Рекомендаційний список
до 125-річчя від дня народження (1885-1941 )

 

 

Твори В.Ю. Свідзинського

 

Свідзінський В. Твори у двох томах. Т. 1. Поетичні твори / Володимир Свідзінський ; Видання підготувала Елеонора Соловей; Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т критики. – К. : Критика, 2004. – 582 с. – (Відкритий архів. Нове українське письменство).

Свідзінський В. Твори у двох томах. Т. 2. Переклади. Статті. Листи / Володимир Свідзінський ; Вид. підготувала Елеонора Соловей; Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т критики. – К. : Критика, 2004. – 512 с. + фронтиспіс. – (Відкритий архів; Нове українське письменство).

 

Про В.Ю. Свідзинського

 

Базилевський В. Внутрішній простір Свідзинського / В. Базилевський // Урок української. – 2008. – № 5–6. – С. 58–60.

Боровий В. Ми шукали до сонця броду / В. Боровий // Дніпро. – 2008. – № 7–8. – С. 137–139.

Володимир Свідзинський // З криниці літ : у 3 т. / І.Дзюба. – К., 2007. – Т. 3 : Літературні портрети; Дніпровський меридіан; Зі спогадів. – С. 439–466.

Деркачева О. Мотив сонцепоклонництва у ліриці 20-х рр. ХХ ст. / О. Деркачева // Дивослово. – 2005. – № 4. – С. 49–53.

На матеріалі текстів А. Казки, П. Тичини, В. Свідзинського.

Кісельова Л. О. Семантична мова фольклорної традиції в поезії М.Клюєва та В.Свідзінського / Л. О. Кісельова // Магістеріум / Нац. ун- т "Києво-Могилянська Акад.". – К., 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студ. – С. 25–31. – (Магістерські прогр.).

Колотило Т. Казка "Кий" В.Свідзінського / Т. Колотило // Берегиня. – 2007. – № 1. – С. 33–36.

Коцюбинська М. Упізнаний нарешті гість / М. Коцюбинська // Критика. – 2007. – № 5. – С. 22–25.

Про Володимира Свідзінського - укр.поета.

Лисенко І. Видимість і сутність. Спогади про Володимира Свідзінського / І. Лисенко // Літературна Україна. – 2006. – № 24. – С. 1,7.

Мацько В. Науково-художня версія Елеонори Соловей шляхів "невпізнаного гостя" - Володимира Свідзінського [Текст] / В. Мацько // Вітчизна. – 2008. – №7-8. – С.162–165.

Мельников Р. Володимир Свідзінський: контекст для легенди / Р. Мельников // Від бароко до постмодерну. – Х., 2003. – Т. 2. – С. 89–105.

Москалець К. Тихий модернізм Свідзинського / К. Москалець // Критика. – 2005. – № 7–8. – С. 26–28.

Наєнко М. Володимир Свідзинський: засвітився від себе й від Бога / М. Наєнко // Дивослово. – 2008. – № 11. – С. 51–54.

Плахотнік Н. Згорання як профітичний мотив у поезії Володимира Свідзинського / Н. Плахотнік // Київська старовина. – 2005. – № 2. – С. 125–132.

Пономаренко О. "Вірю в одвічне буття..." У жовтні 2005 р. минуло 120 років від дня народження дивовижного поета-пантеїста Володимира Свідзінського / О. Пономаренко // Шлях перемоги. – 2005. – № 44. – С. 12.

Сингаївський М. Небо з райдугою і громом / М. Сингаївський // Українське слово. – 2004. – № 52. – С. 14.

Про В. Свідзинського.

Соколова, В. Художня функція риторичних фігур у поезії В.Свідзінського / В. Соколова // Слово і час. – 2007. – № 11. – С. 13–18.

Соловей Е. Habent sua fata libelli. Прижиттєві поетичні книжки Володимира Свідзінського / Е. Соловей // Українська мова та література. – 2004. – № 25–28. – С. 76–79.

Соловей Е. Невпізнаний гість: Доля і спадщина Володимира Свідзінського / Елеонора Соловей ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 2006. – 224 с. : іл.

Соловей Е. "Зберігати вічно... до 1967 року" (про слідчу справу Володимира Свідзінського) / Елеонора Соловей // Слово і час. – 2009. – № 9. – С. 14–23.

Сорочинська С. К. Урок-усний журнал "Який чудовний, повний світла..." світ лірики поетів-символістів. Володимир Свідзинський та Олександр Блок / С. К. Сорочинська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 1. – С. 19–22.

Соснюк К. О. Поезія Володимира Свідзинського та Євангельський текст / К. О. Соснюк // Магістеріум. – К., 2005. – Вип. 21. – С. 74–81. – (Магістерські прогр.).

Тимченко А. Чоловік із дитиною / Антоніна Тимченко // Березіль. – 2009. – № 9–10. – С. 142–151.

Про українського поета Володимира Юхимовича Свдзинського (1885-1941) та його доньку Мирославу Володимирівну Свідзинську (1921- ).

Токмань Г. Мотив смерті коханої людини в поезії Івана Франка, Лесі Українки, Володимира Свідзинського / Г. Токмань // Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 29–37.

Токмань Г. Поетична мариністика Володимира Свідзінського / Ганна Токмань // Слово і час. – 2009. – № 5. – С. 39–47.


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.