Знаменні дати

 

1.02 – 155 років від дня народження Володимира Михайловича Бехтєрева (1857–1927).

Російський невропатолог, фізіолог, психіатр і психолог, педагог, громадський діяч, представник науки про структуру і функції мозку, клініки невропатології, психіатрії, психотерапії, статевого виховання дитини, поведінки дитини раннього віку, соціальної психології, один із організаторів Всеросійських з'їздів із психології, експериментальої педагогіки, засновник ряду науково-педагогічних закладів у Петербурзі, організатор і директор Психоневрологічного інституту та Інституту вивчення мозку, автор праць "Об'єктивна психологія", "Загальні основи рефлексології людини", "Мозок і його діяльність" та ін.

– 110 років від дня народження Оксани Михайлівни Лятуринської (1902–1970).

Українська письменниця, скульптор і художниця у США, поетеса Празької школи української поезії, автор збірки новел "Материнка", поезій "Гусла", віршів для дітей "Бедрик", літературно-критичних і мистецтвознавчих статей, скульптурних творів – погруддя Т. Шевченка, С. Петлюри, керамічних виробів тощо.

2.02 – 200 років від дня народження Євгена Павловича Гребінки (1812–1848).

Український і російський поет, прозаїк, байкар, видавець, громадський діяч, один із творців нового українського письменства та учасник російського літературного процесу, викладач російської мови та літератури, ботаніки, зоології у військових навчальних закладах Петербурга; один із учасників викупу Т. Шевченка з кріпацтва, організатор відкриття за власний кошт парафіяльного училища для селянських дітей у с. Рудка на Полтавщині, упорядник і видавець альманаху "Ластівка", автор збірки байок, ліричних поезій, оповідань, повісті "Ніжинський полковник Золотаренко" та роману "Чайковський", поеми "Богдан", текстів романсів "Очи черные", "Помню, я еще молодушкой была" та ін.

– 130 років від дня народження Джеймса Джойса (1882– 1941).

Ірландський письменник, представник авангардизму, "батько" модернізму, новатор у розвитку ірландської новели і роману (відмовився від традиційної ідеалізації і романтизації дійсності), один із найбільших міфотворців ХХ ст., автор експериментально-новаторського роману "Улісс", збірки новел "Дублінці", автобіографічного роману "Портрет митця замолоду", міфологічного роману "Поминки по Фіннеґану", п'єси "Вигнанці", збірки ліричних віршів "Камерна музика" тощо.

– 115 років від дня народження Євгена Филимоновича Маланюка (1897–1968).

Український поет, есеїст, публіцист, філософ, літературознавець, мистецтвознавець, перекладач, громадський і культурний діяч української еміграції (з 1920 р.), співець степової Еллади (Херсонщини), майстер поетичного слова, творець власної естетичної системи на засадах традиційності, культу героїзму та релігійності; борець проти зовнішніх ворогів України та внутрішніх слабкостей української нації; автор збірок поезій "Стилет і стилос", "Земна мадонна", "Перстень Полікрата", "Остання весна", поеми "П'ята симфонія", літературознавчих і публіцистичних статей ("Книга спостережень"), праць про творчість Т. Шевченка, І. Франка, П. Куліша, Г. Чупринку, М. Бажана, М. Хвильового та ін. українських письменників.

– 90 років від дня народження Павла Івановича Наніїва (1922 – ?).

Український письменник, журналіст, публіцист, член Національної спілки письменників України, співробітник редакцій газет «Сільські вісті» (Київ), «Стахановець» (Бровари), «Чорноморська комуна» (Одеса); автор збірки поетичних творів, історичного роману-трилогії про графиню Софію Потоцьку «Тричі продана», біографічної повісті «Лозинова труна», присвяченої пам’яті Голодомору 1932–1933 рр.

– 75 років від дня народження Олександра Антоновича Захаренка (1937–2002).

Український педагог-новатор, учитель математики й фізики, організатор народної освіти, член-кореспондент АПН СРСР, академік-засновник АПН України, іноземний член Російської академії освіти (РАО), заслужений учитель Української РСР, народний учитель СРСР, зачинатель педагогіки співробітництва – творчої взаємодії вчителя і учня; один із представників інноваційної освітньої практики, засновник і директор авторської Сахнівської середньої школи на Черкащині (35 років), в якій реалізував свою концепцію сільської школи; творець нових технологій навчання і виховання, голова Спілки творчих учителів України, автор книг "Школа над Россю", "Поради колезі...", "Слово до нащадків", творець ідеї і керівник "Енциклопедії шкільного роду" (у 4 т.).

4.02 – 115 років від дня народження Федора Пилиповича Максименка (1897–1983).

Український бібліограф-енциклопедист, книгознавець, один із фундаторів бібліотечно-бібліографічної справи в УРСР, завідувач відділу періодики Всенародної бібліотеки України (нині Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), завідувач відділами наукових бібліотек Київського та Львівського університетів, основоположник вивчення основ бібліотечно-бібліографічних знань у навчальних закладах України, автор покажчика "Матеріали до краєзнавчої бібліографії України", який став класичним, каталогу "Першодруки (інкунабули) Наукової бібліотеки Львівського університету", збірок історичних відомостей про населені пункти УРСР; укладач, редактор, рецензент найрізноманітніших бібліографічних покажчиків – українознавчих, краєзнавчих, персональних, бібліографічних, галузевих та ін.

7.02 – 200 років від дня народження Чарлза Діккенса (1812– 1870).

Англійський письменник-реаліст, стенографіст, парламентський репортер, кореспондент, людина невичерпного гумору, іронії, з акторськими здібностями, визнаний читець власних творів у Європі та Америці, засновник журналу "Домашнє читання", автор романів "Посмертні записки Піквікського клубу", "Пригоди Олівера Твіста", "Домбі і син", "Тяжкі часи", "Крихітка Доррі", "Холодний дім" та ін.

8.02 – 190 років від дня народження Опанаса Васильовича Марковича (1822–1867).

Український фольклорист і етнограф, збирач і записувач мелодій, творець музичної фольклористики –"окремої школи національної української музики" (за висловом І. Франка), член Кирило-Мефодіївського товариства, викладач географії Немирівської гімназії, соратник і помічник дружини (Марко Вовчок) у літературній творчості, збиранні і записуванні фольклорного матеріалу; автор нарисів про русалок, купальські пісні, родинні обряди. Зібрав близько 50 тис. приказок, прислів'їв, загадок.

17.02 – 120 років від дня народження Йосифа Сліпого (справж. – Йосип Іванович Коберницький-Дичковський, 1892–1984).

Український богослов, педагог, церковний і громадський діяч, архієпископ, митрополит Української греко-католицької церкви, Києво-Галицький патріарх, кардинал, сподвижник і послідовник митрополита Андрія Шептицького, дійсний член НТШ у Львові, професор і ректор Львівської семінарії, перший ректор Львівської богословської академії, автор низки філософсько-релігійних трактатів, наукових праць, засновник часопису "Богословія", Богословського наукового товариства. 18 років подвижник провів у ГУЛАГівських таборах. У 1992 р. за його заповітом перепоховано на рідній землі.

19.02 – 165 років від дня народження Олександра Олександровича Русова (1847–1915).

Український учений, славіст, педагог, етнограф, фольклорист, статистик, музикознавець, громадський діяч, основоположник земської статистики в Україні, викладач латинської і грецької мов, історії в Першій Київській та Фундуклеївській жіночій гімназіях, член Київської громади, один із засновників і діячів Південно-Західного товариства в Києві, видавець першого повного "Кобзаря" Т. Г. Шевченка (1876, Прага), популяризатор літератури для народу, автор наукових праць із українського правопису, фольклористики, статистичних досліджень Чернігівщини, Херсонщини, Полтавщини, із питань педагогіки, методики викладання предметів у гімназіях тощо.

20.02 – 160 років від дня народження Миколи Георгійовича Гаріна-Михайловського (1852–1906).

Російський письменник, публіцист, активний діяч демократичного руху, автор автобіографічної тетралогії "Дитинство Тьоми", "Гімназисти", "Студенти", "Інженери", нарису "Картинки Волині", в якому поетично змальовано українську природу, життя трудового народу, прогресивної інтелігенції. Дитячі та юнацькі роки письменника пройшли в Україні.

21.02 – Міжнародний день рідної мови.

24.02 – 120 років від дня народження Костянтина Олександровича Федіна (1892–1977).

Російський письменник, академік АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці, голова правління СП СРСР, автор романів, оповідань, нарисів, трилогії – "Перші радощі", "Незвичайне літо", "Вогнище", праць з історії і теорії літератури, лауреат Державної премії СРСР (1949).

25.02 – 125 років від дня народження Леся (Олександра-Зенона) Курбаса (1887–1937).

Український театральний режисер, громадський діяч, актор, драматург і публіцист, педагог, перекладач, фундатор нового українського модерного театру "Березіль", що мав на меті синтетично об'єднати слово, рух, жест, музику, світло й декоративне мистецтво в одну театральну мову; викладач Київського і Харківського музично-драматичних інститутів, один із засновників журналів "Театральні вісті", "Барикади театру", "Радянський театр", творець театральних образів Гонти ("Гайдамаки" Т. Шевченка), Гурмана ("Украдене щастя" І. Франка), Хлєстакова ("Ревізор" М. Гоголя) та ін., автор новел, театрознавчих праць, перекладів, інсценізацій тощо.

26.02 – 210 років від дня народження Віктора Гюґо (1802– 1885).

Французький письменник-романіст, публіцист, громадський діяч, член Французької академії, автор поетичних збірок "Осіннє листя", "Присмеркові пісні", "Грізний рік" (1871), "Паризька комуна", драм "Ернані", "Марія Тюдор", "Анжело" та ін., історичних романів "Собор Паризької Богоматері", "Дев'яносто третій рік", соціальних романів "Знедолені", "Людина, що сміється", "Трудівники моря".

– 175 років від дня народження Лева Миколайовича Модзалевського (1837–1896).

Російський педагог, сучасник і послідовник К. Д. Ушинського, викладач російської літератури Смольного університету та Маріїнського інституту, інспектор Кавказького навчального округу, директор училища глухонімих у Петербурзі, учасник підготовки підручника "Рідне слово" К. Д. Ушинського, до якого увійшли його вірші для дітей, автор праць із питань історії виховання і навчання, зокрема першого систематичного посібника з історії педагогіки "Нарис історії виховання і навчання з найдавніших і до наших часів" (у 3 т.).

27.02 – 110 років від дня народження Джона Стейнбека (1902–1968).

Американський письменник різноманітних жанрів – романіст, новеліст, драматург, публіцист, репортер, автор творів "Про мишей і людей", "Грона гніву", "На схід від раю", "Зима тривоги нашої" та ін., лауреат Пулітцерівської премії (1940), Нобелівської премії (1962) "за реалістичне та поетичне обдарування, яке поєднується в його творах із тонким гумором і співчуттям до пригноблених".


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.