Тематичний список


1.  Життєствердний дух ранніх поезій Павла Тичини (збірка "Сонячні кларнети")  // Вчимося писати твір з української літератури: 8-11 класи. – К., 2000. – С. 150–153.
Твір літературно-критичного змісту.

2.  Вивчення життєвого і творчого шляху П. Г. Тичини // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 7. – Вкладка.
Система уроків.

3.  П. Тичина - золотогомінний // Класики не зовсім за підручником / А.Г.Погрібний. – К., 2000. – С. 89–112.
"Сонячні кларнети" - велика мистецька сенсація.

4.  Сонцекларнетні карби віку // Літературні явища і з'яви (Статті. Портрети. Силуети. Наближення ) / А. Г. Погрібний. – Ніжин, 2007. – С. 527–563.
Творчість Павла Тичини.

5.  Балагура Т.  Мальована музика слова  / Т. Балагура // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – №1. – С. 51–55.
Конспект інтегрованого уроку по творчості П.Тичини.

6.  Баран Г.  "Стою. Молюсь. Так тихо-тихо скрізь..." Мовосталь віршованої молитви Павла Тичини / Г. Баран // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 4–5. – С. 161–168.

7.  Барчан В.  Експресіонізм і поетична творчість П.Тичини 10-20-х рр.ХХ ст. / В. Барчан // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2004. – С. 79–88. – (Філологія; Вип.9).

8.  Бистрова О.  Близкість віддалених сенсів: П.Тичина "Похорон друга" - М.Цветаєва "Стихи к Чехии" / О. Бистрова // Слово і час. – 2004. – № 7. – С. 42–47.

9.  Богдан С.  Стереотипи мовної поведінки Павла Тичини в інтимному листуванні  / С. Богдан // Дивослово. – 2008. – № 5. – С. 35–43.

10.  Бойко Т.  Роль звука і кольору у поезіях Павла Тичини  / Т. Бойко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 7. – С. 25–26.
Вивчення лірики поета. 5 клас.

11.  Гальонка О.  Лиш мрія, сон... Літературно-мистецька елегія за "Кларнетами ніжності" Павла Загребельного, поезіями Павла Тичини, Володимира Самійленка, Жана Мореаса, Поля Верлена / Олексій Гальонка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 3. – С. 80–92.
Позакласна робота з української та зарубіжнї літератури по творчості П.Загребельного, П.Тичини, В.Самійленка та французьких поетів: Ж.Мореаса, П.Верлена.

12.  Гальчук О.  Трагічний Прометей: від Есхіла до Павла Тичини  / О. Гальчук // Київська старовина. – 2006. – № 2. – С. 87–97.

13.  Гандреас-Екшмідт К.  Компаративний аналіз західноєвропейської (Поль Верлен) і української (Павло Тичина) модерністської поезії / Катерина Гандреас-Екшмідт, Юлія Романенко // Дивослово. – 2010. – № 5. – С. 10–16.

14.  Герасимов Ю.  Увиразнити бачення. Ритмічні та смислові акценти вірша Павла Тичини "Блакить мою душу обвіяла..."  / Ю. Герасимов // Українська мова та література. – 2006. – № 48. – С. 9–12.

15.  Гнатюк Н.  Невідомий Тичина / Н. Гнатюк // Слово Просвіти. – 2007. – № 38. – С. 10.

16.  Горідько Ю.  Символістська поезія В. Кобилянського, Д.Загула, Я. Савченка, П. Тичини (Матеріали до антології "Український символізм")  / Ю. Горідько // Київська старовина. – 2004. – № 3. – С. 112–140.

17.  Гречковська В.  "Тичина сьогодні і завжди". Сценарій літературно-мистецького свята до дня народження П.Г.Тичини. 9-й клас  / Валентина Гречковська, Валентина Кобиш // Українська мова та література. – 2010. – № 8. – С. 17–18.

18.  Гуменюк В.  Творчість Павла Тичини в контексті мистецьких віяній його доби [Текст] / В. Гуменюк // Дивослово. – 2005. – №5. – С.56–60.

19.  Деркачева О.  Мотив сонцепоклонництва у ліриці 20-х рр. ХХ ст. / О. Деркачева // Дивослово. – 2005. – № 4. – С. 49–53.
На матеріалі текстів А.Казки, П.Тичини, В. Свідзинського.

20.  Дирибало О.  Поетичне асоціювання в українській письменницькій критиці ХХ ст. / О. Дирибало // Мандрівець. – 2007. – № 1. – С. 52–57.
Літературно-критичні виступи М.Бажана, М.Рильського, П. Тичини, Д.Павличка стосовно польської літератури.

21.  Діброва Н. А.  Павло Тичина. Збірка "Перемагать і жить". Інтегрований урок у 10 класі / Н. А. Діброва, В. Є. Бабанін // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 6. – С. 17–22.

22.  Донець Г.  Геній поневоленої нації, або ще раз про терези історії [Текст] / Г. Донець // Київ. – 2004. – № 4–5. – С. 162–165.
Логіка компромісу П.Тичини з владою.

23.  Дорошенко В.  Українські письменники 1920-х років у критиці Юрія Меженка / В. Дорошенко // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Х., 1995. – С. 107–117. – (Нова серія).

24.  Дроздовський Д.  Під знаком саморозп'яття. Роздуми про феномен Тичини - поета і людини / Д. Дроздовський // Україна молода. – 2006. – № 23. – С. 13.

25.  Дроздовський Д.  Три смерті Тичини. Епітафія крізь час про "Чорного янгола" / Д. Дроздовський // Дзеркало тижня. – 2007. – № 37. – С. 19.
Тайни творчості поета.

26.  Дроздовський Д.  Померти за життя, або музична ріка поета  / Д. Дроздовський // Слово Просвіти. – 2007. – № 38. – С. 10–11.
Про Павла Тичину.

27.  Дунай П.  Павло Тичина – знакова постать розчахнутої доби [Текст] / П. Дунай // Українська мова та література. – 2004. – № 19. – С. 3–9.
Аналіз поезії Тичини.

28.  Дунай П.  Андрій Ніковський: "Радію за Тичину без краю". "Сонячні кларнети" у книжці есеїв "Vita nova" / П. Дунай // Українська мова та література. – 2005. – № 36. – С. 5–7.

29.  Зінчук С.  Екран пам'яті / С. Зінчук // Київ. – 2004. – № 10. – С. 145–161.
Спогади про А.Малишка, П.Тичину, М. Рильського, В.Сосюру, Григора Тютюнника.

30.  Клочек Г.  Художній світ поезії Павла Тичини "Ви знаєте, як липа шелестить..." До проблеми аналізу внутрішнього світу художнього твору з позицій рецептивної поетики / Г. Клочек // Дивослово. – 2007. – № 11. – С. 53–60.

31.  Кот С.  Павло Тичина і культурна спадщина України / С. Кот // Пам'ятки України: історія та культура. – 2008. – № 1. – С. 84–101.

32.  Кривенко С.  Ранній Павло Тичина у відгуках Михайла Могилянського / Сергій Кривенко // Слово і час. – 2009. – № 5. – С. 100–104.
Про українського літературознавця Михайла Могилянського та його погляди на творчість українського поета П.Г.Тичини.

33.  Кривуляк О.  Естетичні шукання П.Тичини та М.Яцківа  / О. Кривуляк // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : зб. матеріалів Ювілейної наук. конф., присвяченої 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю Чернігівського державного пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка / Чернігів. держ. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – С. 80–82.

34.  Кулькова В.  На посаді міністра освіти Павло Тичина передплачував учителям-односельцям газети й журнали / В. Кулькова // Сільська школа. – 2005. – № 5–6. – С. 5.

35.  Левченко І.  Павло Тичина."Хор лісових дзвіночків": Урок в 5-му класі за методикою розвиваючого навчання / І. Левченко // Українська мова та література. – 2004. – № 19. – С. 14–15.

36.  Ленська С.  "Хай звіра в собі не плекають..." Історіософська концепція "Національної трилогії" Павла Тичини / С. Ленська // Рідний край : Наук. публіцист. художньо-літературний альманах / Полт. держ. пед.ун-т ім.. В.Г.Короленка. – Полтава, 2007. – № 2 (17). – С. 87–92.

37.  Логвіненко Н.  Вивчення фольклорних джерел ранніх творів Павла Тичини / Н. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 3. – С. 28–32.

38.  Макашова Ю.  "Гармонії шукаєш у житті" Урок літератури у 5 класі / Юлія Макашова // Дивослово. – 2010. – № 5. – С. 7–9.
Урок украінської літератури за творчістю українського поета Павла Тичини.

39.  Марко В.  Вібрація душі поета і світ. Поема Павла Тичини "Золотий гомін" / В. Марко // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 53–57.

40.  Мартинюк В.  Релігійно-містичні тенденції ранніх поезій П.Тичини / В. Мартинюк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць / Нац. авіаційний ун-т. Гуманітарний ін-т. Фак. лінгвістики. – К., 2006. – Вип. 13. – С. 67–78.

41.  Махінчук М.  Поїздка в Піски не без задоволення і моралі  / М. Махінчук // Голос України. – 2010. – № 219. – С. 20–21.
Про садибу Павла Тичини в Пісках.

42.  Махінчук М.  Прислухайтесь : це "Соняшні кларнети"  / М. Махінчук // Віче. – 2011. – № 1. – С. 68–69.

43.  Михайліна Т. М.  Роздуми про життя: П.Тичина, У. Уїтмен. Інтегрований урок у 10 класі / Т. М. Михайліна, Н. П. Маркова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 31. – С. 15–17.

44.  Мовчун А.  І генії були дітьми. Павло Григорович Тичина (27 січня 1891 р. - 16 вересня 1967 р.) [Текст] / А. Мовчун // Початкова освіта. – 2005. – №15. – С.4–9.

45.  Могилянський М.  Тычина (страничка из истории новой украинской поэзии) [Текст] / Михайло Могилський // Слово і час. – 2009. – №5. – С. 104–109.

46.  Молочко С.  "...Не людина, а музика" / С. Молочко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – №1. – С.37–50.
Система уроків вивчення творчості П.Тичини у взаємозв'язку з музикою.

47.  Наєнко М.  Високий модернізм "Сонячних кларнетів": національний текст і загальнолітературний контекст / Михайло Наєнко // Слов'янські обрії : ХIV Міжнар. з'їзд славістів (10.09–16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) : доповіді / НАН України ; Укр. комітет славістів; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – К., 2008. – Вип. 2. – С. 460–472.
Про збірку  Павла Тичини.

48.  Науменко Н.  "Світлоритм" ліричних мініатюр Павла Тичини в англійських перекладах / Н. Науменко // Сучасний погляд на літературу : Зб. наукових праць. – К., 2007. – Вип. 11. – С. 148–157.

49.  Овдійчук Л.  Естетичні уподобання українських письменників. Узагальнюючі таблиці: Максим Рильський, Павло Тичина, Володимир Сосюра / Л. Овдійчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 7–8. – С. 68–72.

50.  Опанасюк І.  Павло Тичина - незламний співець краси рідної природи і народу. 7 клас / І. Опанасюк // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 12. – С. 29–31.

51.  Осадчий В.  "Животворив душею давній міт..." / В. Осадчий // Літературна Україна. – 2006. – № 4. – С. 1–2.
Поетика творчості П.Г.Тичини.

52.  Павленко М.  Як Павло Тичина Уманський інститут рятував  / М. Павленко // Дзвін. – 2007. – № 1. – С. 113–116.

53.  Павленко М.  "Падаю і знов іду": крутосхили тичининого шляху до Шевченка / М. Павленко // Слово і час. – 2008. – № 7. – С. 3–14.
Зв'язки життя і творчості Павла Тичини з генієм Тараса Шевченка, духовне наближення П.Г.Тичини до Т.Г.Шевченка. Мистецькі та ідеологічні розходження Тичини з Шевчековими ідеями.

54.  Павленко Н.  Павло Тичина: для уроку за життєвою долею  / Н. Павленко // Урок української. – 2008. – № 5–6. – С. 44–46.

55.  Подранецька Н.  Павло Тичина - "дивний мрійник із очима дитини..." / Н. Подранецька // Дивослово. – 2006. – № 12. – С. 15–16.
Відтворення краси природи і патріотичних почуттів у поезії П.Тичини "Не бував ти у наших краях!".

56.  Подранецька Н.  Павло Тичина - "дивний мрійник із очима дитини..." 5 клас / Н. Подранецька // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 4. – С. 35–37.

57.  Подранецька Н.  Світла нота "Сонячних кларнетів" Павла Тичини.10 клас / Н. Подранецька // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 5. – С. 32–37.

58.  Поляруш О.  " Вслухався я в той гомін золотий...": Поема Павла Тичини "Золотий гомін" / О. Поляруш // Дивослово. – 2004. – № 2. – С. 5–9.

59.  Поляруш О.  Поетика апокаліпсису Павла Тичини і Тодося Осьмачки / О. Поляруш // Українська мова та література. – 2006. – № 3–4. – С. 23–28.

60.  Пономаренко О.  "Золотий гомін" Павла Тичини: відроджені скарби шевченківського "Великого льоху" / Олеся Пономаренко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 5. – С. 64–70.

61.  Рева Л.  Вільний вірш у модерністських творах Павла Тичини  / Л. Рева // Література. Фольклор. Проблеми поетики : Зб. наукових праць. – К., 2007. – Вип. 28, ч. 2. – С. 249–256.

62.  Сверстюк Є.  Доля поета / Є. Сверстюк // Літературна Україна. – 2007. – № 7. – С. 1.
Про українського поета Павла Григоровича Тичину.

63.  Сипливець С.  Ідея вселенської гармонії у збірці Павла Тичини "Сонячні кларнети" / С. Сипливець // Дивослово. – 2007. – № 11. – С. 61–63.

64.  Сорокіна Н. О.  Павло Тичина. Кларнетичний символізм  / Н. О. Сорокіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 16. – С. 31–35.

65.  Стасюк Н.  "Блакить мою душу обвіяла..." / Н. Стасюк // Дивослово. – 2008. – № 6. – С. 17–18.
Вивчення поезій Павла Тичини у 5 класі.

66.  Степаненко М.  Постать Симона Петлюри в підсовєтській літературі  / М. Степаненко // Українське слово. – 2009. – № 20. – С. 13–14.
Симон Петлюри в творах радянських письменників П.Тичині, В.Сосюри,  П.Панча та інших.

67.  Степаненко М.  Роздуми Павла Тичини над прозою Олеся Гончара / М. Степаненко // Січеслав. – 2010. – № 3. – С. 186–193.

68.  Степаненко М.  Слово Павла Тичини на захист письменника-початківця Олеся Гончара / М. Степаненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 11–12. – С. 141–145.

69.  Степаненко М. І.  Щоденникова мозаїка (Павло Тичина – Олесь Гончар: інтертекст – текст) / М. І. Степаненко // Всеукраїнська науково-практична конференція "Журналістика, філологія та медіаосвіта" : зб. наук. доповідей : у 2 т. / Фак. філології та журналістики Полт. держ. пед. ун-ту імені В.Г. Короленка, Каф. заг. і слов'янського мовознавства та журналістики. – Полтава, 2009. – Т. 2. – С. 336–342.

70.  Степаненко М.  Поезія Павла Тичини в "щоденниках" Олеся Гончара. Інтертекстуальний вияв / Микола Степаненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 6. – С. 109–111.

71.  Сулима М.  Павло Тичина і поети-модерністи / М. Сулима // Слово і час. – 2007. – № 4. – С. 32–38.

72.  Тичина Ю.  Про дослідження родоводу Павла Тичини. Коментар через 20 років / Ю. Тичина // Кур'єр Кривбасу. – 2007. – № 9–10. – С. 167–177.

73.  Фасоля А.  Як доторкнутися до душі (Поліфонія звуків, барв, почуттів, у поезії Павла Тичини "Світає" на особистісно-зорієнтованому уроці у 8 класі) / А. Фасоля, О. Гаврилюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 5. – С. 14–18.

74.  Фока М.  "...У танці я, ритмічний рух..." / Марія Фока // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 3. – С. 6–9.
Хореографічний компонент у поетичній творчості Павла Тичини.

75.  Фока М.  "... О, що зі мною фарби ті зробили !" Про живописний компонент художнього мислення Павла Тичини / Марія Фока // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 3. – С. 92–102.

76.  Фока М.  Функціонування кольору в поетичних творах Павла Тичини / Марія Фока // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 6. – С. 2–7.
Палітра кольорів у поезії українського поета П.Г.Тичини.

77.  Фока М.  Синестезія як генератор музично-живописних ефектів у поетичній творчості Павла Тичини / Марія Фока // Дивослово. – 2010. – № 1. – С. 55–57.
Про поезію українського поета Павла Тичини.

78.  Хархун В.  "Митець у каноні": Соцреалістична поезія Павла Тичини 1930-1960-х років / В. Хархун // Слово і час. – 2006. – № 10. – С. 38–51.

79.  Хархун В.  Поема Павла Тичини "Похорон друга" крізь призму тоталітарної естетики / Валентина Хархун // Дивослово. – 2009. – № 6. – С.  49–52.

80.  Цалик С.  Як Тичина випередив Орвелла, і що з того вийшло  / С. Цалик, П. Селігей // Літературна Україна. – 2005. – № 3. – С. 1,8. – № 4. – С.1,8
З майбутньої книги "Роліт і його славетні мешканці".

81.  Човнова Н. А.  Українська література. 5 клас. Уроки за новою програмою / Н. А. Човнова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 26. – С. 4–16.

82.  Штирляєва Т. В.  Друга світова війна у дзеркалі літератури. Урок-семінар / Т. В. Штирляєва // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2008. – № 5. – С. 26–28.

83.  Шульга Л. І.  В.Шевчук. "Панна сотниківна". Уроки літератури в 11 класі / Л. І. Шульга // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 1. – С. 16–18.
Про творчість В.О.Шевчука та П.Г.Тичини.


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.