Все, що зроблене і написане Антоном Макаренком є надбанням не лише української, але, безперечно, загальносвітової педагогічної науки і практики. У той же час, феноменальний резонанс, викликаний його ідеями у багатьох, у тому числі досить віддалених регіонах планети, неодмінно ставить нас перед необхідністю розглядати постать Макаренка як явище не стільки педагогіки, скільки гуманістичної культури людства в цілому. Про нього писали і пишуть люди різних світоглядів і політичних орієнтацій, представники багатьох розділів науки, теоретичних напрямів, шкіл. Прискіпливий аналіз макаренківської спадщини ми знаходимо не лише на сторінках суто педагогічних досліджень – певну і іноді доволі глибоку традицію щодо цього мають психологія, соціологія, філософія, етика, естетика, логіка, філологічні, економічні і юридичні науки. Також не може не вражати величезний світовий наклад творів самого Макаренка, які видані десятками і десятками мов на усіх континентах.

Сьогодення відкриває нові можливості, а, відповідно, і перспективи вивчення педагогіки Макаренка, воно неодмінно та безпристрасно віддзеркалює її універсальний позачасовий виховний потенціал. Сучасні вітчизняні і не лише вітчизняні проблеми соціальної занедбаності дитинства, інтернаціональна педагогічна криза невблаганно повертають нас до педагогічних відкриттів, які зробив ще у 20-х роках минулого століття у полтавській провінції подвижник соціального виховання А. С. Макаренко.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка найтісніше пов’язаний із ім’ям Антона Семеновича, оскільки саме йому пощастило стати alma mater цього видатного педагога 20-го століття. Такий статус зобов’язав нас розпочати тривалу роботу із систематизації та публікації всього величезного матеріалу, накопиченого світовим макаренкознавством.

Наш проект є результатом багаторічних студій полтавської макаренкознавчої школи – однієї з найстаріших та найавторитетніших у світі. Основу представленого документального фонду складають як матеріали архіву науково-дослідної лабораторії А. С. Макаренка, що існувала в Полтавському педуніверситеті у 1985–2000 роках, зібрані її співробітниками (І.Ф. Кривоносом, Л.В.Крамущенко, Л.О. Савенковою, К.М. Ширяєвою, І.А. Андрійчук, М.М. Кулінічем, В.В. Зелюком, В.І. Бобрицькою, В.М. Ковтун, І.В. Седаковою, В.В. Орєховою), так і численні знахідки останніх років.

Ресурс складається із таких розділів:

1. Наукова біографія А.С. Макаренка.

1.1 Дитинство, юність, педагогічний дебют (1888–1914 рр.).

1.2 Alma mater (1914–1917 рр.).

1.3 Народження адміністратора (1917–1920 рр.).

1.4 Злет і трагедія трудової колонії імені М. Горького (1920–1928 рр.).

1.5 Незакінчена історія Трудового дитячого корпусу Харківського округу (8 серпня 1925 р. –15 лютого 1928 р.).

1.6 Дитяча трудова комуна імені Ф. Е. Дзержинського як унікальне явище освітньої історії (1927–1935 рр.).

1.7 Роки педагогічної і літературної зрілості (1935–1939 рр.).

1.8 Список джерел.

2. Науково-педагогічна, літературна, публіцистична і епістолярна спадщина А. С. Макаренка.

3. Макаренкознавство.

3.1. Радянське макаренкознавство (1939 - 1991 рр.).

3.2 Українське макаренкознавство (1991 - ...).

3.3. Закордонне макаренкознавство.

3.4 Дисертації та автореферати дисертацій.

4. Бібліографія.

5. Сучасники Макаренка.

5.1. Родичі, друзі, співучні.

5.2. Наставники.

5.2.1. Квятковський М. Т.

5.2.2. Шереметов В. І.

5.3. Адміністративне оточення.

5.3.1. Биковець М. М.

5.3.2. Мізерницький О. М.

5.4. Колеги, однодумці.

5.4.1. Весіч В. О.

5.4.2. Григорович Є. Ф.

5.4.3. Григорович О. М.

5.4.4. Єрісов Г. Н.

5.4.5. Іванов Ф. Д.

5.4.6. Пушніков С. П.

5.4.7. Ракович І. П.

5.4.8. Ракович О. П.

5.4.9. Татаринов Т. Д.

5.4.10. Фере М. Е.

6. Вихованці.

6.1. Калабалін С. О.

7. Макаренкознавці.

7.1. Хілліґ Ґьотц

7.2. Кармія Ширяєва

8. Продовжувачі та інтерпретатори.

9. Меморіальні і дослідницькі центри.

9.1. Міжнародна макаренківська асоціація.

9.2. Науково-дослідна лабораторія А. С. Макаренка Полтавського педінституту.

10. Конференції, семінари, меморіальні заходи.

10.1. Фотогалерея конференцій.

11. А.С. Макаренко на сторінках Інтернету.

11.1. Макаренкіана.

12. Архів.

13. Фотогалерея.

13.1. Дитинство, юність, педагогічний дебют.

13.2. Alma mater (1914–1917 рр.).

13.3. Народження адміністратора (1917–1920 рр.).

13.4. Злет і трагедія трудової колонії імені М. Горького (1920–1928 рр.).

13.5. Незакінчена історія Трудового дитячого корпусу Харківського округу (8 серпня 1925 р. –15 лютого 1928 р.).

13.6. Дитяча трудова комуна імені Ф. Е. Дзержинського як унікальне явище освітньої історії (1927–1935 рр.).

13.7. Роки педагогічної і літературної зрілості (1935–1939 рр.).

14. Відео.

При оцифруванні текстових матеріалів ми намагаємося забезпечити їх максимальну відповідність паперовим оригіналам.

Звертаємо увагу, що значна частина ресурсів розміщена в електронному архіві Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, тобто Інституційному репозитарії (http://dspace.pnpu.edu.ua/). Для ознайомлення з ними необхідно в меню «Пошук» задати запит Макаренко А.С., а потім «Перейти».

Висловлюємо щиру подяку всім авторам, які надали нам право розмістити електронні копії та власних публікацій на наших сторінках.

Куратор ресурсу – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна, віце-президент Міжнародної макаренківської асоціації Андрій Володимирович Ткаченко.

Маємо надію на плідну співпрацю з науковцями, викладачами, студентами, учителями, керівниками освіти і всіма, хто неупереджено прагне осягнути внесок у світову культуру видатного вітчизняного педагога Антона Семеновича Макаренка.

При використанні наших матеріалів активне посилання на наш сайт обов'язкове.


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.