Друк

 

2018-й рік був багатий ювілеями в царині такої авторитетної складової міжнародної історико-педагогічної науки, як макаренкознавство. Окрім 130-річчя з дня народження самого Антона Макаренка, що відзначається в ці дні в різних країнах, не можна оминути ще декілька ювілейних дат – 80-річчя лідера міжнародного макаренкознавства, німецького вченого Ґьотца Хілліґа та 50-річчя керованої ним науково-дослідної лабораторії «Makarenko-Referat». Діяльність цього непересічного науковця неможливо відділити від головних процесів у галузі світового макаренкознавства кількох останніх десятиліть. Його дослідницькі стандарти та принципи, невгамовна організаційна активність завжди задавали тон в середовищі тих, хто вивчає слово і справу Антона Макаренка.

 

Ґьотц Хілліґ у робочому кабінеті

 

Dr. phil. habil., іноземний член АПН України та Російської академії освіти Ґьотц Хілліґ (Götz Hillig) народився 15 лютого 1938 року у місті Хемніц у Німеччині. Із 1959 по 1965 рік вивчав германістику, географію і педагогіку у Франкфуртському університеті. Свою першу макаренкознавчу публікацію (спільно з І. Раух) випустив ще у свої студентські роки, у 1963 р. (55-річний ювілей!), це книга «А. С. Макаренко. Література німецькою мовою, видана до 1962 р.» (A. S. Makarenko. Das deutschsprachige Schrifttum bis 1962. Berlin, 1963, 102 s.).

Вся багаторічна наукова діяльність Ґ. Хілліґа пов’язана з відомим на весь світ, надзвичайно багатим своїми традиціями академічним центром – заснованим у 1527 році першим протестантським вишем Німеччини, Марбурзьким університетом імені Філіпа, який є alma mater таких світочів людства, як брати Грімм, Михайло Ломоносов, Хосе Ортега-і-Гассет, Борис Пастернак, Сергій Рубінштейн, Юрген Хабермас та інших. Спочатку науковий співробітник кафедри педагогіки дослідницького центру порівняльної педагогіки університету (1965–2003; з 2001 – приват-доцент історії педагогіки), нам Ґьотц Хілліґ більше відомий як засновник (1968, спільно із З. Вайтцем) і багаторічний керівник лабораторії «Макаренко-реферат» – унікально продуктивного, єдиного з вивчення спадщини А. С. Макаренка за межами Радянського Союзу штатного наукового підрозділу.

Як працівник лабораторії вчений виступив редактором низки ґрунтовних та вельми впливових макаренкознавчих видань. З 1969 року, спільно з іншим працівником «Макаренко-реферат» Зігфрідом Вайтцем, редагує серію «Матеріали про Макаренка» («Makarenko-Materialien»), яка публікувала макаренкознавчі розвідки вчених багатьох країн, представляла результати наполегливих джерелознавчих пошуків лабораторії, об’єднуючи різні за характером матеріали: повідомлення ЗМІ, архівні документи, мемуари тощо. З 1971 року Хілліґ стає членом редколегії доволі амбітного проекту, що за мету мав випустити 20-томне, найповніше у світі зібрання праць видатного педагога-письменника, – двомовного так званого «Марбурзького видання» творів А. С. Макаренка; в процесі цієї копіткої роботи упорядникам удалося випустити 8 томів (Равенсбург-Штуттгард, 1976–1982). У 1975 році вчений очолив наступний і найтриваліший видавничий проект, що приніс неабияку популярність марбурзькій лабораторії, – мова йде про 25-томну серію «Opusсula Makarenkiana» (Марбург, 1975–2003).

 

Обкладинка 4-го тому серії «Матеріали про Макаренка» (Марбург, 1982)

 

Обкладинка першого тому Марбурзького видання творів А. С. Макаренка (Равенсбург, 1976)

 

Поціновувачам же творчості Макаренка на теренах колишнього СРСР Ґ. Хілліґ більш знайомий як головний редактор серії «Невідомий Макаренко», яка була започаткована ним спільно із Світланою Сергіївною Невською у 1994 році (Москва, 1994–2009). В цілому ж він є автором понад 250 праць, тим чи іншим чином пов’язаних із А. С. Макаренком.

 

Обкладинка першого тому серії «Невідомий Макаренко» – книги «Ти навчила мене плакати…» (Москва, 1994)

 

Ґ. Хілліґ та відомий російський макаренкознавець С. С. Невська (Москва, 2010 р.)

 

Обкладинка книги Ґ. Хілліґа «Побляклі обличчя, забуті люди: 28 портретів “друзів” та “ворогів” А. С. Макаренка» (Бремен, 1999)

 

Обкладинка книги Ґьотца Хілліґа «Макаренко в Німеччині. 1927–1967» (Брауншвейг, 1968)

 

Обкладинка книги під редакцією Ґ. Хілліґа «Сторіччя Антона Макаренка» (Бремен, 1988)

 

Безперечним внеском Ґьотца Хілліґа в налагодження наукового діалогу між вченими Сходу і Заходу, конфронтація між якими тривалий час серйозно перешкоджала об’єктивному дослідженню постаті і спадку Антона Макаренка, є його причетність до створення Міжнародної макаренківської асоціації (ММА) – поважної інтернаціональної наукової спільноти, що вже відзначила свій чвертьвіковий ювілей. Як один із фундаторів і активний учасник ММА, заснованої у вересні 1991 року на установчій конференції у Полтавському педагогічному інституті імені В. Г. Короленка, Ґ. Хілліґ виконував обо’язки її президента (1998–2002) та віце-президента (1991–1998 рр. та з 2002 р. по цей час).

 

Ґ. Хілліґ серед вихованців Курязької виховної колонії імені А. С. Макаренка у с. Подвірки Дергачівського району Харківської області (приблизно кінець 1980-х – початок 1990-х років, фонди макаренкознавчого осередку Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, надано І. І. Гавриленко)

 

Ґ. Хілліґ серед учасників міжнародної конференції «А. С. Макаренко – класик соціалістичної педагогіки». Зліва направо, 1-й ряд: співробітниця Оломоуцького університету Ядвіга Фірут, Ґьотц Хілліґ, дружина Олександра Левіна; 2-й ряд: відомі польські макаренкознавці Маріан Библюк та Олександр Левін (Чехословаччина, Оломоуц, 23–25 березня 1988 р., фото Ю. І. Токарева)

 

Ґ. Хілліґ під час роботи оломоуцької конференції 1988 року. Зліва направо: дружина О. Левіна, О. Левін, Ґ. Хілліґ, М. Библюк (архів науково-дослідної лабораторії А. С. Макаренка Полтавського педуніверситету)

 

Ґ. Хілліґ – учасник міжнародної конференції «Універсальні цінності спадщини А. С. Макаренка і сучасність». Зліва направо: Ґ. Хілліґ, А. Фролов, М. Несчастна, С. Невська, В. Ніколаєва, Э. Гюнтер-Шелльхаймер, Ф. Сліпченко (жовтень 1997 р., м. Варшава, Польща)

 

Ґ. Хілліґ і онука дружини А. С. Макаренка Галини Стахіївни Тетяна Львівна Лебедєва в дні роботи міжнародної конференції «Спадщина А. С. Макаренка і проблеми виховання людини ХХІ століття» (8–10 жовтня 1998 р., м. Фот під Будапештом, Угорщина. Фото Э. Гюнтера-Шелльхаймера)

 

Учасники VII Міжнародного симпозіуму «А. С. Макаренко в пострадянський час» (30 квітня – 3 травня 1998 р., м. Оберрайфенберг під Франкфуртом-на-Майні, ФРН) в гостях у Ґ. Хілліґа (фото надане О. О. Абаріновим)

 

Ґ. Хілліґ в дні роботи Міжнародного семінару «А. С. Макаренко і світова педагогіка». Поруч з ним на фото: 1) С. Ф. Клепко; 2) Л. В. Корж; 3) І. А. Зязюн; 4) В. І. Шульга, В. О. Пащенко, І. А. Зязюн; 5) А. В. Ткаченко, Т. Ф. Корабльова, Ю. А. Вакуленко, М. С. Пашко, Р. В. Соколов (8–10 квітня 2002 р., м. Полтава. Фото В. А. Дяченка та А. В. Ткаченка)

 

Ґ. Хілліґ на Міжнародних макаренківських читаннях-2008 «Макаренко ХХІ: невикористані можливості». Поруч з ним на фото: 1) А. С. Васильєв-Макаренко; 2) Т. Л. Лебедєва; 3) Р. В. Соколов, Е. Меттіні; 4) І. Д. Токарев, Т. Л. Лебедєва (1–5 квітня, м. Москва. Фото А. В. Ткаченка)

 

Упродовж останніх років німецький учений видав дві фундаментальні праці, що є символічним підсумком його багаторічних макаренкознавчих розвідок. Передусім це перший аутентичний збірник стенограм публічних виступів А. С. Макаренка, над текстологічним аналізом і підготовкою до друку яких науковець трудився упродовж декількох років – «А. С. Макаренко. Публічні виступи (1936–1939 рр. Аутентичне видання)» (Єлець, 2012). Друга ж фундаментальна робота, що об’єднує власні макаренкознавчі праці автора за 39 років дослідницької діяльності, отримала доволі красномовну назву – «У пошуках істинного Макаренка» (Полтава, 2014).

 

Обкладинка книги «А. С. Макаренко. Публічні виступи (1936–1939 рр. Аутентичне видання)» (Єлець, 2012)

 

Обкладинка книги Ґ. Хілліґа «У пошуках істинного Макаренка» (Полтава, 2014)

 

Пішов з життя Ґьотц Хілліґ у червні 2019 року. Ми глибоко сумуємо по нашому марбурзькому колезі та продовжуємо захоплюватися його високою науковою культурою, академічною доброчесністю, працелюбністю і бездоганною відданістю ідеям видатного полтавця – Антона Семеновича Макаренка.

 

Література

1. 25 лет лаборатории «Макаренко-реферат» Научно-исследовательского центра сравнительной педагогики Марбургского университета 1968–1993 / Ред. : Гётц Хиллиг, Ирене Виль. – Марбург, 1993. – 288 с. (Opuscula Makarenkiana Nr 13).

2. Макаренко А. С. Публичные выступления (1936–1939 гг.). Аутентичное издание / Сост., автор комментариев Гётц Хиллиг. – Елец : ЕГУ им. И. А. Бунина, 2012. – 501 с.

3. Хиллиг Г. В поисках истинного Макаренко. Русскоязычные публикации (1976–2014) / Г. Хиллиг ; Полтав. нац. пед. ун-т имени В. Г. Короленко. – Полтава, 2014. – 778 с.

4. Бондар Т. О. Видатний марбурзький макаренкознавець: нарис про Гьотца Хілліга / Т. О. Бондар // Постметодика. – 2001. – № 3 (100). – С. 13–17.

5. Зязюн І. А. Слово про лідера міжнародного макаренкознавства Гьотца Хілліга (до 40-річчя творчого шляху) / І. А. Зязюн, В. Ф. Моргун // Постметодика. – 2003. – № 2 (48). – С. 2–3.


А. В. Ткаченко,

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.