Друк

Єрісов Гордій Никифорович (1893–1940, м. Полтава) – педагог, соратник А. С. Макаренка, інструктор Полтавської трудової колонії імені М. Горького.

 

Г. Н. Єрісов, 1936 р.

 

Закінчив Василівські навчальні майстерні Полтавського повітового земства (с. Василівка Полтавського пов.), служив на Чорноморському флоті. В колонії імені М. Горького з осені 1920. Виконував обов’язки інструктора загального господарства, крім того, як кваліфікований столяр, навчав цьому ремеслу вихованців колонії.

Був доволі культурною людиною, любив музику, грав на балалайці, мандоліні, багато читав, зібрав велику бібліотеку. У колонії зустрів майбутню дружину, вчителя молодших класів Наталію Юхимівну Чепіжну.

Після від’їзду колонії до Куряжу (травень 1926) працював у Полтавському інституті народної освіти; в 1934 закінчив при ньому дошкільне відділення, а напередодні війни також отримав фах учителя української мови та літератури. Як один із найкращих студентів-випускників потрапив на шпальти газети “Більшовик Полтавщини”: “Єрисов Гордій – в минулому тесляр, працюючи на відповідальній роботі й вечорами відвідуючи інститут, зумів домогтися успішності на добре і відмінно”. В інституті обіймав посади головного бухгалтера та заступника директора з навчальної частини. Донька, Людмила Гордіївна – професор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Літ.: Койнаш П. Нове поповнення бійців за комуністичне виховання дитинства / П. Койнаш // Більшовик Полтавщини. – 1934. – 5 липн.; Полтавська трудова колонія ім. М. Горького в документах і матеріалах (1920–1926 рр.). Ч. 1 / авт.-укл. : О. П. Єрмак, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос, Н. М. Тарасевич ; за ред. І. А. Зязюна. – Полтава, 2002. – С. 151, 152; Ткаченко А. В. Професійний розвиток особистості в практиці А. С. Макаренка : історико-педагогічний аспект (1920–1935 рр.) : монографія / А. В. Ткаченко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – С. 63, 65; ДАПО, ф. 8805, оп. 3, спр. 3, арк. 62–63.

А. В. Ткаченко,

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.