Друк

Биковець Михайло Миколайович (1894 – 24.10.1937) – представник адміністративного оточення Полтавської трудової колонії імені М. Горького.

Після закінчення у 1917 Миргородської гімназії, працював учителем. 1918–1920 – інспектор культпросвітвідділу Миргородської спілки споживспілок. Пізніше, після року роботи членом колегії Зіньківського повітового відділу народної освіти, перейшов на посаду губінспектора наросвіти. 01.02.1923 став членом редколегії органа Полтавської губнаросвіти, журналу “Новими стежками”. У травні 1923 рішенням президії Колегії Головсоцвиху НКО УСРР направлений Полтавським губВНО до Відділу охорони дитинства Головсоцвиху на посаду інспектора; з липня 1924 до січня 1925 – головний інспектор.

6.06.1924 брав участь у “святі першого снопа” у колонії ім. М. Горького, про що помістив у газеті “Вісті” (12 липня, “Свято першого снопа. (В труд. дитячій колонії під Полтавою)”) першу публікацію про колонію в республіканській пресі. 10.9.1924 в Київському журналі “Нова громада” опублікував другу статтю – “Там, де праця – радість. (Дитяча трудова колонія імені М. Горького)”. В обох статтях виступає як активний заступник і пропагандист колонії. Брав участь у роботі “Всеросійського з’їзду по соціально-правовій охороні неповнолітніх” (кінець листопада 1924, Москва) і “Правобережної наради Допдитів” (поч. січня 1925, Київ). У березні 1925 перейшов до відділу дитячої книги Держвидаву України.

У липні 1925 знову відвідав Полтавську трудову колонію імені М. Горького і опублікував репортаж “День в трудовій колонії” (“Народний учитель”). У подальші роки працював редактором республіканської газети “Радянське село”, завідуючим бюро Харківського обллітфонду Спілки письменників України. У серпні 1937 заарештований органами НКВС України і за звинуваченням в участі у антирадянській націоналістично-терористичній організації 24.10.1937 розстріляний.

Пр.: Биковець Мих. Свято першого снопа: (В труд. дитячій колонії під Полтавою) / Мих. Биковець // Вісті. – 1924. – № 156 (1149). – 12 лип. – С. 2; Биковець Мих. День в трудовій колонії (В Полтавській трудколонії ім. М. Горького) / Мих. Биковець // Народній учитель. – 1925. – № 45. – 10 лист. – С. 4; Биковець Мих. Дитяча справа на Україні / Мих. Биковець // Дети после голода: сб. материалов / Центр. комиссия помощи детям при ВУЦИК’е. – Харків, 1924. – С. 13–30; Биковець Мих. Свято першого снопа: (В трудовій дитячій колонії під Полтавою) / Мих. Биковець // Вісти. – 1924. – № 156 (1149). – 12 липн. – С. 2; Марусик Мих. Там, де праця – радість. (Дитяча трудова колонія імені М. Горького) / Мих. Марусик // Нова громада. – 1924. – № 31–32. – С. 28.

Літ.: Полтавская трудовая колония им. М. Горького. Полемика, документы, портреты (1920–1926 г.г.) / сост. : Гетц Хиллиг. – Марбург, 2003. – С. 294–296, 303–304, 306; Hillig G. Verblaßte Gesichter, vergessene Menschen: 28 Porträts von “Freunden” und “Feinden” A. S. Makarenkos / G. Hillig. – Bremen : Ed. Temmen, 1999. – S. 85–94.

А. В. Ткаченко,

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.