Друк

Іванов Федір Данилович (1887, с. Лукіно, Сичовського пов. Смоленської губ. (тепер Новодугінський р-н Смоленської обл. РФ) – 04.06.1938, Бутовський полігон біля с. Дрожжине Ленінського р-ну Московської обл.) – педагог, завідувач Полтавської дитячої колонії імені В. Г. Короленка з листопада 1922.

 

Ф. Д. Іванов

 

Закінчив Психоневрологічний інститут в Санкт-Петербурзі (тепер Санкт-Петербурзький науково-дослідний психоневрологічний інститут імені В. М. Бехтерева). Різнобічно обдарована людина, глибокий знавець дитячої психології, талановитий літератор і актор, автор власної педагогічної системи. До Полтави приїхав із Москви на кілька днів, але захопився колонією і залишився, викликавши дружину. Був близько знайомий з А. С. Макаренком, по домовленості з яким направляв деяких старших вихованців колонії імені В. Г. Короленка до комуни імені Ф. Е. Дзержинського.

Під час передачі колонії імені В. Г. Короленка садиби в с. Ковалівка від переведеної до Харкова колонії імені М. Горького відвідав разом з Софією Володимирівною Короленко А. С. Макаренка в Куряжі. У Ковалівці послідовно продовжував трудові і колективістські традиції Горьківської колонії.

Відстоював погляд на дитину як на суб’єкта діяльності колонії, активного творця того середовища, яке має виховувати в неї громадянина. Переконаний прибічник права дітей на власні судження, настрої, звички. Був автором низки книг з методики літератури, позакласної і позашкільної роботи, активно співпрацював у збірнику Головсоцвиху НКО РСФРР “Дитячий будинок”, використовуючи псевдонім “Данилыч”. Досвід роботи в колонії імені В. Г. Короленка узагальнив у низці методичних і наукових публікацій, в яких підняв питання організації сільськогосподарської праці і дозвілля вихованців, налагодження самоврядування, стосунків колонії із місцевим населенням тощо. В основу створеної виховної системи поклав самоврядування, розглядаючи його як потужний чинник інтеграції всіх елементів життя дитячої колонії та інструмент спрямування цих елементів на досягнення певної мети. Від початку 1930-х років працював директором неповної середньої школи с. Білоусово Угодсько-Заводського р-ну Московської обл.

Зазнав репресій, востаннє заарештований 24.01.1938, звинувачений у контрреволюційній діяльності та агітації проти колгоспів, засуджений до розстрілу трійкою при УНКВС СРСР по Московській області 29.05.1938. Винним себе не визнав, розстріляний 4 червня 1938 на Бутовському полігоні під Москвою – місці масових розстрілів і поховань громадян у 1930–1953. Реабілітований 25.04.1956 за відсутністю складу злочину.

Пр.: Данилыч. Наше самоуправление / Данилыч [Ф. Д. Иванов] // Детский дом. – 1929. – №. 1. – С. 42; Данилыч. Опыт организации детского досуга. Детколония им. Короленко Полтавского округа / Данилыч [Ф. Д. Иванов] // Детский дом. – 1929. – № 3. – С. 32–42; Данилыч. Из опыта внешкольной работы : (Воспоминания о работе в дореволюционной деревне) / Данилыч [Ф. Д. Иванов]. – М. : Нов. Москва, 1924. – 104 с.; Данилыч. Как праздновать столетие Некрасова в деревне? : (1821–1921 г.) / Данилыч [Ф. Д. Иванов] ; Агитпропагандотд. Губполитпросвета. – Вятка, 1921. – 12 с.; Данилыч. Культурно-просветительные кружки, их задачи, цели и деятельность / Данилыч [Ф. Д. Иванов]; [Совет Тамбов. обл. кооп. съездов]. – Тамбов, 1919. – 64 с.; Данилыч. Праздник памяти Некрасова / Данилыч [Ф. Д. Иванов]. – Архангельск : Гос. изд. Архангельск. отд., 1921. – 12 с.; Данилыч. Рассказы / Данилыч [Ф. Д. Иванов]. – Вятка : Гос. изд. Вят. отд-ние, 1921. – 32 с.; Иванов Ф. Д. Яким Нагой : Инсценировка отрывка из поэмы Н. А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" / Пермский губ. политпросвет. – Пермь, 1921. – 11 с.

Літ.: Иванов Федор Данилович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sakharov-center.ru/asfcd/martirolog/?t=page&id=20638; Крамущенко Л. В. О Полтавской колонии им. В. Г. Короленко / Л. В. Крамущенко, Н. А. Овдиенко // Международные макаренковедческие исследования. Макаренко на Востоке и Западе / под ред. З. Вайтца и А. Фролова. – Т. ІІІ / Ред. русского издания А. Фролов. – Н. Новгород, 1994. – С. 175–179; Полтавська трудова колонія ім. М. Горького в документах і матеріалах (1920–1926 рр.). Ч. 1 / авт.-укл. : О. П. Єрмак, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос, Н. М. Тарасевич ; за ред. І. А. Зязюна. – Полтава, 2002. – С. 94; Сумный С. Имени большого человеколюба. (Путевой очерк) / С. Сумный // Народный учитель. – 1928. – № 10. – С. 38–49; Федор Данилович Иванов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sinodik.ru/?q=bio&id=84182; Чубаров Л. Макаренковцы (Что сталось с теми, кого воспитывал Макаренко). – Часть первая. – Москва, 1994. – С. 9.

А. В. Ткаченко,

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.