1.

74.584(4Укр-4Пол)

К30

Кафедра екології та охорони довкілля Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: становлення і розвиток [Текст] / автор і укладач Н. О. Стецюк ; Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Верстка, 2009. – 68 с. : іл.

ББК 74.584(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

2.

51.204.0

К90

Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 25-27 трав. 2010 р.) / Інститут проблем виховання АПН України, Головне упр. освіти і науки Полт. облдержадміністрації, Нац. еколого-натур. центр учнівської молоді, Полт. обл. еколого-натур. центр учнівської молоді. – Полтава : Техсервіс, 2010. – 470 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 51.204.0+74.200.507

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 1)

3.

91

А57

Альманах Полтавського державного педагогічного університету "Рідний край" [Текст] : сист. покажчик змісту 1999-2009 / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2009. – 120 с.

ББК 91

кільк. прим.: 2 (Б/в. – 2)

4.

20.18(4Укр-4Пол)

Р32

Регіональна екомережа Полтавщини [Текст] / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полт. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. – Полтава : Верстка, 2010. – 205 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с.157-170 (187 назв).

ББК 20.18(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 2)

5.

28.081(4Укр-4Пол)

П80

Пройшов вже час ліси рубати, прийшла пора ліси садить... [Текст] : матеріали екологічної наук.-практ. конф., (Пирятин, 21 трав. 2009 р.) / Пирятинский сектор охорони навколишнього природного середовища, Держ. підприємство "Пирятинське лісове господарство". – Полтава : Полтавський літератор, 2009. – 100 с.

ББК 28.081(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 1)

6.

87.3(4Укр)

Д85

Духовне життя українського суспільства: теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку [Текст] : колектив. монографія у трьох кн. / за ред. Миколи Михальченка, Валерія Скотного. – К.; Дрогобич : Інформаційно-редакційний відділ ДПУ ім. Івана Франка, 2009. – 244 с. – Бібліогр.: с. 164-165 (20 назв).

ББК 87.3(4Укр)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

7.

91.9:81

П32

Григорій Петрович Півторак [Текст] : біобібліографія до 75-річчя / НАН Україн, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2010. – 128 с. – (Біобібліографія вчених України).

ББК 91.9:81+81д.я1

кільк. прим.: 3 (Б/в. – 3)

8.

75.4(0)9

Д22

ХХІ зимові олімпійські ігри. Ванкувер 2010 [Текст] / Нац. олімп. комітет України. – К., 2009. – 60 с. : іл.

ББК 75.4(0)9

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№1. – 2, Н/а. – 3)

9.

75.4(0)9

О-54

Олимпийский спорт [Текст] : в 2 т. Т.1 / под общ. ред. В. Н. Платонова. – К. : Олимп. л-ра, 2009. – 736 с. – Библиогр.: с.730-735.

ББК 75.4(0)9

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

10.

75.4(0)9

О-54

Олимпийский спорт [Текст] : в 2 т. Т.2 / под общ. ред. В. Н. Платонова. – К. : Олимп. л-ра, 2009. – 696 с. : ил. – Библиогр.: с.685-695.

ББК 75.4(0)9

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

11.

63.3

М12

Магістеріум [Текст] : [зб. наукових ст.]. Вип. 7. Історичні студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Магістерські програми. – К. : Києво-Могилянська академія, 2001. – 124 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 63.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

12.

91.9:63

Г59

Борис Васильович Год [Текст] : біобібліографічний покажчик / укл.: Ю. Вільховий, О. Єрмак ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 95 с. – Бібліогр.: с. 93 ( 7 назв).

ББК 91.9:63+63.1-8я1

кільк. прим.: 2 (Б/в. – 2)

13.

74.262.2-26

Н56

Нестандартні уроки з математики. 1-4 класи [Текст] / упоряд. Т. Бишова, О. Трофімова. – К. : Шк. світ, 2010. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

ББК 74.262.2-26

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№1. – 5)

14.

74.202.0

Ш67

Школа сприянню здоров'ю від А до Я: форми роботи [Текст] / упоряд. : Н. Черненко, Г. Миронюк, Н. Кучеренко. – К. : Шк. світ, 2010. – 112 с. – (Назва серії: Бібліотека "Шкільного світу";). – Бібліогр.: с. 109.

ББК 74.202.5+74.200.58+51.204.0

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

15.

74.24(4Укр)631.1

Ш67

Школа сприянню здоров'ю від А до Я: перші кроки [Текст] / упоряд. : Н. Черненко, Г. Миронюк. – К. : Шк. світ, 2010. – 112 с. – (Назва серії: Бібліотека "Шкільного світу";).

ББК 74.24(4Укр)631.1+51.204.0

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

16.

74.268.31-46

З-35

Зарубіжна література за новою програмою: 10 клас. І семестр [Текст]. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Назва серії: Бібліотека "Шкільного світу";). – Бібліогр.: с. 127 (10 назв).

ББК 74.268.31-46

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№2. – 5)

17.

20.18

В80

Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій [Текст]. – К. : Аспект-Поліграф, 2010. – 28 с. – (Б-ка Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; лютий, 2010, № 2).

ББК 20.18

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

18.

20.1

П79

Проект "Еколого-соціальні проблеми, пов'язані з безпритульними собаками" [Текст]. – К. : Аспект-Поліграф, 2010. – 24с. – (Б-ка Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; березень, 2010, № 3). – Бібліогр.: с.23 (11назв).

ББК 20.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

19.

20.18(4Укр)

П82

Просвітницька робота з дітьми та молоддю з питань збереження водних об'єктів в Україні [Текст]. – К. : Аспект-Поліграф, 2010. – 40 с. – (Б-ка Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; квітень, 2010, № 4). – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 20.18(4Укр)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

20.

20.1

Е45

Екологічні аспекти поводження з побутовими відходами [Текст]. – К. : Аспект-Поліграф, 2010. – 24 с. – (Б-ка Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; травень, 2010, № 5). – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 20.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

21.

20.1

Е45

Екологічні аспекти забруднення компонентів природного середовища [Текст]. – К. : Аспект-Поліграф, 2010. – 28 с. – (Б-ка Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; червень, 2010, № 6). – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 20.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

22.

67

Д36

Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 47. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – К., 2010. – 748 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 67+66

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

23.

67

Д36

Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 48. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – К., 2010. – 728 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ББК 67+66

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

24.

74.202.237+88.837.4

Т38

Технології відбору учнів до профільного навчання. Визначення обдарованості та здібностей до професійної діяльності [Текст] / кер. авт. кол. Г. М. Гаврилюк. – К. : Марич В. М., 2010. – 76 с. – (Психологічний інструментарій). – Бібліогр.: с. 71-74 (59 назв).

ББК 74.202.237+88.837.4

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№4. – 1)

25.

88.40

Д50

Діяльність психологічної служби у вищій школі [Текст] / автори Кепканова О.І., Ничипорук Н.М., Демида К. – К. : Марич В. М., 2010. – 60 с. – (Психологічний інструментарій). – Бібліогр.: с. 58 (8 назв).

ББК 88.40

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№4. – 1)

26.

88.840

К47

Класному керівнику. Як вирішувати конфлікти в класі [Текст] / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 88.840

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№4. – 1)

27.

85.125.9

Ш67

Школа ремесел: орігамі, пап'є-маше, паперова пластика [Текст] / упоряд.: О. Колонькова, О. Литовченко. – К. : Шк. світ, 2010. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 85.125.9

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

28.

74.204.2

К63

Компетентнісний підхід. Система впровадження в школі [Текст] / уроряд.: І. В. Родигіна, Л. М. Дементьєва, А. І. Погорєлов, О. Г. Луценко. – К. : Шк. світ, 2010. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.202.5

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

29.

74.268.3(4Укр)-46

У45

Українська література за новою програмою [Текст] : 10 клас : І семестр / упоряд.: О. Бондаренко, Н. Нестеренко, Н. Коржова. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.268.3(4Укр)-46

кільк. прим.: 6 (ЧЗ№2. – 3, Н/а. – 3)

30.

74.268.3(4Укр)-46

У45

Українська література за новою програмою [Текст] : 10 клас : ІІ семестр / упоряд.: О. Бондаренко, Н. Нестеренко, Н. Коржова. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.268.3(4Укр)-46

кільк. прим.: 6 (ЧЗ№2. – 3, Н/а. – 3)

31.

74.24(4Укр)631.1

Я44

Як створити профільну школу [Текст] / упоряд.: М. К. Голубенко. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.24(4Укр)631.1

кільк. прим.: 6 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 5)

32.

74.263.0

Т78

Трудове навчання. Об'єкти праці. 5-9 класи [Текст] / упоряд.: Л. Рак, С. Новак, Н. Боринець. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр. в кінці тем.

ББК 74.263.0

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 2)

33.

74.202.1

Е64

Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій [Текст] / автор-уклад. Н. П. Наволока. – Х. : Основа, 2009. – 176 с. – (Золота педагогічна скарбниця). – Бібліогр.: с. 192 (19 назв).

ББК 74.202.1

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

34.

72в62я73

О-75

Основи методології та організації наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для студ., курсантів, аспірантів, ад'юнктів / за ред. А. Є. Конверського ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. – назва обкл.: Організація та методологія наукових досліджень.

ББК 72в62я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

35.

53.589

П51

Полная энциклопедия очищения и оздоровления организма [Текст]. – Донецк : БАО, 2010. – 288 с. : ил.

ББК 53.589я2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

36.

74.3я73

С71

Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Н.М. Назаровой. – 9-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 400 с. – (Высшее профессиональное образование). – Библиогр. в конце разд.

ББК 74.3я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

37.

67.9(4Укр)304-3

Ц58

Цивільний кодекс України. Станом на 20 січня 2010 року [Текст]. – Х. : Одіссей, 2010. – 432 с. – (Закони України).

ББК 67.9(4Укр)304-3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

38.

81.411.4-8

У45

Український правопис [Текст] / НАН України; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Ін-т укр. мови. – К. : Наукова думка, 2010. – 287 с.

ББК 81.411.4-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

39.

74.268.12я73

М54

Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах [Текст] : підруч. для студ. філологіч. фак. ун-тів / за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2009. – 400 с.

ББК 74.268.12я73

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

40.

74.268.120я73

М54

Методика навчання української мови в початковій школі [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закл. / за наук. ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 364 с.

ББК 74.268.120я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

41.

74.584(4Укр-4Пол)

В55

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Полтавська область [Текст] / АПН України, Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіцти. – Полтава : АСМІ, 2008. – 476 с. – Бібліогр.: с.469-473 (108 назв).

ББК 74.584(4Укр-4Пол)+72.3(4Укр)

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№3. – 1, ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2)

42.

28.088л64

Б82

Борейко, В. Е.

Заповедники, заповедность и живородящий хаос [Текст] / Владимир Евгеньевич Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. – К. : Логос, 2010. – 48 с. : ил. – (Охрана дикой природы ; Вып. 66). – Библиогр.: с. 43-47 (34 назв.).

ББК 28.088л64

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

43.

75.4(0)9я2

Б90

Булатова, М. М.

Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях [Текст] / М. М. Булатова ; Міжнар. олімп. комітет, Нац. олімп. комітет України. – К. : Олімпійська література, 2009. – 400 с. : іл.

ББК 75.4(0)9я2

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№1. – 2, Б/в. – 1)

44.

75

Б93

Бутовский, А. Д.

Собрание сочинений [Текст] : в 4 т. Т. 1 / А. Д. Бутовский ; Нац. олимп. комитет Украины, Олимп. академия Украины. – К. : Олимпийская литература, 2009. – 336 с. : ил.

ББК 75

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

45.

75

Б93

Бутовский, А. Д.

Собрание сочинений [Текст] : в 4 т. Т. 2 / А. Д. Бутовский ; Нац. олимп. комитет Украины, Олимп. академия Украины. – К. : Олимпийская литература, 2009. – 424 с. : ил.

ББК 75

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

46.

75

Б93

Бутовский, А. Д.

Собрание сочинений [Текст] : в 4 т. Т. 4 / А. Д. Бутовский ; Нац. олимп. комитет Украины, Олимп. академия Украины. – К. : Олимпийская литература, 2009. – 448 с. : ил.

ББК 75

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

47.

75

Б93

Бутовский, А. Д.

Собрание сочинений [Текст] : в 4 т. Т. 3 / А. Д. Бутовский ; Нац. олимп. комитет Украины, Олимп. академия Украины. – К. : Олимпийская литература, 2009. – 360 с. : ил.

ББК 75

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

48.

74.00я73

В67

Волкова, Н. П.

Професійно-педагогічна комунікація [Текст] : навч. посіб. / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2006. – 256 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 253-255.

ББК 74.00я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

49.

54.10

Г12

Гавриш, А. С.

Проатерогенная эндотелиопатия [Текст] / Александр Семёнович Гавриш. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 416 с. : ил. – Библиогр.: с. 363-414 (747 названий).

ББК 54.10

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

50.

65.290-2

Г15

Галіцина, Л. В.

Керівник: мистецтво планування [Текст] / Людмила Вікторівна Галіцина. – К. : Шк. світ, 2010. – 104 с. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 57 (7 назв).

ББК 65.290-2

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

51.

81.001.1

Г61

Головко, Ж. С.

Современное языковое строительство в Восточной Славии (вторая половина ХХ - начало ХХІ веков) [Текст] : монография / Жанна Сергеевна Головко. – Х. : Факт, 2010. – 176 с. – Библиогр.: с. 142-160 (270 назв.).

ББК 81.001.1

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

52.

33.36(4Укр-4Пол)

Г62

Голуб, П. С.

Історія нафтогазової галузі в Полтавському краї [Текст] / Петро Сергійович Голуб, Валентин Павлович Каменський, Петро Тимофійович Павленко. – Полтава : Шевченко Р. В., 2010. – 152 с. – Присвячується 60-річчю відкриття нафти і газу на Полтавщині.

ББК 33.36(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, Н/а. – 1)

53.

74.267.5-0

Є74

Єрмолова, В. М.

Олімпійська освіта у школі [Текст] : метод. посіб. / В. М. Єрмолова ; Нац. олімп. комітет України, Олімп. академія України. – К., 2009. – 85 с.

ББК 74.267.5-0+75.4(0)9

кільк. прим.: 30 (ЧЗ№1. – 3, Н/а. – 27)

54.

81.411.4-7

З-15

Задорожний, В. Б.

До мовних глибин: етюди з культури мовлення [Текст] / Василь Богданович Задорожний. – К., 2010. – 64 с. – (Б-чка "Дивослова" ; 4/2010). – Бібліогр. в тексті.

ББК 81.411.4-7

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2. – 3)

55.

88.836

К17

Кальба, Я. Є.

Шкільному психологу: вчинковий потенціал старшокласника [Текст] / Ярослава Євгенівна Кальба. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – Бібліогр.: с.123-126 (54 назви).

ББК 88.836

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

56.

74.202.21

К75

Кочерга, О. В.

Психофізіологія шестирічних першокласників і адаптація до школи [Текст] / Олександр Васильович Кочерга. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Назва серії: Бібліотека "Шкільного світу";).

ББК 74.202.21

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№1. – 2, Н/а. – 3)

57.

22.151.6я73

М30

Марченко, В. О.

Диференціальна геометрія і топологія [Текст] : [навч. посіб.] / Валентин Олександрович Марченко, Микола Петрович Красницький ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. – 100 с.

ББК 22.151.6я73+22.152я73

кільк. прим.: 150 (АФМ. – 146, Аб. – 1, ЧЗ№3. – 3)

58.

88.374я73

С13

Савчин, М. В.

Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. / Мирослав Васильович Савчин, Леся Павлівна Василенко. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Академвидав, 2009. – 360 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 348-350.

ББК 88.374я73

кільк. прим.: 1 (Аб. – 1)

59.

74.262.23-46

С24

Сверчевська, І. А.

Усні задачі зі стереометрії: 9-11 (12) класи [Текст] / Ірина Анатоліївна Сверчевська. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Назва серії: Бібліотека "Шкільного світу";).

ББК 74.262.23-46

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№3. – 2)

60.

74.262.6

С34

Сигида, В. П.

Структуровані конспекти із загальної біології для 10 класу [Текст] : для вчителів та учнів / Віктор Прокопович Сигида. – К. : Шк. світ, 2010. – 136 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

ББК 74.262.6

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№1. – 2, Н/а. – 3)

61.

83.3(4УКР)6-8

С79

Степаненко, М. І.

Літературний простір "Щоденників" Олеся Гончара [Текст] : монографія / Микола Іванович Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2010. – 528 с.

ББК 83.3(4УКР)6-8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

62.

74.268.12-26

Ф33

Федоренко, В.

Розробки уроків з української мови для 10 класу 12-річної школи [Текст] : академічний рівень : І семестр / В. Федоренко, О. Гаврилюк, О. Панчук. – К., 2010. – 64 с. – (Б-чка "Дивослова" ; 5/2010). – Авт. зазначено на обкл.

ББК 74.268.12-26

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2. – 3)

63.

81.411.4-922

Е50

Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція) [Текст] / Сергій Григорович Чемеркін, Світлана Яківна Єрмоленко, Ангеліна Юріївна Пономаренко, Валентина Володимирівна Шляхова ; Національний науково-дослідний ін-т українознавства. – К. : Максимум, 2010. – 56 с.

ББК 81.411.4-922+74.202.15

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

64.

88.22

Ш14

Шавровська, Н. В.

Зоопсихологія: прикладний аспект [Текст] / Наталія Володимирівна Шавровська. – К. : Марич В. М., 2010. – 104 с. – (Психологічний інструментарій). – Бібліогр.: с. 55-58.

ББК 88.22

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№4. – 1)

65.

63.3(2)534-68

Ш37

Шевцова, Г. И.

Россия и Сербия. Из истории российско-сербских отношений в годы первой мировой войны (гуманитарный аспект) [Текст] / Галина Игоревна Шевцова. – М., 2010. – 200 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.

ББК 63.3(2)534-68+63.3(4ЮГО.СЕР)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

66.

74.100.54

Ш97

Шуть, М. М.

Організація дитячих свят [Текст] / Микола Миколайович Шуть. – Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Назва серії: Бібліотека "Шкільного світу";).

ББК 74.100.54

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№1. – 2, Н/а. – 3)

67.

81.411.4-4

С91

Сучасний фразеологічний словник української мови [Текст] / А. П. Ярещенко, В. І. Бездітко, О. В. Козир, Н. Г. Немировська. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. – 640 с.

ББК 81.411.4-4

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.