Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Суспільні науки

 

Місця збереження документів:

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Н/а - Науковий абонемент

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

 

1. 159.922.8

Б44 Бєльська Н. А.

Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею [Текст] : метод. рекомен. / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, М. М. Новогородська ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2020. – 36 с.

УДК 159.922.8:331.548

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 3)

 

2. 323.1(477)

Г85 Гринів О. І.

Державний ренесанс нескореної нації: подолання комплексу малоросійства. Непретензійні нотатки [Текст] / О. І. Гринів. – Львів : Тріада плюс, 2018. – 396 с. – З автографом автора.

УДК 323.1(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 323(477)

Г85 Гринів О. І.

Зарозумілість недорозвиненого політиканства. На методологічних засадах філософського вчення Хосе Ортеги-і-Гассета [Текст] / О. І. Гринів. – Львів : Каменяр, 2021. – 28 с. – (Акценти). – З автографом автора.

 

УДК 323(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 2(477)(091)

Д36 Держава і церква в новітній історії України [Текст] : зб. наук. ст. Вип. VII / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. історії України, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філос. імені Г. С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців. – Полтава : Астрая, 2019. – 382 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 2(477)(091)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

5. 069

Д53 Дмитренко В.

Основи музеєзнавства та організація анімаційних послуг [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студ. спец. 242 Туризм / В. Дмитренко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 82 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/ДмитренкоВ.pdf.

УДК 069

кільк. прим.: 1

 

6. 364-78(075.8)

Е45 Економічні основи соціальної і соціально-педагогічної роботи [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації семінарських занять та самостійної роботи студ. спец. 231 Соціальна робота з навч. дисципліни / уклад. Т. А. Непокупна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 64 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16284. – Бібліогр.: с. 57–62.

УДК 364-78(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

7. 39(477)(03)

Е64 Енциклопедичний словник символів культури України [Текст] / за заг. ред. О. І. Потапенка, В. П. Коцура, В. В. Куйбіди. – 7-е вид. допов. і випр. – Корсунь-Шевченківський : Всесвіт, 2017. – 688 с.

УДК 39(477)(03)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

8. 2(477)(092)

Ж58 Жеплинський о. Михайло: служіння Богу та Україні [Текст] / упоряд.: Б. Жеплинський, Д. Ковальчук, о. Тарас Жеплинський, Ю. Жеплинський, М. Ковальчук. – Львів : Растр-7, 2019. – 356 с. : фото. – Бібліогр.: с. 349–351 (77 назв).

УДК 2(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 159.98

І-66 Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості [Текст] : кол. монографія / відпов. ред. Н. І. Тавровецька ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. – 354 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 159.98

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 351.74

К32 Квітка К. Ф.

Лицарі правопорядку ЕСЕ [Текст] : літературні портретні замальовки / К. Ф. Квітка. – Полтава, 2019. – 248 с.

УДК 351.74

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 329(477.53)

К56 Коваленко З. Д.

Рух - це життя [Текст] / З. Д. Коваленко ; рецензія В. А. Мелешко. – Полтава : АртЕк, 2019. – 168 с. – Пам'яті Великого сина українського народу В'ячеслава Чорновола.

УДК 329(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 179.2

К59 Козлова А. Г.

Діагностика насильства над дітьми [Текст] / А. Г. Козлова. – Київ : Шк. світ, 2020. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 179.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 392(=161.2)

Л54 Лещенко Н.

Українська культура. Свята. Традиції. Обряди [Текст] = Ukrainian Culture. Festivals. Traditions. Customs / Н. Лещенко, Р. Павлюк. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 192 с. : іл., фото. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 190–191 (95 назв).

УДК 392(=161.2)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 001

М54 Методичні рекомендації і вимоги до написання наукових робіт (реферати, курсові, магістерські) [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Соціальна робота" / авт.-уклад. Л. В. Кононенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 95 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Кононенко_2020.pdf.

УДК 001.89(075.8)

кільк. прим.: 1

 

15. 338.488.2(075.8)

О-64 Організація готельно-ресторанного господарства [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації практичних занять та самостійної роботи студ. спец. 242 Туризм / уклад. Т. А. Непокупна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 62 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16357. – Слов. термінів : с. 40-49. – Бібліогр.: с. 13–39.

УДК 338.488.2(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

16. 338.486.2(075.8)

П32 Підприємництво в туризмі [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації практичних занять та самостійної роботи студ. спец. 242 Туризм / уклад. Т. А. Непокупна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 73 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16358. – Бібліогр.: с. 45–49.

УДК 338.486.2(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

17. 159.98

Р49 Рибалка В. В.

Психопедагогічні експедиції шляхами демократизації життя особистості, освіти та громадянського суспільства [Текст] : метод. посіб. / В. В. Рибалка, А. П. Самодрин, В. Ф. Моргун ; НАПН України, Ін-т пед.освіти і освіти дорослих, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Київ : ТАЛКОМ, 2019. – 279 с.

УДК 159.98

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

18. 338.23:36(477)(075.8)

С69 Соціальна політика в Україні [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації семінарських занять та самостійної роботи студ. спец. 231 Соціальна робота з навч. дисципліни / уклад. Т. А. Непокупна ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – 165 с. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16283. – Бібліогр.: с. 137–143.

УДК 338.23:36(477)(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

19. 316.61

Т33 Теорія і практика професійного становлення особистості в соціокультурному просторі [Текст] : монографія / ред.: О. О. Лаврентьєва, О. П. Крупська, Є. В. Намлієв ; Дніпропетр. гуманітарний ін-т. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 360 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 316.61

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 316.454.4

Х22 Харченко Н.

Тімбілдінг. 133 вправи для створення команди [Текст] / Н. Харченко. – Житомир : ПП Житомироблдрукарня, 2020. – 128 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 316.454.4

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2)

 

21. 392.81(=161.2)

Х22 Харчові традиції - ментальний код нації [Текст] : колективна монографія / за заг. ред. Г. І. Віват. – Одеса : ВМВ, 2018. – 232 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 392.81(=161.2)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 2(477)(092)

Ш48 Шептицький від А до Я [Текст] / тексти: Г. Терещук, О. Думанська ; графічне опрацювання: Р. Романишин, А. Лесів. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 71 с. : іл.

УДК 2(477)(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 28

Педагогічні науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

РК - Праці ПНПУ

 

1. 37(062)

P93 Project approach in the didactic process of universities - international dimension [Текст] = Проєктний підхід в дидактичній діяльності закладів освіти - міжнародний вимір : international scientific journal. Part 2. – Lodz : Piktor Szlaski i Sobczak Spolka Jawna, 2020. – 217 p. – Текст укр., англ., пол.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 37.013:6

Б40 Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз [Текст]. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 208 с.

УДК 37.013:6

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 37.013

Б81 Бондарчук І.

Soft skills, або "м'які навички" для навчання та роботи [Текст] / І. Бондарчук. – Київ : Шк. світ, 2020. – 120 с.

УДК 37.013.77+159.943.7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

4. 37.07:159.9

Г12 Гаврилюк М. В.

Феномен лідерства в університетській освіті. На матеріалах Англії та Уельсу [Текст] : навч. посіб. / М. В. Гаврилюк ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 132 с. – Бібліогр.: с. 117–130.

УДК 37.07:159.9

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 373.3

Д44 Дидактичний матеріал до уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі [Текст]. – Харків : Основа, 2020. – 48 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (203)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

6. 37.013

Е86 Естетика і етика педагогічної дії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 21 / голов. ред. Г. І. Сотська ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Київ ; Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 200 с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013

кільк. прим.: 3 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 2)

 

7. 37.013

Е86 Естетика і етика педагогічної дії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 22 / голов. ред. Г. І. Сотська ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Київ ; Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 224 с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.013

кільк. прим.: 3 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 2)

 

8. 37(062)

З-41 Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету [Текст]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 356 с. – (Педагогічні науки ; № 1).

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 37.064.1

К43 Кириченко В.

Учителі й батьки. Форми та прийоми для ефективного партнерства [Текст] / В. Кириченко, Г. Ковганич. – Київ : Шк. світ, 2020. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.064.1

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

10. 37.015.3:159.922.7

К56 Коваленко К. А.

Покоління "Альфа" [Текст] / К. А. Коваленко, А. Г. Козлова. – Київ : Шк. світ, 2020. – 109 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 93–94 (37 назв).

УДК 37.015.3:159.922.7

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 2)

 

11. 378.011.3-051:373.3

К56 Коваль Л. В.

Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку сучасної початкової освіти: технологічний підхід [Текст] : монографія / Л. В. Коваль ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 330 с. – Бібліогр.: с. 304–329 (457 назв).

УДК 378.011.3-051:373.3

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 379.8

К67 Корнієнко А. В.

Зміст і технології позашкільної освіти для вихованців підліткового віку [Текст] : метод. реком. / А. В. Корнієнко ; Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 112 с.

УДК 379.8.013

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 3)

 

13. 37.02

Л33 Лебедик Л. В.

Сучасні технології навчання і методики викладання дисциплін [Текст] : навч.-метод. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації пед. працівників закл. серед., проф. (проф.-техн.), фахової передвищої та вищої освіти / Л. В. Лебедик, В. Ю. Стрельніков, М. В. Стрельніков. – Полтава : АСМІ, 2020. – 303 с. – Бібліогр.: с. 253–302.

УДК 37.02

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

14. 379.8

Л64 Литовченко О. В.

Зміст і технології позашкільної освіти для старшокласників [Текст] : метод. реком. / О. В. Литовченко ; Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 104 с.

УДК 379.8.013

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 3)

 

15. 373.3

Л83 Луговська І. О.

Формування підприємницької компетентності другокласників у курсі "Я досліджую світ" [Текст] / І. О. Луговська. – Харків : Основа, 2020. – 72 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (202)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 378.147(075.8)

М54 Методика викладання у вищій школі [Текст] : навч. посіб. / О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2011. – 224 с. – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 221–222.

УДК 378.147(075.8)

ББК 74.580.22я73

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

17. 378.046-022.332

М90 Мукан Н. В.

Неперервна педагогічна освіта вчителів загальноосвітніх шкіл: професійне становлення та розвиток (на матеріалах Великої Британії, Канади, США) [Текст] : монографія / Н. В. Мукан ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 284 с. – Дод.: с. 268-277. – Бібліогр.: с. 238–266.

УДК 378.046-022.332

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 379.8.091.217

Н21 Наказний М. О.

Проектування діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку: теорія і технологія [Текст] : монографія / М. О. Наказний ; за ред. С. О. Сисоєвої ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2010. – 476. – Дод.: с. 392-435.- Ім. покажч.: с. 475-476. – Бібліогр.: с. 462–474.

УДК 379.8.091.217-053.4/.6

ББК 74.200.587

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

19. 37(062)

П24 Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей [Текст] : збірник матеріалів XII Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам'яті проф. О. П. Рудницької. Вип. 6 (10) / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2015. – 274 с. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 37(062)

П24 Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей [Текст] : збірник матеріалів X Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам'яті професора О. П. Рудницької. Вип. 4 / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Відділ пед. естетики та етики. – Чернівці : Зелена Буковина, 2013. – 420 с. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 37.091.4

П30 Петренко Л.

Г. Г. Ващенко : Життєвий шлях та досвід науково-педагогічної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. закл. вищої освіти / Л. Петренко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 88 с. : іл. – Дод.: с. 84-86. – Бібліогр.: с. 75–83.

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

22. 37.013.77

П32 Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в євристичній освіті [Текст] : монографія / за ред.: М. О. Лазарєва, О. Г. Козлової ; Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – 242 с. – Присвячено 95-річчю від часу заснування Сумського держ. пед. ун-ту імені А. С. Макаренка та 15-річчю кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої шк. – Бібліогр.: в кінці тем.

УДК 37.013.77

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 37.035:39(=161.2)

П52 Полтавська школа етнодизайну [Текст] : колективна монографія / кол. авт.: М. І. Степаненко, Є. А. Антонович, В. Г. Бутенко, В. П. Тименко, В. П. Цина ; за заг. ред. В. П. Титаренко. – Полтава : Астрая, 2020. – 212 с. : іл.

УДК 37.035:39(=161.2)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

24. 37.015.3:005.32

П78 Проблеми мотивації особистості в сучасному освітньому просторі [Текст] : колективна монографія / наук. ред.: Л. В. Герасименко, В. Ф. Моргун ; Кременчуцький нац. ун-т імені Михайла Остроградського. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2020. – 260 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.015.3:005.32

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

25. 37.091.12

П86 Психолог - батькам учнів 10-11-х класів [Текст] / упоряд.: Л. Кріцак, В. Легка, Н. Павлюк. – Київ : Шк. світ, 2020. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.091.12:159.9-051

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

26. 37(075.8)

Р27 Рацул А. Б.

Педагогіка: інформативний виклад [Текст] : навч. посіб. / А. Б. Рацул, Т. Я. Довга. – Київ : Слово, 2016. – 344 с.

УДК 37(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 37.091.4

С42 Скалько С.

Відлуння доброти [Текст] / С. Скалько. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 256 с.

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

28. 37.091.33-028.22

С47 Сліпченко В. Г.

Презентація: smart & simple [Текст] / В. Г. Сліпченко, О. О. Якименко. – Київ : Перше вересня, 2020. – 112 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 110 (19 назв).

УДК 37.091.33-028.22

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

29. 37.015

С83 Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми [Текст] : кол. монографія / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, Є. Р. Борінштейн [та ін.] ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2020. – 320 с.

УДК 37.015.3:159.928

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 3)

 

30. 37(062)

С91 Сучасна початкова освіта: вектори розвитку [Текст] : зб. наук. праць / голов. ред. І. Т. Богданов ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 340 с. – Спеціальний випуск присвячений 80-річчю університету. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 37.091.4

Т19 Тарапака Н. В.

Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського в практиці сучасного закладу дошкільної освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Тарапака, А. М. Мартін ; Комунальний заклад "Кіровоград. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені Василя Сухомлинського". – Кропивницький : КЗ "КОІППО" імені Василя Сухомлинського, 2018. – 100 с. – Бібліогр.: с. 99 (13 назв).

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

32. 37.091.39

Ф50 Фізкультурно-оздоровчі та спортивні технології в освітньому просторі: теорія і практика [Текст] : колективна монографія / ред.-упоряд.: Олена Момот, Юлія Зайцева ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 340 с. – Бібліогр.: с. 333–335.

УДК 37.091.39

 

33. 373.2.016:51

Щ61 Щербакова К. Й.

Теорія і методика логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку [Текст] : навч. посіб. для студ. / К. Й. Щербакова, О. Г. Брежнєва. – Мелітополь : ВБ Мелітоп. міської друкарні, 2019. – 200 с. – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 373.2.016:51

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

34. 373.3.015.31:140.8

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі [Текст]. Ч. 6 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 64 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (200)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

35. 373.3.015.31:140.8

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі [Текст]. Ч. 7 / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 64 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 9 (201)). – Бібліогр.: с. 62.

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

36. 37.091.4

Я77 Ярошенко О. Г.

Віхи становлення наукової школи [Текст] / О. Г. Ярошенко. – Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю. В., 2020. – 292 с. – З автографом автора.

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 56

Природничі науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

 

1. 502.51(28)

К64 Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай [Текст]. – Київ, 2019. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; червень, № 6).

УДК 502.51(28)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 502.51(28)

К64 Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер [Текст]. – Київ, 2019. – 35 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; вересень, № 9).

УДК 502.51(28)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 502.51(28)

К64 Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення [Текст]. – Київ, 2020. – 23 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; лютий, № 2).

УДК 502.51(28)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 502.13

М29 Марушевський Г. Б.

Інтеграція управлінських рішень для збалансованого розвитку [Текст] / Г. Б. Марушевський. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2014. – 250 с. – Бібліогр.: с. 243–249.

УДК 502.13

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

5. 502.172

П78 Проблемні питання функціонування природоохоронних територій [Текст]. – Київ, 2019. – 31 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Охорона навколишнього середовища ; лютий, № 2).

УДК 502.172

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 55

П78 Проблеми видобування бурштину в Україні та шляхи їх розв'язання [Текст]. – Київ, 2015. – 23 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; вересень, № 9).

УДК 553.99

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 502.174

Р64 Роздільне збирання побутових відходів [Текст]. – Київ, 2019. – 27 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; жовтень, № 10).

УДК 502.174

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 582

С24 Світ рослин у творчості І. П. Котляревського [Текст] / М. В. Гриньова, В. В. Оніпко, К. В. Купріян, В. В. Ходунай. – Полтава : Техсервіс, 2017. – 111 с. – Бібліогр.: с. 107–109.

УДК 582

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

9. 517.958

С32 Сєров М. І.

Принцип відносності Галілея для еволюційних рівнянь [Текст] / М. І. Сєров, Т. О. Карпалюк ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського", Нац. ун-т "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". – Київ : Наук. думка, 2020. – 276 с. – З автографом авторів. – Бібліогр.: с. 262–275 (169 назв).

УДК 517.958

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

10. 51(072.3)

С34 Сіденко О. М.

Алгоритмізація розв'язання алгебраїчних рівнянь вищих степенів [Текст]. Ч. 1 / О. М. Сіденко, Л. М. Сіденко. – Харків : Основа, 2020. – 95 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 11 (215)).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

11. 51(072.3)

С34 Сіденко Л. М.

Алгоритмізація розв'язання алгебраїчних рівнянь вищих степенів [Текст]. Ч. 2 / Л. М. Сіденко, О. М. Сіденко. – Харків : Основа, 2020. – 93 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 12 (216)). – Бібліогр.: с. 89–92.

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

12. 51(072.3)

С34 Сіденко О. М.

Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка [Текст]. Ч. 1 / О. М. Сіденко, Л. М. Сіденко. – Харків : Основа, 2020. – 63 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 9 (213)).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

13. 51(072.3)

С34 Сіденко О. М.

Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка [Текст]. Ч. 2 / О. М. Сіденко, Л. М. Сіденко. – Харків : Основа, 2020. – 63 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 10 (214)). – Бібліогр.: с. 3 (9 назв).

УДК 51(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

14. 502.174

С76 Стан поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні [Текст]. – Київ, 2019. – 27 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; серпень, № 8).

УДК 502.174

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 502.17

У26 Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: директиви, що стосуються довкілля [Текст]. – Київ, 2015. – 23 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Стан навколишнього середовища ; травень, № 5).

УДК 502.17

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 54(072.3)

Ф55 Філоненко І. О.

Хімія. Дидактичні матеріали. 10 клас [Текст] / І. О. Філоненко, А. А. Зільберман. – Київ : Перше вересня, 2020. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 16

Медицина. Техніка

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

 

1. 614.4

P57 Philosophy, psychology and pedagogics against COVID-19 [Текст] : manual / ed.: V. V. Rybalka, A. P. Samodryn, O. V. Voznyuk and others ; a team of authors. – Zhytomyr : Private enterprise Euro-Volyn, 2020. – 392 p.

УДК 614.4

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 612(072.8)

В43 Вікова фізіологія [Текст] : метод. рек. до проведення практ. робіт зі спец. 014.11 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт / уклад.: Т. М. Денисовець, П. В. Хоменко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. медико-біолог. дисциплін і фіз. виховання. – Полтава : Сімон, 2021. – 55 с.

УДК 612(072.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

3. 612(072.8)

К32 Квак О. В.

Фізіологічні основи фізичного виховання [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. В. Квак, Т. М. Денисовець ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2021. – 150 с. – Бібліогр.: с. 148–148.

УДК 612(072.8)+796.011.3

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

4. 62/64(072.3)

К88 Кудря О.

Методика вивчення основ кулінарії на уроках трудового навчання [Текст] / О. Кудря ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2020. – 116 с. : іл. – Бібліогр.: с. 91–98.

УДК 62/64(072.3)+641.5

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

5. 636(072.8)

Т45 Титаренко О. О.

Основи тваринництва [Текст] / О. О. Титаренко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПП Астрая, 2020. – 230 с. – Дод.: с. 217-228. – Бібліогр.: с. 211–212.

УДК 636(072.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

6. 612(072.8)

Ф50 Фізіологія людини [Текст] : метод. рек. до лабораторних робіт для студ. ф-ту фіз. виховання / уклад.: П. В. Квак, П. В. Хоменко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. медико-біолог. дисциплін і фіз. виховання. – Полтава : Сімон, 2021. – 85 с.

УДК 612(072.8)

кільк. прим.: 2 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 9

Мистецтво

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

 

 

1. 78.03

А43 Актуальні аспекти сучасного українського музичного мистецтва [Текст] : колективна монографія / ред. В. В. Сінельнікова. – Київ : Ліра-К, 2021. – 212 с. – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 78.03

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 792.83

Б77 Бойко О. С.

Художній образ в українському народно-сценічному танці [Текст] : монографія / О. С. Бойко ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 204 с. – Бібліогр.: с. 185–202.

УДК 793.31(=161.2)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 78.071(477)

Ж58 Жеплинський Б. М.

Українські кобзарі, бандуристи, лірники [Текст] : енциклопед. довідник / Б. М. Жеплинський, Д. Б. Ковальчук. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2011. – 316 с. : іл.

УДК 78.071(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 793.3(072.8)(075.8)

З-66 Зихлинская Л. Р.

Вторая ступенька [Текст] : практическое пособие по методике препод. классического танца в младших классах (второй год обучения) / Л. Р. Зихлинская. – Киев : Лира-К, 2020. – 380 с.

УДК 793.3(072.8)(075.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 793.3(072.8)(075.8)

З-91 Зубатов С. Л.

Стиль викладання в хореографії [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Зубатов ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2021. – 92 с. : іл. – Бібліогр.: с. 89.

УДК 793.3(072.8)(075.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 793.3(072.8)(075.8)

З-91 Зубатов С. Л.

Методика викладання українського народного танцю. Другий рік навчання [Текст] : підручник / С. Л. Зубатов ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2019. – 416 с. : іл. – Словник використаних народних термінів: с. 395-399. – Бібліогр.: с. 415 (22 назви).

УДК 793.3(072.8)(075.8)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

7. 793.3(072.8)(075.8)

З-91 Зубатов С. Л.

Методика викладання українського народного танцю [Текст] : підручник / С. Л. Зубатов ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 376 с. : іл.

УДК 793.3(072.8)(075.8)

кільк. прим.: 2 (Н/а. – 2)

 

8. 784

М74 Можайкіна Н. С.

Методика викладання вокалу [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. / Н. С. Можайкіна. – Київ : Ліра-К, 2020. – 216 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 784(072.8)(075.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 796.42(075.8)

М76 Момот О. О.

Теорія і методика викладання легкої атлетики [Текст] : навч.-метод. посібник / О. О. Момот, Є. Ю. Шостак, С. М. Новік ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Сімон, 2020. – 132 с. – Бібліогр.: с. 127–131 (54 назви).

УДК 796.42(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

10. 745/749(075.8)

О-75 Основи вжиткової творчості і методика викладання [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / М. І. Резніченко, Т. П. Ковальчук, Л. В. Паніна [та ін.]. – Тернопіль : Навч. кн.- Богдан, 2011. – 224 с. : іл. – Бібліогр.: в кінці тем.

УДК 745/749(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 78.071

О-76 Остапенко Л. В.

Методологія мистецької освіти [Текст] : практикум / Л. В. Остапенко. – Київ : Ліра-К, 2020. – 144 с.

УДК 78.071.5(075.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 796(062)

П78 Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров'я людини [Текст] : матеріали V Всеукр. наук. практ. конф. (23-24 квітня 2020 року). – Полтава : Сімон, 2020. – 272 с.

УДК 796(062)+37.015.31

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

13. 793.3(075.8)

С91 Сучасний танець. Основи теорії і практики [Текст] : навч. посіб. / О. О. Бігус, О. О. Маншилін, Д. О. Кондратюк [та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. сучасної хореографії. – Київ : Ліра-К, 2020. – 264 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 793.3(075.8)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 15

Мовознавство

 

Місця збереження документів:

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Аб. підр - Абонемент підручників

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 811.111(075.8)

А64 Англійська мова [Текст] : посіб. для здобучів освітньо-наукового ступеня "доктор філософії" / уклад. О. Палеха ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 109 с. – Бібліогр.: с. 63 (6 назв).

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

2. 811.161.2'373.46

Б14 Багатогалузевий словник термінів [Текст] / уклад. М. І. Степаненко, В. П. Титаренко, О. О. Титаренко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2021. – 200 с. – Алфавітний покажч. терм.: с. 171-197. – Бібліогр.: с. 198.

УДК 811.161.2'373.46

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

3. 811.161.2(038)

Б89 Брус М. П.

Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування [Текст]. Ч. 2 : Словник / М. П. Брус. – Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника", 2019. – 640 с. – Бібліогр.: с. 611–638.

УДК 811.161.2(038)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 811.111(038)

В31 Верба Л. Г.

Граматика сучасної англійської мови [Текст] : довідник / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. – Київ : ВП Логос-М, 2018. – 342 с. – (Учням та абітурієнтам).

УДК 811.111(038)

ББК 81.432.1я2

кільк. прим.: 2 (Аб. підр. – 2)

 

5. 811.161.2

К66 Корицька Г.

Українська мова. Тренінг [Текст] / Г. Корицька, Л. Корчева. – Київ : Дивослово, 2020. – 48 с. : іл. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 10 (185)). – На обкл. авт. не зазначено.

УДК 811.161.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

6. 811.161.2(072.3)

К78 Красоткіна Н. Г.

До мови серцем прихились ... Дидактичний матеріал до уроків української мови [Текст] / Н. Г. Красоткіна. – Харків : Основа, 2020. – 56 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (204)).

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 811.161.2(091)

Л17 Лазорович В. Г.

Про мовні проблеми і дещо до теми українська мова [Текст] / В. Г. Лазорович. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2017. – 251 с. – Бібліогр.: с. 244–248 (115 назв).

УДК 811.161.2(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 811.163.1(093)

Л43 Лекарство на оспалый умысль человечій [Текст] : лінгвістичне, книгознавче дослідження та словопокажчики. Т. 3 / підгот. до вид.: В. М. Мойсієнко, Н. П. Бондар, О. Ю. Макарова, С. П. Радомська ; НАН України, Ін-т укр. мови, НБУ імені В. І. Вернадського, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – Житомир : О. О. Євенок, 2017. – 228 с. – (Пам'ятки української мови XVII ст.).

УДК 811.163.1(093)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

9. 811.161.2(079.1)

М75 Молочко С. Р.

Готуємося до інтелектуальних змагань з української мови та літератури [Текст] / С. Р. Молочко. – Харків : Основа, 2020. – 92 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (202)). – Бібліогр.: с. 91–92 (16 назв).

УДК 811.161.2(079.1)+821.09(477)(079.1)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. 811.111(075.2)

Н55 Несвіт А. М.

Англійська мова [Текст] : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. М. Несвіт. – Київ : Генеза, 2017. – 176 с. : іл. – Слов.: с. 162-173.

УДК 811.111(075.2)

ББК 81.432.1-921

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

11. 811.161.2(072.3)

О-65 Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української мови і літератури для 5-11 класів на 2020/2021 навчальний рік [Текст]. – Київ : Дивослово, 2020. – 120 с. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 7-8 (182-183)).

УДК 811.161.2(072.3)+821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 811.111

П30 Петрова А. В.

Самоучитель английского языка [Текст] : практ. пособие / А. В. Петрова. – Изд. 13-е. – Киев : Арий, 2019. – 368 с.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 811.111(075.8)

П69 Практичний курс англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Кн. 1 / В. В. Янсон, Л. В. Свистун, С. Т. Богатирьова, С. М. Лежньов. – Вид. виправлене. – Київ : Логос-М, 2015. – 368 с.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 811.161.2'276.6

С79 Степаненко М. І.

Найновітніші динамічні процеси в українському політичному лексиконі: 2020 рік [Текст] : монографія / М. І. Степаненко. – Полтава : Астрая, 2021. – 250 с. – Алфавіт. покажч. реєстрових компонентів: с. 243-248. – Бібліогр.: с. 238–242.

УДК 811.161.2'276.6

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

15. 81(062)

С91 Сучасні лінгвістичні парадигми [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., (Бахмут, 18 квітня 2017 р.). Вип. 4 / відп. ред. Р. М. Ситняк ; Горлів. ін-т іноземних мов (м. Бахмут), ДВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т", ун-т святих Кирила та Мефодія. – Бахмут : Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. – 181 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 81(062)+82.0(062)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 811.161.2(079.1)

У45 Українська мова. Морфологія. Дієприкметник. Прислівник. Службові частини мови. Підготовка до ЗНО [Текст] / уклад.: Н. В. Сиротенко, Н. С. Перфілова. – Харків : Основа, 2020. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (204)). – Бібліогр.: с. 78–79.

УДК 811.161.2(079.1)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

17. 811.161.2(079.1)

У45 Українська мова. Морфологія. Дієслово. Дієприслівник. Підготовка до ЗНО [Текст] / уклад.: Н. В. Сиротенко, Н. С. Перфілова. – Харків : Основа, 2020. – 92 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (203)). – Бібліогр.: с. 89–90 (20 назв).

УДК 811.161.2(079.1)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 811.161.2

Х32 Хворостяний І.

Українська мова: лайфхаки [Текст] / І. Хворостяний. – Харків : Ранок, 2018. – 288 с. – (ЗНО без зайвої напруги).

УДК 811.161.2(076)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 19

Літературознавство

 

Місця збереження документів:

РК - Праці ПНПУ

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Н/а - Науковий абонемент

Х/а - Художній абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 821.09(100)(075.3)

L81 Literatura universala [Текст] = Зарубіжна література (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. з навч. рум./молд. мовами закл. загал. серед. освіти / О. Ніколенко, Л. Ковальова, Л. Юлдашева [et al.] ; пер. М. Курчул. – Львів : Світ, 2019. – 192 с. : іл.

УДК 821.09(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

2. 821.09(100)(075.3)

V65 Vilagirodalom [Текст] = Зарубіжна література (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. з навч. рум./молд. мовами закл. загал. серед. освіти / О. Ніколенко, Л. Ковальова, Л. Юлдашева [et al.] ; пер. О. Дебрецені. – Львів : Світ, 2019. – 192 с. : іл.

УДК 821.09(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

3. 821.09(477)"19/20"(092)

А15 Абліцов В. Г.

Олесь Гончар. Ілюзія і дійсність [Текст] : публіцистично-документальне видання з нагоди 100-річчя Олеся Гончара / В. Г. Абліцов. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 308 с. : фото.

УДК 821.09(477)"19/20"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

4. 821.09(477)

Г56 Гнатюк О.

Між літературою і політикою [Текст] : есеї та інтермедії / О. Гнатюк. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 368 с.

УДК 821.09(477)+821.09(438)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 821(477)"1991/..."

Г85 Гринів О. І.

Неспалений тестамент [Текст] : філософські етюди / О. І. Гринів. – Львів : Тріада плюс, 2018. – 104 с. – З автографом автора.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 82.09

Г85 Гринів О. І.

Україна як зав'язь великої держави. Аргументація Юрія Липи проти підступів українофобів [Текст] / О. І. Гринів. – Львів : Каменяр, 2020. – 47 с. – (Акценти). – З автографом автора.

УДК 82.09

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 821.09(100)(075.3)

З-35 Зарубіжна література. 6 клас [Текст] : підруч. для закл. заг. серед. освіти / О. М. Ніколенко, Л. Л. Ковальова, В. Г. Туряниця [та ін.]. – Київ : Грамота, 2019. – 240 с. : іл.

УДК 821.09(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

8. 821.09(477)(075.8)

І-90 Історія української літератури ХХ століття [Текст] : навч. посіб. / за ред. Т. С. Пінчук ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ : Глобус, 2011. – 324 с. – Бібліогр.: с. 313–315.

УДК 821.09(477)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

9. 821.09(477)

К50 Клочек Г.

Євген Маланюк: "Проза" поета [Текст] / Г. Клочек. – Київ : Український пріоритет, 2019. – 264 с. – З автографом автора.

УДК 821.09(477)"1917/1968"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. 821.09(477)"18/1917"(092)

К59 Козак Д.

На берегах Хоролу і Сули. Полтавські шляхи Тараса Шевченка [Текст] / Д. Козак, С. Козак. – Київ : Літ. Україна, 2016. – : іл. – З автографом автора.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

11. 821.09

К95 Кухарчук О.

Українська література. Click-навчання. 6 клас [Текст] / О. Кухарчук. – Київ : Шк. світ, 2020. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 821.09(477-87)

Л87 Лущій С.

Спадщина Юрія Лавріненка в контексті літературно-критичної думки [Текст] / С. Лущій. – Київ : Дивослово, 2020. – 62 с. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 9 (184)). – На обкл. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 59–62.

УДК 821.09(477-87)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 821.09(477)"18/1917"(092)

М59 Микитюк В. І.

Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури) [Текст] : монографія / В. І. Микитюк ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Каф. укр. літ. імені акад. Михайла Возняка, Ін-т Івана Франка НАН України. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 408 с. : іл. – Покажч. імен: с. 402-407. - З автографом автора. – Бібліогр.: с. 349–388 (755 назв).

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 821.09(477)

М65 Мистецьке гроно [Текст] : альманах культурно-мистецької спілки Гадяцького краю / відп. за вип. О. Недовіс. – Гадяч : Гадяч, 2020. – 64 с. : іл. – До 150-річчя з дня народження Лесі Українки.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)+821.09(477.53)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 821.09(477.53)(092)

Н42 Недовіс Л.

Література рідного краю: мотиви духовності у творчості Олександра Недовіса [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. Недовіс, Т. Авраменко. – Гадяч : Гадяч, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: с. 39 (13 назв).

УДК 821.09(477.53)(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

16. 821.09(477)"1991/..."(092)

С14 Саєнко В. П.

Поезія Ліни Костенко: традиція, контекст, художня своєрідність [Текст] : монографія / В. П. Саєнко ; худож. В. П. Слєпченко. – Київ : Смолоскип, 2020. – 640 с. : портр. – Імен. покажч.: с. 631-638. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 821.09(477)"1991/..."(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

17. 821.09(477)

С14 Сазонова Я. Ю.

Феномен страху в текстах жахів української й англомовної літератур: лінгвопрагматичні аспекти [Текст] : монографія / Я. Ю. Сазонова ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : ХІФТ, 2018. – 344 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с.309–336 (406 назв).

УДК 821.09(477)+821.09(410)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 821.09(477)"19/20"(092)

С82 Сторінки історії. Олесь Гончар [Текст] / авт.-упоряд.: Т. В. Кедич, Н. П. Олійник, І. С. Попова, А. В. Тараненко ; Дніпровський нац. ун-т імені Олеся Гончара, Ф-т укр. й іноземної філ. та мистецтвознав. – Вид. 3-є, допов. й перероб. – Дніпро : Ліра, 2018. – 234 с. : іл., фото. – Дод.: с. 189-223.

УДК 821.09(477)"19/20"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 821.09(477)"18/1917"(092)

С89 Суперечливі моменти Шевченкової біографії: науковий підхід [Текст]. – Київ : Дивослово, 2020. – 67 с. – (Бібліотечка "Дивослова" ; № 11/12 (186-187)).

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

20. 821.09(100)(072.8)

Т19 Тарасова Н.

Методичні рекомендації до вивчення історії зарубіжної літератури Середньовіччя та Відродження [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту філології та журналістики / Н. Тарасова. – Полтава : Сімон, 2020. – 278 с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем.

УДК 821.09(100)(072.8)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

21. 821.09(477)(079.1)

Т31 Телехова О. П.

Українська література. Підготовка до ЗНО. Тестові завдання, відповіді [Текст] / О. П. Телехова, О. В. Тесленко. – Харків : Основа, 2020. – 107 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (205)).

УДК 821.09(477)(079.1)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

22. 82.0

Ф54 Філологічні діалоги [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 4 / Ізмаїл. держ. гуманітарний ун-т. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2017. – 288 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 82.0(062)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

23. 821.09(477)"18/1917"(092)

Ф83 Франко від А до Я [Текст] / тексти: Б. Тихолаз, Н. Тихолаз ; графічне опрацювання: Р. Романишин, А. Лесів. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 70 с. : іл.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

24. 821.09(477)

Ф83 Франківська енциклопедія [Текст] : у 7 т. Т. 1 : А - Ж / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік. – Львів : Світ, 2016. – 678 с. – (Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники).

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

25. 821(477.53)

Х17 Хало О.

Світ на долоні [Текст] : вибране / О. Хало. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 152 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

26. 821.09(477)"1991/..."(092)

Ш88 Штейнбук Ф.

Під "Знаком Саваофа", або "Там, де..." Ульяненко [Текст] : монографія. Ч. 1 : Під "Знаком Саваофа" / Ф. Штейнбук. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2020. – 396 с. – Імен. покаж.: с. 349-352. - З автографом автора. – Бібліогр.: с. 316–348.

УДК 821.09(477)"1991/..."(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 26

Художня література

 

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

РК - Праці ПНПУ

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 821(73)

L87 London J.

Martin Eden [Текст] / J. London. – Kyiv : Znannia, 2020. – 366 p. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 821(410)

S53 Shakespeare W.

The Taming of the Shrew ; The Two Gentlemen of Verona [Текст] / W. Shakespeare. – Kyiv : Znannia, 2020. – 223 p. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

3. 821(477.53)

А86 Артюшенко Т. І.

Яблуневий цвіт [Текст] : поетична збірка / Т. І. Артюшенко ; ред. авт., комп. верстка О. І. Сизонова. – Полтава : Дивосвіт, 2016. – 132 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 821(477.53)

А86 Артюшенко Т. І.

Мамин оберіг [Текст] / Т. І. Артюшенко. – Хорол : Хорольська друкарня, 2018. – 88 с. : іл.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 821(477.53)

Б19 Баклай Н. М.

Жінка з віршами [Текст] : поезії / Н. М. Баклай. – Лубни : Комунальне вид-во "Лубни", 2018. – 200 с. : іл. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Баклай.pdf. – З автографом автора.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 821(477.53)

Б86 Ботанические инкрустации в поэзии. 446 строф восхищения растениями [Текст] / сост. и автор предисл. В. Н. Самородов. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 108 с. : ил. – С автографом автора.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

7. 821(477)

В25 Вдовиченко Г.

Купальниця [Текст] : роман / Г. Вдовиченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 240 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 821(477)

В25 Вдовиченко Г.

Бора [Текст] / Г. Вдовиченко ; худож. М. Долгополова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 240 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 821(477.53)

В61 Вовкодав С.

З тобою нас не подолати! [Текст] : вірші для дітей серед. і ст. шк. віку та їхніх батьків / С. Вовкодав. – Полтава : Полтавський літератор, 2019. – 108 с. : іл.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821(477.53)

В61 Вовкодав С.

Ріка життя [Текст] : вірші для дітей серед. і ст. шк. віку та їхніх батьків / С. Вовкодав. – Полтава : Полтавський літератор, 2019. – 104 с. : іл.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 821(477.53)

В61 Вовкодав С.

Вічний град [Текст] : вірші для дітей серед. і ст. шк. віку та їхніх батьків / С. Вовкодав. – Полтава : Полтавський літератор, 2019. – 104 с. : іл.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 821(477)

В71 Вольвач П.

Хрещатик-плаза [Текст] : роман / П. Вольвач. – Київ : Український пріоритет, 2013. – 288 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 821(477)"1991/..."

В72 Воля О.

Перегін. Проза [Текст]. Т. 1 / О. Воля. – Житомир : Рута, 2020. – 544 с. – З автографом автора.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

14. 821(477)"1991/..."

В72 Воля О.

Перегін. Проза [Текст]. Т. 2 / О. Воля. – Житомир : Рута, 2020. – 512 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

15. 821(477)"1991/..."

В72 Воля О.

Спорідненість [Текст] : повість-діалог / О. Воля. – Київ : Рута, 2020. – 176 с. – З автографом автора.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

16. 821(477)"1991/..."

В72 Воля О.

Надлюдське?- Ні, людяне [Текст] : повість-діалог / О. Воля. – Київ : Рута, 2020. – 224 с. – З автографом автора.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 821(477)"1991/..."

В72 Воля О.

Крізь терни. Статті, есеї, інтерв'ю [Текст] / О. Воля. – Житомир : Рута, 2020. – 400 с. – З автографом автора.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 821(44)

Г12 Гавальда А.

Я її кохав. Я його кохала ; Ковток свободи [Текст] : романи / А. Гавальда ; пер. з фр. Ксенії Єрмолаєвої. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 240 с.

УДК 821(44)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

19. 821(73)

Г47 Гілберт Е.

Їсти, молитися, кохати [Текст] : роман / Е. Гілберт ; з англ. пер. Ярина Винницька. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 416 с.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

20. 821(477)"1991/..."

Г56 Гнатко Д.

Мазуревичі. Історія одного роду [Текст] : роман / Д. Гнатко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 336 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

21. 821(477)"1991/..."

Г56 Гнатко Д.

Гніздо кажана [Текст] : роман / Д. Гнатко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 336 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

22. 821(477)"1991/..."

Г56 Гнатко Д.

Катерина [Текст] : роман / Д. Гнатко. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 256 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 821(470+571)".../1917"

Г58 Гоголь Н. В.

Полное собрание сочинений и писем [Текст] : в 17 т. Т. XVI : Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя / Н. В. Гоголь ; сост.: И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. – Москва ; Киев : Изд-во Москов. Патриархии, 2010. – 816 с.

УДК 821(470+571)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

24. 821(470+571)".../1917"

Г58 Гоголь Н. В.

Полное собрание сочинений и писем [Текст] : в 17 т. Т. XVII : Песни, собранные Гоголем. Избранные стихотворения разных авторов. Выписки из журнальных статей / Н. В. Гоголь ; сост.: И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. – Москва ; Киев : Изд-во Москов. Патриархии, 2010. – 936 с.

УДК 821(470+571)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

25. 821(477)

Г65 Гончар О. Т.

Ілонка [Текст] : мала проза / О. Т. Гончар ; упоряд. В. Гончар. – Київ : Знання, 2020. – 223 с. – (Класна література).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

26. 821(477.53)

Г69 Горицвіт Т. В.

Те, що можна написати тільки аквареллю [Текст] : есе / Т. В. Горицвіт. – Київ : ФОП Зеленський В. Л., 2018. – 96 с. : іл. – З автографом автора.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (РК - Праці ПНПУ. – 1)

 

27. 821(477)"1991/..."

Г69 Горіха Зерня Тамара.

Доця [Текст] / Горіха Зерня Тамара. – Київ : Білка, 2019. – 288 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

28. 821(477.53)

Г85 Гринь Н. І.

Барви року [Текст] / Н. І. Гринь. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2010. – 28 с. : іл.

УДК 821(477.53)

ББК 84(4Укр-4Пол)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

29. 821(477)

Д21 Дашвар Л.

Галябезголови [Текст] : роман / Л. Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 397 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

30. 821(477)"1991/..."

Д43 Дзюба С.

Позивний "Бандерас" [Текст] : військовий детектив / С. Дзюба, А. Кірсанов. – Харків : Фабула, 2018. – 239 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

31. 821(477)"1991/..."

Д43 Дзюба С.

Заборонений: Історія життя і боротьби Василя Стуса [Текст] : роман / С. Дзюба, А. Кірсанов. – Харків : Ранок : Фабула, 2019. – 176 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

32. 821(477)

Д54 Жадан С.

Інтернат [Текст] : роман / С. Жадан. – Чернівці : Меридіан Черновіц, 2017. – 336 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

33. 821(474.5)

Ж93 Жутауте Л.

Кіка-Міка та омріяний день народження [Текст] / Л. Жутауте ; пер. з лит. Беатріче Белявців. – Київ : Знання, 2020. – 36 с. : іл. – (Скарбничка).

УДК 821(474.5)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

34. 821(474.5)

Ж93 Жутауте Л.

Кіка-Міка і велика Пітьма [Текст] / Л. Жутауте ; пер. з лит. Беатріче Белявців. – Київ : Знання, 2020. – 36 с. : іл. – (Скарбничка).

УДК 821(474.5)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

35. 821.09(477)"18/1917"

З-18 Закарпатська Шевченкіана [Текст] : збірник наук. та публіцист. ст., есе, спогадів, поетичних добірок, бібліогр. джерел / Упр. культ. Закарпатської обл. держ. адмін.; Закарпатська обл. універсальна наук. б-ка ім. Ф. Потушняка. – Ужгород : Ліра, 2013. – 260 с. : іл. – Бібліогр.: с. 239–250.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

36. 821(477)"1991/..."

І-36 Іздрик Ю.

АМ тм . Як досягти безсмертя в домашніх умовах [Текст] / Ю. Іздрик. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 313 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

37. 821(477)"1991/..."

І-48 Ільченко О.

Моя кохана К'яра [Текст] : роман / О. Ільченко. – Київ : Грані-Т, 2011. – 152 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

38. 821(477)

К12 Кавуненко О.

Сходження [Текст] : повість-діалог / О. Кавуненко, О. Воля. – Житомир : Рута, 2020. – 160 с. – З автографом Волі О.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

39. 821(477)"1991/..."

К46 Кіяновська М.

Бабин Яр. Голосами [Текст] / М. Кіяновська. – Київ : Дух і літера, 2017. – 112 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

40. 821(477)"1992/..."

К49 Клічак В.

Вздовж дарованих Божих днів [Текст] : лірика / В. Клічак ; передм. В. Базилевського. – Київ : Просвіта, 2015. – 158 с. – З автографом автора.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

41. 821(477)

К67 Корній Д.

Тому, що ти є [Текст] / Д. Корній. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 240 с. – (Коронація слова).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

42. 821(477.53)

К79 Кременчук літературний [Текст] : літ. альманах. Вип. 14 / упоряд. Ф. Чужа ; Спілка літераторів "Славутич". – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2018. – 217 с. : іл.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

43. 821(477.53)

К79 Кременчук літературний [Текст] : літ. альманах. Вип. 13 / упоряд. Ф. Чужа ; Спілка літераторів "Славутич". – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2018. – 320 с. : іл.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

44. 821(477)"1991/..."

К93 Курков А.

Садовник из Очакова [Текст] : роман / А. Курков. – Харьков : Фолио, 2010. – 320 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

45. 821(477)

Л63 Лис В. С.

Соло для Соломії [Текст] : роман / В. С. Лис. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 368 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

46. 821(477)

Л63 Лис В. С.

Щоденники Ієрихар : роман ; Ваза : повість [Текст] / В. С. Лис. – Тернопіль : Богдан, 2012. – 160 с. – (Горизонти фантастики).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

47. 821(477)

Л63 Лис В. С.

Соло для Соломії [Текст] : роман / В. С. Лис. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 364 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

48. 821(73)

Л76 Лондон Д.

Мартін Іден [Текст] / Д. Лондон ; пер. з англ. Дмитра Лисиченка. – Київ : Знання, 2020. – 366 с. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

49. 821(477)"1991/..."

М19 Малиш І. В.

У Коломацькім краю [Текст] : збірка / І. В. Малиш. – Харків : С. А. М., 2013. – 256 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

50. 821(477)"1991/..."

М19 Малиш І. В.

Добридень, Краснокутщино! [Текст] / І. В. Малиш ; упоряд. І. О. Юхно. – Полтава : Вид. Шевченко Р. В., 2012. – 196 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

51. 821(477)"1991/..."

М19 Малиш І. В.

Вогонь на себе! [Текст] : вибране / І. В. Малиш ; упоряд. І. О. Юхно. – Київ : Фітосоціоцентр, 2016. – 188 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

52. 821(438)

М60 Мілош Ч.

Підказаний Мілош [Текст] : антологія діалогу пол. та укр. поезії : пер. з пол. / Ч. Мілош ; упоряд. А. Бондар. – Київ : Tempora, 2012. – 978-617-569-093-2. – Авт. на обкл. не зазначений.

УДК 821(438)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

53. 821(470+571)"1991/..."

М69 Михайлова Е.

Вечное сердце [Текст] / Е. Михайлова. – Москва : Эксмо, 2012. – 320 с. – (Детектив-событие).

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

54. 821(477.53)

Н42 Недовіс О. І.

Берегом долі [Текст] : поезії / О. І. Недовіс. – Гадяч : Гадяч, 2020. – 116 с. – З автографом автора.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

55. 821(477)"1991/..."

О-52 Оксеник С.

Вбивство п'яної піонерки [Текст] : роман / С. Оксеник. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 352 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

56. 821(477)"19/20"

П30 Петренко М. Є.

Коливо. Над глибинами часу [Текст] : есеї / М. Є. Петренко. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 480 с. – З автографом автора.

УДК 821(477)"19/20"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

57. 821(477)"1992/..."

П30 Петренко М. Є.

Мої усміхнені слова [Текст] : поезія / М. Є. Петренко. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 155 с. – З автографом автора.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

58. 821(477.53)

П31 Печора О. А.

Маятник історії [Текст] : громадянська лірика / О. А. Печора. – Лубни : Інтер Парк, 2019. – 120 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

59. 821(477)"1991/..."

П31 Печорна О.

Химерниця [Текст] : роман / О. Печорна. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 384 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

60. 821(477)"1991/..."

П56 Пономаренко С.

Темный ритуал [Текст] : роман / С. Пономаренко. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 400 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

61. 821(477)"1991/..."

П56 Пономаренко С.

Ловушка в волчьем замке [Текст] : роман / С. Пономаренко. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 320 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

62. 821(477)"1991/..."

П58 Поповський А. М.

У роздумах плинного часу... [Текст] / А. М. Поповський. – Дніпро : ЛІРА, 2020. – 184 с. – З автографом автора.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

63. 821(73)

П60 Портер Е.

Полліанна дорослішає [Текст] : роман / Е. Портер ; пер. з англ. К. Рябовол. – Київ : Знання, 2020. – 287 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

64. 821(477)"1991/..."

Р26 Рафєєнко В.

Мондегрін. Пісні про смерть і любов [Текст] : пісні про смерть і любов / В. Рафєєнко. – Чернівці : Меридіан Черновіц, 2019. – 192 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

65. 821(477)"1991/..."

С25 Свято гарбузової княгині: Любовні історії і не тільки. У промінні згасаючого сонця / В. Даниленко ; Її тіло пахло зимовими яблуками / О. Жовна ; П'ять новел для Наталі / В. Габор [Текст] : антологія трьох приятелів. – Львів : ЛА "Піраміда", 2017. – 244 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

66. 821(44)

С31 Сент-Екзюпері Антуан де.

Маленький принц [Текст] / Сент-Екзюпері Антуан де ; пер. з фр. Е. Євтушенко. – Київ : Знання, 2020. – 108 с. : іл. – (Скарбничка).

УДК 821(44)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

67. 821(477)"1991/..."

С34 Сідий О. А.

Я злечу і навіки розтану... [Текст] : поезії / О. А. Сідий. – Хмельницький : Вид. ФО-П Стасюк Л. С., 2020. – 228 с. : портр.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

68. 821(477.53)

С82 Стороженко П. С.

Полтавська ліра [Текст] : літературні пародії і народні наслідування / П. С. Стороженко. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 72 с. : іл.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

69. 821(477)

Т16 Талан С.

Когда прошлое впереди [Текст] : роман / С. Талан. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2020. – 224 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

70. 821(477.53)

Т19 Тарасенко В.

Роси дитинства [Текст] / В. Тарасенко. – Полтава : Полтавський літератор, 2015. – 116 с. : іл.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

71. 821(477.53)

У45 Українська вишиванка [Текст] : поезії, пісні. – Лубни : Інтер Парк, 2019. – 240 с. – (Літературно-мистецький кіш "Ріднокрай" ; вип. 7).

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

72. 821(477)"1991/..."

Ц28 Цвід А.

Як русалки місяць ловлять. Кохані жінки Тараса Шевченка [Текст] : роман-перформанс у картинах та етюдах : трилогія. Кн. 3 / А. Цвід. – Київ : Прометей, 2017. – 368 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

73. 821(477)"1991/..."

Ц28 Цвід А.

І темнії ночі... і ласки дівочі. Кохані жінки Тараса Шевченка [Текст] : роман-перформанс у картинах та етюдах : трилогія. Кн. 2 / А. Цвід. – Київ : Прометей, 2017. – 368 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

74. 821(477)

Ч-49 Чернявський М.

Вибране [Текст] / М. Чернявський. – Херсон : Гілея, 2018. – 360 с. – (Літературні скарби Херсонщини).

УДК 821(477)"18/19"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

75. 821(477)

Ш32 Шашкевич М.

Читанка для діточок [Текст] : адаптований текст / М. Шашкевич ; уклад. Я. П. Гоян. – Київ : Українська мить : Ін Юре, 2017. – 316 с. – З автографом укладача.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

76. 821(477)

Ш37 Шевченко М.

Прихиляю тобі небеса [Текст] / М. Шевченко. – Київ : Укр. письменник, 2017. – 272 с. – З автографом автора.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

77. 821(410)

Ш41 Шекспір В.

Приборкання норовливої ; Два веронці [Текст] / В. Шекспір ; пер. з англ.: Ю. Лісняка, І. Стешенко. – Київ : Знання, 2020. – 223 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

78. 821(477)

Ш66 Шкляр В.

Спів божої пташки (ностальгія) [Текст] : роман / В. Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 288 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

Загальна кількість примірників: 78

Історичні науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

ВРК - Відділ рідкісної книги

РК - Праці ПНПУ

 

1. 94(477)

В99 В'ятрович В.

Україна. Історія з грифом "Секретно" [Текст] / В. В'ятрович. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 512 с. : іл.

УДК 94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 94(477)"1929/1933"

Г20 Гарет Д.

Ціна правди [Текст] = The Price of Truth / Д. Гарет ; упоряд.: Я. Прихода, М. Женченко ; пер.: В. Пасічна, О. Тищук, Г. Сташків. – Київ : Жнець, 2019. – 448 с. – Книжка-перекрутка. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 225–226 (9 назв).

УДК 94(477)"1929/1933"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 94(477)

Ж87 Жулинський М.

Моя Друга світова [Текст] : роман-хроніка в голосах / М. Жулинський. – Київ : Український пріоритет, 2017. – 416 с.

УДК 94(477)"1939/1945"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 94(477.53)

К72 Костюк В. С.

Гадяч - Гетьманська столиця та незагоєні рани України [Текст]. Кн. 3 / В. С. Костюк. – Київ : КВІЦ, 2013. – 150 с. : іл. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 138–141 (121 назва).

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

5. 94(477.53)

К72 Костюк В. С.

Гадяч у колонії Російської імперії [Текст]. Кн. 4 / В. С. Костюк. – Київ : Майстер книг, 2015. – 218 с. : іл. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 210–213 (115 назв).

 

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

6. 94(477.53)

К72 Костюк В. С.

Гадяч. Краєзнавчі розвідки [Текст]. Кн. 2 / В. С. Костюк. – Київ : КВІЦ, 2010. – 96 с. : іл., карт. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 41–45 (111 назв).

УДК 94(477.53)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 930.1(477)

П32 Піддубний С. В.

Великий код України-Русі [Текст] / С. В. Піддубний. – Київ : ФОП Стебеляк, 2017. – 510 с. : іл. – Бібліогр.: с. 502–508 (209 назв).

УДК 930.1(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

8. 94(477)

П39 Плохій С.

Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності [Текст] / С. Плохій. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 432 с.

УДК 94(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

9. 94(477.53)"1921/1991"

П52 Полтавщина. Шлях до незалежності. 1985-1991 [Текст] / авт.-упоряд.: О. А. Білоусько, Т. П. Пустовіт ; Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. обл. рада, Держ. архів Полтав. обл., Центр дослідж. іст. Полтавщини. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 800 с. : іл., карти, схеми, табл. – 25-річчю незалежності України присвячується. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477.53)"1921/1991"

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

10. 930.1(477)

С30 Семергей Н. В.

Українське національно-культурне відродження другої половини ХІХ - першої третини ХХ століття: дискурс новітньої історіографії [Текст] : монографія / Н. В. Семергей ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава : АСМІ, 2020. – 438 с. – Бібліогр.: с. 370–428.

УДК 930.1(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 930.85(477)

С91 Сучасні проблеми національно-культурної ідентичності: регіональний вимір [Текст] : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., (24-25 верес. 2020 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – 385 с. – Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Ідентичність.pdf. – Бібліогр. в кінці статей.

УДК 930.85(477)

кільк. прим.: 3 (РК - Праці ПНПУ. – 1, ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

12. 94(477.53)

У45 Українська революція 1917-1921 рр. Полтавський вимір. Події. Постаті. Документи [Текст] : у 3 кн. Кн. 1 : Процеси. Діячі. Рефлексії. 1917-1921 / упоряд.: Т. В. Воскобійник, В. В. Гудим, В. В. Коротенко, В. В. Кручиненко, Т. П. Пустовіт, В. С. Сушко ; Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. обл. рада, Ін-т іст. України НАН України, Держ. архів Полтав. обл. – Полтава : Полтавський літератор, 2017. – 920 с. – 100-річчю Української революції присвячується.

УДК 94(477.53)"1917/1921"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 94(477.53)

У45 Українська революція 1917-1921 рр. Полтавський вимір. Події. Постаті. Документи [Текст] : у 3 кн. Кн. 2 : Документи. Матеріали. 1917-1918 / упоряд.: Т. В. Воскобійник, В. В. Гудим, В. В. Коротенко, В. В. Кручиненко, Т. П. Пустовіт, В. С. Сушко ; Полтав. обл. держ. адмін., Полтав. обл. рада, Ін-т іст. України НАН України, Держ. архів Полтав. обл. – Полтава : Полтавський літератор, 2017. – 520 с. – 100-річчю Української революції присвячується.

УДК 94(477.53)"1917/1921"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

Загальна кількість примірників: 17


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.