Друк

Ім’я вчителя російської мови і літератури Олени Миколаївни Григорович (1895–1980) ми рідко знаходимо на сторінках багатого своїми здобутками вітчизняного і закордонного макаренкознавства, проте саме вона є представницею яскравої плеяди соратників А. С. Макаренка по Харківській трудовій колонії імені М. Горького. Ця людина в певному розумінні так і залишилася у тіні двох набагато більш відомих сподвижників Антона Семеновича – власної однофамільниці Єлизавети Федорівни Григорович та своєї рідної сестри – Варвари Миколаївни, яка, як відомо, почала працювати у створеній А. С. Макаренком колонії ще в Полтаві і пізніше вийшла заміж за педагога цього ж закладу, змальованого на сторінках “Педагогічної поеми” в образі І. Д. Киргизова, – Тимофія Денисовича Татаринова. Така неувага макаренкознавців, вважаємо, може пояснюватися деякими специфічними особливостями її життєвого шляху, які ми розкриємо нижче.

Точні біографічні відомості про О. М. Григорович ми почерпнули із двох джерел: її рукописних мемуарів, які нам пощастило знайти в фондах музею історії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка [1], та спогадів її внучатого племінника – доктора біологічних наук, професора цього ж університету Олега Ігоровича Цебржинського (1947–2016). Як з’ясувалося, походила Олена Миколаївна із великої й освіченої сім’ї Миколи Олексійовича Григоровича – священика сіл Ваці та Микільське Полтавської губернії, всі п’ять доньок якого обрали педагогічний фах і ціле життя присвятили учительській діяльності.

 

Сестри Григорович із своєю матір’ю, прибл. кінець 1910-х – початок 1920-х років (фото надане О. І. Цебржинським)

 

По закінченні у 1912 році міського початкового училища в Полтаві О. М. Григорович отримала атестат з правом викладати в початковій школі та обійняла посаду завідувачки першого початкового училища у вже згаданому селі Микільське Полтавського повіту. Свою педагогічну кваліфікацію молода вчителька регулярно підвищувала на щорічних літніх губернських педагогічних курсах, де слухала лекції відомих учених із Санкт-Петербурга, Москви, Києва: з психології (Четвериков), історії (Яворницький), природознавства (Лєпілов, Карлович) та інших наук. Передплачувала багато наукової та методичної літератури (наприклад, “Астрономічні вечори” Й. К. Клейна, “Життя рослин” К. А. Тимірязєва, “Наочні уроки” тощо), разом із колегами здійснювала екскурсійні поїздки до Криму, Кавказу, Києва, Москви, де відвідувала історичні пам'ятки, промислові виставки, музеї та галереї.

У перші пореволюційні роки, після створення у с. Микільському на базі двох початкових училищ школи-семирічки, деякий час працювала у ній, торуючи нові педагогічні шляхи разом із майбутнім своїм зятем – Т. Д. Татариновим. Пізніше Олена Миколаївна мала навіть невелику практику роботи з безпритульними – в дитячому будинку села Ваці Полтавського повіту. Очевидно, вона навіть не здогадувалася, що саме цей обмежений досвід дуже знадобився їй на наступному етапі професійної кар’єри.

 

О. М. Григорович (шоста зліва в останньому ряду) з учителями і учнями Микільської семирічної школи, 31 травня 1926 року (архів музею історії Полтавського педуніверситету)

 

У 1926 році, перебуваючи в гостях у Варвари Миколаївни та Тимофія Денисовича відразу ж після переведення Полтавської трудової колонії імені М. Горького до Куряжу, О. М. Григорович отримала особисто від А. С. Макаренка пропозицію перейти до керованого ним зразкового, відомого на всю Україну інтернатного закладу. Таким чином вона пов’язала свою долю з Харківською трудовою колонією імені М. Горького саме в період найбільшого розквіту і педагогічного тріумфу останньої. Олену Миколаївну ми можемо бачити, наприклад, на тих групових фото, де колектив колонії зображений разом із своїм поважним гостем – великим письменником О. М. Горьким.

 

О. М. Григорович (стоїть шоста справа) з А. С. Макаренком та колективом Харківської трудової колонії імені М. Горького під час зустрічі з О. М. Горьким, 9 (або 10) липня 1928 р., Куряж (фрагмент фото, архів родини Хорунжих, м. Полтава)

 


О. М. Григорович (у білій хустині і з білим комірцем, стоїть по центру у четвертому ряду) з О. М. Горьким, А. С. Макаренком та педагогічним і господарським персоналом Харківської трудової колонії імені М. Горького 9 (або 10) липня 1928 р. (архів родини Хорунжих, м. Полтава)


В подальшому О. М. Григорович закінчила в Харкові однорічні курси Вищої ради народного господарства з підготовки викладачів робітничих факультетів і деякий час викладала фізику на робітфаці при Миргородському керамічному інституті. Вищу ж педагогічну освіту вона здобула в Полтавському педагогічному інституті у 1936 році, після чого працювала учителем у школах Полтави.

Як розповів нам професор О. І. Цебржинський, у сталінську добу Олену Миколаївну, на жаль, спіткала трагічна доля багатьох її сучасників: уже в повоєнний час за критичні вислови щодо введення плати за навчання у старших класах радянської середньої школи вона була репресована, за вироком суду деякий час перебувала в ув’язненні. Про останні роки життя Олени Миколаївни відоме лише те, що вона підтримувала дружні стосунки та листувалася із своєю колегою по горьківській колонії – Єлизаветою Федорівною Григорович.

 

Сестри Григорович у останні роки життя; сидять зліва направо: Ксенія Миколаївна Цебржинська, Варвара Миколаївна Татаринова, стоїть Олена Миколаївна Григорович (фото надане О. І. Цебржинським)

 

Стоять зліва направо: Єлизавета Федорівна Григорович (працівниця колонії імені М. Горького та комуни імені Ф. Е. Дзержинського, близький друг А. С. Макаренка), Олена Миколаївна Григорович, сидить Ксенія Миколаївна Цебржинська, село Зінці Полтавського району, прибл. 1960-ті роки (фото із архіву родини Хорунжих)

 

Оскільки згадані рукописні спогади О. М. Григорович зберігаються саме в багатому своїми макаренкознавчими традиціями Полтавському педуніверситеті, можемо припустити що вона активно співпрацювала з його дослідницькою групою. Підтвердженням цього є два фото, теж знайдені в архіві музею історії університету, на яких вона разом з іншими соратниками і вихованцями видатного педагога виступає перед студентами та викладачами.

 

О. М. Григорович виступає перед студентами та викладачами Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, прибл. сер. 1960-х років. За столом зліва направо: керівник макаренківського науково-педагогічного гуртка, викладач кафедри педагогіки Єлисей Рижило; колишня працівниця Полтавської трудової колонії імені М. Горького Ольга Петрівна Ракович; студентка – член макаренківського гуртка; вихованець Полтавської трудової колонії імені М. Горького Пантелеймон Григорович Плішов (прототип Кузьми Лєшого у «Педагогічній поемі»), завідувач кафедри педагогіки Василь Павлович Луцький; викладач кафедри педагогіки (архів музею історії Полтавського педуніверситету)

 

О. М. Григорович (справа у першому ряду) разом з О. П. Ракович та П. Г. Плішовим в гостях у студентів – членів макаренківського гуртка Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, прибл. сер. 1960-х років (архів музею історії Полтавського педуніверситету)

 

Привертає до себе увагу той факт, що, незважаючи на “компрометуючі” моменти біографії, ім’я Олени Миколаївни фігурувало серед авторів ювілейних публікацій про А. С. Макаренка не менш часто, ніж її колег, нам принаймні відомі три подібні матеріали [2–4].

 

Стаття О. М. Григорович у газеті «Комсомолець Полтавщини» (1967, 29 січня)

Література

1. Григорович Е. Н. “Минувшее проходит предо мною…”. – 15 с. [Рукопис] (Архів музею історії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка).

2. Григорович О. Широкий шлях / О. Григорович // Комсомолець Полтавщини. – 1967. – № 29 січ.

3. Григорович О. М. Один день у колонії (Куряж, 1928 р.) / О. М. Григорович // Полтавці про А. С. Макаренка (До 75 річниці з дня його народження) / Ред. кол. гуртка: Д. Іваненко та ін., відп. за вид. Є. М. Рижило, літ. ред. А. М. Дяченко. – Полтава, 1963. – С. 58–61.

4. Григорович О. М. Один день у колонії / О. М. Григорович, В. М. Татаринова // Полтавці про А. С. Макаренка : зб. статей-спогадів вихованців, друзів і колишніх співробітників А. С. Макаренка / ред. кол. : Є. М. Рижило (відп. ред.) та ін. – К. : Рад. шк., 1968. – С. 42–44.

 

А. В. Ткаченко,

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.