Знаменні дати

2.08 – 95 років від дня народження Олекси Яковича Ющенка (1917).

Український поет, журналіст, заслужений працівник культури Білорусі, заслужений діяч мистецтв України, керівник літературного об'єднання Чернігівщини, завідувач відділу літератури і мистецтва редакції газети „Зірка”, автор поетичних збірок „Над широким Дніпром”, „Рідні зорі”, „Тиша в росянім вінку”, книжок для дітей „Весна і літо”, „Сонячний світ”, „Будуть пташки прилітати”, а також нарисів, спогадів, етюдів, есе про діячів мистецтва і літератури "Безсмертники", ліричних поезій, покладених на музику відомих українських композиторів.

- 220 років із дня смерті Давида Георгійовича Гурамішвілі (1705–1792), видатного грузинського поета. Народився в с. Сагурамо (Грузія). Життя і діяльність пов’язані з Полтавщиною.

5.08 – 120 років від дня народження Осипа Юрійовича Гермайзе (1892 – 1958).

Український педагог, учитель, історик, археограф, краєзнавець, літературознавець, громадський діяч, лектор з історії України літніх учительських курсів, викладач історії і суспільствознавства в Першій українській гімназії імені Т. Шевченка та вищих навчальних закладах Києва, член історичної секції Наукового товариства в Києві, постійний член історико-географічної комісії ВУАН, автор праць з історії громадських рухів в Україні ХІХ–ХХ ст., історії літератури, історичного краєзнавства, статей із методики навчання історії та політичного виховання в трудовій школі. У 1929 р. заарештований за звинуваченням у причетності до «Спілки визволення України». Половину життя вчений провів за колючим дротом.

– 75 років від дня народження Юрія Михайловича Хорунжого (1937–2007).

Український письменник, журналіст, історик, інженер-геофізик, громадсько-культурний діяч, учасник геофізичних і геологічних експедицій, редактор журналу "Україна", голова творчого об'єднання київських прозаїків, заступник голови, згодом – голова клубу "Літописець" при СП України, редактор журналу „Зона”, автор історичних романів „Вірую”, „Любов маєш – маєш згоду”, „Злет і заземлення Григорія Полетики”, „Борвій”, історичної повісті „Скіфи” тощо; лауреат премії імені Андрія Головка (1990, за твір «Серце міддю не скути»), літературно-мистецької премії імені Володимира Косовського (2004, за дилогію «Українські меценати. Доброчинність – наша риса» і «Шляхетні українки»).

9.08 – 120 років від дня народження Сави Христофоровича Чавдарова (1892–1962).

Український учений, педагог, дидакт, методист початкової та середньої освіти, член-кореспондент АПН РРФСР, заслужений діяч науки УРСР, учитель української та російської мов у школах Київщини, викладач педагогіки, історії педагогіки, методики української та російської мов ВНЗ Києва, професор і завідувач кафедри педагогіки Київського університету, директор Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП), автор близько 200 наукових праць, у т. ч. досліджень з історії педагогічної думки в Україні, підручників із педагогіки, методичних посібників і підручників з української мови для початкової та середньої шкіл тощо.

14.08 – 105 років від дня народження Бориса Герасимовича Ананьєва (1907–1972).

Російський психолог, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН СРСР, асистент кафедри психології Горського педагогічного інституту, дослідник загальної та вікової психології Інституту імені В. М. Бехтєрева (Ленінград), автор праць із педагогічної, вікової, дитячої психології, історії російської психології, проблем навчання і виховання в початковій школі, зокрема "Психологія педагогічної оцінки", "Виховання спостережливості в школярів", "Виховання характеру школяра", "Нариси історії російської психології ХVIII–XIX століть", "Теорія відчуттів" та ін.

15.08 – 140 років від дня народження Степана Онисимовича Сірополка (1872–1959).

Український педагог, публіцист, історик педагогіки, бібліограф, громадський діяч, один із організаторів українського шкільництва, завідувач відділу народної освіти Тульської і Московської губернських земських управ, основоположник українського книгознавства та бібліотекознавства, радник із питань освіти УЦР, заступник міністра народної освіти УНР, професор Українського високого педагогічного інституту імені М. Драгоманова та Російського педагогічного інституту імені Я. А. Коменського в Празі, редактор журналів „Народное образование” та „Педагогический листок”, автор наукових розвідок із проблем української національної школи та національного виховання, історії освіти в Україні та праць про народні бібліотеки.

- 105 років тому (1907) відкрито Полтавську другу чоловічу гімназію. Відкрита на кошти полтавського дворянства. Серед викладачів гімназії були: М. Г. Астряб, Ф. М. Попадич. У 1910–1916 рр. в гімназії навчався О. Г. Шаргей (Ю. В. Кондратюк, основоположник сучасної космонавтики). Закрито гімназію на початку 1919 р. (тепер старий корпус Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка).

16.08 – 160 років від дня народження Миколи Павловича Дашкевича (1852–1908).

Український літературознавець, історик, фольклорист, магістр всесвітньої літератури, один із фундаторів вивчення західноєвропейського романтизму у вітчизняному літературознавстві (працював в університетах і бібліотеках Німеччини, Франції, Англії, Австрії, Італії), професор Київського університету, дійсний член НТШ у Львові, академік Російської АН, керівник Історичного товариства Нестора-літописця, автор праць „Князювання Данила Галицького за російськими та іноземними джерелами”, „Романтика круглого столу в літературі та житті Заходу”, „Декілька слів про М. І. Костомарова та Ф. М. Достоєвського” та ін.

23.08 – День Державного прапора України.

– 145 років від дня народження Осипа Степановича Маковея (1867–1925).

Український письменник, поет, перекладач, літературний критик, публіцист, історик літератури, учений-філолог, фольклорист, доктор філософії Чернівецького університету, викладач учительських семінарій Чернівців, Львова, Заліщиків; автор збірки "Поезії", повістей, гумористичних оповідань і фейлетонів, збірок прози "Заліссє", "Наші знакомі", "Кроваве поле", повісті "Ярошенко" (Хотинська війна 1621 р.), перекладів із німецької та польської, праць із філології "З історії нашої філології. Три галицькі граматики", досліджень творчості П. Куліша, Ю. Федьковича, І. Франка, О. Кобилянської та інших письменників.

24.08 – День незалежності України

– 1991 – Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

27.08 – 110 років від дня народження Юрія Івановича Яновського (1902–1954).

Український письменник, журналіст, сценарист і критик, один із засновників романтичної течії в українській літературі, головний редактор Одеської кінофабрики, автор віршів, новел, романів „Чотири шаблі”, „Вершники”, п’єс „Дума про Британку”, „Дочка прокурора”, сценаріїв до кінофільмів; лауреат Державної премії СРСР (1949).

29.08 – 150 років від дня народження Моріса Метерлінка (1862–1949).

Бельгійський поет-символіст, драматург, есеїст, критик, майстер нарисів, один із засновників театру абсурду, автор п'єс "Неминуча", "Сліпці", реалістичних драм "Сестра Беатріса", "Монна Ванна", романтичної п'єси-казки "Синій птах" (Синій птах – символ людського щастя), книг "Роздум квітів", "Життя бджіл", "Життя мурашок"; лауреат Нобелівської премії (1911) "за багатогранну літературну діяльність, особливо за драматичні твори, що відзначаються багатством уяви і поетичною фантазією".


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.