Знаменні дати

1.10 – Міжнародний день музики.

2.10 – 115 років від дня народження Леоніда Марковича Мосендза (1897–1948).

Український прозаїк, публіцист, поет-модерніст Празької школи, перекладач, доктор технічних наук, учитель навчальних закладів Поділля, Закарпаття, один із членів групи письменників, що об’єднувалися навколо „Літературно-наукового вісника” Д. Донцова (значну частину життя письменник провів у еміграції); автор поетичних збірок і оповідань "Зодіак", "Дияболічні параболи", ліричної драми "Вічний корабель", автобіографічних поеми "Канітферштан, на українську мову перелицьований" і повісті "Засів", роману-трилогії „Останній пророк”.

– 110 років від дня народження Петра Яковича Гальперіна (1902–1988).

Український і російський психолог, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки РРФСР, професор та завідувач кафедри вікової психології Московського університету, фахівець із питань теорії та методології психології, історії психології, вікової психології, розробник принципів диференціальної діагностики інтелектуального розвитку дитини, творець теорії поетапного формування розумових дій, завідувач лабораторії Харківського психоневрологічного інституту, автор праць "Методи навчання і розумовий розвиток дитини", "Залежність навчання від типу орієнтаційної діяльності", "Формування знань і вмінь на основі теорії поетапного засвоєння розумових дій" та ін.

3.10 – 175 років від дня народження Петра Францовича Лесгафта (1837–1909).

Російський педагог, анатом, лікар, громадський діяч, основоположник вітчизняної наукової системи фізичного виховання, професор і завідувач кафедри фізіологічної анатомії Казанського університету, доцент Петербурзького університету, організатор Біологічної лабораторії (реорганізованої в Природничо-науковий інститут імені П. Ф. Лесгафта), керівник курсів вихователів і керівників фізичного виховання, засновник Вільної вищої школи, прихильник активних методів навчання, поєднання фізичного виховання з розумовим, моральним, естетичним і трудовим; автор посібників із фізичної освіти дітей шкільного віку, праць із виховання дітей дошкільного віку в сім'ї, жіночої освіти, охорони материнства і дитинства.

5.10 – Всесвітній день учителів.

– 125 років від дня народження Олекси Наумовича Синявського (1887–1937).

Український мовознавець, педагог, професор Харківського інституту народної освіти, Київського та Харківського університетів, керівник Діалектичної комісії ВУАН, автор праць з української діалектології, граматики, фонетики, історії української літературної мови, посібників з української мови для учнів і вчителів школи і самоосвіти "Вчимось писати", "Короткий нарис української мови", "Норми української літературної мови".

6.10 – 125 років від дня народження Івана Артемовича Панькевича (1887–1958).

Український мовознавець, літературознавець, історик, педагог, громадський діяч, доктор філологічних наук, дослідник говорів Закарпаття, член НТШ у Львові, викладач гімназій Ужгорода і Перечина, Консулярної академії у Відні, професор Братиславського і Карлового університетів, Українського вільного університету в Празі, один із засновників товариства "Просвіта" і "Педагогічного товариства Підкарпатської Русі" в Ужгороді, автор шкільних підручників для молодших класів середніх шкіл, праць із літературознавства, фольклору Галичини, краєзнавства, педагогіки, у т. ч. народної.

7.10 – День працівників освіти.

8.10 – 170 років від дня народження Івана Івановича Нечипоренка (1842–1910).

Український педагог і освітній діяч, викладач історії й географії в гімназіях Полтави, Немирова, Мурома, директор Колегії Павла Ґалаґана в Києві – приватного навчального закладу, заснованого в 1871 р. Г. П. Ґалаґаном.

– 120 років від дня народження Марини Іванівни Цвєтаєвої (1892–1941).

Російська поетеса "срібної доби", перекладач, авторка ліричних збірок, сатиричної поеми „Щуролов”, поеми-казки "Цар-дівиця", есе „Мій Пушкін”, трагедій "Аріадна", "Федра", книги прози "Повість про Сонечку", спогадів "Живе про живе", перекладів творів І. Франка, Лесі Українки та ін. поетів.

9.10 – 465 років від дня хрещення Міґеля де Сервантеса (справж. – Сервантес Сааведра, 1547–1616).

Іспанський письменник, автор пасторального роману "Галатея", п'єс "Алжирські звичаї", "Зруйнування Нумансії", новел "Циганочка", "Ліценціат Відрієра", поетичного твору "Подорож на Парнас", лицарського роману „Вигадливий ідальго Дон Кіхот Ламанчський” („Дон Кіхот”).

10.10 – 140 років від дня народження Миколи Кузьмича Грунського (1872–1951).

Український мовознавець, доктор філологічних наук, заслужений діяч науки УРСР, фахівець у галузі слов’янського письма, граматики та історії слов’янських мов, професор Юр'євського та Київського університетів, автор праць зі славістики, російської й української мов, літературознавства, педагогіки й методики викладання мови, підручників "Граматика давньоцерковнослов'янської мови", "Російська мова", "Українська граматика", "Історія форм української мови" тощо.

11.10 – 70 років від дня народження Володимира Олександровича Яворівського (1942).

Український письменник, журналіст, публіцист, громадський і політичний діяч, кореспондент газети "Літературна Україна", один із засновників Народного Руху України, активний учасник національно-демократичних перетворень в Україні, депутат Верховної Ради України (з 1990 р.), автор романів „Ланцюгова реакція”, „Марія з полином у кінці століття”, „Автопортрет з уяви”, лауреат Державної премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка (1984), літературної премії імені Дмитра Загула (2005).

14.10 – День українського козацтва.

– 165 років від дня народження Якова Павловича Новицького (1847–1925).

Український історик, фольклорист, етнограф, археолог, краєзнавець, педагог, один із основоположників регіональних історико-краєзнавчих, етнографічних досліджень в Україні, побудованих на архівних джерелах і археологічних матеріалах Катеринославщини і Запоріжжя, засновник і директор Запорізького обласного історичного музею, член-кореспондент ВУАН, учитель шкіл Олександрівського повіту, секретар повітової шкільної ради і опікунства дитячих притулків, директор Ольгівської школи, попечитель і екзаменатор земських шкіл, член Російського географічного товариства, Катеринославського наукового товариства, автор перших регіональних збірників українського фольклору, історико-археологічних матеріалів, статей з історії педагогіки.

18.10 – 340 років від дня народження Пилипа Орлика (1672– 1742).

Український державний і військовий діяч, письменник, публіцист, полеміст, генеральний писар Лівобережної України – Гетьманщини, соратник Івана Мазепи, учасник повстання І. Мазепи проти російського царизму, гетьман Війська Запорізького (1710–1742) в екзилі, автор „Конституції прав та свобод Запорозького війська” – першої Конституції України, „Маніфесту до європейських народів”, двох поетичних книжок, праці „Діаріуш подорожній”, яка є однією з найкращих пам’яток української діаріушевої прози (діаріуш – щоденник).

24.10 – День Організації Об’єднаних Націй (ООН).

– Всесвітній день інформації про розвиток.

25.10 – 110 років від дня народження Григорія Олександровича Костюка (1902 – 2002).

Український літературознавець, критик, публіцист, кандидат філологічних наук, дослідник історії української літератури й суспільно-політичного життя в Україні, викладач Харківського педагогічного інституту та Луганського інституту народної освіти, один із засновників Об’єднання українських письменників (США, з 1944 р. вчений в еміграції), іноземний член НАН України (1992), член Вільної академії наук у США, Міжнародного ПЕН-клубу, автор статей з літературознавства, ідеології, політики, мемуарів "Зустрічі і прощання", лауреат премії імені В. Винниченка.

28.10 – День визволення України від фашистських загарбників (1944).


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.