Колекція Голубовського Петра Васильовича (1867 – 1907),

відомого українського історика, джерелознавецья, історіографа, професора Київського університету Св. Володимира.

Це перша книжкова колекція, яка лягла в основу наукового фонду бібліотеки, яка розпочала своє існування з відкриттям Полтавського учительського інституту 1914 року. Книгозбірня Петра Голубовського становить основу фонду рідкісних та цінних видань бібліотеки,з окрема книги з історичної галузі та фонду періодичних видань до 1917 року.

Ця колекція має вагому історико-культурну цінність і слугує джерельною базою для розвитку української науки та культури.

Детальніше  http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6102

 

Колекція Гурина Ігоря (1921–2007) – доктора порівняльної філології, громадського діяча, педагога.

У 2010 році фонд бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха поповнився приватною колекцією нашого земляка Ігоря Гурина. Виконуючи волю батька, донька професора Мар’яна Гурина переслала його книгозбірню із США. Нині вона налічує близько 1400 примірників. Це переважно література українською мовою, видана в діаспорі, з різних галузей – мовознавство, літературознавство, історія, мистецтво, художні твори українських письменників, матеріали українських громад на Заході. Деякі книги мають автографи та теплі слова авторів цих творів з найкращими і найщирішими побажаннями для читачів та особисто власнику цієї колекції книг.

Колекція відображена в електронному каталозі: http://elcat.pnpu.edu.ua/page_lib.php

 

Меморіальна бібліотека Жовтобрюха Михайла Андрійовича (1905 – 1995), відомого мовознавця, одного із фундаторів лінгвістичної науки в східнослов’янському світі. Ще у 1975 році професор М.А.Жовтобрюх подарував власну колекцію, 5 тис. примірників книг.

На сьогодні ця скарбниця налічує 6054 прим. документів. Серед них – багато видань, які вже давно стали бібліографічною рідкістю. На більшості книг – дарчі надписи авторів. 220 книг на іноземних мовах.

Колекція відображена в виданні Колекція відображена в «Книжкова колекція професора Михайла Жовтобрюха : каталог / упоряд.: В. В. Орєхова, Н. М. Кузьміна, С. І. Козина, І. М. Лесунова ; за ред. М. І. Степаненка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – 332 с. – (Книжкові колекції)» http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/13020

Колекція Коваленка Григорія Михайловича (1926–2011) – українського географа, кандидата географічних наук, доцента.

Родина Коваленків подарувала цю колекцію восени 2017 року. На сьогодні вона налічує 289 примірників. Серед них багато видань з економічної, фізичної, політичної та соціальної географії. http://pnpu.edu.ua/news/universytetsjka-biblioteka-popovnylasja-novoju-knyzhkovoju-kolekcijeju.html.

Колекція відображена в електронному каталозі:

http://elcat.pnpu.edu.ua/page_lib.php

 

Колекція Пащенко Володимира Олександровича (1947 - 2010), знаного українського педагога, який 18 років очолював Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (нині національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка), відомого вченого в галузі релігієзнавства та педагогіки вищої школи, доктора філософських наук, професора, дійсного члена Академії педагогічних наук України, культурного і громадського діяча.

Університетській бібліотеці цю колекцію влітку 2010 року передала родина В. О. Пащенка після його смерті. Нині вона містить понад 600 примірників книг, а також архів рукописів. На книгах є екслібрис: зображення храму, над яким світить сонце, унизу – зображення лева, палаючої свічі та розкритої книги, з написом « EX. LIBRIS В. Пащенка».

 

Каталог книжкової колекції в форматі PDF

 

Колекція Ротача Петра Петровича (1925 – 2007),

письменника, критика, поета, прозаїка, публіциста, енциклопедиста, літературознавця, педагога, просвітянина, громадського діяча.

Петро Ротач книги дарував частинами протягом 1996-2002 років (більше 400 книг із власної колекції, в тому числі і зібрання Шевченкіани (311 книг)). У колекції багато рідкісних і цінних видань творів Т. Г. Шевченка (багато з них ювілейних), наукової (літературознавчої), ілюстративної літератури. Цікаві твори з дарчими автографами авторів та цінні видання українського зарубіжжя. На кожній книзі із колекції Петра Ротача є власноруч намальований екслібрис: розкрита книга – на лівій стороні напис «Із книги П. Р.», а на правій – «Шевченкіана №».

Детальніше колекція представлена у покажчику «Петро Ротач : бібліографічний покажчик / Полтав. держ. обл. універсальна наукова б-ка імені Котляревського. – Полтава, 1996. – 96 с.» та статті http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/5677 в електронному каталозі

http://elcat.pnpu.edu.ua/page_lib.php

Колекція Сивоконя Григорія Матвійовича (1931–2014) – українського літературознавця, доктора філологічних наук, член-кореспондента НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України.

Університетській бібліотеці колекцію передав, згідно із заповітом науковця, племінник науковця Олексій Олексійович Согоконь. Нині вона налічує близько 2500 примірників. Тематика літератури, представленої в колекції, надзвичайно різнобарвна – від художньої до історичної, філософської, з питань мистецтва, літературознавства та краєзнавства. Та найбільшу частку колекції складають твори класиків української, російської, зарубіжної літератури.

Колекція відображена в електронному каталозі: http://elcat.pnpu.edu.ua/page_lib.php


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.