1.12

1991 – народ України вільним волевиявленням на Всенародному референдумі підтвердив Акт проголошення незалежності України.

300 років від дня народження Георгія Кониського (1717– 1795)

Український і білоруський письменник, філософ, педагог, церковний і культурно-громадський діяч, визначний мислитель ХVІІІ ст., професор, ректор і викладач філоcофії, богослов'я та поетики Києво-Могилянської академії, Білоруський архієпископ і член Синоду, захисник православної церкви в Україні й Білорусі, палкий оратор і проповідник, колекціонер українських історичних джерел, засновник у Могильові школи на зразок Київського колегіуму. Автор повчальної драми „Воскресіння мертвих”, курсів піїтики, філософії, праці „Історія Русів, або Малої Росії”.

225 років від дня народження Миколи Івановича Лобачевського (1792–1856)

Російський математик, основоположник неевклідової геометрії, професор, ректор і бібліотекар Казанського університету, засновник і редактор „Наукових записок” Казанського університету, голова Училищної Ради Казанського навчального округу, розробник плану ступінчатого вивчення математики в гімназії. Автор праць з алгебри, геометрії, математичного аналізу, астрономії, посібника для вчителів „Повчання учителям математики в гімназіях”.

3.12

295 років від дня народження Григорія Савича Сковороди (1722–1794)

Видатний український філософ ХVІІІ ст., народний просвітитель-гуманіст, письменник, поет, педагог, музикант і співак, перекладач, мандрівний філософ, викладач поетики у Переяславському та Харківському колегіумах. Автор трактатів-повчань, трактатів-послань, полемічно- педагогічних притч, діалогічних „диспутів”, збірки віршів „Сад божествених пісень”, перекладів творів античних і неолатинських поетів.

140 років від дня народження Степана Львовича Рудницького (1877–1937)

Український учений-географ, педагог-методист, професор, дійсний член НТШ і ВУАН, основоположник української наукової антропогеографії і картографії, організатор географічної освіти в середніх та вищих навчальних закладах, учитель гімназій Тернополя і Львова, доцент Львівського університету. Один із фундаторів Українського вільного університету в Празі, дослідник ролі географічного чинника у становленні та розвитку української державності, засновник і керівник Українського НДІ географії і картографії (Харків). Автор першого україномовного посібника з географії для учнів початкових шкіл „Коротка географія України”.

120 років від дня народження Андрія Васильовича Головка (1897–1972)

Український письменник, сценарист, драматург, член літературної спілки „Плуг”. Автор оповідань „Пилипко”, „Червона хустина”, романів „Бур’ян”, „Мати”, „Артем Гармаш” (у 3 кн.), кіносценаріїв до фільмів „Митько Лелюк” і „Літа молодії”. Лауреат Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1969), у 1979 р. встановлено літературну премію імені А. В. Головка.

6.12

День Збройних Сил України

160 років від дня народження Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857–1947)

Російський педагог, прихильник і популяризатор концепцій вільного виховання, єдиної трудової школи, лектор Воронезького університету, курсів учителів, один із організаторів Інституту народної освіти. Автор однієї з перших у світовій практиці „Декларації прав дитини”, визначив принципи організації та діяльності навчально- виховного закладу „Будинок вільної дитини”, принципи побудови єдиної трудової школи.

7.12

125 років від дня народження Олени Степанів- Дашкевич (1892–1963)

Український учений-педагог, військовий і громадський діяч, чотар Української Галицької армії, викладач географії та історії в гімназії василіанок у Львові та Львівському (таємному) українському університеті (мати історика і сходознавця Ярослава Дашкевича).

8.12

180 років від дня народження Миколи Федоровича Бунакова (1837–1904)

Російський педагог, послідовник К. Д. Ушинського, теоретик і практик початкового навчання, методист російської мови, учитель повітових училищ Вологодської губернії та Воронезької гімназії. Засновник і викладач народної школи для дорослих у Воронежі, учасник Всеросійського з’їзду вчителів (1872), керівник земських літніх учительських з’їздів-курсів. Автор підручників і навчальних посібників для учнів і вчителів.

105 років від дня народження Степана Васильовича Добоша (1912–1978)

Український учений-педагог, мовознавець, літературознавець, критик, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри Кошицького університету (Пряшів, Словаччина), перший ректор Державного університету в Ужгороді – першого вищого навчального закладу на Закарпатті. Автор праць із питань літературного руху на Закарпатті ХІХ ст., україно-словацьких літературних взаємоз’язків, монографій „А. І. Добрянський”, „Ю. І. Ставровський-Попрадов”.

9.12

120 років від дня народження Бориса Тена (справж. – Микола Васильович Хомичевський, 1897–1983)

Український поет і перекладач, педагог, хормейстер, автор збірки сонетів „Зоряні сади”, літературознавчих і музикознавчих статей і пісень, перекладів творів Есхіла, Аристофана, Еврипіда, Аристотеля, В. Шекспіра, Ф. Шиллера, А. Міцкевича, О. Пушкіна, Л. Толстого та інших письменників. Вершиною творчості митця став переклад українською мовою „Одіссеї” та „Іліади” Гомера. Лауреат премії імені М. Рильського.

10.12

Міжнародний день прав людини

1948 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини

12.12

130 років від дня народження Олександра Андріановича Назаревського (1887–1977)

Український літературознавець, педагог, бібліограф, фахівець з історії давніх української і російської літератур, текстології, викладач Київського університету (понад 50 років), науковий співробітник різних установ АН УРСР. Автор історичної праці „Бібліографія давньоруської повісті”, публікацій з фольклористики, мистецтвознавства, пушкіністики.

13.12

220 років від дня народження Генріха Гайне (Гейне, 1797–1856)

Німецький поет, прозаїк, есеїст, доктор права, автор ліричних збірок поезій „Книга пісень”, „Сучасні вірші”, прозових „Подорожніх картин”, поем „Атта Тролль”, „Німеччина. Зимова казка”, збірки віршів „Романсеро”. Твори Гайне перекладали українською мовою та популяризували І. Франко, Леся Українка, П. Грабовський, М. Рильський, П. Тичина, багато віршів поета покладено на музику українськими композиторами.

140 років від дня народження Миколи Дмитровича Леонтовича (1877–1921)

Український композитор, музично-громадський діяч, хоровий диригент, педагог, викладач хорового співу Київського музично-драматичного інституту імені М. В. Лисенка, організатор першого українського симфонічного оркестру й хорової капели, активний учасник розбудови української національної музичної освіти і культури.

15–20.12

100 років тому (1917) відбулася Нарада в справі організації народної освіти в Україні, що стала новим етапом реформи шкільної освіти. Нарада схвалила „План управління освітою на Україні”, „Постанову в справі організації керівництва національною школою” та низку інших постанов.

15.12

165 років від дня народження Антуана Анрі Беккереля (1852–1908)

Французький фізик, професор, член академій наук різних країн, експериментатор і практик, послідовник діда й батька – відомих французьких фізиків, винахідник явища природної радіоактивності урану (рентгенівських променів). Автор наукових праць із температури Землі, оптики, поглинання світла кристалами тощо. Лауреат Нобелівської премії (1903).

17.12

135 років від дня народження Якова Ісидоровича Перельмана (1882 – 1942)

Російський математик, педагог, автор науково- популярних праць, статей і нарисів, 50 книжок і брошур із цікавої математики – „Жива математика”, „Цікава арифметика”, „Цікава алгебра”, „Цікава геометрія” та ін., що стали популярними серед молоді й вчителів математики.

18.12

125 років від дня народження Миколи Гуровича Куліша (1892–1937)

Український письменник, драматург, театральний діяч, створив власну драматургію, перейняту ідеями національного відродження, що стала золотим фондом українського театру. Завідувач Дніпропетровського відділу народної освіти, редактор журналів „Червоний шлях”, „Літературний ярмарок” (Харків), член літературних організацій ВАПЛІТЕ і „Пролітфронт”, голова Українського товариства драматургів і композиторів. Автор понад десяти п’єс, що принесли йому світову славу: „Маклена Ґраса”, „97”, психологічна драма „Зона”, комедії „Мина Мазайло”, „Народний Малахій”, лірична драма „Патетична соната” та ін.

21.12

295 років від дня народження Паїсія Величковського (світське ім’я – Петро, 1722–1794)

Український релігійний філософ, церковний діяч, перекладач, правнук письменника Івана Величковського, засновник православного скиту Святого Іллі на Афоні, організатор власної школи з переписування перекладів релігійних текстів. Автор рукописних перекладів із грецької мови – понад 40 книг, що належать культурам – українській і молдовській культурам.

100 років від дня народження Генріха Белля (1917– 1985)

Німецький прозаїк і новеліст, борець за ідеали свободи проти мілітаризму. Автор повістей, романів „Хліб ранніх років”, „Дім без господаря”, „Більярд о пів на десяту”, „Груповий портрет з дамою” та ін. Лауреат Нобелівської премії (1972) з літератури, лауреат усіх східнонімецьких і багатьох закордонних літературних премій. У 1985 р. затверджено літературну премію імені Г. Белля.

23–25.12

25 років тому (1992) в Києві відбувся Перший з’їзд педагогічних працівників України, на якому ухвалено Державну національну програму „Освіта. Україна ХХІ століття”.

24.12

80 років від дня народження В'ячеслава Максимовича Чорновола (1937–1999)

Український політичний та державний діяч, журналіст, публіцист, редактор, видавець, літературний критик, учасник правозахисного руху, один із засновників Народного Руху України (НРУ) за перебудову (з грудня 1992 р. – голова). Автор творів „Лихо з розуму”, „Правосуддя чи рецидиви терору”. Лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка (1996).

26.12

105 років від дня народження Олександра Сергійовича Давидова (1912–1993)

Український фізик-теоретик, академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР, Герой Соціалістичної Праці, професор Московського університету, директор Інституту теоретичної фізики АН УРСР. Засновник наукової школи фізиків-теоретиків, основоположник теорії твердого тіла та теорії ядра, теоретичної біофізики, теорії поглинання світла молекулярними кристалами. Автор праць із теорії радіоактивного розпаду ядер та фізики елементарних частинок. Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1969). У 1997 р. засновано премію НАН України ім. О. С. Давидова за роботи в галузі теоретичної і біологічної фізики.

27.12

65 років тому (1952) засновано Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти Міністерства освіти Української РСР. З 22.07.1999 р. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО) АПН України, нині – ЦІППО Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.

280 років від дня народження Миколи Миколайовича Бантиш-Каменського (1737–1814)

Український і російський історик, археограф, бібліограф, культурно-освітній діяч, керівник Московського архіву Колегії закордонних справ, упорядник збірок документальних матеріалів і джерел з історії України та Росії ХV – ХVІІІ ст., архівних справ Києво-Печерської лаври. Автор підручників для духовних семінарій, археографічних праць „Історичні описи про виниклу в Польщі унію”, „Листування між Росією і Польщею”, „Реєстр і описи малоросійських і татарських справ”.

70 років від дня народження Юрія Миколайовича Бугая (1947–2003)

Український педагог, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, член- кореспондент АПН України, академік Академії гірничих наук УРСР, дійсний член Міжнародної АН вищої школи. Фахівець у галузі видобутку нафти і газу, проректор Івано- Франківського інституту нафти і газу, начальник головного управління вищої освіти Мінвузу УРСР, перший заступник міністра освіти України, президент Міжнародного науково- технічного університету. Один із авторів „Концепції національної вищої школи України” та „Основних напрямів реформування вищої освіти в Україні”, автор підручників, наукових праць (понад 300), винаходів (більше 80).

28.12

140 років від дня народження Владислава Спасовського (1877–1941)

Польський педагог, прогресивний громадський діяч, викладач філософії та педагогіки в учительській семінарії та гімназіях Варшави, керівник учительських курсів імені В. Налковського, теоретик із питань шкільної освіти та методики самоосвіти й виховання.

29.12

250 років від дня народження Єфимія Олексійовича Болховітінова (митрополит Євгеній, 1767–1837)

Український і російський церковний діяч, історик, археограф, філолог, бібліограф, письменник, перекладач, академік Петербурзької АН, ректор Воронезької духовної семінарії, викладач і префект Петербурзької духовної академії, митрополит Київський і Галицький. Автор біобібліографічних словників церковних і світських письменників та вчених, описів монастирів, церков та монастирських бібліотек (Софійського собору, Києво- Печерської лаври), перекладів, публікацій архівних документів і матеріалів.

31.12

145 років від дня народження Володимира Йосиповича Левицького (1872–1956)

Український математик, педагог, доктор філософії, вчитель математики в українських гімназіях Львова і Тернополя, професор Львівського університету, організатор товариства „Академічна громада” (виступав за українську мову викладання та заснування українського університету). Упорядник словника українських математичних термінів, автор українських підручників з алгебри і фізики для середньої школи, рецензій і критичних заміток із питань математики, фізики, астрономії, історії наук.

140 років від дня народження Гната Мартиновича Хоткевича (1877–1938)

Український письменник, перекладач, фольклорист, актор, режисер, композитор, музикант, педагог, організатор селянського й робітничого театрів на Харківщині, Гуцульського театру на Івано-Франківщині, викладач Харківського музично-драматичного інституту, засновник першої Капели бандуристів імені Т. Шевченка. Автор повістей та оповідань, зокрема, „Камінна душа”, „Авірон”, „Довбуш”, „Два гетьмани”, трилогії „Богдан Хмельницький”, підручника „Історія України” для початкових і середніх класів і навчально-методичних посібників із питань музичного навчання та виховання молоді, теорії та історії бандурного мистецтва.

125 років від дня народження Михайла (Михайль) Васильовича Семенка (1892–1937)

Український поет, основоположник і теоретик українського футуризму, модернізатор української лірики урбаністичною тематикою, формою вірша тощо, організатор літературних груп поетів-футуристів, головний редактор Одеської кіностудії. Видавець журналів „Фламінго”, „Альманах трьох”, „Нова генерація” та ін., автор збірок поезій „Дерзання”, „Кверофутуризм”, „Дев'ять поем” та ін.


 

Вітаємо!

Будемо раді Вам допомогти.