1.01

Новорічне свято

Всесвітній день миру

2.01

130 років від дня народження Миколи Андрійовича Чайковського (1887–1970)

Уукраїнський учений-математик, педагог, доктор філософії, громадський діяч, дійсний член НТШ у Львові, учитель середніх шкіл Галичини, доцент Кам’янець-Подільського університету, викладач Українського таємного університету (Львів), професор Одеського інституту народної освіти, Львівського університету. Автор наукових праць з питань теорії рівнянь, конічних перерізів і конгруенцій, методичного посібника з тригонометрії, курсу алгебри для українських шкіл західних областей України, упорядник української математичної бібліографії та української математичної термінології.

3.01

175 років тому (1842) вийшла друком поема Тараса Шевченка „Гайдамаки”

100 років від дня народження Юрія Олексійовича Митропольського (1917–2008)

Український математик, доктор технічних наук, академік АН УРСР і АН СРСР, заслужений діяч науки УРСР, завідувач кафедри диференційних рівнянь Київського університету, директор Інституту математики АН УРСР, радник Президії АН УРСР. Автор наукових праць з математичної фізики, зокрема нелінійної механіки, монографії „Проблеми асимптотичної теорії нестандартних коливань” (Державна премія СРСР, 1965); Герой України (2007).

4.01

180 років від дня народження Павла Гнатовича Житецького (1837–1911)

Український філолог, педагог, доктор російської мови та словесності, громадський діяч, один із фундаторів Київської громади, викладач учительських курсів у Києві, Кам’янець-Подільської гімназії, Колегії Павла Ґалаґана, член-кореспондент Російської АН, дійсний член НТШ у Львові. Автор підручників „Теорія поезії”, „Нариси з історії поезії”, наукових розвідок „Острозька трагедія”, „Історичні долі малоруської мови” та ін.

7.01

Різдво Господа Ісуса Христа

90 років від дня народження Юрія Костянтиновича Бабанського (1927–1987)

Російський педагог, доктор педагогічних наук, професор, віце-президент АПН СРСР, засновник теорії оптимізації навчання та виховання, проректор і викладач педагогіки та методики викладання фізики Ростовського педагогічного інституту, ректор Інституту підвищення кваліфікації викладачів педагогічних дисциплін АПН СРСР, редактор посібників для педагогічних навчальних закладів, зокрема „Педагогіка”. Автор праць „Оптимізація процесу навчання: загальнодидактичний аспект”, „Оптимізація навчально-виховного процесу: методологічні основи”.

9.01

110 років тому (1907) створено чернігівське культурно-освітнє товариство „Просвіта”, керівником якої був М. Коцюбинський. Силами активістів відкрито читальню-бібліотеку, філії „Просвіти” у Ніжині та Козельці, влаштовано для народу недільні читання, лекції з українознавства, концерти та театральні вистави тощо. У 1911 р. товариство припинило свою діяльність.

10.01

420 років від дня народження Петра Семеновича Могили (1597–1647)

Український богослов і мислитель, політичний, церковний і освітній діяч, меценат, один із організаторів і реформаторів освіти та церкви в Україні, митрополит Київський і Галицький, архімандрит Києво-Печерської лаври, засновник Лаврської школи, яка була об’єднана з Київською братською школою та дістала назву Києво-Могилянської колегії, організатор першої вищої школи в Молдові, колегій у Вінниці, Кременці, Гощі. Прихильник західноєвропейських форм і методів навчання та давніх традицій української школи, керівник книговидавничої справи в Україні (понад 20 років). Автор творів „Анфологіон”, „Євангеліє учительно”, полемічного твору „Літос” та ін.

11.01

175 років від дня народження Вільяма Джемса (Джеймс, 1842–1910)

Американський філософ і психолог, один із родоначальників філософії прагматизму, професор фізіології, психології та філософії Гарвардського університету, організатор першої в США лабораторії прикладної психології, президент Американської психологічної асоціації. Автор теорії емоцій Джемса-Ланге, праць із проблем особистості, досліджень зв’язку психології з педагогічною філософією. Великого значення надавав трудовому вихованню.

150 років від дня народження Едуарда Бредфорда Тітченера (1867–1927)

Американський психолог, представник інтроспективної психології, дослідник психології відчуття, уваги, мислення, експериментатор, професор Корнеллського університету, учень і послідовник німецького психолога Вільгельма Вундта, організатор центру і засновник Товариства експериментальної психології в США, редактор часописів „Розум”, „Журнал експериментальної психології”.

13.01

190 років від дня народження Миколи Миколайовича Бекетова (1827–1911)

Український і російський фізико-хімік, один з основоположників фізичної хімії, академік Петербурзької АН, професор Харківського університету, організатор першої лабораторії з фізичної хімії та фундатор Товариства дослідних наук при Харківському університеті, установив ряд активності металів, заклав основи алюмінотермії.

175 років від дня народження Василя Семеновича Мови (справж. – Лиманський, 1842–1891)

Український письменник, педагог, лексикограф, перекладач, учитель словесності в школах Кубані, судовий слідчий та мировий суддя, автор понад 50 зшитків рукописного архіву: поезії, оповідання, драматичні твори, історичні та критичні статті, спомини, замітки, переклади.

120 років від дня народження Василя Климентійовича Дем’янчука (1897–1938)

Український мовознавець, педагог, перекладач, фахівець із питань історії української мови, діалектології, славістики, старший науковий співробітник Комісії історії української мови АН УРСР, викладач української мови та порівняльної граматики слов’янських мов Київського інституту народної освіти. Один із авторів „Українського правопису”, упорядник „Хрестоматії пам’яток староукраїнщини ХІ–ХVІІІ ст.”, автор праць „Морфологія українських грамот ХІV і першої половини ХV ст.”, „Бібліографічний огляд української діалектології за роки 1914–1927” та ін.

100 років від дня народження Іллі Михайловича Ліфшиця (1917–1982)

Український фізик-теоретик, організатор науки, академік АН УРСР і АН СРСР, завідувач відділу Інституту фізичних проблем АН СРСР, керівник кафедри Харківського університету, професор кафедри квантової теорії Московського університету, засновник наукової школи з фізики твердого тіла, почесний член Кембриджського університету. Автор праць із квантової теорії твердого тіла, електронної теорії металів, фізики полімерів, фізичної кінетики; лауреат Державної премії УРСР (посмертно, 1985).

14.01

135 років від дня народження Івана Івановича Огієнка (митрополит Іларіон, 1882–1972)

Український учений, державний, освітній і релігійний діяч, мовознавець, історик, педагог, професор Київського університету, засновник і ректор Кам’янець-Подільського університету, міністр освіти та мистецтв УНР, член „Просвіти” та НТШ, митрополит Української Церкви в Канаді, один із фундаторів шкільництва і педагогічної думки в Україні. Автор україномовних підручників і посібників „Вчимося рідної мови”, „Рідна мова в українській школі”, „Українська культура”, тощо; наукових праць з українського мовознавства, історії церкви, культури, перекладач „Біблії” українською мовою.

125 років від дня народження Василя Івановича Помагайби (1892–1972)

Український педагог, кандидат педагогічних наук, фахівець із питань дидактики, методики навчання в початковій школі, учитель і директор семирічної школи м. Хмільника, викладач Хмільницького педагогічного технікуму та педагогічних курсів, професор і викладач педагогіки Київського інституту народної освіти, дійсний член і професор Українського науково-дослідного інституту педагогіки, доцент кафедри педагогіки Ніжинського педагогічного інституту. Автор монографій, методичних посібників, праць історико-педагогічної тематики, підручників для початкової школи.

80 років від дня народження Євгена Пилиповича Гуцала (1937–1995)

Український прозаїк, поет, публіцист і кінодраматург, шістдесятник-неореаліст, працівник редакції газети „Літературна Україна”, редактор видавництва „Радянський письменник”. Автор збірки оповідань „Люди серед людей”, збірок новел „Яблука з осіннього саду”, „Запах кропу”, повістей „Двоє на світі кохання”, „Весна високосного року”, творів для дітей „Перебуття радості”, „Орлами орано”; лауреат Державної премії УРСР імені Т. Шевченка (1985), Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів (1994, США).

15.01

25 років тому (1992) Президія Верховної Ради України ухвалила Указ про Державний Гімн України (музична редакція М. М. Вербицького)

395 років від дня народження Жана Батіста Мольєра (1622–1673)

Французький драматург, актор, засновник класичної комедії, талановитий режисер, керівник одного з кращих театрів Франції ХVII ст. Автор комедій „Тартюф”, „Дон Жуан”, „Мізантроп”, „Скупий”, „Міщанин шляхтич”, „Кумедні манірниці” та ін.

180 років від дня народження Володимира Вікторовича Лесевича (1837–1905)

Український філософ-позитивіст, публіцист, просвітитель, прихильник ідей Канта й Авенаріуса, розробник релятивістської теорії пізнання, засновник перших шкіл з українською мовою навчання на Полтавщині для селян. Автор праць „Нарис розвитку ідей прогресу”, „Спроба критичного дослідження першоначал позитивної філософії”, „Що таке наукова філософія” і праць про творчість Т. Г. Шевченка.

140 років від дня народження Льюїса Медісона Термена (1877–1956)

Американський психолог, фахівець із питань гігієни дітей шкільного віку, проблем тестування інтелекту, генетичного дослідження обдарованості та оцінювання обдарованих осіб. Професор і керівник психологічного відділення Стенфордського університету, один із видатних діячів тестології США, автор праць із психології дитячого читання, сексуальної психології тощо.

16.01

130 років від дня народження Івана Івановича Завадовського (1887–1932)

Український мовознавець і педагог, учитель гімназій Львова, Яворова, Таращі, викладач української мови, професор і проректор з навчальної роботи Дніпропетровського інституту народної освіти. Автор навчальних посібників із загального та українського мовознавства, методичних розробок і матеріалів для вчителів шкіл, зокрема, „Українська мова”, „Основи мовознавства” та ін.

18.01

135 років від дня народження Богдана Михайловича Комарова (1882–1975)

Український бібліограф, публіцист, лексикограф, мемуарист, природознавець, активний учасник бібліотекознавчо-бібліографічного життя Одеси в 20-ті роки ХХ ст., діяч Українського бібліографічного товариства, один із засновників і завідувач Української державної бібліотеки імені Т. Шевченка в Одесі. Автор бібліографічного огляду природничих праць М. Максимовича, статей про діяльність одеських бібліотек і бібліографічного товариства; заслужений діяч науки Таджицької РСР (1957).

135 років від дня народження Алена Александера Мілна (1882–1956)

Англійський письменник (шотландського походження), журналіст, класик дитячої літератури ХХ ст., член редколегії гумористичного журналу „Панч”, член письменницького товариства Англії. Автор романів, п’єс, віршів, казки для дорослих „Колись давним-давно”, балади „Плюшеве ведмежа” та всесвітньо відомої казки про Вінні-Пуха.

20.01

День пам'яті „Небесної сотні”

205 років від дня народження Едуарда Сегена (1812–1880)

Французький лікар і педагог, один із основоположників олігофренопедагогіки, фахівець у галузі лікувальної педагогіки, громадської опіки й виховання розумово відсталих дітей; засновник першої медико-педагогічної системи виховання та навчання дітей з особливими потребами, методики сенсорного і м’язового тренування, керівник дитячого відділення душевнохворих у лікарні під Парижем. Створив приватну школу-пансіон для дітей із затримкою психічного розвитку та організував перші заклади для психічно хворих у США. Автор праць „Виховання, гігієна і моральне лікування розумово ненормальних дітей”, „Ідіопатія та її виховання за фізіологічним методом”.

21.01

130 років від дня народження Вольфґанґа Келера (1887–1967)

Німецький психолог, один із головних засновників гештальтпсихології, дослідник мислення та наявності інтелектуальної (продуктивної) поведінки у людиноподібних мавп, професор і директор Інституту психології в Берліні. Автор праць „Дослідження інтелекту людиноподібних мавп”, „Гештальтпсихологія” і наукових досліджень із питань електричної активності мозку.

22.01

День Соборності України

Директорія Української Народної Республіки проголосила на Софійській площі в Києві злуку всіх українських земель (західних і східних) у єдину соборну Українську Державу

22–23.01

25 років тому (1992) в Києві відбувся Перший Світовий конгрес українців

22.01

180 років від дня народження Миколи Християновича Весселя (1837 (ін. 1834)–1906)

Російський педагог і публіцист, історик і теоретик професійної освіти, учитель, радник із питань педагогіки при Міністерстві освіти, прихильник педагогічних ідей К. Д. Ушинського, редактор журналів „Учитель”, „Педагогический сборник” і „Задушевное слово”. Автор проекту системи народної освіти, до якої увійшли системи загальної і професійної освіти, автор праць „Навчальний курс гімназії”, „Керівництво викладанням загальноосвітніх предметів”, „Наша середня загальноосвітня школа” та ін.

23.01

155 років від дня народження Давида Гільберта (1862– 1943)

Всесвітньо відомий німецький математик і логік, мислитель, професор Кенінгсберзького та Геттингенського університетів, фахівець із питань теорії інваріантів і теорії чисел, теорії функцій і основ геометрії, диференціальних та інтегральних рівнянь, задач математичної фізики тощо. Автор праць „Основи геометрії”, „Головні особливості теоретичної логіки”, „Основи математики” та ін. Знамениті 23 проблеми Гільберта визначили напрями розвитку математики ХХ ст.

145 років від дня народження Поля Ланжевена (1872–1946)

Французький фізик, громадський діяч, професор Сорбонни та Колеж де Франс, член Паризької АН, почесний член АН СРСР, голова Комісії зі шкільної реформи, фахівець із питань іонізації газів, теорії пара- та діамагнетизму, основоположник гідролокації з використанням генераторів ультразвуку. Співавтор проекту демократичної реформи народної освіти у Франції – план Ланжевена-Валлона, який передбачав обов’язкове безплатне навчання до 18 років, будівництво шкіл, підготовку вчителів (особливо початкових класів), підвищення заробітної плати вчителям.

24.01

285 років від дня народження П’єра Оґюстена де Бомарше (1732–1799)

Французький драматург, дипломат, громадський діяч, годинникар-винахідник (винайшов анкерний спуск у годинниковому механізмі), засновник товариства драматургів, видавець творів Вольтера. Автор філософсько-політичного твору „Найпростіші думки про відновлення парламентів”, сатиричних комедій і драм „Севільський цирульник”, „Весілля Фігаро” та ін.

25.01

День святої мучениці Тетяни

1755 – імператриця Єлизавета Петрівна підписала наказ про створення Московського університету, в якому згодом організовано домову церкву святої мучениці Тетяни, а сама свята проголошена покровителькою всього студентства

390 років від дня народження Роберта Бойля (1627– 1691)

Англійський фізик, хімік і філософ, один із засновників Лондонського королівського товариства, основопожник нового вчення про хімічні елементи та основи якісного аналізу, автор закону про залежність об’єму газу від тиску, дослідник теплових, електричних і акустичних явищ.

145 років від дня народження Миколи Олексійовича Скрипника (1872–1933)

Український державний, громадський і політичний, культурно-освітній діяч, академік АН УСРР, АН БСРР, голова народного секретаріату, нарком Держконтролю, юстиції та освіти в уряді УСРР, теоретик і практик із проблем українізації середньої та вищої шкіл, шкільного будівництва, організації дошкільного виховання та освіти дорослих, підготовки наукових і технічних кадрів для промисловості республіки тощо. Автор найбільш комплексної концепції розбудови української нації в умовах СРСР і праць „Чергові завдання народної освіти”, „Завдання культурного будівництва на Україні” та ін.

135 років від дня народження Вірджинії Вулф (1882–1941)

Англійська письменниця і літературний критик, теоретик модернізму, член мистецької групи „Блумсбері”, засновниця видавництва „Хоґарт-Пресс”, експериментатор у художній прозі. Автор оповідань, есе, рецензій на літературні твори з питань образотворчого мистецтва, праць про права жінок, місце жінки в житті та суспільстві, про її роль у вихованні дітей, зокрема оповідання „Своя кімната („Свій простір”), романів „Місіс Делловей”, „Орландо” та ін.

27.01

185 років від дня народження Льюїса Керролла (Чарлз Доджсон, 1832–1898)

Англійський письменник, математик, філософ, священик, фотограф, фахівець у галузі математичної логіки та алгебраїчної геометрії, професор Оксфордського університету. Автор всесвітньо відомих казок „Аліса в Країні чудес”, „Аліса в Задзеркаллі”, а також гумористичної поеми „Полювання на Снарка”.

95 років від дня народження Павла Васильовича Копніна (1922–1971)

Український і російський філософ, доктор філософських наук, професор, академік АН УРСР, засновник сучасної Київської філософської школи, завідувач кафедри філософії Київського університету, директор Інституту філософії АН УРСР та АН СРСР. Автор наукових праць із питань діалектичного матеріалізму, методології та логіки науки, історії філософії України, один з ініціаторів розроблення в СРСР логіки наукового дослідження.

90 років від дня народження Олексія Івановича Тихого (1927–1984)

Український поет, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи, учитель біології та історії у школах Донеччини, розробник „методу навчання без школи”, противник русифікації та захисник української мови. Автор статей „Роздуми про українську мову та культуру в Донецькій області”, „Думи про рідний Донецький край” та ін.

28.01

25 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила національний синьо-жовтий прапор як Державний Прапор України

29.01

День пам’яті героїв Крут

1918 – відбувся бій між київськими студентами та військами Муравйова під Крутами, під час якого в нерівній боротьбі полягло 300 юнаків, які захищали українську державність

30.01

25 років тому (1992) Україна стала членом Наради з безпеки і співробітництва в Європі (нині – Організація з безпеки і співробітництва в Європі)

125 років від дня народження Григорія Микитовича Іваниці (1892–1938)

Український педагог, філолог, професор Київського інституту народної освіти, секретар комісії Історико-філологічного відділу ВУАН, співредактор журналу „Радянська освіта”. Автор підручників і читанок, зокрема, курсу української мови для росіян, статей із методики навчання української мови та літератури – “До справи створення української педагогічної термінології”, „Методика навчання правопису” та програм для учнів трудової школи.

95 років від дня народження Юрія Юрійовича Кондуфора (1922–1997)

Український історик, академік АН УРСР, професор Київського університету імені Т. Шевченка, директор Інституту історії АН УРСР, головний редактор „Українського історичного журналу”, керівник головних редколегій багатотомних видань „Історії Української РСР”, тритомної „Історії Києва”, автор понад 250 праць з історії України, у тому числі 20 монографій.


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.