1. Вінницький національний технічний університет - http://www.vntu.edu.ua/
 2. Вінницький торгівельно-економічний університет - http://www.vtei.com.ua/
 3. Вінницький державний аграрний університет - http://www.vsau.org/
 4. Вінницький національний Медичний університет - http://www.vnmu.vn.ua/
 5. Вінницький державний педагогічний університет - http://www.vspu.edu.ua/
 6. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара - http://www.dsu.dp.ua/
 7. Донецький національний технічний університет - http://donntu.edu.ua/index.php
 8. Житомирський державний університет ім. І.Франка - http://www.zu.edu.ua/
 9. Навчальні заклади Житомира
 10. ВНЗ Запоріжжя
 11. Запорізька державна інженерна академія - http://www.zgia.zp.ua/
 12. Запорізький національний технічний ун-т - http://www.zntu.edu.ua/
 13. Запорізький інститут економіки і інформаційних технологій - http://www.econom.zp.ua/pages/new/index.php
 14. Києво-Могилянська академія - http://www.ukma.edu.ua/
 15. Київський національний університет ім. Т. Шевченка - http://www.univ.kiev.ua/
 16. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана - http://www.kneu.kiev.ua/
 17. Київський національний торговельно-економічний університет - http://www.knteu.kiev.ua/
 18. Київський Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" - http://www.ntu-kpi.kiev.ua/
 19. Київський національний авіаційний університет - http://www.nau.edu.ua/
 20. Київський національний аграрний університет - http://www.nauu.kiev.ua/
 21. Київський університет права НАН України - http://www.kul.kiev.ua/
 22. Луганський національний аграрний університет - http://www.lnau.lg.ua/
 23. Луганський ДПУ ім. Т. Шевченка - http://w3.lg.ua/ldpu.html
 24. Луганський Східно-український національний університет
 25. Львівський національний університет ім. І. Франка - http://www.franko.lviv.ua
 26. Львівський національний університет "Львівська політехніка" - http://lp.edu.ua/
 27. МАУП - http://www.maup.com.ua/
 28. Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова - http://onu.edu.ua/
 29. Одеський національний технічний університет - http://www.opu.ua/
 30. Одеська національна юридична академія - http://onua.edu.ua
 31. Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя - http://www.tntu.edu.ua/
 32. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - http://www.kpi.kharkov.ua/ua/
 33. Українська інженерно-педагогічна академія. М. Харків - http://www.uipa.kharkov.ua/
 34. Харківський національний економічний університет - http://www.hneu.edu.ua/
 35. Харківська державна академія культури - http://www.ic.ac.kharkov.ua/

 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.