1.

28.688

Ч-45

Червона книга України. Тваринний світ / під заг. ред. І. А. Акімова ; НАН України. – К. : Глобалколсалтинг, 2009. – 600 с.

ББК 28.688

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

2.

28.588

Ч-45

Червона книга України. Рослинний світ / під заг. ред. Я. П. Дідуха ; НАН України. – Львів : Глобалколсалтинг, 2009. – 900 с.

ББК 28.588(4Укр)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

3.

67.301.133.121

К63

Коментований переклад Візового Кодексу Європейського союзу. – К. : Відродження, 2010. – 153 с. – (Громадська ініціатива "Євпора без бар'єрів").

ББК 67.301.133.121

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

4.

63.3(4Укр-4Пол)6

Б61

Біль і пам'ять. Історія голодомору 1932-1933 років на Оржиччині / упоряд. Андріяка В. Л., Сердюченко І. І. – Полтава : Шевченко Р.В., 2010. – 240 с.

ББК 63.3(4Укр-4Пол)6+63.3(4Укр)622

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

5.

65.04

Е45

Економічна та соціальна географія : наук. зб. Вип. 60 / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 291 с.

ББК 65.04+ 60.522

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

6.

83.3(4Укр-4Пол)

М65

Мистецьке гроно : альманах культурно-мистецької спілки Гадяцького краю та Гадяцького райкому профспілки працівників освіти і науки України. – Гадяч : Гадяч, 2010. – 44 с.

ББК 83.3(4Укр-4Пол)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

7.

67.301.133.121

Б39

Безвізова Європа для країн Східного партнерства: шляхи досягнення / Громадська ініціатива "Європа без бар'єрів", Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України. – К., 2010. – 64 с. – укр., англ. мовами.

ББК 67.301.133.121

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

8.

63.3(4Укр)624

У45

Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії. Вип. 1 / упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець ; Укр. ін-т національної пам'яті. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2009. – 56 с.

ББК 63.3(4Укр)624

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№2. – 2, Н/а. – 8)

9.

63.3(4Укр)624

У45

Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії. Вип. 2 / упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець ; Укр. ін-т національної пам'яті. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2009. – 84 с.

ББК 63.3(4Укр)624

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№2. – 2, Н/а. – 8)

10.

63.3(4Укр)624

У45

Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії. Вип. 3 / упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець ; Укр. ін-т національної пам'яті. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2009. – 84 с.

ББК 63.3(4Укр)624

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№2. – 2, Н/а. – 8)

11.

63.3(4Укр)624

У45

Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії. Вип. 4 / упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець ; Укр. ін-т національної пам'яті. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2010. – 95 с.

ББК 63.3(4Укр)624

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№2. – 2, Н/а. – 8)

12.

74.266.37-21

К65

Концепція та програми викладання історії України в школі (проект) : матеріали IV та V Робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України / Укр. ін-т нац. пам'яті. – К. : Стилос, 2009. – 126 с.

ББК 74.266.37-21

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№2. – 2, Н/а. – 8)

13.

66.3(4Укр)

С91

Сучасна українська політика: політики і політологи про неї : зб. наук. праць. Вип. 19 / Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Купаса НАН України, Асоціація політич. наук України. – К. : Укр. центр політичного менеджменту, 2010. – 482 с.

ББК 66.3(4Укр)

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

14.

88.374я73

В43

Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / автори: О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – 2-е вид., доп. – К. : Каравела, 2009. – 400 с. – (Українська книга).

ББК 88.374я73+88.840я73

кільк.прим.: 1 (Аб. – 1)

15.

81.411.4-4

У59

Універсальний словник. Українська мова та література / уклад. : Л. О. Полякова, В. В. Паращич, О. Я. Загоруйко. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – 448 с. – (Сім в одному).

ББК 81.411.4-4+83.3(4Укр)я2

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

16.

83.3(0)я22

У74

Усі зарубіжні письменники : Біогр. нарис. Літерат.-худож. огляд. Перелік основних творів. Література для додаткового користув. Термінолог. слов. / упоряд. О.Д.Міхільов. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 384 с. : іл. – (Іду на урок). – Довід. містить відомості про всіх зарубіж. письмен., твори яких вивч. з 5 до 11 кл.

ББК 83.3(0)я22

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

17.

74.580.286я74

Н15

Навчально й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її навчання). – К. : Ленвіт, 2010. – 120 с.

ББК 74.580.286я74

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

18.

67.0я73

П68

Правознавство : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – 2-е вид., доп. – К. : Правова єдність, 2009. – 792 с.

ББК 67.0я73

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, ЧЗ№4. – 1)

19.

81.411.4-923

М54

Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах : підруч. для студ. філол. фак-ту ун-тів / за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2009. – 400 с. – Бібліогр.: с. 260-261.

ББК 81.411.4-923

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№2. – 5)

20.

74.03(4Укр)-8

Н34

Наукова школа академіка Алли Богуш : монографія / упоряд. А. М. Богуш. – К. : Слово, 2009. – 528 с. : іл.

ББК 74.03(4Укр)-8+74.102.12

кільк.прим.: 3 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 2)

21.

74.37я73

Л69

Логопедія : підручник / за ред. М. К. Шеремет. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Слово, 2010. – 672 с.

ББК 74.37я73

кільк.прим.: 237 (Аб. – 234, ЧЗ№1. – 3)

22.

76.0

Н34

Наукова комунікація у мас-медіа : практикум / за ред. В. В. Різуна, уклад.: А. А. Бойко, Н. В. Зелінська, О. Ф. Коновець. – Львів : Українська академія друкарства, 2009. – 124 с.

ББК 76.0

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

23.

84(4УКР)6

Б19

Бака, М. В.

Душі неспокій : вірші, оповідання / Михайло Васильович Бака. – Полтава : Фірма "Техсервіс", 2010. – 96 с.

ББК 84(4УКР)6+84(4УКР-4ПОЛ)

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

24.

74.90

Б36

Бевз, Г. М.

Прийомна сім'я: соціально-психологічні виміри : монографія / Галина Михайлівна Бевз. – К. : Слово, 2010. – 352 с.

ББК 74.90

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

25.

74.204.2я73

Б72

Бобир, О. В.

Етикет учителя : навч.-метод. посіб. для ВНЗ / Олександр Васильович Бобир. – К. : Слово, 2009. – 216 с.

ББК 74.204.2я73+87.777я73

кільк.прим.: 10 (ЧЗ№1. – 2, ЧЗ№3. – 1, ЧЗ№4. – 2, Аб. – 5)

26.

74.262.2я73

Б73

Богданович, М. В.

Методика викладання математики в початкових класах : навч. посіб. / М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король. – 3-є вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2008. – 336 с.

ББК 74.262.2я73

кільк.прим.: 1 (Аб. – 1)

27.

74.102.12я73

Б74

Богуш, А. М.

Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фак. дошк. освіти / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, О. В. Саприкіна. – К. : Слово, 2009. – 408 с. – Бібліогр.: с. 396-407 (157 назв).

ББК 74.102.12я73

кільк.прим.: 100 (Аб. – 96, ЧЗ№1. – 4)

28.

74.102.12

Б74

Богуш, А. М.

Мовленнєвий розвиток дітей : монографія / Алла Михайлівна Богуш. – 2-е вид. – К. : Слово, 2010. – 374 с.

ББК 74.102.12

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

29.

74.102.12я73

Б74

Богуш, А. М.

Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання дітей рідної мови : підруч. для студ. вищих пед. навч. закл., які навч. за спец. "Дошкільне виховання" / Алла Михайлівна Богуш, Наталія Василівна Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища школа, 2007. – 542 с. : іл.

ББК 74.102.12я73

кільк.прим.: 50 (Аб. – 47, ЧЗ№1. – 3)

30.

74.102.14

Б74

Богуш, А. М.

Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підруч. для ВНЗ / Алла Михайлівна Богуш, Наталія Василівна Гавриш. – К. : Слово, 2008. – 408 с.

ББК 74.102.14

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

31.

74.102.14

Б74

Богуш, А. М.

Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підруч. для ВНЗ / Алла Михайлівна Богуш, Наталія Василівна Гавриш. – К. : Слово, 2010. – 408 с.

ББК 74.102.14

кільк.прим.: 49 (Аб. – 47, ЧЗ№1. – 2)

32.

74.102.12я73

Б74

Богуш, А. М.

Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч.-метод. посібник / Алла Михайлівна Богуш, Надія Іванівна Луцан. – К. : Слово, 2010. – 256 с.

ББК 74.102.12я73

кільк.прим.: 30 (ЧЗ№1. – 3, Аб. – 27)

33.

63.3(4Укр)я73

Б77

Бойко, О. Д.

Історія України : навч. посіб. для студ. вузів / О. Д. Бойко. – 3-є вид., випр., доп. – К. : Академвидав, 2009. – 688 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с .686-687.

ББК 63.3(4Укр)я73

кільк.прим.: 1 (Аб. – 1)

34.

32.97я73

В65

Войтюшенко, Н. М.

Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Наталія Миколаївна Войтюшенко, Алла Іванівна Остапець ; Донецький державний ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. комп'ютерних технологій. – 2-е вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 564 с.

ББК 32.97я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№3. – 1)

35.

74.00я73

В67

Волкова, Н. П.

Педагогіка : навч. посіб. для студ. вузів / Наталія Павлівна Волкова. – 3-є вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 616 с. – (Альма-матер.). – Короткий термінологічний слов.: с. 605-615. – Бібліогр.: с.604.

ББК 74.00я73

кільк.прим.: 1 (Аб. – 1)

36.

65.01я73

В75

Воробйов, Є. М.

Економічна теорія. Модульний курс : навч. посіб. для ВНЗ / Євген Миколайович Воробйов. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – 320 с. – (Переходимо до Болонської системи).

ББК 65.01я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

37.

66.4(0)

Г13

Газін, В. П.

Актуальні проблеми сучасності: історія, світова політика : монографія / Володимир Прокопович Газін. – К. : Слово, 2009. – 424 с.

ББК 66.4(0)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

38.

74.200.526я73

Г65

Гончарова, Н. О.

Основи професійної орієнтації : навч. посіб. / Наталія Олексіївна Гончарова. – К. : Слово, 2010. – 168 с.

ББК 74.200.526я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

39.

83.3(0)-9я73

Є97

ЄщенкоТетяна, А.

Лінгвістичний аналіз тексту. Модульний курс : навч. посіб. / Анатоліївна ЄщенкоТетяна. – Донецьк : ДІСО, 2009. – 336 с.

ББК 83.3(0)-9я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

40.

74.66я73

З-13

Завацька, Л. М.

Технології професійної діяльності соціального педагога : навч. посіб. для ВНЗ / Людмила Миколаївна Завацька. – К. : Слово, 2008. – 240 с.

ББК 74.66я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

41.

74.03я73

З-17

Зайченко, І. В.

Історія педагогіки : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки / Іван Васильович Зайченко. – К. : Слово, 2010. – 624 с.

ББК 74.03я73+74.03(0)я73

кільк.прим.: 150 (АФМ. – 25, Аб. – 115, ЧЗ№1. – 4, ЧЗ№3. – 2, ЧЗ№4. – 4)

42.

74.03я73

З-17

Зайченко, І. В.

Історія педагогіки : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Кн. 2. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні / Іван Васильович Зайченко. – К. : Слово, 2010. – 1032 с.

ББК 74.03я73+74.03(4Укр)я73

кільк.прим.: 100 (АФМ. – 25, Аб. – 65, ЧЗ№1. – 3, ЧЗ№3. – 3, ЧЗ№4. – 4)

43.

65.053я73

І-23

Івахненко, В. М.

Теорія економічного аналізу : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Валентин Михайлович Івахненко. – К. : Слово, 2010. – 352 с.

ББК 65.053я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

44.

74.102.13

М34

Математика. 5-6 років : конспекти занять / С. А. Ігнатьєва, Н. Г. Конотоп, В. М. Новікова, Л. М. Діб. – Х. : Ранок, 2010. – 128 с. – (Дошкільна освіта. За програмою "Я у світі"). – назва обкл.: Ігнатьєва С.А., Яковлева О. П. Математика. – Бібліогр.: с. 127 (10 назв).

ББК 74.102.13

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

45.

74.102.13

І-26

Ігнатьєва, С. А.

Математика. 4-5 років : конспекти занять / Світлана Анатоліївна Ігнатьєва, Анжеліна Леонідівна Калмикова, Раіса Григорівна Авдєєва. – Х. : Ранок, 2010. – 96 с. – (Дошкільна освіта. За програмою "Я у світі"). – Бібліогр.: с. 97 (9 назв).

ББК 74.102.13

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

46.

81.411.4-4

К21

Караванський, С.

Практичний словник синонімів української мови  : близько 20000 синонімічних рядів / Святослав Караванський. – 3-є вид. опрацьоване й значно доповнене. – Львів : БаК, 2008. – 512 с.

ББК 81.411.4-4

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

47.

67.9(4Укр)я72

О-75

Основи правознавства України : навч. посіб. / С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, Н. М. Крестовська, А. Ф. Крижановський. – 9-е вид., доп. та перероб. – Х. : Одіссей, 2009. – 480 с.

ББК 67.9(4Укр)я72

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

48.

72в62я73

К56

Ковальчук, В. В.

Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Володимир Володимирович Ковальчук. – К. : Слово, 2009. – 240 с.

ББК 72в62я73

кільк.прим.: 1 (Б/в. – 1)

49.

65.9(4Укр)

К95

Кучма, Л. Д.

Зламане Десятиліття / Леонід Данилович Кучма. – К. : Інформаційні системи, 2010. – 559 с. : іл.

ББК 65.9(4Укр)

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

50.

74.102.144я73

Л63

Лисенко, Н. В.

Теорія і практика екологічної освіти: педагог-дошкільник : навч.-метод. посіб. для ВНЗ / Неллі Василівна Лисенко. – К. : Слово, 2009. – 400 с. – Бібліогр.: с. 394-397 (48 назв).

ББК 74.102.144я73

кільк.прим.: 50 (Аб. – 47, ЧЗ№1. – 3)

51.

74.10я73

Л63

Лисенко, Н. В.

Педагогіка українського дошкілля : навч. посіб. для вищих навч. закладів, які навч. за спец. "Дошкільне виховання" : у 3 ч. Ч. 2 / Неллі Василівна Лисенко, Наталія Романівна Кирста. – К. : Слово, 2010. – 302 с.

ББК 74.10я73

кільк.прим.: 150 (Аб. – 147, ЧЗ№1. – 3)

52.

74.268.53

Л68

Лобова, О.

Формування основ музичної культури молодших школярів: теорія і практика : монографія / Ольга Лобова. – Суми : Мрія, 2010. – 516 с.

ББК 74.268.53

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

53.

74.102.12я73

М30

Марченко, І. С.

Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників) : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл. Спец. : Корекційна освіта (логопедія) / Інна Сергіївна Марченко. – К. : Слово, 2010. – 288 с. – Бібліогр.: с. 277-282 (44+19 назв).

ББК 74.102.12я73+74.37я73

кільк.прим.: 55 (Аб. – 50, ЧЗ№1. – 5)

54.

83.3(2=Рус)5-8

М36

Мацапура, В. И.

Н. В. Гоголь: художественный мир сквозь призму поэтики / Валентина Ивановна Мацапура ; Полт. гос. пед. ун-т имени В. Г. Короленка. – Полтава : Полтавський літератор, 2009. – 304 с. – Библиогр.: с. 291-303 (198 назв.).

ББК 83.3(2=Рус)5-8

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

55.

67.2(0)я73

М64

Мироненко, О. М.

Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / Олександр Миколайович Мироненко, Володимир Павлович Горбатенко. – К. : Академія, 2010. – 456 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 444-446.

ББК 67.2(0)я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

56.

63.3(4)6я73

М70

Мицик, Л. М.

Новітня історія країн Європи та Америки (1918-2007) : навч. посіб. для самост. роботи студ. / Лариса Миколаївна Мицик, Юлія Володимирівна Кузьменко. – К. : Академвидав, 2008. – 544 с. – (САМ).

ББК 63.3(4)6я73+63.3(7)6я73

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№2. – 2)

57.

83.3(0)я73

М64

Мірошниченко, Л. Ф.

Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник / Леся Федорівна Мірошниченко. – К. : Слово, 2010. – 432 с. – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 83.3(0)я73

кільк.прим.: 55 (Аб. – 52, ЧЗ№2. – 3)

58.

87.7

М80

Морозов, А.

Любов і смерть: екзистенційні аспекти / Андрій Морозов. – К. : Слово, 2009. – 216 с. – Бібліогр.: с. 190-202 (212 назв).

ББК 87.7

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

59.

74.268.3(4Укр)-26

П18

Паращич, В. В.

Українська література. 7 клас : плани-конспекти уроків для шк. з укр. мовою навчання / В. В. Паращич. – Х. : Веста:Ранок, 2009. – 272 с. – (Майстер-клас). – Додаток: 16 с. – Бібліогр.: с. 267-268.

ББК 74.268.3(4Укр)-26

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

60.

63.3(4Укр)624.8

П19

Пастушенко, Т. В.

Остарбайтери з Київщини: вербування, примусова праця, репатріація (1942-1953) / Тетяна Вікторівна Пастушенко ; Ін-т історії України, НАН України. – К., 2009. – 282 с. – Бібліогр.: с. 239-265.

ББК 63.3(4Укр)624.8

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

61.

84(4УКР)6

П27

Перепеляк, І. М.

Полтавські сонети / Іван Михайлович Перепеляк. – Х. : Майдан, 2009. – 262 с.

ББК 84(4УКР)6+84(4УКР-4ПОЛ)

кільк.прим.: 1 (Х/а. – 1)

62.

87я73

П44

Подольська, Э. А.

Філософія: 100 питань - 100 відповідей : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Э. А. Подольська, Т. В. Подольська. – К. : ІНКОС, 2008. – 352 с.

ББК 87я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

63.

87я73

П77

Причепій, Є. М.

Філософія : підручник / Євген Миколайович Причепій, Анатолій Михайлович Черній, Леонід Андрійович Чекаль. – 3-є вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 592 с. – (Альма-матер.). – Короткий слов. філос. терм.: с. 574-591.

ББК 87я73

кільк.прим.: 1 (Аб. – 1)

64.

74.104

П78

Провозюк, Г. Г.

Орієнтовне перспективне планування роботи в старшій групі дошкільного навчального закладу : метод. посіб. / Галина Григорівна Провозюк. – Тернопіль : Мальва-ОСО, 2008. – 192 с.

ББК 74.104

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

65.

74.100.5

П78

Провозюк, Г. Г.

Цікаві заняття для малят : метод. посіб. з питань організації занять для дітей дошк. так мол. шк. віку / Галина Григорівна Провозюк, Марія Іванівна Максимчук. – Тернопіль : Мальва ОСО, 2008. – 156 с.

ББК 74.100.5

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

66.

63.3(4Укр-4Пол)6

Р32

Ревегук, В. Я.

Полтавщина в роки радянсько-німецької війни (1941-1945) / Віктор Якович Ревегук. – Полтава : Дивосвіт, 2010. – 292 с. – Бібліогр.: с. 276-291.

ББК 63.3(4Укр-4Пол)6+63.3 (4Укр)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

67.

88.1-8я73

Р49

Рибалка, В. В.

Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці : навч. посіб. / Валентин Васильович Рибалка ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2009. – 575 с.

ББК 88.1-8я73+74.03(4Укр)-8я73

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

68.

88.840я73

С13

Савчин, М. В.

Педагогічна психологія : навч. посіб. / Мирослав Васильович Савчин. – К. : Академвидав, 2007. – 424 с. – (Альма-матер).

ББК 88.840я73

кільк.прим.: 1 (Аб. – 1)

69.

74.13

С79

Степанова, Т. М.

Еволюція змісту дошкільної освіти у другій половині ХХ століття : монографія / Тетяна Михайлівна Степанова. – К. : Слово, 2010. – 184 с.

ББК 74.13

кільк.прим.: 2 (ЧЗ№1. – 1, Н/а. – 1)

70.

74.102.125я73

С79

Степанова, Т. М.

Підготовка студентів до навчання дітей дошкільного віку іноземної мови : монографія / Тетяна Михайлівна Степанова, Ірина Вікторівна Шевченко. – К. : Слово, 2010. – 192 с.

ББК 74.102.125я73

кільк.прим.: 5 (ЧЗ№1. – 2, Н/а. – 3)

71.

74.102.12

С91

Сухар, В. Л.

Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група / В. Л. Сухар. – Х. : Ранок, 2009. – 208 с. – (Дошкільна освіта. Я у світі).

ББК 74.102.12

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№1. – 1)

72.

74.100.54я73

О-23

Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі [Текст] : підручник / Галина Вікторівна Сухорукова, Ольга Олегівна Дронова, Наталія Миколаївна Голота, Людмила Антонівна Янцур ; за заг. ред. Г.В. Сухорукової. – К. : Слово, 2010. – 376 с. : іл.

ББК 74.100.54я73

кільк.прим.: 55 (Аб. – 50, ЧЗ№1. – 5)

73.

74.263.0

Т35

Терещук, Б. М.

Трудове навчання .Технічні види праці. (для хлопчиків). 5 клас : навч.-метод. посіб. / Борис Миколайович Терещук, Василь Іванович Туташинський. – Х. : Ранок, 2008. – 160 с. – (Майстер-клас). – Бібліогр.: с. 157-158 (22 назви).

ББК 74.263.0

кільк.прим.: 1 (Н/а. – 1)

74.

74.00я73

Ф66

Фіцула, М. М.

Педагогіка : навч. посіб. для студ. пед. вузів / М. М. Фіцула. – 3-є вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 560 с. – (Альма- матер). – Бібліогр. в кінці розд.

ББК 74.00я73

кільк.прим.: 2 (Аб. – 2)

75.

85.320я73

Ц27

Цвєткова, Л. Ю.

Методика викладання класичного танцю : підручник / Лариса Юріївна Цвєткова. – 3-є вид..перероб. та доп. – К. : Альтерпрес, 2010. – 324 с. : іл. – Бібліогр.: с. 323-324 (41 назва).

ББК 85.320я73

кільк.прим.: 4 (ЧЗ№1. – 2, Н/а. – 2)

76.

63.3(4Укр-4Пол)

Ч-44

Чепіль, О. В.

Вулицями старої Полтави : наук.-популярні нариси / Ольга Василівна Чепіль ; Упр. культури Полт. облдержадмін., Обл. метод. кабінет навч. закл. мистецтва та культури , Полт. обл. осередок Нац. Спілки композиторів України. – Полтава : РІК, 2010. – 152 с.

ББК 63.3(4Укр-4Пол)

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

77.

63.3(4Укр)41

Ч-92

Чупин, Г. Т.

Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Георгий Тимофеевич Чупин. – Х. : Литера Нова, 2010. – 720 с.

ББК 63.3(4Укр)41

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

78.

74.268.12-26

Ш12

Шабельник, Т. М.

Рідна мова. 8 клас : плани-конспекти / Т. М. Шабельник. – Х. : Веста: Ранок, 2009. – 272 с. – (Майстер клас). – додаток: Календарний план.

ББК 74.268.12-26

кільк.прим.: 1 (ЧЗ№2. – 1)

79.

85.32

Ш25

Шариков, Д. І.

Класифікація сучасної хореографії. Напрями. Стилі. Види / Денис Ігорович Шариков. – К. : Видивець Вадим Карпенко, 2008. – 168 с.

ББК 85.32

кільк.прим.: 6 (ЧЗ№1. – 3, Н/а. – 3)

80.

74.200.55я73

Ш65

Шиян, Б. М.

Теорія і методика фізичного виховання школярів : підруч. для студ. вищих навч. закл. фіз. виховання і спорту. Ч.1 / Богдан Михайлович Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга: Богдан, 2009. – 272 с.

ББК 74.200.55я73

кільк.прим.: 1 (Аб. – 1)

Загальна кількість примірників: 1226


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.