Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Бібліографія, бібліотекознавство

 

1. 016:929

А38 Академік Анатолій Глібович Загородній [Текст] : матеріали до бібліографії : до 70-річчя від дня народження / відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 136 с.

УДК 016:929]:53

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 024

Б59 Бібліотечні послуги: облік, статистика, ефективність [Текст] : наук.-метод. посіб. / уклад. : О. Яковенко, А. Венідиктова ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 132 с.

УДК 024

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 027.54

Б59 Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 18 / глав. ред. А. Онищенко ; НАН Украины, Нац. б-ка Украины имени В. И. Вернадского, Междунар. ассоциация академий наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. – Киев, 2020. – 296 с. – Библиогр. в конце ст.

УДК 027.54

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 027.54

І-90 Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : довідник. Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – Київ, 2020. – 300 с.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

5. 027.54

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності / відп. ред. О. Василенко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ : НБУВ, 2019. – 436 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

6. 027.54

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних коммунікацій / за заг. ред. В Горового ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ : НБУВ, 2020. – 368 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

7. 027.54

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект / за заг. ред. В Горового ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ : НБУВ, 2020. – 492 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

8. 027.54

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 59 : Слов'янські обрії : матеріали наук. конф. "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку", (Київ, 24 трав. 2019 р.) / гол. ред. Н. Кунанець ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ : НБУВ, 2020. – 356 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

9. 027.54

Н34 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 60 / гол. ред. Н. Кунанець ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ : НБУВ, 2020. – 348 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

10. 027.54

О-19 Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2019 році [Текст] : бібліогр. покаж. / відп. ред. О. М. Василенко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 182 с. – Імен. покаж.: с. 164-181.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 016:929

П70 Праці викладачів катедри загального і слов'янського мовознавства та іноземних мов [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. та ред.: Л. Л. Король, Л. М. Черчата ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 141 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Праці_викладачів.pdf.

УДК 016:929]:81

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

12. 016:929]:37

П80 Прокопенко Іван Федорович доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України (до 85-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліографія: 1968-2021 рр. Вип. 1 / уклад. В. П. Захарченко, наук. ред. О. Г. Коробкіна ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Наукова б-ка. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Харків : ХНПУ, 2021. – 93 с. – (Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди).

УДК 016:929]:37

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 016:821.09(477)

П99 П'ядик Ю. В.

Українська поезія кінця ХІХ - середини ХХ ст. Бібліографія. Антологія [Текст]. Т. 1 : А - В / Ю. В. П'ядик ; упоряд.: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна ; Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка НАН України, Укр. держ. центр "Мала акад. наук", Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору України. – Київ : К.І.С., 2010. – 736 с. : іл.

УДК 016:821.09(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 016:821.09(477)

П99 П'ядик Ю. В.

Українська поезія кінця ХІХ - середини ХХ ст. Бібліографія. Антологія [Текст]. Т. 2 : Г - Ж / Ю. В. П'ядик ; упоряд.: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна ; Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка НАН України, Укр. держ. центр "Мала акад. наук", Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору України. – Київ : К.І.С., 2011. – 800 с. : іл.

УДК 016:821.09(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 016:821.09(477)

П99 П'ядик Ю. В.

Українська поезія кінця ХІХ - середини ХХ ст. Бібліографія. Антологія [Текст]. Т. 3 : З - Ко / Ю. В. П'ядик ; упоряд.: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна ; Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка НАН України, Укр. держ. центр "Мала акад. наук", Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору України. – Київ : К.І.С., 2012. – 720 с. : іл.

УДК 016:821.09(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 016:821.09(477)

П99 П'ядик Ю. В.

Українська поезія кінця ХІХ - середини ХХ ст. Бібліографія. Антологія [Текст]. Т. 4 : Кр - Мак / Ю. В. П'ядик ; упоряд.: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна ; Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка НАН України, Укр. держ. центр "Мала акад. наук", Львів. нац. наук. б-ка імені В. Стефаника НАН України. – Київ : К.І.С., 2015. – 784 с. : іл.

УДК 016:821.09(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 016:821.09(477)

П99 П'ядик Ю. В.

Українська поезія кінця ХІХ - середини ХХ ст. Бібліографія. Антологія [Текст]. Т. 5 : Мал - Олег / Ю. В. П'ядик ; упоряд.: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна, С. П. Халявка ; Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка НАН України, Держ. наукова установа Книжкова палата імені Івана Федорова. – Київ : К.І.С., 2017. – 768 с. : іл.

УДК 016:821.09(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 016:821.09(477)

П99 П'ядик Ю. В.

Українська поезія кінця ХІХ - середини ХХ ст. Бібліографія. Антологія [Текст]. Т. 6 : Олек - Пол / Ю. В. П'ядик ; упоряд.: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна, С. П. Халявка ; Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка НАН України, Держ. наукова установа Книжкова палата імені Івана Федорова. – Київ : К.І.С., 2020. – 752 с. : іл.

УДК 016:821.09(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 016:821.09(477)

П99 П'ядик Ю. В.

Українська поезія кінця ХІХ - середини ХХ ст. Бібліографія. Антологія [Текст]. Т. 7 : Поли - Сем / Ю. В. П'ядик ; упоряд.: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна, С. П. Халявка ; Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : К.І.С., 2020. – 720 с. : іл.

УДК 016:821.09(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 016:821.09(477)

П99 П'ядик Ю. В.

Українська поезія кінця ХІХ - середини ХХ ст. Бібліографія. Антологія [Текст]. Т. 8 : Сен - Ті / Ю. В. П'ядик ; упоряд.: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна, С. П. Халявка ; Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : К.І.С., 2021. – 648 с. : іл.

УДК 016:821.09(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 027.54

Р36 Релігійні газети України 1989-2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : дослідження, каталог / уклад. : О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; НАН України, Нац. б-ка імені В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – 326 с.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

22. 027.54

Р85 Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів [Текст]. Вип. 25 / НАН України, Нац. б-ка імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2020. – 342 с. : іл. – Бібліогр. в кінці статей.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 027.54

Р85 Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів [Текст]. Вип. 26 / НАН України, Нац. б-ка імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2020. – 410 с. : іл. – Бібліогр. в кінці статей.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 027.54

Ц56 Ціборовська-Римарович І. О.

Видання друкарні Луцького домініканського монастиря (1787-1836) у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Книгознавче дослідження. Попримірниковий опис [Текст] / І. О. Ціборовська-Римарович ; НАН України, Нац. б-ка імені В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – Київ, 2020. – 131 с.

УДК 027.54НБУВ

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

25. 001(477)(092)

Ш24 Шаповал А. І.

Володимир Миколайович Перетц як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини у світлі епістолярних джерел [Текст] : монографія / А. І. Шаповал ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2020. – 596 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 571-589. – Бібліогр.: с. 465–70.

УДК 001(477)(092)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

Педагогічні науки

 

1. 378.04:8

U31 Ukrainian traditions and European innovations in the training of future philologists [Текст] : Scientific and pedagogical internship. February 8 – March 19 / Ca' Foscari University of Venice. – Venice ; Italy, 2021. – 106 p. – Текст укр., англ.

УДК 378.04:8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 37.013:793.3

Б68 Благова Т. О.

Розвиток хореографічної освіти в Україні: історико-педагогічний концепт [Текст] : монографія / Т. О. Благова ; Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2020. – 488 с. – Бібліогр.: с. 384–430.

УДК 37.013:793.3

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, Н/а. – 1)

 

3. 392.5(=161.2)

Б83 Бороденко О.

Шлюб і родина православного населення Лівобережної України другої половини XVIII - першої половини ХІХ століть: соціально-демографічний аспект [Текст] : монографія / О. Бороденко. – Одеса : Вид. дім "Гельветика", 2020. – 622 с. : іл. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 461–553.

УДК 392.5(=161.2)+314(477)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

4. 323(477)"20"

Г60 Голик Ю.

Нескінченність не для слабаків. Книга про менеджерів, які хакнули систему держуправління [Текст] / Ю. Голик ; пер. з рос. В. М. Верховеня. – Харків : Фоліо, 2020. – 286 с. : іл.

УДК 323(477)"20"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 37.015.31:502/504

Г85 Гриньова М. В.

Розвиток екологічної культури здобувачів освіти засобами вивчення флористичної спадщини І. П. Котляревського у вимірі "Нової української школи" [Текст] / М. В. Гриньова, В. В. Оніпко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2021. – 162 с. : іл. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17042. – Бібліогр.: с. 157–161 (57 назв).

УДК 37.015.31:502/504+821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

6. 373.3.035:316.647.5

Г85 Гриньова М. В.

Формування толерантного ставлення до дітей молодшого шкільного віку [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Г. А. Люлька ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2020. – 978-617-7669-92-9.

УДК 373.3.035:316.647.5

кільк. прим.: 3 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 2)

 

7. 316.3

Д46 Динаміка трансформацій уявлень про суспільний ідеал в українському суспільстві [Текст] : аналітична записка / відп. ред. Ю. М. Половинчак ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – 44 с.

УДК 316.3+124.4

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

8. 37.013

Д53 Дмитренко С.

МАК-пасьянс. Інструмент для психолога й педагога [Текст] / С. Дмитренко. – Київ : Перше вересня, 2021. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.013.77

кільк. прим.: 4 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 2)

 

9. 373.2.091.2

Д71 Дошкільне виховання. Відкритий урок [Текст]. Вип. 7. – Київ : Вид- во Плеяди, 2003. – 92 с.

УДК 373.2.091.2

ББК 74.100.5

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

10. 378.6:37(477.53)

Д85 Духовний поступ [Текст] : художня виставка: каталог творів викладачів випускників та студентів кафедри образотворчого мистецтва ПНПУ імені В. Г. Короленка / авт. проекту А. Чорнощоков ; літ. ред. Ю. Браїлко; дизайн макету О. Перепелиця ; фото В. Бабенко. – Полтава : АСМІ, 2021. – 72 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Каталог ПДПУ_2021.pdf. – 40-річчю кафедри образотворчого мистецтва присвячено.

УДК 378.6:37(477.53)

кільк. прим.: 3 (РК - Праці ПНПУ. – 1, Н/а. – 2)

 

11. 378.011.3-051:78

З-69 Змістовий складник формальної професійної освіти вчителів музичного мистецтва (І освітній рівень) [Текст] : монографія / ред.: Г. С. Левченко, Н. В. Сулаєва, О. О. Лобач ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Київ : Талком, 2020. – 293 с. – Бібліогр.: с. 271–293 (353 назви).

УДК 378.011.3-051:78

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

12. 37.091

К95 Кухарчук О.

Формуємо конспект [Текст] / О. Кухарчук, К. Коваленко. – Київ : Перше вересня, 2021. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.091.322.7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 378.091.27

М12 Магістерська робота [Текст] : метод. рек. щодо організації, виконання та захисту кваліфікаційних магістерських робіт для магістрантів спеціальності 012 "Дошкільна освіта" / упоряд.: О. А. Гнізділова, О. І. Гришко, О. О. Вашак, О. Г. Вільхова та ін. ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2021. – 78 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16624. – Бібліогр. в кінці розділів.

УДК 378.091.27:001.89(072.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

14. 378.091.27

М54 Методичні рекомендації щодо організації, виконання та захисту курсових робіт для студентів спеціальності 012 "Дошкільна освіта" [Текст] / за заг. ред.: О. А. Гнізділової, Н. М. Манжелій, О. Г. Вільхової ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2021. – 46 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16625. – Бібліогр. в кінці розділів.

УДК 378.091.27:001.89(072.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

15. 37.091.39:004

Н73 Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті (IIСТЕ-2020) [Текст] : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих учених та студ., (Полтава, 18-19 листоп. 2020 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Вінниц. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ [та ін.]. – Полтава : ПП "Астрая", 2020. – 131 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.091.39:004

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

16. 37.001.895

Н81 Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука [Текст] : колект. моногр. Т. 1 / за ред. А. П. Самодрина ; НАН України, Комісія з розроблення наук. спадщини акад. В. І. Вернадського. – Київ ; Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2021. – 352 с. – З автографом.

УДК 37:001.895+167.7

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 37(092)(477)

П80 Прокопенко І. Ф.

Шляхами щастя тридцять років [Текст] / І. Ф. Прокопенко ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – 251 с. : фото.

УДК 37(092)(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

Природничі науки

 

1. 502.211(1-751.3)(477.53)

Б86 Ботанічний заказник "Драбинівка" [Текст] : монографія / Н. О. Смоляр, В. І. Малимон, І. М. Шевель, Т. В. Шкура ; Полтав. відділення укр. ботаніч. тов-ва ; Полтав. обл. організація укр. тов-ва охорони природи. – Вид. 2-е, перероб., допов. – Полтава : Дивосвіт, 2020. – 172 с. : іл. – Дод.: с. 149-233. – Бібліогр.: с. 144–148.

УДК 502.211(1-751.3)(477.53)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

2. 54(072.3)

В64 Возняк О.

Збірник задач "Розчини" [Текст] : методичні матеріали до занять : 7-11 класи / О. Возняк. – Київ : Перше вересня, 2021. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

3. 5(062)

М54 Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХVIІІ Каришинські читання) [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 27-28 трав. 2021 р.) / за ред. М. В. Гриньової ; НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України [та ін.]. – Полтава : Астрая, 2021. – 364 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/ЗБІРНИК_Каришинські 2021.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 5(062)+378.091

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, Н/а. – 1)

 

4. 512.64(075.8)

М82 Москаленко Ю. Д.

Лінійна алгебра [Текст] : метод. рек. до провед. практ. занять та організації самост. роботи студ. предметної спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / Ю. Д. Москаленко, О. А. Москаленко, О. В. Коваленко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 92 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16898.

УДК 512.64(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

Мистецтво

 

1. 7.036(477)

E97 Exodus [Текст] = Ісход : міжнар. мистецький проект / упоряд. О. Сперанська, пер. з англ. Є. Боборикіна, Н. Маценко, О. Сперанська ; Укр. культурний фонд. – Бірючий ; Чорногорія, 2019. – 295 с. : іл.

УДК 7.036(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 784(477.53)

В61 Вовченко С.

З любов'ю до пісні та рідного краю [Текст] : збірник муз. творів / С. Вовченко ; Департамент культ. і туризму Полтав. обл. держ. адмін., Комунальна установа "Обл. Центр народної творч. та культурно-освітньої роботи" Полтав. обл. ради. – Полтава : ТОВ Сімон, 2020. – 28 с. – З автографом.

УДК 784(477.53)

кільк. прим.: 3 (РК - Праці ПНПУ. – 1, Н/а. – 2)

 

3. 7.036(477)

Н52 Неошаманізм. Сила ритуалу [Текст] = Neoshamanism. Ritual power : міжнар. симпозіум сучасного мистецтва / упоряд. О. Сперанська, пер. з англ. Є. Боборикіна, пер. з іт. С. Канцедал ; Укр. культурний фонд. – Бірючий, 2018. – 173 с. : іл.

УДК 7.036(477)+2-382

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 796(03)

С48 Словник термінів та понять зі спортивних дисциплін [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 2 / О. О. Момот, Є. Ю. Шостак, Ю. В. Зайцева [та ін.] ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2021. – 197 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16472. – Бібліогр.: с. 138–146 (123 назви).

УДК 796(03)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

5. 796(075.8)

Ф50 Фізичне виховання - дистанційна форма навчання [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад.: О. А. Согоконь, О. В. Донець, В. Д. Гогоць ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2021. – 120 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16558.

УДК 796(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

Мовознавство. Літературознавство

 

1. 821.09(575.2)(092)

Б19 Бакашова Ж. К.

Вселенная Айтматова [Текст] : библиогр. энцикл. / Ж. К. Бакашова, О. С. Сухомлинова. – 4-е изд. – Бишкек : Полиграфбумресурсы, 2019. – 560 с. : ил. – Указат. авт. и загл.: с. 510-556.- Текст кыргыз., рус. – Библиогр.: с. 508–509.

УДК 821.09(575.2)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 811.161.2(072.2)(075.8)

І-73 Інтерактивні технології як засіб реалізації змісту мовно-літературної освітньої галузі в умовах НУШ [Текст] : посіб. для здобувачів вищої освіти / уклад.: Н. Степаненко, С. Олійник, О. Палеха ; Полтав.нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Психолого-пед. ф-т. – Полтава : Сімон, 2020. – 126 с. – Бібліогр.: с. 76–83 (121 назва).

УДК 811.161.2(072.2)(075.8)+373.3.091.39:004

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

3. 811.161.2(072.2)

К56 Коваленко К.

Прислів'я та приказки в роботі педагога. Для вихователів і вчителів початкової школи [Текст] / К. Коваленко. – Київ : Перше вересня, 2021. – 134 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 133–134.

УДК 811.161.2(072.2)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

4. 821.09(477)

М31 Масенко Л. Т.

Образне слово в художньому тексті [Текст] / Л. Т. Масенко. – Київ : Дивослово, 2021. – 120 с. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 6 (193)). – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

5. 821.09(477)

М92 Мухортова Ю.

Зошит для робіт з української літератури для 6 класу [Текст] / Ю. Мухортова, О. Шульга-Пасічник. – Київ : Дивослово, 2021. – 120 с. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 4/5 (191-192)). – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 119–120.

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

6. 821.09(477)"1917/1991"(092)

Н69 Дмитро Нитченко постать, довкола якої оберталося українське літературне життя Австралії [Текст] : зб. ст. – Полтава : Сімон, 2019. – 45 с.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

7. 811.112.2

П31 Петрушова Н. В.

Deutsch fur Magistranten [Текст] : навч. посіб. з нім. мови для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка / Н. В. Петрушова. – Полтава, 2021. – 64 с. – Access mode: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16626.

УДК 811.112.2(075.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

8. 82.0(062)

Р49 Рідний край [Текст] : альманах Полтав. держ. пед. ун-ту. № 2 (41) / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 266 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 82.0(062)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

9. 811.161.2

С79 Степаненко М. І.

Правописна практика доби незалежності [Текст] / М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 96 с.

УДК 811.161.2'35

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

10. 811.111(062)

С91 Сучасний англомовний науковий дискурс [Текст] = The contemporary english scientific discourse : зб. наук. праць студ. та магістрантів : [матеріали ІV Міжнар. студ. наук.-практ. конф., (Полтава, 2020 р.)]. Вип. 5 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2021. – 178 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16608. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811.111(062)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

11. 811(062)

Ф54 Філологічні студії [Текст] : зб. наук. праць студентів і магістрантів ф-ту філології та журналістики. Вип. ХVI / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 204 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17034. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 811(062)+82.0(062)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

12. 821.09(575.2)

Х56 Хлипенко Г. М.

Із киргизько-українських літературних зв'язків і україністики [Текст] : вибране / Г. М. Хлипенко ; Укр. т-во КР "Берегиня". – Бішкек, 2019. – 488 с.

УДК 821.09(575.2)

ББК 83.3(2)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

Художня література

 

1. 821(73)

F61 Fitzgerald F. S.

The Great Gatsby ; The Popular Girl [Текст] / F. S. Fitzgerald. – Kyiv : Znannia, 2021. – 200 p. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 821(73)

Б29 Баум Л.

Дивовижний Чарівник Країни Оз [Текст] / Л. Баум ; пер. з англ. А. Сагана. – Київ : Знання, 2020. – 216 с. : іл. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

3. 821(73)

Б29 Баум Л.

Нові пригоди Солом'яника та Бляшаного Лісоруба, а також неймовірні походеньки чудових і незрівнянних Брошкового Жука, Джека Гарбузової Голови, Дров'яної Козли й Блазнюка [Текст] / Л. Баум ; пер. з англ. А. Сагана. – Київ : Знання, 2020. – 232 с. : іл. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 821(477)"1991/..."

Г83 Гридін С. В.

Федько у віртуальному місті [Текст] : повість / С. В. Гридін. – Київ : Знання, 2021. – 152 с. : іл. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 821(410)

Д62 Дойл А. К.

Спогади про Шерлока Холмса [Текст] : пер. з англ. / А. К. Дойл. – Київ : Знання, 2020. – 272 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 821(477)".../1917"

К55 Кобилянська О.

Царівна [Текст] : повість / О. Кобилянська. – Київ : Знання, 2020. – 320 с. – (Класна література).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

7. 821(477)

К69 Корсак І. Ф.

Немиричів ключ [Текст] : роман / І. Ф. Корсак. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 208 с. – (Українська Кліо).

УДК 821(477)"19/20"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 821(477)

О-65 Орест М.

Душа і доля [Текст] / М. Орест ; уклад. В. М. Кошова; авт. післямови О. Г. Бросаліна (Олена О'Лір); худ. В. І. Дерябін. – 2-ге окреме вид. – Полтава : Сімон, 2016. – 114 с.

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 821(410)

С80 Стівенсон Р. Л.

Клуб самогубців [Текст] = The Suicide Club / Р. Л. Стівенсон ; пер. з англ. О. Фири. – Київ : Знання, 2021. – 176 с. – (Білінгва).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821(477)

Т77 Трублаїні М.

Лахтак [Текст] : повість / М. Трублаїні. – Київ : Знання, 2020. – 272 с. – (Класна література).

УДК 821(477)"1917/1991"

ББК 84(4УКР)6

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 821(73)

Ф66 Фіцджеральд Ф. С.

Великий Гетсбі ; Популярна дівчина [Текст] / Ф. С. Фіцджеральд ; пер. з англ. А. Пехника. – Київ : Знання, 2021. – 200 с. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 821(477)".../1917"

Ф83 Франко І.

Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці [Текст] : історична повість / І. Франко. – Київ : Знання, 2020. – 207 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 821(477)".../1917"

Ф83 Франко І.

Перехресні стежки [Текст] : повість / І. Франко. – Київ : Знання, 2020. – 352 с. – (Класична література).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

14. 821(477)

Х20 Харитонова Р.

Я вийшла заміж за поета [Текст] : оповідки / Р. Харитонова. – Київ : Фенікс, 2014. – 352 с. – (Перша книжка прозаїка).

УДК 821(477)"19/20"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

15. 821(477)"19/20"

Х20 Харитонова Р. П.

Ще все можливо [Текст] / Р. П. Харитонова. – Київ : Щек, 2011. – 208 с. : іл.

УДК 821(477)"19/20"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

16. 821(477)"19/20"

Х20 Харитонова Р. П.

Життя без жодної підказки [Текст] / Р. П. Харитонова. – Київ : Фенікс, 2015. – 128 с. : іл.

УДК 821(477)"19/20"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 821(477)

Ш37 Шевчук В. О.

Драматургія [Текст] / В. О. Шевчук ; упоряд. С. Максимчук. – Львів : СПОЛОМ, 2006. – 416 с.

УДК 821(477)"19/20"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

Історичні науки

 

1. 94(477)

Д69 Дорогами пам'яті: як організувати меморіальні візити до місць масових поховань (з досвіду проєкту "Захистимо пам'ять") [Текст] : метод. посіб. / упоряд. О. Педан-Слєпуха ; Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2020. – 128 с. – Бібліогр.: с. 116–121.

УДК 94(477)"1939/1945":341.482.5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 930(477)

Ж74 Життя для справ, для подвигу, для людей: слово про професора Бориса Васильовича Года [Текст] / упоряд.: Р. Басенко, Н. Год ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2021. – 292 с. – Науково-творчий набуток і покажчик наукових праць: с. 173-241.

УДК 930(477)(092)

кільк. прим.: 3 (РК - Праці ПНПУ. – 1, Н/а. – 2)

 

3. 94(=411.16:477)

К78 Крамер К.

Війна Клари. Правдива історія дівчини про дивовижний порятунок від нацистів [Текст] / К. Крамер ; спіавт. С. Гланц, пер. з англ. В. Бобров ; Укр. центр вивчення іст. Голокосту. – Київ, 2020. – 348 с. : фото. – (Бібліотека спогадів про Голокост).

УДК 94(=411.16:477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 94(430)"1939/1945"

Л28 Лауер В.

Фурії Гітлера. Німецькі жінки у нацистських полях смерті [Текст] / В. Лауер ; пер. з англ. В. Іваненко. – Київ : Укр. центр вивч. іст. Голокосту, 2020. – 280 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 265-274. - Географ. покажч.: с. 271-274.

УДК 94(430)"1939/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 94(470+571)"1721/1917"(092)

П92 Пчелов Е.

Романовы. История династии [Текст] / Е. Пчелов. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 494 с. : ил. – (Архив). – Библиогр. в конце разделов.

УДК 94(470+571)"1721/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 94(4)

С53 Снайдер Т.

Чорна земля. Голокост як історія і застереження [Текст] / Т. Снайдер ; пер. з англ.: П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова. – Київ : Медуза, 2017. – 396 с. – Покажч.: с. 383-394.

УДК 94(4)"1939/1945":341.482.5

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 929(477)

У45 Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 19 / гол. ред. М. Г. Палієнко ; НАН України, НБУ імені В. І. Вернадського, Ін-т біогр. досліджень. – Київ : НБУ імені В. І. Вернадського, 2020. – 308 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 929(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

8. 929(477)

У45 Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 20 / гол. ред. М. Г. Палієнко ; НАН України, НБУ імені В. І. Вернадського, Ін-т біогр. досліджень. – Київ : НБУ імені В. І. Вернадського, 2020. – 372 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 929(477)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

9. 94(470+571)"1721/1917"(092)

Ч-89 Чулков Г.

Императоры [Текст] : психологические портреты / Г. Чулков. – Москва : Олимп : АСТ, 2001. – 384 с. – (Историческая библиотека).

УДК 94(470+571)"1721/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.