Оберіть тематику:
На початок
Журнали
Газети
Всі сторінки

ЖУРНАЛИ

**** - по сьогодення

Назва видання

Роки збереження

Місце збереження

Агро-світ України

1999–2001

ч/з № 1

Агроекологічний журнал

2009-2013

ч/з № 1

Адаптивная физическая культура

2003–2014

ч/з № 1

Азия и Африка сегодня

1965–2014

ч/з № 1

Академический летописец 2008-2015 ч/з № 1

Актуальные проблемы Европы

2003–2004

ч/з № 1

Актуальні питання інноваційного розвитку

Акустический журнал

1969–1992

каб. фізики

Алгебра и анализ

1989–1992

ч/з № 3

Алгебра и логика

2002–2007

каб. матем.

Альгология

2006, 2009

ч/з № 1

Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образов.

2006–2007

ІБВ

Англійська мова в початковій школі

2005–****

ч/з № 1

Англійська мова. Усе для репетитора

2014-****

ч/з № 1

Англійська мова та література

2004–****

ч/з № 1

Археологічний літопис Лівобережної України

1997–2007

ч/з № 1

Археологія

1991–****

ч/з № 1

Архіви України

1965–1992

ч/з № 1

Атестаційний вісник

2012–2013

ІБВ

Безпека життєдіяльності

2003–****

ч/з № 1

Берегиня (нова назва «Наша берегиня»)

1994–2011

ч/з № 1

Березіль

1991–****

ч/з № 1

Библиотека

1992–2003

ІБВ

Библиотекарь

1946–1991

ІБВ

Библиотековедение

1990–1999

метод. каб.

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

2006–2007, 2016

ІБВ

Бібліотечна планета

2000–****

метод. каб.

Бібліотечний вісник

1993–****

метод. каб.

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика 2015-**** метод. каб.

Бібліотечний форум України

2006–2015

метод. каб.

Биологические науки

1969–1992

біостанція

Биология в школе

1957–2014

ч/з № 1

Биология для школьников

2002–2005

ч/з № 1

Біологія

2003–****

ч/з № 1

Біологія і хімія в школі (нова назва «Біологія і хімія в сучасній школі»)

1996–2011

ч/з № 1

Біологія і хімія в рідній школі (стара назва «Біологія і хімія в сучасній школі)

2014–****

ч/з № 1

Біологія і хімія в сучасній школі (нова назва Біологія і хімія в рідній школі)

2012–2013

ч/з № 1

Біологія. Позакласна робота

2014–2016

ч/з № 1

Братский вестник

1968–1993

ч/з № 1

Бурда

1987–2011

ч/з № 1

Бюлетень вищої атестаційної комісії України

1997–2011

ІБВ

Бюллетень Министерства высшего и среднего специального образования СССР

1950–1989

книгосховище

Бюллетень московского общества испытателей природы

1973–1991

каб. зоології

Бюлетень Національної служби посередництва і примирення

2009–2010

ч/з № 1

Бюллетень нормативных актов Министерства просвещения СССР

1980–1989

книгосховище

Бюлетень реєстрації НДР та ДКР 2018-*** ч/з № 1

Бюлетень українського математичного товариства

1997–2003

ч/з № 3

В мире книг

1964–1989

книгосховище

В мире животных

2002–2009

ч/з № 1

В мире растений

2002–2009

ч/з № 1

Варшавські українознавчі записки 1994, 2000-2002 Б-ка Сивоконя Г. М.
Вежа 1996 Б-ка Сивоконя Г. М.

Вестник АН СССР

1944–1960

книгосховище

Вестник высшей школы

1970–1990

ч/з № 1

Вестник древней истории

1939–2014

ч/з № 1

Вестник зоологии

1968–2003

каб. зоології

Вестник ЛГУ. История. Язык. Литература

1963–1993

ч/з № 1

Вестник Московского университета. География

1991–1996

ч/з № 1

Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия

1979–2001

ч/з № 1

Вестник Московского университета. Сер. 8. История

1979–2011, 2013

ч/з № 1

Вестник Московского университета. Сер.10 Журналистика

2009–2011

ч/з № 1

Вестник Московского университета. Сер.12. Политические науки.

1995–2009

ч/з № 1

Вестник Московского университета. Сер.13. Востоковедение

1995–2011, 2013, 2014

ч/з № 1

Вестник Московского университета. Сер.14. Психология

1982–2011

ч/з № 1

Вестник Московского университета. Сер.18. Социология и политология

1995–2009

ч/з № 1

Вестник Московского университета. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация

2002–2011

ч/з № 1

Вестник Московского университета. Сер.6. Экономика

1996, 2002–2009

ч/з № 1

Вестник Московского университета. Филология

1986–1992

ч/з № 1

Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы

2002–2014

ч/з № 1

Вестник сельско-хозяйственной науки

1968–1992

біостанція

Вивчаємо українську мову та літературу

2004–****

ч/з № 1

Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота

2014-2016

ч/з № 1

Вихователь-методист дошкільного закладу

2010–****

ч/з № 1

Вихователю ГПД. Усе для роботи

2012–****

ч/з № 1

Виховна робота в школі

2005–****

ч/з № 1

Вища освіта в Україні (Нормативно-правове регулювання)

2006–****

ІБВ

Вища освіта України

2001–****

ч/з № 1

Вища школа

2001–****

ч/з № 1

Відкритий урок: розробки, технології, досвід

2001–2017

ч/з № 1

Відродження

1993–1996

ч/з № 1

Вікно в світ

1998–2001

ч/з № 1

Вісник (тестування і моніторинг в освіті)

2006–2011

ч/з № 1

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Біологія

2000–2003

ч/з № 1

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Географія

2000–2003

ч/з № 1

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Економіка

2000–2003

ч/з № 1

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Іноземна філологія

2000–2003

ч/з № 1

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Історія

2000–2003

ч/з № 1

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Математика і механіка

2002–2003

ч/з № 3

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Міжнародні відносини

2002–2003

ч/з № 1

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Проблеми регуляції фізіологічних функцій

2002

ч/з № 1

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Радіофізика та електроніка

2002

ч/з № 3

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Соціологія. Психологія. Педагогіка

2000–2002

ч/з № 1

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Соціологія і психологія

2000–2003

ч/з № 1

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Українознавство

2000–2003

ч/з № 1

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Фізика

2000, 2002–2003

ч/з № 3

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Філософія. Політологія

2002–2003

ч/з № 1

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Хімія

2000, 2002–2003

ч/з № 1

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Юрид. науки

2002

ч/з № 1

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Сер. Література. Мовознавство. Фольклористика

2000–2003

ч/з № 1

Вісник Київського міжнародного університету. Сер. Психологічні науки

2004

ч/з № 1

Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер.: Педагогіка та психологія

2005, 2006

ч/з № 1

Вісник книжкової палати

1997–****

метод. каб.

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 2014-2016 ч/з № 1

Вісник НАН України

1994–****

ч/з № 1

Вісник НТШ: інформаційне видання Світової ради Наукових товариств імені Шевченка 2011-2013 ч/з № 1

Вісник пенсійного фонду України

2002–2014

бухгалтерія

Вісник податкової служби України з бланками

1996–2003, 2011–2013

бухгалтерія

Вісник Полтавської державної аграрної академії

1998–2003

ч/з № 1

Вісник сільсько-господарської науки

1976–1988

біостанція

Високі технології у школі

2011

ч/з № 1

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 2014, 2015 ч/з № 1

Вітчизна

1946–2009

ч/з № 1

Віче

2000–2016

ч/з № 1

Военно-исторический журнал

1970–1992

ч/з № 1

Вожатый

1954–1990

ч/з № 1

Вокруг света

1950–1994

ч/з № 1

Вопросы истории

1946–2014

ч/з № 1

Вопросы литературы

1957–1996

ч/з № 1

Вопросы психологии

1955–2014

ч/з № 1

Вопросы филологии

2003

ч/з № 1

Вопросы философии

1948–2014

ч/з № 1

Вопросы экономика

1989–1993

книгосховище

Вопросы языкознания

1952–2014

ч/з № 1

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития

2002–2014

ч/з № 1

Воспитание школьников

1966–2014

ч/з № 1

Воспитательная работа в школе

2003–2013

ч/з № 1

Восток. Афро-азиатские общества: история и современность

1991–2014

ч/з № 1

Все про охорону праці

2009–2013

охорона праці

Всесвіт

1959–****

ч/з № 1

Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (нова назва «Всесвітня література в сучасній школі»)

1996–2011

ч/з № 1

Всесвітня література в сучасній школі

2012–2013, 2015–

ч/з № 1

Всесвітня література в школах України

2014-****

ч/з № 1

Всесвітня література та культура в навчальних закладах України

2000–****

ч/з № 1

Высшее образование сегодня

2002–2014

ч/з № 1

Генетика

1965–1993

біостанція

Генетика и селекция возделываемых растен.

1978–1989

біостанція

География в школе

1989–2005

ч/з № 1

География и экология в школе ХХI века

2006–2013

ч/з № 1

Географія

2004–****

ч/з № 1

Географія та основи економіки в школі (нова назва «Географія та економіка в сучасній школі»)

1996–2011

ч/з № 1

Географія та економіка в рідній школі (стара назва «Географія та економіка в сучасній школі»)

2014-****

ч/з № 1

Географія та економіка в сучасній школі (нова назва «Географія та економіка в рідній школі»)

2012–2013

ч/з № 1

Геологічний журнал

2006–2014, 2018-****

ч/з № 1

Гидробиологический журнал 2006, 2018-*** ч/з № 1
Голокост і сучасність 2005, 2008-2012, 2014 ч/з № 1

Гуманитарный экологический журнал

1999–2016

ч/з № 1

Гуманітарні науки

2001–2012

ч/з № 1

Дайджест педагогічних ідей та технологій Школа-парк

2002–2003

ч/з № 1

Деко

2004–2009

ч/з № 1

Держзакупівлі 2018-**** Господарська частина

Детская литература

1966–1993

ч/з № 1

Детское творчество

1997–2014

ч/з № 1

Дефектология

2002–2013

ч/з № 1

Дефектологія (нова назва «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання»)

1996–2011

ч/з № 1

Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання (нова назва «Особлива дитина: навчання і виховання»)

2012–2013

ч/з № 1

Джміль

1998–2004, 2011

ч/з № 1

Дзвін

1990–****

ч/з № 1

Дивосвіт

1995–2005

аб. худ. літ.

Дивослово

1993–****

ч/з № 1

Дидакт-учитель

1998–2004

ч/з № 1

Директор школи, ліцею, гімназії

2000–****

ч/з № 1

Директор школи. Україна

2002–2011

ч/з № 1

Директор школи. Шкільний світ

2012-****

ч/з № 1

Дискретная математика

1989–1993

ч/з № 3

Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка

2015–

ч/з № 1

Дитина. Про Вальдорфську педагогіку

2004

ч/з № 1

Дім, сад, город

1989–2015

ч/з № 1

Дніпро

1944–****

ч/з № 1

Добромисл

1992–1998

ч/з № 1

Довідник Кадровика

2007, 2011

відділ кадрів

Довкілля та здоров'я

1998–2016, 2018-****

ч/з № 1

Доповіді НАН України

2003–****

ч/з № 1

Дополнительное образование и воспитание

2009–2010

ч/з № 1

Дошкілля

2008–****

ч/з № 1

Дошкільна освіта

2009–2013

ч/з № 1

Дошкільне виховання

1988–****

ч/з № 1

Дошкільний навчальний заклад

2010–****

ч/з № 1

Дошкольная педагогика

2002–2014

ч/з № 1

Дошкольное воспитание

1959–2014

ч/з № 1

Дружба народов

1970–1995

ч/з № 1

Дуплет 2017 ч/з № 1

Екологічний вісник

2006–****

ч/з № 1

Екологія довкілля та безпека життєдіяльності

2005–2008

ч/з № 1

Економіка в школах України

2005–****

ч/з № 3

Економіка. Управління. Інновації

Економіка України

1991–****

ч/з № 1

Економіст

2002–2013

ч/з № 1

Економічна теорія

2005–2013

ч/з № 3

Економічний часопис - ХХІ

Етнос і культура

2003, 2008

ч/з № 1

Євробюлетень

1999–2003

ч/з № 1

Жінка

1992–1999

ч/з № 1

Жовтень

1951–1989

ч/з № 1

Журнал для изучающих Speak out

2002–2011

ч/з № 1

Журнал Московской Патриархии

1975–2007

ч/з № 1

Журнал практикующего психолога

1995–2002

ч/з № 1

Журнал прикладной психологии

2003–2005

ч/з № 1

Журнал фізичних досліджень

1996–2003, 2005-2008, 2010-2014

ч/з № 1

Журнал физической химии

1969–1983, 1990

каб. фізики

Журналист

2009–2012

ч/з № 1

Журналіст України

2006–2017

ч/з № 1

З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ

1997–2000

ч/з № 1

Завучу. Усе для роботи

2009–****

ч/з № 1

Законодавство України

2011

ч/з № 1

Зарубіжна література в навчальних закладах.  З 2005 р. почав виходити під назвою: Зарубіжна література в школах України

1994–2005

ч/з № 1

Зарубіжна література в школах України

2005–****

ч/з № 1

Зарубіжна література в школі

2005–****

ч/з № 1

Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти УРСР

1947–1988

ч/з № 1

Збірник постанов та розпоряджень уряду УРСР

1949–1983

ч/з № 1

Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР 2018-**** ч/з № 1
Збірник урядових нормативних актів України 1998–2007 ч/з № 1

Звезда

1970–1993

ч/з № 1

Здоровье

1970–1992

ч/з № 1

Земледелие

1980–1993

біостанція

Знамя

1970–1993

ч/з № 1

Знание-сила

1946–1993, 1995, 2006-2010

ч/з № 3

Знання та праця

1973–1990

ч/з № 1

Зовнішні справи

2007–2017

ч/з № 1

Зоологический журнал

1961–1993

каб. зоології

Зростаємо разом

2011–2014

ч/з № 1

Зустрічі 1990 Б-ка Сивоконя Г. М.

Игра и дети

2002–2005

ч/з № 1

Известия АН СССР. Сер. Литература и язык

1946–1996

ч/з № 1

Известия АН СССР. Сер. Математика

1976–1992

ч/з № 3

Изобразительное искусство в школе

2002–2014

ч/з № 1

Инновации в образовании

2003–2014

ч/з № 1

Инновации и инвестиции

Иностранная литература

1955–2014

ч/з № 1

Иностранные языки в школе

1948–2013

ч/з № 1

Информатика в школе

2011–2014

ч/з № 3

Информатика и образование

1990–2014

ч/з № 3

Искусство в школе

1991–2014

ч/з № 1

Искусство и образование

2000–2014

ч/з № 1

Исторический журнал

1937–1945

ч/з № 1

История СССР

1957–1991

ч/з № 1

Імідж сучасного педагога

1999–****

ч/з № 1

Iнвестиційний менеджмент та фінансові інновації
Інноваційна економіка

Іноземні мови

1995–****

ч/з № 1

Іноземні мови в навчальних закладах (нова назва «Іноземні мови в сучасній школі»)

2002–2011

ч/з № 1

Іноземні мови в сучасній школі (нова назва «Іноземні мови в школах України»)

2012–2013

ч/з № 1

Іноземні мови в школах України (стара назва «Іноземні мови в сучасній школі»)

2014-****

ч/з № 1

Інтелектуальна власність (нова назва «Інтелектуальна власність в Україні»)

2007–2013

ч/з № 1

Інтелектуальна власність в Україні (стара назва «Інтелектуальна власність»)

2014-****

ч/з № 1

Інтродукція рослин

2002–2003

ч/з № 1

Інформатика в школі

2009–****

ч/з № 3

Інформатика та інформаційні технології

2012

ч/з № 3

Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах

2006–2011, 2013–2015

ч/з № 3

Інформаційний вісник "Вища освіта"

2000–2003

ч/з № 1

Інформаційний вісник (Академія наук вищої освіти в Україні)

2007–2009

ч/з № 1

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України (нова назва «Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України»)

1989–2011

ч/з № 1

Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

2012-****

ч/з № 1

Історія та правознавство. Позакласна робота

2014-2016

ч/з № 1

Історичний журнал

2007–2010

ч/з № 1

Історія в середніх і вищих навчальних закладах України

2005–2006

ч/з № 1

Історія в школах України (нова назва «Історія в сучасній школі»)

1996–2011

ч/з № 1

Історія в школі

1996–****

ч/з № 1

Історія в рідній школі (стара назва «Історія в сучасній школі»)

2014-****

ч/з № 1

Історія в сучасній школі (нова назва «Історія в рідній школі»)

2012–2013

ч/з № 1

Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика

2011–****

ч/з № 1

Історія і сучасність 2016 ч/з № 1

Історія та правознавство

2004–****

ч/з № 1

Історико-педагогічний альманах 2016-2017 ч/з № 1

Ї: Незалежний культурологічний часопис

2000–2002

ч/з № 1

Кадровик України

2007–2008

відділ кадрів

Кадровик. Трудове право і управління персоналом

2012–2013

відділ кадрів

Казна

2002–2007

бухгалтерія

Казна України

2009–****

бухгалтерія

Календар знаменних і пам'ятних дат

1979–****

метод. каб.

Караван историй

2007–2014

ч/з № 1

Квант

1970–2013

ч/з № 3

Квіти України

1999–2015

ч/з № 1

Кибернетика и системный анализ

2010-2011

ч/з № 3

Київ

1984–****

ч/з № 1

Київська Академія 2012-2015 ч/з № 1

Київська Русь

2006–2010

ч/з № 1

Київська старовина

1992–2012

ч/з № 1

Кіно-театр

2004,2010–2014

ч/з № 1

Класному керівнику. Усе для роботи

2009–****

ч/з № 1

Кольцо "А" 2003 Б-ка Сивоконя Г. М.

Компьюарт

2006–2011

ч/з № 1

Компьютеры + программы

1993–2005

ч/з № 3

Комп'ютер у школі та сім'ї

1998–****

ч/з № 3

Комуніст України

1956–1991

книгосховище

Коррекционная педагогика

2007–2014

ч/з № 1

Краєзнавство

1993–2001, 2005, 2008–2013

ч/з № 1

Країна 2017–**** ч/з № 1

Країна знань

2001–2009

ч/з № 3

Криниця

1990–1994

ч/з № 1

Кур'єр Кривбасу

1995–2004, 2011–****

ч/з № 1

Кур'єр ЮНЕСКО

1996–2001

ч/з № 1

Латинская Америка

1988–2014

ч/з № 1

Литература в школе

1946–1996

ч/з № 1

Литературная учеба

1980–1995

ч/з № 1

Литературное обозрение

1973–1996

ч/з № 1

Література в школі

1951–1962

ч/з № 1

Літетатурна Одеса 2003 Б-ка Сивоконя Г. М.

Літопис авторефератів

2003–****

ІБВ

Літопис газетних статей

1949–2015

ІБВ

Літопис журнальних статей

1965–****

ІБВ

Літопис книг

1985–****

ІБВ

Літопис рецензій

1962–1991, 2003, 2004

ІБВ

Логопед (рос. мова)

2009–2013

ч/з № 1

Логопед (укр. мова)

2011–****

ч/з № 1

Логопед в детском саду

2004–2014

ч/з № 1

Логопедия

2007–2014

ч/з № 1

Логопедия сегодня

2004–2014

ч/з № 1

Людина і політика

1999–2004

ч/з № 1

Людина і світ

1968–2004

ч/з № 1

Маловідома історія: далеке і близьке 2017–**** ч/з № 1

Мандрівець

1993–2016

ч/з № 1

Маркетинг і менеджмент інновацій

Математика в школах України

2003–****

ч/з № 3

Математика в школах України. Позакласна робота

2011–2016

ч/з № 3

Математика в школе

1946–2014

ч/з № 3

Математика в школі (нова назва «Математика в сучасній школі»)

1998–2011

ч/з № 3

Математика в рідній школі (стара назва «Математика в сучасній школі»)

2014-****

ч/з № 3

Математика в сучасній школі (нова назва «Математика в рідній школі»)

2012–2013

ч/з № 3

Математика для школьников

2004–2009

ч/з № 3

Математические заметки АН СССР

1987–1993

ч/з № 1

Математический сборник АН СССР

1986–1992

ч/з № 1

Математичні методи та фізико-механічні поля 2017 ч/з № 3

Международная жизнь

1973–2010

ч/з № 1

Методист

2002–2009

ч/з № 1

Методическая мозаика

2007–2008

ч/з № 1

Методична скарбничка вихователя

2014-****

ч/з № 1

Методичні діалоги

2011–2016

ч/з № 1

Мир образования – образование в мире

2002–2013

ч/з № 1

Мир психологии

1998–2013

ч/з № 1

Мировая экономика и международные отношения

1970–2014

ч/з № 1

Мистецтво в школі

2009–****

ч/з № 1

Мистецтво та освіта

1996–****

ч/з № 1

Міжнародний туризм

2005–2013

ч/з № 1

Мінералогічний журнал

2008–2009

ч/з № 1

Мікробіологічний журнал 2006, 2008,02009-2010, 2018-*** ч/з № 1
Міфологія і фольклор 2017-**** ч/з № 1

Мова і культура

2001–2004

ч/з № 1

Мовознавство

1967–****

ч/з № 1

Москва

1970–1995

ч/з № 1

Музеї України

2009–2011

ч/з № 1

Музыка в школе

2001–2013

ч/з № 1

Надзвичайна ситуація

2000–2016

ч/з № 1

Народна творчість та етнологія

2011–****

ч/з № 1

Народна творчість та етнографія

1958–2010

ч/з № 1

Народне мистецтво

2001–2010

ч/з № 1

Народное образование

1956–2001, 2012- 2002–2008

ч/з № 1 каф.педагогіки

Наука и жизнь

1945–2014

ч/з № 1

Наука и религия

1960–2014

ч/з № 1

Наука и техника 2017 ч/з № 3

Наука и школа

2002–2004

ч/з № 1

Наука і суспільство

1971–****

ч/з № 1

Наука та інновації «Science and Innovation» 2017-**** ч/з № 1

Наука та наукознавство

2002–****

ч/з № 1

Наука, технології, іновації 2018-**** ч/з № 1

Науковий світ

2000–2011

ч/з № 1

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 2012 ч/з № 1
Наукові праці 2009 ч/з № 1
Науково-інформаційний вісник 2011, 2013-2014 ч/з № 1

Научные и технические библиотеки

1966–1988, 2006-2013

метод. каб.

Начальная школа

1956–2014

ч/з № 1

Начальная школа: Плюс до и после

2003–2014

ч/з № 1

Наш современник

1970–1995

ч/з № 1

Наша берегиня

2012–2013

ч/з № 1

Наше життя

1973-1974, 1980-1981,1983, 1985-1986, 1988-1995, 2012, 2013, 2015

ч/з № 1

Нева

1970–1995

ч/з № 1

Нелінійна динаміка і теорія систем

Німецька мова в школі

2009–****

ч/з № 1

Новая и новейшая история

1957–2014

ч/з № 1

Нові видання України

1997–2014

ІБВ

Новое время

1980–2009, 2013

ч/з № 1

Новое время страны 2016 ч/з № 1

Новый мир

1970–1994

ч/з № 1

Новий колегіум

2007–****

ч/з № 1

Обдарована дитина

1998–2014

ч/з № 1

Образотворче мистецтво

1986–****

ч/з № 1

Огонек

1980–1993

ч/з № 1

Одаренный ребенок

2002–2014

ч/з № 1

Октябрь

1970–1993

ч/з № 1

Оригами

1997–1998

ч/з № 1

Освіта і управління

1997–2013

ч/з № 1

Освіта та розвиток обдарованої особистості 2016-2017 ч/з № 1

Освіта. Технікуми, коледжі

2002–2007

ч/з № 1

Основи здоров’я

2011–****

ч/з № 1

Основи здоров'я та фізична культура

2005–2008

ч/з № 1

Основы безопасности жизнедеятельности

2000–2007

ч/з № 1

Основы безопасности жизни

2003–2004

ч/з № 1

Особлива дитина: навчання і виховання (стара назва «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання»)

2014–****

ч/з № 1

Отечественная история

1998–2008

ч/з № 1

Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи

2000–2005

бухгалтерія

Офіційний вісник президента України

2007–2013

ч/з № 1

Офіційний вісник України (на СD)

2010–****

ІБВ

Офіційний вісник України

2000–2009

ч/з № 1

Охорона праці

2000–2013

ч/з № 1

Палітра педагога

1997–****

ч/з № 1

Пам’ятники України

1969–1987

ч/з № 1

Пам'ятки України: історія та культура

1988–****

ч/з № 1

Пам'ятки України: науковий альманах 2017-**** ч/з № 1

Пам'ять століть

1996–2010

ч/з № 1

Пані вчителька

2007–2010

ч/з № 1

Педагогика

1992–2014

ч/з № 1

Педагогическая диагностика

2002–2013

ч/з № 1

Педагогическая информатика

1998–2014

ч/з № 3

Педагогическая техника

2010–2013

ч/з № 1

Педагогические советы

2004–2005

ч/з № 1

Педагогическое образование и наука

2002–2014

ч/з № 1

Педагогіка, психологія та соціоніка освіти

2013

ч/з № 1

Педагогіка і психологія

1994–****

ч/з № 1

Педагогіка і психологія професійної освіти

2001–2006

ч/з № 1

Педагогіка толерантності

1998–2017

ч/з № 1

Педагогічна думка

2004–2017

ч/з № 1

Педагогічна майстерня

2011–****

ч/з № 1

Перемена

2006–2007

ч/з № 1

Перемены

2002–2009

ч/з № 1

Перинатальная психология и психология родительства

2006–2007

ч/з № 1

Персонал

2001–2015

ч/з № 1

Перспективы

2001–2004

ч/з № 1

Перша вчителька

2012

ч/з № 1

Підприємництво та інновації

Післядипломна освіта в Україні

2006–2008

ч/з № 1

Поем, танцуем и рисуем

2008–2013

ч/з № 1

Політика і час

1991–2007

ч/з № 1

Політика. Політичні науки

2002–2006

ІБВ

Політична думка

1993–2002

ч/з № 1

Політичний календар

2001–2003

ч/з № 1

Політичний менеджмент

2008–2012

ч/з № 1

Постметодика

1993–2013

ч/з № 1

Початкова школа

1970–****

ч/з № 1

Початкова школа і сучасність 2016-**** ч/з № 1

Початкове навчання та виховання

2004–****

ч/з № 1

Право України

1994–2017

ч/з № 1

Православний вісник

1969–1990

ч/з № 1

Практическая психология и логопедия

2004–2010

ч/з № 1

Практический психолог и логопед в школе и ДОУ

2010–2014

ч/з № 1

Практична психологія та соціальна робота

1998–2014

ч/з № 1

Практичний психолог: школа

2013-2015

ч/з № 1

Практичний психолог: дитячий садок

2013-****

ч/з № 1

Прапор

1978–1990

ч/з № 1

Преподавание истории в школе

1946–2007

ч/з № 1

Приемная семья

2010–2014

ч/з № 1

Прикладная психология и психоанализ

1999–2007

ч/з № 1

Природа

1941–1993

ч/з № 1

Проблеми і перспективи у сфері менеджменту
Проблеми програмування 2017-**** ч/з № 3

Проблемы Дальнего Востока

1986–1993, 2008–2009, 2013

ч/з № 1

Проблемы мира и социализма

1972–1990

ч/з № 1

Проблемы управления и информатики 2010–2011 ч/з № 3

Промислова безпека

2010–2013

охорона праці

Професійно-технічна освіта

2001, 2009–****

ч/з № 1

Профильная школа

2011–2013

 

Психолог в детском саду

2003–2011

ч/з № 1

Психологическая наука и образование

1997–2013

ч/з № 1

Психологический журнал

1982–2014

ч/з № 1

Психологический практикум

2009

ч/з № 1

Психология в вузе

2003–2014

ч/з № 1

Психология и соционика межличностных отношений

2009–2013

ч/з № 1

Психология и школа

2003–2008, 2010, 2011

ч/з № 1

Психология обучения

2002–2013

ч/з № 1

Психология обучения (дайджест рус. и зар. прессы)

2004–2006

ІБВ

Психологія і суспільство

2002–****

ч/з № 1

Радио

1948–1995

ч/з № 3

Радіоаматор

1996–2013

ч/з № 3

Радуга

1963–2003, 2010, 2017-****

ч/з № 1

Радянська школа

1945–1991

ч/з № 1

Радянське літературознавство

1957–1989

ч/з № 1

Развитие личности

1998–2006

ч/з № 1

Регіональна економіка 2018-**** ч/з № 1
Редукціон: інформаційний бюлетень 2017 Господарська частина

Релігійна панорама

2000–2010

ч/з № 1

Рідна мова 2001, 2004, 2007-2012 ч/з № 1

Рідна школа

1991–****

ч/з № 1

Российская история

2009, 2014

ч/з № 1

Русская литература

1958–1993

ч/з № 1

Русская речь

1967–1993

ч/з № 1

Русская словесность в школах Украины

1997–2015

ч/з № 1

Русский язык в школе

1935–2000

ч/з № 1

Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР

1984–1992

ч/з № 1

Русский язык и литература в учебных заведениях

1996–2014

ч/з № 1

Русский язык и литература в школах Украины

2007–2016

ч/з № 1

Русский язык, литература и культура в школе и вузе

2005–2014

ч/з № 1

Світ виховання

2007–2015

ч/з № 1

Світ науки

1998–2001

ч/з № 1

Світ фізики

1999–2015

ч/з № 3

Світо-вид 1992-1999 Б-ка Сивоконя Г. М., ч/з № 1

Світогляд

2007–2009, 2017-****

ч/з № 1

Свободная мысль

2005–2007

ч/з № 1

Селекция и семеноводство

1972–1993

біостанція

Семья и школа

1946–2004

ч/з № 1

Сіверянський літопис

1999, 2002–2003

ч/з № 1

Сільська школа України

2002–2008

ч/з № 1

Січеслав

2009–2012

ч/з № 1

Системні дослідження та інформаційні технології

2011–2014

ч/з № 3

Славяноведение

1995–2013

ч/з № 1

Слово і час

1990–****

ч/з № 1

Соборність 1999, 2000, 2011

Б-ка Сивоконя Г. М., ч/з № 1

Советская археология

1971–1993

каб. географії

Советская библиография

1961–1993

ІБВ

Советская женщина

1972–1991

ч/з № 1

Советская музыка

1984–1991

каб. музики

Советская педагогика

1940–1991

ч/з № 1

Советские архивы

1967–1985

ч/з № 1

Советское славяноведение

1970–1990

ч/з № 1

Социальная педагогика

2002–2013

ч/з № 1

Социологические исследования (СОЦИС)

1985–2014

ч/з № 1

Социология образования

2003–2014

ч/з № 1

Социология образования (дайджест рус. и зар. прессы)

2004–2006

ІБВ

Соціальна педагогіка: Теорія і практика

2006–2013

ч/з № 1

Соціальна політика і соціальна робота

1998–2001

ч/з № 1

Соціальна політика. Проблеми, коментарі, відповіді

2008–2009

ч/з № 1

Соціальна психологія

2007–2012

ч/з № 1

Соціальна робота в Україні: теорія і практика

2007

ч/з № 1

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

1998–2017

ч/з № 1

Специальная психология

2005–2012

ч/з № 1

Спортивний вісник Придніпров'я

2001–2002, 2004-****

ч/з № 1

Страна полезных советов

2014

ч/з № 1

Студії мистецтвознавчі

2007–2008, 2017-****

ч/з № 1

Сумська старовина 2012, 2015 ч/з № 1
Сумський історико-архівний журнал 2011, 2012 ч/з №2

Сучасність

1992–2010, 2012

ч/з № 1

Твоё здоровье!

2014

ч/з № 1

Тема

1997–2005

ч/з № 1

Теория и практика физической культуры

2002–2014

ч/з № 1

Теорія і методика фізичного виховання і спорту

2004–****

ч/з № 1

Теорія та методика фізичного виховання

2003–2012

ч/з № 1

Техника молодежи

1950–2013

ч/з № 3

Труди Київської Духовної Академії

2011, 2013-2015

ч/з № 1

Трудова підготовка в закладах освіти (нова назва «Трудова підготовка в сучасній школі»)

1996–2011

ч/з № 1

Трудова підготовка в рідній школі (стара назва «Трудова підготовка в сучасній школі»)

2014-****

ч/з № 1

Трудова підготовка в сучасній школі (нова назва «Трудова підготовка в рідній школі»)

2012–2013

ч/з № 1

Трудове навчання в школі

2009–****

ч/з № 1

У світі математики

1995–2016

ч/з № 3

Україна

1958–1998

ч/з № 1

Українська культура

1991–2010, 2017-****

ч/з № 1

Українська література в загальноосвітній школі

1999–2015

ч/з № 1

Українська мова

2001–****

ч/з № 1

Українська мова і література в школі

1955–****

ч/з № 1

Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах (нова назва «Українська мова й література в сучасній школі»)

2000–2011

ч/з № 1

Українська мова й література в сучасній школі (нова назва «Українська мова і література в школах України»)

2012–2013

ч/з № 1

Українська мова і література в школах України (стара назва «Українська мова і література в сучасній школі»)

2014-****

ч/з № 1

Українське слово і сучасність 2016 ч/з № 1

Український ботанічний журнал

1964–1993 1994–****

біостанція ч/з № 1

Український географічний журнал

1994–****

ч/з № 1

Український історичний журнал

1958–****

ч/з № 1

Український керамологічний журнал

2002–2005

ч/з № 1

Український математичний журнал

1985–****

ч/з № 3

Український педагогічний журнал

2015–

ч/з № 1

Український туризм 2018-**** ч/з № 1

Український фізичний журнал

1998–1999, 2008–2009, 2018-****

ч/з № 3

Український хімічний журнал 2018-**** ч/з № 1
Український церковно-історичний журнал 2003 Б-ка Сивоконя Г. М.

Українознавства

2010–2013

 

Университеты

2000-2002, 2008, 2010-2011, 2013

ч/з № 1
Управління ризиками та контроль. Фінансові ринки та інститути

Управління школою

2004–****

ч/з № 1

Управлінські інновації

Урок української

1999–2008

ч/з № 1

Успехи математических наук

1976–1993

ч/з № 3

Успехи физических наук

1973–1992

каб. фізики

Учитель года: лучшее от лучших

2003–2004

ч/з № 1

Учитель музичного мистецтва

2014-2015

ч/з № 1

Учитель початкової школи

2013-****

ч/з № 1

Фізика в школах України. Позакласна робота 2014-2016 ч/з № 3

Физика в школе

1946–2014

ч/з № 3

Физика твердого тела

1990–1993

каб. фізики

Физиологический журнал

1951–1981

каб. зоології

Физиология и биохимия культурных растений

1980–1993, 2006, 2009

біостанція ч/з № 1

Физиология растений

1970–1993

біостанція

Физиология человека

1975–1992

каб. зоології

Физическая культура в школе

1992–2014

ч/з № 1

Физическая культура: Воспитание, образование, тренировка

1998–2014

ч/з № 1

Физическое образование в вузах

2002–2009

ч/з № 1

Физкультура и спорт

1992–2004

ч/з № 1

Филологические науки

1958–1993

ч/з № 1

Филологические студии

2001–2004

ч/з № 1

Философия науки

2002–2004

ч/з № 1

Философские науки

1969–1972, 1981–2004

ч/з № 1

Фізика в школах України

2004–****

ч/з № 3

Фізика в школах України. Позакласна робота

2014-****

ч/з № 3

Фізика та астрономія в школі (нова назва «Фізика та астрономія в сучасній школі»)

1996–2011

ч/з № 3

Фізика та астрономія в рідній школі (стара назва «Фізика та астрономія в сучасній школі»)

2014-****

ч/з № 3

Фізика та астрономія в сучасній школі (нова назва «Фізика та астрономія в рідній школі»)

2012–2013

ч/з № 3

Фізичне виховання в школах України

2009–****

ч/з № 1

Фізичне виховання в школі (нова назва «Фізичне виховання в сучасній школі»)

1996–2011

ч/з № 1

Фізичне виховання в рідній школі (стара назва «Фізичне виховання в сучасній школі»)

2014-****

ч/з № 1

Фізичне виховання в сучасній школі (нова назва «Фізичне виховання в рідній школі»)

2012–2013

ч/з № 1

Філологічні студії 1999 Б-ка Сивоконя Г. М.
Філософія науки: традиції та інновації

Філософська думка

1980–****

ч/з № 1

Філософські обрії

1999–****

ч/з № 1

Фінансовий контроль

2004–****

бухгалтерія

Фінансово-економічний вісник закладів освіти

2006–2007

бухгалтерія

Химия в школе

1951–2014

ч/з № 1

Химия и жизнь

1965–1993

ч/з № 1

Химия и жизнь-ХХІ век

2002–2014

ч/з № 1

Химия: методика преподавания

2001–2005

ч/з № 1

Хімічна промисловість України

2002–2016

ч/з № 1

Хімія

2003–****

ч/з № 1

Хімія. Позакласна робота

2014-2016

ч/з № 1

Хроніка 2000

1993–2009

ч/з № 1

Цитология

1971–1993

біостанція

Цитология и генетика

1967–1994 1999–2017

біостанція ч/з № 1

Чумацький шлях

2000–****

ч/з № 1

Шкільні технології

2009–2010

ч/з № 1

Шкільний бібліотекар

2011–****

ч/з № 1

Шкільному психологу. Усе для роботи

2009–****

ч/з № 1

Школа

2006–****

ч/з № 1

Школа и производство

1986–2014

ч/з № 1

Школьные технологии

1998–2009

ч/з № 1

Школьный логопед

2007, 2009–2014

ч/з № 1

Шлях освіти

1996–2013

ч/з № 1

Экология и жизнь

2004–2013 №2

ч/з № 1

Экология плюс

2008–2014

ч/з № 1

Экономика и математические методы

2004–2009

ч/з № 3

Экономика и менеджмент инновационных технологий

Эскиз

2002–2005

ч/з № 1

Этическое воспитание

2002–2013

ч/з № 1

Этнографическое обозрение

2002–2004

ч/з № 1

Юность

1970–1998

ч/з № 1

Юный натуралист

1957–1993

ч/з № 1

Юный техник

1961–1995

ч/з № 1

Япония сегодня

2006–2008

ч/з № 1

Alma mater = Вестник высшей школы

1991–1993

ч/з № 1

Corporate Board: Role, Duties and Composition
Corporate Ownership and Control
Economics and Sociology
Handmade 2017 ч/з № 1
Semiconductor physics, quantum electronics & optoelectronics = Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка 2013–2015 ч/з № 3 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.