Друк

"Макаренкіана" – науковий Інтернет-ресурс, створений на базі Бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка і присвячений життєдіяльності та творчому спадку А. С. Макаренка.

 

Скриншот головної сторінки Інтернет-ресурсу “Макаренкіана”

 

Ресурс заснований навесні 2015 науковцями кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна та співробітниками бібліотеки Полтавського педуніверситету задля реалізації статутних завдань Міжнародної макаренківської асоціації – пропаганди педагогічної спадщини А. С. Макаренка, вивчення і розповсюдження його досвіду у різних сферах життя, сприяння його освоєнню. “Макаренкіану” презентовано на ХІV Міжнародній науково-практичній конференції “Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна” (12.03.2015, ПНПУ імені В. Г. Короленка). Ресурс є результатом багаторічних студій полтавської макаренкознавчої школи – однієї з найстаріших та найавторитетніших у світі, його документальна база – матеріали архіву Науково-дослідної лабораторії А. С. Макаренка Полтавського педуніверситету (1985–2000) та документи, зібрані вченими в останні роки.

Ресурс складається із розділів:

 1. Наукова біографія А. С. Макаренка (наведені епізоди життєдіяльності А. С. Макаренка максимально об’єктивовані результатами останніх макаренкознавчих студій, підтверджені відповідними архівними і іншими джерелами);
 2. Науково-педагогічна, літературна, публіцистична і епістолярна спадщина А. С. Макаренка (у розділі представлені PDF версії творів А. С. Макаренка, виданих різними мовами);
 3. Макаренкознавство (даний розділ поділений на чотири рубрики: «Радянське макаренкознавство» (1939–1991), “Українське макаренкознавство” (з 1991), “Закордонне макаренкознавство”, “Дисертації та автореферати дисертацій”; кожна з рубрик наповнюється електронними версіями відповідних видань);
 4. Бібліографія (розділ містить макаренкознавчі бібліографічні покажчики з перспективою створення універсального, найповнішого каталогу творів А. С. Макаренка, публікацій про нього самого, його оточення, послідовників, макаренкознавців тощо);
 5. Сучасники Макаренка (у розділі планується розміщувати інформацію про людей з оточення педагога: його рідних, друзів, співучнів, наставників, колег і однодумців, представників адміністративних кіл тощо);
 6. Вихованці (розділ має не меті сконцентрувати всю наявну біографічну інформацію щодо осіб, які офіційно вважаються учнями або вихованцями А. С. Макаренка;
 7. Макаренкознавці (розділ ще знаходиться в розробці і своїм завданням має збір матеріалів про наукову діяльність представників вітчизняного і світового макаренкознавства);
 8. Продовжувачі та інтерпретатори (даний розділ зорієнтований на публікацію даних щодо творчого втілення ідей А. С. Макаренка);
 9. Меморіальні і дослідницькі центри;
 10. Конференції, семінари, меморіальні заходи;
 11. А. С. Макаренко на сторінках Інтернету;
 12. Архів (контекстна інформація щодо історичного часу діяльності А. С. Макаренка);
 13. Фотогалерея (ілюстративний контекст макаренківського спадку: документальні фото, портрети А. С. Макаренка і його сучасників, картографічні матеріали, зображення предметів, споруд тощо).

 

Скриншот рубрики “Фотогалерея” Інтернет-ресурсу “Макаренкіана”

 

Головні принципи функціонування ресурсу:

 • пропаганда полтавських макаренкознавчих студій як одного із здобутків багатого на традиції Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;
 • сприяння максимальній об’єктивації даних щодо постаті А. С. Макаренка; діалогізація матеріалу, шляхом зіставлення альтернативних точок зору, апеляцій до світової науки;
 • максимальне розширення кола потенційно цінних інформаційних джерел відповідної тематики; накопичення і систематизація якомога більших обсягів наукової інформації;
 • забезпечення при оцифруванні матеріалів їх максимальної відповідності паперовим оригіналам; надання переваги при публікації фото оригінальним, а за відсутності – максимально якісним знімкам.

На сьогодні “Макаренкіана” лідирує серед аналогічних сайтів по кількості, оригінальності та різножанровості розміщених текстових матеріалів (понад 170 найменувань), ґрунтовності і достовірності наукової біографії А. С. Макаренка, представленості закордонних публікацій, кількості, різноманітності та якості фотоматеріалів (130 одиниць). Ресурс активно розвивається, у ньому вперше публікуються унікальні, не відомі дослідникам архівні документи і матеріали. Куратор ресурсу – доктор пед. н., проф. каф. педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна ПНПУ імені В. Г. Короленка А. В. Ткаченко. Технічну підтримку ресурсу здійснює працівниця бібліотеки Л. Б. Косогова.

Літ.: Ткаченко А. В. Інтернет-проект “Макаренкіана” / А. В. Ткаченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі” (ХХІІІ Каришинські читання) (м. Полтава, 19–20 травня 2016 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2016. – С. 418–420; http://lib.pnpu.edu.ua/component/content/article/1201

А. В. Ткаченко,

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.