 332 с. – (Педагогічні науки ; № 3 (21), 2013). – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74я5

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 74.266.3-46

Т50 Тодосийчук В. М.

Всесвітня історія. Уроки. 7 клас [Текст] / Вікторія Миколаївна Тодосийчук, Микола Іванович Спаський. – К. : Перше вересня, 2015. – 196 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.266.3-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

22. 74.262.7-46

П30 Петринка Л. В.

Географія. Уроки. 7 клас [Текст] / Людмила Василівна Петринка. – К. : Перше вересня, 2015. – 232 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.262.7-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

23. 74.24(4Укр)631.162

Г90 ГПД. Планування та організація роботи [Текст] / упоряд. М. С. Пристінська. – К. : Перше вересня, 2015. – 98 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.24(4Укр)631.162

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

24. 74.200.503

Д40 Джерела духовності. Упровадження принципів гуманної педагогіки в практику роботи початкової школи [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / упоряд. Л. Г. Дмитренко. – Х. : Основа, 2015. – 143 с. : іл. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 10 (142)). – Бібліогр.: с. 143 (26 назв).

ББК 74.200.503

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

25. 74.262.5-46

Д44 Дидактичне забезпечення 7 класу. Нова програма [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Валентина Олександрівна Біла, Тетяна Анатоліївна Білецька, Ірина Миколаївна Бойко [та ін.]. – Х. : Основа, 2015. – 112 с. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 11 (155)).

ББК 74.262.5-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

26. 74.262.3-46

Б90 Бузько В. Л.

Дидактичний матеріал з фізики. 7 клас [Текст] : II семестр : [посіб. для загальноосвітніх навч. закладів] / Вікторія Леонідівна Бузько, Степан Петрович Величко. – Х. : Основа, 2015. – 93 с. : іл. – (Б-ка журн. "Фізика в школах України" ; Вип. 9 (141)). – Бібліогр.: с. 89-91 (51 назва).

ББК 74.262.3-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

27. 74.262.3-46

Б90 Бузько В. Л.

Дидактичний матеріал з фізики. 7 клас [Текст] : I семестр : [посіб. для загальноосвітніх навч. закладів] / Вікторія Леонідівна Бузько, Степан Петрович Величко. – Х. : Основа, 2015. – 112 с. : іл. – (Б-ка журн. "Фізика в школах України" ; Вип. 7 (139)). – Бібліогр.: с. 104-106 (51 назва).

ББК 74.262.3-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

28. 74.03(0)3

Г59 Год Б. В.

Дитячі ігри (від Античності до початку ранньомодерного часу) [Текст] : монографія / Борис Васильович Год. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 183 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 170-182 (141 назва).

ББК 74.03(0)3+74.03(0)4

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1, ЧЗ№1. – 1)

 

29. 74.04п5

Б61 Білоус І. І.

Ділові ігри з педагогічної етики [Текст] / Інна Іллівна Білоус. – К. : Шк. світ, 2015. – 139 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 138-139 (35 назв).

ББК 74.04п5

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

30. 74.266.504

К55 Кобзар М. О.

Економічна і соціальна географія світу. Загальний огляд у схемах і таблицях [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Марина Олександрівна Кобзар. – Х. : Основа, 2015. – 48 с. : іл., табл. – (Б-ка журн. "Географія" ; Вип. 9 (141)). – Бібліогр. : с. 48 (13 назв).

ББК 74.266.504

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

31. 74.268.13(Англ)-28

К63 Комогорова М. І.

Експрес-тести з англійської граматики. Початковий рівень [Текст] / Марина Іванівна Комогорова. – Х. : Основа, 2015. – 128 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; Вип. 11 (155)).

ББК 74.268.13(Англ)-28

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

32. 74.262.7-252.3

П32 Пилипченко Т. М.

Завдання для роботи з атласом та контурною картою на уроках географії. 7 клас [Текст] : навч.-метод. посіб. / Тетяна Миколаївна Пилипченко. – Х. : Основа, 2015. – 96 с. : іл., табл. – (Б-ка журн. "Географія" ; Вип. 6 (138)). – Бібліогр.: с. 96 (13 назв).

ББК 74.262.7-252.3

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

33. 74.262.6-26

Б91 Буніна Л. О.

Загальна біологія у кросвордах. 10 клас [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Лариса Олександрівна Буніна. – Тернопіль : Основа, 2015. – 95 с. – (Б-ка журн. "Біологія" ; Вип. 12 (156)).

ББК 74.262.6-26

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

34. 74.584(4Укр)

З-19 Закон України " Про вищу освіту". Станом на 20 лютого 2015 року [Текст]. – Х. : Право, 2015. – 104 с. – Відповідає офіційному тексту.

ББК 74.584(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

35. 74.268.12-252.4

З-41 Збірник диктантів із національно-патріотичної тематики. Українська мова. 5-11 класи [Текст] / упоряд.: О. Бондаренко, О. Чмигова, О. Калюжна. – К. : Перше вересня, 2015. – 96 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 93-94 (38 назв).

ББК 74.268.12-252.4

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

36. 74.268.120

З-41 Збірник диктантів. Початкова школа [Текст] / упоряд.І.Д. Стратілат. – К. : Перше вересня, 2015. – 118 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 12.

ББК 74.268.120

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

37. 74.37

Б81 Бондаренко М. І.

Збірник логопедичних диктантів [Текст] / Марія Іванівна Бондаренко. – К. : Шк. світ, 2015. – 104 с. – (Б-ка "Шк. світу"). – Бібліогр.: с. 101 (14 назв).

ББК 74.37

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

38. 74.00я44

В20 Васянович Г. П.

Збірник наукових праць [Текст] : у 6 т. Т. 6 / Григорій Петрович Васянович ; передм. авт. ; Львів. наук.-практ. центр ін-ту професійно-техн. освіти НАПН України, Львів. держ. фінансова акад. – Львів : Смолоскип, 2012. – 387 с. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 74.00я44

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

39. 74.202.5

В65 Войцях Т. В.

Ігрові технології. Просвітницько-профілактичні ігри [Текст] / Тетяна Володимирівна Войцях. – К. : Шк. світ, 2015. – 144 с. – (Б-ка "Шк. світу"). – Бібліогр.: с. 139-141 (30 назв).

ББК 74.202.5

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

40. 74.244.3

Ж74 Житник Б. О.

Імперативи педагогічної інноватики сучасної школи [Текст] : [посібник]. Ч. 1 / Борис Олександрович Житник. – Х. : Основа, 2015. – 128 с. : іл. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; Вип. 9 (153)).

ББК 74.244.3

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

41. 74.244.3

Ж74 Житник Б. О.

Імперативи педагогічної інноватики сучасної школи [Текст] : [посібник]. Ч. 2 / Борис Олександрович Житник. – Х. : Основа, 2015. – 96 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; Вип. 10 (154)). – Дод.: с. 68-95. – Бібліогр.: с. 61-67 (123 назви).

ББК 74.244.3

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

42. 74.202.237

І-65 Інклюзивне навчання. Досвід упровадження [Текст] / упоряд. А. А. Колупаєва. – К. : Шк. світ, 2015. – 200 с. : іл. – (Б-ка "Шк. світу").

ББК 74.202.237

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

43. 74.664.76

К95 Куторжевська О. А.

Інноваційна діяльність соціального педагога [Текст] : навч.-метод. посіб. / Оксана Анатоліївна Куторжевська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Болотін А. В., 2015. – 180 с. – Термінолог. словник: с. 117-144. – Бібліогр.: с. 160-180 (201 назва).

ББК 74.664.76

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

 

44. 74.262.6-25

І-73 Інтерактивні методи навчання як засіб формування підприємливості [Текст] : [навч.-метод. посіб.]. Ч. 1 / уклад.: К. В. Мазаєва, З. В. Філончук. – Х. : Основа, 2015. – 124 с. – (Б-ка журн. "Біологія" ; Вип. 9 (153)).

ББК 74.262.6-25

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

45. 74.262.6-25

І-73 Інтерактивні методи навчання як засіб формування підприємливості [Текст] : [навч.-метод. посіб.]. Ч. 2 / уклад.: К. В. Мазаєва, З. В. Філончук. – Х. : Основа, 2015. – 126 с. – (Б-ка журн. "Біологія" ; Вип. 10 (154)).

ББК 74.262.6-25

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

46. 74.262.6

Ш95 Шуліка К. С.

Інтерактивні уроки біології людини. 9 клас [Текст] : навч. метод. посіб. Ч.2 / Катерина Сергіївна Шуліка. – Х. : Основа, 2015. – 128 с. : іл. – (Б-ка журн."Біологія" ; Вип. 7 (151)). – Бібліогр.: с. 128 (8 назв.).

ББК 74.262.6

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

47. 74.262.6-28

Ш95 Шуліка К. С.

Інтерактивні уроки біології тварин. 7 клас [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Катерина Сергіївна Шуліка. – Х. : Основа, 2014. – 111 с. : схеми, табл. – (Б-ка журн. "Біологія" ; Вип. 6 (150)). – Бібліогр.: с. 110 (10 назв).

ББК 74.262.6-28

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

48. 74.202.53

І-73 Інтернет орієнтовані педагогічні технології у шкільному навчальному експерименті [Текст] : монографія / за ред. Ю. О. Жука ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – К. : Атіка, 2014. – 196 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.

ББК 74.202.53

 

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№4. – 1, ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 3)

 

49. 74.202.454

К56 Коваленко О. І.

Інформатика [Текст] : дидактичні ігри / Оксана Іванівна Коваленко, Людмила Анатоліївна Сапетова, Вікторія Олександрівна Міненко. – К. : Перше вересня, 2015. – 80 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 76 (5 назв).

ББК 74.202.454

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

50. 74.261.2-46

С17 Самойлова О. В.

Інформатика. Уроки. 4 клас [Текст] / Олена Валеріївна Самойлова. – К. : Перше вересня, 2015. – 248 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.261.2-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

51. 74.268.13(Англ)-25

К14 Казачінер О. С.

Казкові уроки з англійської мови в початковій школі [Текст] : [посібник] / Олена Семенівна Казачінер. – Х. : Основа, 2015. – 127 c. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; Вип. 12 (156)). – Частина тексту укр. – Бібліогр.: с. 126 (15 назв).

ББК 74.268.13(Англ)-25

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

52. 74.200.584-5

П77 Приходченко К. І.

Календарний рік у традиціях та обрядах. Літо [Текст] / Катерина Іллівна Приходченко ; передм. автора. – Х. : Основа, 2015. – 175 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 6 (139)).

ББК 74.200.584-5+74.268.12

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

53. 74.204.1

В19 Василенко Н. В.

Керівник навчального закладу: розвиток лідерської компетентності як ознака громадянського суспільства [Текст] : [навч. посіб.] / Надія Володимирівна Василенко. – Х. : Основа, 2015. – 128 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; Вип. 12 (156)). – Бібліогр.: с. 124-128 (81 назва).

ББК 74.204.1

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

54. 74.266.37

К53 Книга для читання. Історія України. 7 клас [Текст]. Ч. 1 / автор-упор. А. П. Гриценко. – Х. : Основа, 2015. – 94 с. – (Б-ка журн. "Історія та правознавство" ; Вип. 10 (142)). – Бібліогр.: с. 92-94 (40 назв).

ББК 74.266.37+63.3(2)411

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

55. 74.266.37

К53 Книга для читання. Історія України. 7 клас [Текст]. Ч. 2 / автор-упор. А. П. Гриценко. – Х. : Основа, 2015. – 96 с. – (Б-ка журн. "Історія та правознавство" ; Вип. 12 (144)). – Бібліогр.: с. 93-95 (40 назв).

ББК 74.266.37+63.3(2)411

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

56. 74.584(5Каз)

К91 Кунанбаева С. С.

Компетентностное моделирование профессионального иноязычного образования [Текст] : [монография] / Салима Сагиевна Кунанбаева. – Алматы : Дэуір, 2014. – 240 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.

ББК 74.584(5Каз)+74.04

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

57. 74.268.3(4Укр)

П77 Приходько І. Ф.

Літературно-художній світ олюдненої природи в морально-етичному вихованні учнів [Текст] / Інна Федорівна Приходько. – Х. : Основа, 2015. – 112 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 12 (145)). – Глосарій: с. 4. – Бібліогр.: с. 111-112 (35 назв).

ББК 74.268.3(4Укр)+74.200.51

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

58. 74.200.525.633

Л64 Літо радості. Виховний простір дитячого оздоровчого центру "Орлятко" імені В. М. Садового [Текст] : [метод. посіб.] / упоряд.: І. І. Вовнянко, Ю. П. Кращенко, І. В. Олефіренко, С. А. Ткаченко. – Полтава : Шевченко Р. В., 2015. – 182 с. : іл. – Бібліогр.: с. 175-180 (63 назви).

ББК 74.200.525.633

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

59. 74.268.3(4Укр)я73

Н43 Нежива Л. Л.

Методика вивчення літературних напрямів [Текст] : навч. посіб. для студ. філолог. ф-тів / Людмила Львівна Нежива ; Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганск : Янтар, 2014. – 110 с. – Бібліогр.: с. 101-108 (85 назв).

ББК 74.268.3(4Укр)я73

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

60. 74.04(4Укр)

М65 Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Мелітополь, 29-30 жовт. 2015 року) / відповід. ред. Н. А. Сегеда ; Навч.-наук. ін-т соціально-пед. та мист. освіти. – Мелітополь : Мелітоп. держ. пед. ун-т імені Б. Хмельницького, 2015. – 186 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74.04(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

61. 74.266.3-26

М74 Мозаїка цікавих фактів. Всесвітня історія. 7 клас [Текст]. Ч. 2 / автор-упоряд. О. Л. Кожем'яка. – Х. : Основа, 2015. – 80 с. – (Б-ка журн."Історія та правознавство" ; Вип. 9 (141)).

ББК 74.266.3-26

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

62. 74.262.5-28

П32 Підгаєцька І. С.

На допомогу абітурієнту [Текст] : [навч.-метод. посіб.]. Ч. 1 / Ірина Семенівна Підгаєцька. – Х. : Основа, 2015. – 79 с. : іл., табл. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 12 (156)).

ББК 74.262.5-28

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

63. 74.03(4Укр)-8

Т67 Тригуб П. М.

На освітянській ниві [Текст] : монографія / Петро Микитович Тригуб ; Нац. спілка краєзнавців України, Миколаїв. обл. організація. – Х. : Діса плюс, 2015. – 186 с. : іл., портр. – З автографом автора. – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 74.03(4Укр)-8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

64. 74.204.7

Н15 Навчальний рік у наказах [Текст] / Оксана Миколаївна Курінна, Наталія Анатоліївна Стороженко, Жанна Василівна Мицюк, Ганна Миколаївна Миронюк. – К. : Шк. світ, 2015. – 160 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.204.7

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

65. 74.03(4Укр)

Н28 Нариси з історії педагогічної думки ( перша третина XX століття) [Текст] : [монографія] / Ольга Сергіївна Радул, Тетяна Олександрівна Кравцова, Сніжана Віталіївна Куркіна [та ін.] ; за ред. О. С. Радул. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2015 . – 311 с. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 74.03(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

66. 74.200.585.00

Б61 Білик С. В.

Нестандартні уроки позакласного читання. 2 клас [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Світлана Василівна Білик. – Х. : Основа, 2015. – 143 с. : іл. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 8 (140)). – Бібліогр.: с. 142 (9 назв).

ББК 74.200.585.00

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

67. 74.580.253

Н73 Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті (IIСТЕ-2015) [Текст] : матеріали ІII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих учених та студ. (Полтава, 18-19 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Вінниц. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ [та ін.]. – Полтава : Астрая, 2015. – 223 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74.580.253+32.973.202

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

68. 74.262.2-0

Л61 Ліпчевський Л. В.

Олімпіади з математики [Текст] : завдання та розв'язання / Леонід Володимирович Ліпчевський. – К. : Перше вересня, 2016. – 150 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.262.2-0

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

69. 74.268.13(Англ)-26

К14 Казачінер О. С.

Організація роботи в літньому мовному таборі [Текст] : [посібник] / Олена Семенівна Казачінер. – Х. : Основа, 2015. – 80 c. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; Вип. 6 (150)). – Частина тексту англ.

ББК 74.268.13(Англ)-26

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

70. 74.202.453

О-64 Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : монографія / за наук. ред. Ю. М. Богачкова ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – К. : Атіка, 2014. – 184 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. та підрозд.

ББК 74.202.453

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2)

 

71. 74.580.050.7

О-72 Освіта для збалансованого розвитку [Текст] / [голов. ред. Т. В. Тимочко]. – К. : Аспект-Поліграф, 2015. – 36 c. – (Б-ка Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; грудень, № 12). – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74.580.050.7+74.200.507

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

72. 74.04(4Укр)

К28 Касьянов Г.

Освітня система України, 1990 - 2014. Аналітичний огляд [Текст] / Георгій Касьянов ; Благодійний фонд "Ін-т розвитку освіти". – К. : ТАКСОН, 2015. – 52 с. – Бібліогр.: с. 48-50.

ББК 74.04(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

73. 74.202.237

П56 Пономаренко Л. В.

Особистісно орієнтований підхід як важлива умова ефективності процесу навчання в початковій школі [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Лариса Василівна Пономаренко. – Х. : Основа, 2015. – 175 с. : іл. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 6 (138)). – Бібліогр.: с. 174-175 (23 назви).

ББК 74.202.237

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

74. 74.268.127

М18 Маленко О. О.

Переклад у навчанні української мови [Текст] / Олена Олегівна Маленко. – Х. : Основа, 2015. – 96 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 9 (142)). – Бібліогр.: с. 93-95 (55 назв) та в кінці ст.

ББК 74.268.127+74.268.3(4Укр)-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

75. 74.262.7-46

С60 Соловйов В. О.

Підземні води [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Володимир Остапович Соловйов. – Х. : Основа, 2015. – 110 с. : іл., табл. – (Б-ка журн. "Географія" ; Вип. 8 (140)). – Термінолог. словарь: с. 86-110. – Бібліогр.: с. 84-85 (36 назв).

ББК 74.262.7-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

76. 74.202.15

П32 Підручник з історії: проблеми толерантності [Текст] : метод. посіб. для авт. та ред. видавництв / Міжнар. фонд "Відродження", ГО "Центр освітнього моніторингу". – Чернівці : Букрек, 2012. – 128 с. – Бібліогр.: с. 117-122 (83 назви) та в підрядк. прим.

ББК 74.202.15

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

77. 74.204.2

Н19 Назаренко В. С.

Професійний успіх педагога як соціально-педагогічна проблема [Текст] : наук.-метод. посібник. Ч. 1 / Вадим Сергійович Назаренко, Людмила Миколаївна Назаренко, Світлана Федорівна Одайник. – Х. : Основа, 2015. – 96 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; Вип. 7 (151)). – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 74.204.2

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

78. 74.204.2

Н19 Назаренко В. С.

Професійний успіх педагога як соціально-педагогічна проблема [Текст] : наук.-метод. посібник. Ч. 2 / Вадим Сергійович Назаренко, Людмила Миколаївна Назаренко, Світлана Федорівна Одайник. – Х. : Основа, 2015. – 80 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; Вип. 8 (152)). – Глосарій: с. 77-79. – Бібліогр.: с. 70-74 (53 назв).

ББК 74.204.2

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

79. 74.268.13(Англ)

К63 Комогорова М. І.

Психологічні аспекти нашого життя [Текст] / Марина Іванівна Комогорова. – Х. : Основа, 2015. – 124 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; Вип. 9 (153)).

ББК 74.268.13(Англ)+81.432.1-2

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

80. 74.262.22-46

Р27 Раціональні та ірраціональні рівняння. Від простого до складного [Текст] : зб. завдань із повним розв'язанням / Юрій Олексійович Захарійченко, Ліліана Ігорівна Захарійченко, Віктор Кузьмич Репета, Леся Анатоліївна Репета. – Х. : Основа, 2015. – 144 с. – (Б-ка журн. "Математика в школах України" ; Вип. 12 (156)).

ББК 74.262.22-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

81. 74.262.7

К55 Кобзар М. О.

Регіональна географія світу в схемах і таблицях [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Марина Олександрівна Кобзар. – Х. : Основа, 2015. – 40 с. : табл. – (Б-ка журн. "Географія" ; Вип. 12 (144)). – Бібліогр. : с. 40 (12 назв).

ББК 74.262.7

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

82. 74.268.4

Б61 Білик С. В.

Риторика [Текст] : уроки курсу за вибором у 1 кл. : [навч.-метод. посіб.] / Світлана Василівна Білик. – Х. : Основа, 2015. – 175 с. : іл. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 9 (141)). – Бібліогр.: с. 175 (8 назв).

ББК 74.268.4

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

83. 74.262.5

П32 Підгаєцька І. С.

Робочий зошит для 10 класу [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Ірина Семенівна Підгаєцька. – Х. : Основа, 2015. – 40 с. : іл., табл. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 7 (151)).

ББК 74.262.5

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

84. 74.262.5

П32 Підгаєцька І. С.

Робочий зошит для 9 класу [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Ірина Семенівна Підгаєцька. – Х. : Основа, 2015. – 51 с. : іл., табл. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 6 (150)).

ББК 74.262.5

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

85. 74.202.20

Б24 Баришполь С. В.

Розвиток інтелектуальних і моральних якостей особистості молодшого школяра [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Світлана Володимирівна Баришполь. – Х. : Основа, 2015. – 158 с. : іл. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 7 (139)). – Бібліогр.: с. 157.

ББК 74.202.20+74.200.51

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

86. 74.04(4/8)

Р69 Романюк С. З.

Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (XX - початок XXI ст.) [Текст] : монографія / Світлана Захарівна Романюк ; чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – 520 с. : іл. – Бібліогр.: с. 470-498 (693 назви).

ББК 74.04(4/8)+81.21(4/8)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

87. 74.268.131(Англ)

К14 Казачінер О. С.

Розвиток фонетико-фонематичного слуху школярів на уроках англійської мови [Текст] : [посібник] / Олена Семенівна Казачінер. – Х. : Основа, 2015. – 112 c. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; Вип. 8 (152)). – Частина тексту англ. – Бібліогр.: с. 92-93 (17 назв).

ББК 74.268.131(Англ)

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

88. 74.202.453

С40 Система психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення [Текст] : колективна монографія / за ред. М. І. Жалдака ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – К. : Атіка, 2014. – 172 с. – Бібліогр.: с. 159-171 (198 назв).

ББК 74.202.453

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

89. 74.268.120

Б79 Большакова І. О.

Словникові слова. 1-2 класи [Текст] : книга для вчителя / Інна Олексіївна Большакова, Марина Сергіївна Пристінська. – К. : Перше вересня, 2016. – 176 с. – (Б-ка "Шк. світу").

ББК 74.268.120

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

90. 74.584(5Каз)

К91 Кунанбаева С. С.

Стратегические ориентиры высшего иноязычного образования [Текст] : [монография] / Салима Сагиевна Кунанбаева. – Алматы : Дэуір, 2015. – 206 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.

ББК 74.584(5Каз)+74.581.268.13

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

91. 74.262.3-46

С91 Сущенко С. С.

Сучасна фізика в школі [Текст] : [посібник] / Станіслав Семенович Сущенко, Людмила Степанівна Надбаєвська, Ірина Володимирівна Манькусь. – Х. : Основа, 2015. – 126 с. : іл. – (Б-ка журн. "Фізика в школах України" ; Вип. 12 (144)). – Бібліогр.: с.125-126 (36 назв).

ББК 74.262.3-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

92. 74.200.51

С92 Сходинки етичного зростання [Текст] : [навч.-метод. посіб.]. Ч. 2 / упоряд. Л. Г. Дмитренко. – Х. : Основа, 2015. – 95 с. : іл. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 12 (144)). – Бібліогр.: с. 143 (21 назва).

ББК 74.200.51

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

93. 74.200.51

С92 Сходинки етичного зростання [Текст] : [навч.-метод. посіб.]. Ч. 1 / упоряд. Л. Г. Дмитренко. – Х. : Основа, 2015. – 95 с. : іл. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; Вип. 11 (143)). – Бібліогр.: с. 94.

ББК 74.200.51

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

94. 74.268.120

Т30 Тексти для списування. Початкова школа [Текст] / упоряд. І. Д.Стратілат. – К. : Перше вересня, 2015. – 133 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.268.120

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

95. 74.05

Р49 Рибалко Л. С.

Теоретичні питання розвитку організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти [Текст] : монографія / Людмила Сергіївна Рибалко, Раїса Іванівна Черновол-Ткаченко, Алла Вікторівна Яцинік. – Х. : Основа, 2015. – 111 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; Вип. 11 (155)). – Бібліогр.: с. 90-98 (121 назва).

ББК 74.05+74.104

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

96. 74.584(5Каз)

К91 Кунанбаева С. С.

Теория и практика современного иноязычного образования [Текст] : [учебник для студ. языкового вуза] / Салима Сагиевна Кунанбаева. – Алматы : Эдельвейс, 2015. – 344 с. – Часть текста англ. – Библиогр.: с. 343 (14 назв.) и в подстроч. примеч.

ББК 74.584(5Каз)+74.580р3

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

97. 74.262.22-28

К26 Карпік В. В.

Тестовий контроль. Алгебра та початки аналізу. Підготовка до ЗНО [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Вадим Віталійович Карпік. – Х. : Основа, 2015. – 128 с. – (Б-ка журн. "Математика в школах України" ; Вип. 9 (153)).

ББК 74.262.22-28

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

98. 74.262.23-46

К26 Карпік В. В.

Тестовий контроль. Геометрія. Підготовка до ЗНО [Текст] : [посібник] / Вадим Віталійович Карпік. – Х. : Основа, 2015. – 108 с. – (Б-ка журн. "Математика в школах України" ; Вип. 10 (154)).

ББК 74.262.23-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

99. 74.266.3-28

М74 Мокрогуз О. П.

Тестові завдання. Всесвітня історія. 8 клас [Текст]. Ч. 2 / Олександр Петрович Мокрогуз. – Х. : Основа, 2015. – 110 с. – (Б-ка журн. "Історія та правознавство" ; Вип. 11 (143)).

ББК 74.266.3-28

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

100. 74.204.1

Т58 Топ-менеджмент директора школи [Текст] / за ред. Ю. В. Шукевича. – К. : Шк. світ, 2015. – 160 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Словник: с. 151-152. – Бібліогр.: с. 153 (26 назв).

ББК 74.204.1

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

101. 74.263.0-46

Т78 Трудове навчання. Технологія побутової діяльності. 7 клас [Текст] : за новим Держстандартом базової і повної загальної середньої освіти, з урахуванням змін відповідно до розвантаження програми : [навч. посіб.] / упоряд.: Л. Рак, Н. Боринець ; за заг. ред. Н. І. Боринець. – К. : Перше вересня, 2015. – 117 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Глосарій в кінці розд. – Бібліогр.: с.116-117 (29 назв).

ББК 74.263.0-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

102. 74.268.13(Англ)-46

А90 Асєєва Н. В.

У світі О. Генрі [Текст] / Наталія Володимирівна Асєєва. – Х. : Основа, 2015. – 78 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; Вип. 7 (151)). – Частина тексту укр., рос.

ББК 74.268.13(Англ)-46+83.3(7Спо)-8

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

103. 74.268.12-28

К55 Кобцев Д. А.

Українська мова. Диктанти. 9 клас [Текст] / Дмитро Анатолійович Кобцев. – Х. : Основа, 2015. – 141 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 8 (141)).

ББК 74.268.12-28

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

104. 74.268.12-46

Т46 Тихоша В. І.

Українська мова. Морфологія [Текст] : збірник вправ. Ч. 2 / Валентина Іванівна Тихоша, Світлана Миколаївна Климович. – Х. : Основа, 2015. – 155 c. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 7 (140)).

ББК 74.268.12-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

105. 74.268.12-26

У45 Українська мова. Уроки. І семестр. 7 клас [Текст] / упоряд.: О. Бондаренко, О. Чмигова, О. Калюжна. – К. : Перше вересня, 2015. – 152 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.268.12-26

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

106. 74.268.12-26

У45 Українська мова. Уроки. ІІ семестр. 7 клас [Текст] / упоряд.: О. Бондаренко, О. Чмигова, О. Калюжна. – К. : Перше вересня, 2015. – 184 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.268.12-26

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

107. 74.584(4Укр)

У59 Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 [Текст] : [зб. документів] / упоряд. В. А. Короткого ; за ред. Л. В. Губерського ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова б-ка імені М. Максимовича, Центр. держ. істор. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва. – К. : Київський ун-т, 2014. – 416 с. : іл., фото. – (Університетська минувщина).

ББК 74.584(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

108. 74.04(4Укр)

У67 Управління загальноосвітнім навчальним закладом у сучасних умовах [Текст] : метод. рек. / за заг. ред. А. Ф. Шегеди. – Х. : Основа, 2015. – 128 с. : іл. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; Вип. 6 (150)). – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 74.04(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

109. 74.268.3(4Укр)-46

П12 Павлів І.

Уроки з української літератури для 7 класу. І семестр [Текст] / Ірина Павлів. – К. : Дивослово, 2015. – 100 с. : іл. – (Б-чка "Дивослова" ; Вип. 5-6 (119-120)). – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 100 (23 назви).

ББК 74.268.3(4Укр)-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

110. 74.268.3(4Укр)-46

П12 Павлів І.

Уроки з української літератури для 7 класу. ІІ семестр [Текст]. Ч. 2 / Ірина Павлів. – К. : Дивослово, 2015. – 60 с. : іл. – (Б-чка "Дивослова" ; Вип. 10 (124)). – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 60 (25 назв).

ББК 74.268.3(4Укр)-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

111. 74.268.3(4Укр)-46

П12 Павлів І.

Уроки з української літератури для 7 класу. ІІ семестр [Текст]. Ч. 1 / Ірина Павлів. – К. : Дивослово, 2015. – 56 с. : іл. – (Б-чка "Дивослова" ; Вип. 9 (123)). – На обкл. авт. не зазначено.

ББК 74.268.3(4Укр)-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

112. 74.268.12-46

О-57 Омельчук С.

Уроки української мови для 7 класу. І семестр [Текст] / Сергій Омельчук. – К. : Дивослово, 2015. – 80 с. : іл. – (Б-чка "Дивослова" ; Вип. 7-8 (121-122)). – На обкл. авт. не зазначено.

ББК 74.268.12-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

113. 74.268.12-46

О-57 Омельчук С.

Уроки української мови для 7 класу. ІІ семестр [Текст] / Сергій Омельчук. – К. : Дивослово, 2015. – 80 с. : іл. – (Б-чка "Дивослова" ; Вип. 11-12 (125-126)). – На обкл. авт. не зазначено.

ББК 74.268.12-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

114. 74.262.3-46

Б90 Бузько В. Л.

Уроки фізики. 7 клас [Текст] : [посіб. для загальноосвітніх навч. закладів]. Розділ III. Ч. 2. Розділ IV / Вікторія Леонідівна Бузько, Степан Петрович Величко. – Х. : Основа, 2015. – 126 с. : іл. – (Б-ка журн. "Фізика в школах України" ; Вип. 11 (143)).

ББК 74.262.3-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

115. 74.262.3-46

Б90 Бузько В. Л.

Уроки фізики. 7 клас [Текст] : [посіб. для загальноосвітніх навч. закладів]. Розділ II. Ч. 2. Розділ III. Ч. 1 / Вікторія Леонідівна Бузько, Степан Петрович Величко. – Х. : Основа, 2015. – 126 с. : іл. – (Б-ка журн. "Фізика в школах України" ; Вип. 10 (142)).

ББК 74.262.3-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

116. 74.262.3-46

Б90 Бузько В. Л.

Уроки фізики. За новою програмою. 7 клас [Текст] : [посіб. для загальноосвітніх навч. закладів]. Розділ I. Розділ II. Ч. 1 / Вікторія Леонідівна Бузько, Степан Петрович Величко. – Х. : Основа, 2015. – 126 с. : іл. – (Б-ка журн. "Фізика в школах України" ; Вип. 8 (140)).

ББК 74.262.3-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

117. 74.262.7-26

Ф55 Філончук З. В.

Учнівські дослідження з географії материків і океанів [Текст] : [ 7 кл.] : навч.-метод. посіб. / Зоя Володимирівна Філончук. – Х. : Основа, 2015. – 95 с. : іл., табл. – (Б-ка журн. "Географія" ; Вип. 7 (139)). – Бібліогр. : с. 95 (13 назв).

ББК 74.262.7-26

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

118. 74.202.453

Ф79 Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору [Текст] : посібник / за заг. ред.: В. Ю. Бикова, О. В. Овчарук ; НАПН України , Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – К. : Атіка, 2014. – 212 с. – Бібліогр. в кінці розд. та підрозд.

ББК 74.202.453+74.04(4)

 

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 2)

 

119. 74.204.2

П57 Поплавський М. Д.

Формування професійної компетентності вчителів дисциплін фізико-математичного циклу [Текст] / Микола Дмитрович Поплавський. – Х. : Основа, 2015. – 79 с. : іл. – (Б-ка журн. "Фізика в школах України" ; Вип. 6 (138)). – Бібліогр.: с. 14 (11 назв).

ББК 74.204.2

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

120. 74.261.0-0

К90 Куманська Ю. О.

Формуємо екологічне мислення [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Юлія Олександрівна Куманська, Лілія Анатоліївна Миронова. – Х. : Основа, 2015. – 128 с. : іл. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 8 (152)). – Бібліогр.: с. 123 (12 назв).

ББК 74.261.0-0

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

121. 74.581.262.5

Х46 Хімічна наука і освіта: перспективи розвитку [Текст] : міжнар. наук. інтернет-конф., (22-26 квіт. 2013 р.) : зб. наук. праць / за ред.: М. А. Гриньової, Н. І. Шиян ; Ін-т педагогіки НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова [та ін.]. – Полтава, 2013. – 296 с. – текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 74.581.262.5

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

122. 74.262.5-0

Д75 Дробишев Є. Ю.

Хімічне шоу в школі [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Євген Юрійович Дробишев. – Х. : Основа, 2015. – 107 с. : іл. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 10 (154)). – Бібліогр.: с. 103 (16 назв).

ББК 74.262.5-0

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

123. 74.262.5-26

Х46 Хімія. Уроки. І семестр. 7 клас [Текст] / упоряд. І. Філоленко. – К. : Перше вересня, 2015. – 199 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.262.5-26

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

124. 74.262.5-26

Х46 Хімія. Уроки. ІІ семестр. 7 клас [Текст] / упоряд. І. Філоленко. – К. : Перше вересня, 2015. – 143 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.262.5-26

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

125. 74.266.37

Х91 Хрестоматія з історії України. 7 клас [Текст] / авт.-упоряд. А. П. Гриценко. – Х. : Основа, 2015. – 110 с. – (Б-ка журн. "Історія та правознавство" ; Вип. 7 (139)). – Бібліогр.: с.108-109 (21 назва).

ББК 74.266.37

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

126. 74.266.3

Х91 Хрестоматія зі всесвітньої історії. 7 клас [Текст] / автор-упоряд. А. П. Гриценко. – Х. : Основа, 2015. – 110 с. – (Б-ка журн. "Історія та правознавство" ; Вип. 8 (140)). – Бібліогр.: с. 109-110 (30 назв).

ББК 74.266.3

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

127. 74.268.7

Х93 Християнська етика [Текст] : заняття / упоряд. О. М. Дроздовський. – К. : Шк. світ, 2015. – 190 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 213 (21 назва).

ББК 74.268.7

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

128. 74.262.2-46

Г21 Гарус І. Б.

Ціла та дробова частини числа [Текст] : [навч. посіб.] / Інеса Борисівна Гарус, Лариса Віталіївна Дерієнко. – Х. : Основа, 2015. – 127 с. – (Б-ка журн. " Математика в школах України" ; Вип. 11 (155)). – Бібліогр.: с. 127 (17 назв).

ББК 74.262.2-46

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

129. 74.584(4Укр)6

Г60 Голиш Г. М.

Черкаський педагогічний інститут на шпальтах газети "Черкаська правда" 1954-1991 рр. [Текст] : матеріали прес-моніторингу / Григорій Михайлович Голиш, Ольга Висилівна Ільченко ; передм. Г. Голиша. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2012. – 208 с. – Предм. покажч.: с. 174-186. -Імен. покажч.: с. 187-198. - Географ. покажч.: с. 199-201.

ББК 74.584(4Укр)6+76.125.1

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

130. 74.262.5-49

Г81 Гречин О. П.

Швидка методична допомога молодому вчителю хімії [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Ольга Петрівна Гречин. – Х. : Основа, 2015. – 93 с. – (Б-ка журн. "Хімія" ; Вип. 9 (153)). – Дод.: с. 67-93. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 74.262.5-49

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

131. 74.204.6

К14 Казначей І. В.

Шкільна методична служба: схеми, таблиці та документація [Текст] / Ірина Василівна Казначей. – К. : Шк. світ, 2015. – 75 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 74 (22 назви).

ББК 74.204.6

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 152

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

Х/а - Художній абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

Аб. підр - Абонемент підручників

Б/в - Бібліографічний відділ

 

1. 81.432.1-923

Л64 Літвіняк О. В.

"Біле Ікло" Джека Лондона [Текст] : посіб. для читання і перекладу / Олександра Володимирівна Літвіняк. – К. : Знання, 2015. – 126 с. – Частина тексту укр.

ББК 81.432.1-923

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 81.432.1-923

Б59 Бідасюк Н. В.

"Гордість та упередження" Джейн Остін [Текст] : посіб. для читання і перекладу / Наталія Василівна Бідасюк. – К. : Знання, 2015. – 127 с.

ББК 81.432.1-923

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 83.3(4Укр-4Пол)6-8

Ч-49 Черпакова Л. В.

"Краплинки сонця, радості, тепла" [Текст] / Лідія Василівна Черпакова ; передм. А. Карпенка. – Полтава : Полтавський літератор, 2014. – 31 с. : портр. – З автографом автора. - [Про полтав. поета В. Тарасенка].

ББК 83.3(4Укр-4Пол)6-8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 81.432.1-923

Б59 Бідасюк Н. В.

"Острів скарбів" Р. Л. Стівенсона [Текст] : посіб. для читання і перекладу / Наталія Василівна Бідасюк. – К. : Знання, 2015. – 112 с.

ББК 81.432.1-923

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 81.432.1-923

Ш18 Шалата О. М.

"Троє на бумелі" Джерома К. Джерома [Текст] : посіб. для читання / Олег Михайлович Шалата, Віктор Володимирович Лішнянський. – К. : Знання, 2015. – 78 с.

ББК 81.432.1-923

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 81.432.1-923

Л84 Луньова Т. В.

A Brief Companion to Arakin 4 [Текст] : навч. посіб. для самостійної роботи студ. 4 курсу, які вивчають англ. мову як фах, з практики усного і писемного мовлення (за підруч. "Практический курс английского языка. 4 курс / под. ред. В. Д. Аракина") / Тетяна Володимирівна Луньова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. англ. та нім. філол. – Полтава : ПНПУ, 2015. – 64 с. – Текст укр., англ.

ББК 81.432.1-923

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 81.07

А43 Актуальні питання перекладу: міжмовний і міжкультурний вимір [Текст] = Aktualni otazky prekladu: mezijazykovy a mezikulturni vymer : колективна монографія / відп. ред. та передм. А. Архангельської. – 1-ше вид. – Оломоуц : Ун-т імені Ф. Палацького в Оломоуці, 2014. – 217 с. – Текст укр., чеською. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 81.07

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 83.3(4Бол)

Б46 Бенатова И. М.

Баллада в болгарской литературе 20-30-х годов ХХ века [Текст] / Ирина Михайловна Бенатова ; сост. Д. Бенатов ; вступ. ст. В. Радева. – Львов : Львов. политехн., 2015. – 368 с. – Текст рос., укр. – Библиогр.: с. 360-362 (52 назв.) и в подстроч. примеч.

ББК 83.3(4Бол)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 83.3(4Укр)5-8

Ш37 Шевченків М.

Бог і Шевченко: як розуміти імена Божі та віру поета? [Текст] : (філософсько-християнська інтерпритація) / Михаїл Шевченків ; передм. авт. – Жовква : Місіонер, 2014. – 448 с. : іл. – Покажч. імен: с. 440-442. - На обк. авт. не зазначений. – Бібліогр.: с. 431-437 та в підрядк. прим.

ББК 83.3(4Укр)5-8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 83.3(2=Рус)5-8

З-18 Закирова Н. Н.

В мире Короленко [Текст] / Наталия Николаевна Закирова, Светлана Леонидовна Скопкарёва, Александр Васильевич Труханенко ; [сост. и ред. А. В. Труханенко]. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 238 с. – С автографом А. Труханенко. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.

ББК 83.3(2=Рус)5-8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 83.3(4Укр)4

Т19 Таранець В. Г.

Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження) [Текст] : монографія / Валентин Григорович Таранець ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса : КП ОМД, 2015. – 173 с. – Бібліогр: с. 158-169 (128 назв).

ББК 83.3(4Укр)4

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 81.411.4-922-3

Н34 Науменко В. О.

Веселкова читанка. 3 клас [Текст] : книжка для позакл. читання. Ч. 1 / Віра Орестівна Науменко, Ірина Геннадіївна Сухопара. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 112 с.

ББК 81.411.4-922-3

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

13. 81.411.4-922-3

Н34 Науменко В. О.

Веселкова читанка. 3 клас [Текст] : книжка для позакл. читання. Ч. 2 / Віра Орестівна Науменко, Ірина Геннадіївна Сухопара. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 112 с.

ББК 81.411.4-922-3

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

14. 83.3(4Укр)6-8

Н17 Наєнко М. К.

Вечірні світанки: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і літературні візії [Текст] / Михайло Кузьмович Наєнко. – К. : Просвіта, 2015. – 568 с. : іл., фото. – З автографом автора.

ББК 83.3(4Укр)6-8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 83я58

В53 Вісник Запорізького національного університету [Текст] : зб. наук. праць / гол. ред. П. І. Білоусенко ; Держ. вищий навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 174 с. – (Філологічні науки ; № 1, 2013). – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 83я5+81я5

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 83.3(4Укр)

В53 Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) [Текст] : [літ.-наук. зб.]. Вип. 10 / Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лаб. "Укр. літ. в англомовному світі", Таврійська фундація (Осередок вивчення української діаспори) м. Херсон. – К.; Херсон : Просвіта, 2015. – 244 с. – 120 років від дня народження Василя Вишиваного. - З автографом. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 83.3(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 81.432.1-923.2

Х76 Хоменко Е. Г.

Граматика англійської мови [Текст] = A Grammar of the English Language : навч. посіб. / Емма Георгіївна Хоменко. – 4-е вид., стер. – К. : Знання, 2015. – 607 с.

ББК 81.432.1-923.2

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

18. 81.432.1-923.2

Б24 Барановська Т. В.

Граматика англійської мови. Збірник вправ [Текст] : навч. посіб. / Тетяна Володимирівна Барановська. – Вид. 2-е, випр. та допов. – К. : Логос-М, 2012. – 383 с. – (Учням та абітурієнтам).

ББК 81.432.1-923.2

 

кільк.прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

19. 83.3(4Укр)

В48 Віннікова Н. М.

Дискурс української літературної пародії [Текст] : [монографія] / Наталія Миколаївна Віннікова. – К. : Наук. думка, 2014. – 432 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 385-431 (803 назви).

ББК 83.3(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 83.3(4Укр)6-01

З-11 З Україною в серці. Спогади випускників україністики Вчительської Студії в Щеціні (1959-1963) [Текст] / авт.-упоряд., ред. М. Дупляк ; консультант, передм. М. Шумади. – Кліфтон ; Ню Джерзі, 2015. – 696 с. – Парал. тит. арк. англ.

ББК 83.3(4Укр)6-01

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 81.0-923

З-48 Зеленько А. С.

Загальне мовознавство [Текст] : навч. посіб. / Анатолій Степанович Зеленько. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 381 с. : іл. – Бібліогр.: с. 376-380 та в кінці розд. та підрозд.

ББК 81.0-923

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

22. 83.3(0)я72

З-35 Зарубіжна література [Текст] : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Ольга Миколаївна Ніколенко, Тетяна Михайлівна Конєва, Ольга Василівна Орлова [та ін.]. – К. : Грамота, 2015. – 272 с. : іл.

ББК 83.3(0)я72

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

23. 81.411.4

П25 Пентилюк М. І.

Культура мови і стилістика [Текст] : [навч. посіб.]. Ч. 1 / Марія Іванівна Пентилюк. – Х. : Основа, 2015. – 128 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 10 (143)).

ББК 81.411.4-922

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

24. 81.411.4-922

П25 Пентилюк М. І.

Культура мови і стилістика [Текст] : [навч. посіб.]. Ч. 2 / Марія Іванівна Пентилюк. – Х. : Основа, 2015. – 92 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 11 (144)). – Укр.-рос. тлумач. словник: с. 85-91.

ББК 81.411.4-922

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

25. 83.3(4Укр-4Пол)я1

М74 Мокляк В. О.

Літературна Новосанжарщина [Текст] : матеріали до Новосанжарського бібліогр. словника / Володимир Олександрович Мокляк ; передм. автора. – Полтава : АСМІ, 2013. – 76 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 83.3(4Укр-4Пол)я1

 

кільк.прим.: 1 (Б/в . – 1)

 

26. 83.3(2=Рус)5-8

Н34 Наука, просвещение, искусство провинции в социокультурном пространстве [Текст] : материалы Девятых Короленковских чтений, междунар. научно-практ. конф., посвящённой 160-летнему юбилею В. Г. Короленко (28 окт. 2013 года) / Админ. муницип. образов. "Город Глазов", ФГБОУ ВПО "Глазовский гос. пед. ин-т имени В. Г. Короленко", Каф. рус. яз., лит. и метод. их препод. [и др.]. – Глазов : Глазовская типография, 2013. – 285 с. – Библиогр. в конце ст.

ББК 83.3(2=Рус)5-8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 83.3(4Укр)5-8

К59 Козюра І. В.

Незабутні (Григорій Сковорода, Євген Гребінка, Тарас Шевченко) [Текст] : для середн. та ст. шк. віку / Ігор Валерійович Козюра, Валерій Миколайович Козюра ; Б-ка обл. рекламно-інформ. вид. "Вісник". – Лубни : Інтер Парк, 2014. – 52 с. – З автографом авторів.

ББК 83.3(4Укр)5-8

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

28. 83.3(4Укр)6

С79 Степаненко М. І.

Непроминальне в часоплині [Текст] / Микола Іванович Степаненко. – К. : Літературна Україна, 2015. – 144 с. – (Б-ка газети "Літературна Україна" ; Вип. № 16 / 2015). – З автографом автора. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 83.3(4Укр)6

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

29. 83.3(4Укр)5-8

П30 Петренко О. Є.

Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко (1817-1862). Твори. Критичні та історико-літературні матеріали [Текст] / Олександр Євграфович Петренко ; Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : Профі, 2015. – 585 с. – На обкл. авт. не зазначений. – Бібліогр.: с. 558-585.

ББК 83.3(4Укр)5-8

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

30. 83.3(2=Рус)5-8

З-18 Закирова Н. Н.

Поэт Владимир Короленко [Текст] / Наталия Николаевна Закирова, Александр Васильевич Труханенко. – Львів ; Глазов : СПОЛОМ, 2013 . – 131 с. – С автографами авторов. – Библиогр.: с. 74-76 (16 назв) , с. 123-126 (20 назв.).

ББК 83.3(2=Рус)5-8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 83.3(4Укр)5-8

Т48 Ткачук М.

Романтичний дискурс Левка Боровиковського [Текст] : літ. портрет / Микола Ткачук. – Вид. 2-ге , випр. і доп. – Тернопіль, 2015. – 268 с. – Частина тексту англ.

ББК 83.3(4Укр)5-8

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

32. 83.3(4Укр)4-8

С76 Стадниченко В. Я.

Садівник щастя. Сковорода як дзеркало України [Текст] : нариси, дослідження, спогади, поезії, світлини / Володимир Якович Стадниченко ; вступна ст. Л. І. Андрієвського. – К. : Криниця, 2012. – 496 с. : іл., кольор. фото. – Бібліогр.: с. 488.

ББК 83.3(4Укр)4-8+87.3(4Укр)46-8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

33. 81.411.4-22

К56 Коваль Л. М.

Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладних речень в українській мові [Текст] : монографія / Людмила Михайлівна Коваль ; Вінниц. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 316 с. – Бібліогр.: с. 247-312.

ББК 81.411.4-22

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

34. 81-4

Т98 Тюленев-Лисовик Л. П.

Словарные множества. 5 [Текст] : в 2 ч. Ч. 1 / Леонид Петрович Тюленев-Лисовик. – К. : Феникс, 2013. – 350 с. – Библиогр.: с. 366 (19 назв.).

ББК 81-4

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

35. 81

С48 Слов'янський збірник [Текст] : зб. наук. і наук.-публ. праць. Вип. XIV / уклад. Л. Л. Безобразова ; Слов'янський клуб м. Полтави. – Полтава : Техсервіс, 2015. – 292 с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 81+83.3(0)+85.103

 

кільк.прим.: 3 (Н/а. – 3)

 

36. 83д

С82 Сторінки педагогічної спадщини Карпа Ходосова [Текст] : посіб. для вчителів / передм., упоряд. О. І. Неживого. – Полтава : Полтавський літератор, 2015. – 156 с. : портр. – (Видатні педагоги Полтавщини). – Пам'яті Карпа Остаповича Ходосова.

ББК 83д+74.03(4Укр)-8

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

37. 83.3(4Укр)6-8

Т28 Творчість Миколи Невидайла. Рецепція та інтерпретація [Текст] : зб. ст. – Ужгород : Графіка, 2015. – 44 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 83.3(4Укр)6-8

 

кільк.прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

38. 81.411.4

Т33 Тенденції розвитку української лексики та граматики [Текст]. Т. III. Ч. 1 / за ред.: І. Кононенко, І. Митнік, С. Романюк. – Варшава ; Івано-Франківськ : [б. в.], 2014. – 314 с. – Текст укр., пол., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.

ББК 81.411.4

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

39. 83.3(4Укр)6-8

Н43 Неживий О. І.

Уклін рідній землі Полтавській [Текст] : посіб. для вчителів / Олексій Іванович Неживий. – Полтава : Полтавський літератор, 2015. – 96 с. – (Славетні імена Полтавщини). – [Про Григора Тютюнника]. - З автографом автора.

ББК 83.3(4Укр)6-8

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

40. 83.3(4Укр)5-8

С32 Сергійчук В.

Українські державники: Тарас Шевченко [Текст] / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2014. – 312 с. : іл. – (Українські державники).

ББК 83.3(4Укр)5-8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 46

Місця збереження документів:

ЧЗ№1 - Читальна зала № 1

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

 

1. 88.840.302

М93 Мушинський В. П.

Адаптація учнів і випускників [Текст] / Віктор Петрович Мушинський, Ольга Леонідівна Попова, Олена Володимирівна Бондар ; упоряд. Т. Червонна. – К. : Шк. світ, 2015. – 168 с. : іл. – (Б-ка "Шк. світу"). – Бібліогр.: с. 164-165 (46 назв).

ББК 88.840.302

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

2. 86.3(4Укр)-8

Р63 Рожко В. Є.

Архієпископ Варлаам Шишацький: шлях до автокефалії [Текст] : монографія / Володимир Євтухович Рожко. – Луцьк : Волинська обл. друкарня, 2014. – 173 с. : іл. – Бібліогр.: с. 165-173.

ББК 86.3(4Укр)-8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 85.101.3(4/8)

Б87 Британский музей [Текст]. – К. : Комсомольська правда - Україна, 2012. – 96 с. : ил., цв. фото. – (Великие музеи мира : в 30 т. ; Т. 15).

ББК 85.101.3(4/8)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 85.10л6

Г15 Галерея Академии. Венеция [Текст]. – К. : Комсомольська правда - Україна, 2012. – 96 с. – (Великие музеи мира : в 30 т. ; Т. 14). – Назв.обл.: Галерея Академии.

ББК 85.10л6

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 85.101.3(4/8)

Г15 Галерея Уффици [Текст]. – К. : Комсомольська правда - Україна, 2012. – 96 с. – (Великие музеи мира : в 30 т. ; Т. 9).

ББК 85.101.3(4/8)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 85.101.3(4Рос)

Г72 Государственная Третьяковская галерея [Текст]. – К. : Комсомольська правда - Україна, 2012. – 96 с. : ил., цветные фото. – (Великие музеи мира : в 30 т. ; Т. 6). – Назв. обл.: Третьяковская галерея.

ББК 85.101.3(4Рос)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 85.101.3(4Рос)

Г72 Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина [Текст]. – М. : Комсомольська правда - Україна, 2012. – 96 с. – (Великие музеи мира : в 30 т. ; Т. 16).

ББК 85.101.3(4Рос)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 85.319.4

К54 Князький О. М.

Де небо тримають верхи [Текст] : пісні, гімни і марші / Орест Миколайович Князький ; передм. П. Дворського. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2013. – 68 с. – З автографом автора.

ББК 85.319.4

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 88.836я73

С28 Седих К. В.

Делінквентний підліток [Текст] : навч. посіб. з психопрофілактики, діагностики та корекції протиправної поведінки підлітків для студ. психолог., пед., соц., юрид. спец. та інтернів-психіатрів / Кіра Валеріївна Седих, Володимир Федорович Моргун ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2-ге вид. допов. – К. : Слово, 2015. – 272 с. – Бібліогр. в кінці розд. та підрозд.

ББК 88.836я73+88.834.023+60.524.258я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

10. 86.29(4Укр)

Д36 Держава і церква в новітній історії України [Текст] : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України", (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філос. імені Г. С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців. – Полтава : АСМІ, 2015. – 434 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 86.29(4Укр)

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

11. 85.101.3(4/8)

Д73 Дрезденская картинная галерея [Текст]. – К. : Комсомольська правда - Україна, 2012. – 96 с. : ил., цв. фото. – (Великие музеи мира : в 30 т. ; Т. 8). – Назв. обл.: Дрезденская галерея.

ББК 85.101.3(4/8)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 88.1(4Укр-4Пол)

Ш38 Шевчук В. В.

Історико-культурні передумови становлення Полтавської психологічної школи у XVIII-XX століттях [Текст] : монографія / Вікторія Валентинівна Шевчук, Мирослав-Любомир Андрійович Чепа ; НАПН України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – К. : Слово, 2015. – 251 с. – Бібліогр.: с. 187-211 (316 назв).

ББК 88.1(4Укр-4Пол)

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 88.1-8

М79 Моргун В. Ф.

Історії з великими, або психологи теж жартують [Текст] / Володимир Федорович Моргун ; Каф. психол. ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 39 с. – Покажч. імен: с. 39.

ББК 88.1-8+84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

14. 86.29(4Укр)

І-90 Історія релігій в Україні [Текст] : наук. щорічник 2015 рік. Кн. I / упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич ; Ін-т релігієзнавства-Філія Львів. музею іст. релігії, Львів. від-ня ін-ту укр. археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України. – Львів : Логос, 2015. – 655 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 86.29(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 86.29(4Укр)

І-90 Історія релігій в Україні [Текст] : наук. щорічник 2015 рік. Кн. ІІ / упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич ; Ін-т релігієзнавства-Філія Львів. музею іст. релігії, Львів. від-ня ін-ту укр. археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України. – Львів : Логос, 2015. – 539 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 86.29(4Укр)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 85.101.3(4/8)

К15 Каирский музей [Текст]. – К. : Комсомольська правда - Україна, 2012. – 96 с. : ил., цв. фото. – (Великие музеи мира : в 30 т. ; Т. 4). – Назв. обл.: Египетский музей.

ББК 85.101.3(4/8)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 85.101.3(4/8)

К68 Королевский музей изящных искусств [Текст]. – К. : Комсомольська правда - Україна, 2012. – 96 с. : ил., цв. фото. – (Великие музеи мира : в 30 т. ; Т. 29).

ББК 85.101.3(4/8)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 85.313(4Укр)-8

Г85 Грица С. Й.

Леся Дичко в житті і творчості [Текст] / Софія Йосипівна Грица ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористика та етнології імені М. Т. Рильського НАН України. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – 272 с. : іл., фото. – Індекс імен: с. 260-267. - З автографом Лесі Дичко.

ББК 85.313(4Укр)-8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 85.10л6

Л76 Лондонская национальная галерея [Текст]. – К. : Комсомольська правда - Україна, 2012. – 96 с. – (Великие музеи мира : в 30 т. ; Т. 11).

ББК 85.10л6

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 88.54

М54 Методики самопізнання майбутнього лідера [Текст] : [зб. тестових методик] / упоряд.: М. В. Гриньова, Ю. П. Кращенко ; Полтав. молодіжний проект "Школа місцевого самоврядування "Лідер майбутнього", Упр. у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Полтав. міської ради. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Полтава : Шевченко Р. В., 2015. – 136 с. – Бібліогр.: с. 133-134 (30 назв).

ББК 88.54+88.492

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

21. 85.101.3(4/8)

М54 Метрополитен [Текст]. – К. : Комсомольська правда - Україна, 2012. – 96 с. : ил., цв. фото. – (Великие музеи мира : в 30 т. ; Т. 5).

ББК 85.101.3(4/8)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 88.374

К56 Коваленко О. Г.

Міжособистісне спілкування осіб похилого віку: психологічні аспекти [Текст] : монографія / Олена Григорівна Коваленко ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2015. – 456 с. : іл. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 341 376 (459 назв).

ББК 88.374

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

23. 85.113(4/8)

М74 Модерн в архітектурі [Текст] : наук.-мистецький посіб. / упоряд.: Ю. Богданова, І. Копиляк, О. Михайлюк ; передм. С. Лінди. – Львів : Артклас, 2014. – 156 с. : фото. – (Архітектура ; Вип. 3). – Бібліогр.: с. 157.

ББК 85.113(4/8)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 85.10л6

М89 Музей д'Орсе [Текст]. – К. : Комсомольська правда - Україна, 2012. – 96 с. – (Великие музеи мира : в 30 т. ; Т. 12).

ББК 85.10л6

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

25. 85.101.3(4/8)

М89 Музей истории искусства [Текст]. – К. : Комсомольська правда - Україна, 2012. – 96 с. : ил., цв. фото. – (Великие музеи мира : в 30 т. ; Т. 28).

ББК 85.101.3(4/8)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 85.101.3(4/8)

М89 Музей Прадо [Текст]. – К. : Комсомольська правда - Україна, 2012. – 96 с. : ил., кольор. фото. – (Великие музеи мира : в 30 т. ; Т. 7). – Назв. обл.: Прадо.

ББК 85.101.3(4/8)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 85.101.3(4/8)

Н35 Национальная галерея искусства. Вашингтон [Текст]. – К. : Комсомольська правда - Україна, 2012. – 96 с. : ил., цв. фото. – (Великие музеи мира : в 30 т. ; Т. 19).

ББК 85.101.3(4/8)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

28. 88.3я73

З-36 Засєкіна Л. В.

Основи психології та міжособове спілкування [Текст] : навч. посіб. для вищих навч. закл. / Лариса Володимирівна Засєкіна, Тетяна Володимирівна Пастрик. – К. : Медицина, 2015. – 216 с. – Тести для самоконтролю: с. 196-208. - Предм. покажч.: с. 212-215. – Бібліогр.: с. 209-211.

ББК 88.3я73

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

29. 88.52

О-75 Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика [Текст] : монографія. Кн. 1 / за ред.: С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової ; НАПН України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка, Сум. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – К. ; Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 430 с. – Бібліогр. в кінці підрозд.

ББК 88.52

 

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

30. 88.492

П63 Посттравматичні стресові розлади. Подолання наслідків [Текст]. – К. : Шк. світ, 2015. – 176 с. : іл. – (Б-ка "Шк. світу"). – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 88.492

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

31. 86.3(4Укр)-8

Р63 Рожко В. Є.

Преосвященний Платон Артем'юк, єпископ Рівненський і Крем'янецький [Текст] : монографія / Володимир Євтухович Рожко. – Луцьк : Волинська обл. друкарня, 2015. – 167 с. : іл. – Бібліогр.: с. 159-165.

ББК 86.3(4Укр)-8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

32. 88.35

К89 Кузнєцов М. А.

Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності [Текст] : [монографія] / Марат Амірович Кузнєцов, Карина Ігорівна Фоменко, Олексій Ігоревич Кузнецов ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х. : ХНПУ, 2015. – 338 с. – Бібліогр.: с. 195-215 (286 назв).

ББК 88.35+74.580.22

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

33. 85.101.3(4/8)

Р35 Рейксмузеум [Текст]. – К. : Комсомольська правда - Україна, 2012. – 96 с. : ил., цв. фото. – (Великие музеи мира : в 30 т. ; Т. 28).

ББК 85.101.3(4/8)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

34. 85.143(4Ісп)-8

Н54 Нере Ж.

Сальвадор Дали. 1904-1989 [Текст] / Жиль Нере. – Koln : TASCHEN, 2013. – 96 с. : ил., цв. фото.

ББК 85.143(4Ісп)-8

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

35. 88.52

С17 Самодепривація психіки та дезадаптація суб'єкта [Текст] : [монографія] / Тамара Семенівна Яценко, Володимир Іванович Бондар, Ірина Володимирівна Євтушенко [та ін.]. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2015 . – 280 с. – Бібліогр.: с. 264-279 (258 назв).

ББК 88.52+88.55

 

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

 

36. 86.372(4Укр-4Пол)

М12 Магда В. І.

Храми Гоголівського краю [Текст] / Василь Іванович Магда. – Шишаки : Гадяч, 2013. – 356 с. : іл., фото + карта Шишацького району. – Церковний термін. словник: с. 347-351. - З автографом автора. – Бібліогр.: с. 345-346.

ББК 86.372(4Укр-4Пол)

 

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 40

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

 

1. 84(4ВЕЛ)

A93 Austen J.

Prade and Prejudice [Текст] / Jane Austen. – К. : Znannia, 2015. – 382 p. – (English Librari).

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 84(7СПО)

P78 Poe E. A.

The Black Cat and Other Stories [Текст] / Edgar Allan Poe. – К. : Znannia, 2015. – 190 p. – (English Librari).

ББК 84(7СПО)

 

кільк.прим.: 4 (Х/а. – 4)

 

3. 84(4ВЕЛ)

J43 Jerome K. J.

Three Men on the Bummel [Текст] / K. Jerome Jerome. – К. : Znannia, 2015. – 223 p. – (English Librari).

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 84(4ВЕЛ)

S84 Stevenson R. L.

Treasure Island [Текст] / Robert Louis Stevenson. – К. : Znannia, 2015. – 253 p. – (English Librari).

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 84(7СПО)

J22 James H.

Washington Square [Текст] / Henry James. – К. : Znannia, 2015. – 221 p. – (English Library).

ББК 84(7СПО)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 84(7СПО)

L87 London J.

White Fang [Текст] / Jack London. – К. : Znannia, 2015 . – 238 p. – (English Librari).

ББК 84(7СПО)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

7. 84(4УКР-4ПОЛ)

З-53 Землянин В.

Амба [Текст] : роман : у 6 т. Т. 1. Втеча / Влад Землянин ; вступ. ст. І. Дзюби, слово про автора В. Денисенка, ред.: В. А. Мелешко, В. М. Разноглаз, пер. укр. мовою: М. В. Демченко, В. А. Мелешко. – Полтава : АСМІ, 2015. – 503 с.

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

 

кільк.прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

8. 84(4УКР)6

А72 Антологія українського ронделя [Текст] / упоряд. та авт. передм. М. Боровко. – К. : Дивосвіт, 2015. – 104 с.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 84(7СПО)

Л76 Лондон Д.

Біле Ікло [Текст] / Джек Лондон ; пер. з англ.: В. Гладкої та К. Корякіної. – К. : Знання, 2015. – 238 с. – (English Library).

ББК 84(7СПО)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 84(4УКР)6

Х17 Хало О. І.

Благословенні на любов [Текст] : поеми, вірші / Ольга Іванівна Хало. – Миргород : Миргород, 2014. – 288 с. – З автографом автора.

ББК 84(4УКР)6+84(4УКР-4ПОЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 84(4УКР)6

М63 Мирний В. С.

В коронах інею тополі... [Текст] : лірика різних років, мала проза / Володимир Степанович Мирний ; передм. В. Сарапин. – Полтава : Полтавський літератор, 2015. – 148 с. – З автографом автора.

ББК 84(4УКР)6+84(4УКР-4ПОЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 84(4УКР)6

К69 Корсак І. Ф.

Вибух у пустелі [Текст] : історичний роман / Іван Феодосійович Корсак ; післямова М. Григорчука. – К. : Ярославів Вал, 2015. – 236 с. – (Сучасний Бестселер України).

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 84(4УКР-4ПОЛ)

В42 Відроди Україну в собі [Текст] : зб. поезій / упоряд. Л. Пономаренко ; передм. В. Мелешко ; проект Полтав. обл. молодіжної громад. орг. імені Пилипа Орлика. – Полтава : Шевченко Р. В., 2014. – 92 с. : іл. – До 340-річчя від дня народження Пилипа Орлика - автора першої укр. Конституції.

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

14. 84(4УКР-4ПОЛ)

Б12 Бабенко Т.

Віршування [Текст] : поезія / Тетяна Бабенко. – Полтава : Київ, 2010. – 43 с. : портр.

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

15. 84(7СПО)

К36 Кервуд Д. О.

Вовк Казан - відданий друг [Текст] / Джеймс Оливер Кервуд ; пер. з англ. О. Ломакіної. – К. : Знання, 2015. – 190 с. – (Скарби: молодіжна серія).

ББК 84(7СПО)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

16. 84(4ВЕЛ)

О-76 Остін Д.

Гордість та упередження [Текст] / Джейн Остін ; пер. з англ. Г. Лелів. – К. : Знання, 2015. – 382 с. – (English Librari).

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 84(7СПО)

Г34 Генрі О.

Дари волхвів ; Останній листок [Текст] : вибране / О. Генрі ; пер. з англ. Олександра Гончара. – К. : Знання, 2015. – 181 с. – (Класна література).

ББК 84(7СПО)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 84(4УКР)6

П84 Процюк С.

Десятий рядок [Текст] : психологічна проза / Степан Процюк ; передм. Є. Барана. – К. : Український пріоритет, 2014. – 224 с.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

19. 84(4УКР)6

В19 Василів-Базюк Л. Й.

Дороги життя [Текст] : іст. роман / Любов Йосипівна Василів-Базюк ; передм. В. Рожко. – Чернівці : Букрек, 2015. – 800 с. : іл. + 15 кольор. вкл. арк.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

20. 84(4УКР)6-46

Е45 Екстракт +200 [Текст] : у 2 ч. Кн. 3 / упоряд.: Н. Тисячна, О. Решетилова, М. Томак, І. Сюндюков ; за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2010. – 1024 с. : іл., фото. – (Б-ка газети "День").

ББК 84(4УКР)6-46

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

21. 84(4УКР)6-46

Е45 Екстракт +200 [Текст] : у 2 ч. Кн. 4 / упоряд.: Н. Тисячна, О. Решетилова, М. Томак, І. Сюндюков ; за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2010. – 896 с. : іл., фото. – (Б-ка газети "День").

ББК 84(4УКР)6-46

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

22. 84(4УКР-4ПОЛ)

Н59 Нечитайло М.

За покликом душі і серця [Текст] : вибране / Микола Нечитайло. – Решетілівка : [б. в.], 2014. – 212 с. – З автографом автора.

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 84(4УКР)6

К69 Корсак І. Ф.

Завойовник Європи [Текст] : роман / Іван Феодосійович Корсак ; післямова авт. та В. Ричка ; худож. оформл. І. Женченка. – К. : Ярославів Вал, 2011. – 160 с. – (Українська кліо). – Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

24. 84(4УКР)6

В31 Вернигора Л. М.

Загадав собі долю... [Текст] : [поезії] / Леонід Михайлович Вернигора ; передм. М. Шевченка. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 288 с. – Текст укр., рос. - З автографом автора.

ББК 84(4УКР)6+84(4УКР-4ПОЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

25. 84(4УКР)6

В48 Винниченко В. К.

Записки Кирпатого Мефістофеля [Текст] : роман / Володимир Кирилович Винниченко. – К. : Знання, 2015. – 272 с. – (Скарби).

ББК 84(4КР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

26. 84(4УКР-4ПОЛ)

Ч-92 Чупрун О. Д.

Земле моя рідна. Вибране [Текст] : поезія / Ольга Діомидівна Чупрун ; післямова М. Чупрун. – Полтава : АСМІ, 2015. – 159 с. : іл., портр. – З автографом автора.

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

 

кільк.прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

27. 84(4УКР)6

М19 Малик Г.

Злочинці з паралельного світу [Текст] : фантастич. повісті : для серед. та ст. шк. віку / Галина Малик ; худож. С. Храпов. – К. : Знання, 2015. – 206 с. : іл. – (Скарби: молодіжна серія).

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

28. 84(4УКР)6

С79 Степовичка Л.

І со духом твоїм [Текст] : поезія, проза / Леся Степовичка. – Дніпропетровськ : Навіки, 2015. – 100 с. : іл. – З автографом автора.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

29. 84(4УКР)6-46

К69 Корсак І. Ф.

Імена твої, Україно [Текст] : худ.-документ. оповідання / Іван Феодосійович Корсак ; передм. Є. Сверстюка. – [Вид. 2-ге, допов. і переробл.]. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 300 с. : іл. + кольор. вкл. арк. – (Пантеон). – Частина тексту англ.

ББК 84(4УКР)6-46

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

30. 84(4ПОЛ)

Д64 Доленга-Мостович Т.

Кар'єра Нікодема Дизми [Текст] : роман / Тадеуш Доленга-Мостович ; пер. з пол. А. Павлишина. – К. : Знання, 2015. – 383 с. – (Скарби).

ББК 84(4ПОЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

31. 84(4УКР)1

Н59 Нечуй-Левицький І.

Князь Єремія Вишневецький [Текст] : роман / Іван Нечуй-Левицький. – К. : Знання, 2015. – 248 с. – (Класна література).

ББК 84(4УКР)1

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

32. 84(4УКР)6

Г95 Гурба О.

Леся [Текст] : роман / Ольга Гурба. – Луганськ : Книжковий світ, 2011. – 464 с. – (Література нашого часу).

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

33. 84(4УКР)6

С77 Старун В. В.

Межислів [Текст] : поезії / Василь Володимирович Старун ; ред. В. Барна. – Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 80 с.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

34. 84(4УКР)6

П32 Підмогильний В.

Місто [Текст] : роман / Валер'ян Підмогильний. – К. : Знання, 2015. – 236 с. – (Класна література).

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

35. 84(4УКР-4ПОЛ)

Б12 Бабенко Т.

Моє серце [Текст] : поезія / Тетяна Бабенко ; передм. В. Сарапин. – Полтава : АСМІ, 2011. – 136 с.

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

 

кільк.прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

36. 84(4УКР)6

Г85 Гриценко М. С.

На зелених іконах дерев [Текст] : вірші / Микола Семенович Гриценко. – Чернівці : Букрек, 2014. – 120 с. – З автографом автора.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

37. 84(4УКР)6

К69 Корсак І. Ф.

На межі [Текст] : приповістки та сильвети / Іван Феодосійович Корсак ; передм. авт. – К. : Ярославів Вал, 2013. – 208 с.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

38. 84(4УКР)6

Б83 Боровко М. М.

На подвір'ї Всесвіту. Ронделіана [Текст] : [вірші] / Микола Маркіянович Боровко ; передм. автора. – К. : Генеза, 2013. – 336 с. – З автографом автора.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

39. 84(4УКР)6

П30 Петренко М. Є.

Нелегалячи із сусідом [Текст] : пародії / Микола Євгенович Петренко. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 80 с. : іл. – З автографом автора.

ББК 84(4УКР)6+84(4УКР-4ПОЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

40. 84(4УКР)6

Б14 Багряний І.

Огненне коло [Текст] : повість про трагедію під Бродами / Іван Багряний. – К. : Знання, 2015. – 192 с. – (Скарби).

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

41. 84(4УКР)6

Ш96 Шупта Д. Р.

Око Курячого Бога [Текст] : лірика / Дмитро Романович Шупта ; ред. О. Г. Шупта-В'язовська. – К. : УкрСІЧ, 2013. – 100 с. – З автографом автора.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

42. 84(0)

О-70 Орфічна поезія - ліки від депресії [Текст] : [поезії] / авт.-уклад. Н. М. Бузька. – Полтава : АСМІ, 2014. – 236 с. : іл. – Текст укр., рос. - З автографом Н. М. Буцької.

ББК 84(0)+83.014.5

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

43. 84(4УКР)6

С79 Степовичка Л.

Осінні люди [Текст] : поезії і пер. останніх років / Леся Степовичка ; передм. М. Петренко. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 116 с. : іл. – З автографом автора.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

44. 84(4УКР)6

Т45 Титаренко О. В.

Осіння птаха [Текст] / Ольга Василівна Титаренко. – Х. : А. П. Віровець : Апостроф, 2012. – 164 с.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

45. 84(4ВЕЛ)

С80 Стівенсон Р. Л.

Острів скарбів [Текст] / Роберт Льюїс Стівенсон ; пер. з англ. О. Гончара. – К. : Знання, 2015. – 253 с. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

46. 84(4УКР)6

К94 Кустов С. П.

Осяйні [Текст] : [оповідання, новели] / Сергій Павлович Кустов ; передм. М. Петренка. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 216 с. – З автографом автора.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

47. 84(7СПО)

Д40 Джеймс Г.

Площа Вашингтона [Текст] / Генрі Джеймс ; пер. с англ. Г. Лелів. – К. : Знання, 2015. – 222 с. – (English Library).

ББК 84(7СПО)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

48. 84(4УКР)6

Ч-48 Черкасенко С. Ф.

Пригоди молодого лицаря [Текст] : роман з козацьких часів / Спиридон Феодосійович Черкасенко. – К. : Знання, 2015. – 364 с. – (Скарби: молодіжна серія).

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

49. 84(4УКР)6

Г95 Гурба О.

Проліски серед снігу [Текст] : новели, оповідання / Ольга Гурба. – Луганськ : Книжковий світ, 2010. – 408 с. – (Проза нашого часу).

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

50. 84(4УКР)6

Б81 Бондаренко С. Г.

Стасворди із загадок для тат, мам і діток [Текст] / Станіслав Григорович Бондаренко. – К. : Український пріоритет, 2013. – 16 с. : іл.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

51. 84(4УКР)6

П30 Петренко А. Е.

Стихотворения (Поэтические опыты или возвращение в поэзию) [Текст] / Александр Евграфович Петренко. – К. : Профі, 2014. – 82 с. : ил., портр.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

52. 84(4УКР-4ПОЛ)

П21 Пахомов А. І.

Сто байок від діда Толі [Текст] : байки / Анатолій Іванович Пахомов. – Полтава : Полтавський літератор, 2015. – 100 с. – З автографом автора.

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

53. 84(4УКР)6

Ш96 Шупта Д. Р.

Тарасове відлуння [Текст] : лірика / Дмитро Романович Шупта ; ред. О. Г. Шупта-В'язовська. – К. : УкрСІЧ, 2013. – 68 с.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

54. 84(4УКР)6

Б83 Боровко М. М.

Траєкторії сум'ять [Текст] : поезії / Микола Маркіянович Боровко ; передм. В. Литвина. – К. : Дивосвіт, 2015. – 96 с.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

55. 84(4УКР)6

Т98 Тютюнник Г. М.

Три зозулі з поклоном [Текст] : вибрані твори / Григір Михайлович Тютюнник. – К. : Знання, 2015. – 181 с. – (Класична література).

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

56. 84(4ВЕЛ)

Д40 Джером К. Д.

Троє на бумелі [Текст] : [повість] / К. Джером Джером ; пер. з англ. О. Негребецького. – К. : Знання, 2015. – 223 с. – (English Library).

ББК 84(4ВЕЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

57. 84(4ПОЛ)

С31 Сенкевич Г.

У пустелі та джунглях [Текст] / Генрик Сенкевич ; пер. з пол. Р. Михайлюка. – К. : Знання, 2015. – 343 с. : іл. – (Скарби: молодіжна серія).

ББК 84(4ПОЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

58. 84(4УКР)6-46

Т26 Твардовський П. В.

Українській нації призначено вижити [Текст] / Петро Васильович Твардовський ; ред. В. Барна. – Клівленд ; Тернопіль ; К. : Терно-граф, 2013. – 320 с. – (Світова духівниця Українства ; Ч. 8).

ББК 84(4УКР)6-46

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

59. 84(4УКР)6

Л84 Лук'яненко О. В.

Філософія Родошанування ; Поетичні роздуми ; Ген українства [Текст] / Олександр Вікторович Лук'яненко. – Полтава : Шевченко Р. В., 2015. – 383 c. : іл. – Текст укр., англ.

ББК 84(4УКР)6

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

60. 84(4УКР-4ПОЛ)

Н16 Нагорний С.

Червона хустка [Текст] : зб. поезії / Сергій Нагорний ; передм. В. Мелешко. – Х. : Yulia Razvenkova Design Studio, 2015. – 41 с. – З автографом автора.

ББК 84(4УКР-4ПОЛ)

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

61. 84(4УКР)1

К90 Куліш П.

Чорна Рада [Текст] : роман / Пантелеймон Куліш. – К. : Знання, 2015. – 207 с. – (Скарби).

ББК 84(4УКР)1

 

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

62. 84(7СПО)

П41 По Е. А.

Чорний кіт та інші історії [Текст] / Едгар Аллан По ; пер. з англ. Г. Пехник. – К. : Знання, 2015. – 190 с. – (English Librari).

ББК 84(7СПО)

 

кільк.прим.: 4 (Х/а. – 4)

 

Загальна кількість примірників: 71


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.