Бюлетень нових надходжень Завантажити у форматі PDF

Суспільні науки

 

Місця збереження документів:

М/К - Методичний кабінет

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 070

Н34 Наукові журнали та наукова комунікація в цифрову епоху [Текст] : реком. для закладів системи післядипломної педагогічної освіти України : навч. посіб. / авт.-упоряд. О. В. Стоцька ; Полтав. олб. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 112 с.

УДК 070

кільк. прим.: 1 (Методичний кабінет. – 1)

 

2. 008(477)(092)

О-36 Іван Огієнко і сучасна наука та освіта [Текст] : наук. зб. Вип. 6 : Серія історична та філологічна / Кам'янець-Подільський держ. ун-т; Всеукр. тов-во Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський держ. ун-т, інформаційно-видавничий відділ, 2009. – 347 с. – Бібліогр. в кінці статей.

УДК 008(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 008(477)(092)

О-36 Іван Огієнко і сучасна наука та освіта [Текст] : наук. зб. Вип. 7 : Серія історична та філологічна / Кам'янець-Подільський держ. ун-т; Всеукр. тов-во Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський держ. ун-т, інформаційно-видавничий відділ, 2010. – 360 с. – Бібліогр. в кінці статей.

УДК 008(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 008(477)(092)

О-36 Іван Огієнко і сучасна наука та освіта [Текст] : наук. зб. Вип. 8 : Серія історична та філологічна / Кам'янець-Подільський держ. ун-т; Всеукр. тов-во Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський держ. ун-т, інформаційно-видавничий відділ, 2011. – 416 с. – Бібліогр. в кінці статей.

УДК 008(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 082

З-41 Збірник Харківського історико-філологічного товариства [Текст] : [наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. історико-філолог. т-во. – Харків, 2006. – 409 с. – (Нова серія ; т. 12). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 082

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

6. 082

З-41 Збірник Харківського історико-філологічного товариства [Текст] : [наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. історико-філолог. т-во. – Харків, 2009. – 372 с. – (Нова серія ; т. 13). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 082

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 2(477)(091)

І-90 Історія релігій в Україні [Текст] : наук. щорічник. Вип. 28, ч. І / за ред.: О. Киричука, І. Орлевича, М. Омельчук ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, КЗ ЛОР "Львів. музей історії релігії". – Львів : Логос, 2018. – 608 с. : іл. – Текст укр., білорус., пол., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 2(477)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 2(477)(091)

І-90 Історія релігій в Україні [Текст] : наук. щорічник. Вип. 28, ч. ІІ / за ред.: О. Киричука, І. Орлевича, М. Омельчук ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, КЗ ЛОР "Львів. музей історії релігії". – Львів : Логос, 2018. – 630 с. : іл. – Текст укр., білорус., пол., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 2(477)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 2(477)(091)

Л89 Львівська Ставропігія: історія, персоналії, взаємини [Текст] / наук. ред.: В. Александрович, І. Орлевич ; Ін-т релігієзнав. - філія Львов. музею історії релігії, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України. – Львів : Логос, 2017. – 298 с. : іл. – Частина тексту поль. мовою. – Бібліогр. в підряк. прим.

УДК 2(477)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

10. 316.346.2-055.2

Ж72 Жінки Центральної та Східної Європи у другій Світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства [Текст] : зб. наук. праць / за наук. ред.: Г. Гринченко, К. Кобченко, О. Кісь ; Ін-т народознавства НАН України, Укр. Асоціація дослідників жіночої історії, Укр. Асоціація усної історії, Представництво фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні. – Київ : АРТ КНИГА, 2018. – 336 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 316.346.2-055.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 316.346.2-055.2

Ж72 Жінки Центральної та Східної Європи у другій Світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства [Текст] : зб. наук. праць / за наук. ред.: Г. Гринченко, К. Кобченко, О. Кісь ; Ін-т народознавства НАН України, Укр. Асоціація дослідників жіночої історії, Укр. Асоціація усної історії, Представництво фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні. – Київ : АРТ КНИГА, 2018. – 336 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 316.346.2-055.2

 

12. 159.922.7-053.4

Е64 Енциклопедія діагностичних методик щодо з’ясування стану психофізичного розвитку дітей раннього віку [Текст] / упоряд.: К. Л. Крутій, Л. О. Федорович. – Запоріжжя : ЛІПС, 2012. – 202 с. : іл. – (Бібліотека керівника дошкільного навчального закладу). – Бібліогр.: с. 201.

УДК 159.922.7-053.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 159.922.8

С91 Сучасна молодь у соціально-психологічному вимірі: здобутки чернігівських психологів [Текст] : монографія / ред.: А. Г. Скок, О. Ю. Дроздова, Т. В. Данильченко ; Чернігів. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 376 с. – Пам'яти засновника чернігівської соціально-психологічної школи М. А. Скока (1948-2016).

УДК 159.922.8

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

14. 159.9(092)

П86 Психологи Чернігова - 2018 [Текст] : довідник / уклад. та ред. О. Ю. Дроздов ; Чернігів. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка, Каф. заг., вікової та соц. психології імені М. А. Скока. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 116 с. – Присвячено 25-річчю кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока.

УДК 159.9(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

15. 303

П18 Параметрическая общая теория систем и ее применения [Текст] : сб. трудов, посвященный 80-летию проф. А. И. Уёмова / под ред. А. Ю. Цофнаса ; Одес. нац. ун-т имени И. И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2008. – 248 с.

УДК 303.7

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 355(477)

С78 Статути Збройних Сил України [Текст] : зб. законів : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 14 червня 2017 року (офіц. текст). – Київ : Паливода А. В., 2017. – 444 с. – (Закони України). – З автографом.

Автограф: Шановний пане Ректоре!

Ми, випускники військової кафедри ПНПУ імені В. Г. Короленка, звертаємося до Вас, в день нашої присяги на вірність Українському народові, зі словами поваги та вдячності! Завдяки Вашій турботі, постійній невтомній роботі ми мали змогу ставати кращими і врешті-врешт стати офіцерами-захисниками України! Ці два роки ми постійно відчували Ваше тепле батьківське плече, Вашу підтримку і розуміння! Дякуємо Вам, Миколо Івановичу, за все те, що Ви для нас робили! Щиро Ваші офіцери!!!.

УДК 355(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 343.848

П78 Пробація. Можливості для змін. Невигадані історії людей, які отримали шанс на виправлення [Текст] : нац. фотопроект / авт. ідеї: К. Новохатня, Т. Бугаєць, Т.Журавель ; фотогр. О. Космач ; М-во юстиції. – [Б. м.] : Обнова Компані, 2018. – 102 с. : фото. – Текст укр., англ.

УДК 343.848

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 030

З-11 З лабораторії творення "Енциклопедії українознавства" [Текст] / відп. ред. М. Железняк ; Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ, 2018. – 352 с.

УДК 030

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

19. 323(477)

М14 Майдан від першої особи [Текст] : регіональний вимір : Вип. 3 у 2 ч. Ч. 1 : АР Крим - Луганська область / відп. ред. Т. Привалко ; Укр. ін-т нац. пам'яті. – Київ : К.І.С., 2017. – 416 с. : іл.

УДК 323(477)"20"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 323(477)

М14 Майдан від першої особи [Текст] : регіональний вимір : Вип. 3 у 2 ч. Ч. 2 : Львівська -Чернігівська область / відп. ред. Т. Привалко ; Укр. ін-т нац. пам'яті. – Київ : К.І.С., 2018. – 432 с. : іл.

УДК 323(477)"20"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

21. 28

А13 Абдур-Рахман аш-Шиха.

Жінка під покровом ісламу [Текст] / Абдур-Рахман аш-Шиха ; пер.: European Islamic Research Center (EIRC) & Мухаммада аль-Гарбі. – Riyadh : [б. в.], 2013. – 123 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 28

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

22. 159.922.82

А66 Андросович К. А.

Профілактика деструктивної соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі [Текст] : метод. реком. / Ксенія Анатоліївна Андросович, Лідія Іванівна Ткаченко ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33–39.

УДК 159.922.82-056.45

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 3)

 

23. 123.1

Б48 Бердяєв М. О.

Філософія свободи. Сенс творчості. Самопізнання [Текст] / Микола Олександрович Бердяєв ; пер. з рос. Володимира Петрушова ; передм. В. М. Шаповала. – Харків : Вид. Савчук О. О., 2014. – 653 с. – (Філософська класика в українському перекладі).

УДК 123.1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 159.922.8

П86 Психологічна діагностика інтелектуально обдарованих старшокласників [Текст] : метод. посіб. / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, Н. І. Полухін, К. Г. Постова ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2018. – 142 с. – Бібліогр.: с. 134–142.

УДК 159.922.82-056.45+159.98

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 3)

 

25. 159.922.8

Б44 Бєльська Н. А.

Типологія та методи виявлення інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності [Текст] : метод. посіб. / Наталія Анатоліївна Бєльська ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2018. – 128 с. – Бібліогр.: с. 125–127.

УДК 159.922.82-056.45

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 3)

 

26. 323

Б91 Буракова Л.

Чому Грузії вдалося [Текст] : пер. з рос. / Лариса Буракова. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – 264 с.

УДК 323(479.22)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 159.922.7

В57 Влад С. П.

Дитяча психотравма [Текст] / Світлана Петрівна Влад ; упоряд. А. Г. Козлова. – Київ : Шк. світ, 2018. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 110–111.

УДК 159.922.7

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

28. 001(477)(092)

В68 Воловник П. В.

"Патон - гордість України" [Текст] / Петро Володимирович Воловник. – Харків : Вид. Будинок ЖВЛ : ПРАТ "Харків. кн. фабрика", 2017. – 560 с. : іл., фото. – (Сучасне життя видатних людей України ; кн. 1).

УДК 001(477)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

29. 159.922.8

І-73 Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників [Текст] : метод. посіб. / М. С. Гальченко, К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко [та ін.] ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2018. – 136 с. – Бібліогр. після розд.

УДК 159.922.82-056.45+159.98

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 3)

 

30. 159.922.7

Г50 Гиппенрейтер Ю. Б.

Продолжаем общаться с ребенком. Так? [Текст] / Юлия Борисовна Гиппенрейтер ; худ.: Е. М. Белоусова, М. Е. Федоровская, В. В. Люлько и др. – Москва ; Владимир : Астрель : ВКТ, 2008. – 251 с. : ил. – Библиогр.: с. 246–248.

УДК 159.922.7

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

31. 3(075.3)

Г51 Гісем О. В.

Громадянська освіта. 10 клас [Текст] : інтегрований курс, рівень стандарту : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Олександр Володимирович Гісем, Олександр Олександрович Мартинюк. – Харків : Ранок, 2018. – 192 с. : іл.

УДК 3(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

32. 1(091)

Г85 Гринів О. І.

Нариси з історії філософії [Текст] / Олег Іванович Гринів. – Львів : Світ, 2018. – 432 с. – З автографом авт.

Автограф: Вельмишановному Миколі Івановичу Степаненку у додатку до найкращих ювілейних побажань з королівського міста звитяжного володаря Данила і мисленика Івана Франка. Слава Соборній Україні!

О. Гринів.

УДК 1(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

33. 316

Д75 Дроздов О. Ю.

Основи психології масової геополітичної свідомості [Текст] : монографія / О. Ю. Дроздов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціальної та політ. психології. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 564 с.

УДК 316.64

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

34. 159.9

Д75 Дроздова М. А.

Психологія творчості [Текст] : навч. посіб. для студ. з фаху "Психологія" / М. А. Дроздова ; Чернігів. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів : Вид-ць Лозовий В. М., 2012. – 248 с.

УДК 159.9:7(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

35. 159.98

К64 Кононова М. М.

Основи психокорекції, психоконсультування та психотренінгу [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 6.010105 - "Корекційна освіта", 016 "Спеціальна освіта" / Марина Миколаївна Кононова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – 144 с. – Термінолог. слов.: с. 141-142. – Бібліогр.: с. 143–144.

УДК 159.98(075.8)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

36. 1(315)

К65 Конфуций

Суждения и беседы [Текст] / Конфуций ; пер. с кит. П. С. Попова. – Санкт-Петербург : Азбука, 2018. – 219 с. – (Азбука-классика. Non-Fiction).

УДК 1(315)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

37. 159.922.86

Л68 Лобанова А. С.

Робота з підлітками-девіантами: соціологічний та психологічний аспекти [Текст] : підруч. для студ. вищих навч. закл. / Алла Степанівна Лобанова, Людмила Володимирівна Калашнікова ; Криворізький держ. пед. ун-т, Чорноморський нац. ун-т ім. П. Могили. – Київ : Каравела, 2017. – 470 с.

УДК 159.922.86-056.49

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

38. 2(477)(091)

Л72 Лозко Г.

Пробуджена Енея. Європейський етнорелігійний ренесанс [Текст] / Галина Лозко. – Харків : Див, 2006. – 464 с. – Імен. покажч.: с. 417-434. – Бібліогр.: с. 435–459.

УДК 2(477)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

39. 159.9

Л87 Лушин П. В.

О психологии человека в переходный период (Как выжить, когда все рушится?) [Текст] / П. В. Лушин. – Кировоград : КОД, 1999. – 208 с.

УДК 159.923

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

40. 159.922.4(075.8)

М36 Махній М. М.

Етнічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Микола Михайлович Махній. – Київ : Слово, 2015. – 270 с. – Глосарій: с. 263-270. – Бібліогр.: с. 261–261.

УДК 159.922.4(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

41. 159.9

М79 Моргун В. Ф.

Історії з великими, або психологи теж жартують [Текст] / Володимир Федорович Моргун ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2-е вид., доп. – Полтава, 2018. – 52 с. – Покажч. імен: с. 52.

УДК 159.9(092)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

42. 159.922.8

Р28 Рашковська І. В.

Самооцінка та ідеальне "Я" підлітка: теорія і практика [Текст] / Ілона Владиславівна Рашковська ; упоряд. Т. Червонна ; передм. автора. – 2-ге вид., повторне. – Київ : Шк. світ, 2018. – 120 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр. с. 117–118 (77 назв).

УДК 159.922.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

43. 329(47+57)

С81 Столяренко М. А.

В. И. Ленин и революционные моряки (В. И. Ленин и работа партии большевиков в воен.-мор. флоте. 1903-1917 гг.) [Текст] / М. А. Столяренко. – Москва : Воениздат, 1970. – 144 с. : ил.

УДК 329(47+57)

ББК 66.61(2)25

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

44. 159.922.7

С91 Сухий О. Л.

Проектування засобів діагностики обдарованості дітей та молоді в інформаційному середовищі [Текст] : метод. посіб. / О. Л. Сухий, Т. А. Юрченко, В. М. Шульга ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2018. – 152 с. – Бібліогр.: с. 138–151.

УДК 159.922.72-056.45+159.98

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 3)

 

45. 159.922.7

П69 Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика обдарованості [Текст] : монографія / В. П. Тименко, С. О. Довгий, М. Ю. Мельник [та ін.] ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2018. – 176 с. – Бібліогр.: с. 161–175.

УДК 159.922.72-056.45+159.98

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 3)

 

46. 16

Х76 Хоменко І. В.

Еристика [Текст] : підручник / Ірина Вікторівна Хоменко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 280 с.

УДК 162.6

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

Педагогічні науки

 

Місця збереження документів:

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 37.015.31

О-72 Освіта для збалансованого розвитку [Текст] / [голов. ред. Т. В. Тимочко]. – Київ : СТ-Друк, 2017. – 28 c. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Екологічна освіта та виховання ; листопад, № 11). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37.015.31:502/504

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

2. 37.091

Н15 Навчальний проект у школі [Текст] / упоряд. Ж. Сташко. – Київ : Перше вересня, 2018. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 106–108.

УДК 37.091.313

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

3. 377

П79 Проектування процесу професійного навчання у закладах профтехосвіти [Текст] : [кол. монографія] / за ред. Н. Г. Ничкало ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ ; Хмельницький : ХНУ, 2010. – 335 с.

УДК 377.091

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

4. 37(091)(477)

О-72 Освіта, наука і культура на Поділлі [Текст] : зб. наук. праць. Т. 23 / гол. ред. колегії О. П. Реєнт ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2016. – 672 с. – Присвячено 150-річчю від дня народження М. С. Грушевського.

УДК 37(091)(477)+008(477)(091)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 376-056.34:616.896

К63 Комплексна програма розвитку. дітей дошкільного віку з аутизмом "Розквіт" [Текст] / за загал. ред. Т. В. Скрипник ; Ін-т спеціальної пед., Нац. акад. пед. наук України. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 240 с. – Бібліогр.: с. 238–239.

УДК 376-056.34:616.896

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

6. 373.3:001.895

І-66 Інноваційні педагогічні рішення у початковій освіті [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / відп. за випуск: О. А. Федій, Ю. Г. Павленко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. початкової освіти, природн. і мат. дисциплін та методик їх викладання. – Полтава : Вид. Шевченко Р. В., 2018. – 146 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 373.3:001.895

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 1, ВРК. – 1)

 

7. 373.2.014

З-41 Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту [Текст] / укл.: К. Л. Крутій, Н. В. Погрібняк ; Управління освіти і науки Запорізької обл. держадмін., Запорізький обл. ін-т післядипломної пед. освіти, Каф. дошкільної освіти. – Вид. 4-те, доп. – Запоріжжя : ЛІПС, 2005. – 336 с. – (Бібліотека керівника дошкільного навчального закладу).

УДК 373.2.014

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 373.2.014

З-41 Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту [Текст] / упоряд.: В. В. Бакуменко, К. Л. Крутій, Н. В. Погрібняк ; Управління освіти і науки Запорізької обл. держадмін., Запорізький обл. ін-т післядипломної пед. освіти, Каф. дошкільної освіти. – Вид. 5-те, доп., випр. – Запоріжжя : ЛІПС, 2007. – 354 с. – (Бібліотека керівника дошкільного навчального закладу).

УДК 373.2.014

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 378.011.3

І-66 Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової і дошкільної освіти [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. почат. і дошкільної освіти. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 252 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 378.011.3-051:373.2

кільк. прим.: 3 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 1)

 

10. 378.091.59

С88 Студентське самоврядування: 10-літній досвід і перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (Полтава , 17-18 квіт. 2018 р.) / ред. кол.: М. І. Степаненко, С. М. Шевчук, О. Б. Кирильчук, Н. В. Котух, О. М. Остапенко, В. В. Ходунай ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Студ. рада. – Полтава, 2018. – 118 с. – 10-річчю Студентської ради ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 378.091.59

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

11. 37.091.4

Р88 Софія Русова та сучасна українська освіта : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 18-19 трав. 2018 р.) ; Соціалізація особистості в умовах інноваційного середовища [Текст] : наук.-практ. семінар, (Полтава 18-19 трав. 2018 р.) / ред. кол.: С. М. Шевчук, М. В. Гриньова, В. Ю. Стрельніков, І. О. Калініченко, Л. М. Максименко, О. М. Пустовгар, А. В. Ключинська, Л. І. Куторжевська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : [б. в.], 2018. – 201 с.

УДК 37.091.4+316.61

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

12. 378.6(477)

П84 Професори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара [Текст] : біобіографічний довідник 1918-2018 рр. / гол. ред. М. В. Поляков. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Дніпро : Ліра, 2018. – 398 с.

УДК 378.6(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

13. 37(062)

В54 Витоки педагогічної майстерності [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 20 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; гол. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 266 с. – (Педагогічні науки). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

14. 37(062)

В54 Витоки педагогічної майстерності [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 21 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; гол. ред. М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 256 с. – (Педагогічні науки). – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 37(062)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

15. 37(062)

П24 Педагогічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 71 / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 188 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 37(062)+378(062)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№4. – 1)

 

16. 378(062)

Н34 Наукові ракурси [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / упоряд.: Л. Л. Король, Л. М. Черчата ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. заг. і слов. мовознавства та іноз. мов. – Полтава, 2018. – 82 с. – До 100-літнього ювілею фак-ту філології та журналістики Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка.

УДК 378(062)+82.0(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

17. 378.011.3

І-66 Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової і дошкільної освіти [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. почат. і дошкільної освіти. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 264 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 378.011.3-051:373.2

ББК 74.580р3

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

18. 37(477.53)

П52 Полтавіка. Полтавська енциклопедія [Текст] = Poltavika. Poltava Encyclopaedia : у 12 т. Т. 6 : Освіта і наука, Кн. 1 : А -К / гол. ред. О. А. Білоусько ; Центр дослідження історії Полтавщини Полтав. облради. – Полтава : АСМІ, 2017. – 1264 с.

УДК 37(477.53)+94(477.53)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

19. 378.4(477)

Х21 Харківський університет і українська культура [Текст] : монографія / за ред. Ю. М. Безхутрого. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 296 с. : іл. – До 210-річчя від часу заснування ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 378.4(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

20. 37.035

А72 Антибулінг [Текст] : практичні заняття / упоряд.: В. С. Легка, О. О. Овчар, Г. М. Семенів. – Київ : Шк. світ, 2019. – 152 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 37.035:316.62:364.63

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

21. 373.5.091.3

З-36 Застосування електронних соціальних мереж як інструментів формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників [Текст] : метод. реком. / за ред. О. П. Пінчук ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2018. – 32 с.

УДК 373.5.091.39:004:316.77

кільк. прим.: 3 (ЧЗ№4. – 3)

 

22. 373.5.091.3

Ф79 Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж [Текст] : монографія / за ред. О. П. Пінчук ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2018. – 160 с. : іл.

УДК 373.5.091.39:004:316.77

кільк. прим.: 15 (ЧЗ№4. – 4, Н/а. – 11)

 

23. 37.081.1

H71 Hobart C.

Childminding: A Guide to Good Practice [Текст] / Christine Hobart, Jill Frankel. – Second edition. – United Kingdjm : Nelson Thornes, 2003. – 260 s.

УДК 37.081.1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

24. 37(092)(437)

P21 Pankova M.

Odkaz J. A. Komenskeho. Tradice a vyzvy ceske vzdelanosti v Evrope [Текст] : maly katalog expozice o dejinach skolstvi / Marketa Pankova. – Praha : Pedagogicke muzeum J.A. Komenskeho v Praze, 2009. – 80 s.

УДК 37(092)(437)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

25. 37.0

А62 Амонашвілі Ш.

Педагогічні притчі. Виховання серцем [Текст] / Шалва Амонашвілі. – Харків : Школа, 2017. – 272 с.

УДК 37.0

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 37.012

А90 Асмолов А. Г.

Оптика просвещения: социокультурные перспективы [Текст] / Александр Григорьевич Асмолов ; худож. Ольга Богомолова. – Москва : Просвещение, 2012. – 448 с.

УДК 37.012

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 37(091)(4)"13/15"

Б27 Басенко Р. О.

Педагогічні ідеї європейського Відродження в ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів [Текст] : навч.-метод. посіб. / Руслан Олександрович Басенко ; наук. ред. Б. Год ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2017. – 220 с. : іл. – (Studies of Humanism Jesuits). – Бібліогр.: с. 63–126.

УДК 37(091)(4)"13/15"

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

28. 376-056.264

Б79 Болба В. М.

Логопедична скринька [Текст] : матеріали для формування вимови звуків [л]-[л'], [р]-[р'], [ш], [ж], [ч] / Валентина Миколаївна Болба. – 2-е вид., без змін. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 144 с.

УДК 376-056.264

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

29. 37.091.4

Г44 Гетманец И. О.

А. С. Макаренко и религия [Текст] / Ирина Олеговна Гетманец, Михаил Федосеевич Гетманец. – Харьков, 2016. – 56 с. – Библиогр.: с. 52–53.

УДК 37.091.4

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

30. 373.3

Д53 Дмитрієва Л. В.

Формування життєвих компетентностей молодших школярів засобами впровадження технології Школи діалогу культур [Текст] / Людмила Валентинівна Дмитрієва. – Харків : Основа, 2018. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (179)). – Бібліогр.: с. 94.

УДК 373.3.091.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

31. 376.091

К14 Казачінер О. С.

Інноваційні педагогічні технології навчання дітей з особливостями розвитку [Текст] / Олена Семенівна Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 96 c. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (191)). – Бібліогр.: с. 95–96.

УДК 376.091

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

32. 37(4/9)

К14 Казачінер О. С.

Шкільна освіта в різних країнах світу [Текст] / Олена Семенівна Казачінер ; авт.-упоряд. О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2019. – 94 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 1 (193)).

УДК 37(4/9)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

33. 376.091:004

К14 Казачінер О. С.

Інформаційно-освітній простір для навчання дітей з особливими потребами [Текст] / Олена Семенівна Казачінер, Юлія Олександрівна Вірич. – Харків : Основа, 2018. – 96 c. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (192)).

УДК 376.091:004

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

34. 37.091.2

К18 Камишин В. В.

Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості [Текст] : монографія / Володимир Вікторович Камишин, Олексій Миколайович Рева ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2018. – 266 с. – Бібліогр.: с. 226–265.

УДК 37.091.212.3

кільк. прим.: 5 (ЧЗ№4. – 2, Н/а. – 3)

 

35. 37.091.3

К55 Коберник О. М.

Проектна технологія: теорія, історія, практика [Текст] : монографія / Олександр Миколайович Коберник ; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 229 с.

УДК 37.091.313

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

36. 378(477)

К55 Кобрій О.

Формування змісту педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : монографія / Ольга Кобрій ; Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – 276 с.

УДК 378(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

37. 376-056.264

К56 Коваленко О. М.

Попередження та подолання порушень письма і читання у дітей [Текст] / Олександра Миколаївна Коваленко. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2011. – 400 с.

УДК 376-056.264

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

38. 373.2.091.33-027.22

І-73 Інтелектуальні ігри. Дидактичні матеріали для дітей дошкільного віку [Текст] / Олена Миколаївна Ляшенко, Наталія Миколаївна Радомицька, Наталія Олександрівна Сич, Людмила Віталіївна Гавриліна ; упоряд. В. Семизорова. – Київ : Шк. світ, 2018. – 96 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.2.091.33-027.22

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

39. 373.3

М42 Медюк І. В.

Навчаємо бути Людиною. Використання творчої спадщини В. Сухомлинського в освітньому процесі (2-4-ті класи) [Текст] / Ірина Володимирівна Медюк. – Харків : Основа, 2018. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (180)). – Бібліогр.: с. 127.

УДК 373.3.091.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

40. 378

Н63 Ніколенко О. М.

Зошит для контрольних робіт із зарубіжної літератури. 10 кл. [Текст] : компетентнісний підхід / Ольга Миколаївна Ніколенко, Катерина Сергіївна Ніколенко. – Київ : Грамота, 2018. – 48 с.

УДК 378.6:37(477.53)+821.09(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

41. 373.2.043.2-056.2/.3

В54 Вихователю інклюзивної групи [Текст] / Жанна Ольшевська, Наталія Мягких, Зоряна Щербина [та ін.] ; упоряд.: В. Семизорова, О. Духновська, Н. Радоміцька. – Київ : Шк. світ, 2018. – 144 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 138–139.

УДК 373.2.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

42. 37.018.5

П17 Папач О. І.

Розвиток множинного інтелекту: експериментальна діяльність закладу освіти; модульна організація освітнього процесу [Текст] / Ольга Іванівна Папач, Алла Василівна Переступняк. – Харків : Основа, 2018. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 11 (190)).

УДК 37.018.5

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

43. 373.2.016:821.161.2

П45 Подоляк О. С.

Про світ у казках [Текст] : матеріали до занять та уроків / Олександр Сергійович Подоляк. – Київ : Шк. світ, 2019. – 120 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 373.2.016:821.161.2

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

44. 378.011.3

П75 Приймак С. Г.

Спортивно-педагогічне удосконалення студентів: морфофункціональне забезпечення діяльності [Текст] : монографія / Сергій Георгійович Приймак ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ПАТ "ПВК Десна", 2018. – 291 с. – Бібліогр.: с. 245–276.

УДК 378.011.3-051:796

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

45. 376-056.264

Р49 Рібцун Ю. В.

Дошкільнятко : корекційна-розвивальна та навчально-виховна робота з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення [Текст] : навч.-метод. посіб. / Юлія Валентинівна Рібцун. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 192 с. – Бібліогр.: с. 187–190.

УДК 376-056.264-053.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

46. 376-056.264

Р49 Рібцун Ю. В.

Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення [Текст] : програмно-метод. комплекс / Юлія Валентинівна Рібцун. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 272 с. – Бібліогр.: с. 268–272.

УДК 376-056.264-053.4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

47. 37.091.1

С24 Свистун В. І.

Розвиток маркетингової компетентності керівника закладу освіти [Текст] / Валентина Іванівна Свистун, Лариса Михайлівна Петренко, Наталія Дмитрівна Проценко. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 12 (191)). – Бібліогр.: с. 64–67.

УДК 37.091.113

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

48. 37(092)

Ч-44 Чепіль М.

Антін Лотоцький - педагог, просвітницький діяч [Текст] : монографія / Марія Чепіль, Надія Дудник ; Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка. – Дрогобич, 2008. – 264 с.

УДК 37(092)(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

49. 37.018.1.042.-56.45

Ш67 Школа розвитку обдарувань [Текст]. Ч. 1 / Раїса Іванівна Черновол-Ткаченко, Тетяна Дмитрівна Сєдова, Ірина Василівна Чепіга, Лідія Павлівна Ампілогова. – Київ : Основа, 2019. – 112 с. : іл., схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 1 (192)). – Бібліогр.: с. 107–112.

УДК 37.018.1.042-056.45

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

50. 37.018.1.042.-56.45

Ш67 Школа розвитку обдарувань [Текст]. Ч. 2 / Раїса Іванівна Черновол-Ткаченко, Тетяна Дмитрівна Сєдова, Ірина Василівна Чепіга, Лідія Павлівна Ампілогова. – Київ : Основа, 2019. – 95 с. : іл., схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 2 (193)).

УДК 37.018.1.042-056.45

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

51. 373.3.043.2-056.2/.3

Ч-52 Четверікова Н. В.

Інклюзивний клас у школі. Психолого-педагогічні аспекти роботи педагогів [Текст] / Наталія Володимирівна Четверікова. – Київ : Шк. світ, 2018. – 136 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 121–122.

УДК 373.3.043.2-056.2/.3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

52. 373.3.015.31:140.8

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 1-му класі [Текст]. Ч. 1 / Ірина Дмитрівна Ягупа. – Харків : Основа, 2019. – 88 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (181)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

53. 373.3.015.31:140.8

Я31 Ягупа І. Д.

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 1-му класі [Текст]. Ч. 2 / Ірина Дмитрівна Ягупа. – Харків : Основа, 2019. – 79 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 2 (182)).

УДК 373.3.015.31:140.8

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

Природничі науки

 

Місця збереження документів:

ЧЗ№3 - Читальна зала № 3

Н/а - Науковий абонемент

ЧЗ№4 - Читальна зала № 4

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 53(075.3)

Ф50 Фізика. 10 клас [Текст] : рівень стандарту, за навч. програмою авторського колективу під керівництвом В. М. Локтєва : підруч. для заклад. загальної серед. освіти / [авт. кол.: В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред.: В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого,. – Харків : Ранок, 2018. – 272 с. : іл.

УДК 53(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

2. 52

Г61 Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створення до міжнародного визнання [Текст] / за ред. Я. С. Яцківа. – Київ : Наук. думка, 2018. – 376 с.

УДК 520.1

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 51

Ф50 Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Текст] = Physico-mathematical modelling and informational technologies : наук. зб. Вип. 26 / НАН України ; Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : РАСТР-7, 2017. – 123 с. – На укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 51+53+004

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

4. 502.171

Д47 Директива ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною [Текст]. – Київ : СТ-Друк, 2017. – 32 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; грудень, № 12).

УДК 502.171:556

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

5. 502.12

Д47 Директива ЄС про доступ громадськості до інформації про довкілля. Директива ЄС про участь громадськості у розробленні деяких планів та програм, пов'язаних з довкіллям [Текст]. – Київ : СТ-Друк, 2017. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція ; жовтень, № 10).

УДК 502.12

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

6. 502.171

Б63 Біоенергетичний потенціал України [Текст]. – Київ : СТ-Друк, 2017. – 32 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Збалансований розвиток ; вересень, № 9).

УДК 502.171

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

7. 502/504

К17 Календар природозахісних, екологічних, соціальних дат, акцій та подій [Текст] / ідея та упоряд. В. В. Заверюха ; ПОЕНЦУМ. – Полтава : Техсервіс, 2018. – 132 с. : фото.

УДК 502/504

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

8. 556.012

Г46 Гидрографические характеристики речных бассейнов Европейской территории СССР [Текст] / под ред. В. В. Куприянова ; Главное управление гидрометеорлогической службы при совете министров СССР, Гидрологический ин-т. – Ленинград : Гидрометеорологическое изд-во, 1971. – 100 с. + карты.

УДК 556.012

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 502(075.2)

Б59 Бібік Н. М.

Я досліджую світ. 1 клас [Текст] : підруч. інтегр. курсу для закл. загал. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 1 / Надія Михайлівна Бібік, Галина Павлівна Бондарчук. – Харків : Ранок, 2018. – 80 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

10. 502(075.2)

Б59 Бібік Н. М.

Я досліджую світ. 1 клас [Текст] : підруч. інтегр. курсу для закл. загал. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 2 / Надія Михайлівна Бібік, Галина Павлівна Бондарчук. – Харків : Ранок, 2018. – 80 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

11. 502(075.2)

Б79 Большакова І. О.

Я досліджую світ. 1 клас [Текст] : підруч. інтегр. курсу для закл. загал. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 1 / Інна Олексіївна Большакова, Мирина Сергіївна Пристінська. – Харків : Ранок, 2018. – 80 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

12. 502(075.2)

Б79 Большакова І. О.

Я досліджую світ. 1 клас [Текст] : підруч. інтегр. курсу для закл. загал. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 2 / Інна Олексіївна Большакова, Мирина Сергіївна Пристінська. – Харків : Ранок, 2018. – 80 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

13. 502(075.2)

Я11 Я досліджую світ. 1 клас [Текст] : підруч. інтегрованого курсу для закл. заг. серед. освіти : у 2 ч. Ч. 1 / Тетяна Гільберг, Світлана Тарановська, Ольга Гнатюк, Ніна Павич. – Київ : Генеза, 2018. – 112 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

14. 51(075.2)

Г51 Гісь О. М.

Математика. 1 клас [Текст] : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Ольга Михайлівна Гісь, Ірина Василівна Філяк. – Харків : Ранок, 2018. – 224 с.

УДК 51(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

15. 57(072.3)

З-15 Задорожний К. М.

Картки та завдання з біології рослин [Текст] / Костянтин Миколайович Задорожний. – Харків : Основа, 2018. – 64 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 11 (191)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

16. 57(072.3)

З-15 Задорожний К. М.

Картки та завдання з біології людини [Текст] / Костянтин Миколайович Задорожний. – Харків : Основа, 2018. – 64 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 12 (192)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

17. 57(072.3)

З-15 Задорожний К. М.

Картки та завдання з біохімії та цитології [Текст] / Костянтин Миколайович Задорожний. – Харків : Основа, 2019. – 63 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 1 (193)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

18. 57(072.3)

З-15 Задорожний К. М.

Картки та завдання з біології. Розмноження, розвиток та еволюція організмів [Текст] / Костянтин Миколайович Задорожний. – Харків : Основа, 2019. – 64 с. : іл.. схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 2 (194)).

УДК 57(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

19. 54(072.3)

З-91 Зубкова Т. Г.

Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках хімії [Текст]. Ч. 2 / Т. Г. Зубкова. – Харків : Основа, 2018. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 11 (191)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

20. 54(072.3)

З-91 Зубкова Т. Г.

Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках хімії [Текст]. Ч. 3 / Т. Г. Зубкова. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 12 (192)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

21. 51(075.3)

І-89 Істер О. С.

Математика. 5 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти / Олександр Семенович Істер. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Генеза, 2018. – 288 с. : іл. – Предм. покажч.: с. 284-285.

УДК 51(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

22. 51(075.3)

І-89 Істер О. С.

Математика [Текст] : алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту : підруч. для 10 кл. закладів загальної серед. освіти / Олександр Семенович Істер. – Київ : Генеза, 2018. – 384 с. : іл. – Предм. покажч.: с. 378-381.

УДК 51(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

23. 54(072.3)

І-24 Іщенко Т. В.

Розробки уроків за темами "Спирти, альдегіди, карбонові кислоти" [Текст] / Т. В. Іщенко. – Харків : Основа, 2019. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 2 (194)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

24. 502(075.3)

К70 Коршевнюк Т. В.

Природознавство. 5 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти / Тетяна Валеріївна Коршевнюк, Володимир Іванович Баштовий ; за заг. ред. О. Г. Ярошенко. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Генеза, 2018. – 192 с.

УДК 502(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

25. 53(072.3)

К78 Красновська С. С.

Фізика. Проекти. 7-9 класи [Текст] / Світлана Сергіївна Красновська ; упоряд. Н. Коваль. – Київ : Перше вересня, 2018. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 133–135 (104 назви).

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

26. 51(075.2)

Л69 Логачевська С. П.

Математика. 1 клас [Текст] : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Світлана Панасівна Логачевська, Тетяна Аркадіївна Логачевська, Ольга Анатоліївна Комар. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – 128 с.

УДК 51(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

27. 51(075.3)

М34 Математика. 10 клас [Текст] : алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту : підручник для закладів загальної серед. освіти / Аркадій Григорович Мерзляк, Дмитро Анатолійович Номіровський, Віталій Борисович Полонський, Михайло Семенович Якір. – Харків : Гімназія, 2018. – 272 с. : іл. – Предм. покажч.: с. 251-253.

УДК 51(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

28. 514(075.3)

Г36 Геометрія. 10 клас [Текст] : профільний рівень : підручник для закладів загальної серед. освіти / Аркадій Григорович Мерзляк, Дмитро Анатолійович Номіровський, Віталій Борисович Полонський, Михайло Семенович Якір. – Харків : Гімназія, 2018. – 240 с. : іл.

УДК 514(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

29. 51(075.3)

М52 Мерзляк А. Г.

Математика. 5 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти / Аркадій Григорович Мерзляк, Віталій Борисович Полонський, Михайло Семенович Якір. – 2-ге вид., доопрац. – Харків : Гімназія, 2018. – 272 с. : іл. – Предм. покажч.: с. 268-269.

УДК 51(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

30. 58

О-66 Орлова Л. Д.

Луківництво [Текст] : навч. посіб. / Лариса Дмитрівна Орлова ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2-е вид., доп. – Полтава : Болотін А. В., 2018. – 336 с. : іл. – Бібліогр.: с. 327–331.

УДК 581.526.45

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

31. 514(072.3)

П38 Пленерні уроки з геометрії. 7 клас [Текст] / С. Ю. Панченко, О. В. Бущак, О. П. Гуляр, М. Б. Федюк. – Харків : Основа, 2019. – 80 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 01 (193)). – Бібліогр.: с. 80.

УДК 514(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

32. 512(072.3)

П38 Пленерні уроки з алгебри. 9 клас [Текст] / С. Ю. Панченко, О. В. Бущак, М. Б. Федюк, Н. В. Черпак. – Харків : Основа, 2018. – 89 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 12 (192)). – Бібліогр.: с. 90.

УДК 512(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

33. 514(072.3)

П38 Пленерні уроки з геометрії. 8 клас [Текст] / С. Ю. Панченко, О. П. Гуляр, Б. М. Самарик, М. Б. Федюк. – Харків : Основа, 2019. – 80 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 02 (194)). – Бібліогр.: с. 80.

УДК 514(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

34. 512(072.3)

П38 Пленерні уроки з алгебри для 7-8 класів [Текст] / С. Ю. Панченко, О. П. Гуляр, Б. М. Самарик, Н. В. Черпак. – Харків : Основа, 2018. – 143 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 11 (191)). – Бібліогр.: с. 142–143.

УДК 512(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

35. 53(072.3)

П88 Пугач М. П.

Як пробудити інтерес до вивчення фізики? [Текст] : з метод. скарбнички вчителя : [посіб. для загальноосвіт. навч. закладів] / Микола Петрович Пугач. – Харків : Основа, 2019. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 1 (181)). – Бібліогр.: с. 125 (14 назв).

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

36. 53(072.3)

П88 Пугач М. П.

Лекції з фізики. 11 клас. Електростатика [Текст] : [посіб. для загальноосвіт. навч. закладів]. Ч. 1 / Микола Петрович Пугач, Євгеній Вячеславович Руднєв. – Харків : Основа, 2019. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 2 (182)).

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

37. 53(072.3)

П88 Пугач М. П.

Лекції з фізики. 10 клас. МКТ та термодинаміка [Текст]. Ч. І / Микола Петрович Пугач, Євгеній Вячеславович Руднєв, Назалія Володимирівна Сулейманова. – Харків : Основа, 2018. – 123 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 11 (179)).

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

38. 53(072.3)

П88 Пугач М. П.

Лекції з фізики. 10 клас. МКТ та термодинаміка [Текст]. Ч. ІІ / Микола Петрович Пугач, Євгеній Вячеславович Руднєв, Назалія Володимирівна Сулейманова. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 12 (180)).

УДК 53(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

39. 502/504

С18 Санковська І. М.

Екологія. Наскрізна лінія в освіті [Текст] / Ірина Мечиславівна Санковська, Світлана Сергіївна Дмитренко ; упоряд. С. С. Дмитренко. – Київ : Шк. світ, 2018. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 109–110.

УДК 502/504(072.3)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№4. – 2)

 

40. 51(075.2)

С42 Скворцова С. О.

Математика. 1 клас [Текст] : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Світлана Олексіївна Скворцова, Оксана Володимирівна Онопрієнко. – Харків : Ранок, 2018. – 144 с.

УДК 51(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

41. 54(072.3)

С79 Стеценко І. В.

Розробки вибраних тем з органічної хімії [Текст] / І. В. Стеценко, І. Ю. Овчаренко. – Харків : Основа, 2019. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 1 (193)).

УДК 54(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

 

42. 53(092)

Ф24 Фаріон І.

Мовний портрет Івана Пулюя (за листами мислителя) [Текст] : монографія / Ірина Фаріон ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – 216 с. – Бібліогр.: с. 208–214.

УДК 53(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

 

43. 502(075.2)

Я77 Ярошенко О. Г.

Природознавство. 5 клас [Текст] : підруч. для закл. загал. серед. освіти / Ольга Григорівна Ярошенко, Валентина Михайлівна Бойко. – Вид. 2-ге доопр. – Київ : Світоч, 2018. – 224 с. : іл.

УДК 502(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

Мовознавство

 

Місця збереження документів:

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

Аб. підр - Абонемент підручників

 

1. 811.161.2(038)

У45 Українсько-російський, російсько український словник для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російської мовою [Текст] = Русско-украинский и украинско-русский словарь для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке : понад 7000 термінів і понять. – Чернівці : Букрек, 2017. – [320] с. – Книжка-перекрутка. - Текст укр., рос.

УДК 811.161.2(038)+811.161.1(038)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

2. 811.161.2(092)

Л64 Література. Час. Постаті. Літературознавчі статті, спогади, матеріали до бібліографії на вшанування пам’яті Володимира Матвіїшина [Текст] / упоряд. Н. Яцків ; Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2013. – 616 с. : 16 вкл. л. фото. – Імен. покажч.: с. 602-609. – Бібліогр. в кінці розд.

УДК 811.161.2(092)+821.09(100)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

3. 81'42

Т30 Текст у масових комунікаціях: множинність інтерпретації [Текст] : кол. моногр. / гол. ред. Н. Ф. Баландіна. – Харків : Експрес-книга, 2018. – 278 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 81'42

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 811(062)

Г94 Гуманітарні науки: сучасна наукова парадигма [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4 / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 161 с.

УДК 811(062)+82.0(062)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

5. 811.111(072.3)

Г74 Готуємося до тестів [Текст]. Ч. 1 / упоряд. Л. Є. Овсяннікова. – Харків : Основа, 2019. – 76 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 2 (194)).

УДК 811.111(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

6. 811.161.2(072.3)

У45 Українська мова. Конспекти уроків. 7 клас. І семестр [Текст] / упоряд. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2019. – 173 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (183)). – Дод.: с. 163-169. – Бібліогр.: с. 159–162.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 811.161.1(038)

Р75 Російсько-український словник [Текст] : у 4 т. Т. 1 : А-Ж / ред.: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, гол. ред. А. Є. Кримський ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репринт з видання 1924 р. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2016. – 12, ХІV, 290 с. – (Словникова спадщина України).

УДК 811.161.1(038)+811.161.2(038)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

8. 811.161.1(038)

Р75 Російсько-український словник [Текст] : у 4 т. Т. 2 : З-Н, вип. 1 : З-К / ред.: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова та ін., гол. ред. А. Є. Кримський ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репринт з видання 1929 р. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 4, VІ, 392 с. – (Словникова спадщина України).

УДК 811.161.1(038)+811.161.2(038)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

9. 811.161.1(038)

Р75 Російсько-український словник [Текст] : у 4 т. Т. 2 : З-Н, вип. 2 : Л-Намыкать / ред.: М. Калинович, В. Ярошенко, гол. ред. А. Є. Кримський ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репринт з видання 1932 р. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – ІV, 352 с. – (Словникова спадщина України).

УДК 811.161.1(038)+811.161.2(038)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. 811.161.2(092)

П84 Професор Катерина Григорівна Городенська [Текст] : біобібліографія / упоряд.: М. І.Степаненко, Л. В. Шитик ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 159 с. : фото. – (Біобібліографія вчених України. Мовознавці України). – Алф. покажч.: с. 140-155. - Імен. покажч.: с. с. 156-158.

УДК 811.161.2(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

11. 811.161.1(038)

Р75 Російсько-український словник [Текст] : у 4 т. Т. 2 : З-Н, вип. 3 : Намыл-Нять / ред.: М. Калинович, В. Ярошенко, гол. ред. А. Є. Кримський ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репринт з видання 1933 р. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – VІІІ, 328 с. – (Словникова спадщина України).

УДК 811.161.1(038)+811.161.2(038)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 811.161.1(038)

Р75 Російсько-український словник [Текст] : у 4 т. Т. 3 : О-П, вип. 1 : О-Поле / ред.: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський, гол. ред. С. Єфремов ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репринт з видання 1927 р. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 5, ІІІ, 336 с. – (Словникова спадщина України).

УДК 811.161.1(038)+811.161.2(038)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 811.161.1(038)

Р75 Російсько-український словник [Текст] : у 4 т. Т. 3 : О-П, вип. 2 : Поле-Пячение / упоряд.-ред.: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський, гол. ред. С. Єфремов ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репринт з видання 1928 р. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 4, ІІ, 318 с. – (Словникова спадщина України).

УДК 811.161.1(038)+811.161.2(038)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 811.161.2(038)

С48 Словник української мови [Текст] : у 3 т. Т. 1 : А-Г / ред.: А. Ніковський, С. Єфремов, упоряд. Б. Грінченко ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репринт з видання 1927 р. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 8, XLІV, 428 с. – (Словникова спадщина України).

УДК 811.161.2(038)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

15. 811.161.2(038)

С48 Словник української мови [Текст] : у 3 т. Т. 3 : К-Н / ред.: С. Єфремов, А. Ніковський, упоряд. Б. Грінченко ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репринт з видання 1928 р. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 2, XХІV, 440 с. – (Словникова спадщина України).

УДК 811.161.2(038)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

16. 811.161.2(038)

С48 Словник української мови [Текст] : у 3 т. Т. 2 : Д-Й / ред.: С. Єфремов, А. Ніковський, упоряд. Б. Грінченко ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репринт з видання 1927 р. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 2, XХІV, 440 с. – (Словникова спадщина України).

УДК 811.161.2(038)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

17. 811.161.2

А21 Авраменко О.

Українська мова. 10 клас [Текст] : рівень стандарту : підручник для закладів загальної серед. освіти / Олександр Авраменко. – Київ : Грамота, 2018. – 208 с.

УДК 811.161.2(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 81'25

Б12 Бабенко В.

Художній переклад: історія, теорія, практика [Текст]. Ч. 2 : Світова поезія кінця ХІХ - першої половини ХХ століття в українських [та російських] перекладах / Вікторія Бабенко, Валентина Рибальченко. – Кіровоград : ПП "Ексклюзив-Систем", 2015. – 247 с. – Бібліогр. в кінці розділів.

УДК 81'255 .4

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 811.111(075.8)

Б24 Барановська Т. В.

Граматика англійської мови [Текст] : зб. вправ : навч. посіб. / Тетяна Володимирівна Барановська. – Вид. 2-е, випр. та допов. – Київ : Логос-М, 2018. – 384 с. – (Учням та абітурієнтам).

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

20. 811.111

Б73 Богацкий И. С.

Бизнес-курс английского языка [Текст] / И. С. Богацкий, Н. М. Дюканова ; под общ. ред. И. С. Богацкого. – 5-е изд., исправ. – Киев : Логос-М, 2009. – 352 с. – (Вас ждет успех).

УДК 811.111

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

21. 811.161.2(075.3)

В75 Ворон А. А.

Українська мова. 10 клас [Текст] : профільний рівень : підруч. для закл. загал. серед. освіти / Алла Анатоліївна Ворон, Володимир Анатолійович Солопенко. – Київ : Вид. дім "Освіта", 2018. – 288 с. : іл.

УДК 811.161.2(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

22. 811.161.2

Г52 Глазова О. П.

Українська мова. 5 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти / Олександра Павлівна Глазова. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Освіта, 2018. – 240 с.

УДК 811.161.2(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

23. 811.161.2'3

Д33 Денисовець І.

Словотвір і стилістика сучасної української дитячої прози [Текст] / Ірина Денисовець. – Полтава : Астрая, 2018. – 272 с. – Бібліогр.: с. 188–218.

УДК 811.161.2'3

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

24. 811.111

Д66 Домброван Т. И.

Синергетическая модель развития английского языка [Текст] / Татьяна Ивановна Домброван. – Одесса : КП ОГТ, 2014. – 400 с.

УДК 811.111

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

25. 811.161.2(038)

Д69 Дорошенко М.

Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія [Текст] / М. Дорошенко, М. Станіславський, В. Страшкевич ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репринт з видання 1930 р. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2018. – ХVІ, 248 с. – (Словникова спадщина України).

УДК 811.161.2(038)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

26. 811.111(075.2)

Д71 Доценко І. В.

Англійська мова. 1 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти (з аудіосупроводом) / Ірина Василівна Доценко, Оксана Володимирівна Євчук, Світлана Сергіївна Губарєва. – Харків : Ранок, 2018. – 144 с. : іл.

УДК 811.111(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

27. 811.161.2

З-12 Заболотний О. В.

Українська мова. 5 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти / Олександр Вікторович Заболотний, Віктор Вікторович Заболотний. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Генеза, 2018. – 208 с.

УДК 811.161.2(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

28. 811.111(075.2)

К26 Карпюк О.

Англійська мова. 1 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти (з аудіосупроводом) / Оксана Карпюк. – Тернопіль : Астон, 2018. – 112 с. : іл.

УДК 811.111(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

29. 811.111(075.3)

К26 Карпюк О. Д.

Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти / Оксана Дмитрівна Карпюк. – Тернопіль : Астон, 2018. – 240 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.

УДК 811.111(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

30. 811.161.2

К90 Кулик О. Д.

Українська лінгвістика [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Д. Кулик, Л. М. Осієнко, Л. В. Кардаш. – Київ : Міленіум, 2013. – 262 с. – Бібліогр.: с. 240–261.

УДК 811.161.2(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

31. 811.111(075.2)

М67 Мітчелл Г. К.

Англійська мова. 1 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти (з аудіосупроводом) / Г. К. Мітчелл. – Київ : Лінгвіст, 2018. – 128 с. : іл.

УДК 811.111(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

32. 811.161.2'373.2

Н23 Наливайко С.

Тисяча найновіших тлумачень давніх українських назв, імен, прізвищ (на індоіранському матеріалі) [Текст] : довідник / Степан Наливайко ; НДІ українознав., Нац. гуманіт. проект "Україна: у вимірі тисячоліть". – Київ : Євшан-зілля, 2008. – 356 с. – Алф. покажч.: с. 340-355.

УДК 811.161.2'373.2

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

33. 811.111(075.3)

Н55 Несвіт А. М.

Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти / Алла Миколаївна Несвіт. – Київ : Генеза, 2018. – 208 с. : іл.

УДК 811.111(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

34. 811.161.2(038)

Н63 Ніковський А.

Українсько-російський словник [Текст] / Андрій Ніковський ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репринт з видання 1926 р. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2018. – ХІІ, 864 с. – (Словникова спадщина України).

УДК 811.161.2(038)+811.161.1(038)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

35. 811.111(075.8)

П18 Паращук В. Ю.

Теоретична фонетика англійської мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Валентина Юліївна Паращук. – Вид. 2-ге, стер. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 232 с.

УДК 811.111(075.8)

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

36. 811.111(072.3)

П45 Подоляк О. С.

Квести. Англійська мова [Текст] / Олександр Сергійович Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2018. – 96 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу").

УДК 811.111(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

37. 811.111(075.2)

П90 Пухта Г.

Англійська мова. 1 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти (з аудіосупроводом) / Герберт Пухта, Гюнтер Гернгрос, Пітер Льюіс-Джонс. – Київ : Лінгвіст, 2018. – 128 с. : іл.

УДК 811.111(075.2)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

38. 811.161.2

С38 Синявський О.

Норми української літературної мови [Текст] / Олекса Синявський ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репринт з видання 1931 р. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2018. – ХХ, 368 с. – (Українська граматична класика).

УДК 811.161.2

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

39. 811.161.2'367

С79 Степаненко М. І.

Префіксально-прийменникова кореляція дієслівного предиката в сучасній українській мові [Текст] : монографія / Микола Іванович Степаненко, Світлана Петрівна Галаур ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 231 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 181–230.

Автограф: Рідній бібліотеці - вдячні учні. М. Степаненко

Кн. № 638409.

УДК 811.161.2'367

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

40. 811.161.2'367.635

С79 Степаненко М. І.

Семантика і функціювання модальних часток у сучасній українській літературній мові [Текст] : монографія / Микола Іванович Степаненко, Світлана Олександрівна Педченко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2018. – 222 с. – Бібліогр. с. 176–221.

УДК 811.161.2'367.635

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, ВРК. – 1)

 

41. 811.161.2(072.3)

Ю32 Юлевич В. М.

Логічні ланцюжки при вивченні української мови в 6 класі [Текст] / Валерій Маркович Юлевич. – Харків : Основа, 2019. – 173 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (182)). – Бібліогр.: с. 172–173.

УДК 811.161.2(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

Літературознавство

 

Місця збереження документів:

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

Аб. підр - Абонемент підручників

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

 

1. 821.09(100)

Д72 Драматичні твори на уроках зарубіжної літератури. 9-10-ті класи [Текст] / упоряд. М. В. Коновалова. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 12). – Бібліогр.: с. 80.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

2. 821.09(477)-93(075.2)

Х91 Хрестоматія сучасної української дитячої літератури [Текст] : для читання в 3, 4 класах / уклад., автор передм. Т. В. Стус. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 192 с. – (Шкільна бібліотека).

УДК 821.09(477)-93(075.2)

кільк. прим.: 4 (Аб. підр. – 4)

 

3. 821.09(477)-93(075.2)

Х91 Хрестоматія сучасної української дитячої літератури [Текст] : для читання в 1, 2 класах / уклад., автор передм. Т. В. Стус. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 160 с. – (Шкільна бібліотека).

УДК 821.09(477)-93(075.2)

кільк. прим.: 2 (Аб. підр. – 2)

 

4. 821.09(477)

Ц38 Центр літературної творчості [Текст]. Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / упоряд. і ред. Л. Дядченко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 122 с. – З автографом упорядника.

Автограф: Науковій бібліотеці Полтавського національного педуніверситету імені Володимира Короленка. Автор-упорядник Людмила Дядченко. 1 вересня 2018 р.

УДК 821.09(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

5. 821.09(477)

У45 Українська література ХІ-ХVIII ст. [Текст] : хрестоматія / уклад.: П. В. Білоус, Г. Д. Левченко, О. П. Білоус ; ред. П. В. Білоус. – 2-е вид., стереотип. – Київ : Академія, 2013. – 688 с. – Бібліогр.: с. 681–682.

УДК 821.09(477)(076.6)

кільк. прим.: 1 (Аб. підр. – 1)

 

6. 821.09(430)

П32 Пізнавати кордони - переступати кордони - долати кордони [Текст] / упоряд.: Г. Р. Бріттнахер, Є. В. Волощук, О. П. Чертенко ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Центр германістики. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2011. – 256 с. – (Понад корданами: Студії німецькомовної літератури ; вип. 1).

УДК 821.09(430)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

7. 82.0(062)

Р49 Рідний край [Текст] : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту. № 1 (38) / голов. ред. М. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 220 с. : іл. – Бібліогр.: в кінці ст.

УДК 82.0(062)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

8. 821.09(73)

A47 American themes: An anthology of young literature [Текст]. – - Washington : Office of the English Language Programs, 2012. – 311 p.

УДК 821.09(73)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

9. 821.09(100)(072.3)

Д44 Дидактичні матеріали до уроків позакласного читання. 5-6-й класи [Текст] / упоряд. В. В. Рибальченко. – Харків : Основа, 2019. – 107 с. : іл., схеми, табл. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 1 (13)). – Бібліогр.: 105.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. 821.09(477)

С76 Становлення світогляду Володимира Короленка [Текст] : літературно-краєзнавчі нариси / уклад. Н. М. Буцька. – Полтава : АСМІ, 2018. – 126 с. : іл.

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)

кільк. прим.: 4 (Н/а. – 3, ЧЗ№2. – 1)

 

11. 821.09(477)

А21 Авраменко О. М.

Українська література. 5 клас [Текст] : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Олександр Миколайович Авраменко. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Грамота, 2018. – 256 с. : іл. – Словник літ. термінів: с. 250-252.

УДК 821.09(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

12. 821.09(477)

А21 Авраменко О. М.

Українська література. 10 клас [Текст] : рівень стандарту : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Олександр Миколайович Авраменко, Василь Іванович Пахаренко. – Київ : Грамота, 2018. – 256 с. : іл. – Словник літ. термінів: с. 249-253.

УДК 821.09(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 821.09(477)

Г15 Галич В. М.

Жанрова система публіцистики Олеся Гончара в координатах доби [Текст] : монографія / Валентина Миколаївна Галич ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – 276 с. – З автографом автора. – Бібліогр.: с. 248–265.

Автограф: Студентам ПНПУ імені В. Г. Короленка з побажанням Миру і Добра. Нехай пристрасне слово Олеся Гончара надихає вас на сподвижництво в ім'я України. В.Галич. 20.04.18

.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 821.09(73)

Д79 Дубініна О.

У межах чи поза межами? Творчість Вільяма Стайрона в контексті художніх пошуків новітньої доби [Текст] / Олена Дубініна. – Київ : Наук. думка, 2011. – 360 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – Бібліогр. худ. творів В. Стайрона: с. 336. – Бібліогр.: с. 337–353.

УДК 821.09(73)(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

15. 821.09(477)

Ж87 Жулинський М.

Слово на сторожі нації [Текст] / Микола Жулинський. – Київ : Укр. письменник, 2015. – 1016 с.

УДК 821.09(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

16. 821.09(477)

К56 Коваленко Л. Т.

Українська література. 5 клас [Текст] : підручник для закладів загальної серед. освіти / Людмила Тарасівна Коваленко. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Генеза, 2018. – 256 с.

УДК 821.09(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

17. 821.09(100)

К64 Коновалова М. В.

Уроки позакласного читання. 10-й клас [Текст] / М. В. Коновалова, В. В. Рибальченко. – Харків : Основа, 2018. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 11).

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

18. 82.0

К96 Кушнірова Т. В.

Наративні стратегії у романних формах кінця ХХ - початку ХХІ століття [Текст] : монографія / Тетяна Віталіївна Кушнірова ; Полтав. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. – Полтава : Сімон, 2018. – 124 с.

УДК 82.0-31

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 821.09(477)

Л55 Либа І. О.

Метафора Василя Голобородька в перекладах англійською мовою [Текст] / Інна Олексіївна Либа. – Луганськ : Знання, 2007. – 75 с.

УДК 821.09(477)"1991/..."(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

20. 821.09(477)

Л87 Лучук О.

Пантелеймон Куліш і Микола Лукаш: перехресні стежки перекладів. Шекспірова драма "Троїл і Крессида" в контексті української культури [Текст] / Ольга Лучук. – Харків : Акта, 2018. – 556 с. – До 135-річчя з часу появи першого українського перекладу драми Вільяма Шекспіра "Троїл і Крессида".

УДК 821.09(477)"18/1917"(092)+821.09(477)(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

21. 821.09(100)(072.3)

М30 Марчук Н. В.

Факультативний курс "Поетична майстерність" [Текст] / Наталія Василівна Марчук ; упоряд. В. В. Рибальченко. – Харків : Основа, 2019. – 80 с. : табл. – (Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі" ; вип. 2 (14)). – Бібліогр.: 77.

УДК 821.09(100)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

22. 821.09(477)"18/1917

М50 Меншій А. М.

"Напоєні красою слів твоїх …": "школа" М. Коцюбинського в українському постімпресіонізмі [Текст] : монографія / Аліса Миколаївна Меншій ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 580 с. – Бібліогр.: с. 536–579.

УДК 821.09(477)"18/1917"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 821.09(100)(075.3)

Н63 Николенко О. Н.

Зарубежная литература. 10 клас [Текст] : уровень стандарт : учебник для заведений общего среднего образования / О. Н. Николенко, О. В. Орлова, Л. Л. Ковалева. – Киев : Грамота, 2018. – 208 с. : іл.

УДК 821.09(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

 

24. 821.09(100)(075.3)

З-35 Зарубіжна література. 5 клас [Текст] : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Ольга Миколаївна Ніколенко, Тетяна Михайлівна Конєва, Ольга Василівна Орлова [та ін.]. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Грамота, 2018. – 256 с. : іл.

УДК 821.09(100)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

25. 821.09(477)(072.3)

С44 Скоморовська Н. Б.

Українська література. 11 клас [Текст] : завдання, відповіді / Наталія Богданівна Скоморовська, Ярослава Іванівна Івасів. – Харків : Основа, 2018. – 107 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (181)).

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

26. 821.09(477)(072.3)

С44 Скоморовська Н. Б.

Українська література. 10 клас [Текст] : завдання, відповіді / Наталія Богданівна Скоморовська, Ярослава Іванівна Івасів. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (180)).

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

27. 821.09(477)

С48 Слоньовська О. В.

Українська література. 10 клас [Текст] : профільний рівень : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Ольга Володимирівна Слоньовська, Наталія Василівна Мафтин, Наталія Михайлівна Вівчарик. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – 304 с. : іл.

УДК 821.09(477)(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

28. 821.09(477)(072.3)

І-73 Інтегровані уроки: українська література, історія України, мистецтво [Текст] / Галина Миколаївна Чирко, Ірина Олександрівна Неділя, Любов Володимирівна Прокопенко, Світлана Віталіївна Мозгова ; упоряд. Н. Коваль. – Київ : Перше вересня, 2018. – 152 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 148–149.

УДК 821.09(477)(072.3)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

 

29. 821.09(477)

Ш26 Шарова Т. М.

Василь Бондар: поезія та художня проза письменника як біографічний ландшафт [Текст] : монографія / Тетяна Михайлівна Шарова. – Харків : Майдан, 2010. – 184 с.

УДК 821.09(477)"1917/1991"(092)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

30. 821.09(477)

Ш84 Шпоть О. С.

Про витоки української нації [Текст] / Олексій Сергійович Шпоть ; Благодійний фонд "Україна-Русь". – Львів ; Київ : ПП "Коронатор", 2012. – 170 с.

УДК 821.09(477)"4/17"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

Художня література

 

Місця збереження документів:

Х/а - Художній абонемент

 

1. 821(477)

Л38 Легенда про Байду ; Помста козаків [Текст] / уклад. О. В. Зав'язкін. – Донецьк : ТОВ "ВКФ "БАО", 2013. – 448 с.

УДК 821(477)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

2. 821(477)

П59 Порода [Текст] : антологія українських письменників Донбасу / упоряд.: В. Білявського, М. Григорова, передм. І. Дзюби. – Київ : Легенда, 2017. – 384 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

3. 821(477)

П68 Празька поетична школа [Текст] : антологія / упоряд. текстів та передм. О. Г. Астаф'єв, А. О. Дністровий. – Харків : Ранок, 2009. – 256 с. – (Українська муза).

УДК 821(477)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

4. 821(477)

П45 Поети "витісненого покоління" [Текст] : антологія / упоряд. текстів та передм. І. М. Андрусяка. – Харків : Ранок, 2009. – 256 с. – (Українська муза).

УДК 821(477)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

5. 821(100)-93-343

К14 Казки жили-були [Текст] : для дітей дошк. і мол. шк. віку. – Харків : Айлес, 2017. – 96 с. : іл.

УДК 821(100)-93-343

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

6. 821(100)-93-343

К14 Казки чарівного лісу [Текст] : для дітей дошк. і мол. шк. віку. – Харків : Айлес, 2017. – 96 с. : іл.

УДК 821(100)-93-343

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

7. 821(410)

A93 Austen J.

Sense and Sensibility [Текст] / Jane Austen. – Kyiv : Znannie, 2018. – 431 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

8. 821(410)

B87 Bronte E.

Wuthering heights [Текст] / Emily Bronte. – Kyiv : Znannie, 2018. – 414 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

9. 821(73)

P85 Porter E. H.

Just David [Текст] / Eleanor H. Porter. – Kyiv : Znannie, 2018. – 222 с. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

10. 821(410)

W83 Woolf V.

To The Lighthouse [Текст] / Virginia Woolf. – Kyiv : Znannie, 2018. – 239 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

11. 821(477)

А65 Андієвська Е.

Казка про яян ; Говорюща риба [Текст] : казки / Емма Андієвська. – Київ : Знання, 2019. – 143 с. – (Класна література).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

12. 821(477)

Б14 Багряний І.

Вибрані твори [Текст] / Іван Багряний ; упоряд. та перед. М. А. Балаклицького. – Харків : Ранок, 2009. – 288 с. – (Українська мова).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

13. 821(477)

Б14 Багряний І.

Тигролови ; Огненне коло [Текст] / Іван Багряний. – Київ : КРИСТАЛ БУК, 2017. – 384 с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

14. 821(477)

Б14 Багряний І.

Тигролови [Текст] : роман / Іван Багряний. – Київ : Знання, 2018. – 256 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

15. 821(477)

Б25 Барка В.

Жовтий князь [Текст] / Василь Барка. – Київ : КРИСТАЛ БУК, 2017. – 288 с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

16. 821(71)

Б25 Баррі М.

Таємниця Мораг [Текст]. Т. 2 : Скляна в'язниця / Мартін Баррі. – Київ : Ранок, 2013. – 448 с.

УДК 821(71)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

17. 821(410)

Б88 Бронте Е.

Буремний перевал [Текст] / Емілі Бронте ; пер. з англ. Елли Євтушенко. – Київ : Знання, 2018. – 414 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

18. 821(410)

Б88 Бронте Ш.

Джейн Ейр [Текст] : роман / Шарлота Бронте ; пер. з англ. Олени Ломакіної. – Київ : Знання, 2018. – 511 с. – (Класична література).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

19. 821(410)

Б88 Бронте Э.

Незнакомка из Уайлдфелл-Холла [Текст] / Энн Бронте ; пер. с англ.: Л. Житковой, А. Вироховского, сост. И. С. Веселова. – Харьков ; Бедгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 432 с. – (Бриллантовая коллекция классического романа).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

20. 821(410)

В14 Вайльд О.

Кентервільський Привид [Текст] : вибрані твори / Оскар Вайльд ; пер. з англ. І. Корунця. – Київ : Знання, 2019. – 191 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

21. 821(477.53)

В19 Василькевич Н. В.

Живи і квітни, земле рідна [Текст] / Ніна Василівна Василькевич. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 164 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

22. 821(477)

В75 Воронина Л.

Пригоди голубого папуги [Текст] : для дітей молод. шк. віку / Леся Воронина ; малюнки К. Штанко. – Київ : Знання, 2018. – 56 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

23. 821(410)

В88 Вулф В.

До маяка [Текст] / Вірджинія Вулф ; пер. з англ. Юлії Герус. – Київ : Знання, 2018. – 239 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

24. 821(477.53)

Г70 Городницька Я. М.

Обереги долі [Текст] : вірші / Ярослава Михайлівна Городницька. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 116 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

25. 821(73)

Г74 Гоукінз П.

Дівчина у потягу [Текст] : роман / Пола Гоукінз. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 320 с.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

26. 821(477.53)

Г82 Гриб Н. Ф.

Ділюся радістю і болем [Текст] / Ніна Федорівна Гриб. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 108 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

27. 821(477)

Г85 Грінченко Б. Д.

Серед темної ночі [Текст] : повість / Борис Дмитрович Грінченко. – Київ : Знання, 2018. – 223 с. – (Скарби).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

28. 821(73)

Г91 Грэм Х.

Смертельная ночь [Текст] : роман / Хизер Грэм ; пер. с англ. К. А. Ересько. – Москва : Центрполиграф, 2010. – 318 с.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

29. 821(477)

Г94 Гулак А. Т.

В двух мирах [Текст] : стихи / Анатолий Тихонович Гулак. – Харьков : Майдан, 2018. – 88 с. – З автографом авт.

Автограф: Дорогому Миколі Івановичу Степаненку з побажанням від усього серця жити довго,без втрат і гірких потрясінь у наші непрості часи

27.09.2018 р. А. Гулак.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

30. 821(477)

Д21 Дашвар Л.

Ініціація [Текст] / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

31. 821(73)

Д29 Делински Б.

Миражи [Текст] : роман / Барбара Делински. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2017. – 448 с.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

32. 821(477.53)

Д33 Дениско Г. І.

Про що гомонить Соборний майдан [Текст] : інтерв'ю, есеї. Сторінки боротьби за Свободу / Ганна Іванівна Дениско. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2018. – 392 с. : іл., фото. – (Просвітницька книгозбірня ; кн. 13).

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

33. 821(477)

Д55 Добко Т. В.

Життя триває [Текст] : поезії / Тетяна Василівна Добко ; передм. О. С. Онищенка ; худож. М. Яремків. – Київ : Світ Успіху, 2016. – 104 с. : іл. – З автографом авт.

Автограф: Вельмишановному Миколі Івановичу з побажаннями добра і щастя. Нехай життя колоситься любов'ю!

З повагою Т. Добко 28. ХІ.2018 р..

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

34. 821(477)

Д58 Довженко О. П.

Щоденник (1941-1956) [Текст] / Олександр Петрович Довженко. – Київ : Знання, 2019. – 399 с. – (Класна література).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

35. 821(477)"1917/1991

Д65 Дольд-Михайлик Ю.

У чорних лицарів [Текст] : пригодницький роман / Юрій Дольд-Михайлик. – Харків : Фоліо, 2013. – 412 с. – (Українська література).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

36. 821(477.53)

З-15 Задорожна О.

Дорогами схимника [Текст] / Олена Задорожна. – Київ : Вид-во Сергія Пантюка, 2017. – 64 с. – З автографом авт.

Автограф: Моєму Вчителю, Миколі Івановичу Степаненку. Із вдячністю за знання і вектори. Від автора

29.11.18.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

37. 821(477.53)

З-38 Захарченко В. К.

Примноження любові [Текст] : рубаї / Віктор Костянтинович Захарченко. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 120 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

38. 821(477.53)

З-38 Захарченко В. К.

Сонети осені [Текст] / Віктор Костянтинович Захарченко. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 120 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

39. 821(477)

З-63 Зінчук М.

Чарівні казки [Текст] / Микола Зінчук ; іл. Т. Б. Савельєвої. – Львів ; Тернопіль : Каменяр ; Богдан, 2007. – 300 с. : іл.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

40. 821(436)

К30 Кафка Ф.

Завещание [Текст] / Франц Кафка ; пер. с нем. Е. Кацевой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. – 318 с.

УДК 821(436)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

41. 821(477)".../1917"

К32 Квітка-Основ'яненко Г.

Конотопська відьма ; Сватання на Гончарівці та інші твори [Текст] / Григорій Квітка-Основ'яненко. – Донецьк : БАО, 2014. – 416 с. : іл.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

42. 821(73)

К38 Кіз Д.

Квіти для Елджерона [Текст] / Даніел Кіз ; пер. з англ. Віктора Шовкуна. – 3-тє вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 304 с.

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

43. 821(410)

К42 Кіплінг Р.

Кім [Текст] / Редьярд Кіплінг ; пер. з англ. Євгена Тарнавського. – Київ : Знання, 2018. – 335 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

44. 821(415)

К61 Колфер Й.

Артемис Фаул. Миссия в Арктику [Текст] / Йон Колфер. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо : Домино, 2004. – 440 с. – (Война интеллектов).

УДК 821(415)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

45. 821(477.53)

К64 Кононенко Б. Д.

Украдена Яв [Текст] : поезії / Борис Дмитрович Кононенко. – Полтава : Дивосвіт, 2009. – 108 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

46. 821(470+571)"1992/..."

К66 Корецкий Д.

Атомный поезд [Текст] : роман / Данил Корецкий. – Москва : Эксмо, 2004. – 480 с.

УДК 821(470+571)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

47. 821(477)

К67 Корній Д.

Зозулята зими [Текст] : роман / Дара Корній, Тала Владмирова ; передм. Г. Пагутяк. – 2-е вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 368 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

48. 821(477.53)

К79 Кревська Г.

Імена Снігу [Текст] : зимова книга поезій / Ганна Кревська. – Харків : Озеров В. Г., 2018. – 131 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

49. 821(477.53)

К85 Криклива К.

Я - та, що танцює в повітрі [Текст] : зб. віршів / Ксенія Криклива. – Полтава : Поліграф. центр "Скайтек", 2018. – 131 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

50. 821(477)

К90 Куліш М.

Народний Малахій ; Маклена Граса [Текст] : п'єси / Микола Куліш. – Київ : Знання, 2019. – 207 с. – (Скарби).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

51. 821(477)

Л63 Лис В.

І прибуде суддя [Текст] : роман / Володимир Лис. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 240 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

52. 821(477)

М18 Маланюк Є.

Вибрані поезії [Текст] / Євген Маланюк ; упоряд. текстів, передм. та прим. І. В. Немченка. – Харків : Ранок, 2009. – 288 с. – (Українська муза).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

53. 821(477)

М32 Мастєрова В.

На тому боці [Текст] : збірка / Валентина Мастєрова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 224 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

54. 821(44)

М52 Меріме П.

Кармен ; Коломба [Текст] / Проспер Меріме ; пер. з фр. Бориса Ткаченка, Валер'яна Підмогильного. – Київ : Знання, 2015. – 223 с. – (Скарби).

УДК 821(44)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

55. 821(477)

М59 Микитенко І. К.

"Вуркагани" та інші твори [Текст] / І. К. Микитенко ; упоряд. текстів, передм. та прим. О. І. Микитенка. – Харків : Ранок, 2009. – 320 с. – (Українські класики).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

56. 821(477)

Н59 Нечуй-Левицький І. С.

Микола Джеря ; Кайдашева сім'я та інші твори [Текст] / І. С. Нечуй-Левицький ; уклад. О. В. Зав'язкін. – Донецьк : ТОВ "ВКФ "БАО", 2014. – 384 с. : іл.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

57. 821(477)

Н59 Нечуй-Левицький І.

Микола Джеря [Текст] : повість / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Знання, 2019. – 191 с. – (Скарби).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

58. 821(410)

Н67 Німмо Д.

Чарлі Бон і Часокруть [Текст] : роман / Дженні Німмо ; пер. з англ. М. Головко. – Київ : Знання, 2018. – 335 с.

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

59. 821(477)

Н70 Ніцой Л.

Дві бабуськи в незвичайній школі або скарб у візку [Текст] / Лариса Ніцой ; малювала Еліна Елліс. – Київ : САММІТ КНИГА, 2017. – 192 с.

УДК 821(477)-93

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

60. 821(477.53)

О-31 Овдієнко Л. М.

Прогуркотів мій поїзд, пролетів... Вінок пам'яті Людмили Овдієнко [Текст] : поезія / Людмила Миколаївна Овдієнко ; за заг. ред. К. Бобрищева. – Миргород : АСМІ, 2017. – 382 с. : фото.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 3 (Х/а. – 3)

 

61. 821(410)

О-76 Остін Д.

Чуття і чуттєвість [Текст] / Джейн Остін ; пер. з англ. Галини Пехник. – Київ : Знання, 2018. – 431 с. – (English Library).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

62. 821(477.53)

П27 Перепеляк І. М.

Полтавські сонети [Текст] / Іван Михайлович Перепеляк. – Вид. друге, допов. – Харків : Майдан, 2018. – 328 с. – З автографом авт.

Автограф: На добрі зустрічі славному Полтавцю, дорогому Степаненку Миколі Івановичу. Від серця - І. Перепеляк

Харків - Оболонь 24 серпня 2018 р..

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

63. 821(73)

П60 Портер Е.

Просто Девід [Текст] / Елінор Портер ; пер. з англ. Елли Євтушенко. – Київ : Знання, 2018. – 222 с. – (American Library).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

64. 821(477)

П84 Процюк С.

Варвари [Текст] / Степан Процюк. – Сквира : Теза, 2016. – 157 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

65. 821(477)

П84 Процюк С.

Полянами і хмарочосами [Текст] / Степан Процюк. – Сквира : Теза, 2016. – 156 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

66. 821(477)

П84 Процюк С.

Бийся головою до стіни [Текст] : повість / Степан Процюк. – Брустурів : Дискурсус, 2018. – 128 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

67. 821(477)

С17 Самчук У.

Вибрані твори [Текст] / Улас Самчук ; упоряд. текстів, передм. та прим. І. В. Немченка. – Харків : Ранок, 2009. – 240 с. – (Українська муза).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

68. 821(477)

С17 Самчук У.

Куди тече та річка [Текст] / Улас Самчук ; упоряд. текстів, передм. та прим. І. В. Немченка. – Харків : Ранок, 2009. – 288 с. – (Українська муза).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

69. 821(73)

С28 Сейлор С.

Рим [Текст] : роман о древнем городе / Стивен Сейлор ; пер. с англ. В. Волковского. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. – 640 с. – (The Big Book).

УДК 821(73)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

70. 821(438)

С31 Сенкевич Г.

У пустелі та джунглях [Текст] : повість / Генрик Сенкевич ; пер. з пол. Р. Михайлюка. – Київ : Знання, 2019. – 333 с. – (Голоси Європи. Польща).

УДК 821(438)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

71. 821(477)

С44 Сковорода Г. С.

Вибрані твори в українських перекладах [Текст] / Г. С. Сковорода ; упоряд. текстів, передм. та прим. Л. В. Ушкалова. – Харків : Ранок, 2009. – 240 с. – (Українська муза).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

72. 821(410)

С96 Сьюел А.

Чорний Красень. Автобіографія коня [Текст] / Анна Сьюел ; пер. з англ. Ірини Гоял. – Київ : Знання, 2018. – 175 с. – (Скарби: молодіжна серія).

УДК 821(410)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

73. 821(477)"1992/..."

Т16 Талан С.

Замкнене коло [Текст] : роман / Світлана Талан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 320 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

74. 821(477)"1992/..."

Т16 Талан С.

Купеля [Текст] : збірка / Світлана Талан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 240 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

75. 821(477)"1992/..."

Т16 Талан С.

Оголений нерв [Текст] : роман / Світлана Талан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 544 с. – (Коронація слова).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

76. 821(477)"1992/..."

Т16 Талан С.

Спокута [Текст] : роман / Світлана Талан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 304 с. – (Коронація слова).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

77. 821(477)"1992/..."

Т16 Талан С.

Повернутися дощем [Текст] : роман / Світлана Талан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 448 с. – (Коронація слова).

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

78. 821(477.53)

Т66 Третяк Н. П.

Причащаюся словом [Текст] / Ніна Павлівна Третяк. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 232 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

79. 821(477)

Т89 Турянський О. В.

Поза межами болю [Текст] : повість-поема / Осип Васильович Турянський. – Київ : Знання, 2018. – 174 с. – (Скарби).

УДК 821(477)"1917/1991"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

80. 821(477)

Ф35 Федькович О. Ю.

Вибрані твори [Текст] / О. Ю. Федькович ; упоряд. та передм. та прим. І. М. Андрусяка. – Харків : Ранок, 2009. – 320 с. – (Українські класики).

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

81. 821(470+571)".../1917"

Ф45 Фет А. А.

Шепот, робкое дыхание [Текст] / Афанасий Афанасьевич Фет. – Москва : Эксмо, 2014. – 160 с. – (Классика в школе).

УДК 821(470+571)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

82. 821(470+571)".../1917"

Ф77 Фонвизин Д. И.

Недоросль [Текст] : избранные произведения / Денис Иванович Фонвизин. – Москва : Эксмо, 2014. – 160 с. – (Классика в школе).

УДК 821(470+571)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

83. 821(477.53)

Ф95 Фурса Н.

Пилок і пил [Текст] : вірші та поезії / Наталка Фурса. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 176 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

84. 821(477)".../1917"

Ш37 Шевченко Т. Г.

Художник [Текст] : повісті, автобіографія, щоденник / Тарас Григорович Шевченко ; приміткі та комент. Л. В. Ушкалова ; худож.-оформлювач. Ю. Ю. Романівка. – Харків : Фоліо, 2012. – 828 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – Прим.: с.702–726. –Прим.: с.702-726.

УДК 821(477)".../1917"

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

85. 821(477.53)

Ш83 Шпехт В. Н.

Степной ковыль [Текст] : стихи и проза / Виктор Николаевич Шпехт. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 592 с. – Текст укр., рос.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

86. 821(477)

Ш96 Шупта Д. Р.

Сонях сонетів [Текст] / Дмитро Романович Шупта. – Одеса : Друк Південь, 2017. – 310 с. – З автографом авт.

Автограф: Славному Миколі Івановичу Степаненкові шанобливо!

Автор 11.10.2018.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

 

87. 821(477.53)

Ю98 Ющенко Ю. Ю. (Надія-Юлія Юхимівна Ющенко)

Час відкриває істину [Текст] / Юлія Юхимівна Ющенко. – Кременчук : Друкарня, 2018. – 232 с.

УДК 821(477.53)

кільк. прим.: 2 (Х/а. – 2)

 

88. 821(477)"1991/..."

Я73 Яріш Я.

Кровна мста [Текст] : роман / Ярослав Яріш. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 320 с.

УДК 821(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Х/а. – 1)

Історичні, географічні науки

 

Місця збереження документів:

Н/а - Науковий абонемент

ВРК - Відділ рідкісної книги

ЧЗ№2 - Читальна зала № 2

 

1. 94(477)(093)"1917/1921"

П29 Симон Петлюра та його родина. Документи і матеріали [Текст] / Полтав. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" імені Т. Шевченка ; упоряд. та передм. Василя Михальчука. – Полтава : РІК, 2018. – 268 с. : фото. – (Просвітницька книгозбірня ; Кн. 12). – Біблогр. в підряк. прим.

УДК 94(477)(093)"1917/1921"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

2. 93/94(062)

І-90 Історична пам'ять [Текст] : наук. зб. Вип. 37 / ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 132 с. – Бібліогр. в кінці ст.

УДК 93/94(062)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

3. 930.2

К63 Комунікативні горизонти усної історії [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., (Переяслав-Хмельницький, 17-18 трав. 2013 р. / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди", Укр. асоціація усної історії, та ін. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 280 с.

УДК 930.2

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

4. 91(072.3)

Л64 Літературні твори на уроках географії. 8 клас [Текст] / уклад. В. В. Костецька. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 11 (179)).

УДК 91(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

5. 911.3:33(477)

У45 Україна. Промисловість та інвестиційна діяльність [Текст] = Ukraine. Industry and investment activity : атлас / наук. ред. Л. Руденко ; Ін-т географії НАН України, Держ. наук.-вироб. п-во "Картографія". – Київ : Картографія, 2003. – 80 с. – Парал. текст англ.

УДК 911.3:33(477)(084.4)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

6. 93/94(072.3)

Б30 Баханов К. О.

Застосування компетентнісного підходу в олімпіадних завданнях з історії [Текст] / Костянтин Олексійович Баханов. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. – (Бібліотека журналу " Історія та правознавство" ; вип. 12 (180)). – Бібліогр. в підряк. прим.

УДК 93/94(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

7. 91(075.3)

Б77 Бойко В. М.

Географія. 10 клас [Текст] : рівень стандарту : підруч. для закл. загал. серед. освіти / Валентина Михайлівна Бойко, Юліан Сергійович Брайчевський, Борис Павлович Яценко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2018. – 256 с. : іл.

УДК 91(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

8. 94(477)(075.3)

В58 Власов В. С.

Історія України. 10 клас [Текст] : рівень стандарту : підруч. для закл. загал. серед. освіти / Віталій Сергійович Власов, Станіслав Владиславович Кульчицький. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – 254 с. : іл.

УДК 94(477)(075.3)

ББК 63.3(4Укр)я72

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

9. 94(100)

Г51 Гісем О. В.

Всесвітня історія. 10 клас [Текст] : рівень стандарту : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Олександр Володимирович Гісем, Олександр Олександрович Мартинюк. – Харків : Ранок, 2018. – 176 с. : іл.

УДК 94(100)"19/..."(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

10. 94(100)

Г51 Гісем О. В.

Всесвітня історія. 10 клас [Текст] : профільний рівень : підруч. для закладів загальної серед. освіти / Олександр Володимирович Гісем, Олександр Олександрович Мартинюк. – Харків : Ранок, 2018. – 240 с. : іл.

УДК 94(100)"19/..."(075.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

11. 94(477)

Г85 Гринів О. І.

Національно-державне оновлення: після 360 років московсько-ординського іга в Україні. Відповідь московським і доморощеним українофобам [Текст] / Олег Іванович Гринів. – Львів : Тріада плюс, 2018. – 32 с.

УДК 94(477)"1991/..."

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

12. 93/94(072.3)

Ж51 Желіба О. В.

Методи навчання історії [Текст] / Олександр Володимирович Желіба. – Харків : Основа, 2019. – 93 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 2 (182)). – Дод.: с. 89-93. – Бібліогр.: с. 86–88.

УДК 93/94(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

13. 94(4)

І-19 Іваницька О. П.

Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945) [Текст] : навч. посіб. / О. П. Іваницька ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Київ : Слова, 2013. – 624 с. – Бібліогр.: с. 612–620.

УДК 94(4)"192/199"(075.8)+94(7)"1914/1945"(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

14. 94(4)

І-19 Іваницька О. П.

Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2013) [Текст] : навч. посіб. / О. П. Іваницька ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Київ : Слова, 2013. – 1056 с. – Бібліогр.: с. 1037–1053.

УДК 94(4)"1945/..."(075.8)+94(7)"1945/..."(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

15. 94(477)

Л84 Лук'яненко Л. Г.

З часів неволі [Текст]. Кн. 4 : Країна Моксель / Левко Григорович Лук'яненко. – Київ : Фенікс, 2010. – 520 с. : іл., кольор. фото. – Покажч. імен: с. 503-519.

УДК 94(477)"1945/1991"

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

16. 94(477)

Л84 Лук'яненко Л. Г.

Де ти, доле України? [Текст] / Левко Григорович Лук'яненко. – Київ, 2011. – 268 с.

УДК 94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

17. 94(477)

Л84 Лук'яненко Л. Г.

До історії Української Гельсинської спілки [Текст] / Левко Григорович Лук'яненко. – Київ : Фенікс, 2010. – 320 с.

УДК 94(477)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

18. 911.52(477)

М69 Міхелі С. В.

Українське ландшафтознавства: витоки, становлення, сучасний стан [Текст] : монографія / Сергій Володимирович Міхелі ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 416 с. : табл. – Бібліогр.: с. 328–366.

УДК 911.52(477)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

19. 94(477)(079.3)

М74 Мокрогуз О. П.

Тестові завдання. Історія України. 11 клас [Текст]. Ч. 2 / Олександр Петрович Мокрогуз. – Харків : Основа, 2018. – 110 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 11 (179)).

УДК 94(477)(079.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

20. 94(477)(079.3)

М74 Мокрогуз О. П.

Тестові завдання. Історія України. 11 клас [Текст]. Ч. 3 / Олександр Петрович Мокрогуз. – Харків : Основа, 2019. – 95 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 1 (181)).

УДК 94(477)(079.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

21. 94(100)(075.8)

О-66 Орлова Т. В.

Всесвітня історія. Історія цивілізацій [Текст] : навч. посіб. / Тетяна Володимирівна Орлова ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2012. – 447 с. – (Вища освіта XXI століття). – Бібліогр.: с. 446.

УДК 94(100)(075.8)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

22. 94(477)"1917/1921"(093)

П29 Петлюра С.

Статті. Листи. Документи [Текст] / Симон Петлюра ; ред кол.: Л. Дражевська, Н. Лівицька-Холодна, Л. Чикаленко [та ін.] ; Центральний комітет вшанування пам’яті Симона Петлюри в Америці. – Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 1956. – 480 с. : портр., фото. – Видано в тридцяту річницю з дня смерті Симона Петлюри, 1926-1956. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477)"1917/1921"(093)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

23. 94(477)

П32 Півторак Г. П.

Історична правда проти імперської облуди [Текст] / Григорій Петрович Півторак ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Арт Прінт Студія, 2018. – 148 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477)

кільк. прим.: 2 (ЧЗ№2. – 1, Н/а. – 1)

 

24. 91(079.1)

П48 Поклонський О. О.

Фізична географія [Текст] : довідник для підгот. до ДПА та ЗНО / Олександр Олександрович Поклонський. – Харків : Основа, 2019. – 128 с. : табл., схеми. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 2 (182)). – Бібліогр.: с. 128.

УДК 91(079.1)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

25. 94(477.53)(092)

П88 Пугач О.

Отаман Гонта 1920 р. [Текст] : героїзм і трагедія останніх гайдамаків Чорнухинщини / Олекса Пугач. – Полтава : Полтавський літератор, 2018. – 376 с. : фото. – До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. – Бібліогр. в підрядк. прим.

УДК 94(477.53)(092)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

26. 94(=161.2:479.22)

С38 Синюк Б. О.

Дослідження фактів переселення в 1853-2017 рр. українців в Боржомі та історія становлення української діаспори в Самцхе-Джавахеті Грузії [Текст] / Борис Олександрович Синюк. – [Б. м.] : [б. в.], [2017?]. – 177 с. – Присвячується українцям в Грузії. - Текст укр., груз.

УДК 94(=161.2:479.22)

кільк. прим.: 1 (Н/а. – 1)

 

27. 911.3.33(072.3)

С76 Стадник О. Г.

Регіони та країни. 10 клас. Океанія, Америка, Африка [Текст] / Олександр Григорович Стадник. – Харків : Основа, 2019. – 95 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 1 (181)).

УДК 911.3.33(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

28. 94(477)

Ф15 Фадєєв О.

Долітописна історія України [Текст] / Олександр Фадєєв ; пер. з рос. В. Шовкошитний. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 424 с. : іл.

УДК 94(477)".../084"

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

 

29. 911.3:33(477)(075.8)

Ш38 Шевчук С. М.

Економічна та соціальна географія України (загальна частина) [Текст] : навч. вид. для здобувачів вищої освіти за спец. 014 Середня освіта (географія), 103 Науки про Землю, 106 Географія / Сергій Миколайович Шевчук ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. географії та методики її навч., Полтав. відділ географ. товариства. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 100 с. : іл., табл.

УДК 911.3:33(477)(075.8)+911.3:30(075.8)

кільк. прим.: 2 (ВРК. – 1, ЧЗ№2. – 1)

 

30. 913(477)

Ш91 Штирка О. О.

Розвиток географічної та математичної компетентностей. 8 клас [Текст] / О. О. Штирка. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 12 (180)).

УДК 913(477)(072.3)

кільк. прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.