Тематичний список


1. Айзікова Л.  Практично орієнтована підготовка вчителів у Великій Британії  / Л. Айзікова // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – № 3. – С. 165–174.

2.  Белякова Н. Ю.  Исторический опыт тьюторства в британской высшей школе / Н. Ю. Белякова // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 8. – С. 64–68.

3.  Вольхин С. Н. Стандарты высшего профессионального образования в Польше  / С. Н. Вольхин // Высшее образование сегодня. – 2005. – № 11. – С. 22–24.

4.  Воронка Г. С.  Ступенева структуризація системи вищої освіти за кордоном  / Г. С. Воронка // Гуманітарні науки. – 2009. – № 1. – С. 124–131.
Система вищої освіти у Канаді і Великій Британії.

5.  Воронка Г.  Академічне консультування, соціальне забезпечення студентів у Канаді та Великобританії  / Г. Воронка // Шлях освіти. – 2008. – № 3. – С. 19–22.

6.  Воронка Г.  Університети в Канаді та Великобританії як навчально-освітні та науково-дослідні центри / Г. Воронка // Шлях освіти. – 2006. – № 1. – С. 28–30.
7.  Воронка Г.  Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу шкіл післядипломної освіти  / Г. Воронка // Шлях освіти. – 2006. – № 4. – С. 27–28.
Післядипломна освіта в Канаді, Великобританії.

8.  Воронка Г.  Зарахування до закладів вищої освіти у Канаді та Великій Британії  / Г. Воронка // Вища школа. – 2006. – № 5–6. – С. 78–83.

9.  Воронка Г.  Особливості відбору кандидатів на навчання у закладах вищої освіти в Канаді та Великій Британії  / Г. Воронка // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – № 1. – С. 199–208.

10.  Гут Д.  Болонський процес: вплив реформи вищої освіти на структуру та організацію докторантури в Німеччині  / Д. Гут // Вища школа. – 2007. – № 3. – С. 85–94.

11. Дузенко Ю. В.  Досвід реформування вищої освіти Німеччини  / Ю. В. Дузенко // Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Досвід видатних педагогів Полтавщини в управлінській діяльності : Всеукр. наук.-практ. семінар, (Полтава, 12-13 берез. 2009 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т педагогіки АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 104–105.

12.  Завлоскі І.  Модульное обучение в польском профессиональном образовании  / І. Завлоскі, Є. Нероба, К. Нєвєдомскі // Дидактика професійної школи. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 216–220.

13.  Захарова О. Л.  Университеты Германии в Болонском процессе  / О. Л. Захарова // Педагогика. – 2009. – № 2. – С. 101–106.

14. Европейская альтернатива Гарварду // Народное образование. – 2006. – № 10. – С. 215–219.
Про Лондонскую школу бизнеса (London Bussiness School).

15. INSEAD: принцип разнообразия  // Народное образование. – 2006. – № 10. – С. 220–222.

16.  Кембриджський університет: 800 років академічної демократії  // Кампус. – 2009. – № 1. – С. 48–52.

17. Коваль, Т.  Із сучасного німецького досвіду реформування вищої освіти  / Т. Коваль // Рідна школа. – 2007. – № 7–8. – С. 72–75.

18. Коваль Т.  Вища освіта сучасної Німмечини в умовах політичних і технологічних модернізацій  / Т. Коваль // Вища освіта України. – 2007. – № 4. – С. 95–101.

19. Короткова Ю.  Особливості професійно-педагогічної підготовки вчителів початкових класів у Греції / Ю. Короткова // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 74–77.

20.   Копытов А. Д. Инновационные педагогические технологии профессионального образования в США и Германии / А. Д. Копытов, М. П. Пальянов // Педагогика. – 2009. – № 8. – С. 86–93.

21.  Кудін А.  Особливості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ФРН  / А. Кудін, З. Логвін, О. Клименко // Вища школа. – 2006. – № 4. – С. 51–58.

22. Купар М.  Британський досвід: актуальні проблеми підготовки майбутнього вчителя у світлі концепцій Болонського процесу  / М. Купар // Дидаскал. – 2005. – № 3. – С. 150–152.

23.  Родина О.  Профессионально-педагогическая подготовка реподавателей в университетах Германии  / О. Родина // Гуманітарні науки. – 2009. – № 2. – С. 111–119.

24.  Ставрук М. А.  Академическая мобильность студентов Финляндии  / М. А. Ставрук // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 4. – С. 93–96.

25.  Столяров Г.  Наука та вища освіта в Німеччині / Геннадій Столяров // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 2. – С. 46.

26.  Матушевская Г. В.  Проблемы индивидуализации и персонализации педагогического образования во Франции/ Г. В. Матушевская // Мир образования- образование в мире. – 2007. – № 1. – С. 14–120.

27.  Морозова Т.  Британські професійні та академічні стандарти у сфері ІКТ  / Т. Морозова // Вища школа. – 2008. – № 1. – С. 42–51.
Про підготовку фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій в Англії.

28. Писарева Л. И.  Высшая школа ФРГ: традиции, новые ориентации, прогнозы  / Л. И. Писарева // Педагогика. – 2008. – № 5. – С. 88–93.

29. Писарева Л.  Педагогические вузы в зеркале реформы высшего образования ФРГ  / Л. Писарева // Народное образование. – 2007. – № 9. – С. 51–54.

30. Погребняк Н. М.  Відкриті можливості відкритого університету  / Н. М. Погребняк // Гуманітарні науки. – 2010. – № 1. – С. 92–95.

31. Погребняк Н. Н.  Теория и практика обучения студентов – будущих учителей в университетах Великобритании / Н. Н. Погребняк // Гуманітарні науки. – 2008. – № 1. – С. 114–123.

32. Семеног О. М.  Тенденції культуромовної підготовки вчителя у Великій Британії, Франції, Німеччині  / О. М. Семеног // Українська культуромовна особистість учителя : (шляхи її формування в системі професійної підготовки) : монографія / О. М. Семеног. – К., 2007. – С. 76–83.

33. Семеног О.  Досвід професійної підготовки майбутнього вчителя рідної мови і літератури в Польщі  / О. Семеног // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – № 2. – С. 169–177.

34. Сисоєва С.  Напрями реалізації стандартів професійних кваліфікацій: досвід Республіки Польщі  / С. Сисоєва // Шлях освіти. – 2008. – № 1. – С. 19–22.

35.  Тейлор Д.  Організаційні зміни в університетах Великої Британії: нові моделі інституційного менеджменту та роль академічного персоналу  / Дж. Тейлор // Вища школа. – 2008. – № 1. – С. 99–122.

36. Университетское образование в Литве в контексте трансформации  // Социологические исследования. – 2007. – № 10. – С. 75–80.

37. Храмова Ю. В.  Государственная политика в сфере образования: реформа высшей школы в Великобритании  / Ю. В. Храмова // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 10. – С. 44–46.

38.  Чехія : маленька країна  // Управління освітою. – 2010. – № 2. – С. 29–30.


39.  Шаповалова Л.  Професіоналізація як один із напрямів розвитку сучасної вищої освіти Франції  / Людмила Шаповалова // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 59–70.

40.  Шаповалова Л.  Реформування змісту університетської освіти Франції  / Л. Шаповалова // Шлях освіти. – 2007. – № 4. – С. 28–31.


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.